2. CRS Forum i 3. sajam neprofitnih inicijativa


2. CRS Forum i 3. sajam neprofitnih inicijativa

Treći po redu Sajam neprofitnih inicijativa održan je 19. aprila 2011. godine u organizaciji SMart Kolektiva i Foruma poslovnih lidera Srbije, uz podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (Institute for Sustainable Communities).

Cilj sajma je bio da se omogući stvaranje novih partnerstava i približavanje poslovnog i neprofitnog sektora. Odabranih 20 organizacija imalo je priliku da svoje projekte predstavi u okviru godišnjeg CSR Foruma poslovnih lidera Srbije.

clip_image002

Na Sajmu su učestvovale organizacije civilnog drušva sa teritorije Republike Srbije koje: organizuju volonterske aktivnosti, a posebno one usmerene na zaštitu životne sredine; imaju potrebu za volonterima iz poslovnog sektora, bilo u radu sa korisnicima ili kao podršku projektim aktivnostima; imaju usluge ili proizvode namenjene poslovnom sektoru, posebno one koje se odnose na zaštitu životne sredine. Poslovni sektor su predstavljali predstavnici nekoliko ambasada (Velike Britanije, SAD, Holandije,…), zatim velikih kompanija kao što su: U.S. Steel, Am Cham, Holcim, Erste banka, Coca – Cola Hellenic…

clip_image004

Festival “Mladi, zdravo da ste!” – promocija zdravih stilova života, koji realizuje u partnerstvu s Vojvođanskom zelenom inicijativom i udruženjem “Zdravo“.

clip_image006

Na kraju Sajma je, Danko Runić direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, proglasio Vojvođansku zelenu inicijativu za najbolju neprofitnu organizaciju na CRS Forumu.

clip_image008