O plinskih terminalih v Tržaškem zalivu malo drugače–odgovori na vprašanja novinarja


v Tržaški pokrajini je Alpe Adria Green (AAG) evropskega komisarja za okolje, Janeza Potočnika umestila na črno listo in ga imenovala za neekološko osebnost leta 2011. Katera delovanja g. Potočnika so botrovala tej odločitvi?

Dr Janez Potočnik je prejel to »priznanje«, ker je lagal poslancem Evropskega parlamenta in njegovi komisiji za peticije, kršil je ustanovno listino Evropske unije in slovensko ustavo. Vojko Bernard, predsednik AAG je glede zadnjega zapisal v obrazložitvi, da je v 67. členu (na katerega edinega je pozval dr. Danilo Türk ob praznovanju dvajsetletnice Ustave) popolnoma jasna: »Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.«. Torej »gospodarska pobuda je svobodna« le, kadar je kapital odgovoren v vseh treh funkcijah. Evropski komisar za okolje je seznanjen z ugotovitvami mešane strokovne komisije, da bi uplinjevalnik/i v Tržaškem zalivu predstavljali ekološko, ekonomsko in varnostno katastrofo. Peticije je skušal arhivirati štiri dni pred njihovo obravnavo v bruseljskem parlamentu, še več, na dan obravnave je sklical novinarje, in jim je ta poskus zamolčal. Iz dokumentov je sklepati, da evroparlamentarci o njegovi laži niso bili obveščeni še vsaj mesec po zasedanju. Če dodamo, še laž, da se državi dogovarjata, torej kljub kršitvi Italije ni sprožil kazenskega postopka, je očitno, da zagovarja eno stran in s tem krši osnovna načela unije. O tem je bil obveščen predsednik evropske »vlade«.

Oddelek za okolje EU naj bi »zamrzni«l podrobno napisane in predstavljene pritožbe, ki ste jih znotraj AAG predstavili v zvezi s plinskimi terminali. Kako pojasnjujejo to zavrnitev?

Naloga Evropske komisije je nadzor nad izvajanjem in kaznovanje prestopnikov evropskih pravnih norm. Kljub očitnim kršitvam cele palete zakonodaje, se sprenevedajo, ne opravljajo svoje naloge in izgovarjajo na meddržavno dogovarjanje, ki ga je ena stran že pred poldrugim letom enostransko, javno prekinila. Očitno je, da so se postavili na stališča ene strani, najbrž pod vplivom ekonomskih lobijev. Nobena od strani ni predstavila predmeta pogajanj. V skladu z ugotovitvami strokovnjakov iz Italije in Slovenije, te naprave v Tržaškem zalivu nimajo kaj delati, ne glede na lego, obseg ali tehnologijo uplinjanja metana.

Kako pojasnjujejo svoja stališča in ravnanja?

Pojasnil nismo prejeli. Na zadnji dopis AAG so odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo AAG in plinskih terminalov ne bodo več odgovarjali, kar je znak njihove šibkosti in slabe vesti. V kolikor bi delovali v skladu s pravnim redom, jim nebi bilo potrebno svojih dejanj utemeljevati na ta način.

Pomisleki, ki jih glede gradnje terminalov predstavlja AGG  naj bi po vašem mnenju že zadostovali, da se sproži postopek o kršitvi zakonov s strani Italije. Tega se ne stori, zakaj?

Če zanemarimo, da sem imel priliko uvida v izjemno pripravljeno pravno podlago za tožbo pred Evropskim sodiščen, s primeri pravne prakse, ki jo je pripravila skupina slovenskih pravnih strokovnjakov, bi bilo dovolj, da bi slovenska stran sprožila postopke že zaradi nepravilnosti v obravnavi vpliva na okolje teh naprav in kršitve direktive Seveso. Že zaradi tega Evropska komisija nebi mogla zamrzniti postopka. Iz tega si lahko ustvarimo vtis, da je dr. Janez Potočnik dirigiran s strani gnile veje domače oblasti.

Menite, da ima ta »domača veja oblasti« tolikšno moč?

Ker ni dvoma v zgoraj navedena dejstva in jih je vzela v pretres tudi Komisija za peticije Evropskega parlamenta, ker je s kršitvijo nadaljeval vsaj še mesec po razkritju in je bil delegiran na to delovno mesto s strani naše oblasti, bi bilo tej domnevi za pritrditi. Če pa slednje ni res, bi lahko sklepali, da ima v svojem direktoratu velik »nered« in ga »spotikajo« sodelavci iz držav, kjer je interes za postavitev uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu.

V Trstu naj bi bila v zadnjem času organizacija Greenaction Transnational deležna tdu hudih pritiskov s strani sodnih organov?

Ni naključje, da se je pritisk tega dela tržaškega oblastnega sistema pričel leta 2009, ko smo odkrili poneverjene podatke, ki bi služili za lažjo pridobitev dovoljenj za izgradnjo uplinjevalnika, in sprožili sodni postopek proti investitorju. Da gre za sprevrženost, naj navedem samo, da je v enem od teh sodnih fars sodnik, ki je bil na listi kandidata za župana, ki je tožitelj. V drugem postopku so bili enakega prekrška obdolženi trije, vendar se sodni proces izvaja le proti dvema; verjetno ni naključje, da sta oba člana okoljevarstvene organizacije Greenaction Transnational, pridruženi AAG. Zato bi lahko sklepali, da se želi s sodnim preganjanjem ošibiti edino okoljevarstveno organizacijo, ki je prestopila iz javnega »nerganja« ob zločinskih namerah proti naravi in človeku v prijavo nečednosti organom Evropske unije. Ti postopki in kazni naj bi izčrpali energijo in finančna sredstva obtoženim.

Na te poneverjene podatke se vse prevečkrat pozablja. Kaj se s temi poneverjenimi podatki dogaja danes?

Sodna policija je odkrila, da je želela družba Gas Natural pridobiti okoljsko dovoljenje za postavitev uplinjevalnika tako, da je ponaredila podatke o globini in temperaturi morja pa tudi iz grafičnih prilog izbrisala obstoječe nevarne naprave, kot so rezervoarji goriva, formaldehida, idr. Sprožili smo upravni postopek proti okoljevarstvenemu soglasju italijanske vlade na upravnem sodišču v Rimu. Doslej še ni prišlo do obravnave. Naši prijavi se je pridružila Republika Slovenija »ad adiuvandum«, torej kot podpornik. To je pohvalno, je pa tudi res, da stroške krijemo mi. Nepravilnosti v pridobivanju okoljevarstvenega soglasja smo prijavili tudi Evropskem parlamentu in komisiji. Vodja njenega odbora za okolje, dr. Janez Potočnik skuša to prijavo arhivirati, s čimer dela proti lastni državi.

Do letošnjega leta naj bi morala AAG plačati cca 90.000e italijanskih sodnih stroškov.

Sodstvo je del sistema oblasti v Trstu, ki je ugotovil, da je organizacija Greenaction Transnational najbolj ranljiva na ekomskem področju. V dveh letih se je tako nabralo za skoraj 100.000 Evrov kazni in sodnih stroškov. Zaradi tega smo sprožili akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, kajti če nam ne uspe zbrati vsaj 40.000 Evrov, se bomo prisiljeni umakniti, saj ne bomo imeli iz česa kriti sodnih taks in odvetniških stroškov.

Nenavadni sta tudi zadnji kazenski obsodbi civilnega sodišča v Trstu?

Gre za obsodbi v procesih, ki ji je sprožila italijanska podružnica organizacije Prijatelji Zemlje (Amici della Terra) zaradi rabe imena. Verjetno ni naključje, da je proces vodil častni sodnik, pripadnik hrvaške skupnosti v Trstu. Vključenost sodstva v lokalno, ultranacionalistično oblastno strukturo dokazuje, da je taista oseba, v drugem procesu Stojanu Spetiču zavrnila pravico do sodnega postopka v slovenskem jeziku. Omenimo še, da je prijavo nekdanjega desničarskega miljskega župana proti članu GT razsojal član njegove stranke, županski kandidat v občini Zgonik.

Lahko pojasnite o kakšni rabi imena je govora?

Člani GT so delovali prej v tržaški podružnici organizacije Amici della Terra Italia in sprožili sodne postopke zaradi čezmejnega onesnaženja. Leta 2006 so bili iz ter organizacije izključeni, da bi tako ustavili prijave. Ker se niso ustavili, ampak nadaljevali razgaljanje nečednosti pod imenom druge organizacije, so proti njim sprožili sodne pregone.

Ne zdi se najbolj logično, da se ena okoljevarstvena organizacija (Prijatelji zemlje) vpleta v spor z drugo (GT)?

Se strinjam, vendar le dokler ni okoljevarstvo pokritje za zasebne interese. Izvedeli smo, da je bila italijanska podružnica Prijateljev Zemlje preiskovana zaradi prilastitve milijona evrov za osebno bogatenje članov.

Verjetno se z omenjeno organizacijo srečujete na različnih okoljevarstvenih kongresih. Kako tam pojasnjujejo svoje delovanje in nestrinjanje z vašim delovanjem?

S to organizacijo se v javnosti še nismo srečali.

Kako to?

Domnevam, da je že iz prej povedanega jasno, da nimamo skupnih delovnih področij, da sta tako GT in AAG organizaciji »konkretne akcije«. Slednja je npr. lani organizirala posvet strokovnjakov, da bi na tej osnovi zastavila, predstavila rešitve problemov. Z eno od podobnih »infiltriranih« neokoljskih organizacij smo naleteli na soočenju glede uplinjevalnikov v Kopru in jo razgalili pred javnostjo.

Na katerih okoljevarstvenih področjih Prijatelji zemlje delujejo?

Kolikor je za zaslediti v medijih ustno varujejo planet in podpirajo trajnostni razvoj. Iz dosegljivih podatkov je sklepati, da so, skupaj z okoljsko organizacijo Lega Ambiente (Zveza za okolje) sponzorirani s strani italijanskih energetskih velikanov.

Ste lahko natančnejši?

Med drugimi z njimi sodeluje Fokus. Ta organizacija je napadla tudi AAG in podpira izgradnjo terminalov. Financirana je direktno iz proračuna EU, tj. direktorata za okolje Evropske komisije z dr. Janezom Potočnikom na čelu.

V ozadju projekta plinskega terminala najverjetneje tičijo ogromne vsote kapitala ?

Sodeč po televizijski izjavi sicilijanskega mafijskega botra Ciancimina, je investitor, multinacionalka Gas Natural, v njihovi lasti. V Kolumbiji, Gvatemali in Boliviji je obtožena genocida, podpore eskadronom smrti, kršenja človekovih pravic…Izvedeli smo, da je v njihovi lasti distribucijsko plinsko omrežje na Siciliji, ki je bilo prej v lasti mafije.

Proti delovanju vaše organizacije se torej vrstijo postopki na različnih področjih?

V tem obdobju je bilo sproženih šest kazenskih postopkov in civilnih tožb zaradi mnenjskega delikta. V enem od teh je multinacionalka Gas Natural, financer žaveljskega uplinjevalnika, sprožil pred tržaškim sodiščem proces proti dvema državljanom Slovenije, članom AAG, ker so bili med predlansko izvedbo regate Barcolana-Barkovljanka oznanjeni njihovi delikti proti človeštvu v Srednji in Južni Ameriki, zaradi katerih se vodijo procesi pred mednarodnim sodiščem za človekove pravice

O kakšnih deliktih govorimo? Kdo jih je zagrešil?

Med predlansko izvedbo regate Barkovljanka – Barcolana so bili deljeni v Trstu letaki, ki so obveščali, da je eden od glavnih pokroviteljev te prireditve, družba Gas Natural, obsojen pred neodvisnim Russellovim sodiščem za državljanke pravice zaradi zločina proti človeštvu v Gvatemali. Kot lastnik tamkajšnjega energetskega omrežja je finansirala krvavi obračun z civilnim uporom proti nenormalno dragi elektriki, tudi z ubojem vodje upora in sindikalistov. Mednarodna organizacija za človekove pravice je to početje prijavila Evropski uniji.

Poleg sodnih ukrepov pa naj bi vsaj enemu izmed članov GT svojega delovanja tudi grozili?

Roberto Giurastante, vodilni v Greenaction Transnational, je našel predlani pred vhodom v stanovanje olupljeno kozjo glavo z odrezanimi rogovi. Gre za prvo tipično mafijsko ustrahovanje v Trstu, na katero se je sodna oblast odzvala tako, da je postopek arhivirala že po enem mesecu, brez raziskav.

Policija in pristojne službe se s celotno zadevo praktično sploh niso ukvarjali ?

Karabinjerji so bili tako uvidevni, da so svetovali ustrahovanemu: bodi previden.

Smo priča bizarni a preverjeni makiavelistični taktiki, da se z določeno organizacijo spopadaš z vzpostavitvijo podobne in na ta način poskušaš izpodbijati neizpodbitna dejstva?

Tudi pri nas so znani primeri »poturic« v okoljevarstvenih krogih, tj. civilnih iniciativah in političnih strankah, da se razbije enotnost, onesposobi, osmeši, ustvari zmedo v javnem mnenju, pobere razpoložljiva sredstva na razpisih…Računajo na to, da se javnost ne poglablja v zapletene postopke in dejstva, da hoče večina imeti »instant« rešitve v zadevah, kjer niso/smo preveč domači.

Ali se motimo v kolikor zatrdimo, da je gradnja plinskega terminala že davno odločena in da je potrebno vsa razpoložljiva sredstva usmeriti v spremembo javnega mnenja?

Res je, da je po javnomnenjski raziskavi kar 95% Slovencev proti terminalom. Podobnega mnenja je polovica Tržačanov in večina prebivalcev v občinah Milje in Dolina. Žal čas dela za investitorja, saj se ljudje po začetnem navdušenje naveličajo, druge zastrašijo ali podkupijo. Pa vseeno, italijanska stran se lahko odloči za izgradnjo, zaradi kršitve zakonov in prekomejnega vpliva pa tega ne more narediti, če je Slovenija proti.

O kakšnih oblikah zastraševanja in podkupovanja govorite?

Organizacija Lega Ambiente (Zveza za okolje) je po naših podatkih sponzorirana s strani energetskih podjetij, kot je S.N.A.M., ki bi naj izvedel plinovod iz Žavelj do izliva Soče. Podobno je z vrhom italijanskega dela organizacije WWF, ki je deklarativno proti uplinjevalnikom, ko je pa potrebno stopiti v akcijo se pokaže v pravi luči. Njihovi pravni službi je bila zaupana pritožba na razsodbo rimskega sodišča. Odkrili smo, da so nanjo »pozabili«. Omeniti velja še sprenevedanja določenih »strokovnjakov«, ki imajo najverjetneje močno finančno ozadje. Domnevam, da se je mnogim zdelo »čudno«, da lahko nek strokovnjak na podlagi istega gradiva najprej ugotovi katastrofalen čezmejni vpliv uplinjevalnika, ko pa presojo naroči investitor onstran meje, so pa posledice morebitne nesreče neznatne. Nekaj podobnega je tudi s slovensko »okoljsko« organizacijo, povezano z italijansko Lega Ambiente (Zveza za okolje).

Občutek imamo, da se za onemogočanja delovanja proti gradnji terminala pričelo uporabljati domala vsa razpoložljiva sredstva.

Ne gre samo za sodne procese in mafijske grožnje. Gre tudi za prefinjene poskuse kapilarne socialne izolacije. Tako je doživel zobozdravnik in njegova družina pisne in telefonske priporočila, naj odslovi pacienta, ki je član Greenaction Transnational, sicer bodo imeli težave. Zasledili smo tudi infiltriranje članov Gladia, italijanske s veje tajnih služb, v slovenske upravne organe. Zatišje bo verjetno dokler traja proces na Odboru za peticije Evropskega parlamenta in, če bomo imeli podporo javnosti.

Nam lahko pojasnite to infiltriranje?

Gre za osebe, vključene v italijanske obmejne varnostne sile na raznih institucionalnih nivojih. Imajo stik z okoljevarstveniki, so vključeni v strokovne ustanove, sodelujejo, se dogovarjajo s slovensko oblastjo…Naj kot primer navedem, da smo izvedeli, da je njihov uniformiran predstavnik grozil ženi enega od okoljevarstvenikov…Vse to nakazuje, da je italijanska stran v veliki stiski.

Kako je z grožnjami v Sloveniji?

V Sloveniji javnih groženj člani AAG nismo še doživeli, razen poskusov sramotenja, omalovaževanja. Tako se je investitor v koprski terminal javno zgražal, da si sploh upamo dvomiti, da bi bila ena od prednosti takega monstruma povečanje turističnega obiska.

aag-proti-plinskim-terminalom (66)

Foto: AAG – protest na Barcolani 2011

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/17/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Alternativni, obnovljivi in trajni viri energije


 

V dobrih zadnjih sto letih smo prešli skozi obdobja, v katerih smo si osvetljevali svoje prostore od petrolejk in sveč do uporabe sijalk z žarilno nitko do rabe varčnih sijalk z diodami. In enako razvojno pot prehaja potreba po ogrevanju prostorov za zasebno in javno rabo, od rabe nafte in plina prehajamo v obdobje rabe trajnih virov energije. Obema zvrstema rabe je skupno varčevanje z energijo z istočasnim zmanjšanjem negativnih posledic.

Pred 50 leti se je pojavil sistem centralnega ogrevanja naših hiš z rabo kurilnega olja. Takrat smo se sprva čudili in hitro sprejeli takšno rabo nafte in pozabili na prve peči za centralno ogrevanje kurjene z drvmi in premogom. Seveda je udobje centralnega ogrevanja z rabo nafte hitro vstopilo v naše domove in bilo je skoraj izrečeno slovo drvmi in premogu. Dokončno slovo pa je dala dodatna vgradnja oljnih gorilcev v našo staro peč. In pojavil se je zopet novi energent – plin. Sprva utekočinjeni in po naseljenih krajih se je pojavil zemeljski plin, pripeljan do posameznega objekta po plinovodu. In zopet so se pojavili trgovci, kateri so pričeli hvaliti ta novi energent, da je okolju prijazen in energetsko varčno naravnan. In začelo je prihajati do novih pojavov agresivnih vremenskih pojavov, katerih prej nismo bili navajeni. Pojavili so se strokovnjaki, kateri so pričeli dokazovati, da podnebne spremembe povzroča vedno večja količina rabe fosilnih goriv (nafta/bencin, plin in premog v vsaki obliki). Vedno večje črpanje nafte izpod zemeljske površine pa seveda istočasno pomeni zmanjšanje zalog nafte. Ker črpamo nafto iz zemeljskih zalog in se ne ustvarjajo nove zaloge, je logična posledica, da je sprejeta ocena, da je naftnih zalog samo še za pol stoletja. Vsa ta opozorila so pričela opozarjati potrošnike in strokovne javnost, da moramo resno pričeti razmišljati o možnosti rabe trajnih virov energije.

Viri energije

Sprva se je pojavilo ime alternativni viri energije. Ker le ti še niso bili namenjeni množični uporabi, se je to ime za njih obdržalo še nekaj časa. Človek je z razvojem rabe teh virov in ker zna razmišljati, za alternativne vire pričel uporabljati novo ime – obnovljivi viri energije. Prehod na drugo ime je posledica logičnega razmišljanja. Za alternativno gorivo je hitro ugotovil, da to ni primerno ime, saj ne nadomešča poznani energetski vir, ker je sam po sebi to obnovljivi vir in se ni bati, da ni dovolj zalog tega vira. In potreben je bil samo korak v logičnem razmišljanju, da smo prišli do končne oblike imena. Tako danes imenujemo za trajne vire energije: sončno, vetrno, energijo vode (gravitacija-kinetična) in energijo zemlje. V skupino obnovljivih virov pa štejemo vse vrste odpadov, tako lesnih kakor iz poljedelstva, kar veliko skupino predstavljajo pa naši komunalni odpadki. Pri nas se je to ime prijelo pod pojmom biomasa. Pod pojmom biomasa tako lahko razumemo lesne ostanke po sečnji in čiščenju gozdov, lesne ostanke ob predelavi lesa in čiščenju zaraščenih zelenih površin. V skupino trajnih virov energije pa seveda sodi tudi energija površinskih voda (hidrotermalna energija), na kar vpliva energija sonca in geotermalna energija. Obstaja še nekaj energetskih virov, katerih raba je še v razvoju in še ni široko uporabljiva. Veter, voda in sonce so torej trajni viri energije in predvsem namenjeni proizvodnji električne energije. Sončna energija pa je namenjena tudi pripravi tople sanitarne vode in v nekem segmentu tudi za ogrevanje.

Ogrevanje objektov

Za udobno bivanje in delo v vseh naših objektih je potrebno ustrezno poskrbeti tudi za ogrevanje le teh. Skozi čas lahko ugotovimo, da se tudi način ogrevanja spreminja, menjavajo se energetski viri in tudi način ogrevanja. Iz posameznih proizvajalcev toplote po posameznih prostorih smo prešli na skupni vir toplote, tako imenovano centralno ogrevanje in prenos toplote preko radiatorjev v prostor. In ko nas je pričela sama narava opozarjati, da so zaloge fosilnih goriv le omejene, se je pričela razvijati tudi raba trajnih virov energije. Ob tem je potrebno povedati, da sta k temu veliko prispevala dvig cen fosilnih goriv (nafta in plin) in opozarjanje klimatologov na podnebne spremembe, zaradi vedno večjih izpustov toplogrednih plinov, kot posledica zgorevanja. In tu se je vrinil v razvoj še en faktor, cena fosilnih goriv in vedno večje znanje o potrebnosti izolacije objektov.

image

Graf 1: Končna poraba energije po namenih, gospodinjstva, Slovenija, 2009

image

Graf 2: Končna poraba energije po vrstah energetskih virov, gospodinjstva, Slovenija 2009

Podatki po Statističnemu uradu RS 7a leto 2009

Zelo na splošno lahko opredelimo porabo energije med tri velike porabnike: industrija, promet in ogrevanje s hlajenjem. Klimatski pogoji v Sloveniji zahtevajo ogrevanje in hlajenje individualnih in poslovnih objektov in kot takšni so porabniki energije. Iz grafov je razvidna poraba po vrsti energenta in po namenu. Ker je količina fosilnih goriv omejena samo na obstoječe svetovne zaloge in ker rabe teh energentov ima za posledico izpust toplogrednih emisij, se pričenja uvajati za potrebe ogrevanja in hlajenja raba trajnih in obnovljivih virov energije. Evropska zveza včlanjenih držav se je zavezala, da bodo do leta 2020 zmanjšali rabo fosilnih goriv, zmanjšali vse članice toplogredne emisije in povečali rabo trajnih in obnovljivih virov energije za 20 % od začetnega stanja. Ker je tehnično izvedljivejše rabiti trajne in obnovljive vire v segmentu ogrevanja in hlajenja v objektih bo ta segment verjetno prvi, kjer se bo pričelo intenzivno ukvarjati z zamenjavo načina ogrevanja vseh vrst objektov.

Toplotne črpalke

Za potrebe ogrevanja objektov so potrebni trije segmenti in sicer: trajni vir energije, toplotna črpalka in ustrezen sistem za prenos toplote v prostor. Za najvarčnejšo rabo trajnega vira se priporoča talno, stensko in stropno ogrevanje. Toplotna črpalka je nastala, takoj po izumu hladilnika in je dejansko tehnična naprava, katera deluje podobno samo, da v obratnem delovanju.

Toplotna črpalka je ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši način ogrevanja prostorov in sanitarne vode. Toplotna črpalka pridobiva toploto iz trajnega energetskega vira in od okoliškega zraka in z njo ter dodano električno energijo segreva vodo do temperature 55° C ali več. Za pogon naprave (kompresorja) je potrebno vložiti od 20-30 % energije (električne), 80-70 % energije pa pridobimo od trajnega vira.. Razmerje med vloženim delom (električno energijo) in pridobljeno toplotno energijo imenujemo grelno število. To pa je tem večje (večji prihranek) čim višja je temperatura vira in tem nižja je ogrevalna temperatura – to pomeni, da so za ogrevanje s toplotnimi črpalkami najprimernejši nizkotemperaturni sistemi (talno, stensko, konvektorsko ogrevanje). V Sloveniji se je pričel razvoj toplotnih črpalk že v poznih 80 letih in sta bili v tem delu najaktivnejši dve takratni delovni organizaciji: Loška tovarna hladilnikov in Gorenje Velenje. Obe tovarni sta prenehali s tovrstno lastno proizvodnjo koncem prejšnjega obdobja. Danes proizvajajo toplotne črpalke nekaj manjših podjetij v Sloveniji in lastnike le teh lahko štejemo za slovenske pionirje proizvodnje toplotnih črpalk.

Energetska samostojnost občin, regij in države

Prva zaveza države Slovenije do rabe trajnih virov in zmanjševanja toplogrednih emisij je nastala s sprejemom Kyotskega protokola v slovenskem Državnem zboru. Uspešnost je bila sprva izkazana zaradi zmanjšanja naše proizvodnje in sedaj smo na tako na startnem izhodišču sprejete obveznosti. S področja energetike imamo v obravnavi tri dokumente: energetski zakon, nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 in strategijo prehoda RS v brezogljično družbo do leta 2050. Ko bodo ti dokumenti sprejeti, naj bi to pomenilo veliko prelomnico v našem pogledu na energetiko in tudi na rabo trajnih virov energije. Resno bomo pričeli razmišljati o energetski samostojnosti za naše vsakodnevne potrebe in tudi o možnostih trženja viškov energije čez državne meje. Električno energijo bomo poleg hidroenergije proizvajali z rabo vetra, sonca in predelave vsakovrstnih odpadnih surovin. Poleg rabe trajnih virov energije, bomo pričeli resno pristopiti k rabi geotermalne energije. Naše občine so pričele pripravljati tudi energetske zasnove, katere žal še niso pravi pokazatelj realne energetske možnosti proizvodnje energije v posamezni občini, ampak bistvo je, pričelo se je nekaj delati. Energetska samostojnost nam predvsem pomeni energetsko neodvisnost in neodvisnost od uvoza energije (elektrika in naftni derivati), kar nam istočasno pomeni povečanje našega blagostanje. In uspešna pot v energetsko samostojnost se začenja v našem domu, v naši občini. Začenja se s spoznavanjem naše rabe energije in o zaščiti pred hladom in toploto ter ugotovitvami kaj storiti za najmanjšo porabo energije. Vsi smo že bili v večjih objektih, od tega, jih je velika večina bila tako imenovanih javnih objektih (vrtec, šola, občina, zdravstveni dom). Velika večina obstoječih objektov je zgrajena v času, ko nismo dovolj poznali pomen in vlogo toplotne izolacije objektov, čemur pa je bil razlog cenena energija, predvsem cena kurilnega olja, katero je bilo množično v rabi. In sedaj smo pred dejstvom, da moramo vse te objekte energetsko obnoviti, obnova lupine/ovoja zgradbe z obveznim prehodom na rabo trajnih virov energije. Ko bomo sčasoma prenovili takšne zgradbe, bomo istočasno postajali vedno bolj energetsko samostojni.

In kje se vidimo občani v energetski obnovi?

Nesporno hiti cena energentov navzgor in v kratkem je pričakovati preskok cene kurilnega olja čez 1 euro za liter. Omejitve za dvig cene žal ni nikjer po svetu predvidene, saj je dvig cen nafte odvisen od mnogo razlogov (omejene svetovne zaloge in geopolitična svetovna razmerja). Občani bodo morali pregledati svoje zasebne objekte in proučiti možnost izvedbe dodatnih izolacij ter prav tako proučiti tudi možnost prehoda na rabo trajnega ali obnovljivega vira energije. Vsaka družina kupi na sedem let osebno vozilo za lastne potrebe, katero po tem času izrabi in ponovno kupi naslednjega. Pri vgradnji predlaganega sistema z rabo trajnih virov energije, pa je potrebno vedeti, da ima takšen sistem s potrebnimi vzdrževalnimi deli življenjsko dobo do 30 let, kateri prihrani občanu v tem obdobju za nakup novih dveh vozil. Letni prihranek je lahko 70/80 % od sedaj letnega izdatka za fosilni energent, ob dejstvu, da se tako prispeva tudi k zmanjševanju toplogrednih emisij. Pri nakupu naslednjega vozila pa bomo tudi pričeli razmišljati o nakupu električnega vozila. In tudi zaradi tovrstne porabe električne energije moramo želeti imeti vedno večjo proizvodnjo električne energije iz trajnih virov energije.

AAG

V Sloveniji bi bil skrajni čas, da ustrezno uredimo maksimalno dovoljene emisije iz Kogeneracij in Trigeneracij kot nepremičnih virov onesnaževanja.


V  Sloveniji bi bil skrajni čas, da ustrezno uredimo maksimalno dovoljene emisije iz Kogeneracij in Trigeneracij kot nepremičnih
virov onesnaževanja.
V zadnjem letu se je število kogeneracij na zemeljski plin, sploh takšnih, ki se nahajajo v urbanih mestnih jedrih, šolah in celo bolnišnicah izredno povečalo. Na žalost opažamo, da posegajo investitorji izključno po najcenejši tehnologiji, dostikrat celo obnovljenih motorjih prejšnjega stoletja, brez kakršnekoli misli za ekologijo ali celo zdravje ljudi.
Že večkrat sem omenil, da je posebno akuten Formaldehid in da v posameznih evropskih državah uveljavljajo veliko strožja merila, ki se približujejo že dolgo poznani dovoljeni mejni emisiji 0,124mg/m3. Pri nas samo eden proizvajalec višje kvalitete, to je Viessmann navaja dejansko emisijo te nevarne spojine, to je 60mg/m3. To je sicer pošteno in pravilno, pa vendar uporabnikom nič ne pove, saj ne vedo, kakšna nevarnost jim bo vsak dan in noč obratovala pod oknom vsaj 10 let.
Pred časom sem že opozoril, na Dansko kogeneracijsko zakonodajo izpred nekaj let z maksimalno 10mg/m3 dovoljene emisije Formaldehida, sedaj pa je jasno, da tudi ta prehodna meja ni dopustna in da je na poti zakonodajni postopek znižanja do vsaj 1mg/m3.
Zvezno nemško okoljsko ministerstvo pa je že lansko leto izdalo uredbo, da je za vsako javno naročilo največja dopustna meja formaldehida samo še 1mg/m3, 100mg/m3 CO in 100mg/m3 za NOx (Priloga), kar približno ustreza Draftu IPPC Direktive 2014. Tako morajo sedaj vse tovrstne naprave, ne glede na moč, na javnih razpisih izpolnjevati definirane vrednosti.
Javno je objavljena na nemški spletni strani: http://www.umweltbundesamt.de/
Ameriški predsednik Obama konec lanskega maja tudi za ZDA uzakonil že od 2005 leta poznano še dopustno mejo Farmaldehida, to je 0,124 mg/m3.
Glede na to, da vlagajo javni zavodi kot npr. bolnišnice, občine za komunalno ogrevanje, industrija in drugi že  milijone v zastarelo tehnologijo, za katero sem prepričan, da bo jutri prepovedana brez možnih prehodnih obdobij, oziroma jih bo okoljsko ozaveščeno občinstvo enostavno zaprlo, bi bil skrajni čas za pravilno regulacijo tega področja, ki je v Sloveniji pravzaprav brez kakršnekoli regulacije, saj niti nemške uredbe TA Luft iz leta 2002 z maksimalno dovoljeno emisijo 20mg/m3 nismo pravilno prepisali.
Težko si predstavljam, da bodo v Evropi imeli posluh npr. za enegetske sanacije naših bolnišnic z plinskimi motorji ob trošenju evropskega denarja za nekaj, kar je v največjem delu EU že prepovedano.
Hitra ureditev tega področja bi nedvomno preprečila možnost nasedlih neustreznih in škodljivih milijonskih investicij. Nujno je potrebno preučiti možnost ustrezne dopolnitve obstoječe uredbe vsaj tako, kot so to že storili v Nemčiji, pa čeprav so s tem aktom močno škodovali lastni strojni industriji, pravzaprav onemogočili obratovanje karšnemukoli batnemu motorju. Slovenija pa z nesprejetjem ustrezne uredbe škoduje izključno lastnemu prebivalstvu.
Mislim, da bi bilo potrebno nujno najmanj odpraviti redakcijsko napako obstoječe uredbe, ker je ta najmanj v nasprotju z zastarelo nemško uredbo TALuft iz 2002 elta.

bioplinarna - splošnobioplin-velika_display

– Mejna koncentracija Formaldehida 60 mg/m3 pri nas je predpisana samo za motorje z notranjim zgorevanjem pri Bioplinarjih, Deponijah in Čistilnih napravah. Ne zajema pa motorjev z notranjim zgorevanjem -Soproizvodnih naprav (SPTE) na druge energente .
Danes je že zastarela nemška uredba TA Luft iz 2002 presežena z novejšimi uredbami. Maksimalna splošno dovoljena emisija  Formaldehida je omejena na 20mg/m3 po TA Luft 2002 in 10mg/m3 po danski zakonodaji. Ta meja velja že leta in je v fazi nadaljnega zniževanja, kot razvidno iz predhodne priložene uredbe predpisane za vsako kogeneracijo pri nemških javnih razpisih.

Naslanjanje na zastareli tuji predpis in ignoriranje znanstveno dokazanih dejstev neposredno ogroža zdravje prebivalstva, ker je večina slovenskih kogeneracij inštalirana neposredno v mestnih jedrih ali celo bolnišnicah in šolah, vrtcih idr.. Meja 60 mg/m3 velja začasno samo za izjeme, Deponije, Bioplinarne in Čistilne naprave, kot jih slovenska uredba sicer pravilno navaja a je tudi ta v posameznih nemških zveznih deželah že dve leti reducirana pod 40mg/m3 po novejši zakonodaji. Samo za zgornje izjeme ki bi v pravilu morale biti oddajene nekaj kilometrov od naseljenih krajev so torej predpisane meritve, za neposredno nevarnost na naših domovih, pa se te po slovenski zakonodaji sploh ne navaja, kaj šele da jih kdo preverjal, pa čeprav ni nobene razlike v količini emitiranega Formaldehida med navedenimi izjemami in kogeneracijskimi motorji na zemeljski plin in druge “čiste energente” (Vir: Full-scale field test on gas engines Danish Gas Technology Center Per G. Kristensen – 2007). Noro kaj ne ?

IMG_0142

Mobilna naprava imisij AAG, ki meri tudi Formaldehid  Povezava: http://imisije.wordpress.com/

 

NAPRAVA ZA MERJENJE IMISIJ AAG-CEREX od 40 min dalje, odkriva tudi rakotvorne in strupene pline tudi iz vaših kurišč!

Posneli za oddajo Dobro Jutro RTV Slovenija:

http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-3-del/ava2.127385138/

Predavanje Blaža Kumerdeja na Bledu


Društvo za varstvo okolja Bled vabi na predavanje v četrtek,

26. januarja 2012 ob 18h v knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu

Socotra-otok blaženosti

Socotra je eden najbolj izoliranih otokov na Zemlji. Je zadnji direktni ostanek prakontinenta Gondwane. Šest milijonov let osamljenosti in ločenosti od ostalih delov sveta je omogočilo svojevrsten razvoj življenja. Starodavne poti kadila, mire in aloje so vodile s Socotre v Egipt in v Jeruzalem in od tam v Evropo. Zmajeva kri je bila vso zgodovino eden najbolj skrivnostnih proizvodov otoka.

Unesco je Socotro leta 2008 uvrstil na sam vrh seznama svetovne naravne dediščine in proglasil za biosferni rezervat človeštva. Že samo življenje je avantura, odločitev poiskati blaženost, pa pomeni izziv avanturam življenja.

Svoje iskanje in doživetja bosta predstavili Nataša Šmid in Maja Vrtačnik

Voda iz postojnskega vodovoda pod mikroskopom – ukrepi z ravnanjem z ukuženo vodo!


Voda iz postojnskega vodovoda pod mikroskopom – brez komentarja!

Prva jutranja kronika radia Slovenija – 17.01.2011, od 07,07 minute dalje:  http://tvslo.si/#ava2.126225125;; Ukepi z ravnanjem z ukuženo vodo

V ALPE ADRIA GREEN zbiramo prostovoljne prispevke za nakup svoje prenosne merilne naprave za merjenje onesnaženosti vode, da bomo lahko v najkrajšem času obvestili prebivalce o kvaliteti pitne vode v kolikor bo to potrebno. Prenosna naprava stane približno 9500 evrov, prostovoljne prispevke s pripisom: Za nakup merilne naprave pa lahko nakažete na trasakcijski račun št.    SI56-0510-0801-1891-125 odprt pri A-banki. Za prispevke se Vam že vnapej zahvaljujemo.

/uploads/photogallery/Voda-radio-01.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-16.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-17.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-18.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-19.jpg

/uploads/photogallery/Voda-radio-20.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-21.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-27.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-22.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-23.jpg

/uploads/photogallery/Voda-radio-24.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-25.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-15.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-26.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-14.jpg

/uploads/photogallery/Voda-radio-02.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-03.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-04.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-05.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-06.jpg

/uploads/photogallery/Voda-radio-07.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-08.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-10.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-11.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-12.jpg

/uploads/photogallery/Voda-radio-13.jpg /uploads/photogallery/Voda-radio-28.jpg<object width=”420″ height=”315″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/zLAgZCwzg0g?version=3&amp;hl=sl_SI&amp;rel=0″></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param></object>

Z odpadki iz Bioelektrarne so do pred dvema mesecoma “GNOJILI” polja od Postojne do Ilirske Bistrice, o povezanosti teh dveh stvari presodite sami!!! “GNOJ”, je vseboval polno težkih kovin, bioloških odpadkov,….., inšpekcija pa je kaznovala z blagimi kaznimi samo prevoznike!
Spoštovani!

V imenu članov naše organizacije Vas prosimo za pojasnilo o mikrobiološki oporečnosti vode na vašem področju. V zadnjem času ni bilo veliko padavin in je pitna voda v glavnem iz podtalnice. Zanima nas na katerih lokacijah je ta onesnažena in vir onesnaženja?

Najlepša hvala za odgovor!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Spoštovani!

Naš glavni vodni vir je zajetje Malni, ki je res opredeljen kot podtalna voda, vendar moramo vedeti, da so vodni viri na kraškem območju, zaradi velike povezanosti s površjem, praktično površinski viri in kot taki zelo podvrženi mikrobiološki kontaminaciji. Mikrobiološko oporečnost imamo zaenkrat potrjeno samo na samem viru po obdelavi, medtem ko na omrežju analize ne izkazujejo neskladnosti s pravilnikom o pitni vodi. Mikrobiološka oporečnost se izkazuje kot prisotnost določenih mikroorganizmov, ki so odporni na klor, ki ga sicer uporabljamo za dezinfekcijo. Vir onesnaženja še ni odkrit, je pa možno, da nastaja kot posledica izpiranja kraškega površja. Zaledje vodnega vira je izredno veliko, saj obsega skoraj celo območje občin Postojna in Pivka ter na drugi strani Javornikov od Cerknice do meje s Hrvaško. Ker imamo v bistvu površinski tip vodnega vira bi potrebovali sodobnejšo pripravo pitne vode, ki bi mikroorganizme zaustavila na filtrih in jih odstranila iz sistema. Na teh projektih delamo in upam, da bo z njihovo realizacijo boljša mikrobiološka slika tudi najbolj odpornih mikroorganizmov. Druga smer našega delovanja pa vodi v sprejetje uredbe, ki bo vodni vir ustrezno zaščitila.

V želji, da bi bilo v bodoče čim manj takih neljubih dogodkov, vas pozdravljam!

Nada Milharčič

KOVOD Postojna, d.o.o.

AAG izvaja samostojno meritve imesij: http://imisije.wordpress.com/, letos pa bomo tudi z pomočjo donacij kupili analizator vode!

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/17/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Predstavitev mobilnega analizatorja plinov Cerex


Cerex podjetje je specializirano za rešitve in za izdelavo naprav za meritve emisiji in imisij po meri kupca . Zaposleni v Cerex-su se osredotočajo na razvoj analizatorjev za brezhibno integracijo v kateri koli obstoječi sistem. Z odkrivanje ravneh, od delcev v milijoninkah, lahko ta zadostuje naprava vsem potrebam za odkrivanje večine plinov. Naprave, ki jih izdeluje Cerex uporabljajo tehnologijo, ki segajo od širokopasovnih infrardečem ali ultravijoličnem, kot tudi laserskih .Ta prilagodljivost daje, možnost odkrivanja stotine spojin. DOAS (Differential Optical absorpcijska spektroskopija) za odkrivanje plina zagotavlja boljšo učinkovito rešitev pred elektrokemičnimi sistemi.

imageMobilni Analizator
Ugotavlja, varne razmere  za delo, po požarih in eksplozijah ter ugotavlja prekoračitve izpustov iz tovaren, sežigalnic odpadkov, bioelekraren,….. Z ultra prenosnimi detektorji merimo z ppm  natančnostjo. Uporabna je tudi za meritve nevarnih plinov v industrijskih obratih in v stanovanjskih prostorih. Z mobilnim Analizatorjem, dobimo rezultate istočasno z meritvijo. Podatki, ki so pridobljeni z meritvami se samodejno shranijo v računalnik, ki je vgrajen v napravo. Te podatke, lahko ponovno uporabimo za pripravo analiz in poročil.

Več na http://imisije.wordpress.com/

OKOLJE IN ZAKONITOST – PODPORNA KAMPANIJA GREENACTION TRANSNATIONAL


OKOLJE IN ZAKONITOST

PODPORNA KAMPANIJA GREENACTION TRANSNATIONAL

Borimo se težko bitko za uveljavljanje zakonitosti in pravičnosti.

Potrebujejo podporo in solidarnost vseh tistih, ki mislijo da so naši boji pomembni za zaščito kolektivnih pravic. Potrebujemo čim več podpornikov, ker aktualen izziv v imenu zakonitosti je zelo naporen za nas, mi pa ga lahko prenesemo, le če nas ljudje podpirajo.

Se popolnoma samofinanciramo in ne uživamo nobene državne podpore. Stroški, ki jih imamo so pogosto posledica maščevanja te korupcije,proti kateri se borimo. V teh prvih štirih letih nas je naša dejavnost stala okoli 90.000 evrov le sodnih stroškov. Precejšen del teh stroškov so določile italijanske sodne oblasti z odškodninami na katere smo bili obsojeni, zaradi naših bitk proti opustošenju okolja in za zagovarjanje pravice do zdravja državljanov.

Od onesnaževanja se umira.

Toda pogosto povzroči onesnaževanje težka industrija, ki jo institucije zagovarjajo. Ista vlada zagovarja cementifikacijo, ki žre okolje, ko bi morala in bi lahko ohranila zemljišča za prihodnje generacije.

Braniti skupno dobrino, je postalo kaznivo dejanje. In to se plačuje. Redki, ki imajo pogum, da nasprotujejo tem uničujočim poslom bridko plačajo. Rezultate doživljamo na naši koži. Želimo nadaljevati naš boj, ki je boj vseh, ampak potrebujemo konkretno podporo: Pohvale ne pomagajo pri opravi visokih stroškov, ki so s tem izzivom, v imenu zakona, povezani.

image

Ta je edina pot za vsak ukrep, ki kaže na prebujanje državljanske zavesti.

ZA PODPORO KAMPANIJI GREENACTION TRANSNATIONAL:

Plačilo na tekoči račun 83762187 na ime GREENACTION TRANSNATIONAL

s razlogom "AZIONI GREENACTION" ali z bančnim prenosom (isti razlog) na ime GREENACTION TRANSNATIONAL (glej spodaj za podrobnosti):

koda IBAN

IT40 G076 0102 2000 0008 3762 187

BIC / SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN: G

ABI: 07601

CAB: 02200

RAČUN ŠT: 000083762187

OSEBNA IZKAZNICA » GREENACTION TRASNATIONAL«

DATUM ROJSTVA: AVGUST 2007 – TRST (SVOBODNO TRŽAŠKO OZEMLJE PO MIROVNI POGODBI IZ LETA 1947)

SEKTOR: MEDDRŽAVNA NEVLADNA ORGANIZACIJA ZA OKOLJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE – PRVO OKOLJEARSTVENO ONG GIBANJE STO

DEJAVNOSTI : OBRAMBA ZEMLJIŠČ IN DRŽAVLJANSKIH PRAVIC Z UKREPI Z JAVNIMI PRITOŽBI IN TOŽBI NA MEDNARODNE INŠTUCIJE (ZLASTI KOMUNTIARNE)

SPECJALIZACIJA: SKUPNOSTNO IN MEDNARODNOI PRAV

GLAVNI UKREPI PRVIH 4 LET DELA: PRITOŽBE IN PREISKAVE NA SISTEM NEZAKONITEGA ODLAGANJA ODPADKOV NA SEVEROZAHODU,

NASPROTOVANJA NAČRTOM ZA PONOVNO UPLINJANJE V TRŽAŠKEM ZALIVU, PRITOŽBE JEDRSKEGA TVEGANJA IN NA POMANJKANJE VARSTVENIH NAČRTOV V PRIMERU NESREČEV JEDRSKIH CENTRALAH IN JEDRSKEMU VOJAŠKEMU PRISTANIŠČU, PREISKAVE IN PRITOŽBE PRI JAVNIH NAROČILIH IN PRI UPORABI KOMUNITARNIH SREDSTEV, PREISKAVE IN PRITOŽBE PRI KRŠITVI ZAKONA SEVESO,PRITOŽBE IN PREISKAVE ČEZMEJNEGA ONESNAŽEVANJA.

image

GLAVNI DOBLJENI REZULTATI: ZARADI PRITOŽB GREENACTIONA, ZA KRŠITEV KOMUNITARNEGA PRAVA V NORMATINI EURATOM (JEDRSKA VARNOST), KRŠITEV VARNOSTI INDUSTRIJSKIH OBRATOV (DIREKTIVA SEVESO), ČEZMEJNEGA ONESNAŽEVANJA(ONESNAŽEVANJE TRŽAŠKEGA ZALIVA), NEZAKONITO ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IN GLEDE NA DIVJA ODLAGALIŠČA, SO SE PRIČELI ŠTIRI POSTOPKI EVROPSKE KOMISIJE ZA UGOTAVLJANJE KRŠITEV.

Za informacije o naših dejavnostih: http://www.greenaction-transnational.org

KRITIČNO STANJE V GREENACTION TRANSNATIONAL  – TRST – ITALIJA

Gospodarske razmere postajajo za našo skupino vse bolj nevzdržne zaradi težkih sodnih agresij s strani italijanskih organov. Ker so nam temeljne pravice odvzete, je naša branilna sposobnost na Italijanskem sodišču nična. Pravkar so nam pripisali dve kazenski obsodbi civilnega sodišča v Trstu; nadatnih 14.000 evrov odškodnine. Od leta 2009 smo bili obsojeni plačati skupno več kot 90.000 € za italijanske sodne stroške. Za našo organizacijo je to težko vzdržljivo stanje. Ne uspemo zdržati tako stopnjo agresivnosti še veliko. Naši nasprotniki so to razumeli, in pospešujejo ukrepe za zaustaviti naše akcije. Na žalost naši podporniki te nevarnosti niso zaznali. Resno tvegamo, da se bodo morala v letu 2012, naša dejanja zaustaviti. Italijanska mafija, ki nadzira pravosodne organe, nima posebnih težav z vlaganjem denarja, da se znebi nasprotnikov, da pa bi naša organizacija preživela, pa jih imamo kar nekaj. Pomnim, da sem se znašel sam, ko je bilo treba v civilni zadevi braniti poleg mojega, tudi ugled republike Slovenije, stroške pa sem sam plačal, iz lastnega žepa. Primer se nanaša na obrekovanje zoper Slovenijo pri obravnavi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Nanašam se na javno obrekovanje, ko so na nekem programu italijanske televizije Antenna Tre dovolili mentorjem da nasilno napadejo naše društvo in Republiko Slovenijo, ko so jo opredelili kot "srednjeveško državo" in fevd "avstro-ogrske monarhije." Slovenija bi pri tem morala braniti svoje nacionalno dostojanstvo, ki pa ga ni, le sem se pritožil. Morala bi diplomatsko protestirati ali vsaj nam pomagati ko je opustitev pritožbe šla v moč našim napadalcem, ki so že itak “zajeti” v italijanskih sodiščih. To je na žalost, le eden od primerov.
Tako je torej jasno, da ne moremo preseči leto 2012. Še druge "pravične” obsodbe italjanskega sodstva nas pričakujejo. Bomo presegli 100.000 € italijanske odškodnine in ne bomo več operativni.

 

Roberto Giurastante

Pritožba AAG na sklep ARSA, da se AAG ne prizna status stranskega udeleleženca v primeru Harsco Minerali d.o.o.


Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48

1000 Ljubljana

Datum: 21.12.20111

Zadeva: Alpe Adria Green mednarodno društvo za varovanje okolja in narave vlaga naslednjo pritožbo zoper:

SKLEP

Agencije RS za okolje, št. 35400-94/2011-3 z dne 8.12.2011

zaradi kršitve pravil ZUP

Z izpodbijanim sklepom se, v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov Harsco Minerali d.o.o., društvu Alpe Adria Green ne prizna statusa stranskega udeleženca in s tem pravica do sodelovanja kot stranke v tem postopku. Glede na to, da organ pritožnika v postopku priznanja statusa stranskega udeleženca ni pozval k ustrezni dopolnitvi vloge, temveč je sklep izdal na podlagi zgolj predložene dokumentacije, je s tem bilo kršeno določilo ZUP-a o obveznosti pravnega pouka ter neugotovljeno dejansko stanje. S tem je bilo pritožniku dejansko onemogočeno, da bi v upravnem postopku lahko ustrezno varoval pravne interese tako prizadete narave kot zlasti prebivalstva v prizadetem okolju. Iz navedenega razloga predlaga, da se izpodbijani sklep odpravi in Alpe Adria Green prizna položaj stranskega udeleženca v omenjenem postopku.

O B R A Z L O Ž I T E V

Pritožniku v postopku ni bila dana možnost, da bi predložil ustrezne dokaze o izkazanem pravnem interesu, saj k temu niti ni bil pozvan. Šele z izpodbijanim sklepom je dobil ustrezni pouk glede možnosti in pravice uveljavljanja stranske intervencije. Iz priloženih pooblastil izhaja, da pritožnik dejansko varuje tudi interese prebivalstva na prizadetem območju. Če bi upravni organ dejansko že pred izdajo sklepa, pritožniku dal ustrezno pojasnilo, bi le-ta že prej predložil priložena pooblastila in s tem tudi ustrezno izkazal pravni interes. S tem bi se lahko tudi ustrezneje vključeval v celotni postopek. Na kršitve določb ZUP dokazuje tudi vsebina samega izpodbijanega sklepa, ki se v obrazložitvi ne ukvarja samo s procesnim vprašanjem, temveč tudi z vsebinskim odločanjem.

Dokaz: Pooblastila

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se odloči tako, kot je navedeno v uvodu te pritožbe.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloga:

10x pooblastila članov AAG iz Slovenskega Javornika.

Zahteva za vključitev v postopek: Odlagališča inertnih odpadkov Javornik z zmogljivostjo odlaganja 71.000m3 odpadkov, ki je bilo izdano podjetju ACRONI


Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48

1000 Ljubljana

Datum: 19.12.2011

Zadeva: Vključitev v postopek s pritožbo zoper okoljevarstveno dovoljenje »Odlagališča inertnih odpadkov Javornik z zmogljivostjo odlaganja 71.000m3 odpadkov, ki je bilo izdano podjetju ACRONI d.o.o. c. Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, matična št.: 5688418000, ki jo zastopa g. Kanalec Slavko – direktor.

OBRAZLOŽITEV

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, je ugotovljeno, da je bila pri izdaji kršena AARHUŠKA konvencija, saj krajani na Slovenskem Javorniku niso bili obveščeni, da se okoljevarstveno dovoljenje pripravlja in bi morali biti vključeni pri obravnavi le-tega, kot stranski udeleženci v postopku.

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje na tem območju. Zadnje resne meritve vplivov na okolje, ki so bile izvedene na Slovenskem Javorniku leta 2006 kažejo, da ima prah žlindre, ki jo nameravajo na tem odlagališču odlagati, velik vpliv na okolje na tem področju. Povzetek meritev zaradi tega prilagamo k pritožbi.

Alpe Adria Green se zato prijavlja, skladno z določili 82. člena Zakona o varstvu okolja kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Nanaša se na odlagališče inertnih odpadkov (žlindre), na lokaciji ACRONI-ja c.Borisa Kidriča 44, Jesenice. Inertnost odpadkov ni dokazana. Odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za javnost.

Alpe Adria Green zastopa pri tej pritožbi svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo na Slovenskem Javorniku in so že sedaj izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa jim ti negativni vplivi, ki jih povzroča prah bele žlindre omejuje pridelavo povrtnin na svoji zemlji ter uničuje lak na avtomobilih. Vzroki za omejitev je razviden tudi iz meritev vplivov na okolje iz 2006 leta.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

11 x Pooblastila

1x Povzetek ugotovitev meritev onesnaženosti tal in vrtnin v občini Jesenice v letu 2006

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640