AAG in DOPPS–preprečila izdajo naravovarstvenega soglasja za akumulacijski bazen Rudno Polje–biatlon–Pokljuka


 

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

IZJAVA ZA JAVNOST

ALPE ADRIA GREEN IN DOPPS, KOT STRANSKA UDELEŽENCA V POSTOPKU »POVEČANJE AKUMULACIJSKEGA BAZENA ZA ZASNEŽEVANJE NA RUDNEM POLJU«, DOKAZALI DA ŽE ZGRAJENI AKUMULACIJSKI BAZEN NA RUDNEM POLJU, ZARADI PREVELIKIH VPLIVOV NA OKOLJE IN NARAVO NE MORE DOBITI NARAVOVARSTVENEGA SOGLASJA

Pred enim letom je bil v Državnem Zboru sprejet zakon, kateremu smo v mednarodnem društvu Alpe Adria Green, ki združuje posameznike in lokalna društva za zaščito okolja in narave, odločno zavračali sprejetje predlaganega zakona o Triglavskem Narodnem Parku (TNP), saj še danes menimo, da ni izpolnil pričakovanja iz spomenice iz leta 2004 ter obljube takratne vlade, da bodo upoštevali pripombe nevladnih organizacij (NVO).

Po enem letu se počasi kaže prava slika tega zakona, saj smo kot stranski udeleženec skupaj z DOPPS-om na Agenciji Republike Slovenije dokazali, da ima izgradnja akumulacijskega jezu za zasneževanje tekaških prog velik vpliv na okolje in naravo ( v prilogi).

V AAG nameravamo razčistiti vsak poseg in gradnjo v TNP posebej in z NATURO 2000 dokazati, da je bil sprejem tega zakona pisan na kožo Smučarske Zveze Slovenije in Zveze Lovskih Družin Slovenije ter še nekaterim manjšim privatnim »zvezam«. Ravno tako sprejeti zakon ni izpolnil pričakovanj domačinov, saj zaradi njega nimajo nič več turistov kot prej, nasprotno, večina turistov, ki je obiskovala Pokljuko, se je zaradi izgradnje novega biatlonskega centra preusmerila drugam uživat gorski mir. Z odhodom zime so asfaltirane biatlonske proge zasedli »ŠIRIKOLESNIKI« in TEŽKI MOTORJI da AVTOMOBILOV niti ne omenjamo. Proge uporabljajo tudi za tekmovanja, pri tem pa jih nihče ne moti. V AAG smo dobili nekaj namigov za te »dirke«, zato smo šli v torek 27.04.2010 sami preveriti stanje. Pri vstopu na asfaltirane proge – strelski poligon, ni nikjer znakov, ki bi preprečeval, da štirikolesniki in motorji ne bi smeli voziti po teh progah, videli smo samo znak za omejitev hitrosti 30 km/h.

To stanje nam je prinesel nov zakon o TNP, zato poslancem Državnega Zbora, postavljamo javno vprašanje: »ALI STE SEDAJ, KO STE SPREJELI ZAKON, SPREJETI ODGOVORNOST TUDI ZA VSE POSLEDICE, KI JIH JE TA PRINESEL« . Prav tako pričakujemo, da bodo iz svojih žepov pokrili tudi sanacijo škode v TNP, katero bo potrebno izvajati, če želimo ohraniti ta park.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

  Smučarska Zveza Slovenije ima petnajstdnevni rok za pritožbo, zato se bomo pripravili na naslednji "BOJ"!

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0001

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0002

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0003

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0004

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0005

Zavrnitev okoljevarstvega - RP_0006

Povezana tema:

Triglavski “KRAJINSKI” park se mora braniti že z NATURO 2000!

  https://alpeadriagreen.wordpress.com/2010/09/27/triglavski-%E2%80%9Ckrajinski%E2%80%9D-park-se-mora-braniti-ze-z-naturo-2000/

Novice.Dnevnik.si Novice/Slovenija

Varuhi narave opozarjajo na Pokljuko

Država zavrnila dovoljenje za jezero za umetno zasneževanje na Rudnem polju

Slovenijasreda, 04.05.2011 Tekst: Miran Šubic

Rudno polje – Gradnja športnega centra na Rudnem polju na Pokljuki je bil glede varstva narave občutljiv projekt. Zdaj so predstavniki mednarodne organizacije za zaščito narave Alpe Adria Green opozorili na dogajanje na Rudnem polju.

Center na Pokljuki je bil za mnoge sporna gradnja sredi parka, a je dobil dovoljenja. Zdaj je eno od njih prav tako sporno. (Foto: Miran Šubic)

Kot je sporočil predsednik te organizacije, ki pri nas deluje kot društvo v javnem interesu, so kot stranka v postopku dosegli, da je ministrstvo za okolje in prostor Smučarski zvezi zavrnilo okoljevarstveno soglasje: "Že obstoječe jezero za umetno zasneževanje ni dobilo soglasja zaradi prevelikih vplivov na okolje," trdiVojko Bernard in opozarja tudi na promet s štirikolesniki in drugimi vozili zunaj zimske sezone: "Dostop takim vozilom ni onemogočen, nikjer ni znakov ali ovir, le znak za omejitev hitrosti," je povzetek ogleda stanja na Rudnem polju.

Tudi Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije je opozorilo na spremembe v okolju. Kot je mogoče razbrati iz odločbe Agencije RS za okolje, ki sodi k ministrstvu za okolje, je lahko posebno prizadet divji petelin, eden od prebivalcev gozdov na Pokljuki. V postopku pa so ugotovili, da je Smučarska zveza dobila soglasje za bistveno manjše akumulacijsko jezero od zgrajenega, dovoljeno prostornino pa so presegli za skoraj štirikrat!

Varuhi narave opozarjajo na slabosti zakona o Triglavskem narodnem parku, kamor sodi tudi ta del Pokljuke. Zato so posebno ogorčeni nad divjanjem motoristov in štirikolesnikov po asfaltiranih progah in pozivajo na odgovornost poslance, ki so tak zakon sprejeli.

Tomaž Šušteršič je odgovoren za stike z javnostjo za biatlonski šport in posredno za center na Pokljuki: "Problem poznamo in se že ukvarjamo z reševanjem. Kar zadeva zbiralno jezero, je prišlo po naši oceni do nesporazumov in tudi do nekaterih napačnih številk, odločba pa je zdaj napisana in je treba najti rešitev. Glede prometa po progah za rolkanje pa smo mi prav tako ogorčeni, a kot upravljavci nimamo možnosti urejanja prometa. Prepovedi so, proge so namenjene tekačem na rolkah in nikomur drugemu…" Kot smo zvedeli neuradno, je prišlo do glavne napake v zvezi z jezerom na Rudnem polju v dozdajšnjih dokumentih, a so to prepozno opazili.

Biatlonci brez umetnega snega?

  06.05.2011

nedelja, 15. maj 2011, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 80

Gorenjski glas, Aktualno – Marjana Ahačič: Država je zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega jezera pri biatlonskem centru na Pokljuki.

Rudno polje – Biatlonskemu centru Pokljuka na Rudnem polju se jeseni izteče dovoljenje za poskusno obratovanje. V tem času bi morali pridobiti naravovarstveno soglasje za že zgrajeni vodni zbiralnik za umetno zasneževanje, a je Agencija RS za okolje (ARSO) izdajo soglasja konec aprila zavrnila.
V sklopu centra je bil pred letom in pol zgrajen 5.800-kubični vodni zbiralnik za umetno zasneževanje, čeprav je bil z odločbo radovljiške upravne enote dovoljen le zbiralnik s prostornino 1.400 kubičnih metrov. Športni center si je v tem času prizadeval za pridobitev soglasja za večjega, a jim zaenkrat ni uspelo. V postopku pridobivanja soglasja sta namreč kot društvi, ki delujeta v javnem interesu, sodelovali tudi mednarodna organizacija za zaščito narave Alpe Adria Green in Dopps, društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki menita, da ima zbiralnik s tolikšno kapaciteto prevelik vpliv na območje v Triglavskem narodnem parku. Z njimi se strinja tudi ARSO. Kot so napisali v odločbo, s katero zavračajo naravovarstveno dovoljenje, bi kakršnokoli nadaljnje povečevanje nemira na območju Rudnega polja lahko dolgoročno pripeljalo do poslabšanja ugodnega stanja koconogih kur, še posebej ogroženega divjega petelina, ki ima rastišče prav v neposredni bližini biatlonskega centra. »Poleg vseh nedavnih posegov na območju Rudnega polja vsi novi posegi presegajo prag nosilnosti naravnega okolja tega območja, zato je vsakršno poslabšanje stanja življenjskega prostora z vidika skupnih vplivov nesprejemljivo,« je še zapisano v odločbi.
Kot je pojasnil Tomaž Šušteršič iz Biatlonskega centra, gre pri vsem skupaj za nesporazum, za katerega obžalujejo, da se je sploh zgodil in ga že nekaj časa poskušajo rešiti. »V bistvu gre za napako v številkah, ki je prej nismo opazili in to skušamo tudi dokazati. Prepričani smo tudi, da ARSO ni upošteval vseh naših argumentov in pojasnil, da gre le za lapsus ter da se držimo vseh predpisanih strogih omilitvenih ukrepov, saj se zavedamo, da je center v občutljivem območju narodnega parka. Zato verjamemo, da nam bo zaplet vendarle uspelo rešiti.«

Marjana Ahačič
Foto: Tina Dokl