Primer koče pri Triglavskih jezerih opozarja na problematiko čiščenja greznic v planinskih kočah nad 1500 m in kvaliteto gorskih


Primer koče pri Triglavskih jezerih opozarja na problematiko čiščenja greznic v planinskih kočah nad 1500 m in kvaliteto gorskih

nedelja, 29. avgust 2010 @ 22:38 CEST
Uporabnik: Sonce

* Osveščanje in ekologijaVaruh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta se tako Občina Bohinj (Občina) kot tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) izrekla za nepristojna za reševanje obravnavane problematike, je Varuh obe strani povabil na sestanek, s ciljem po čimprejšnji rešitvi.
Na podlagi zaključkov sestanka se je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) dne 5. 5. 2010 sestalo s predstavniki Občine. Dogovorjeno je bilo, da Občina v svojem odloku, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, natančneje uredi obveznosti lastnikov stavb, ki ležijo nad 1500 m n. v. in da se v zvezi s tem opredli tudi pristojnost občinskih inšpekcijskih služb ter globe.
Spremembe naj bi občinska uprava predvidoma pripravila za obravnavo na junijski seji občinskega sveta, pri pripravi gradiv pa bo MOP Občini nudil strokovno pomoč. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, na junijski seji zadeva ni bila obravnavana.
V tem delu in v tej zadevi je bilo posredovanje Varuha uspešno, seveda pa ostaja problem primerljivih planinskih koč, ki tudi nimajo urejenega čiščenja greznic. Res je, da po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav pretočne greznice, kakršna je tudi obstoječa za Kočo pri Triglavskih jezerih, lahko obratujejo do 31. 12. 2015, vendar pa ostaja problem čiščenja takih greznic.
Zato Varuh poziva vse lokalne skupnosti, v katerih pristojnost sodijo tovrstne planinske koče, da v svojih odlokih, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, natančneje uredijo obveznosti lastnikov stavb, ki ležijo nad 1500 m n. v. in s tem v zvezi opredelijo tudi pristojnost občinskih inšpekcijskih služb ter globe.
Glede domnevnega onesnaženja jezer z odplakami iz Koče pri Triglavskih jezerih, pa se IRSOP opira na ugotovitve dr. Antona Brancelja, vodja oddelka za ekologijo sladkovodnih in kopenskih ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Z meritvami, ki jih inštitut opravlja vsaj dvakrat letno, bistvenih odstopanj pri vnosu kemikalij v jezero niso zaznali, zaznali pa so večje organsko onesnaženje, ki je posledica vnosa rib v jezero pred 20 leti, ki so porušile ravnovesje v jezeru in tako povzročile organsko onesnaženje.
Glede na navedeno, IRSOP ne vidi možnosti za posredovanje v okviru svojih pristojnosti, čeprav pa obstajajo tudi zatrjevanja, da je ob visoki vodi in deževju opazno direktno odtekanje odplak iz koče v Dvojno jezero. V tem primeru pa ima IRSOP nesporno podlago za ukrepanje.
Varuh ne more ugotavljati razlogov in vrste onesnaženje v obravnavani zadevi. Opozarja pa, da je tudi ugotovljeno večje organsko onesnaženje zaskrbljujoče in zahteva čimprejšnji strokoven pristop in reševanje. Dejstvo je tudi, da so gore vedno bolj obiskane in tako je in tudi bo tovrstna okoljska problematika vse večja. Varuh poziva IRSOP, da ponovno preveri morebitno odtekanje odplak iz Koče v Dvojno jezero in podzemni kanal iz Močivca ter naprej v Savico in Bohinjsko jezero.
S sledilnimi poskusi je bilo že v letu 2000 ugotovljeno, da odplake iz Koče pri Triglavskih jezerih iztekajo preko Močivca v Bohinjsko jezero. Varuh prav tako predlaga, da se na sistemski ravni sprejmejo učinkoviti ukrepi, ki bodo zagotovili, da se na podlagi monitoringov kakovosti gorskih voda sistematično izvajajo ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja gorskih voda.

Inšpektor za odpiranje in zapiranje


 IMG_0173 Verjetno je težko biti inšpektor za ceste, plača stalna uradniška, na njem pa se lomijo kopija vseh mogočih smeri in interesov, pritiski nevzdržni. Inšpektor naj bi bil tisti, ki prvi zastopa stroko na terenu in predvsem z hitrim odzivom in strokovnostjo prepreči večjo škodo. Morda je res v Stožicah preprečil kakšen posedek temelja na krožišču ali ploščadi pred Štadionom in tako obvaroval našo infrastrukturo, hvala mu.
Če gre za politične spomenike in velike objekte državnega pomena, kot sta to predor Šentvid in Štadion Stožice so pritiski verjetno še posebej veliki, in jim ni zmožen kljubovati niti najbolj pokončen in strokoven inšpektor.
Zanimivo, da se to vedno dogaja pred volitvami in poleti, ko ni pri roki strokovnjakov za nasvet. Inšpektorji odločajo s svojim znanjem, svojo vestjo in moralo, če jo sploh še kaj imajo. Dobesedno se prepustijo močnejšemu, tukaj ni izjem, tukaj ni političnih strank. Vse se dogaja v imenu višjih ciljev.
Verjamem, da si politika ni želela 200 tovornjakov ob štadionu in da bi se dalo zadevo urediti tudi po mirni poti, če bi obstajal denar in bi se vse poplačalo v dogovorjenem roku.

Kar pa je nedopustno, da so inšpektorji za svoj stolček, posmeh stroki in se delajo norca vsaj is peščice, ki jim zaradi svojega tehničnega predznanja ne moremo verjeti. Če so bili tovornjaki Leke pred štadionom, zakaj je bilo potem potrebno še dodatno zapreti severno obvoznico. Ali je res še toliko neplačanih terjatev in bi bilo tovornjakov res 200 in več. Ali je bilo denarja samo toliko, da so lahko poplačali samo enega pod izvajalca? Ali so šoferji tovornjakov, ki jim je uspelo priti pred Štadion vstali bolj zgodaj, kot pa Darsovi postavljavci zapore?

Tovornjake Leke smo opazili v preteklosti tudi na gradbišču igralniškega kompleksa Renesansa pri Begunjah, kjer se je zaradi neveščega projektiranja, nadzora in verjetno tudi inšpekcije na gradbišču sprožil plaz in se je tako izkop povečal za nekaj krat. Tako nepričakovano za prevoznika in investitorja, nastalo je veliko novega dela in stroškov. Material je bil odložen v bližnji gozd, novi paradni konj Radovljiškega turizma je do sedaj po podatkih iz medijev pridelal 17,5 milijonov neplačanih terjatev. Zelo verjetno tudi izkop in odvoz ni bil plačan.

Mene ne bi motilo, če bi zapisal inšpektor »zaradi prve prireditve in otvoritve štadiona zaradi varnostnih razlogov severna obvoznica zaprta za promet tovornjakov.« Kot se za ves promet pa tudi za najmanjše mopede prduljice, zapre Aškrščeva mimo Križank. Tako ne bi izdal stroke.

Inšpektor je večkrat odpiral predor Šentvid med tem ko se je ta rušil, zapira pa krožišče, ker se ta ne ruši in ni obremenitve, ki bi ga rušila. Če pogledam matematično je sedaj inšpektor zopet uravnovesil svoja dejanja tako, da bo še dolgo lahko gugal na svojem stolčku.

Želel bi si, da si kak inšpektor vzel čas in v minulih 19 letih, ko je bila požarna ventilacija v Karavankah katastrofalna, zaprl predor za uporabo. Ali pa ugotovil, da še ne rabimo druge cevi za 360 mil.€ in se da doseči boljšo varnost za 20 mil.€.

Ob tem bi lahko naredil še izlet na Koroško, kjer se že 70 let učijo pisati dvojezične table in bi kot inšpektor za ceste in cestno signalizacijo, lahko svetoval kar v slovenščini. Mi še vedno zaupamo Avstriji in zvesto kopiramo njihove oznake in označbe posebej v predorih in še pretiravamo pri tem in bolj barviti smo.

Zelo verjetno pa ne bi opazil, da se naši predori spreminjajo v lepo kičasto nališpane, kjer ne manjka ne rdeče, bele, zelene, modre, rumene, oranžne osvetlitve v predoru. Številni viri direktne osvetlitve v oko z LED diodami direktno v oči šoferjev povzročajo stereoskopski »Las vegas« efekt kot smo ga poimenovali , tisti, ki smo zaznali ta pojav. Številni viri svetlobe se ob našem premikanju navidezno gibljejo in povzročajo nesposobnost zaznavanja bistvenih dogodkov in nevarnosti, saj so človeški organa oko in možgani prav tako omejena, kot na primer naši starejši računalniki, ki niso sposobni v realnem času obdelati preštevilne dražljaje posameznih virov svetlobe tako velikega števila točk. To je podobno, kot če bi si ogledali plesalke Cancana, oko se lahko osredotoči na največ eno dve, ostale pa ostanejo neopažene. Prav tako se v predoru, ki je opremljen po barvnih željah inšpektorja in ne po strokovnih izsledkih lahko dogajajo nesreče bolj pogosto in posledično celo požari pa ne bo nihče nikoli vprašal zakaj.

Živimo v skorumpirani družbi, kjer damo samo še na lepe politike, potenco in nezadržno moško moč sile, pa čeprav je ta posledica prekomernega jemanjem moških hormonov, kot je bilo usodno za lastnika v aferi Bulmastif. Kako bomo v bodoče dosegli svoje pravice, državljan, če ne bomo imeli doma tovornjaka ali pa vsaj kakšno oklepno vozilo?
Patrije smo kupovali za lasno obrambo, sedaj pa jih bomo vsaj nekaj poslali v Afganistan, od koder že bežijo tisti, ki so tam vojno začeli.

Morda nas bo kakšen inšpektor prepričal, da imajo Patrije domet 4.700 km in več in da je vseeno ali so doma ali v tujini. Upam, samo, da se nadrejeni tistega inšpektorja zavedajo, kam pošiljajo Slovenske fante in da smo Slovenci samo kanon Futter kot smo to bili v prvi in drogi svetovni vojni.

akumulacijski bazen za zasneževanje


Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije
Tržaška cesta 2
SI – 1000 Ljubljana
Slovenija
T +386 1 426 58 75
F +386 1 425 11 81
dopps@dopps.si
http://www.ptice.si
ID za DDV: SI68956029
TRR: SI56 0201 8001 8257 011

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
p.p. 2608
1000 Ljubljana
Št: 35620-2766/2010
Ljubljana, 24.8.2010

Zadeva: Izjava stranskega udeleženca: akumulacijski bazen za zasneževanje
Spoštovani!
Od vas smo prejeli poziv za izjasnitev št: 35620-2766/2010-4 z dne 16.8.2010. V nadaljevanju podajamo svojo izjavo stranskega udeleženca.
Menimo, da naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem polju ni mogoče izdati. Utemeljitev je podana v nadaljevanju:
A.
Zaradi kumulativnih prekomernih vplivov posega, skupaj z drugimi posegi na območju Rudnega polja in TNP, na varovano vrsto divjega petelina, je izdajo naravovarstvenega soglasja treba zavrniti.
1. Upravljavec narodnega parka Javni zavod TNP na svojih spletnih straneh ugotavlja, da je divji petelin v najbolj ogrožena živalska vrsta v Triglavskem narodnem parku in da se njeno število še naprej vztrajno zmanjšuje1.
2. Upoštevajoč stanje varovane vrste divjega petelina v TNP opisano v prejšnjem odstavku stranski udeleženec ugotavlja, da R Slovenija že zdaj krši določbe 4(4) člena Ptičje direktive, ki od držav članic zahteva zagotavljanje ugodnega stanja varovanih vrst v Natura 2000 območjih.
3. Naslovni organ bo moral v postopku presojanja ugotoviti dejansko stanje o tem koliko lahko predlagani tip posega sploh vpliva na divjega petelina. V zvezi s tem stranski udeleženec zatrjuje, da je v strokovni literaturi splošno znano dejstvo, da je divji petelin vrsta, ki je zelo občutljiva na vznemirjanje, še posebej v času rastitve, valjenja, vodenja
1 Glej spletno stran JZTNP »Živalstvo«: http://www.tnp.si/spoznavati/C8/
mladičev in prezimovanja. Naslovni organ bo moral pri ugotavljanju dejanskega stanja občutljivosti divjega petelina na vznemirjanje ugotoviti, da je vrsta na vznemirjanje zelo občutljiva, razen če bo z navajanjem ustreznih dokazov uspel pokazati nasprotno.
4. Pokljuka, posebej širše območje Rudnega polja je po razpoložljivih podatkih eno najboljših in najpomembnejših območij za divjega petelina v državi.
5. Povečevanje obsega umetnega zasneževanje s snežnimi topovi je nedvomno vrsta posega, ki v prostor prinaša dodatno vznemirjanje. Vznemirjanje povzroča že sam hrup, ki ga povzročajo snežni topovi. Poleg tega zasnežene športne proge niso same sebi namen, pač pa so namenjene ustreznim športnim aktivnostim. To pa prinaša povečano prisotnost ljudi in povečan promet na območju.
6. Naslovni organ bo moral pri presojanju vplivov posega na divjega petelina upoštevati njegove vplive v povezavi z drugimi posegi na območju. Glede na to, da smo v točki 1. zgoraj pokazali, da je divji petelin v Natura 2000 območju Julijske Alpe že zdaj v neugodnem stanju, bo moral naslovni organ zavrniti vsak poseg v prostor ki bi kakorkoli povečeval negativne vplive na divjega petelina. Gre za t.i. vprašanje kumulativnih vplivov.
7. Kot izhaja iz Naravovarstvenih pogojev za Biatlonski center št. 35620-1044/2008-11 z dne 27.6.2008, katerega sestavni del je tudi predmetni bazen za zasneževanje – se naslovni organ dobro zaveda vplivov vznemirjanja na divjega petelina na območju Rudnega polja. Zaradi tega je naprimer prepovedal gradbena dela in prireditve v času razmnoževanja ptic, investitorju pa je naložil tudi monitoring divjega petelina.
8. Naslovni organ bo v predmetnem postopku torej moral ugotoviti, da predlagani objekt prinaša dodatno vznemirjanje v življenjski prostor varovane vrste divjega petelina, ki je na vznemirjanje občutljiva vrsta. Ker je vrsta zaradi drugih posegov že zdaj v neugodnem stanju bo moral organ za predlagani objekt izdajo naravovarstvenega soglasja zavrniti.
Tomaž Jančar
varstveni ornitolog

Pokljuka_010

EDINO ZAVAROVANO OBMOČJE V “KRAJINSKEM PARKU TRIGLAV” – FOTO – AAG

<> sloveno sul rigassificatore di Zaule


clip_image002

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL GOLFO DI TRIESTE

<< No paper >> sloveno sul rigassificatore di Zaule

23 agosto 2010

La Slovenia ha smentito l’esistenza del “ no paper “ e, quel documento, posto che esistesse, non varrebbe nulla perché si tratterebbe di una “chiacchiera” informale priva di valore giuridico che non imporrebbe obblighi di sorta. Viceversa, le voci più rappresentative del settore energetico e ambientale della Slovenia, hanno riconfermato l’esistenza di un corposo dossier, in fase ultimativa, per essere inoltrato alle competenti Commissioni europee che avranno l’obbligo di valutare la situazione che si è creata tra i due Stati frontalieri in rapporto alle accuse slovene che denunciano l’Italia di gravi violazioni del diritto comunitario nel settore energetico ed in quello ambientale e, in opposizione, vagliare le dichiarazioni italiane che insistono nell’asserire d’aver agito in perfetta osservanza nelle regole prescritte. Allo stato dell’arte gli ambientalisti ed alcuni comitati concordano sulle dichiarazioni slovene : perché nel loro agire e nelle dichiarazioni scientifiche da loro perseguite, oltre a concordare con le relazioni scientifiche di ambientalisti e comitati non c’è l’ombra cupa di interessi che si basano sulle teorie materiali del profitto, contrariamente a quelle esposte da Gas Natural e dalle Istituzioni italiane che sfornano dati e supposizioni scientifiche che, del profitto, sembra abbiano fatto la loro bandiera. Di là da queste semplici osservazioni, che in prosieguo potranno trovare o meno conferma, null’altro esiste di concreto per poter sostenere l’esistenza del “ no paper “ da indurci a perdere tempo e giusti sonni e sperperare con inutili domande il tempo altrui. Tanto più utile sarebbe ricordare al nostro Ministro dell’Ambiente che il V.I.A. governativo sulla compatibilità ambientale, che fa da puntello alla sua “ incommentabile ” approvazione, è quanto di peggio ci si potesse attendere da un Ministro preparato nello specifico ed equidistante sul piano valutativo. Gli si dovrebbe ricordare che la Venezia Giulia fa parte di una Regione a Statuto speciale; che il suo golfo ha un mare che stagna pressoché immoto; che il sito improvvidamente scelto ( Baia di Muggia – Zaule ), è già soffocato da preesistenti nove impianti considerati ad alto rischio d’incidente rilevante con possibili conseguenze “ catastrofiche “; che a poche centinaia di metri insistono agglomerati di civile abitazione densamente popolati; che non ci sono adeguate vie di fuga e che il sito è praticamente sprovvisto di seri e autentici presidi sulla sicurezza; che la maggior parte della documentazione del castello che ha portato all’approvazione dell’impianto è scandalosamente mistificato e le varie approvazioni di natura tecnica, sono state portate avanti sulle basi di un S.I.A. confezionato da tecnici assoldati e pagati da Gas Natural.

Tutto ciò precisato, in violazione alla Costituzione della Repubblica Italiana e, nello specifico, all’accertata violenza alla verità ed ai diritti assoluti delle popolazioni giuliane, non è opponibile alcunché che non sia esclusivamente l’opzione ZERO ! Quando un’asserita necessità nazionale è inventata solo per motivi d’inconfessabili interessi, la condizione dello stato morale è disvalore assoluto. Pertanto tutto ciò di cui si parla su basi di chiacchiere virtuali prive di sostenibili certezze, di ininfluenti e fantasiose validazioni di verità, non potranno trovare adeguato ristoro tra i cittadini della Venezia Giulia che, allo stato, sono ancora in attesa di essere debitamente informati e giustamente rispettati. Comportamenti di civiltà che devono essere percorsi da tutti : Italia, Slovenia e pure dalle Commissioni tecniche della Comunità Europea perché nel caso corrispondesse a verità il congelamento sugli esami tecnici della controversia in atto tra i due Stati coinvolti, sarebbe il caso di ricordare che le Commissioni Europee, non devono intrudere in siffatte dispute, perché rischiano di validare il soggettivismo dei poteri forti in danno di coloro che rispondono più correttamente all’inciso finale dei benefici che spettano, nella fattispecie, ai cittadini e non agli atti ed alle azioni portate avanti d’imperio dagli Stati che sempre più spesso fraintendono il valore della giustizia collettiva con quello più interessato dei poteri forti. Già ai tempi di Cicerone usava dirsi : << Il Bene del Popolo sia il Bene Supremo >>.

L’addetto stampa Sito : http//amici.golfo.ts.googlepages.com Arnaldo Scrocco

Zažvižgaj z delfini


clip_image001

Zažvižgaj z delfini

Delfini so pomemben del morskega ekosistema. Jadransko morje je življenjski prostor delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus), ki je edina stalna vrsta delfinov pri nas. Slovenske vode (skupaj z okoliškimi hrvaškimi in italijanskimi) bolj ali manj redno uporablja več kot 50 delfinov, med njimi tudi samice z mladički. Nekaj je takih, ki so pri nas prisotni že peto leto. So zelo družabne živali, živijo v različno velikih skupinah, pri nas med 2 in 15 živali, ponekod pa jih je v isti skupini lahko več kot 100, na odprtih oceanih celo več kot 1000. Največja skupina pri nas je štela med 40 in 50 živali. Med nekaterimi so prisotna dolgoletna prijateljstva.

Za velike pliskavke je značilno, da so zelo prilagodljive in da lahko vedenje prilagajajo glede na trenutne okoliščine in morebitne spremembe v okolju. Lahko se učijo iz lastnih izkušenj, znanje pa prenašajo tudi na druge delfine in potomce. Hranijo se s širokim naborom živalskih vrst, odvisno od tega, kje živijo.

Nikoli zares ne spijo, temveč le počivajo. Ko počivajo, izklopijo polovico možganov. Druga polovica medtem skrbi za to, da delfin plava, diha, spremlja svojo okolico in da je pozoren na morebitne nevarnosti. Po približno 3-4 urah se polovici zamenjata, torej prva dela, druga pa počiva. Dejansko tako vse življenje neprestano plavajo.

Med seboj se sporazumevajo z žvižgi. Vsak delfin ima svoj lastni prepoznavni žvižg, ki se loči od žvižgov drugih delfinov. Delfini imajo zelo dobro razvit sistem za pridobivanje informacij iz okolja s pomočjo sluha, pogosto mu rečemo kar biosonar. Delfin aktivno odda zvok v okolje, ki se nato odbija od različnih predmetov oz. organizmov v okolju in vrne kot odmev, s čimer dobi zelo jasno sliko svojega okolja. Tako zelo natančno določi, kje je določena riba, kako velika je in kako daleč je.

Delfine je možno naučiti mnogo trikov, ukazov in zaporedij, sposobni so abstraktnega mišljenja, razumejo koncept usmerjenega pogleda ali kazanje na določen objekt z roko. Dejstvo, da se lahko prepoznajo v ogledalu, kar je značilno le za redke živalske vrste, pomeni, da se zavedajo sami sebe.
Inteligenca ima lahko več nivojev; če ne razumejo vseh nam razumljivih stvari, še ne pomeni, da niso inteligentni. Tudi mi povsem ne razumemo njihovega sveta. Lahko bi rekli, da so delfini morda bolj inteligentni v njihovem svetu, kot smo mi v svojem.

Žal so nekatere vrste kitov, delfinov in pliskavk ogrožene in lahko v obdobju nekaj let popolnoma izginejo. Njihov obstoj ogroža človek s svojimi dejavnostmi – pomorski promet povzroča onesnaženje, hrup (znanstveniki menijo, da hrup, ki ga povzročajo ladje, vpliva na njihovo sporazumevanje med seboj in z okoljem) in splošno degradacijo morja ter obale. Prekomeren in neprimeren ribolov zmanjšuje številčnost rib v morju, ki so vir njihove prehrane, zelo pogosto pa se delfini tudi zapletejo v ribiške mreže, veliko se jih poškoduje, ko se poskušajo rešiti ali pa celo umrejo zaradi nezmožnosti dihanja, druge ribiči pobijajo, da jim ne bi pojedli rib. Vsako leto po svetu umre več kot 3000 delfinov, ki se ujamejo v ribiške mreže. Veliko ribičev žal v delfinih vidi samo škodljivce, ki trgajo njihove mreže. Na tisoče jih pobijejo za hrano in šport.

Lep primer sodelovanja med ribiči in delfini že dolgo poteka v zahodni Afriki. Delfini naženejo ribe v mreže ribičev, ti nato počakajo, da se delfini nahranijo in ko odplavajo, ribiči poberejo preostali del ulova. Že Grki v antiki so verjeli, da so delfini božji sli, ki imajo posebno moč, zato je bil zanje uboj te živali nesprejemljiv tako kot uboj človeka.

Ozaveščanje javnosti igra pomembno vlogo pri skrbi za ohranjanje teh sesalcev. Več kot bomo ljudje vedeli o življenju delfinov in o pomembnosti njihove ohranitve v morskem ekosistemu, boljši bomo v svojem ravnanju in zavedanju, da nismo edina bitja na tem planetu in da moramo v skladu s tem zavedanjem tudi delovati in sklepati kompromise za blagor vseh živih bitij.

Z nakupom darila Pesem delfina, ki je dostopen na spletni strani http://www.krilca.si v sklopu kataloga Krilca, darila s čarobno močjo, lahko posvojimo delfina za eno ali več let. Posvojitev je simbolična in pomeni, da podpremo raziskovalno delo društva Morigenos in tako pripomoremo k zaščiti delfinov v slovenskem morju, pa tudi drugih morskih sesalcev. Pesem delfina je način, s katerim naredimo naše morje bolj naklonjeno obiskom velike pliskavke.

Tekst: Nina Berovič

Fotografije: Arhiv Morigenos

clip_image003clip_image005

clip_image007clip_image009

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green je v nedeljo 08.08.2010 opravila Ekološko patruljo v krajinskem parku »Sečoveljske soline«


clip_image002[6]

Spoštovani Minister za promet g.Patrick Vlačič

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green je v nedeljo 08.08.2010 opravila Ekološko patruljo v krajinskem parku »Sečoveljske soline«, načeloma smo bili z stanjem v parku zadovoljni moti pa nas preleti letal iz Letališča Portorož.

Preleti letal so najbolj moteči zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko je perioda vzletanja in pristajanja letal krajša od petih minut.

Prebivalci bližnjih naselij nas že dalj časa opozarjajo preko e-pošte in telefona na ta problem zato smo ekološko patruljo na tem območju pričeli ob 6 uri zjutraj in jo zaključili ob 9 uri zvečer, da smo se sami prepričali, da je problem zaradi hrupa letal čedalje bolj moteč, tudi za prebivalce, ki živijo na tem področju, ne le ptice ( v parku Sečovlje jih živi več kot 250 vrst), ki tudi tam gnezdijo. Hrup zelo negativno vpliva na razvoj zaroda ptic. Prebivalci in turisti na tem območju pa se zaradi hrupa letal prisilno zbujajo zgodaj zjutraj, kar zelo negativno vpliva na razvoj turizma na tem območju.

Letališče je preblizu naseljenih območij in predvsem z svojim hrupom postaja nevzdržen in nezaželen sosed lokalnega prebivalstva. Občinska koalicija in letalski lobi, z županom in turističnim ter gospodarskim lobijem z močno podporo vlade in vas, namerava kljub odločnemu protestu velikega števila krajanov letališče povečati, mu spremeniti namembnost. Na tem letališču bodo lahko pristajala tudi veliko večja, zastarela letala in večje število aerotaxsijev, ki bodo hrup na tem področju močno povečala. Prebivalci so zdaj pred hrupom obvarovani vsaj v zimskih mesecih, z podaljšanjem letališke steze pa bo zaradi večjega števila letal, omogočeno nasilje hrupa v celem letu. Prav tako se bo frekvenca poletov zaradi podaljšanja steze, samo povečevala, saj je v strategiji jasno zapisano, da je ambicija letališča v Portorožu, postati drugo najbolj frekventno letališče v državi. Aktivnosti letališča in njegovega vodstva bo z pomočjo vlade RS ignorira z ustavo določene pravice prebivalstva do primernega bivalnega okolja, saj bodo letala letela od zore do mraka, na premajhnih višinah, po svojevoljnih in brez sodelovanja prebivalcev določenih koridorjih letenja,  posebno intenzivno ob sobotah, nedeljah in praznikih itd.

Zaradi omenjenih težav zahtevamo, da se izvede celovita presoja vplivov na okolje in da našo organizacijo, ki ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu vključite kot stranko v postopku, pri nameravani dograditvi Portoroškega letališča.

Državljanom RS sporočate, da za prihodnost moramo biti sproščeni in odprti, da moramo zgraditi čim več vzletnih stez za nove ideje ( Brežice, Lesce,…). Če iz duhovnega preidemo na realna tla, vas sprašujemo  sledeče:

Zanima nas vaše stališče do načrtovane širitve letališča Portorož, posebno, do hrupa, onesnaževanja okolja in s tem povezane kvalitete bivanja prebivalcev in prostoživečih živali.

Zakaj se po vašem mnenju ne upoštevajo pripombe pomembnega števila prebivalcev, ki nasprotujejo še večji degradaciji okolja z asfaltiranjem na vzletni stezi letališča Portorož?

Kakšno stališče imate kot predsednik Vlade RS do uveljavljanja pravic lokalnega prebivalstva? Naj bodo posegi v prostor domena gospodarskih in političnih elit ali naj prevlada volja lokalnega prebivalstva? Ali se boste kot minister za promet RS zavzemali, da bodo tudi za letališče Portorožu veljale podobne omejitve kot so uveljavljene v EU (prepoved letenja ob nedeljah in praznikih, omejitev dnevnega števila vzletov, določitev dnevnega urnika letenja itd.)

Kot minister za promet RS bi se morali zavzemati tudi za zaščito parka Sečovlje. Že sedanji ” panoramski preleti” ob nedorečeni zakonodaji, povzročajo prevelik hrup v parku. Strategija razvoja letališča eksplicitno navaja, da je letališče namenjeno tudi civilnemu letalstvu ( panoramski preleti),  kar bo še bolj ogrozilo zvočno onesnaženost v parku. Kako boste ukrepali proti temu?

Se vam ne zdi, da z letenjem in hrupom nad glavami domačinov, z zavzemanjem za egoistične “enkratne občutke”, ki ga imajo letalci, ignorirate ustavno pravico do  zdravega življenjskega okolja? Ali vi in vlada s tem že izločate kot tisti del Slovencev, katerim ne želite biti minister za promet?

Kako naj si to razložimo v tem primeru? Je za vas nepomembno, da si zaradi neprestanega hrupa, ki ga brez omejitev povzročajo letala vsak dan od zgodnjih jutranjih ur do poznih večernih, veliko število prebivalcev ne more privoščiti tistega miru, ki ga imajo oni zgoraj?

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

clip_image003clip_image004

(opomba: zaradi slabega fotoaparata, žal datuma ne moremo popraviti)

V vednost: predsednik Vlade RS!

Vlada

Minister za okolje in prostor

Mediji

Jesenice: 18.08.2010

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hrecegovina
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Spletna stran: http://alpeadriagreen.bravehost.com
Blog: http://gezslo.spaces.live.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALPE-ADRIA-GREEN/155572383629

četrtek, 19. avgust 2010

Alpe Adria Greeen proti širitvi letališča

Člani Mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green so v začetku avgusta opravili Ekološko patruljo v krajinskem parku Sečoveljske soline in bili z zatečenim stanjem zadovoljni. Motil pa jih je hrup ob preletu letal iz Letališča Portorož, zato so o tem pisali prometnemu ministru Patricku Vlačiču. Več o tem Vlado Krivec:

PRIDRUŽITE SE NAM, SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI! V KOLIKOR SE ODLOČITE, DA BOSTE POSTALI ČLAN AAG, NAM POŠLJITE SVOJE PODATKE PO E-POŠTI alpeadriagreen@gmail.com IN POSLALI VAM BOMO ČLANSKO IZKAZNICO

STORITE TO ZA SVOJE OTROKE


clip_image002clip_image003

Samo še dva meseca nas loči do 10. oktobra 2010, dneva podnebnih sprememb. Pomislite, kaj se zaradi napačne strateške politike dogaja v Rusiji in drugod po svetu zaradi napačnih odločitev svetovnih politikov. Razmislite koga boste volili na lokalnih volitvah, saj tudi župani v marsičem vplivajo na podnebne spremembe. Za 10:10:10 bomo naredili posebni spletni blog na katerega boste lahko vpisali svoje ideje in zahteve za zmanjšanje podnebnih sprememb. Sklepe z zahtevami z tega bloga bomo preko svetovne okoljske organizacije TCKTCKTCK.org, katere član je tudi AAG, poslali vsem svetovnim voditeljem ter Slovenski politični strukturi!

Pridružite se MEDNARODNI OKOLJSKI ORGANIZACIJI AAG, ki se bori proti podnebnim spremembam, skupaj bomo močnejši. Pošljite nam svoje podatke po e-pošti alpeadriagreen@gmail.com in poslali vam bomo člansko izkaznico

URA, DA REŠIMO ZEMLJO NEIZPROSNO TIK-TAKA 

EU nezadovoljna s pogajanji o podnebnih spremembah

Datum: 10. avgust 2010 Avtor: Ana Vučina Vršnak Kategorija: Članki
Tema: Ekologija

Evropska komisarka za podnebne spremembe Connie Hedegaard je izrazito nezadovoljna s pogajanji medvladne skupine za podnebne spremembe, ki se je nazadnje sestala minuli teden v Bonnu. Dejala je namreč, da so pogajanja ne le zastala, temveč nazadovala.

»Dober napredek o novih zavezah za podpisnice Kjotskega protokola ni izenačen z vzporednimi pogajanji o dolgoročnih ukrepih vseh državah, tudi nepodpisnic Kjota. To neravnotežje ni dobro in bi lahko resno ogrozilo možnosti za uspešen dogovor, ki ga svet potrebuje v Cancunu decembra. S takim tempom bo svet enostavno zamudil vlak,« je izpostavila Danka.
EU že dlje časa želi, da bi se vse svetovne velesile zavezale resnim podnebnim ukrepom, a napredek v praksi je boren. V tem trenutku dogovora v Mehiki konec leta ne pričakuje nihče, vsi pa upajo, da bi s pogajanji prišli vsaj tako daleč, da bi zavezujoč mednarodni dogovor podpisali kmalu nato.

Nezadovoljna tudi ZDA


FOTO: iStockphotoZDA bi morale po mnenju Bruslja sprejeti svoj »pošten« del naporov, »vendar je žal ta pogoj sdedaj precej daleč stran kot je bil prej«, je opozorila Hedegaardova.
Po drugi strani so ZDA obtožile države v razvoju, da se oddaljujejo od svoje podpore boju proti podnbnim spremembam, kot je bil začrtan decembra lani v Kopenhagnu. »V tem trenutku sem zelo zaskrbljen,« je izjavil ameriški pogajalec Jonathan Pershing in dodal, da se nekatere države oddaljujejo od predhodno dogovorjenih načel.
Po mnenju Washingtona bi morale namreč svoj del odgovornosti prevzeti tudi revnejše države, predvsem hitro rastoča gospodarstva, ne pa, da ta pričakujejo napore zgolj od najbolj razvitih. Manj razviti so seveda prepričani, da so bogatejši krivi za emisije, in da se sami na podoben način ne bodo mogli razviti, če bodo morali upoštevati strožje okoljske standarde. Posledično je bil sklenjen dogovor o finančni podpori Zahoda revnejšim državam.
Kot opozarjajo nevladne organizacije, tega denarja kar ni in ni. Nekatere donorke naj bi siceršnjo pomoč želele kar prekrstiti v »podnebni denar«, po drugi strani pa ZDA pravijo, da nekatere države zahtevajo enostavno nerealne vsote.
Pogajanja o podnebnih spremembah, ki naj bi prinesla dogovor, ki bo nadomestil Kyotski protokol (ta se izteče leta 2012), so se začela leta 2007. Veliko pričakovanj je bilo usmerjenih v Kopenhagen devembra lani, vendar pa na razočaranja mnogih napredka tam ni bilo. Sedaj so pogledi usmerjeni v Cancun, a več kot očitno nihče ni optimističen.
Od naše dopisnice iz Bruslja

Akcija za nakup merilne naprave za merjenje formaldehida


image Alpe Adria Green pričenja akcijo zbiranja denarnih sredstev za nakup merilne naprave, ki bi izmerila količino Formaldehida. Formaldehid, ki ga spuščajo v ozračje bioelektrarne, odlagališča odpadkov, sežigalnice, je zelo rakotvoren, očitno je naši državi malo mar, koliko ljudi umre zaradi neprimerne tehnologije, ki nimajo vgrajenih ustreznih filtrov zato bomo v AAG kupili tako merilno napravo. Merilna naprava stane približno 50.000 evrov.

Prispevke za nakup lahko nakažete na  TTR: SI56 9067 2000 0636 284, ODPRTEGA PRI POŠTNI BANKI SLOVENIJE s pripisom “za nakup merilne naprave”

Vonjave okrog gradnje bioplinarne v Dražencih

Ptujčani v bližini načrtovane bioplinarne zahtevajo, da se za začetek gradnje upošteva njihov glas

Natisni Natisni
Preberi Preberi
Pošlji članek po mailu Pošlji po mailu
Dodaj med priljubljene Dodaj med priljubljene
Povezava za mobilne telefone PDA / GSM povezava

Z vsakim klikom se bo pisava zmanjšala Običajna velikost Z vsakim klikom se bo pisava povečala – Prilagodi pisavo

Ste bili priča dogodku?
Pošljite nam svojo plat zgodbe,
morebitne slike, videe…

Imate novico, zgodbo,
fotografijo?

Pokličite na brezplačno
telefonsko številko

Mag. Janko Širec želi zakopati bojno sekiro.

Uroš Gramc

Mag. Janko Širec želi zakopati bojno sekiro.

Člani civilne iniciative naselij Suha veja in Turnišče želijo, da se gradnja bioplinarne v Dražencih ne prične brez njihovega soglasja. Na upravno enoto Ptuj, kamor je investitor podjetje Perutnina Ptuj (PP) Energija podal vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, so podali zahtevo za njihovo vključitev kot stranke v postopku. Podobno so storili na Mestni občini (MO) Ptuj. Ker ne želijo, da bi jim občani kaj očitali, so kljub odgovoru projektanta, da vplivi naprave ne bodo segali na območje ptujske občine, poslali dopis, da če obstaja zakonska podlaga, naj tudi njih zaradi zaščite interesov občanov vključijo v uradni postopek. Oboji na odgovor še čakajo.
Medtem pa je vodja oddelka MO Ptuj za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo mag. Janko Širec zanikal navedbe predstavnice civilne iniciative Milene Leskovar , da je občina že sodelovala kot stranka v postopku, ko je izdala potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmetni objekt. "Morda se kdo ni v redu izrazil, a potrdila ni izdala občina, temveč je to storila Skupna občinska uprava, ki ima prostore v isti zgradbi kot mi," je povedal mag. Janko Širec.
(Ne)potrebna PVO
Štiriintrideset predstavnikov civilne iniciative, ki je podalo omenjeno zahtevo na upravno enoto, se počuti ogoljufane. Menijo, da so glede na to, da je naprava predvidena v bližini njihovih domov, upravičeni pojasnil, in celo, da jim investitor nekatere negativne vplive prikriva. "Pristojni na občini so si poročilo o presoji vplivov na okolje (PVO) površno pogledali, saj so nam zagotovili, da vplivov na okolje ni. Če pogledamo poročilo, vidimo, da so ovrednoteni z vrednostjo dva, kar je polovica maksimalne obremenitve. Sploh pa nam niso povedali, da bo bioplinarna vir emisij formaldehida, ki je kancerogena snov. Plin se v izračunanem območju projektanta, do 29 metrov, zagotovo ne bo ustavil," na podlagi svojih virov trdi Milena Leskovar. V podjetju PP Energija menijo, da gradnja "sistema za zajem emisij", kot se bioplinarna navaja v uradnih dokumentih, ni okoljsko sporna, saj jih zakonodaja v tem primeru ne bi oprostila izdelave poročila. Zanjo so se odločili na željo občine Videm.
Uradni naslov po besedah direktorja podjetja pomeni nadgradnjo klasične bioplinarne, saj celoten proces poteka v zaprtem objektu. "Ocenjevalna lestvica PVO ni linearna in ne pomeni petdesetodstotne obremenitve okolja. Stopnja dva je še vedno okoljsko sprejemljiva in v poročilu tudi piše, da bosta gradnja in obratovanje objekta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva. Kar pa se formaldehida tiče, nam izdelovalec naprave s certifikatom garantira, da kogeneracijska naprava po vseh slovenskih in evropskih standardih ne bo presegala mejnih vrednosti. Popolnoma identične so vgrajene v Nemčiji, za katero Leskovarjeva trdi, da ima strožjo zakonodajo," je dejal direktor PP Energija, dr. Bojan Pahor, in ob tem še zanikal kakršnokoli plačevanje odškodnine občini Videm. Po neuradnih informacijah gre tu za sredstva, ki so si jih prebivalci Lancove vasi in Dražencev izborili pri svojem županu; za prihodke od uporabe stavbnega zemljišča biolplinarne, ki se bodo namenili za investicije v njihovih vaseh.
Pripravljeni na novo milijonsko odškodnino?
Pahor je še povedal, da več ne razume obtoževanj in zavajajočih argumentov civilne iniciative. V stalnih pritožbah vidi možnost ponovitve primera nasprotovanja civilne iniciative podjetju Meltal, kjer zdaj ptujska občina plačuje več kot dvomilijonsko odškodnino. Za zakop bojne sekire je Širec napovedal sestanek predstavnikov civilne iniciative, investitorja in MO Ptuj, ko se predsednik četrtne skupnost Breg – Turnišče Vladimir Koritnik vrne z dopusta.

Dr. Bojan Pahor: "Gradnja in obratovanje bioplinarne sta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva."

Uroš Gramc

Dr. Bojan Pahor: "Gradnja in obratovanje bioplinarne sta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva."

UROŠ GRAMC

 


kot lahko razberemo iz različnih člankov, gre ta iniciativa do konca.
In kot vidimo, so zastavili na pravem koncu in mislimo da jim bo uspelo.

Analizne naprave za merjenje formaldehida
- neposredno v izpuhu:
trenutno v veljavi   VDI-RL 3862, stran 2 ali 3 (DNHP-postopek) bzw.
VDI-RL 3862, Stran 4 (AHMT-postopek)
- Posamezzne meritve v najmanj 3 polurnih meritvah pod polnim plinom,
eventuelno dodatne pod delnim plinom

http://www.chemiereport.at/chemiereport/stories/10081/  Nova merilna
precizna merilna metoda, počakati bo treba na proizvajalce.

-v okolici naprave:
http://www.draeger.com/media/10/02/98/10029813/9022442_11_2006_de_en.pdf

http://www.cwaller.de/deutsch.htm?teil4_2_luftschadtstoffe.htm~information
Navodilo kako lahko pošljete vzorec v nemški laboratorij na spektralno
analizo.