Alpe Adria Green nasprotuje projektu gradnje hitre železnice, od Trsta do Divače


clip_image002

Izjava za javnost

Alpe Adria Green nasprotuje projektu gradnje hitre železnice, od Trsta do Divače

Alpe Adria Green meni, da projekt hitre železnice, ne upošteva konfiguracije kraškega terena, z katerim bi bil ogrožen podzemlje krasa. Projekt predvideva 3200 m predorov od 12.500 m skupne dolžine železniške povezave. Študija, ki bi morala biti dostavljena do konca 2010 leta, z izbiro projektanta do 12.07.2011 sicer predvideva ustanovitev ekonomske skupine med Italijo in Slovenijo do junija 2011 leta, vendar je to po našem mnenju v času recesije mrtev projekt.

Projekt tudi ne predvideva nadaljevanje hitre železniške proge do Mađarske meje z povezanimi regionalnimi progami po celi Sloveniji, kar je z vidika Slovenije nespremenjivo. Sedanje hitrosti vlakov na teh povezavah, so približno 80 km na uro, zaradi zastarele infrastukture. Alpe Adria Green poziva Evropsko Unijo naj zaradi okoljskega in ekonomskega vidika raje prekliče financiranje tega projekta in razpiše projekt za posodobitev obstoječe infrastrukture, ki bi omogočala povprečne hitrosti vlakov v Italiji in Sloveniji 120 km na uro. 11.12.2010 je dan posvečen boju proti nepotrebnim »Velikim gradnjam«, ki ga organizirajo evropske  NE TAV (TRENI ALTA VELOČCTA  = HITRI VLAKI) organizacije in katere član je tudi mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green.

Istočasno pozivamo, da se na bilateralni ravni ustanovi med Italijo in Slovenijo posebna ekonomska komisija in to najkasneje do junija 2011 leta.

Predsednik Alpe Adria Green: Jesenice/ Trst: 11.12.2010

Vojko Bernardclip_image004

clip_image006