IOVE in AAG organizirata dvodnevno delavnico: Obnovljivi viri energije so enakopravni drugim energetskim virom–Strunjan od 4.02.- 06.02.2011


AAG - REKLAMAclip_image002clip_image004

Inštitut za obnovljive vire energije Kranj, Alpe Adria Green – mednarodna okoljska organizacija,

Likozarjeva ulica 3, Kranj Prešernova 26, Jesenice

VABILO

Naslov delavnice: Obnovljivi viri energije so enakopravni drugim energetskim virom

Člane nevladnih organizacij s področja varstva okolja in energetike vabimo na dvodnevno strokovno delavnico v hotelu Salinera v Strunjanu v času od 4. 2. do 6. 2. 2011. Na delavnici želimo poenotiti naša stališča do rabe obnovljivih virov energije in postaviti do države zahtevo pri obravnavi razvojne strategije v okviru nacionalnega energetskega programa.

Za delavnico smo predvideli naslednji delovni program:

Petek, 4.2.2011

18.00 zbiranje in prijava udeležencev na recepciji hotela Salinera.

19.00 začetek predavanja – dr. Miha Tomšič, v nadaljevanju dr. Dali Đonlagič -predvidoma do 21. ure.

Sobota, 5. 2. 2011

9.00 začetek predavanj: dr. Gojko Stanič, dr. Lučka Kajfež Bogataj in predstavnik Službe za podnebne spremembe pri Vladi RS. Trajanje predavanj z diskusijo predvidoma do 13. ure.

15.00 do 19.00 delo po skupinah, priprava skupnega izhodiščnega dokumenta.

Nedelja, 6.2. 2011

9.00 obravnava izdelanega skupnega dokumenta.

11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo zaključnega dokumenta.

Udeleženci delavnice bodo ob svoji najavi prejeli uvodno gradivo za javno razpravo in knjigo Načela sreče dr. Gojka Staniča.

V soboto, 5. 2. 2011 bo ob 11. uri v hotelu tudi letna konferenca Mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green.

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorjih delavnice na elektronskih naslovih: iove@guest.arnes.si in alpeadriagreen@gmail.com.

Organizatorja:

IOVE Kranj

Alpe Adria Green Jesenice

SI ŽELIMO TO?clip_image002[4] ALI OHRANIMO TO?clip_image004[4]

ODLOČITEV JE V VAŠIH ROKAH!!!

PETICIJA – ZA PIVŠKO KOTLINO BREZ STRELJANJA!


Spoštovani!

Smo prebivalci Pivške kotline in zbiramo podpise za zaustavitev vseh aktivnosti vojske na področju Bač – Poček v naši prelepi Pivški kotlini.Poleg hrupa letal, kamionov, pehotnega in artilerijskega, raketnega orožja, raznoraznih izstrelkov, onesnaženja s težkimi kovinami, se bojimo za našo naravo in živali v njej in jo skušamo zaščititi.S tem je ogrožen tudi  naš vir življenja – našega obstoja na tem čudovitem okolju zadnje nedotaknjene oaze Snežniškojavorniških gozdovih -VODA.!Na zbirnem področju Počka se voda steka v naše vodovodno omrežje za prebivalce občin Postojna,Ilirska Bistrica,Pivka in delno Vipava..Naprošamo vas,da nas podprete in vpišete vaš glas na našo peticijo.

V imenu prebivalcev celotne Pivške kotline – civilne iniciative, čebelarjev,gozdarjev,lovcev,okoljevarstvenikov,drugih interesnih skupin in posameznikov se vam v naprej zahvaljujemo za vašo podporo.

PETICIJA “ZA PIVŠKO KOTLINO BREZ STRELJANJA!”

V skladu z Ustavo Republike Slovenije

POD TO PETICIJO PODPISANI

. zaradi negativnih ekoloških, prostorskih, gospodarskih in socialnih

posledic, ki so jih v preteklosti, in jih še danes povzročajo vojaške

aktivnosti na območju vojaških poligonov Bač in Poček,

. zaradi dejstva, da je to območje tudi vodovarstveno območje, na

katerem je potrebno zagotoviti zaščito naravnih virov,

. zaradi načrtovanih prostorskih posegov v okviru DPN, degradacije

kvalitete življenja, ki ga le-ta prinaša in

. zavoljo skrbi za zdravje in mirne prihodnosti nas in naših otrok

od Vlade Republike Slovenije,

Ministrstva za obrambo RS in Ministrstva za okolje in prostor RS

ZAHTEVAMO:

1. da se na območju poligonov Poček in Bač takoj in dokončno preneha

z izvajanjem vojaških aktivnosti;

2. da se poligona kot vojaški območji ukineta;

3. da država takoj pristopi k sanaciji prostora na območju poligonov;

4. da se postopek sprejemanja Državnega prostorskega načrta

OSVAD Postojna takoj ustavi, v prihodnje pa naj se celotno območje

prostorsko ureja z občinskimi prostorskimi načrti,

obenem pa občine in ostale pristojne institucije pozivamo, da naredijo vse, kar

je v njihovi moči, da pride do izpolnitve naših zahtev.

Peticijo lahko podpišete na

http://www.ipetitions.com/petition/pocek/

Predstavitev knjige avtorja Roberta Giurastanteja člana upravnega odbora AAG


174640_175612995809679_318154_n

 

Predstavitev knjige  "Tracce di legalità" avtorja Roberta Giurastanteja predsednika AAG – GREENACTION iz Trsta, bo v soboto 29. januarja ob 18:00 uri v Knjižnici Minerva, Via San Nicolò 20 v Trstu, Italija

Knjiga govori o okoljskih katastrofah in sistem moči, ki je te zagrešil ter o sistemu vladanja, ki temelji na velikem brezvladju na vsaki ravni v Italiji. V njej lahko preberete o mednarodni trgovini z orožjem, mamili in odpadki. Onesnaževanje  skrbno načrtovala država in zagotavlja “zaroto molka” o tem kriminalu. Vse, ki so poizkusili zaustaviti ta kriminal, so onemogočili. Kaznovani so z izključenostjo iz družbe ter pristranskem sojenju, po direktivah državnih organov. V knjigi so predstavljene resnične zgodbe okoljevarstvenikov, ki so bili izpostavljeni okrutnem sistemu, na bogatem severovzhodu Italije, ki mu še vedno vlada mafija.

Predstavitev knjige bo vodil avtor z Moderatorjem  g. Paul G. Parovel.

10335_1123463242089_1092348294_30308825_7104185_s Avtor knjige: Roberto Giurastante

kozličkova glavaMafijske grožnje pred vrati avtorja

Hitra proga, ki bi uničila KRAS ne sme biti zgrajena


V soboto, 22. januarja je potekal protest v Trstu, v Furlaniji Julijski krajini proti izgradnji hitre proge za vlake med Italijo in v Sloveniji .
Protest je bil organiziran s strani odbora  NO TAV ter AAG (Alpe Adria Green). Visoke hitrosti vlakov preko 220 km/h (TAV) lahko povzročijo nepopravljivo škodo na okolje, na občutljivem Krasu. Del proge bi bil šel po predorih, ki bi jih zgradili med Italijo in Divačo po občutljivem kraškem terenu in s tem uničili veliko podzemnih jam in vplivali na eko sistem samega krasa.
Projekt je zaradi visokih stroškov (1 km v predora stane v Italiji € 120 milijonov evrov), ni racionalen, saj bi lahko z dosti manjšimi sredstvi posodobili progo med Trstom in Divačo za hitrosti vlakov, ki bi dosegali do 120 km/h. Projekt, ki bi ga sofinancira EU, nima niti narejene presoje na okolje, sama proga pa bi se končala v Divači, brez povezave z Ljubljano in naprej z Madžarsko mejo. Glede na to, da je Slovenija še vedno v recesiji, bi bilo bolj pametno z manjšim denarjem posodobiti celotno traso proge med Ljubljano in Trstom, kot pa vložiti denar v nepotrebno investicijo, ki bi bila zgrajena na pol, poleg tega pa bi še uničila velik del krasa in ogrozila tudi vodne vire.
Alpe Adria Green od slovenske politike zahteva, da takoj preneha z aktivnostmi na tem projektu in naj raje denar, ki je namenjen tej brezmiselni in škodljivi  investiciji raje nameni za posodobitev celotnega železniškega omrežja, ki je bil več ali manj še v času našega največjega pesnika dr.Franceta Prešerna.

 

protest proti izgradnji hitre proge

Proti hitri progi!

RADIO 1

Datum:24.1.2011 11:44:02

Okoljevarstveniki se bojijo za usodo Krasa

Železnica

Hitra železniška proga med Trstom in Divačo naj bi močno posegla v naravo in po mnenju okoljevarstvenikov uničila Kras

Okoljevarstveniki Alpe Adria Green so se v soboto pridružili italijanskim kolegom v Trstu in skupaj protestirali proti izgradnji hitre železniške proge med Trstom in Divačo. Po njej bi vlaki vozili s hitrostmi do 220 kilometrov na uro, sporna pa je predvsem gradnja, ki bi po mnenju vodje okoljevarstvenikov Vojka Bernarda uničila Kras. Na načrtovani trasi so namreč številne kraške jame in podtalnica, ki daje pitno vodo tamkajšnjim krajanom. Tu gre za evropski projekt, ki je povrh vsega še zelo potraten. Kilometer železniškega predora naj bi namreč stal vrtoglavih 120 milijon evrov, nam je še dejal Bernard. Vlado zato poziva naj nemudoma ustavi vse aktivnosti okrog tega projekta in naj raje ta denar pridobi za posodobitev celotne slovenske železniške infrastrukture.

VPRAŠALNIK O USPEŠNOSTI ALPE ADRIA GREEN V LETU 2010


To je priložnost za vse člane in simpatizerje AAG, da poveste, s povratno informacijo o tem, kako smo izvedli akcije v letošnjem letu, koliko vpliva ste imeli na delo organizacije, stvari, ki so vam bile všeč, in tiste stvari, za katere ste čutili, da bi jih lahko storili bolje. Vaše mnenje je pomembno,ker bo na tem slonelo naše načrtovanje za leto 2011 in naprej, zato vas prosimo, bodite iskreni in zagotovite čim več informacij, kot je to mogoče, tudi povezave do vsebin na vaši spletni strani, blogu, fb in kaj bi bilo koristno, katere informacije bi lahko tam našli. Prosimo, upoštevajte, da je to ocena AAG kot celote in ne sekretariata, razen če ni drugače določeno. Poleg tega, da ocenite leto 2010 želimo tudi, da si vzamete nekaj časa, da nam posredujete dodatne informacije o z vašimi pogledi in načrtovani strategiji v letu 2011, saj želimo, da se izdela optimalen plan za to in prihodnje leto. Razlog za sprašuje za to in prihodnje leto, je oceniti, kje AAG v procesu načrtovanja dela, v vseh državah in kako je v njih prepoznaven, oceniti, kje lahko pride do potencialnih možnosti za skupno delo, da skupaj ugotovimo vrzeli, ki bi jih lahko izboljšali in to naredimo skupaj. Ocena mora pomagati AAG na vseh področjih pri obveščanju in načrtovanju za delo v leto 2011 in naprej. Glede na to, da je vprašalnik ga bomo poslali vsem društvom in posameznikom, ki so vključeni v AAG, ali pa so samo simpatizerji.Če bi želeli, da predložimo dodatne informacije, ki vam lahko pomagajo, vas prosim, da se po email-u obrnete na nas (  alpeadriagreen@gmail.com )

Vzemite si nekaj časa in izpolnite ta vprašalnik na naslednji povezavi: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFlMSWVTV3Y4cFVGRW5tZ2E4R29TTnc6MQ

Zahvaljujem se Vaš čas in trud, ki ste si ga vzeli, da izpolnili ta vprašalnik in sodelovali pri katerem koli delu v AAG organizaciji!

AAG - REKLAMA

Kdo financira okoljsko organizacijo Friends of the Earth (Prijatelji zemlje), ki obsoja okoljevarstvenike organizacije AAG? – Evropska Komisija…???


clip_image002

Kdo financira okoljsko organizacijo Friends of the Earth (Prijatelji zemlje), ki obsoja okoljevarstvenike organizacije AAG? – Evropska Komisija…???

Državni kongres Prijateljev zemlje, ki je potekal v Rimu 24. aprila 2010, je bil posebne vrste. Zgleda namreč, da so ga v glavnem posvetili načrtovanju »kaznivih« dejanj za predstavnike druge okoljske organizacije AAG, ki so bili prej člani Prijateljev zemlje. Kongres je odločil v prid kazenskim ovadbam proti »drugim okoljevarstvenikom«, ki so jih na sramoten način izpisali iz društva Prijatelji zemlje, le-ti pa so nadaljevali svoje bitke, ne da bi se predali pred ustrahovanji in celo smrtnimi grožnjami (glej primer Roberta Giurastante).

Tako je nastala paradoksalna situacija. Prijatelji Zemlje, ki v Italiji predstavljajo FOEI (Friends of the Earth Internacional), so vložili obtožbo zaradi obrekovanja prav za predstavnika nove okoljske organizacije AAG, ki se neutrudno bori proti uničujočim projektom plinskih terminalov v Tržaškem zalivu (dva uplinjevalnika, ki ju Italija močno podpira, Slovenija pa je proti njima). To so projekti, kjer so v igri milijarde evrov, energetske industrije pa bi tukaj imele svoje velike posle. Vendar pa je to za okolje nesprejemljivo. Majhen Tržaški zaliv, ki si ga delijo tri države (Italija, Slovenija in Hrvaška), je namreč že sedaj najpomembnejši naftni terminal Sredozemlja in nima take kapacitete, da bi prevzel promet 16 milijard m3 plina na leto, ki bi ga uplinjevalniki prinašali. Prav okoljska organizacija AAG je javno predstavila dokaze o ponaredbah študije o vplivih na okolje enega od dveh projektov (Gas Natural v tržaškem pristanišču), za katerega so italijanske oblasti že izdale soglasje.

Kako lahko odobrijo napravo, ki ima velik vpliv na okolje, poleg tega pa so tu še ponarejeni podatki v zvezi s tem in tudi kršena pravila o varnosti (zakon Seveso)? Prav tako ne smemo pozabiti na kršitve človekovih pravic, ki jih je zagrešila španska družba Gas Natural- Fenosa v Srednji Ameriki, o čemur je prav tako poročala AAG, ki je vse to tudi predstavila evropskim inštitucijam. Tega res ne sme pozabiti Evropska skupnost, kjer naj bi bilo poskrbljeno za pravice ljudi.

Vendar pa se Friends of the Earth (kratica FOE) glede tega sploh ni izrazila, čeprav je to pomembna zadeva. Odsotni so bili na vseh nivojih, tako v Rimu kot tudi v Bruslju. Nobenega uradnega mnenja o uplinjevalnikih. Vendar je organizacija prisotna tudi na Hrvaškem, ne samo v Italiji. Hrvaška pa je država, ki se je projekti terminalov prav tako neposredno dotikajo. Zgleda tudi, da naj bi bil blagajnik FOEI prav Hrvat.

Seveda, če se upiraš oblasti, je življenje težko. O temu lahko pričajo borbeni sodelavci AAG, ki so v prvi liniji, kadar je treba braniti zakonitost. Ti ljudje ne mislijo na javna financiranja, ker vedo, da jih ne bi dobili, medtem ko jih FOE dobiva. In tudi velike vsote denarja. Med največjimi ekonomskimi podporniki je namreč prav evropska komisija za okolje, ki jo vodi slovenski komisar Janez Potočnik.

aag - prijatelji zemlje

Na spletni strani FOE najdemo nekaj glede teh financiranj in na kratko bomo poskusili obnoviti situacijo:

– FOE dobiva finančno podporo Evropske unije s strani oddelka za okolje (J. Potočnik)

– FOE na noben način ne nasprotuje projektom o terminalih v Tržaškem zalivu

– AAG pa se ne strinja s projekti o uplinjevalniki v Tržaškem zalivu in se temu upira z močnimi akcijami (pritožbe in ovadbe na evropske inštitucije)

– AAG ne dobiva nobenega financiranja od Evropske Komisije

– FOE obtožuje dva predstavnika AAG, ki se borita proti uplinjevalnikom

– Predstavnika AAG sta obsojena s strani italijanskih oblasti, ki podpirajo uplinjevalnike

– Eden od dveh članov AAG je doživel grožnje o smrti v mafijskem stilu zaradi svojih dejanj, ki preveč motijo oblast

– Evropska unija-oddelek za okolje- je bil obveščen o teh grožnjah, ki jih je doživel predstavnik AAG, vendar je kljub temu izjavil, da »ni mogel ničesar narediti«

– Evropska Komisija je zamrznila zelo podrobno napisane in predstavljene pritožbe, ki jih je predstavila AAG v zvezi s plinskimi terminali. Te predstavljene kršitve bi že bile dovolj, da bi se sprožil postopek o kršitvi zakonov s strani Italije.

Razmisliti moramo o vsemu temu. Kot evropski državljani se moramo vprašati, kako lahko dovolijo komunitarno financiranje ONG in kdo kontrolira demokratičnost teh struktur.

Drugače tvegamo, kot se to kaže v tem primeru, da javni denar uporabljajo za ne preveč zgledna dejanja. Morda Evropska Komisija na skriven način financira kazenske postopke tistih, ki se zgledujejo po legalnosti? To vprašanje se nam pojavlja spontano, na odgovor pa bomo počakali, da nam ga podajo evropske inštitucije.

Evropska Komisija, ki ji predseduje g. Janez Potočnik in bo v ponedeljek 10.01.2011 eden izmed ovodnih govornikov na zaključnem podnebnem posvetu "Prehod v nizkoogljično družbo" v Ljubljani v prostorih gospodarske zbornice, bi nam moral sam pojasniti zakaj je komisija zamrznila pritožbe, ki jih je AAG posredovala komisiji v zvezi s plinskimi terminali, čeprav je splošno znano, da politični dogovor ni več mogoč. Ravno tako bi nam lahko pojasnil eventualno financiranje nevladnih organizacij s strani komisije, ki podpirajo izgradnjo izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu!

Predsednik Alpe Adria Green Jesenice / Trst: 08.01.2010
Vojko Bernard

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

AAG dela izključno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!

AAG se je prijavila kot stranski udeleženec v postopku škofjeloške obvoznice


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Upravna Enota Škofja loka

Poljanjska cesta 2,

4221 Škofja Loka

Jesenice: 04.01.2011

Zadeva: Prijava kot stranskega udeleženca: Izdaja gradbenega dovoljenja

Spoštovani!

Alpe Adria Green, ki deluje kot društvo v javnem interesu se prijavlja kot stranski udeleženec v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tretje podetape, prve faze Poljanjske Obvoznice Škofja Loka –odsek Ljubljanska cesta – predor. AAG ne vstopa oz. želi vstopiti v postopek kot pooblaščenec kakšne osebe, ampak kot okoljevarstvena organizacija, ki deluje na področju varovanja okolja in ji je tudi priznan status društva v javnem interesu ( v prilogi).

Obrazložitev:

Na naš naslov je v zadnjih tednih prišlo nekaj dopisov naših članov v zvezi z zgoraj omenjeno » gradnjo. Zaradi kumulativnih prekomernih vplivov posega, skupaj z drugimi posegi na območju predvidene gradnje, se prijavljamo kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, kot nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi 43.člena Zakona o splošnem upravnem postopku in na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US in 126/07), ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije in z U R E D B O o območju, določa stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Istočasno s tem se sklicujemo, za pridobitev statusa, kot stranskega udeleženca v postopku, ker je bila v tem primeru kršena Arhuška konvencija, saj se sedanji projekt razlikuje od prvotno predstavljenega.

OBRAZLOŽITEV:

1. Projekt ne upošteva direktive 2007/60/ES EU Sveta in Parlamenta, z dne 23 oktobra 2007, o oceni o obvladovanju poplavne ogroženosti (1) in uredbe Vlade RS -236 člen. Uredbe o vsebini in načrtu priprave podrobnejšega načrta za zmanjšanje ogroženosti pred poplavami ( Ur.List. RS št. 7/2010 z dne 29.01.2010) pri izdaji gradbenega dovoljenja za 3. odsek I. etape Poljanjske obvoznice.

Vznemirjanje in dvom o pravilnosti načrtovane gradnje obvoznice med občani povzročajo že zgoraj omenjeni faktorji. Glede na to, da gre za t.i. vprašanje vplivov na okolje in ogrožanja življenj ljudi, bi moral pristojni organ zahtevati neodvisno presojo vplivov na okolje, še pred izdajo gradbenega dovoljenja. Naslovni organ bo v predmetnem postopku torej moral ugotoviti, da nas obravnava kot stranskega udeleženca v tem postopku!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloga:

– Odločba Ministrstva, da ima AAG status društva, ki deluje v javnem interesu

AAG dela izključno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!