EKOLOŠKA PATRULJA NA OBMOČJU CELJA


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Datum: 26.10.2010

Člani Alpe Adria Green so v sodelovanju z Civilnimi iniciativami iz Celja izvedli ekološko patruljo na območju Celja in pri tem ugotovili, da je stanje na tem območju »katastrofalno«!

Predstavitev stanja okolja v Celju in okolici

Onesnažen zrak s težkimi kovinami zastruplja in mori ljudi, saj kar 80 ljudi na leto umre zaradi tega, ker niso sprejeti ukrepi za zmanjševanje onesnaženja s prašnimi delci PM 10. V okolju prisoten ozon, negativne posledice kontaminiranih prašnih delcev PM10 in PM 2,5 še poslabša. Največja izmerjena vsebnost kadmija v podstrešnem prahu sredi Celja je 100 krat večja od povprečja Slovenije. V Celju beležimo do 50 krat višje maksimalne koncentracije polutantov glede na neonesnažena področja Slovenije. V vseh populacijskih strukturah so bolezni dihal na prvem mestu.

Onesnažene podzemne vode dolgoročno in nepopravljivo onesnažujejo okolje in en vzorec je imel pri minus 13 stopinj Celzija, ponoči januarja 2009, temperaturo 20 stopinj Celzija. Vzorec podzemne vode je imel nad določljivostjo spektrografskega analizatorja železa in bil označen kot neprimeren za pranje avtomobilov zaradi vsebnosti kloridov. Odvzeti vzorci so imeli vonj po žveplovih spojinah in vsi so bili označeni kot nepitni.

Z nitrati in drugimi strupi onesnažena pitna voda iz zajetja v Medlogu je nujno potrebna čiščenja, da je sploh uporabna za preskrbo ljudi.

Onesnaženi reki Hudinja in Voglajna sta v večino leta v četrtem kakovostnem razredu in sta zastrupljeni s težkimi kovinami in vsemi mogočimi strupi, ki se izlivajo v Savinjo.

V Celju imajo tudi najbolj onesnaženo področje v Sloveniji, področje stare Cinkarne, kjer je izmerjeno kar 593 mg/kg s.s kadmija v zemlji, poleg ostalih strupov, kar je zagotovo žalosten svetovni rekord v urbanem področju. Onesnaženo področje stare Cinkarne, je označeno za slovenski Černobil. V Celjski kotlini je 7000 ha prekomerno onesnažene zemlje, od tega 2800 ha obdelovalne.

Lokalna oblast pa je dovolila navoz tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov s področja stare Cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlak, s katerimi se dokazano zastruplja zrak in podtalnica, saj ta črna deponija leži nad pomembnimi podzemnimi vodnimi viri Celja.

Dokazano so ogroženi s suhim odlaganjem titanove sadre na deponiji Za Travnikom, saj to kontaminirano prašenje nosi daleč okoli in zastruplja s težkimi kovinami naravo in ljudi.

V tem okolju so nenehno izpostavljeni hudim »stoletnim« poplavam, ki pa se pri nas ponavljajo na osem let, ki prav tako ogrožajo okolje in zdravje ljudi, ter vplivajo na hudo psiho socialno stisko prebivalstva.

Lokalna oblast pa si je v popolnoma degradirano okolje dovolila izgraditi sežigalnico komunalnih odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave, ki dodatno onesnažuje okolje, saj je naša kotlina obremenjena s temperaturno inverzijo kar 114 dni v letu.

Vsa navedena dejstva so povzročila 25% večjo umrljivost za rakom leta 2003 in 30% večjo umrljivost za rakom leta 2004, kot je povprečje v Sloveniji. Nihče ni nič naredil za zaščito zdravja ljudi in da bi dal napotke kako morajo ljudje ukrepati za zmanjšanje tveganja za zdravje.

V 21. stoletju je nujno razvijati družbo, ki bo temeljila na sonaravnem in trajnostnem razvoju, kjer ne bodo ogroženi naravni viri in zdravje ljudi. Napredek ne sme biti povezan z dodatnim obremenjevanjem okolja. V Celju je potrebno uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaževalcev, ker je Celje dokazano najbolj onesnaženo mesto Slovenije.

Alpe Adria Green bo poročilo z vsem dokaznim gradivom, posredovala tudi EU institucijam, ker »sofinancira« sanacijo tega okolja in zahtevala od teh naj se aktivno vključijo v reševanje tega problema, saj menimo, da država Slovenija ni v stanju sanirati okolja v okolici Celja.

Danes smo na AAG sprejeli še dopis CI Celje, da imajo podatek z dne 25.10.2010, da so novo sežigalnico komunalnih  smeti spet ustavili zaradi remonta in ne bo delovala od 23. 10 do 2.11. 2010. Vsaka zaustavitev in ponovni zagon sežigalnice stane 20 000 evrov- za vsaj šest ustavitev zaradi tehničnih težav vemo v enem letu. Tudi to je financirala Evropa in morali jih bomo obvestiti, v kakšne zgrešene projekte dajejo denar. V Celju so spet poizkusni kunci, saj  je za najmanj emisij iz sežigalnice nujno stabilno delovanje in enkrat na leto remont..

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

clip_image004clip_image006

clip_image008clip_image010

Na »gradbišču«, ki ga sofinancira EU, še vedno teče iz zemlje obogatene z težkimi kovinami, mazut. Da bi investitorji to prekrili so dejansko prekrili z folijo del tega območja.

clip_image012clip_image014

clip_image016clip_image018

»Obogateno zemljo z težkimi kovinami«, so porabili za sanacijo na drugih lokacijah v Celju

clip_image020clip_image022

clip_image024clip_image026

Deponija Titanove sadre. Sadro veter skupaj z dežjem raznaša po okoliških vrtovih, kjer imajo domačini prekrite vrtičke z zelenjavo z folijo, da se prah ne useda na zelenjavo. Koliko je užitna zelenjava iz takih vrtov je vprašanje. Po mnenju AAG ta zelenjava ni primerna za uživanje in je verjetno karcinogena!!!

POSTANITE ČLAN AAG – SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI

Novice.Dnevnik.si Novice/Slovenija

Okoljevarstveniki svarijo: Celje je zelo onesnaženo

Na občini pravijo, da so podatki študije društva Alpe Adria Green, ki je sploh niso videli, zavajajoči in po nepotrebnem strašijo javnost

Slovenijačetrtek, 28.10.2010 Tekst: Vesna Tripkovič

Celje – "V Celju imajo najbolj onesnaženo okolje v Sloveniji. Območje stare Cinkarne je zaradi vsebnosti kadmija in drugih strupov najbolj onesnažen predel pri nas. Je slovenski Černobil. V Celjski kotlini je sedem tisoč hektarjev čezmerno onesnažene zemlje, od tega skoraj tri tisoč obdelovalne. Voda iz zajetja pri Medlogu ni pitna. Zrak zastruplja in mori, kar osemdeset ljudi na leto umre zaradi tega, ker pristojni še zdaj niso sprejeli ukrepov za zmanjšanje onesnaženja s prašnimi delci." To so le nekateri izvlečki iz poročila, ki so ga člani Alpe Adria Green poslali evropskemu komisarju za okolje Janezu Potočniku, predsedniku države, predsedniku vlade, predsedniku državnega zbora in sveta ter varuhinji človekovih pravic.

 

 

Civilne iniciative Celja opozarjajo, da je lokalna oblast dovolila navoz na tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov z območja stare Cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlaku. (Foto: Vesna Tripkovič)

 

Srhljive podatke v poročilu, ki je včeraj romalo na številne naslove, so člani Alpe Adria Green zapisali na podlagi tako imenovane ekološke patrulje, ki so jo izvedli v sodelovanju s civilnimi iniciativami Celja. Pri tem so, kot nam je pojasnil Vojko Bernard, slovenski predsednik društva, ugotovili, da je stanje katastrofalno. Med drugim poudarjajo, da je največja izmerjena vsebnost kadmija v podstrešnem prahu sredi Celja stokrat večja od povprečja v državi. V vseh populacijskih strukturah so po zbranih podatkih bolezni dihal na prvem mestu. "Z nitrati in drugimi strupi onesnažena voda iz zajetja v Medlogu je nujno potrebna čiščenja, da bi sploh lahko postala uporabna za preskrbo ljudi. Lokalna oblast je dovolila navoz tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov z območja stare Cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlaku. S tem se dokazano zastrupljata zrak in podtalnica, saj ta črna deponija leži nad podzemnimi vodnimi viri," so še zapisali v poročilu. Po besedah Bernarda je Celje dokazano najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji, o čemer bodo obvestili pristojne evropske ustanove, ki bi lahko pomagale sanirati prizadeto območje.

Na naše vprašanje, ali so svoje poročilo posredovali tudi celjskemu županu Bojanu Šrotu in pristojni mestni službi, je predsednik Bernard odgovoril, da imajo z župani slabe izkušnje, s svojim poročilom pa niso želeli nastopiti v predvolilnem času tudi zato, da jim ne bi očitali predvolilne propagande. Bernard je še pojasnil, da lokalna oblast, prav tako pa tudi inšpekcijske službe ves čas ignorirajo opozorila civilnih iniciativ. Na župana in mestne oblasti pa se nameravajo obrniti v drugi fazi, ko bodo glede na odzive sklicali problemsko konferenco. "Če se še vedno ne bo nič premaknilo, se bomo obrnili na evropsko sodišče. Pri naših žal ni nikoli pravega odziva," je poudaril Bernard.

Občina: V AAG širijo neresnice

Iz službe za odnose z javnostmi so nam sporočili, da uradnega dokumenta niso prejeli, zato pristojni na oddelku za okolje in prostor pa tudi celjski župan ta hip podatkov ne morejo komentirati. Glede na naša konkretna vprašanja o očitkih, ki so jih zapisali v poročilu v AAG, pa poudarjajo, da gre za širjenje neresnic, pri čemer je najhuje, da begajo javnost in prebivalce Celja.

DELO 29.10.2010

Oneznaženost Celja pred evropsko komisijo

Direktorat EK za okolje bo proučil podatke o onesnaženosti Celja Po mnenju okoljevarstvenikov Slovenija območja ni sposobna sanirati

Celje – Člani Alpe Adria Green (AAG), ki spremlja zaščito okolja in narave v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini, so v sodelovanju s Civilnimi iniciativami v Celju (CIC) izvedli ekološko patruljo. Kot pravi predsednik Vojko Bernard, so razmere na območju Celja katastrofalne. Že pred tem so CIC s podatki o onesnaženju seznanile tudi Evropsko komisijo.

Boris Šuštar iz CIC je gradivo o onesnaženosti tal v celjskem Bukovžlaku izročil evropskemu komisarju Janezu Potočniku. Iz Potočnikovega kabineta so sporočili, da so dokumente v pregled in presojo posredovali Generalnemu direktoratu za okolje pri evropski komisiji (EK).

Direktor direktorata EK Julio Garcia Burgues je s celjsko problematiko onesnaženosti seznanjen že od prej. Prejšnji teden je obvestil člana CIC Franca Cajhna in Marto Slakan, da bo direktorat njuno prijavo v zvezi s črno deponijo v Bukovžlaku obravnaval v okviru tožb proti Sloveniji zaradi neustreznega ravnanja z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida v Cinkarni Celje in z drugimi kršitvami evropske okoljske zakonodaje. »Trdno smo prepričani, da EK ne bo tolerirala neodzivnosti in neučinkovitosti slovenskih inšpekcijskih služb in organov pregona,« je povedal Boris Šuštar.

Kakšne so razmere v Celju, je patrulja AAG ugotavljala s pomočjo podatkov CIC, po katerih zaradi onesnaženega zraka in tal s težkimi kovinami vsako leto umre 80 Celjanov, ker ni ukrepov za zmanjšanje onesnaženja s prašnimi delci PM10 in drugimi. Najvišja izmerjena vsebnost kadmija v podstrešnem prahu sredi Celja je stokrat višja od slovenskega povprečja, do petdesetkrat so višje tudi maksimalne koncentracije drugih polutantov. Podtalnica na industrijskem območju Celja je neprimerna celo za pranje avtomobilov. Z nitrati in drugimi strupi je onesnažena pitna voda iz zajetja v Medlogu. Onesnaženi reki Hudinja in Voglajna, ki se izlivata v Savinjo, sta večji del leta v četrtem kakovostnem razredu.

Najbolj je s kadmijem in drugimi težkimi kovinami zastrupljeno območje stare Cinkarne, v celotni celjski kotlini pa je čezmerno onesnažene 7000 hektarov zemlje, od tega 2800 hektarov obdelovalne. Kljub temu je lokalna oblast dovolila navoz več tisoč ton gradbenih odpadkov in strupov s stare Cinkarne na travnik v Bukovžlaku. Ljudi ogroža tudi odlaganje titanove sadre na deponiji Za Travnikom, saj prah raznaša veter. Lokalna oblast, kot je še ugotavljala patrulja AAG, je v že degradiranem okolju zgradila sežigalnico komunalnih odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave, ki dodatno onesnažuje okolje.

»V Celju je treba uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaževalcev, ker je najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji,« je dejal Vojko Bernard. Zato bo tudi AAG svoje poročilo in dokazno gradivo posredovala ustanovam EU, saj država sama ni v sposobna sanirati okolja v okolici Celja.

Brane Piano

AAG – KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPKU – DRAŽENCI


Nevladna organizacija Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, se prijavlja ", na podlagi 4. odstavka Zakona o varstvu okolja kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja IPPC dovoljenja v primeru >>sistem za zajem emisij Draženci<<, ter s tem povezanim gradbenim dovoljenjem na tem sklopu.

Perutnina Ptuj je nameravala v zadnji fazi gradnje bioplinarne, ki je še en korak k večji energetski samozadostnosti in naprednemu upravljanju s sekundarnimi surovinami v družbi. Projekt investicije je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, celotna naložba pa je ocenjena na šest milijonov evrov, ki naj bi se predvidoma povrnili v desetih letih.

V Alpe Adria Green se ne strinjamo z celotnim povečanjem kompleksa piščančereje na tem območju, ker bi ta dodatno obremenila okolje in naravo ter posledično vplivala na zdravje prebivalcev na tem področju. Pravica, da prebivalci živijo v zdravem okolju izhaja iz več zakonov v Slovenski in EU zakonodaji in ne more biti ukrojena zaradi ozkih interesov investitorjev!

image

Priprave na izgradnjo bloka 6 tečejo v skladu s terminskim načrtom


 

Datum: 21. oktober 2010 Avtor: Valerija Hozjan Kategorija: Mailing – Uredništvo izpostavlja
Tema: Električna energija , Energetska politika

Kljub »nemirom« v energetiki, tečejo priprave na izgradnjo bloka 6 v skladu s terminskim načrtom, so za Energetiko.NET potrdili v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), a dodali, da trenutno dogajanje zagotovo ni dobrodošlo in v prid dobre izvedbe projekta bloka 6. Do zdaj so v projekt bloka 6 vložili 194 milijonov evrov; priprave na izgradnjo bloka 6 pa tečejo v skladu s terminskim načrtom.


FOTO: Valerija HozjanPoleg

končane rušitve hladilnih stolpov blokov 1-3 in starega telekomunikacijskega centra z upravno stavbo (vodstvo TEŠ se je že preselilo v novo upravno stavbo), na območju Termoelektrarne Šoštanj urejajo tudi brežine in plato za transformatorje in hladilni stolp. Medtem ko so vlogo za gradbeno dovoljenje za hladilni stolp oddali v začetku septembra, bodo po pričakovanjih vlogo za gradbeno dovoljenje za glavna gradbena dela oddali do konca oktobra, so nam pojasnili v TEŠ. V skladu s terminskim načrtom pa tečejo tudi aktivnosti s pogodbenimi partnerji za dobavo glavne tehnološke opreme in naprave za razžveplanje dimnih plinov. Prve dobave opreme pričakujejo konec leta 2011.

TEŠ se bo znašel v vsakem modelu organizacije slovenskega elektrogospodarstva

Ne glede na to, kako bo slovensko elektrogospodarstvo navsezadnje organizirano, se bo TEŠ z novim Blokom 6 dobro znašel v vsakem modelu organizacije, so nam na naše vprašanje o nameri države po združitvi energetskih stebrov, odgovorili v TEŠ. Vprašanje združevanja energetskih stebrov sicer presega pristojnosti vodstva TEŠ, še dodajajo.

Strinjajo pa se, da trenutno dogajanje v energetiki zagotovo ni dobrodošlo in v prid dobre izvedbe projekta bloka 6. Vodstvo TEŠ in celotna ekipa, ki vodi projekt Bloka 6, si tako želi le miru, pravijo, zato da lahko izvedejo projekt po zastavljenih smernicah. Slednje zajemajo upoštevanje terminskih načrtov, investicijskih vrednosti, ekoloških predpisov in tehnoloških zahtev.

Od novega nadzornega sveta HSE pričakujejo podporo

Na torkovi seji je novi nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) pod vodstvom Jadranka Medaka z Ministrstva za gospodarstvo, obravnaval tudi finančno konstrukcijo projekta TEŠ 6 in prihodnje aktivnosti, ki so z njo povezane VEČ. Vodstvo TEŠ pa od novega nadzornega sveta HSE pričakuje, da se bo brez predsodkov in vnaprejšnjih sodb seznanil z vsemi dejstvi o projektu Bloka 6. »Ko bo to storil, smo prepričani, da bo projekt podpiral ravno tako zavzeto kot vsi prejšnji nadzorni sveti,« menijo v TEŠ. Ob tem so še spomnili, da je sedanji predsednik nadzornega sveta hkrati tudi predsednik »Projektne skupine Blok 6«, ki je bila imenovana s strani Službe za razvoj Vlade Republike Slovenije in deluje od leta 2007.

Tretje ime na “črni tabli” AAG


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Tretje ime na “črni tabli” AAG

Komisija za izbiro imena za črno tablo pri mednarodni organizaciji Alpe Adria Green je izbrala ime tretjega četrtletja 2010 leta.

To je sedanja odgovorna vodja inšpektorata RS za okolje in prostor – Območna enota Kranj -ga. Irena Bidovec

OBRAZLOŽITEV

Inšpektorat RS za okolje in prostor – območna enota Kranj že več kot  deset let rešuje nerešen primer črnega odlagališča odpadkov na Jesenicah,  v krajevni skupnosti Podmežakla. Od leta 2000 AAG ( prej Gorenjsko Ekološko Združenje) prijavlja zgoraj navedeno črno odlagališče odpadkov lokalnemu inšpektorju za okolje, policiji in občini to nelegalno odlagališče vendar vse do danes brezuspešno! To kaže na totalno nedelovanje okoljske inšpekcije na področju Jeseniške občine. Črno odlagališče odpadkov leži v naselju, tik zraven transformatorske postaje ter ogroža varnost in zdravje okoliških prebivalcev v KS Podmežakla – občina Jesenice.

Fotografirano 10.09.2010

clip_image004clip_image006

clip_image008clip_image010clip_image012clip_image014

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Medresorska komisija za terminale v Tržaškem zalivu tudi o navedbi italijanskih časopisov


Novica

14.10.2010

Medresorska komisija za terminale v Tržaškem zalivu tudi o navedbi italijanskih časopisov

Picture1

Ljubljana, 14. oktober 2010 – Danes se je sestala Medresorska komisija za terminale v Tržaškem zalivu, ki ji predseduje državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor dr Peter Gašperšič.

Med drugim je komisija obravnavala tudi informacije iz italijanskih medijev, da naj bi Italijansko ministrstvo za okolje, zaščito ozemlja in morja izdalo dokument, ki daje ‘zeleno luč’ za postavitev »off-shore« plinskega terminala v Tržaškem zalivu.

V primeru, da bo informacija tudi uradno potrjena komisija meni, da je taka odločitev italijanskega ministrstva v tej fazi presenetljiva, saj je taka ocena sprejemljivosti vplivov na okolje obeh objektov, tako plinovoda kot termina na morju, potemtakem narejena mimo pričakovanj EK, ki je Italiji naložila izdelavo celovite študije vplivov na okolje vseh treh načrtovanih objektov in tudi preden se je Italija opredelila do že posredovanih pripomb RS glede plinovoda in terminala na morju.

Medresorska komisija za terminale v Tržaškem zalivu je na današnjem sestanku sklenila, da stališče Slovenije, glede načrtovanih objektov v Tržaškem zalivu ostaja nespremenjeno in da je potrebno nadaljevati z zastavljenim delom, ki temelji na upoštevanju evropskega pravnega reda.

Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za okolje in prostor

KRŠITEV DEREKTIVE SEVESO: Trst tarča Evropske komisije

Evropska komisija je potrdila začetek postopka proti Italiji zaradi kršitve (št.2007/4717) s direktive Seveso v tržaški provinci. Italiji se očita, da svojemu prebivalstvu ni nudila nobenih potrebnih in obveznih informacij glede varnostnih ukrepov in primernih ravnanj, ki jih je potrebno upoštevati v primeru nesreč v industrijskih objektih. Italija bo imela sedaj dva meseca časa za odgovor in za sanacijo nepravilnosti. V nasprotnem primeru bo zadeva šla v presojo na Evropsko sodišče.

Postopek se je začel potem, ko so bile podane številne prijave in peticija (483/07), ki jo je predstavnik društva  AAG –Greenaction Transnational Roberto Giurastante, leta 2007, predstavil Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu. V prijavi Evropskim institucijam je bila poudarjena sistematična kršitev direktive Seveso v tržaški provinci, kjer je kar osem industrijskih objektov, ki predstavljajo visoko nevarnost za nesreče v samem urbanem okolju. Niso bili sprejeti ustrezni varnostni ukrepi, začenši z vzpostavitvijo konkretnih načrtov v primeru zunanjih nesreč in pa vse do obvezujočih informacij, ki jih je potrebno dati prebivalcem, da lahko ustrezno reagirajo v primeru nesreč. V prijavi so podani hudi očitki, da se je lahko v navzočnosti tako resnih razmer in visoke stopnje tveganja, ob neupoštevanju Seveso direktive, odobrilo projekt plinskega terminala v tržaškem pristanišču (le-ta meji na rizične industrijske cone).

Prav pred kratkim, avgusta 2010, je bila prijava še dopolnjena z novimi pomembnimi dokumenti glede kršitev, ki so v teku. Greenaction Transnational je na svoji spletni strani izvedel anketo s katero so želeli preveriti stopnjo osveščenosti prebivalstva o varnostnih merilih, ki so predvideni v direktivi Seveso. Rezultati na žalost govorijo sami zase in potrjujejo dramatičnost stanja: 98 % anketirancev ne pozna načrtov v primeru nesreč rizičnih industrijskih obratov.

Obstoječi prekrškovni postopek in morebitna presoja Italije na Evropskem sodišču, predstavljajo dodatno oviro za projekt plinskega terminala v pristanišču v Trstu. Če trenutno samo nadaljevanje postopka še nima neposrednega vpliva na projekt terminala, ki ga vodi Gas Naturual v Žavljah, pa je mogoče predpostavljati, da mu bodo nadaljnji učinki preiskave predstavljali grožnjo. Objekt naj bi namreč ležal prav med industrijskimi obrati, ki so predmet prekrškovne procedure. Problem seveda ne predstavlja zgolj dejstvo, da prebivalci nimajo informacij o varnostnih ukrepih in ravnanju v primeru industrijskih nesreč.

Neobstoječa informacijska kampanja skriva tudi pomanjkanje usposabljanja ljudi na tem področju (vključno z načrti za evakuacijo celotnih sosesk in bližnjih občin Milje in Dolina-S.Dorligo). Pod vprašanjem so tako prav ti zunanji načrti za izredne razmere nevarne industrije, na katerih je bil vzpostavljen scenarij domino učinka za projekt terminala Gas Natural v tržaškem pristanišču. Načrtno ocenjevanje tveganja, ki izpostavlja prebivalce hudim posledica in vidi javno upravo, ki zagovarja privatne interese na škodo javnosti. Stanje, ki ga ni mogoče tolerirati v Evropski uniji pravic.

Opomba:

http://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_II_Directive

Leta 1976 je v farmacevtski tovarni pri Sevesu blizu Milana prišlo do nenadzorovanega poteka kemijske reakcije ter do izpusta nekaj kilogramov zelo strupenih dioksinov v ozračje. Smrtnih žrtev ni bilo, zdravstvene posledice za ljudi ter okoljska in materialna škoda pa so še vedno velike. Ljudje so na uhajanje strupenih plinov že dolgo opozarjali, saj so jim umirale domače živali. Katastrofa je sprožila številne znanstvene študije vzpostavitev standardov in regulativ za industrijsko varnost. EU direktiva o industrijski varnosti se poimenuje direktiva SEVESO II. Leta 1982 je sprejeta direktiva SESVESO (št.82/501/EEC), ki je sedaj nadomeščena s SEVESO II (št.96/82/EC).

Živega srebra je preveč, da bi lahko bili brezbrižni


 

Mednarodna delavnica vrhunskih strokovnjakov na Morski biološki postaji o pripravi mednarodne konvencije za živo srebro

Tržaški zaliv, porečje Soče in Idrijce sodijo med evropsko najbolj kontaminirana območja z živim srebrom, zato bi moralo biti prebivalstvo posebej pozorno do vprašanj in posledic nadaljnega onesnaževanja okolja s to težko kovino.

Ribe iz Soče imajo dvakrat več živega srebra v sebi kot po drugih slovenskih rekah, foto: Igor Modic/Delo

Boris Šuligoj | sre, 13.10.2010 20:44

[natisni] | [pošlji] | A A

Piran – Strokovnjaki Inštituta Jožef Stefan so skupaj z japonskim inštitutom za bolezen Minamato, državno agencijio za raziskovalno dejavnost in Morsko biološko postajo Nacionalnega inštituta za biologijo na sedežu te postaje organizirali mednarodno delavnico o živem srebru. Kakih 55 vrhunskih strokovnjakov iz 12 držav snuje strokovne podlage za izdajo globalne konvencije o živem srebru, ki jo bo na koncu pripravil Okoljski program Združenih narodov (UNEP), potrdili pa pristojni organi Združenih narodov leta 2013. »Namen delavnice je, da najbolj ugledni in izkušeni raziskovalci identificirajo glavne pomanjkljivosti v zdajšnjem razumevanju, kako reševati probleme kontaminiranih območij, kakšne so razsežnosti onesnaženja, kakšna so tveganja za prebivalstvo in ekosistem, ugotoviti, koliko ta okolja prispevajo v globalni živosrebrni sklad in na kakšen način so možne sanacije, remediacije onesnaženih območij,« je povedala prof.dr.Milena Horvat, vodja odseka za znanost okolja z Inštituta Jožef Stefan.
Problem živega srebra je, da kot ping pong žogica kroži v okolju. Dokler ostane v svoji anorganski obliki, ni nikomur nevaren. Problem pa je, ko spremeni kemijsko obliko in kot metil živo srebro začenja vstopati v življenjske skupine. Najprej vstopi v bakterije, nato v plankton, v ribe, in v vse višje vrste. Največ metil živega srebra imajo morski psi, mečarice, tune, v severnem Jadranu pa tudi take ribe, kot so ugorji, denimo. Idrijca in Soča vsako leto prineseta v Tržaški zaliv 1,5 tone živega srebra, čeprav rudnik ni že vrsto let več aktiven. Vode izpirajo nekdanje rudniške ostanke, saj je rudnik deloval 500 let. Doslej so vode v ta zaliv odložile 35.000 do 40.000 ton živega srebra. Vsaka dejavnost na morskem dnu, ki dviguje sedimente (ribištvo, najrazličnejša dela na dnu, polaganje plinovoda, plinski terminal…) povzroča nevarno mobilizacijo živega srebra, je pojasnila Milena Horvat. Gojišča školjk ali ribogojnice ob izlivu Soče so neprimerne, je ocenila Horvatova, toda po drugi strani so gojene ribe iz Piranskega zaliva še najmanj problematične, saj jih krmijo s hrano, ki nima živega srebra.
»Naredili smo analizo in ugotovili, da celo lokalni prebivalci, ki enkrat ali dvakrat tedensko uživajo ribe, nimajo visokih koncentrcij živega srebra. To zato, ker večinoma uživajo majhne ribe, ki še nimajo veliko tega metil živega srebra. Morskih psov, svežih tun in mečaric ljudje ne jedo ravno pogosto. Tudi ribe iz Soče imajo sicer dvakrat več živega srebra v sebi kot po drugih slovenskih rekah, vendar še zmeraj malo, saj so to vse vnešene ribe, ki živijo premalo časa, da bi koncentriale velike količine človekovemu zdravju nevarne snovi,« je menila Milena Horvat.
Seveda pa se živo srebro nahaja tudi v drugem okolju, ne zgolj v rekah in morju. Tudi v prsti ga je lahko precej in če ljudje v taki prsti pridelujejo zelenjavo, to za njihovo zdravje ni najbolje. Slovenija bi rada po vzoru japonskega centra Minamato v Idriji ustanovila mednarodni center za živo srebro, ki bi ga financirala vlada in UNEP. »Na delavnici bomo sestavili pet poročil, ki jih bomo objavili v pomembnih znanstvenih revijah. Pri tem bomo opozorili, da se ljudje ne smejo obnašati kot noji z glavami v pesku in postavljati plinske terminale na nepravih mestih. Naš cilj je, da bi globalna konvenciaj o živem srebru preprečila takšna nevarna početja ljudi in da bi zastavila akcijski načrt in projekte za organizirano razstrupljanje okolja,« je povedala Milena Horvat.

Proračunska sredstva za okolje se v letu 2011 zmanjšujejo


 

foto

Minister za okolje in prostor Roko Žarnić

Ljubljana, 13. oktobra (STA) – Odbor DZ za okolje se je danes seznanil s predlogom sprememb proračuna za okoljsko in prostorsko politiko za leti 2011 in 2012. V letu 2011 se ta sredstva v primerjavi z letos zmanjšujejo za 28 milijonov evrov na 219,78 milijona evrov. V letu 2012 pa bo za to politiko namenjenih 338,39 milijona evrov.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Peter Gašperšič je poslance opozoril, da v omenjenih proračunih ni 11 milijonov evrov sredstev letno za nakup CO2 kuponov. Opozoril je, da Slovenijo v primeru, da ne kupimo kuponov, čakajo visoke kazni.

Predsednica odbora Breda Pečan (SD) je ob tem izpostavila vprašanje, ali mora samo okoljsko ministrstvo zagotavljati sredstev za omenjene kupone. “Nakup je potreben zaradi emisij, ki jih povzročajo energetika, gospodarstvo in promet. Sredstva za nakup kuponov tako ne morejo biti samo obveznost enega ministrstva,” je poudarila.

Ministrstvo za okolje je predstavilo poročilo o okolju za obdobje od leta 2003 do 2009, kjer so opozorili, da trajna gospodarska rast zaradi omejenih okoljskih zmogljivosti ni možna. Med največje onesnaževalce okolja v Sloveniji spadajo energetika, promet in kmetijstvo. Največji porabniki pa so industrija z gradbeništvom in rudarstvom, promet in gospodinjstva.

Kljub ambicioznejšim ciljem energetske in okoljske politike ter naravnim danostim znaša delež obnovljivih virov energije v primerni energetski bilanci le deset odstotkov. Močno pa narašča cestni tovorni promet.

Površinske vode so po navedbah poročila v dobrem stanju, dobrega ekološkega stanja pa ne dosega tretjina teles površinskih voda. Pri zraku ostaja problematika trdih delcev PM10, kjer bo treba v prihodnosti zmanjšati predvsem izpuste iz prometa. Narašča tudi količina odpadkov.

Predsednik nevladne organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard je poudaril, da bi morali poročilo pripravljati skupaj z nevladnimi organizacijami. Zveza ekoloških gibanj je poročilo ocenila kot komaj zadostno, je dejal njen predsednik Karel Lipič, ki je izpostavil, da bi morali poročilo pripraviti najmanj vsake štiri leta. Opozoril je tudi na potrebo po reorganizaciji ministrstva, po večjemu številu inšpektorjev in po ureditvi statusa nevladnih organizacij.

Odbor se je seznanil tudi z letnim poročilom o poslovanju Rudnika Žirovski vrh in s poslovnim načrtom za leto 2010. Seznanili pa so se tudi s poročilom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti za leto 2009. Direktor uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar je pojasnil, da lani v Sloveniji na tem področju ni bilo nič dramatičnega.

Protest “ PROTI PLINSKIM TERMINALOM” – UTRINKI


presidio_barcolana02r 032 manifestacija Barkolana okt 2010 011 matična ladja manifestacija Barkolana okt 2010 002 manifestacija Barkolana okt 2010 019 DSC00553

<object style=”height: 390px; width: 640px”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/lX_qsWJ9rJA?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></object>Italijansko okoljsko ministrstvo oziroma posebna komisija tega ministrstva, je pred dnevi izdala okoljevarstveno soglasje še k projektu za gradnjo plinskega terminala sredi Tržaškega zaliva.

Ta terminal naj bi nemška družba EON (ki je prevzela Endeso) postavila v italijanskem morju le 600 metrov od državne meje s Slovenijo in le nekaj kilometrov od piranske Punte.
Odločitev bo dodobra ohladila italijansko-slovenske odnose, pomeni pa taktično potezo, s katero želi Italija priti vsaj do enega plinskega terminala, je na tiskovni konferenci v Kopru povedal italijanski aktivist iz tržaškega društva Greenaction Transnational.
Vojko Bernard iz Alpe Adria Green, pa je dodal, da se slovenska država pripravlja na vložitev tožbe na evropskem sodišču. Kakih 20 predstavnikov Alpe Adria Green je danes prav zaradi novice iz Rima in zaradi dejstva, da je Gas Natural eden od spornih sponzorjev letošnje Barkolane, izpeljala mirno protestno akcijo z dvema čolnoma z napisi in zastavami na morju ob prvi regatni boji pred Debelim rtičem. Kot je povedal Roberto Giurastante, je sporno že dejstvo, da je plinski terminal na morju predviden le 600 metrov od meje, saj bi morala potem Italija prepovedati in omejiti plovbo v 2-kilometrskem radiju, torej tudi v slovenskem morju, česar pa brez slovenskega pristanka ne more izpeljati.
Pri žaveljskem terminalu pa je sporno, da je Italija ločila dva postopka (za uplinjevalnik na kopnem in za plinovod pod morjem), s čimer je kršila evropske predpise, saj gre za dva dela istega projekta. In že zaradi te formalnosti bi morala Italija obnoviti postopke. Skratka – Slovenija bi morala imeti lahko nalogo pred ervopskimi sodniki. Vojko Bernard pa je opozoril, da je Italija izdala soglasje za drugi temrinal (na morju), čeprav bi se morala o tem dogovarjati s Slovenijo. Zato bodo od evropske komisije zahtevali, naj odmrzne njihove pritožbe, saj Italija očitno krši napotek in opozorila EU.

<object style=”height: 390px; width: 640px”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/pkdgiOPdvFw?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></object>

Komisija, ki je na italijanskem ministrstvu za okolje pristojna za okoljsko presojo načrtov, je odobrila načrt za gradnjo morskega plinskega terminala v Tržaškem zalivu


Komisija, ki je na italijanskem ministrstvu za okolje pristojna za okoljsko presojo načrtov, je odobrila načrt za gradnjo morskega plinskega terminala v Tržaškem zalivu.

Italijansko okoljsko ministrstvo je julija leta 2009 odobrilo načrt za gradnjo kopenskega plinskega terminala v Žavljah pri Trstu, ki ga želi postaviti španska družba Gas Natural, zdaj pa je odobrilo tudi načrt za gradnjo morskega plinskega terminala v Tržaškem zalivu. Komisija italijanskega ministrstva je tako odobrila kar dva načrta za izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, poleg tega pa tudi načrt za izgradnjo podmorskega plinovoda, ki bi povezoval kopenski terminal pri Žavljah s plinsko centralo v Vilešu.

Plinski terminal v Tržaškem zalivu

Plinski terminal v Tržaškem zalivu (Foto: POP TV)

Podsekretar na italijanskem ministrstvu za okolje Roberto Menia pravi, da je jasno, da je na eni strani tehnična ocena, na drugi pa mora ministrstvo zagotoviti zaščito okolja. V vsakem primeru pa po njegovih navedbah na koncu odločajo lokalne skupnosti. Tržaški župan Roberto Dipiazza pa je dejal, da se je tržaška občina vedno zavzemala izključno za gradnjo kopenskega plinskega terminala pri Žavljah, saj se tam nahaja degradirano območje, za sanacijo katerega se Dipiazza zavzema. Po navedbah Dipiazze naj bi Slovenija zahtevala gradnjo enega samega terminala, zato se Trst zavzema le za kopenskega.

O omenjeni odobritvi načrta slovensko ministrstvo ni seznanjeno, je pa predsednik DZ Pavel Gantar poudaril, da je to sporna odločitev. Nasploh pa stvari pri plinskih terminalih v Tržaškem zalivu po mnenju Gantarja kažejo na to, da se bo morala Slovenija obrniti na Evropsko sodišče.

Znak pohoda proti terminalom

Znak pohoda proti terminalom (Foto: Dare Čekeliš)

Italija naj bi po zadnjih podatkih slovenskega okoljskega ministrstva pripravljala študijo vseh kumulativnih vplivov predvidenih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ter za plinovod od terminalov do plinskega omrežja. Evropska komisija je januarja sicer izrazila jasno pričakovanje, da do zaključka priprave omenjene študije in njene predstavitve Italija ne bo sprejemala nobenih odločitev glede predvidene izgradnje plinskih terminalov.

Evropska komisija je Italiji jasno povedala, da brez poznavanja in upoštevanja kumulativnih vplivov na okolje vseh predvidenih energetskih (in drugih) projektov v Tržaškem zalivu ter brez poznavanja morebitnih kumulativnih čezmejnih vplivov na okolje odločitve o začetku investicij ne morejo in ne smejo biti sprejete.

Plinska terminala

(Foto: POP TV)

To velja za vse energetske, prometne in druge načrtovane projekte na obeh straneh meje, tako v italijanskem kot v slovenskem morju ter obalnem območju.

Vlada je sicer že junija zagotovila, da bo Slovenija v primeru, da bo pri načrtovanih plinskih terminalih v Tržaškem zalivu ugotovila okoljevarstvene vplive, ki niso skladni s pravili evropskih direktiv, vložila tožbo zoper Italijo.

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO,

ki bo v prostorih OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE – KS 90

v nedeljo 10/10 2010 ob 14 uri na Trgu Brolo 2, Koper

Po protesni akciji na morju proti plinskim terminalom ob mednarodni regati Barcolana 10/10/2010 s pričetkom ob 10 uri

»AAG odločen NE o načrtih

uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu«

AAG nasprotuje izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu zaradi velikega negativnega vpliva, ki bi ga le-ti povzročili na Severnem Jadranu in s tem onesnaževali vode vseh treh obmejnih držav (Italija, Slovenija in Hrvaška).

Plinski terminali bi močno vplivali na morsko okolje (ohladitev in onesnaževanje vode) in bi povzročili nerešljive varnostne težave (tveganje nesreč in/ali atentatov tudi na tankerje ter s tem uhajanje plina in možnost požara), kar bi pomenilo, da bi zaradi tega morali militarizirati celotni Tržaški zaliv, kar bi povzročilo veliko ekonomsko škodo (turizem, ribištvo, navtika). V Tržaškem zalivu se že sedaj nahaja najpomembnejši naftni terminal Sredozemlja (ki je doživel razdiralni atentat leta 1972), zato ne moremo dovoliti, da se že obstoječim tveganjem dodaja še nova tveganja.

Jadransko morje ne sme postati evropski energetski pol na račun okolja in pravic lokalnih Prebivalcev!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Akcija je prijavljena tudi v svetovno akcijo 10/10/10 – Global Work Party

streljanje z fračo tcktcktck