Medvoški zdravniki so pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z bioplinarno


pirniče  zd1

pirniče  zd2

Smrad v Pirničah skrbi tudi zdravnike
Medvoški zdravniki so pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z bioplinarno

Slovenija – torek, 27.03.2012
Tekst: Tatjana Pihlar

LJUBLJANA – “Zdravstveni delavci zdravstvenega doma Medvode opozarjamo na neznosne bivanjske razmere v Pirničah pri Medvodah in bližnji okolici zaradi onesnaženja zraka z žveplovim vodikom in amonijakom, ki se sproščata pri razgradnji bioloških odpadkov, kot sta koruzna silaža in gnojevka iz bioplinarne Petač, zgrajene v neposredni bližini stanovanjskih objektov,” med drugim piše v pismu, ki ga je direktor zdravstvenega doma Medvode Rajko Vajd naslovil na okoljski inšpektorat.

Zdravniki zdravstvenega doma Medvode so v pismu pristojne opozorili na močan porast hujših bolezni dihal pri otrocih. Menijo, da je to lahko povezano z onesnaženjem zraka s škodljivimi plini, ki se sproščajo pri razgradnji koruzne silaže, nakopičene pred nedelujočo bioplinarno Petač v Zgornjih Pirničah. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)
Pediatrinja medvoškega zdravstvenega doma je namreč januarja in februarja letos zaznala izreden porast bolezni dihal, zaradi katerih je morala več otrok kot prejšnja leta napotiti na zdravljenje v bolnišnico. “Porast hujših obolenj dihal pri otrocih bi lahko bil posledica vplivov bioplinarne,” nam je včeraj povedal direktor Vajd in dodal: “Zdravstveni delavci smo na to opozorili, saj je to naša dolžnost, pristojne institucije pa naj preverijo, ali lastnik bioplinarne ravna v skladu z vsemi predpisi.” Vajd opozarja, da ne gre zanemariti niti neposrednega vpliva na zdravje ljudi, kajti dejstvo, da se ti zaradi smradu, ki se širi od bioplinarne, ne morejo nemoteno gibati na prostem in zračiti svojih stanovanj, dolgoročno slabo vpliva na zdravje Pirničanov.

Na inšpekciji za okolje in naravo so nam pojasnili, da so opozorilo medvoških zdravnikov prejeli šele v petek, zato ga včeraj še niso mogli komentirati. Na ministrstvu za zdravje pa so povedali, da so v preteklosti problem smradu že izpostavili in predlagali sprejem ustreznih predpisov, vendar je ministrstvo za okolje menilo, da je veljavna zakonodaja ustrezna in daje dovolj podlag za ukrepanje.

Inšpektorji veliko delajo, a malo naredijo

Z bioplinarno Petač se različne državne institucije ukvarjajo že več kot leto dni. Ta energetski objekt so uradno odprli junija 2010, a še vedno ne obratuje, saj je gradbena inšpekcija ugotovila, da je zgrajen v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, in odredila njegovo rušenje. Investitor Miha Petač oziroma njegovo podjetje Bioštrom se je zoper odločbo gradbenega inšpektorja pritožilo, zdaj že bivše ministrstvo za okolje in prostor je pritožbo zavrnilo, zato je Petač sprožil spor na upravnem sodišču, a je tudi sodišče njegovo tožbo zavrnilo, so nam včeraj pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor. Povedali so tudi, da ima Petač pravico graditi objekte, navedene v gradbenem dovoljenju, medtem ko mora objekte, zgrajene v nasprotju z njim, porušiti.

Ker pa je Petač prenehal odstranjevati objekte, ki jih je bil dolžan odstraniti, je gradbeni inšpektor decembra lani izdal sklep, ki mu nalaga odstranitev objektov. S sklepom mu je naložil tudi ustavitev del, saj je v nasprotju z odločbo inšpektorja nadaljeval gradnjo nekaterih objektov, ki jih ne bi smel graditi. Petač oziroma njegov odvetnik Franci Matoz se je zoper oba inšpekcijska sklepa znova pritožil in veselo dela po svoje naprej.

Z globami le žugajo

Miha Petač se požvižga tudi na odločbe drugih inšpekcijskih služb. Kmetijska, denimo, mu je že oktobra lani naložila, da mora s kmetijskih površin odstraniti kupe koruzne silaže, ki tam čakajo na zagon bioplinarne. Svojo odločitev so kmetijski inšpektorji utemeljili z dejstvom, da Petač s skladiščenjem koruzne silaže na poljih nenamensko uporablja kmetijska zemljišča. Petač se je na odločbo seveda pritožil, a je kmetijsko ministrstvo kot drugostopenjski pritožbeni organ za odločitev o pritožbi potrebovalo skoraj pol leta. Šele 19. marca je namreč Petačevo pritožbo zavrnilo, in ker ta koruzne silaže še vedno ni odstranil s polj, mu grozi pičlih 500 evrov kazni. Minuli petek je potekel tudi rok, do katerega bi moral Petač iz silosa ob bioplinarni odstraniti vso odpadno koruzno silažo in jo neškodljivo uničiti. Inšpekcija za okolje naj bi v prihodnjih dneh opravila nadzor bioplinarne in bo Petača, če koruzne silaže ni odstranil (do včeraj tega ni storil!), oglobila za 10.000 evrov.

Pritožba na pritožbo

Bioplinarno Petač že od septembra lani obiskujejo tudi zdravstveni inšpektorji. Preverjajo morebitno nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. Zdravstveni inšpektor je Mihi Petaču z odločbo odredil, da mora zaradi nevarnosti povečanega pojava mrčesa in glodalcev biomaso redno prekrivati s folijo. “Zavezanec mora najmanj dvakrat ali po potrebi tudi večkrat na leto izvajati deratizacijo, skrbeti pa mora tudi za dezinsekcijo,” so še zapisali zdravstveni inšpektorji. In kako vesten je Miha Petač pri spoštovanju njihove odločbe? Podobno kot pri spoštovanju odločb drugih inšpekcijskih služb. Zoper ukrep pokrivanja biomase s folijo se je pritožil in o pritožbi bo odločalo ministrstvo za zdravje. Na zdravstvenem inšpektoratu so nam včeraj pojasnili, da so letos opravili dva inšpekcijska pregleda.
Ugotovili so, da je na območju bioplinarne prisoten značilen vonj po silaži, niso pa zaznali prisotnosti mrčesa in glodalcev. Inšpektor je ugotovil, da so v družbi Bioštom skladiščeno biomaso pokrili le delno, čeprav je bila zraven na razpolago tudi dodatna folija za prekrivanje. Po navedbah inšpektorata je direktor družbe razložil, da skladiščene biomase niso v celoti pokrili s folijo, ker bodo v desnem delu silosa potekala gradbena dela.

ODGOVOR NA NOVINARSKO VPRAŠANJE
Ljubljana, 26. marec 2012

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, HRANO IN OKOLJE

Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana     T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irskgh.mkgp@gov.si
http://www.mkgp.gov.si

Spoštovani,

v elektronskem dopisu dne 26. marca 2012 zastavljate naslednja vprašanja:

»prosila bi za komentar dopisa, ki so ga na vas (in nam v vednost) posredovali zdravstveni delavci (ZD Medvode) na temo Bioplinarna organica Patač.

Hkrati bi prosila za pojasnilo, v kakšni fazi je sedaj vaša odločba za odstranitev razpadajoče silaže s platojev silosov. Zadnji rok je bil po našem vedenju 23. marec,oziroma v kakšni fazi so odločbe«

ODGOVORI:

Glede na to, da je inšpekcija za okolje in naravo dopis (opozorilo zdravnikov) Zdravstvenega doma Medvode prejela šele v petek 23.3.2012, ga še ne more komentirati.
Ob tem pa naj pojasnimo, da bo inšpekcija ne glede na ta dopis, v zadevi Bioštrom d.o.o. še naprej v okviru izvršilnega postopka prisiljevala zavezanca, da s silosa odstrani odpadno silažo, tako kot mu je to bilo odrejeno z inšpekcijsko odločbo.

Ker je rok, ki je bil na novo določen v sklepu o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe, do katerega je bil zavezanec dolžan izpolniti ukrep iz te odločbe (s silosa odstraniti odpadno silažo) potekel, bo s strani inšpekcije za okolje predvidoma v naslednjih dneh opravljen nadzor na lokaciji bioplinarne.
V kolikor bo ugotovljeno, da inšpekcijska odločba ni izpolnjena, bo zavezancu izrečena denarna kazen v višini 10.000,00 €.
Denarne kazni bo inšpekcija zavezancu izrekala vse dotlej, dokler ne izpolni z odločbo naložene obveznosti.

Lep pozdrav.

Služba za odnose z javnostjo
Inšpektorat RS za okolje in prostor

BP Petač 27.02.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana    T: 01 478 91 63
F: 01 478 90 13
E: gp.mko@gov.si
http://www.mko.gov.si

Številka:     0912-206/2012/3
Datum:     26. 3. 2012

Zadeva:     Bioplinarna Petač v Pirničah
Zveza:    e-pošta, z dne 26. 3. 2012

Spoštovani,

v nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja v zvezi z bioplinarno Petač v Pirničah.
Že večkrat smo poročali o problematiki Bioplinarne Organica Petač, zato nas zanima, v kakšni fazi je vaša odločba, s katero ste že oktobra zahtevali, da Miha Petač odstrani odpadno silažo tudi z ostalih kmetijskih površin po okolici in da jih začne uporabljati v kmetijske namene. Po naših zadnjih podatkih je rok potekel 7. februarja, ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa naj bi o pritožbi odločilo v kratkem.

ODGOVOR

Kmetijska inšpekcija:
Kmetijska inšpekcija bo nadaljevala postopek glede odstranitve kupa organskega materiala, ki je skladiščen na kmetijskem zemljišču. Postopek se je začel na podlagi prijave dne 15. 9. 2011. V samem postopku je bila izdana stranki odločba številka 0611-2650/2011-5 z dne 4. 10. 2011 o odstranitvi kupa organskega materiala. Stranka se je na odločbo pritožila in dne 19. 3. 2012 je prejela odgovor glede pritožbe na odločbo. Drugostopenjski organ je pritožbo zavrgel. Na podlagi rešene pritožbe se je opravil inšpekcijski pregled dne 22. 3. 2012. Pri pregledu se je ugotovilo, da odločba ni bila izvršena. Stranki bo izdan sklep o izvršbi z denarno prisilitvijo za njeno izvršbo. Vzporedno se bo uvedel prekrškovni postopek za neizvršitev inšpekcijske odločbe. Po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru je za nespoštovanje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja zagrožena denarna kazen v višini 500,00 € za fizično osebo.

Okoljska inšpekcija:
Ker je s 23. 3. 2012 potekel rok, na novo določen v sklepu o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe, do katerega je bil zavezanec dolžan izpolnit ukrep iz te odločbe (s silosa odstraniti odpadno silažo), bo s strani inšpekcije za okolje predvidoma v naslednjih dneh opravljen nadzor na lokaciji bioplinarne. V kolikor bo ugotovljeno, da inšpekcijska odločba ni izpolnjena, bo

izrečena denarna kazen v višini 10.000,00 €. Denarne kazni bo inšpekcija za okolje zavezancu izrekala vse dotlej, dokler ne izpolni z odločbo naložene obveznosti.

S spoštovanjem,

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

BP Petač1 27.02.2012

Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirnič–kazenska ovadba  AAG https://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/03/01/zlitje-smrdece-tekocine-v-zgornjih-pirnickazenska-ovadba/

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/