ČEZMEJNO ONESNAŽEVANJE: EVROPSKA KOMISIJA JE SPROŽILA DVA POSTOPKA O KRŠITVAH. POTRJENA JE PREISKAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA. V OBJEKTIVU TUDI ŠKEDENJSKA ŽELEZARNA.


clip_image002

Izjava za javnost:

ČEZMEJNO ONESNAŽEVANJE: EVROPSKA KOMISIJA JE SPROŽILA DVA POSTOPKA O KRŠITVAH. POTRJENA JE PREISKAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA. V OBJEKTIVU TUDI ŠKEDENJSKA ŽELEZARNA.

Komisija za peticije evropskega Parlamenta je na zasedanju, ki je potekalo 4. maja 2010, potrdila nadaljevanje preiskave o čezmejnem onesnaževanju italijansko-slovenskega območja.

Peticija, ki jo je na Komisijo za peticije naslovila AAG – Greenaction Transnational, govori o onesnaževanju zraka, povzročenega s strani tržaških industrijskih objektov, in z onesnaževanjem morja, ki ga povzročajo ilegalni izpusti vseh kanalizacijskih čistilnih naprav v tržaški pokrajini. V objektivu okoljske organizacije so se znašli predvsem livarski oddelek škedenjske železarne, mestna sežigalnica in vseh pet naprav, ki upravljajo z odpadnimi vodami. Te izlivajo odpadne vode nazaj v morje, ne da bi jih prej prečistili. Onesnaževanje je potrdila preiskava evropske Komisije, ki je začela z dvema postopkoma o kršitvah. Prvi postopek se nanaša na onesnaževanje morske vode, drugi pa na onesnažujoče emisije, ki jih spušča v zrak škedenjska železarna. Obe vrsti onesnaževanja imata velik vpliv ne samo na italijansko območje, ampak tudi na obmejni državi, še posebno na Slovenijo.

Najpomembnejši tržaški kanalizacijski kolektor, ki služi več kot 170000 prebivalcem, izpušča odpadke v 7,5 km dolg podmorski kanal v bližini slovenskih teritorialnih voda, medtem ko nosijo zračni tokovi onesnažujoče emisije (vključno z nevarnimi dioksini) škedenjske železarne in sežigalnice na desetine kilometrov daleč. Ti onesnažujoči delci dosežejo tudi Slovenijo in Hrvaško.

Posledic tega hudega in stalnega onesnaževanja tal, vode in zraka ne moremo podcenjevati. Dokaz tega je visoka pojavnost rakavih obolenj v Trstu. Pri njih je le-ta na državni ravni na vrhu, dosega pa absolutno 1. mesto na tej nepriljubljeni lestvici na deželni ravni.

bertok

Kako pa je to v Sloveniji?

Kolomban je ozonski rekorder! Oblast je podlegla investitorjem in sedanjim onesnaževalcem, ne pa dolžnosti čuvanja zdravja svojih davkoplačevalcev. V Kolombanu, so postavili leta 2007 na najbolj vetrovnem mestu možnem, pomično postajo, ki je skoraj leto merila nekatere vsebnosti zraka, ne pa tudi meri tve dioksina, če se že toliko zgražajo nad tržaškim rakotvornim generatorjem.

Izkazalo se je sicer, da v vseh postavkah, razen ozonu, ne presega zakonskih norm, vendar, to podeželsko okolje, dosega in presega: SO2 kot Celje in 2x toliko kot Trbovlje, dušikovih oksidov toliko kot ob avtocesti v Mariboru.Čuden je tudi podatek o prašnih delcih, katerih mejna vsebnost naj bi bila presežena »samo« 8 x, ko pa tržaški župan prepoveduje promet zaradi njih v zimskih mesecih..kako je torej s prekomejnim vplivom?
Lovran je slovenski rekorder v onesnaženosti z ozonom, saj mejno vrednost presega 2 x! Ker je slednji posledica drugih onesnaževalcev v zraku in vetrov..od kod se je torej vzel, če je vse ostalo in drugod v mejah »normale«? Če k temu dodamo še študijo o obolevnosti otrok, med katerimi so rekorderji z Miljskih hribov, bi bilo za pričakovati naglo ukrepanje, da »dvig kvalitete življenja« ne bodo samo besede, ki se bodo izgubile v kraški burji!

                                                                                                                                                                                
Predsednik Alpe Adria Green:                                                                                                                                                        

Vojko Bernard

ODSTRANJEVANJE JAPONSKEGA DRESNIKA Z OBALE BLEJSKEGA JEZERA IN ZAŠČITENIH OBMOČIJ preloženo!!!


Ponekod ob Savi so sestoji dresnika že sklenjeni in nam preprečujejo dostop do vode.

Ob Blejskem jezeru tega ne bomo dovolili!

Društvo za varstvo okolja Bled Vabi na akcijo:

clip_image002

ODSTRANJEVANJE JAPONSKEGA DRESNIKA Z OBALE BLEJSKEGA JEZERA IN ZAŠČITENIH OBMOČIJ

Z akcijo želimo omejiti rastišča japonskega dresnika ob obali jezera in na nekaterih zaščitenih območjih.

Sodelujejo, AAG,  Občina Bled, Infrastruktura Bled, ZRVSN Kranj in Biotehniški center Naklo.

Udeležence prosimo, da s seboj prinesete zaščitne rokavice in eno od delovnih orodij (močne vile za obračanje zemlje,kramp,rovnica,lopata,grablje,vrtne škarje). Akcija bo trajala približno 4 ure.

Zbrali se bomo v soboto, 15.5.2010 ob 8.30h na parkirišču pod hotelom KRIM na Bledu.

Pridružite se nam!

Ob tej akciji bomo v dveh sobotah, 15.in 22. maja, od 14.do 18.ure, nad Grajskim kopališčem organizirali delavnice za otroke

– risanje na asfalt na temo biotske raznovrstnosti. Vabljeni!

Na žalost smo v Društvu za varstvo okolja Bled naivno načrtovali našo akcijo odstranjevanja Japonskega dresnika  okoli jezera prav na ta uscano Zofko. In res nam je zagodla.

Akcijo za jutri odpovedujemo in jo načrtujemo

v soboto 5. Junija ob istem času na istem zbirnem mestu.

Na dan biotske raznovrstnosti naslednjo soboto, 22. Maja bomo pričeli izvajati delavnice za otroke kot je načrtovano od 14. do 18. ure na sprehajalni poti pred grajskim kopališčem.

Leto biotske raznovrstnosti bomo v tem tednu obeležili s tem, da bodo po lokalih na Bledu od jutri naprej razstavljeni izdelki otrok Vrtca Bled ter učencev Osnovne šole Bled in Srednje šole Jesenice. Vabljeni k ogledu.