ČRNA LISTA AAG 2012


podnebje zemlje

podnebje zemlje

Komisija za izbor osebnosti prvega četrtletja je izbrala:
Vlado Republike Slovenije in
Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje,
zaradi vzroka, ker na račun varčevanja NISTA VEČ PRIPRAVLJENI FINANCIRATI DELO NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO IZVEN LJUBLJANE NA PODROČJU OKOLJA.  Za delovanje okoljskih nevladnih organizacij za leto 2012 -2013 je bil objavljen samo en razpis in sicer za delovanje OKOLJSKEGA CENTRA V LJUBLJANI
( http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/7622/8357/763b8e9fd0/ ), vse druge NVO, ki imamo sedež izven Ljubljane, pa očitno VLADA in MKO želi čimbolj onesposobiti, da bi zaradi pomanjkanja denarnih sredstev zaprli “VRATA” in tako omogočili delovanje neekološko usmerjene industrije in kmetijstva. Tako razmišljanje vlade, da bo na ta račun privarčevala je skrajno zgrešeno, saj kot je znano večini prebivalcem v Sloveniji inšpekcijske službe s področja okolja ne delujejo.
Verjetno Vlada in MKO želita preprečiti delovanje okoljskih organizacij tudi iz razloga, ker AAG in še nekaj takih organizacij deluje tudi na zdravstveni zaščiti prebivalcev. Dejstvo je, da smo jim prevečkrat dokazali, da zdravstveni problemi prebivalcev izhajajo ravno iz neurejenih okoljskih problemov.
AAG nima toliko denarnih sredstev iz drugih virov, da bi še lahko delovalo po sprejetem programu dela za 2012 in 2013, zato bomo naše neprofitno delovanje skrčili na minimum. To pomeni, da ne bomo več delali na manjših, sicer okolju pomembnih projektih, temveč se bomo osredotočili samo še na tiste projekte za katere bomo smatrali, da so najbolj pomembni za zdravje ljudi in ohranjanje narave za naše zanamce!
V kolikor ne bo država RS pričela obravnavati vse NVO enakopravno po delu in ne po lokaciji kjer delujejo, bomo delovali proti taki njeni  politiki in bomo pričeli obveščati vso mednarodno javnost preko prijateljskih NVO po vsem svetu!

Predsednik AAG Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.