Zahteva za umik blokade iz naših pritožb v zvezi z »Plinskimi terminali v Tržaškem zalivu«!


clip_image002image

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 

 

Pismo smo naslovili na komisarja za okolje g. Janeza Potočnika, predsednika EU parlamenta g. Jerzya Buzeka, predsednika EU komisije g. José Manuela Barrosa, na Evropskega varuha človekovih pravic ter g. Jeremya Watesa iz pisarne Aarhuske konvencije.

Zadeva: Zahteva za umik blokade iz naših pritožb v zvezi z »Plinskimi terminali v Tržaškem zalivu«!

V zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov v Žavljah in na morju (off-shore) so bile izčrpane vse politične možnosti za razrešitev tega problema, čeprav je to komisar g.Potočnik, kot tudi parlament EU, večkrat zanikal. Nazadnje z odgovorom EU komisije na našo zahtevo za odblokado naših pritožb, z dne 17.12.2010.

V odgovoru na vprašanja za časnik REPORTER (20.08.2011) je g.Potočnik pred kratkim zapisal, da za nobenega od treh projektov ( pri tem je mislil tudi pl. terminal v Kopru) še ni bilo izdano soglasje za izvedbo, obstoječa direktiva o presoji vplivov na okolje pa da je primarno postopkovne narave. »Zakonodaja praktično tako ne more biti kršena pred izdajo soglasja za izvedbo, zato na tej stopnji postopka v nobenem primeru ni mogoče ugotoviti kakršnekoli kršitve direktive o presoji vplivov na okolje«. S tem je jasno povedal, da si sodelovanja javnosti pri oceni vplivov na okolje ne želi!

Z blokado naših pritožb komisija in parlament EU, kršita:

1) Slovensko zakonodajo

2) Aarhuško konvencijo o pravici do dostopa informacij, sodelovanja javnosti v čim zgodnejši fazi in pravosodja na področju varstva okolja iz leta 1998

3) Espoouško konvencijo o oceni vplivov na okolje preko državnih meja

4) Temeljne človeške pravice

Italija je 08. oktobra 2010 dala soglasje preko ministrice za okolje za izgradnjo terminala Žavlje in 18. julija 2011 s pismom ministru za okolje in prostor RS g. Žarniču napoveduje izdajo dovoljenja za gradnjo morskega plinskega terminala »off-shore« na morju in plinovoda, kar so na veliko poročali mediji. S strani Italije je bila narejena tudi kumulativna študija čezmejnih vplivov na okolje za projekt plinskega terminala (LNG terminal) podjetja družbe “Gas Natural SDG S.A.” v Žavljah v tržaškem industrijskem pristanišču (Italija) ob meji z Republiko Slovenijo.

Zaradi vse zgoraj navedenega, ne obstaja nikakršen zadržek s strani EU komisije in EU parlamenta, da se ne umakne blokada naših pritožb katere je podala civilna družba iz Slovenije, v zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov ter plinovoda v Tržaškem zalivu, saj politična rešitev spora ni več mogoča. Kot nevladna organizacija, ki deluje v državi Sloveniji v javnem interesu, imamo pravico po zakonu o varstvu okolja RS uveljavljaviti načela varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. Pri tem je najpomembnejše področje našega delovanja okoljske nevladne organizacije nedvomno vplivanje na oblikovanje politike v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske skupnosti in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja. Poleg navedenega imamo pravico po 58. in 60. členu zakona o varstvu okolja RS sodelovati v postopkih, če je za nameravani poseg v okolje potrebna presoja vplivov na okolje. Ker je Slovenija članica EU in bodo vplivi na okolje načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, četudi so predvideni na italijanski strani, bistveno vplivali na varnost ljudi in bioderziteto v slovenskem delu jadranskega morja, se imamo pravico vključiti v postopek presoje vplivov na okolje. Alpe Adria Green zato ZAHTEVA, da EU komisija prične takoj – prednostno obravnavati naše pritožbe in da se za obravnavo celostnega problema ustanovi POSEBNA KOMISIJA, ki bi bila sestavljena iz strokovnjakov iz tega področja, zastopnikov vpletenih držav ter javnosti, ki je že podala svoje pritožbe na te projekte, kot so se že ustanovile pri reševanju podobnih pritožb.

Priloga: Podpora pismu s strani civilne družbe, ki jo je podprla poleg AAG, zbrane preko bloga AAG –https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/08/07/peticija-aag-odlocen-ne-o-nacrtih-plinskih-terminalov-v-trzakem-zalivu/

Predsednik Alpe Adria Green Jesenice 23.08. 2011
Vojko Bernard

PETICIJA PROTI PLINSKIM TERMINALOM.PETICIJA BO NASLOVLJENA NA: VLADO RS Z ZAHTEVO, DA TAKOJ VLOŽI TOŽBO NA EU SODIŠČE V ZVEZI Z PLINSKIM TERMINALOM ŽAVLJE ter EU KOMISARJA, skupaj z zahtevo za odblokado naših pritožb, g.Janeza Potočnika oz na komisijijo, ki AAG blokira več pritožb in s tem želi omogočiti Italiji izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu!

AAG nasprotuje izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu zaradi velikega negativnega vpliva, ki bi ga le-ti povzročili v severnem Jadranu in s tem onesnaževali vode vseh treh obmejnih držav (Italija, Slovenija in Hrvaška).
Plinski terminali bi močno vplivali na morsko okolje (ohladitev in onesnaževanje vode) in bi povzročili nerešljive varnostne težave (tveganje nesreč in/ali atentatov tudi na tankerje ter s tem uhajanje plina in možnost požara in eksplozij), kar bi pomenilo, da bi zaradi tega morali militarizirati celotni Tržaški zaliv, kar bi povzročilo veliko ekonomsko škodo (turizem, ribištvo, navtika). V Tržaškem zalivu se že sedaj nahaja najpomembnejši naftni terminal Sredozemlja (ki je doživel razdiralni atentat leta 1972), zato ne moremo dovoliti, da se že obstoječim tveganjem dodaja še nova tveganja. Zaradi določenih že obstoječih industrij v bližini (železarna, kisikarna, naftni terminal, idr.) je lahko ob nesrečah izredno velik domino efekt (Seveso direktiva).
Jadransko morje ne sme postati evropski energetski pol na račun okolja in pravic lokalnih prebivalcev!

AAG says NO to gas terminal in the Gulf of Trieste and surroundings.
AAG is against the building of gas terminals in the Gulf of Trieste for reasons that it will bring large negative impact on the environment of the northern Adriatic Sea and it will bring detrimental effects to all three bordering countries (Croatia, Italy and Slovenia).
A gas terminal would bring damage to the sea habitat due to the cooling down and pollution of the sea waters and devastation to its fauna.
Safety, is a serious issue: risks of on-shore accidents and/or terrorist attacks as well as a threat to the approching (oil tankers, domino effect – fire explosions) would require the mandatory militarization of the whole area of the Gulf of Trieste. Consequently bringing a large economical damage to sea industry, fisheries, sea navigation and tourism.
The Gulf of Trieste is already under heavy threat due to one of the most important mediterranean oil terminals that occupy the city industrial area. The attack to the oil terminal of the year 1972 was devastating; for this reason AAG cannot allow the creation of additional hazardous risks to the environment and to its population.
The Adriatic Sea cannot and it should not become an European’s energetic region!! Environmental, health and their safekeeping are also local civil safety rights as well as of all inhabitants residing in the Gulf of Trieste and neighbouring countries.

http://www.ipetitions.com/petition/alpeadriagreen/

Picture3matična ladja manifestacija Barkolana okt 2010 002

Sliki: PROTEST PROTI PL. TERMINALOM NA BARCOLANI 2010

image

TAKO BO IZGLEDALA BARCOLANA V PRIHODNOSTI!

p.s.
Podpise podpore bomo zbirali še naprej tudi fizično preko prostovoljcev in članov AAG( v času pošiljanja tega pisma je peticijo podpisalo 464 ljudi), prav tako bomo izvajali protestne akcije. Najprej bomo poizkusili blokirati BARCOLANO 2011 – tekmovanje jadrnic, ki poteka v italijanskem in slovenskem morju, pa tudi srečanja EU v Sloveniji, vse dokler EU komisija in EU parlament ne odblokirata naših pritožb in ne ustanovita posebne komisije!

Gas natural in obč Trst

NEETIČNO OBNAŠANJE OBČINE TRST

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.