Novosti iz EKO-ZELENI–Tuzlanskog kantona- BIH


znak_AAGimage

PZ 12 saglasnost

image

POZIVNICA-RTV TK

Redovna godišnja:

EKOLOŠKA PRESS-KONFERENCIJA-

POSVEĆENA TRADICIONALNOM OBILJEŽAVANJU

ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH EKOLOŠKIH DATUMA

(Svjetski dan voda,Dan planete Zemlje,Svjetski dan okoliša)

Dana,subota 3.mart 2012. u 12.sati u Hotel Tuzla

Dnevni red:

Kako će se u Tuzlanskom kantonu i BIH obilježiti;

Svjetski dan voda,Dan planete Zemlje,Svjetski dan okoliša..

U prilogu:Podrška Pedagoškog zavoda Tuzla(partneri-ekološki odgoj ključ opstanka na planeti Zemlji)

EKOLOŠKI ODGOJ-razvoj ekološke kulture-

Podsjećamo,nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993. odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto..

ORGANIZACIONI ODBOR:

Dr.sc.Rifet Terzić,Pero Mićanović,ecc,Jasmina Kasumović,prof.,Sabina Muradbegović,prof.,Selma Kušljugić,prof.,Ana Kalajdžić,prof.,Enes H.Muhamedović,dipl.ing.,predstavnik Pedagoškog zavoda Tuzla,predst.Ministarstva vodoprivrede TK( koji nas podržavaju),predst.Ministarstva zaštite okolice TK..

Predsjednik saveza

Dr.sc.Muhamed Omerović,doc.

Tuzla,mart 2012.

Clini: "Italija mora diverzificirati preskrbo energetskih virov"


 

clip_image001(

Clini: "Italija mora diverzificirati preskrbo energetskih virov"

Trst, 27. 02. 2012 ob 16:18, STA

Italijanski minister za okolje Corrado Clini je v svojem nastopu v tržaškem občinskem svetu ponovno poudaril, da mora Italija diverzificirati preskrbo svojih energetskih virov.

Clini je predlagal tudi vzpostavitev omizja, h kateremu bi pritegnili vse zainteresirane subjekte, zlasti pa Ljubljano in Zagreb.

Italijanski okoljski minister, ki je sicer seznanjen z dejstvom, da je tržaški občinski svet v začetku meseca sprejel sklep o nasprotovanju gradnji terminala, kot tudi s stališčem slovenske strani, je med drugim pojasnil, da je treba upoštevati tudi širši kontekst gradnje plinskega terminala.

»Gradnje, kakršna je predvidena v Žavljah, so povsem varne iz tehnično-operativnega vidika. Zdaj bo potrebno pripraviti oceno, ki bo upoštevala tako splošni kontekst kot tudi z njim povezana okoljska vprašanja,« je  še navedel Clini.

Odločitev tržaških občinskih svetnikov je sicer že prejšnji teden pozdravil novi slovenski minister za okolje Franc Bogovič. »To samo podkrepi naša prizadevanja, da se ta terminal ne umesti v ta občutljiv del Jadranskega morja,« je tedaj pojasnil Bogovič.

 

Vir: Primorska Info

Dokazana dejstva in analize treh vzorcev, ki ponovno potrjujejo ogrožanje okolja in s tem zdravja ljudi v Celju.


Dokazana dejstva in analize treh vzorcev, ki ponovno potrjujejo ogrožanje okolja in s tem zdravja ljudi v Celju.

Obveščamo vas, da je analiza, opravljena v laboratoriju v Kanadi, dokazala in potrdila že prej znana, a prezrta dejstva, o onesnaženju, ki ga povzroča »umazana« industrija in nevestni lastniki kapitala, ki zastrupljajo naše bivalno okolje in s tem prebivalstvo.

Vzorec štev. 1. je vzorec odpadka iz deponije sadre Cinkarne Za Travnikom.

Vzorec štev. 2. so deževne oborine na lokaciji Marija Dobje.

Vzorec štev. 3. so deževne oborine na lokaciji Ljubečna.

Prisotne so vse strupene težke kovine, celo talij, ter cca 300% presežena kritična količina kadmija na lokaciji Ljubečna. Povsod prisoten titan dokazuje onesnaženje iz Cinkarne Celje. V celjski kotlini niso problem samo »stara bremena«, industrijskega onesnaženja iz preteklosti, najbolj onesnaženega področja v Sloveniji 17.ha stare Cinkarne, v urbanem področju mesta Celja, temveč aktualno onesnaženje, ki smo ga z znanstvenimi analizami dokazali. Sanacija tega področja se ni izvedla v skladu z navodili stroke in lokacijskim dovoljenjem. Problem so tudi diletantski gradbeni posegi na področju stare Cinkarne.

Vse analize, ki smo jih smo naročili in plačali s svojim denarjem, so dokazale strupeno prašenje, ki ga ljudje dihamo in deževne oborine, polne strupenih težkih kovin, posebno v Bukovžlaku, na Proseniškem ter širšem okolju.

Ogrožena so tla, vodotoki, podtalnica, podzemne vode in zrak, ki ga dihamo.

Navoz najbolj strupene zemlje v Sloveniji, s področja stare Cinkarne, na travnik zraven hiš v Bukovžlak, je za stoletja zastrupil naravo in ogrozil pomembne podzemne vire vode.

Hud problem so emisije prašnih delcev PM 10 in PM 2,5 iz industrije, kar 243 kg/dan.

Vsa navedena dejstva povzročajo več kot 50% večjo obolevnost dihal pri prebivalstvu Upravne Enote Celje od slovenskega povprečja in 6,77% večja incidenco raka v zadnjih desetih letih, poleg ostalih bolezni, ki jih sodobna znanost povezuje z onesnaženim okoljem. Tudi do 50% večja odsotnost z dela zaradi bolezni od SLO povprečja je dovolj indikativna, da je ukrepanje za zaščito zdravja nujno.

Priprava strokovnih podlag za Zakon o ekološki sanaciji celjske kotline pod vodstvom ekipe strokovnjakov, ki jih vodi dr. Cvetka Ribarič Lasnik pa je samo prvi korak od zelo oddaljenih ukrepov sanacije.

Prebivalci celjske kotline nimamo z Ustavo R.S. zagotovljene pravice do zdravega okolja.

Prepričani smo, da je nujno potrebno preprečiti nadaljnje zastrupljanje narave in zaščititi zdravje ljudi, zato naslavljamo apel na pristojna ministrstva, Evropsko komisijo in Evropski parlament

Boris Šuštar

koordinator

Civilne iniciative Celja

Navedena dejstva in analize smo posredovali tudi odgovornim v Sloveniji in EU.

DSC00816

Ministrstvo za zdravje

Minister Tomaž Gantar

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Minister Franc Bogovič

Spoštovani

Ker smo dobili analize odpadkov iz Cinkarniške deponije sadre Za Travnikom ter deževnih oborin na lokaciji Marija Dobje in Ljubečna pet kilometrov oddaljenih krajev iz Celja smo prepričani, da nas zastrupljajo z zelo nevarno težko kovino talijem, poleg vseh ostalih strupenih težkih kovin, kot so kadmij, arzen, nikelj, živo srebro, krom, svinec, titan, itd, na izredno velikem področju.

Talij je zelo strupena topna kovina, ki trajno in pomembno ogroža naravo in ogroža zdravje ljudi, dokazano prisoten tudi na »črni deponiji« v Bukovžlaku.

Multi elementna analiza opravljena v Kanadi, v enem najboljših laboratorijev na svetu, dokazuje razširjenost onesnaževanja, ki smo mu izpostavljeni v Celjski kotlini. Vrednosti, stalno prisotnih, posameznih analiziranih težkih kovin so tako zaskrbljujoče, da ogrožajo zdravje ljudi. Povsod razširjen talij, kadmij, arzen, nikelj, živo srebro, krom, itd, dokazano ogrožajo zdravje ljudi.

Analizirani vzorci krvi prebivalcev dokazujejo prisotnost strupenih težkih kovin tudi v človeških telesih, ki dolgoročno zastrupljajo vso populacijo.

Citiramo dr. Marušiča, bivšega ministra za zdravje:

«Najdražja je bolna populacija«

Navajamo Direktivo 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 točka 3.

« Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

Do kdaj bomo še morali trpeti ogrožanje zdravja?

Zahtevamo ukrepanje in preprečitev zastrupljanja prebivalstva!

Nujno prosimo, da nas o vaših korakih in ukrepih nemudoma obvestite!

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja

Celje, 27.2.2012

V vednost:

Predsednik R.S. dr. Danilo Tuerk

Evropska Komisija , Evropski parlament

ŠE PRED ENIM LETOM SO ALPE ADRIA GREEN ZARADI PRIKAZA STANJA V CELJU OBČINSKI MOŽJE ZMERJALI Z EKOTERORISTI!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2010/11/20/tiskovna-konferenca-obcine-celjeaag-ekoteroristi/

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2010/11/20/ekoterorist/

Stop odpadkom Kampanije: protestni shod pred tržaško sežigalnico


image

Protest proti prevažanju odpadkov iz Kampanije  se je začel 25. februarja  zjutraj , ko smo se protestniki  zbrali pred Tržaško sežigalnico.  Manifestacja okoljevarstvenikov Alpe Adria  Green, Greenaction Transnational in Legamjonici,  so pristopili gibanje Svobodni Trst in  movimento 5 stelle s Trsta, predstavlja ugovor izvajanju tako imenovane “operacije solidarnost”. Operacija za odpravo problema Neapeljskih odpadkov,  posledica pojava eko-mafije,   je konec koncev le nenadzorovana razširitev odpadkov Kampanije na druge italijanske dežele: v  Apuliji Taranto,  v Furlaniji Julijski krajini Trst. V sami Tržaški sežigalnici je že izgijnilo 25.000 ton nerazdeljenih smeti.  Odpadke neznane kakovosti, ki  v obratu pogosto sprožijo alarm radioaktivnosti,  večinoma  sežigajo ponoči, ko ljudje spijo. Operacija poteka s sokrivdo preveč naklonjene  lokalne uprave v kršitvi Evropske zakonodaje , na račun prebivalskega  zdravja in  le za obrambo bobro plačanega posla. Ob sežiganju take vrste  odpadkov  emisija dioksine, prikrije območje petdesetih kilometrov in seže pretežno v bližnjo Slovenijo. Poleg tega se   še ne ve kam je končal preostanek  8000 ton lahkega in težkega  koncentriranega  smrtonosnega pepela.

image

Stop ”mafijskim odpadkom“ v Trstu

Svet – četrtek, 01.03.2012 10:42 Tekst: Vojko Rotar

Trst – Protestnega shoda pred tržaško sežigalnico odpadkov se je v minulem vikendu udeležilo približno 100 protestnikov iz več okoljskih organizacij, ki so opozarjale na nekontroliran izvor nevarnih odpadkov, ki se prevažajo iz regije Campania.

 Poglej fotogalerijo (Foto: Vojko Rotar)

Pred dnevi je pred sežigalnico odpadkov v Trstu potekal protestni shod, ki so ga sklicale okoljske organizacije Alpe Adria Green iz Slovenije, Greenaction Transnational iz Trsta in Legamjonici iz Taranta. Trst in Taranto sta namreč končni postaji za problematične odpadke, ki že nekaj let dušijo Neapelj in regijo Campania nasploh. Odvoz odpadkov se vrši v okviru okoljskega programa „državna  solidarnost“, s katerim si italijansko okoljsko ministrstvo prizadeva razrešiti perečo problematiko neapeljskih odpadkov. „Protestiramo pred sežigalnico, ker se želimo zoperstaviti prevozu odpadkov, ki prihajajo na sežig v Trst.

Gre za več kot 25 tisoč ton nesortiranih odpadkov, ki izvirajo iz območij, kjer promet z odpadki nadzirajo mafijske združbe, kar pomeni, da so brez ustreznih okoljskih dovoljenj,“ nam je povedal predstavnik tržaškega Greenaction Transnational Roberto Giurastante. Sežigalnica odpadkov v Trstu je od Slovenije oddaljena le 4 kilometre zračne linije, po podatkih okoljskih organizacij pa njene emisije dosegajo razdaljo med 30 in 40 kilometri, kar praktično pomeni celotno slovensko obalo. Giurastante zato opozarja na paradoks po katerem je Evropska komisija zoper Italijo sprožila postopke zaradi neurejenih razmer pri neapeljskih smeteh. Italijansko okoljsko ministrstvo pa te probleme rešuje z odvozom nenadzorovanih smeti prav v Trst, ki meji s Slovenijo, od koder prihaja evropski okoljski komisar Janez Potočnik.

Neapeljske smeti sprožajo alarm zaradi povečane radioaktivnosti?

Obtožbe okoljskih organizacij so težke, saj te med drugim navajajo, da obstaja velika možnost, da se sežigajo radioaktivni odpadki. Govorili smo s tržaškim mestnim svetnikom Stefanom Patuanellijem, ki opozarja na to, da bi bilo treba zapreti tržaško sežigalnico in promovirati sortiranje in zmanjšanje proizvodnje odpadkov. ”O vsem le ugibamo, absolutno nimamo podatkov o vrsti odpadkov, ki se sežigajo v programu ”državna solidarnost“. Viri znotraj sežigalnice nam zagotavljajo, da tovornjaki z odpadki, ki prihajajo iz Campanie, redno sprožajo alarme o povečani radioaktivnosti. Ta vozila prihajajo sredi noči, skoraj na črno, ne razumemo kako je to mogoče, saj naj bi šlo za nacionalno, javno in transparentno okoljsko akcijo,“ navaja Patuanelli.

Franca: Od ministra Bogoviča bomo zahtevali postavitev merilne naprave

Koprska mestna svetnica Olga Franca je v imenu organizacije Alpe Adria Green dejala, da imajo vsi evropski prebivalci pravico do zdravega življenjskega okolja, ”pri ministru za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču smo že zahtevali postavitev merilnih naprav na slovenskih hribih nad Tržaških zalivom, ki bodo zaznale vsako preseganje emisij te sežigalnice. Zadeve morajo biti transparentne in v korist ljudem, ne pa v korist mafiji,“ zaključuje Franca. Kljub temu, da je nevarnost čezmejnih vplivov tržaške sežigalnice visoka, se v resnici tovrstne meritve trenutno ne izvajajo. Sežiganje spornih odpadkov bo v blagajno družbe Acegas Aps iz Trsta, ki upravlja s sežigalnico, prineslo približno 2,5 milijona evrov, kar je klavrn izkupiček glede na dejstvo, da naj bi škodljive snovi ostale v Trstu tudi do 100 let po sežigu, je opozoril Giurastante.

Fotogalerija

Stop ”mafijskim odpadkom“ v Trstu

 

 

 

 

Pomagajmo žabicam čez cesto 2012


logo_RP_barvni_B

 

Pomagajmo žabicam čez cesto 2012

Pozdravljeni vsi ljubitelji narave in dvoživk. Sončni dnevi in prijetne temperature že silijo naravo k spomladanskemu cvetenju in prebujanju. To pa pomeni, da bodo tudi žabice in druge dvoživke na Radenskem polju kmalu pričele z vsakoletno selitvijo na mrestišča.

Da bi vsaj delu populacije dvoživk na Radenskem polju omogočili varno prečkanje ceste, bomo postavili približno 1 km ograje, ki bo preprečevala živalim dostop na cesto iz gozda. V zemljo bomo na vsakih 15 – 25 metrov vkopali vedra, kamor se bodo lovili posamezni osebki.

Ker je v enem vedru včasih tudi več kot 10 živali, je potrebno vedra redno, vsakodnevno dvakrat, prazniti in šteti ter določevati vrste posameznih dvoživk.

Če želite sodelovati v že 4. akciji Pomagajmo žabicam čez cesto, vas vabimo, da spremljate našo spletno stran, ali pa nam pošljete mail z vašim imenom in telefosko številko na zabice@radenskopolje.si, in ko se bo projekt začel, vas bomo o tem obvestili preko SMS sporočil in elektronske pošte.

Dvoživke se pobirajo zvečer med 20:00 in 23:00 uro in zjutraj po 8:00. Kadarkoli bi imeli čas, ste prostovoljci zelo dobrodošli. Obvezna oprema so: svetilke (najboljše čelne svetilke), odsevni jopič in vedra. Priporočena je topla in nepremočljiva obleka ter obutev.

 

žaba

MINISTRSTVO VSPODBUJA LOV ZAŠČITENE VRSTE RAKOV


NEZASLIŠANO! – VSPODBUJANJE LJUDI, DA BI LOVILI ZAŠČITENE VRSTE RAKOV! TAKE STVARI CELO FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KMETISTVO!

http://24ur.com/novice/slovenija/drzava-drago-placala-za-ribe.html


RADJEMRIBE.SI

Dobrodošli

  • Kljub ljubiteljev rib vam je pripravil spletno stran, kjer lahko izveste vse o ribah in njihovi pripravi.

Klub Ljubiteljev Rib

 

 

Potočni raki po štajersko

Slika recepta: Potočni raki po štajersko

Kartuzijanski potočni rak

Potrebujemo: 32  potočnih rakov, 3 dl belega vina, 3 dl ribje osnove, 1 vejico timijana, 1 lovorjev list, 5 dag masla, 1 žlica sesekljanega peteršilja, sol in poper.

Priprava: Zavremo belo vino in osnovo , odišavljeno s timijanom in lovorom, ter  postopoma vlagamo potočne rake. Pokrite kuhamo 10 minut. Rake odcedimo in zložimo v skledo, tekočino od kuhanja pa povremo za tri  četrtine. Primešamo še malo masla, po potrebi dosolimo, popramo in še malo  kuhamo. S to omako prelijemo rake ter jih potresemo s peteršiljem.

Inšpektor gradnje za vetrno elektrarno na Volovji rebri ne bo ustavil


Na Elektro Primorska so prejšnji teden zatrdili, da se dela za vetrno elektrarno v bistriški razdelilni transformatorski postaji še niso začela. Sočasno z njihovimi besedami pa je tam zazijala luknja, ki so jo skopali njihovi gradbeni delavci.
V razdelilni transformatorski (RTC) postaji se istočasno nahajata dve gradbišči. Gradbena jama, ki ste jo opazili, spada v sklop gradbenih del za rekonstrukcijo 110 kilovatov stikališča v RTP 110/20 kilovatov Ilirska Bistrica, ki jo izvajamo skupaj z Elektro Slovenija,” so včeraj za PN pojasnili na Elektro Primorska.
Stroji za postavitev vetrnic na Volovji rebri naj bi torej zaropotali šele v začetku marca na drugem gradbišču. Kje točno, niso povedali.
Inšpekcija: razlogov za ukrepanje ni

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so prepričani, da bi bila gradnja na vrat na nos – in to brez zahtevanega okoljevarstvenega soglasja – nezakonita. Domnevno črno gradnjo so zato že prijavili inšpekcijskim službam. Na gradbeni inšpekciji pa so za PN povedali, da je investitor za gradnjo pridobil gradbeno dovoljenje. “Glede na opisano ne krši določb zakona o graditvi objektov in ni razlogov za ukrepanje gradbenega inšpektorja,” so pojasnili.
Tomaž Janičar iz DOPPS pa je prepričan, da je v zakonu nedvomno zapisano, da investitor ne sme začeti graditi, dokler nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja: “Če gradbeni inšpektor trdi, da ima investitor vsa potrebna dovoljenja, potem očitno ne pozna dovolj dobro vseh predpisov.”
Zagrožena kazen najmanj 75.000 evrov

Podobno odločitev kot na gradbenem inšpektoratu so sprejeli tudi na okoljskem. Sklicujejo se na zakon o varstvu okolja, ki pravi, da inšpektor odredi prepoved izvajanja posega v okolje, za katerega ni bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje, če za izvedbo posega ni potrebna gradnja po predpisih o graditvi objektov ali pridobitev drugega predpisanega dovoljenja. “Ker je za postavitev vetrnic potrebno gradbeno dovoljenje, inšpektor za okolje torej ne more odrediti prepovedi izvajanja,” so še dodali. Največ kar bo doletelo Elektro Primorsko je torej, da si v prekrškovnem postopku prisluži globo za poseg brez okoljevarstvenega soglasja v višini od 75.000 do 125.000 evrov.
Vir: www.primorske.si

 

Slike- AAG, posnete 22.02,2012, z začetka gradnje na transformatorski postaji (za vetrnice na Volovji rebri) v Ilirski Bistrici.

Sam trenutni poseg ima enake dimenzije kot jih ima trenutna transformatorska postaja za Ilirsko Bistrico.

 

 

DSC_0521DSC_0523DSC_0527DSC_0531

Poziv poslancem DZ, da TEŠ6 ne dajo državnega poroštva!


From: AAG ALPE ADRIA GREEN <alpeadriagreen@gmail.com>
Date: 2012/2/23
Subject: Poziv poslancem DZ, da TEŠ6 ne dajo državnega poroštva!
To: “Vlada@Gov.Si” <vlada@gov.si>, radovan.zerjav@gov.si

Spoštovani!

Zaradi dejstva, da se je sestava državnega zbora spremenila, vam pošiljam naš poziv poslancem državnega zbora, ki smo ga poslali že poslancem v prejšnem sklicu državnega zbora. V Alpe Adria Green nismo spremenili svojih stališč in še vedno zahtevamo, da se izgradnji TEŠ6 ne da državnega poroštva! V kolikor boste sprejeli državna poroštva, boste že tako finančno preobremenjeno Slovenijo spravili na KOLENA, je morda to Vaš cilj??? 

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

———- Forwarded message ———-
From: AAG ALPE ADRIA GREEN <alpeadriagreen@gmail.com>
Date: 2011/9/28
Subject: Poziv poslancem DZ, da TEŠ6 ne dajo državnega poroštva!
To: “slavica.andoljsek@dz-rs.si” <slavica.andoljsek@dz-rs.si>, “miroslav.pretnar@dz-rs.si” <miroslav.pretnar@dz-rs.si>, “maja.prezelj@dz-rs.si” <maja.prezelj@dz-rs.si>, “oto.vilcnik@dz-rs.si” <oto.vilcnik@dz-rs.si>, “sandra.pahic@dz-rs.si” <sandra.pahic@dz-rs.si>, “ales.vehar@dz-rs.si” <ales.vehar@dz-rs.si>, “bostjan.plostajner@dz-rs.si” <bostjan.plostajner@dz-rs.si>, “petra.jamnik@dz-rs.si” <petra.jamnik@dz-rs.si>

Spoštovani!

V AAG Vas pozivamo, da glasujete proti državnim poroštvom za TEŠ6, ker nismo več v časih bivše Jugoslavije, ko je vso gospodarsko politiko vodila država!

Spoštovani predlagatelji, ste pozabili, da je DZ dal v javno razpravo predlog Nacionalnega energetskega programa in da javnosti ter NVO odvzemate pravico, da na njega damo svoje pripombe! Verjetno je za vas to dejanje povsem samoumevno in si jemljete pravico v svoje roke, kot ste to delali cel mandat, ko ste sedeli v DZ.

V AAG smo, dali pripombe k Nacionalnemu energetskemu programu–ALPE ADRIA GREEN:


Alpe Adria Green podaja po obravnavi v svojem krogu naslednje pripombe k javno objavljenem osnutku Nacionalnega energetskega programa. Osnutek nudi izbiro petih scenarijev, za katere avtorji celotnega izdelka predvidevajo, da bodo vsi obravnavani in poslanci naj bi se odločili za enega izmed njih. Nacionalni energetski program mora imeti za izhodišče kvalitetno oskrbo prebivalcev države in poslovnih subjektov za oskrbo z energijo v proizvodnjah , prometnih in bivalnih segmentih. Ker ni možen prehod takoj v brezogljično družbo, in v kar nas pričenjajo zavezovati mednarodno sprejeti dokumenti, bi moral takšen nacionalni dokument dejansko imeti nakazane smernice, po katerih se moramo ravnati,da bomo prišli v bližnji prihodnosti do želenega cilja.

V uvodu manjka bistveno načelo sedanjosti, da so obnovljivi viri energije najmanj enakopravni s fosilnimi viri in tudi z jedrsko energijo. Vsaj v času nastanjanja takšnega dokumenta. In ker osnutek tega nikjer ne predvideva, to izkazuje, da v takšno smer niso razmišljali tudi avtorji. Torej lahko rečemo,da je osnutek brez ambicij ustvarjati novo pot v slovenski energetiki. Člani AAG nismo profesionalni delavci v slovenski energetiki, smo predvsem uporabniki energije v vsaki njeni pojavni obliki. Zato nam takšen dokument brez smernic, preprosto ni uporaben dokument.

V Sloveniji se pravzaprav pričenja medijski in tudi dejanski spopad med električno energijo proizvedeno iz fosilnih goriv in električno energijo proizvedeno iz jedrskih naprav, energija proizvedena iz obnovljivih virov energije pa caplja zadaj, kljub podpori. Avtorji teksta kot nadomestek skušajo umestiti proizvodnjo električne energije iz plina, kakor ,da ne bi vedeli,da je to tudi rab a-fosilnih goriv. Nesporno TEŠ-a 6 v tem trenutku ni moč ustaviti, zato bomo zagovarjali naj se ta investicija sicer dokonča ampak brez državnega poroštva. TEŠ se bo sam ustavil, ko bodo postali stroški nakupa emisijskih kuponov višji od dobičkonosnosti takšne proizvodnje. Za JE Krško bo prišel čas, ko se bo potrebno odločiti ali še nadaljevati s proizvodnjo ali zaključiti s proizvodnjo. Zadnji javno znani podatki o višini stroškov shranjevanja jedrskih odpadkov so zastrašujoči in je takšna proizvodnja vnaprej obsojena na finančni kolaps.

Ker je štejemo skoraj v vsaki državi med porabnike energije proizvodnjo (industrijo), promet in bivalne pogoje družbe, na drugi strani pa so že našteti viri energije. Pričakovati bi nam bilo, da bodo avtorji osnutka ocenili predvideno trajanje preostalih zalog fosilnih goriv, kakor tudi ocenili potencial obnovljivih virov energije. Poznano nam je, da je možno proizvajati električno energijo iz padajoče tekoče vode, sonca in vetra s skoraj direktno pretvorbo v električno energijo, kakor nam je poznano,da je možno biomaso uporabljati v vsaki njeni pojavni obliki za ogrevanje, s tehnološkimi postopki pa tudi proizvajati električno energijo, prav tako nam je poznano, da z rabo energije zemlje in podzemnih ter površinskih voda lahko s tehnologijo dosegamo viške temperature za potrebe ogrevanja in hlajenja.

Osnutek NEP-a nam pove, da imamo najmanj rešitev nadomeščanja fosilne energije v prometu. Tukaj je predlagani osnutek brez ambicij. Zato predlagamo nadomeščanje bencina in diezelskega goriva s plinom,kot energentom. prvi korak mora biti menjava avtobusov na plinski pogon,sočasno mora slediti opremljanje obstoječih bencinskih servisov za možnost točenja plina v osebne avtomobile. Vse to zato,da zmanjšamo prašne delce v zraku in zmanjšamo tudi toplogredne emisije. Seveda pa bo tehnološki razvoj naredil velik korak naprej pri izpopolnjevanju in uporabnosti električnega avtomobila. Pri tem pa smo pozabili kaj je v preteklosti pomenil transport po tirnicah.

Porabo energije lahko zmanjšamo samo z učinkovito rabo energije, osnutek ta segment skoraj pozablja,saj si avtorji verjetno ne predstavljajo,koliko energije potrošeno nekoristno zaradi našega načina gradnje, ko so bili energetski obratovalni stroški skoraj zanemarljivi.

Pri obravnavi so nam bili dostopni podatki o možnem zmanjšanju obratovalnih stroškov za 80 do 90% v primeru energetske obnove javnega objekta s sočasnim prehodom na rabo trajnega vira energije ( kopijo študije hranimo v našem arhivu). Napoved letne 3% energetske obnove javnih objektov je preprosto presramežljiva. Ob dejstvu, da je način novogradenj zapovedan, bi obnavljali naše javne objekte več kakor 30 let.

Zato zaključujemo naše pripombe z mislijo, da bi morali osnutek pripravljati in ustvarjati optimisti v prepričanju, da je prehod v brezogljično družbo v naslednjih dvajsetih letih v sodelovanju s pesimisti, to je z osebami,kakršne so pripravljali sedanji osnutek.

Vsekakor pa je poznan 10% izkoristek iz predhodnega sprejetega v DZ Nacionalnega energetskega programa, kar nam pomeni, da izbrani scenarij iz osnutka ne bo veljal nič več,kakor prejšnji, če ne bo istočasno tudi sprejet predpis o izvajanju z zagroženo predvideno osebno odgovornostjo.

Pri tem moramo pozdraviti avtorje umestitve prilog o umestitve v prostor energetskih objektov! Z demokratizacijo naših medsebojnih razmerij se lahko zgodi, da se bo tudi pričel dvigati javni interes skrit za oskrbo z energijo.

Moti pa nas dejstvo, da se ne posodablja sočasno z NEP, tudi ostala zakonodaja s tega področja, ki je precej zastarela in ne sledi EU trendom ( Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996 po kateri je minimalna oddaljenost od bivališč 40m od osi DV (2x400kv), ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP) so naravnani precej restriktivno in agresivno ter ne upoštevajo dovolj norm EU (Aarhuška konvencija). Mislimo, da so to stvari o katerih se premalo govori oziroma razmišlja so pa zelo pomembne in zaradi njih bodo projekti padali oz. se bo njihova izvedba podaljševala. Z tem bi upoštevali ljudi, ki naj bi živeli oz. trpeli ob teh eletroenergetskih objektih.

Na Jesenicah 07.07.2011

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

V Alpe Adria Green, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, članici svetovne organizacije za boj proti podnebnim spremembam  TckTckTck org., ki deluje v Sloveniji v javnem interesu smo se na podlagi zaključkov iz posvetovalnega seminarja v Strunjanu, ki je bil 4,5 in 6 tega meseca in na podlagi strokovnih podlag, ki so jih podali strokovnjaki iz različnih področij ( v prilogah) odločili, da damo pobudo Državnemu Zboru RS, katero smo jo vložili danes zjutraj, da razpiše posvetovalni referendum na katerem, bi se državljani RS sami odločili o smiselnosti izgradnje ekološko sporne in ekonomsko neopravičene naprave TEŠ 6 v velikosti, kot je sedaj predlagana.

Da bi se izognili zbiranja podpisov za izvedbo tega posvetovalnega referenduma in takorekoč izničili stroške za izvedbo tega referenduma, bi ga izvedli skupaj z referendumom o »MALEM DELU«.

Z tem referendumom bi zagotovili ekološki razvoj Slovenije, ki bi tudi našim potomcem omogočil preživetje ter postavitev naprave za pridobivanje električne energije, ki bi bila tudi v finančnem in ekološkem pogledu spremenljiva za Republiko Slovenijo.


SPOŠTOVANI PREDLAGATELJI DRŽAVNEGA POROŠTVA ZA TEŠ6! STE MOGOČE POZABILI, DA NISTE DOVOLILI DA SE SLOVENCI SAMI ODLOČIMO O TEŠ6, KOT SMO PREDLAGALI V AAG! NAPISALI STE DA JE TO STROKOVNO VPRAŠANJE, ZAKAJ SI POTEM  SEDAJ PET MINUT PRED DVANAJSTO, JEMLJETE PRAVICO V SVOJE ROKE!!!


NAJ VAS ŠE SPOMNIM NA NAŠ PREDLOG REFERENDUMSKE POBUDE:

Datum: 12.02.2011

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar

Poslanska skupina Socialnih demokratov

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke

Poslanska skupina Zares

Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke

Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke

Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti

Poslanska skupina samostojnih poslancev

ZADEVA: Pobuda za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6 )

Spoštovani!

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, ki je bila sprejeta leta 1992, je prvi mednarodno zavezujoč dokument, ki na mednarodnem nivoju obravnava vprašanje odziva na spreminjanje podnebja. Cilj te konvencije je doseči ustalitev koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem.

Gre za pomemben dogodek na področju varovanja okolja, saj pomeni začetek organiziranega in usklajenega delovanja za ublažitev oziroma preprečitev neugodnih podnebnih sprememb, ki so že začele ogrožati človeštvo, še bolj pa ga bodo v prihodnjih desetletjih.

K tej konvenciji je bil leta 1997 sprejet še Kjotski protokol, ki ga je Slovenija ratificirala v letu 2002. Kjotski protokol predstavlja majhen, a izredno pomemben prvi korak na poti k reševanju problematike podnebnih sprememb, ki so ena največjih groženj človeštvu v sedanjem času. Ta v obdobju med letoma 2008 in 2012 predvideva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Slovenija – protokol je podpisala oktobra 1998 in ga julija 2002 tudi ratificirala – se je obvezala, da bo v prvem ciljnem obdobju za osem odstotkov zmanjšala emisije toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1986, ko so bile emisije toplogrednih plinov najvišje. Leta 1986 so bile emisije toplogrednih plinov v Sloveniji 20,60 milijona ton ekvivalenta CO2, osemodstotno zmanjšanje pa pomeni, da Slovenija v obdobju 2008-2012 v povprečju ne sme preseči 18,95 milijona ton emisij ekvivalenta CO2 na leto.

Državni zbor Republike Slovenije je leta 2009 sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, ki potrjuje zavezanost Slovenije načelom trajnostnega razvoja kot zavezo sedanjih generacij, da uresničimo takšen razvoj naše skupnosti, ki bo izboljšal možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Poleg izhodišč za mednarodna pogajanja določa deklaracija tudi vrsto ukrepov na nacionalni ravni in sicer:

– prenos zakonodaje Evropske unije na področju podnebnih sprememb;

– pripravo analize o možnostih, stroških in koristih zmanjšanja izpustov za vsaj 80 % oziroma do leta 2050;

– zastavitev prehoda v nizkoogljično družbo in družbo trajnostnega razvoja kot osrednjega razvojnega cilja v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2020;

–  pripravo strateških in programskih dokumentov, nacionalnega programa za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe;

– pripravi nacionalnega energetskega programa na temelju obnovljivih virov energije;

– pripravi celovite strategije komuniciranja z javnostmi in učinkovitih ukrepov vzgoje in izobraževanja za področje podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja;

– zagotovitvi sodelovanja strokovne in širše javnosti, še posebej gospodarstva, strokovnih in znanstvenih institucij ter nevladnih organizacij, za uresničitev teh nalog.

Državni zbor je z Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb pred Kopenhagensko konferenco določil splošna izhodišča za podnebna pogajanja na podlagi priporočil IPCC, po katerih bi morale razvite države znižati emisije za 40% do leta 2020 in za 80 do 95% do leta 2050. S Kopenhagenskim dogovorom je bilo dogovorjeno, da je globalni cilj zaustaviti segrevanje ozračja pri 2° Celzija, kar za razvite države pomeni znižanje izpustov za 80 – 95% glede na leto 1990 do leta 2050.

Vizija za Slovenijo po Deklaraciji Državnega zbora je v energetiki varčna in učinkovita raba energije ter nizkoogljicna in trajnostna proizvodnja energije, ki bo temeljila na obnovljivih virih in pametnih energetskih omrežjih. Načrtovana prenova TEŠ oz. izgradnja novega več kot 1200 miljonov EUR vrednega 600 megavatnega Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) na premog po našem mnenju ni skladna s srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov iz Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb.

Ker je TEŠ 6 vključen v Evropsko shemo trgovanja z izpusti CO2, predstavlja tudi veliko finančno tveganje. V zadnjih letih je bilo po svetu veliko naporov vloženih v napovedovanje prihodnjih cen emisijskih kuponov, saj je to ključen element ekonomskega vrednotenja investicij z vidika podnebnih sprememb. Najbolj razvit sistem vrednotenja so julija 2009 vzpostavili v Veliki Britaniji, pri čemer ceniki stalnih cen vrednosti tone CO2 po tem sistemu letu 2030 presežejo vse cene, ki so bile predpostavljene pri načrtovanju bloka 6 v TEŠ.

Načrtovana investicija v blok 6 TEŠ je z vidika podnebnih sprememb v časovnem okviru do leta 2020 ugodna. Na dolgi rok pa blok 6 predstavlja bistven problem za doseganje podnebnih ciljev Slovenije, saj naj bi porabil polovico preostalih kvot Slovenije za izpuste toplogrednih plinov. Blok 6 bo tako bistveno diktiral dolgoročno nizkoogljično in energetsko strategijo Slovenije. V času med 2020 in 2030 se bo postavila dilema, ali je bolje nadaljevati z izkoriščanjem bloka 6 ali ga je bolje nadomestiti z obnovljivimi viri ali viri z nižjim ogljičnim odtisom. Do konca življenjske dobe leta 2054 pa obstaja visoka verjetnost, da bo končal kot nasedla investicija. Medtem ko zdajšnja finančna konstrukcija kaže, da bo glavnina virov iz posojil bank, ki temeljijo na poroštvih za katera jamči država, je bilo ob prvotni najavi predvideno financiranje projekta iz lastnih sredstev elektrogospodarstva in zasebnih virov. Zato obstaja tudi visoka verjetnost, da bodo velik del investicije morali odplačati davkoplačevalci bodisi preko unovčenja državnih poroštev za najeta posojila ali preko visokih cen elektrike kot posledica subvencioniranja različnih virov energije.

Za resno obravnavo Nacionalnega energetskega programa potrebujemo energetski scenarij, ki bo zajel zajel vizijo varčne in učinkovite rabe energije ter nizkoogljicne in trajnostne proizvodnje energije. Po navedbah mnogih strokovnjakov bolj kot premogovno-jedrski energetski scenarij potrebujemo scenarij tako imenovane energetske sonaravnosti, ki bi moral biti zasnovan na učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih in pametnih decentraliziranih omrežjih ter pametnih decentraliziranih soproizvodnjah.

Odločitev za TEŠ 6 je zato v tej luči ekonomsko in energetsko neracionalna ter okoljsko škodljiva. Menimo, da je, še posebej v sedanji situaciji, ko smo soočeni z velikimi javnofinančnimi težavami, potrebno poiskati bolj racionalne alternativne rešitve, ki so za današnje razmere in bodoči razvoj najbolj primerne. Investicijska sredstva za TEŠ 6 bi lahko postopoma preusmerili v bolj smotrne in vzdržne naložbe, s čimer bi zelo pripomogli k razvoju drugih panog elektroenergetike, ne da bi to kakor koli ogrozilo oskrbo z elektriko.

Zato mnogi okoljski strokovnjaki in nevladne organizacije pozivajo vlado da se čimprej odloči za ustavitev gradnje bloka 6 v TEŠ in da prihranjeni investicijski denar usmeri v modernizacijo obstoječih blokov 4 in 5, učinkovito rabo in prihranke energije, nove obnovljive vire ter razvoj prenosnega (aktivnega) omrežja. Tovrstna prerazporeditev investicij bi srednjeročno, bistveno bolje od bloka 6, zapolnila energetski deficit, hkrati pa bi bila velika spodbuda razvoju celotnega gospodarstva in nove energetike v smeri prestrukturiranja k proizvodom visoke tehnologije. Preusmeritev v bolj učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije prinaša veliko razvojno priložnost slovenskemu gospodarstvu.

Investicija v TEŠ 6 je preizkusni kamen slovenske razvojne, energetske in ekološke politike. Čas je za temeljit premislek o energetskih alternativah, ki so nam na voljo in jih celovito pretehtati tako z energetskega, okoljskega, makroekonomskega in finančnega vidika. Čas je, da se sproži široka javna razprava o tem področju in da se ne dovoli izsiljevanja na podlagi politike doslej izvršenih dejstev pri gradnji bloka 6. Čas je tudi, da pristojne institucije raziščejo sporni posel okrog TEŠ 6 ter vse postopke v zvezi z njegovo pripravo in zvedbo. Gre za denar davkoplačevalcev, ki ga bo treba še naslednja desetletja plačevati za električno energijo iz premoga.

Poziv k premišljenemu in razumnemu investiranju v TEŠ je vseslovenska, nadstrankarska akcija in ni povezana z aktualnim političnim dogajanjem. Namen poziva je spodbuditi spremembo vladne energetske politike tako, da se bo ta projekt čim prej in dokončno ustavil ter se bo poiskalo bolj racionalne energetske in okolju prijazne rešitve.

Zaradi vsega navedenega, dajemo poslanskim skupinam

pobudo,

da v skladu s 26. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložijo zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma o šestem bloku TEŠ. Predlagamo, da se referendumsko vprašanje glasi:

“Ali se strinjate s tem, da se v Nacionalni energetski program Republike Slovenije vključi izgradnja novega več kot 1200 miljonov EUR vrednega 600 megavatnega Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6 ) na premog, ki bo v času svojega obratovanja do l. 2054 proizvedel 103 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida (CO2), in za katerega gradnjo bo jamčila država s poroštvi.”

Predlagamo tudi, da se ta referendum razpiše na dan, ko bo izveden referendum o Zakonu o malem delu in se na ta način država izogne stroškom, bi bi sicer nastali z njegovo izvedbo.

Lep pozdrav!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

V kolikor boste sprejeli državna poroštva, boste že tako finančno preobremenjeno Slovenijo spravili za slovo na KOLENA, je morda to Vaš cilj???

Pa preživite lep dan!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija,  Bosna in Hercegovina.

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Izpostave: VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA, GMS: 051 311 450

Spletna stran: http://alpeadriagreen.bravehost.com Blog: https://alpeadriagreen.wordpress.com/ Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALPE-ADRIA-GREEN/155572383629
Pomislite na okolje, preden natisnete,
… pa ne pozabite pred odhodom iz pisarne izklopiti računalnik, saj za njegovo celoletno delovanje porabimo kar 500 kg premoga oziroma 800 litrov nafte!

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Podprite ALPE ADRIA GREEN!
AAG se v celoti financira iz donacij in članarin in ne prejema denar od vlade ali korporacij. Naša predana ekipa zagotavlja tudi Vam in vašim OTROKOM zanesljivo prihodnost v zdravem okolju. Že za najmanjše prispevke, ki nam bodo omogočili nadaljne delovanje, se Vam že vnaprej zahvaljujemo TTK: SI56-0510-0801-1891-125

Društvo za varstvo okolja Bled Vabi na predavanje: Nara PETROVIČ, ki bo 23. februarja 2012, ob 18.uri v knjižnici na Bledu


Društvo za varstvo okolja Bled

Vabi na predavanje:

image

Nara PETROVIČ nas bo popeljal k zares zelenemu razmišljanju in čutenju sebe ter okolja, s katerim sobivamo. Seznanili se bomo s celostnimi družbenimi modeli, ki so povsem ekološki, obenem pa tudi izjemno praktični, trajnostni (in zabavni). Izpostavili bomo skupne imenovalce mnogih znanj, ki jih lahko takoj prenesemo v svoje življenje. Tudi kakšna interaktivna "igra" ne bo manjkala, da naučeno takoj tudi preizkusimo.

Predavanje bo v četrtek, 23. februarja 2012, ob 18.uri v knjižnici na Bledu.

MOP priznal Alpe Adria Green, lastnost stranke v postopku v primeru Harsco Miinerali d.o.o.


O predelavi žlindre bodo odločali tudi naravovarstveniki

Alpe Adria Green stranka v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obrat predelave bele žlindre v jeseniškem Acroniju

Slovenija – ponedeljek, 20.02.2012Tekst: Primož Knez

JESENICE – Mednarodno društvo za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green bo stranka v postopku pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo bele žlindre, ki naj bi jo v jeseniškem Acroniju izvajalo ameriško podjetje Harsco Minerals. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč zavrnilo sklep Agencije RS za okolje iz lanskega decembra in naravovarstvenikom dalo možnost soodločanja ali vsaj nadzora pri tem za mnoge na Jesenicah spornem početju.

Žlindra je ostanek predelave železa in z njo se na Jesenicah tako ali drugače ubadajo že od začetkov tukajšnjega železarstva. Črna žlindra naj ne bi bila tako nevarna, bela (ki je je manj) pa je glavni krivec za onesnažena tla na Jesenicah. Ker se z njeno predelavo v Acroniju že nekaj časa ne ukvarjajo, nastajajo kupi nepredelane žlindre, eden od njih bo prej ali slej zgrmel v Savo. Zato so se v Acroniju dogovorili s podjetjem Harsco, da bo na dvorišču železarne postavil poseben obrat in poskrbel za zaprto in za okolje nemotečo predelavo žlindre. Za krajane Javornika, Blejske Dobrave, Lipc, Koroške Bele taki načrti niso sprejemljivi, bojijo se, da bi njihove police in njive spet “pobelil” strupen beli prah. To se je zares začelo dogajati, saj je Harsco že jeseni začel “predpredelavo” žlindre oziroma transport ter ločevanje bele in črne žlindre. Vmes pa se trudil s pridobivanjem dovoljenj, da bi letos le začel načrtovano proizvodnjo. Zdaj se bo to dodatno zapletlo, saj bodo zelo močni nadzorniki tudi legitimno postali naravovarstveniki.

“V praksi priznanje, da smo lahko stranka v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, pomeni, da bomo lahko do podtankosti preučili vse načrte, da si bomo lahko ogledali, kaj počnejo sedaj, da bomo lahko dajali pripombe in da bomo zahtevali, da se opravijo meritve vplivov na okolje že pri sedanjih opravilih glede predelave žlindre,” je napovedal predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard.

Direktor Harsco Mineralov v Sloveniji Andrej Begelj je pravzaprav pozdravil odločitev ministrstva. “Nič nimamo proti temu, da je AA Green stranka v postopku. Veseli smo, da je ministrstvo o zadevi odločilo in da bo Agencija za okolje lahko nadaljevala s postopkom izdaje dovoljenja. Vlogo za gradbeno dovoljenje bomo imeli pripravljeno v enem mesecu, objekt, ki ga potrebujemo, lahko postavimo v štirih do šestih mesecih, tako da še vedno menim, da bomo s proizvodnjo lahko začeli letos,” je dejal Andrej Begelj. Še enkrat je poudaril, da je vse, kar počnejo z žlindro sedaj, v skladu z obstoječimi dovoljenji ter da žlindro zgolj ločujejo in predelujejo le črno. V kratkem naj bi vse to pokazali tudi javnosti.

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/17/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/