Energetsko mešanico bi morale določati številke


Energetsko mešanico bi morale določati številke

clip_image001
Glede na to, da je bil torej ta teden na Evropski komisiji obarvan zeleno, smo komisarja vprašali še po mnenju o projektu gradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Kot odgovarja, ima vsaka država pravico, da sama določi svojo energetsko mešanico. »To je povsem avtonomna odločitev tudi zato, ker so tudi pogledi držav članic EU glede proizvodnje energije pogosto zelo različni, predvsem kar zadeva jedrsko energijo.«
Ob tem sogovornik spominja na zaveze, ki so jih sprejele države,

»Slovenija se je med drugim zavezala, da bo do leta 2020 delež obnovljivih virov energije povečala s 16 na 25 odstotkov, spoštovati pa mora tudi kjotske obveznosti«. »Seveda se je pa treba zavedati tudi, da vse odločitve, ki jih bo država sprejela, presegajo leto 2020 in jih je treba tako tudi obravnavati. Sedaj se, denimo, v Evropi že govori tudi o ne le 20-, ampak o 30-odstotnem znižanju emisij ogljikovega dioksida do leta 2020, do leta 2050 pa naj bi emisije znižali za 70 do celo 90 odstotkov. To so torej številke, katere je treba upoštevati, ko se odločamo za energetske vire prihodnosti. Na ta način bi morala razmišljati tudi Slovenija ob sprejemanju svojih odločitev povezanih z energetiko, vključno s TEŠ6« zaključuje Potočnik