Ekološka patrulja AAG – ALPE ADRIA GREEN na območju PAPIR SERVISA d.o.o. v Ljubljani


 

Alpe Adria Green, je dobil nekaj pritožb naših članov v zvezi z dejavnostjo PAPIR SERVISA d.o.o., družbe z ravnanje z odpadki,POD JEŽAMI 3, 1000 LJUBLJANA ki med drugim opravlja tudi sortiranje odpadkov.

V AAG smo zato 17.08.2011  in 29.08.2011 opravili ekološko patruljo okoli lokacije Papir Servisa v Ljubljani, ter ugotovil, da so bile pritožbe upravičene.

Naše ugotovitve so bile sledeče:prenos

Neznosen smradprenos (1)

Kislinske emisijeprenos (3)

Povečan hrupprenos (5)

Veliko število muh, os in drugih insektov prenos (6)

Odpadke odlagajo tudi tako, da so naslonjeni na sosedovo ograjo in tako motijo tujo posestprenos (2)

Pri pregledu okoljevarstvene dokumentacije smo ugotovili, da Papir servis nima dovoljenja za steklo, ki ga drobi! V steklenicah so ostanki pijač in drugih tekočin, ki pri drobljenju stekla odtekajo v podtalnico.

Težki tovornjaki, ko čakajo na raztovarjanje v PAPIR SERVISU takorekoč  popolnoma blokirajo okoliške ceste in s tem povzročajo pretočnost prometa v tem delu Ljubljane.

IMG_1858 (1)IMG_1857IMG_2995IMG_2994

Opravljen je bil tudi razgovor z okoliškimi prebivalci. Vsi so zatrjevali, da je na tem področju polno glodalcev po večini podgan ter insektov po večini muh in os, ki prihajajo iz lokacije na kateri Papir Servis opravlja svojo dejavnost. V tem letnem času, ko je nastopila tudi vročina pa so razmere postale neznosne, saj niti prezračiti stanovanj zaradi neznosnega smradu in vonju po kemikalijah.

Po naših poizvedovanjih Papir Servis opravlja sortiranje odpadkov za Kranjsko komunalno podjetje in del del storitev upravi na zgoraj navedeni lokaciji. Ta lokacija, ki leži med stanovanjskim naseljem je skrajno neprimerna za to dejavnost in obstaja poleg zgoraj navedenega, tudi nevarnost kužnih bolezni, ki jih prenašajo glodalci in insekti.

Poleg Papir Servisa je tudi manjši hotel, ki pa je bil pri našem prihodu popolnoma prazen, saj v sobah močno smrdijo kemikalije iz sortirnice odpadkov. Osebje hotela je tudi povedalo, da občasno zaudarja tudi po mrhovini ter da imajo probleme z podganami in drugimi glodalci. Sobe, ki so lepo urejene nenehno dezinficirajo ter razpršujejo sredstva za zatiranje insektov.

Po naših ugotovitvah se taka dejavnost, kot jo upravlja Papir Servis, ne sme upravljati sredi stanovaljskega  naselja.

Danes je Alpe Adria Green o tem podal prijavo na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ter Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ker smatramo, da je ogroženo zdravje okoliških prebivalcev.

 

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Domov

 

ČLANEK V 24 ur

‘Obdelava odpadkov ne sodi v sredo Ljubljane!’

Ljubljana, 05.09.2011, 11:47 | B.G.

Smrad, podgane, muhe in ose Ljubljančanom, ki bivajo v bližini podjetja Papir Servis v Mostah, že dolga leta povzročajo preglavice, opozarjajo ekologi. Iz podjetja odgovarjajo, da že iščejo novo lokacijo.

 

 

Neznosen smrad, kislinske emisije, podgane, muhe, ose in drugi insekti – s tem se po ugotovitvah ekologov borijo Ljubljančani, ki bivajo v neposredni bližini podjetja Papir Servis v Mostah. Podjetje sicer na omenjeni lokaciji sredi stanovanjskega naselja že leta opravlja sortiranje več vrst odpadkov, a minuli vročinski val je pripomogel k temu, da je sosedom dokončno prekipelo.

Zavedamo se, da pogled na obrat za okoliške stanovalce ni prijeten in da je rešitev nastale situacije čimprejšnja selitev obrata na drugo lokacijo. Aktivnosti v zvezi s tem že intenzivno potekajo.

Janez Mlakar, generalni direktor podjetja Papir Servis d.o.o.

Jezni prebivalci so o svojih tegobah obvestili Mednarodno organizacijo za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green, katere predstavniki so opravili ogled kraja. "Vsi so zatrjevali, da je na tem območju polno glodalcev, po večini podgan, ter insektov, ki prihajajo iz lokacije, na kateri Papir Servis opravlja svojo dejavnost. V tem letnem času, ko je nastopila tudi vročina, pa so razmere postale neznosne, saj zaradi neznosnega smradu in vonja po kemikalijah ti niso mogli prezračiti svojih stanovanj,“ nam je sporočil predsednik organizacije Vojko Bernard. Kot je nadaljeval, so obiskali tudi manjši hotel poleg podjetja, ki da je bil popolnoma prazen, saj so v sobah močno smrdele kemikalije iz sortirnice odpadkov. "Osebje hotela je povedalo, da občasno zaudarja tudi po mrhovini ter da imajo probleme s podganami in drugimi glodalci. Sobe, ki so sicer lepo urejene, morajo pogosto dezinficirati ter razprševati sredstva za zatiranje insektov,“ je dejal.

Sklenili so, da je lokacija skrajno neprimerna za to dejavnost, zaradi vsega ugotovljenega pa naj bi obstajala tudi nevarnost kužnih bolezni. "Ker smatramo, da je ogroženo zdravje okoliških prebivalcev, smo podjetje prijavili na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ter Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,“ je še dodal Bernard.

Inšpektorji že lani pozvali k deratizaciji in dezinsekciji

 

Podjetje, ki svojo dejavnost na dani lokaciji opravlja že 40 let, se bo na veliko veselje okoliških prebivalcev selilo na drugo lokacijo.

Iz zdravstvenega inšpektorata so nas obvestili, da so s primerom dobro seznanjeni. Kot pravijo, so v zadnjih dveh letih izvedli že številne izredne in kontrolne inšpekcijske preglede, v katerih so preverjali predvsem verjetnost širjenja nalezljivih bolezni. Že pred dobrim letom so podjetje pozvali, naj zagotovi ustrezno varstvo prebivalcev ter naj prične v svojih prostorih redno izvajati deratizacijo in dezinsekcijo. "Letos je zdravstveni inšpektor v Papir Servis d.o.o. v zadnjih treh mesecih izvedel dva izredna inšpekcijska pregleda ter izdal še dopolnilno odločbo z dodatnimi ukrepi, priporočenimi s strani strokovnjakov Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,“ so nam odgovorili, za kakšne ukrepe pravzaprav gre, pa nam ob tem niso pojasnili.

Glede hrupa, nad katerim se pritožujejo okoliški prebivalci, so nam predstavniki okoljskega inšpektorata dejali, da so podjetju že januarja letos odredili sanacijo vira hrupa dejavnosti, saj je ta presegal mejne vrednosti. Ponovne meritve so pokazale, da so to uredili. Kar pa zadeva ugotovitev društva Alpe Adria Green, da se na lokaciji družbe pojavlja neznosen smrad, pristojni pojasnjujejo, da "sprejetega predpisa, ki bi urejal področje emisije neprijetnih vonjav v okolje, ni“.

Podjetje po 40 letih primorano poiskati drugo lokacijo

 

Okoliški stanovalci pravijo, da jim mrčes povzroča veliko preglavic.

Kot so nam pojasnili predstavniki podjetja Papir Servis, v svojem obratu v Ljubljani opravljajo zbiranje in sortiranje ločenih zbranih frakcij, ki jih k njim pripeljejo iz ekoloških otokov. "Na lokaciji Pod ježami 3 naš obrat deluje že 40 let, in sicer od leta 1971. V tem obdobju je okoli obrata zraslo večje število stanovanjskih hiš in blokov, ki jih ob začetku našega delovanja ni bilo. Zavedamo se, da pogled na obrat za okoliške stanovalce ni prijeten in da je rešitev nastale situacije čimprejšnja selitev obrata na drugo lokacijo. Aktivnosti v zvezi s tem že intenzivno potekajo,“ nam je potrdil generalni direktor podjetja Janez Mlakar. Ob tem je tudi okoliškim prebivalcem obljubil, da se bodo vse do takrat trudili, da bo njihovo delovanje za okolico čim manj moteče. "Redno izvajamo postopke deratizacije, redno škropimo s sredstvi proti motečemu vonju ter aktivno izpolnjujemo vsa navodila inšpekcijskih služb, ki v podjetju redno opravljajo inšpekcijske preglede,“ je odgovoril Mlakar.

V primeru, da podjetje naloženih ukrepov s strani zdravstvenega inšpektorata ne bo izvršilo, lahko zdravstveni inšpektor sproži prekrškovni postopek ter pravno osebo oglobi, še pravijo na inšpektoratu.