V mehiškem letoviškem mestu Cancun se je začela nova okoljska konferenca


Novice.Dnevnik.si Novice/Svet – ponedeljek, 29.11.2010 19:28 Tekst: (sta)

V mehiškem letoviškem mestu Cancun se je začela nova okoljska konferenca

(Foto: Reuters)

 

Slovenijo bo na zasedanjih zastopala delegacija pod vodstvom ministra za okolje in prostor Roka Žarniča, v njej pa bodo tudi predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva za zunanje zadeve, parlamentarne skupine GLOBE Slovenija, kakor tudi različnih nevladnih organizacij. Konference v Cancunu se udeležuje tudi nevladna organizacija "TckTckTck", katere član je tudi Alpe Adria Green. Člani omenjene nevladne organizacije so postavili tudi piramido, ki je pokrita z več kot 10.000 fotografijami ljudi in organizacij iz vsega sveta z zahtevami po ukrepanju v smeri omejevanja izpustov toplogrednih plinov.

Tuje tiskovne agencije ocenjujejo, da naj bi se v naslednjem tednu v Cancunu zbralo 15.000 obiskovalcev iz vsega sveta, od novinarjev, politikov, državnih uradnikov, znanstvenikov ter protestnikov. Glavni ministrski del zasedanj bo potekal zadnje tri dni in kot je to na podobnih konferencah že skoraj običaj, bo dogovor, če bo do njega sploh prišlo, najverjetneje dosežen "pet minut pred 12 uro" 10. decembra. Na zadnji tovrstni konferenci v Koebenhavnu glede naslednika Kjotskega protokola o mednarodno zavezujočih omejitvah izpustov toplogrednih plinov po letu 2012, ko veljavnost protokola poteče, ni bilo. EU se je sicer že zavezala k omejitvi izpustov toplogrednih plinov za 20 odstotkov pod raven leta 1990 do leta 2020.

Posledice podnebnih sprememb niso povsem očitne le še za republikance v ameriškem kongresu, ki so z volilno zmago na kongresnih volitvah 2. novembra vsaj za dve leti onemogočili potrditev ustreznega zakona v ZDA. Zakon, ki bi izpuste toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšal za 17 odstotkov nižje od ravni leta 2005, je obtičal v senatu, prihodnje leto pa imajo večino v predstavniškem domu republikanci in predsednik ZDA Barack Obama je že sprejel to dejstvo. Ob tem je očitno tudi nehal upati, da bo zakon kmalu sprejet. Leto, ki se izteka, bo medtem najtoplejše v zadnjih 131 letih, odkar se meri svetovna temperatura.

ZDA kažejo s prstom na Kitajsko

ZDA sedaj raje kažejo s prstom na Kitajsko, ki jih je prehitela, kot največja onesnaževalka okolja, čeprav obenem tudi največ vlaga v obnovljive vire energije. V ZDA pravijo, da ne morejo sprejeti pravno zavezujočih ciljev proti izpustom dokler se v tej smeri ne zaveže tudi Kitajska. Ta vrača s trditvijo, da so za spremembe podnebja v prvi vrsti odgovorne razvite države, ki so ga onesnaževale zadnjih 100 let Organizacija Greenpeace po poročanju tiskovne agencije AP poziva svet naj neha čakati na Američane oziroma naj se EU neha skrivati za ZDA. Kitajsko pa poziva naj ne odgovarja na ameriške izzive. Slovenija meni, da morajo države članice še naprej obdržati pozitivno naravnanost pri nadaljevanju pogajanj ter spodbujati k izvrševanju zavez Koebenhavnskega dogovora.

Izvršna sekretarka Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah Christiana Figueres iz Kostarike je menila, da se prestolnice zavedajo vse večje nuje za ukrepanje, tako na ravni okolja, kot tudi politike. Državne predstavnike je pozvala naj dokažejo, da lahko medvladni proces rodi rezultate. Sicer bodo tovrstne konference le same sebi namen. Pogajanja v Cancunu se nadaljujejo na dveh tirih, in sicer konvencijskem in kjotskem. Konvencijski tir gre v smeri sporazuma za aktivnosti in obveznosti vseh držav za področja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, prilagajanja na podnebne spremembe, razvoja in prenosa tehnologij ter finančnih tokov in investicij. Kjotski tir pa išče sporazum o obveznostih razvitih držav za drugo ciljno obdobje po Kjotskem protokolu. EU pri tem želi, da se ohrani okoljska integriteta protokola in določi ambiciozno ter učinkovito mednarodno sodelovanje vseh razvitih držav.

Brez pričakovanj za globalni sporazum

Pričakovanj o podpisu globalnega sporazuma v bližnji prihodnosti ni, proces pa se nadaljuje z iskanjem napredka pri manjših korakih. S tem naj bi se okrepilo medsebojno zaupanje, ki bi bilo podlaga za sporazum, ko bosta nanj pripravljeni tudi ZDA in Kitajska. Države v razvoju se sedaj zavzemajo predvsem za napredek pri zmanjšanju izpustov razvitih držav, razvite države pa za napredek boja proti spremembam vseh držav. Napredke je možno doseči glede zmanjševanja krčenja in degradacije tropskih gozdov ter trajnostno gospodarjenje z njimi, na področju tehnologij, financ, prilagajanja na podnebne spremembe, in merjenje ter preverjanje napredka.

Slovenija podpira znižanje izpustov toplogrednih plinov na manj kot dve toni ogljikovega dioksida na prebivalca letno do leta 2050 in se pridružuje tistim državam članicam EU, ki so naklonjene določanju vmesnih ciljev zmanjševanja emisij. Slovenija prav tako podpira financiranje boja proti podnebnim spremembam v državah v razvoju, v skladu z dogovorom v Koebenhavnu. Ta pravi, da bodo razvite države v obdobju 2010-2012 zagotovile 30 milijard dolarjev, do leta 2020 pa 100 milijard dolarjev letno. EU se je zavezala, da bo za obdobje 2010-2012 plačala 2,4 milijarde evrov letno, Slovenija pa osem milijonov evrov.

16 konferenca o podnebnih spremembah v Cancunu se začenja danes!


image

V mehiškem Cancunu se danes začenja vrhunska konferenca pogodbenic Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC), ki bo potekala do 10. decembra.
V Cancunu je organizacija TckTckTck, katere član je tudi Alpe Adria Green (http://gc-ca.org/about/gcca-members/)  postavila piramido, kot opozorilo in zahtevo, da moramo sprejeti podnebni sporazum.
Ta piramida je pokrita z več, kot deset tisoč fotografijami ljudi in organizacij z zahtevami, ki so sodelovali v boju za nizkoogljično družbo po državah celega sveta. Med fotografijami so tudi fotografije naše organizacije Alpe Adria Green iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore.

AAG_Barcolana01

 

10.10.2010

http://gc-ca.org/about/gcca-members/

Ena izmed fotografij in znak objavljeni na piramidi v Cancunu.

AAG dela izljučno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!

NE PRIVATIZACIJI IN HITRIM ŽELEZNICAM V EU
EUROPEAN APPEAL

European Day Against Unnecessary Works

11.12.2010

We, citizens, community and action groups signatories of the Hendaye Charter in 2010, call for all European citizens to stand up and make December 11th, 2010 one European Day of resistance on the issue of rail transportation.
We have long been sending our warning about the negative and unrevertable impacts of constructing new High Speed Railways and rail ferries, of privatizing their managements and of the growth of the public debt caused by these exceedingly expensive projects.
We firmly believe that unifying our struggles with all other scattered resistances on the issue of the Unnecessary Works, including the High Speed Railways, is inevitable and surely welcome.
For this reason, we invite all European citizens, community and action groups committed against these immeasurable and useless projects to join us on December 11th, 2010.

http://www.11-12-2010.eu/Home/

Razprava o hitri železnici – Dibattito sul treno ad alta velocità


MAR CILJ POSVEČUJE SREDSTVA?

HITRA ŽELEZNICA (TAV):

OBLJUBE IN LAŽI

OBLJUBLJALI SO SODELOVANJE:

danes Italija in Slovenija podpisujeta sporazum o načrtu, ki si ga doslej nihče ni mogel ogledati in o njem poglobljeno razpravljati…

OBLJUBLJALI SO PREGLEDNOST:

toda že nakaj tednov so na eni izmed možnih tras TAV med Krasom in Spodnjo Furlanijo na delu vrtalni stroji, ne da bi bili lastniki zemljišč predhodno obveščeni o njihovem prihodu…

OBLJUBLJALI SO RAZUMNOST:

toda uveljavljajo logiko gole sile, vsiljenih odločitev, nasilja nad idejami in naravo, z namenom, da bi utišali oporečnike pa celo zahtevajo imenovanje posebnega Komisarja s skoraj neomejeno oblastjo…

OBLJUBLJALI SO SPOŠTOVANJE OKOLJA:

toda vztrajajo pri uničevanju Krasa in življenja ljudi, ki na njem živijo, ga obdelujejo, ga ljubijo…

DENAR, KI GA NAMERAVAJO POTROŠITI JE NAŠ:

prepričujejo nas, da ne smemo zapraviti evropskih prispevkov, toda slednji (ki so prav tako naš denar) so le neznaten delež stroškov za celotni načrt, kateri levji delež bo padel na pleča italijanskih davkoplačevalcev. Gospodarsko izčrpana Italija jih bo zato odtegnila osnovnim javnim uslugam (šolstvu, zdravstvu, krajevnim javnim prevozom)…

TRDIJO, DA TAV KORISTI ŽELEZNIŠKEMU PREVOZU, ČEŠ DA BO S CEST ODSTRANILA TOVORNJAKE:

toda TAV ni namenjena tovornemu prevozu, pač pa le potnikom, ki potujejo na velikih razdaljah. Med tem pa so v naši deželi v 21 dneh avgusta ukinili 81 krajevnih vlakov, 4 na dan, to pa zato, ker primanjkuje vagonov in lokomotiv. Vlagati je potrebno v obstoječo mrežo prevozov na pa v faraonske načrte, ki koristijo le maloštevilnim…

ČAS JE, DA JIH PREPRIČAMO, DA NAM JE TEGA DOVOLJ,

DA JE KRAS S SVOJIMI LJUDMI ŽE PLAČAL PREVISOK DAVEK

NASILJU INFRASTRUKTUR, KI MU NISO PRINESLE NIČESAR,

S TAKO IMENOVALNIMI „KOMPENZACIJAMI“

SE PREBIVALSTVO KRASA NE MORE ZADOVOLJITI

“Ko boste zrušili poslednje drevo, ko boste ujeli poslednjo ribo, ko boste onesnažili poslednjo reko boste ugotovili, da se denarja ne da jesti.

(Sitting Bull)”

Pozivamo vas, da budno spremljate dogajanje na teritoriju in da obvestite Odbor o prisotnosti sumljivih gradbišč ali vrtalnih strojev. Obrnete se lahko na telefonsko številko 340 0802508 ali na elektronski naslov: notavtriestecarso@gmail.com

Odbor NOTAV iz Trsta in s Krasa-Comitato NOTAV di Trieste e del Carso

ODBOR NO TAV ZA TRST IN KRAS IN SKD TABOR

PRIREJATA INFORMATIVNO SREČANJE O HITRI ŽELEZNICI

V SREDO, 1. DECEMBRA 2010 OB 20.30 V PROSVETNEM DOMU NA OPČINAH

image

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI?

TRENI AD ALTA VELOCITÀ:

TRA PROMESSE E BUGIE

AVEVANO PROMESSO PARTECIPAZIONE:

oggi viene firmato un accordo tra Italia e Slovenia su un progetto che praticamente nessuno ha avuto modo di vedere e di discutere seriamente…

AVEVANO PROMESSO TRASPARENZA:

ma da alcune settimane stanno lavorando sul Carso e nella bassa friulana delle macchine per sondaggi su una delle possibili linee della TAV senza che neppure i proprietari dei terreni siano avvisati del loro arrivo…

AVEVANO PROMESSO RAGIONEVOLEZZA:

invece continua la solita logica della forza bruta, delle decisioni imposte, della violenza contro le idee e le cose, e ora per superare ogni possibile obiezione pretendono anche la nomina di un Commissario straordinario con poteri quasi assoluti…

AVEVANO PROMESSO RISPETTO DELL’AMBIENTE:

invece continuano a voler devastare il Carso e la vita delle persone che lo abitano, lo lavorano, lo amano…

I SOLDI CHE VOGLIONO SPENDERE SONO NOSTRI:

ci dicono che non bisogna perdere i finanziamenti europei, ma quelli (che sono anche soldi nostri) sono solo una minima parte del costo dell’opera, il resto dovrà metterlo l’Italia, già disastrata economicamente, ovviamente togliendolo da altri servizi essenziali (scuole, sanità, trasporto locale)…

DICONO CHE LA TAV SERVE A MIGLIORARE IL TRASPORTO FERROVIARIO TOGLIENDO CAMION DALLE STRADE:

ma questa è un’opera rivolta solo al trasporto di persone su lunghe distanze e non di merci, intanto in regione nel mese di agosto in soli 21 giorni sono stati soppressi 81 treni per pendolari, 4 al giorno, questo perché manca il materiale (vagoni e locomotori) da utilizzare. Sono questi gli unici investimenti da fare per migliorare il servizio, non faraoniche opere rivolte a pochi…

È ORA DI FARGLI CAPIRE CHE SIAMO STUFI

CHE IL CARSO ED I SUOI ABITANTI HANNO GIÀ PAGATO TROPPO ALLA VIOLENZA DI STRADE E STRUTTURE DALLE QUALI NON HANNO AVUTO NIENTE E CHE NON BASTANO LE “COMPENSAZIONI” AD ACCONTENTARE LA GENTE

“Quando avrete abbattuto l’ultimo albero, quando avrete pescato l’ultimo pesce, quando avrete inquinato l’ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Toro Seduto)”

Invitiamo tutti a tenere ben aperti gli occhi su quanto avviene sul territorio ed a segnalare tempestivamente al Comitato la presenza di cantieri sospetti o di trivelle telefonando al 340 0802508 oppure scrivendo a: notavtriestecarso@gmail.com

Comitato NOTAV di Trieste e del Carso-Odbor NOTAV iz Trsta in s Krasa

IL COMITATO NO TAV DI TRIESTE E DEL CARSO E IL CIRCOLO CULTURALE SLOVENO TABOR

ORGANIZZANO UNA INCONTRO INFORMATIVO SULL’ALTA VELOCITA’

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 2010 ALLE 20.30 PRESSO IL PROSVETNI DOM DI OPICINA in via Ricreatorio 1/1

Sip. Trieste 22 novembre 2010 P.le Europa 1

ARSO priznal status AAG– Stanka v postopku Perutnina Ptuj Dražeci


znak_AAG

AAG dela izljučno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

EKOTERORIST


EKOTERORIST 2

Po izvedeni ekološki patrulji z vsemi dokazi na področju občine Celje!

Ne glede na to da občine želijo zaustaviti akcijo EKOPATRULJE AAG, bomo z njimi nadaljevali in to neglede na to kakšne politične barve so ŽUPANI, saj je degradacija okolja in posledično z njim ogrožanje zdravstvenega stanja prebivalcev na račun profitov investitorjev eno najgnusnejših dejanj, kar jih lahko civiliziran človek naredi, drugemu sočloveku!!!

 

ALPE ADRIA GREEN

Vojko Bernard

Tiskovna konferenca občine CELJE–AAG- EKOTERORISTI


VEČER

Datum: 19.11.2010 – Stran: CELJSKO clip_image002

Celje občasna tarča “ekoteroristov”?

V mestni občini Celje so se odzvali na trditve okoljske patrulje Alpe Adria Green

clip_image003

(Violeta Vatovec Einspieler)

Celjsko okolje so pred napadi branili Roman Kramer, Marko Cvikl in Marko Zidanšek.

V mestni občini Celje so se čutili dolžni odzvati se na trditve okoljske patrulje Alpe Adria Green (AAG), čeprav od njih niso dobili nobenega uradnega dokumenta, veliko pa so pisali mediji.
“Ne strinjamo se z načinom in vsebino ter načinom povzemanja podatkov iz konteksta,” je uvodoma povedal celjski podžupan Marko Zidanšek in dodal, da ima občutek, da mestna občina Celje vsake toliko časa doživi napad “ekoteroristov”, ki ne prepoznajo prizadevanj mestne občine Celje, da mesto primerno pozicionira v slovenski prostor. Strašijo ljudi in prikazujejo okoljevarstvene probleme črno-belo. “Od civilne iniciative bi pričakovali več konstruktivnega sodelovanja pri reševanju okoljskih vprašanj,” pravi Zidanšek.
Mestna občina se zaveda bremena preteklosti in se trudi ta bremena sanirati. Po njegovem mnenju je Celje paradni konj pri novodobnih rešitvah za sanacijo okolja, kar izpričuje tudi z občinskim programom varstva okolja, ki ga je spomladi sprejel občinski svet. Namignil je tudi, da ni izključeno, da bo mestna občina sprožila kazenske ovadbe zoper posameznike, ki zavajajo ljudi.

Manj prašnih in ozonskih dni
Roman Kramer, vodja oddelka za okolje in prostor, in Marko Cvikl, direktor Javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, sta se lotila zavračanja trditev AAG od točke do točke. Kramer je s številkami dokazoval, da se zadnja leta bistveno znižuje vsebnost prašnih delavcev v Celju. Meritve kažejo, da je Celje nekje na slovenskem povprečju in pod dovoljenimi vrednostmi, ne le po onesnaženosti s prašnimi delci, temveč tudi po dovoljenem številu onesnaženih dni. Največje preseganje osemurne koncentracije ozona v zraku je bilo leta 2003, lani in predlani je bil število dni s preseganjem ozona pod dovoljeno mejo.
MOC priznava, da je območje Stare Cinkarne problem, a je problem pod kontrolo, občina ga rešuje in tvorno sodeluje pri pripravi stališč za sanacijo tega območja vključno s tehničnimi rešitvami, ki bodo vključene v zakon sanacije Celjske kotline. Rešujejo bremena preteklosti, pri tem pa Celje upravičeno računa na državna in evropska sredstva.
Toplarna je vzor dobre prakse
Mestna občina ni nikoli odločala in tudi ne izdajala dovoljenj za odlagališča Cinkarne. “Cinkarna ima okoljevarstveno dovoljenje. V pristojnosti inšpekcije pa je, da oceni, kako in kaj se tam dela,” pravijo na mestni občini. Prav tako zavračajo očitke o Toplarni, češ da gre preveč sredstev za ponovne zagone toplarne, ki naj bi bila v bistvu sežigalnica. Povedali so, da so celjsko Toplarno v Bruslju ocenili kot vzorčen primer dobre prakse. V preteklosti je Toplarna večkrat obstala, njen ponovni zagon se ocenjuje na 20.000 evrov, vendar je bila v poskusnem obratovanju in vse stroške je v tem času nosil izvajalec. Odslej naj bi toplarno enkrat letno izključili zaradi remonta.
Voda v Celju je neoporečna
Glede hudih očitkov o oporečnosti pitne vode, zlasti iz zajetij v Medlogu, ki naj bi vsebovali preveč nitratov, je Cvikl razložil, da je pitna voda v Celju pod strogim nadzorom in da je voda popolnoma neoporečna in da nikoli ni bilo ogroženo zdravje ljudi. To dokazujejo redni notranji in zunanji monitoringi. Vzorce pitne vode jemljejo vsak teden na 36 odvzemnih mestih tako za mikrobiološke kot za fizikalno-kemijske preiskave. Povedal je tudi, da ima medloška podtalnica zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje v preteklosti nekoliko prekoračene koncentracije nitratov. Vendar se medloška voda uporablja le po potrebi, kadar primanjkuje vode iz virov v Vitanju in na Frankolovem ter se pred tem ustrezno meša v vodnem omrežju. Vendar tudi v teh primerih niso prekoračene dovoljene mejne vrednosti. Kadar se vsebnost nitratov poveča, o tem takoj obvestijo javnost.
Prav tako je zanikal, da sta reki Hudinja in Voglajna zastrupljeni. Odkar je Celje dobilo čistilno napravo z obsežnim kanalizacijskim sistemom in z efektom čiščenja, ki celo presega predpisane vrednosti, so celjske reke bistveno bolj čiste. Po monitoringu ARSO sta obe reki ocenjeni na zmerno ali dobro, kar pomeni, da sta nad povprečjem ali v povprečju oziroma v drugem in tretjem razredu. Okoli 200 sulcev, rib, ki živijo v zelo čisti vodi, ki so jih ribiči vložili v Savinji pri Tremarjih, se uspešno razmnožuje.


clip_image004

Občasen napad ekoteroristov

  • Celje
  • 19.11.2010, 06:57
  • Mojca Marot
  • Komentarjev: 0

Ekološka patrulja. Zavaja, saj na zdravje vpliva več dejavnikov in ne le onesnaženo okolje.

  • Članek/stajerska/obcasen-napad-ekoteroristov-191989/like

clip_image005

“Če bi bilo Celje res tako onesnaženo, kot trdijo predstavniki ekološke patrulje, bi nas država že zdavnaj preselila kam drugam,” je dejal Roman Kramer. (Foto: Gregor Katič)

Bolezni dihal
Najpogostejše. Kot pravi Nuša Konec Juričič, so bolezni dihal res najpogostejše v regiji in Sloveniji. A je v to skupino zajeto vse, od navadnega prehlada, gripe do astme. Dihala so izpostavljen organ in človek težave z dihali opazi prej kot vse druge.

“Uradno s poročilom ekološke patrulje nismo bili seznanjeni, smo bili pa negativno presenečeni, kako so predstavili vsebino, ki je bila vzeta iz konteksta. S podatki strašijo ljudi, in če bi bilo Celje res tako zelo onesnaženo, kot prikazujejo, bi nas država zagotovo že preselila kam drugam,” se je Marko Zidanšek, pooblaščenec župana Mestne občine Celje (MOC), odzval na poročilo Alpe Adria Green (AAG).
Več dejavnikov
Res je, da je bila umrljivost za rakom v letih 2003 in 2004 na območju občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna za od 25 do 30 odstotkov višja od povprečja, res pa je tudi, da je bila v letih prej in potem nižja ali le rahlo nad povprečjem, lani pa znova nižja,” je dejal Zidanšek. Toda, kot je povedala Nuša Konec Juričič, predstojnica oddelka za socialno medicino na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, je okolje le eden od mnogih dejavnikov, ki vpliva na zdravje ljudi. “Zato je treba podatke o zbolevanju za rakom in umiranju za njim gledati širše. Več umrlih v določenem letu nikakor ne pomeni, da je bilo okolje krivo za smrt, niti da je bil takrat vpliv okolja kaj večji kot sicer,” meni Konec Juričičeva.

Razmišljamo, da bi tiste, ki javnosti posredujejo prirejene, neresnične in zavajajoče podatke, ovadili.

Marko Zidanšek

Nitrate merijo vsak teden
Kot je dejal Zidanšek, občina vsake toliko neupravičeno doživi napad ekoteroristov. “Zavedamo se bremen preteklosti in smo paradni konj v skrbi za okolje, saj smo edini v državi, ki smo uredili področje ravnanja z odpadki in še marsikaj,” je poudaril. “Res so največji problem prašni delci, a ker je zanje kriv promet, bo morala za to poskrbeti država,” pa je dejal Roman Kramer, vodja oddelka za okolje in prostor MOC.
“Količino nitratov v vodi merimo vsak teden in analize vzorcev kažejo, da do zdaj niti v enem primeru ni bilo ogroženo zdravje ljudi,” pa je poudaril Marko Cvikl, direktor podjetja Vodovod-kanalizacija.

clip_image006 Celjska občina občasno doživi napad ekoteroristov – radio Fantasy
18.11.10 15:08

Civilne iniciative Celja strašijo ljudi z neresničnimi podatki. Na trditve CI Celja glede onesnaženosti okolja so se na celjski občini ostro odzvali. Najprej jih je presenetil način, kako nestrokovno in neresnično je bila predstavljena vsebina.

clip_image007

Prva neresnična trditev se nanaša na umrljivost za rakom, ki naj bi bila okoli 30 odstotkov višja, kot drugod v Slovenji. To sicer drži, vendar pa je umrljivost za rakom je na območju UE Celje zadnja leta nihala, lani pa je bila celo ponovno nižja od povprečja v Sloveniji. Prav tako zbolevanja in umrljivosti za rakom ne moremo pripisati le enemu dejavniku, na primer onesnaženemu zraku in tlom. Pooblaščenec župana Marko Zidanšek:

Celjska občina se zaveda bremen preteklosti in dela vse, da bi se ta bremena sanirala, prav tako je pri reševanju novodobnih okoljskih rešitev paradni konj, pravi Zidanšek in dodaja:
izjava:

Mestna občina Celje se zaveda tudi, da je onesnaženost zraka z delci PM10 okoljski problem, ki ga bo potrebno zmanjšati. V letu 2009 sprejetem občinskem Programu varstva okolja Mestne občine Celje je varstvo zraka eden od prioritetnih ciljev. Vendar je potrebno pojasniti, da se s to vrsto onesnaženja zraka srečujejo tudi v ostalih mestih v Sloveniji, kot tudi v večjih mestih v Evropi. Vodja oddelka za okolje in prostor na MOC Roman Kramer:

Zavedajo se tudi onesnaženosti s težkimi kovinami, kar tudi že rešujejo. S takšnim stanjem so že večkrat seznanili javnost, nazadnje v letu 2009, v Poročilu o stanju okolja v MOC, ki je javno dostopen na spletnih straneh celjske občine. Zato MOC podpira pripravo projekta »Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – modelni pristop za degradirana območja«, v katerem bo Celje testno območje za izpeljavo modela sanacije. Raziskovalni projekt se že izvaja. Izdelane so strokovne podlage za pripravo prostorsko izvedbenega akta, ki je trenutno v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki vključuje tudi tehnične rešitve za sanacijo tega območja. Prav tako bo to območje vključeno v preverbo možnih sanacijskih ukrepov v okviru prej navedenega raziskovalnega projekta. MOC ni nikoli odobrila navoz zemeljskih izkopov na zasebne parcele (travnik) v bližini Bukovžlaka. V preiskavo nelegalno odložene zemljine na navedeno lokacijo je bila vključena tudi okoljska inšpekcija in policija.
Ovrgli pa so še eno trditev CI, kjer trdijo, da voda v Celju ogroža zdravje ljudi. Analize vzorcev kažejo, da niti v enem primeru ni bilo ogroženo zdravje ljudi. Prav tako ni res, da sta reki Hudinja in Voglajna zastrupljeni, kar so potrdili tudi v javnem podjetju Vodovod -kanalizacija. Ker je šla zadeva tako daleč, na celjski občini razmišljajo tudi o možnosti kazenskih ovadb zoper osebe, ki v javnosti posredujejo prirejene, neresnične in zavajajoče podatke. (MO4, foto: arhiv radia Fantasy) SiOL.net|Slovenija|Lokalne novice|Savinjska

1

petek 19.11.2010, 08:55

Celjska občina odgovarja “ekoteroristom”

Celje – Mestna občina Celje se je včeraj z novinarsko konferenco ostro odzvala na javno pismo organizacije Alpe Adria Green, kjer je predstavljeno stanje okolja v Celju in njegovi okolici.

 

NOVI TEDNIK

V javnosti je kar nekaj prahu dvignilo nedavno poročilo mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) oziroma Civilnih iniciativ Celja (CIC) o onesnaženosti Celjske kotline.
V poročilu navajajo, da je stanje na območju Celja katastrofalno, pri tem pa se sklicujejo na podatke iz študij različnih strokovnjakov. Da z navedbami zavajajo in strašijo javnost, pa so prepričani na Mestni občini Celje, enako menijo v celjskem zavodu za zdravstveno varstvo.
»Območje stare cinkarne je zaradi vsebnosti kadmija in ostalih strupov najbolj onesnaženo območje v Sloveniji. V Celjski kotlini je sedem tisoč hektarjev prekomerno onesnažene zemlje, od tega 2.800 hektarjev obdelovalne. Z nitrati in drugimi strupi je onesnažena pitna voda iz zajetja v Medlogu. Reki Hudinja in Voglajna sta zastrupljeni s težkimi kovinami in z vsemi mogočimi strupi. Največja izmerjena vsebnost kadmija v podstrešnem prahu sredi Celja je stokrat večja od povprečja Slovenije. V Celju beležimo do 50-krat višje maksimalne koncentracije polutantov glede na neonesnažena območja Slovenije …«
To je le nekaj navedb iz poročila, ki so ga avtorji v sredo podrobno predstavili na novinarski konferenci. Boris Šuštar iz CIC je na njej postregel še z nekaterimi šokantnimi podatki: »Vsa zemlja v Celju je kontaminirana s kadmijem, svincem, cinkom, z arzenom in ostalimi polutanti. Iz vse strokovne literature je popolnoma jasno, da je kadmij eden najhujših strupov za človeško telo. Je genotoksičen in kancerogen. Zato je tudi umrljivost za rakom v Celju toliko večja od povprečja v Sloveniji in zato je več tudi bolezni dihal in ledvic. Onesnažen zrak s težkimi kovinami zastruplja in mori, saj kar 80 ljudi na leto umre zaradi tega, ker niso sprejeti ukrepi za zmanjševanje onesnaženja s prašnimi delci PM10. Vsa navedena dejstva so povzročila 25 odstotkov večjo umrljivost za rakom leta 2003 in 30 odstotkov večjo umrljivost za rakom leta 2004, kot je povprečje v Sloveniji.«

»To je zavajanje!«
Pripisovati večjo umrljivost za rakom v posameznih letih le enemu dejavniku, je zavajajoče in nestrokovno, pravi predstojnica oddelka za socialno medicino na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje in avtorica članka o zdravstvenem stanju prebivalcev na območju Celja Nuša Konec Juričič. Kot pojasnjuje, podatki, da je bila v letu 2003 in 2004 umrljivost za 25 oziroma 30 odstotkov v UE Celje višja kot v Sloveniji, držijo. Ne moremo pa kar enostavno sklepati, da je raka v Celju več zaradi onesnaženega okolja, dodaja. »Okolje je namreč le eden od mnogih dejavnikov, ki vplivajo na človekovo zdravje. Zato je treba te podatke gledati v širši luči. Naraščanje števila novo zbolelih za rakom je med drugim tudi posledica zgodnejšega odkrivanja raka, večje osveščenosti in staranja prebivalstva. Več umrlih v določenem letu zaradi raka tudi ne pomeni, da je bilo v tem letu okolje tisto, ki je povzročilo smrt, niti da je bil tedaj vpliv okolja kaj večji kot sicer. Res je, da določeni okoljski dejavniki lahko povzročijo raka. V kolikšni meri in pri kom, pa bo treba osvetliti z raziskavo, ki bo upoštevala čim več možnih zornih kotov in za katero je potrebnega tudi kar nekaj časa,« pravi Konec Juričičeva. Na ZZV v sodelovanju z onkološkim inštitutom analizirajo podatke o novo zbolelih za rakom, po posameznih vrstah raka za desetletno obdobje, s čemer želijo s podatki, ki so na voljo, dodatno osvetliti problem raka na Celjskem. Analiza bo zaključena do konca meseca.
Res je tudi, dodaja Konec Juričičeva, da so najpogosteje zabeležena obolenja tako pri otrocih, mladini kot pri odraslih bolezni dihal, ki zajemajo širok spekter bolezni, od navadnega prehlada do hude astme. Pri čemer je ta slika že nekaj let značilna tako za Celje kot za regijo in celo Slovenijo. »Dihala so izpostavljen organ, ki burno odreagira na okoljske vplive, zrak, viruse, bakterije … Težave z dihali so za človeka moteče, zato ponavadi hitro poišče pomoč v ambulanti. Mnogih drugih zdravstvenih težav človek ne opazi tako hitro.«

Očitki zreli za ovadbo
Nad navedbami v poročilu AAG so ogorčeni tudi v Mestni občini Celje, na katero leti kar nekaj očitkov. »Lokalna oblast je dovolila navoz tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov z območja stare cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlak, s katerimi se dokazano zastrupljata zrak in podtalnica,« v poročilu navaja predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard. Še več. Lokalni oblasti očita tudi, da si je »v popolnoma degradirano okolje dovolila zgraditi sežigalnico komunalnih odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave, kar dodatno onesnažuje okolje«. Boris Šuštar iz CIC pa dodaja, da sta občina in država premalo naredili za okoljsko sanacijo Celja in da problem pometata pod preprogo.
Da gre za natolcevanja in laži brez dokazov, odgovarja vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Roman Kramer. »MOC je ogromno postorila na tem področju. Kakovost zraka v Celju se je v zadnjih desetletjih močno izboljšala. Trudimo se zmanjšati tudi tranzitni promet skozi mesto, čeprav je to stvar države. Kar se tiče starih bremen, jih MOC ne mora sama sanirati, se pa teh problemov zaveda. MOC je v preteklosti naročila in plačala ogromno analiz, ki so jih opravili pooblaščeni inštituti in fakultete. Te študije so danes tudi osnova vsem, ki pripravljajo podlage za nov Zakon o sanaciji Celjske kotline. Na podlagi teh analiz je mestni svet sprejel tudi program varstva okolja, v katerem so predvideni ukrepi, ki jim MOC sledi in s katerimi se bo stanje še izboljševalo,« našteva Kramer.
Ostro zavrača tudi vse ostale očitke na račun občine. »Glede očitkov, da je celjska podtalnica zastrupljena, mislim, da bi bilo treba celo koga kazensko ovaditi, ker seje strah med ljudi. Ta podatek je laž. Vsa pitna voda, ki je v celjskem omrežju, je strogo kontrolirana. Medloška podtalnica, ki ima nekoliko prekoračene nitrate, se čisti in se le v določenih segmentih dodaja pitni vodi, kadar te ni dovolj iz virov v Vitanju in na Frankolovem. Prav tako ni res, da sta reki Hudinja in Voglajna zastrupljeni. Na območju MOC smo ogromno postorili za vodotoke. Pričakujemo, da bo Savinja v Celju v letu ali dveh spet primerna za kopanje,« navaja in zanika, da bi občina kdajkoli deponirala kontaminirano zemljo na divja odlagališča. »Če je to kdo počel, ga je treba kazensko ovaditi, ne pa kazati s prstom na občino. Napačno je tudi govoriti o tem, da je toplarna ena najbolj zgrešenih evropskih naložb. Z njo se je zmanjšalo število neurejenih zasebnih kurišč. Zanjo imamo tudi okoljevarstveno dovoljenje, kar pomeni, da izpolnjuje najstrožje evropske predpise. Če je kaj narobe glede odlaganja titanove sadre na deponijo Za travnikom, pa je zelo čudno, zakaj je potem cinkarna dobila okoljevarstveno dovoljenje … Skratka, naše analize in študije kažejo, da Celje ni najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji. Res je, da so na območju stare cinkarne povečane količine kadmija in svinca v tleh, ampak te snovi ne sevajo v zrak. Te snovi so za ljudi škodljive samo, če se prašijo. Zato je treba to območje samo primerno zaščititi.«

Kot butalci!?
A v CIC in AAG vztrajajo pri svojem. »Res smo kot pri butalcih, ko vrhovni butalec sprejme odločitev, da z dokumenti dokazana dejstva ne držijo in to njegovi podporniki ponavljajo do onemoglosti in računajo na to, da bo stokrat ponovljena laž resnica postala. Civilne iniciative Celja zagotovo ne bomo omagale pri opozarjanju na to neodgovorno ravnanje do okolja, narave in zaščite zdravja ljudi. Izkoristili bomo, kot do sedaj, vse formalne in neformalne stike pri obveščanju domače in tuje javnosti, kot tudi stroke in politike,« sporoča Boris Šuštar.
V Alpe Adria Green pa napovedujejo, da bodo poročilo z vsem dokaznim gradivom posredovala tudi ustanovam EU in od njih zahtevali, naj se aktivno vključijo v reševanje tega problema, saj v AAG menijo, da država Slovenija ni sposobna sanirati okolja v okolici Celja. Sicer pa je gradivo o onesnaženosti tal v Bukovžlaku Boris Šuštar že izročil evropskemu komisarju Janezu Potočniku. Dokumentacijo so iz Potočnikovega kabineta nato v pregled in presojo posredovali Generalnemu direktoratu za okolje pri Evropski komisiji. Direktor direktorata Julio Garcia Burgues se je odločil, da bo direktorat prijavo glede črne deponije v Bukovžlaku obravnaval v okviru tožbe zoper Slovenijo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida v cinkarni in ostalih kršitev evropske okoljske zakonodaje. »Trdno smo prepričani, da neodzivnost in neučinkovitost slovenskih inšpekcijskih služb in organov pregona v Evropski komisiji ne bosta tolerirani,« še pravi Šuštar.

BOJANA AVGUŠTINČIČ
Foto: SHERPA

Po kazalnikih, ki jih na ZZV Celje spremljajo o zdravju, bolezni ali umrljivosti, celjska regija, pa tudi UE Celje bistveno ne odstopata od slovenskega povprečja. Razveseljivo je, da umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja v UE Celje, regiji in Sloveniji kontinuirano in značilno upada. CIC na drugi strani navajajo, da obstajajo povezave med izpostavljenostjo prašnim delcem PM10 (količine naj bi bile v Celju močno prekoračene) in povečano stopnjo umrljivosti in obolevnosti za boleznimi srca in ožilja.


TV Celje

Upor zoper oblastniško nonšalanco–mladina


2010 / 45 / Pamflet

2010 / 45 / Pamflet

Upor zoper oblastniško nonšalanco

Za vlado pač predpostavljamo, da bo branik ustavnih pravic, tudi teh do zdravega okolja, za parlament, da bo v svojih okvirih poskrbel za digniteto sodstva
Bernard Nežmah

slika

foto: Tomaž Lavrič

Prijeli so dvojico uradnikov, ki je za podkupnine izdajala tehnična dovoljenja za neprimerna vozila za javni promet. Pridobila naj bi si pet tisoč evrov koristi. Lep zgled, da nadzor deluje, ki lahko požene strah v kosti prevarantov. Toda vest je imela še dopolnitev, da je v akciji sodelovalo 40 policistov in inšpektorjev. Zares vneto – 40 specialistov že za takšno bagatelno vsoto. Zadnjič je manjši odred preiskovalcev pretresel stanovanje poslanca Andreja Magajne zaradi fotografije na pol oblečenega dekleta s spletne strani. Vprašanje za kakšno izmed poslanskih komisij: koliko kriminalistov je proučevalo ovadbo, da je nekdanji direktor »Mercatorja« gospod ZJ podjetjem svojih sinov omogočal milijonske zaslužke in »Mercatorju« povzročil veliko premoženjsko škodo. Številka bi bila podučna: eden, dva, sto?
Okoljski kriminal je postal nadaljevanje preiskovanja povojnih pobojev. Tisoči mrtvih pričajo, da so se dogodili zločini, le da zločincev nikoli ne izsledijo. Res, vmes je minilo 65 let, vprašanje je, koliko jih je sploh še živih. Toda ista pravosodna invalidnost se dogaja pri odkrivanju teh, ki so zastrupili zemljo na Celjskem. Po poročilu Alpe Adria Green je s težkimi kovinami uničenih 7 tisoč hektarov. Dobro, to so številke, a kaj pomenijo za bivanje človeka? Ker so vrednosti kadmija v prsti povečane za več kot 100-krat, je bil sprejet ukrep, da ljudje na svojih vrtovih ne smejo gojiti zelenjave. Čisti dokaz uboja zemlje! Ki zadeva številne prebivalce celjske kotline. In vrh policije? – Je poslal vsaj 40 preiskovalcev, da odkrijejo, kdo oz. katera podjetja so devastirala zemljo do praktične nerodovitnosti?
Zaradi ignorance vladnih služb do uničevanja okolja in zdravja se je tokrat v Ljubljani zbralo nekaj tisoč Zasavčanov, da bi od premiera dosegli, da jih ubrani pred grozljivimi emisijami iz sežigalnice Lafarga. – In kaj je storil predsednik vlade Borut Pahor? Problem je preložil na ministra za okolje Roka Žarnića, sam pa pred sogovorniki pobegnil skozi zadnja vrata vladne palače. Okoljski minister pa je v eni prvih izjav povedal, da so ugotovili precej visoke emisije pri termoelektrarni Trbovlje in v IGM Zagorje. In kaj bo storil? Izdal ukrep, vzel obratovalno dovoljenje, sprožil odškodninsko in kazensko odgovornost? Nak, minister Žarnić pravi, da jih bo pozval, da naj zmanjšajo nevarne emisije. Pa saj se mož ne obnaša kot minister, ampak kot vaški župnik, ki ima za seboj samo upanje na spreobrnitev grešnikov!!!
V zadevi Lafarge pa, da si bo pridobil potrebne podatke.
Toda, potem, ko jih je premier Pahor že nekajkrat prinesel naokoli, se Zasavci ne dajo, postavili so mu ultimat: ali naj zapre sežigalnico, ali pa začnejo z nepokorščino!
Radikalno, toda, če je šef vlade ignoranten do usode deset tisoč ljudi, ki jim pred nosom kurijo ladijska olja, gume in vse mogoče nevarne odpadke, ki jih v njihovo dolino vlačijo iz cele Evrope, kaj jim je storiti? Legitimna pravica državljanov je, da se uprejo vladni ideji, da bodo služili kot smetišče, iz katerega si bo multinacionalka kovala sanjske dobičke. Konec koncev, zakaj ne postavijo slične sežigalnice v industrijski coni v Ljubljani, ali pa v predmestju Pariza, če ni škodljiva za zdravje in prinaša številna delovna mesta???????
Toda, če je premier namesto dialoga z Zasavci izbral izmikanja, je v odnosih z opozicijo krenil v frontalni napad. Opozicijske voditelje je na hitro sklical na skupni sestanek, kjer od njih pričakuje, da naj bodo razumevajoči do njegovih reform, in če ga že ne podpirajo, naj ga pri reformah ne ovirajo.
Dialog ultimata, kjer sogovornik nima statusa partnerja, ki lahko reforme prouči v razumnem času in potem tudi sam predlaga načine izvedbe. Preprosto: podprite me, ali pa boste škodljivci domovine!
A zakaj Pahor sploh potrebuje opozicijo. Zakone in uredbe sprejema z vladno večino, torej lahko brez težav postavi poljubno zakonodajo. Čemu ad hoc vključuje še opozicijo? Če verjame, da je njegova politika v javno dobro, naj deluje naprej, če ne, naj odstopi, ali pa naj ponudi opoziciji skupno partnerstvo, v okviru katerega bodo reformo sprejeli s konsenzom večine strank, ne samo vladnih. Njegov zdajšnji motiv ultimativne podpore je evidentno propagandna strategija, po kateri bo opoziciji očital, da blokira slovenski razvoj.
V maniri samozadostnosti vladnih strank sicer poteka izbira predsednika vrhovnega sodišča. Potem ko je ustavni sodnik Jan Zobec izrekel besede, da je vrhovni sodnik Branko Masleša z navdušenjem pripovedoval, kako so graničarji ustrelili prebežnika, je slednji to obtožbo zavrnil kot lažno, toda Zobčeve besede je kot resnične potrdil še vrhovni sodnik Rudi Štravs, kot priča enega izmed sodniških pogovorov z Maslešo.
In kaj stori pravosodni minister Aleš Zalar? Zmagoslavno se skliče na dokument, iz katerega je razvidno, da je bil Masleša na inkriminiranem ogledu v soboto, torej tega dne se ni vrnil v službo na sodišče, kjer bi kolegom pripovedoval o doživetjih. Štravs je sicer logično pobil pravosodnega ministra, češ da je Masleša o dogodku govoril, ko se je po ogledu vrnil v službo, torej v ponedeljek.
Toda sholastična dilema o dnevih je brezpredmetna. Sodnik Masleša je bil kot sodnik pozvan, da si ogleda ubitega prebežnika. A pri tem je ravnal kot mrliški oglednik in ne kot sodnik.
Sam je v intervjuju namreč povedal, da je šlo za nesrečnega prebežnika, da torej ni šlo za oborožen napad na graničarja, ampak za poskus prebega čez mejo.
Toda, jugoslovanski kazenski zakonik že od leta 1959 neoboroženega nezakonitega individualnega prestopa meje ni štel med kazniva dejanja. Prebežniki so po jugoslovanskem civilnem redu storili navadni prekršek.
Če ste z avtom storili prekršek in poskušali pobegniti policaju, ta na vas ni spustil rafala iz brzostrelke. Zakaj pa so potem vojaki streljali na mejne prekrškarje? V Jugoslaviji je veljal hkrati še paralelni pravni red, torej vojaška zakonodaja, ki pa je spodbujala streljanje na prebežnike. Zakoni SFRJ so prebežnika jemali kot drobnega prekrškarja, zakoni vojske kot osebo, ki ji je treba za vsako ceno preprečiti prehod državne meje. Sodnik Masleša je kot civilni sodnik poznal zakone države, ki je bila podpisnica konvencije Združenih narodov o človekovih in političnih pravicah, ki v 12. členu zagotavlja, da ima vsakdo pravico, da zapusti državo, tudi svojo lastno. In te pravice ne sme omejiti nobena restrikcija, razen v primeru, ko bi šlo za nacionalno varnost. Prehod Čeha ali Romuna čez mejo sredi osemdesetih pač ni ogrožal nacionalne varnosti Jugoslavije.
Mož torej, ki je kot civilni sodnik podpiral postopke vojske, ki so bili v nasprotju z veljavno zakonodajo Jugoslavije, naj bo zdaj simbolni predstavnik Vrhovnega sodstva? To ni vprašanje zmage koalicijskih poslancev nad opozicijsko SDS, tu gre za digniteto sodstva kot takega.

Predavanje – EVTROFIKACIJA – »škodljivo preobilje«


Društvo za varstvo okolja Bled

Vabi na predavanje:

clip_image002

EVTROFIKACIJA – »škodljivo preobilje«

dr. Jože Štirn, zaslužni prof. oceanografije in akvatične ekologije na Université international de la Mer, Cagnes sur Mer, Nice, FRANCIJA

Evtrofikacija je proces, ki ga povzročajo prilivi sezonsko nenavadno visokih koncentracij rastlinskih gnojil, ki jih vedno več prispeva tudi Človek: s komunalnimi odplakami, izplakovanjem umetnih gnojil, organsko onesnaženimi industrijskimi izpusti, ostanki umetne hrane v ribogojnicah ter potom prašenja in dežja iz onesnaženega ozračja.

Na žalost se ta proces (predavatelj ga po domače imenuje kar “škodljivo preobilje”), hitro širi vsepovsod, tudi v Blejskem jezeru, v Tržaškem zalivu in akumulacijskih jezerih, pa tudi na srednjih in spodnjih območjih naših rek.

Predavanje bo v četrtek, 25.11.2010 v Knjižnici Bled s pričetkom ob 18h. VABLJENI!

BAIA DI SISTIANA: IL GIP DI TRIESTE ARCHIVIA L’INDAGINE


 

Trieste 13.11.2010 – Il G.I.P. di Trieste Laura Barresi ha decretato l’archiviazione dell’inchiesta sulle irregolarità del progetto di sviluppo turistico della Baia di Sistiana. L’inchiesta era partita da un esposto presentato da Greenaction Transnational nell’ottobre del 2008 nel quale si denunciavano violazioni di carattere urbanistico, della legislazione comunitaria (assenza di V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica), nonché l’illegittima assegnazione alla società proponente di finanziamenti pubblici per ben 14 milioni di euro.

Greenaction rileva che anche in questo caso le indagini svolte dagli organi inquirenti siano consistite nel non svolgere alcun accertamento sul finanziamento pubblico concesso alla società S.G.P. capofila del progetto di Sistiana. L’illegittimità del finanziamento, che è alla base stessa della fattibilità dell’intero progetto turistico per la Baia di Sistiana, era stata contestata anche precedentemente (2005) ed aveva portato ad un’indagine conclusasi esattamente nello stesso modo di quest’ultima e con lo stesso P.M. (Raffaele Tito).
Contestando l’inammissibile comportamento dell’autorità giudiziaria locale Greenaction  si rivolgerà agli organi superiori della magistratura chiedendo la riapertura delle indagini.
Della vicenda di Sistiana verranno interessate per competenza anche le autorità comunitarie.
Si ritiene a questo punto indispensabile un deciso coinvolgimento dell’intera comunità locale per la ferma difesa della legalità e per la rigorosa tutela del territorio minacciato da una aggressione speculativa senza precedenti.

Succ. >

http://www.greenaction-transnational.org/