Zahteva EU komisiji za umik blokade pritožb AAG v zvezi z »Plinskimi terminali v Tržaškem zalivu«!


clip_image002

IZJAVA ZA JAVNOST

ALPE ADRIA GREEN je danes predsedniku EU komisije za okolje g. Janezu Potočniku poslal zahtevo za umik blokade iz naših pritožb v zvezi z »Plinskimi terminali v Tržaškem zalivu«, ter novo pritožbo v zvezi z varnostjo previdenega terminala v Žavljah, ki smo jo 14.12.2010 že poslali genereralnemu sekretariatu evropske komisije!

V zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov v Žavljah in na morju, so bile izčrpane vse politične možnosti za razrešitev tega problema, saj je Italija 08. oktobra 2010 v Trstu dala soglasje preko ministrice za okolje izgradnjo terminala Žavlje in plinskega terminala »off-shore« na morju, kar so na veliko poročali mediji. S strani Italije je bila narejena tudi kumulativna študija čezmejnih vplivov na okolje za projekt plinskega terminala (LNG terminal) podjetja družbe “Gas Natural SDG S.A.” v Zaule-Žavljah v tržaškem industrijskem pristanišcu (Italija) ob meji z Republiko Slovenijo.

Zaradi vse zgoraj navedenega, ne obstaja nikakršen zadržek s strani EU komisije, da se ne umakne blokada naših pritožb v zvezi s tem, saj politična rešitev spora ni več mogoča.

Alpe Adria Green zato ZAHTEVA, da EU komisija prične takoj – prednostno obravnavati naše pritožbe. Komisijo smo tudi ponovno pozvali, da se za obravnavo celostnega problema ustanovi POSEBNA KOMISIJA, kot so je že ustanovili pri reševanju podobnih pritožb.

Jesenice / Trst: 17.12.2010

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

clip_image002[4]

Mr. Janez Potočnik

European Commission

Avenue de Beaulleu 5

B—1160 Brussels

Belgija

Zadeva: Zahteva za umik blokade iz naših pritožb v zvezi z »Plinskimi terminali v Tržaškem zalivu«!

V zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov v Žavljah in na morju, so bile izčrpane vse politične možnosti za razrešitev tega problema, saj je Italija 08. oktobra 2010 v Trstu dala soglasje preko ministrice za okolje izgradnjo terminala žavlje in plinskega terminala »off-shore« na morju, kar so na veliko poročali mediji. S strani Italije je bila narejena tudi kumulativna študija čezmejnih vplivov na okolje za projekt plinskega terminala (LNG terminal) podjetja družbe “Gas Natural SDG S.A.” v Zaule-Žavljah v tržaškem industrijskem pristanišcu (Italija) ob meji z Republiko Slovenijo.

Zaradi vse zgoraj navedenega, ne obstaja nikakršen zadržek s strani EU komisije, da se ne umakne blokada naših pritožb katere je podala civilna družba iz Italije in Slovenije, v zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov ter plinovoda v Tržaškem zalivu, saj politična rešitev spora ni več mogoča.

Alpe Adria Green zato ZAHTEVA, da EU komisija prične takoj – prednostno obravnavati naše pritožbe in da se za obravnavo celostnega problema ustanovi POSEBNA KOMISIJA, kot se je že ustanovila pri reševanju podobnih pritožb.

Jesenice / Trst: 17.12.2010

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 

AAG dela izključno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!