Post festum na odločitev poslancev, ki so zavrnili referendum o TEŠ 6, ki ga je predlagal AAG


Alpe Adria Green je sprožil letos pobudo za referendum na katerem bi se državljani RS sami odločili ali zgraditi ta » ZGODOVINSKI PROJEKT« iz neke druge dobe ali ne. Poslanci so žal zaradi svojih interesov našo pobudo zavrnili in z tem sprejeli moralno in tudi odgovornost do bodočih generacij, razen seveda nekaterih ekološko osveščenih izjem.

Sama študija o TEŠ 6 in poročilo, ki ga je pripravila resorna ministrica Darja Radić je pokazala, da projekt tudi po donosnosti, ki jo je zahtevala ni spremenljiva, kaj šele pri pri izpustih emisij v ozračje.

Projekt sam je bil voden na način, ki vzbuja resne dvome v zakonitost. Če bi se projekt nadaljeval v tej smeri, državljankam in državljanom ne bi prinašal elektrike, pač pa zgolj izgubo (plačevanje emisijskih kuponov). Pri obstoječem projektu, ki je neekonomičen, nedopusten in nevzdržen tako energetsko kot tudi socialno, ekonomsko in okoljsko, bi vsako nadaljnje finančno vlaganje pomenilo oškodovanje državljanov. Določen del odgovornosti nosi tudi nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik, ki ni opravil svojega dela in zagotovil potrebnih informacij, pač pa je dopustil, da se projekt nadaljuje na netransparenten in neekonomičen način. Na AAG »ČRNI TABLI« je bil zaradi tega v lanskem letu osebnost četrtletja.

Nesmiselno bi bilo za vodenje tega projekta obtoževati samo posamezne ministre iz te vlade, saj sam projekt sega tudi v delovanje prejšnje. Zato po mnenju Alpe Adrija Green nosijo odgovornost za ta okolju nespremenljiv projekt prejšnja in ta vlada.

Vse več politikov in gospodarstvenikov spoznava da smo v AAG imeli prav v zvezi z TEŠ6 saj je, po zelo dolgem odlaganju problema danes prišel trenutek resnice, ki je nazorno pokazal, zakaj smo bili ob opozarjanju na številne nepravilnosti deležni agresivnih napadov z različnih strani. Dejstvo, da smo na študije čakali več kot leto dni, priča o velikosti problema, interesih, ki so s tem povezani, in zakaj so bile reakcije na naše zadržano stališče tako zelo agresivne.

Investicija je razvojno zgrešena, okoljsko sporna, finančno nevzdržna ter katastrofalno slabo vodena.Vsak evro, ki bi bil porabljen za nadaljevanje tega projekta, bi pomenil oškodovanje tistih, ki plačujejo davke in elektriko.Pričakujemo tudi, da bodo tisti, ki so odgovorni za nevestno in neodgovorno vodenje projekta TEŠ 6, ustrezno sankcionirani. V Alpe Adria Green še vedno zahtevamo zaprtje vseh blokov v Šoštanju, dokler pa Slovenija ne preide na brezoglično pridobivanje električne energije, pa postavitev začasnih plinskih elektraren, ki bi bile oskrbovane preko plinovoda »južni tok«.