Javni poziv vladi Republike Slovenije za vložitev tožbe proti italijanski vladi zaradi soglasja k gradnji uplinjevalnika v Trstu


clip_image002

GMS: 051 31 450

Datum: 31.05.2010

Javni poziv vladi Republike Slovenije za vložitev tožbe proti italijanski vladi zaradi soglasja k gradnji uplinjevalnika v Trstu

Naravovarstvene organizacije in 95 % državljanov Slovenije, po javnomnenjski raziskavi koprske univerze, nasprotujemo izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu zaradi poslabšanja stanja v okolju, varnosti in gospodarske škode, ki bi jih ti »dinozavri ogljikove dobe« povzročili. Kljub »sfriziranim« vprašanjem v javnomnenjski raziskavi dnevnika Il Piccolo, so proti tem napravam tudi Tržačani.

Zato podpiramo odločitev parlamenta koncem lanskega leta, da gradnji plinskih terminalov v tržaškem zalivu nasprotujete z vsemi silami. Da smo na pravi poti dokazuje tudi aroganca italijanske ministrice za okolje, ki je enostransko prekinila razgovore. Obrazložila je, da je to območje njihove države, kar ni sporno. Zavedajo se, da je proti njihovemu soglasju za uplinjevalnik že uveden postopek pred Evropsko komisijo in, da novi dokazi o poneverbah, ki smo jih zbrali, še utrjujejo možnost naše zmage na upravnem sodišču.

Neodvisna stroka z naše in italijanske strani, ki se je kot civilna družba vključila in proučila le del investitorjeve dokumentacije vplivov žaveljskega plinskega terminala na okolje, je ugotovila številne nepravilnosti, potvorbe podatkov in pomanjkljivosti v dokumentih in podatkih. Pridobljena pa je bila tudi dokazna dokumentacija s strani DIGOSa (preiskovalnega oddelka specialnih operacij italijanske državne policije), na podlagi katere je bila s strani italijankih okoljevarstvenih organizacij vložena tožba na italijanskem sodišču. O tem sta bili vlada R Slovenije in Ministrstvo za okolje s konkretnimi dokumenti in podatki seznanjena tako preko okoljevarstvenih organizacij kot preko nekaterih strokovnjakov.

Zaradi vsega tega pozivamo vlado Republike Slovenije, da vloži tožbo na Evropskem sodišču. Prepričani smo, da bi tudi referendum dal prav taki odločitvi. Uspešnost postopka nakazuje tudi sodna praksa te ustanove, kot je npr. v zadevi C-392/96 Komisija/Irski, s čimer je seznanjena tudi delovna skupina za terminale pri MOP.

Obenem pozivamo vlado, da prične s postopki za presojo prekomejnih vplivov razvojnih načrtov tržaškega pristanišča, ki predvidevajo tudi energetski pol z uplinjevalnikom in termocentralo, in sanacijo sedanjega čezmejnega onesnaženja, kar dokazujejo meritve postaje v Lovranu. Tudi glede tega je že uveden postopek pred Evropsko komisijo.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Rigassificatore di Trieste. Il WWF: “Prestigiacomo disinformata, superficiale o arrogante?”


Trieste, 26 maggio 2010

Rigassificatore di Trieste. Il WWF: “Prestigiacomo disinformata, superficiale o arrogante?”

Sconcertano alcune dichiarazioni del ministro dell’ambiente, Stefania Prestigiacomo, a latere dell’incontro con il collega sloveno Žarnić, lunedì 24 maggio a Trieste.

I resoconti di stampa riferiscono infatti che, per la valutazione degli aspetti ambientali ed economici, il progetto del metanodotto Trieste-Grado-Villesse sarebbe “oggettivamente scollegato” dal progetto del rigassificatore di Zaule.

Eppure è noto ed evidente che senza metanodotto il rigassificatore non avrebbe alcun senso (come si porterebbe il GNL rigassificato agli utenti finali?), così come sono noti – e dovrebbero esserlo anche al ministro – i rilevanti impatti ambientali, sugli organismi marini e sull’intero ecosistema marino, dovuti ad esempio al sollevamento di materiali inquinati dai fondali della baia di Muggia. Sollevamento dovuto sia al movimento delle gasiere (che si aggiungerebbe a quello già prodotto dalle petroliere dirette al terminale SIOT), sia ai lavori di dragaggio e posa tubature, che entrambi i progetti prevedono.

Tutti aspetti grandemente sottovalutati tanto negli studi di GasNatural e SNAM, quanto nelle valutazioni del ministero dell’ambiente, come il WWF ed altri hanno ripetutamente segnalato.

Ce n’è abbastanza per concludere che la valutazione su rigassificatore e metanodotto andrebbe rivista da cima a fondo ed effettuata congiuntamente (altro che progetti “oggettivamente scollegati”!), per non dire delle innumerevoli gravi scorrettezze, contraddizioni e falsità negli studi di GasNatural, del fatto che le osservazioni ed i pareri dei Comuni in cui tali scorrettezze, contraddizioni e falsità venivano documentate, non sono stati presi in considerazione dal ministero dell’ambiente, ecc.

Il ministro ha poi risposto alle preoccupazioni slovene per il raffreddamento del mare a causa del processo di rigassificazione, affermando che accanto al rigassificatore sorgerà una centrale elettrica da 400 MW, la quale utilizzerà le acque fredde dell’impianto proposto da GasNatural. Un modo davvero singolare di anticipare le conclusioni di una procedura VIA – quella sulla centrale proposta di Lucchini Energia – ancora in corso e, a quanto si sa, ben lungi dal concludersi. Si sottintende che i tecnici del ministero ubbidiranno in ogni caso ai diktat politici? Un film già visto, d’altronde, proprio con la VIA sul progetto degli spagnoli.

La centrale Lucchini, tuttavia, utilizzerebbe solo una parte dell’acqua di scarto del rigassificatore, ma soprattutto aumenterebbe di molto le emissioni inquinanti: quasi il 50 per cento in più, ad esempio, rispetto al totale attuale delle polveri fini PM10 emesse nell’intera Provincia di Trieste. Dare per scontato che il progetto si farà non pare, quindi, molto razionale per un ministro dell’ambiente. Così come del tutto irrazionale è il “protocollo d’intesa” firmato un anno fa da Regione, Provincia e Comune di Trieste con Lucchini, nel quale gli enti suddetti si impegnano a fare di tutto per favorire la costruzione della centrale in quanto “importante intervento di miglioramento ambientale” (sic!).

Il ministro Prestigiacomo, massimo garante (in teoria) di una rigorosa valutazione tecnica degli impatti che i progetti di opere private comportano per gli equilibri ambientali e la salute pubblica, pare quindi incline ad assecondare piuttosto le pressioni della politica (e degli interessi economici che con questa si intrecciano).

Dulcis in fundo il ministro ha anche ipotizzato una sorta di arrogante “do ut des”: la Slovenia rinuncia ad ostacolare il rigassificatore di Zaule e l’Italia in cambio non creerà ostacoli all’ampliamento del porto di Capodistria, sul quale è in corso la procedura VAS (valutazione ambientale strategica).

Il tutto sa un po’ di ricatto, in verità, e verrebbe semmai da chiedersi come mai sull’ampliamento di quel porto sia in corso una VAS transfrontaliera, mentre nulla del genere è avvenuto per il ben più ambizioso piano regolatore del Porto di Trieste (che pure prevede un grande “polo energetico” al suo interno, in un sito guarda caso coincidente con quelli del rigassificatore proposto da GasNatural e della centrale elettrica di Lucchini). Sarà materia per futuri chiarimenti, che il ministro non mancherà certo di dare, ai triestini e ai muggesani prima ancora che al Governo sloveno. Almeno questo è quello che si augura il WWF.

Sporočilo za javnost SMS – TEŠ6


clip_image002 SPOROČILO ZA JAVNOST

 

(Ljubljana, 28.05. 2010)

Stranka mladih – zeleni Evrope, pozivamo Kabinet Predsednika Vlade RS ter odgovorne v HSE, da javno obrazložijo zapisane pavšalne in pomensko zavajajoče navedbe v novici objavljeni na strani Predsednika Vlade RS, z dne 25.5. 2010, z naslovom »Premier Pahor na delovnem obisku v Termoelektrarni Šoštanj«.

Ob dejstvu, da Slovenija, kljub podpisu Kjotskega protokola, zavezujočega k zmanjševanju toplogrednih emisij, ki dokazano pospešujejo negativne okoljske in klimatske spremembe tako globalno kot lokalno, povečuje toplogredne emisije in že danes presega sprejemljive kvote CO2, bomo z izgradnjo novega bloka termoelektrarne na premog TEŠ6, slovenski državljani še dodatno primorani vdihavati slaba zrak in plačevati drage emisijske pribitke, saj tehnologija za shranjevanja emisij v ustrezne geološke strukture sploh še ne obstaja!

Gotovo se odgovorni tako v Vladi RS, kot v pristojnih ministrstvih zavedajo tega dejstva, prav gotovo pa se odgovorni za TEŠ6 zavedajo nerešljivega problema z emisijami, zato je povezovati strokovnih terminov trajnosti in obnovljivosti z izgradnjo termoelektrarne TEŠ6 lahko le zavajanje javnosti oziroma namerno zlorabljanje pomena trajnostnega razvoja, obnovljivosti virov ter družbene odgovornosti, kot jih navaja izjava Kabineta Predsednika Vlade.

Prav tako, V SMS –ZELENIH kategorično nasprotujemo državnemu poroštvu za 440 milijonov evrov ki naj jih investitorji raje zagotovijo s poroštvenimi izjavami svojih bodočih kupcev, ki bodo gotovo bolj pozorni na netransparentnost, nekonkurenčnost, potencialno koruptivnost ter dokazano okoljsko oporečnost investicije, kot je sedaj slovenska vlada.

Predsednik SMS – ZELENI mag. Darko Krajnc ponuja, na današnji svetovni dan sonca, preprosto in preverjeno rešitev tako slovenskih emisijskih kot energetskih dilem, ki se imenuje SONCE – JEDRSKI REAKTOR. »Slovenski premog pa raje prihranimo za čas, ko bo ta najmogočnejši in najcenejši reaktor ugasnil«.

Triglavskega Narodnega Parka NI VEČ!!!


Državni svet je včeraj na 50. seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, potrdil predlagani zakon o Triglavskem Narodnem Parku, ki je bil pripravljen brez sodelovanja koalicije nevladnih organizacij za ohranitev TNP, ki vključuje več kot dvajset zvez in društev. V AAG smatramo, da se je z to odločitvijo vpisal na seznam tistih, ki so podprli tajkunski lobij, ki želi razprodati in pozidati, še edino dokaj ohranjeno naravo. Koalicijo nevladnih organizacij je predlagatelj (MOP in vlada) zakona enostransko, kljub dogovoru, izključil pri sooblikovanju zakona in tega napisal sam z podporo Smučarske zveze, Lovske zveze in Planinske zveze, ki bi se z sprejetjem zagotovili trajni sedež pri odločanju “razvoja” neokrnjene narave, kar bi narodni park po vseh evropskih in svetovnih kriterijih moral biti.

PESEM NA POGREBU TNP, KI SO GA USMRTILI: DRŽAVNI ZBOR IN DRŽAVNI SVET V SODELOVANJU Z SMUČARSKO ZVEZO, PLANINSKO ZVEZO TER LOVSKO ZVEZO. SLAVA MU!!!

390px; width: 640px”>http://www.youtube.com/v/6HsT-6CdSX4?version=3</object>

Pokljuka_021

Še TRI kilometre do pravega vonja po gozdu – RUDNO POLJE – tako reklamira uprava TNP WC kontejnarje in razrito pokrajino na spodnjih slikah

Pokljuka_015

Pokljuka_013

Eko sklad ponovno deli


Direktor direktorata za energijo Janez Kopač o pravem ljudskem gibanju v ukrepe energetske
učinkovitosti

Potem ko je slovenska vlada 13. maja potrdila letošnji
program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske
učinkovitosti, je Eko sklad danes objavil tri javne pozive za dodeljevanje teh sredstev v skupni
vrednosti 18 milijonov evrov za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite
rabe energije v stanovanjskih stavbah. Na Eko skladu pravijo, da je sredstev dovolj za 12.000
posameznih spodbud, z ukrepi pa bi po izračunih na letni ravni prihranili 100 gigavatnih ur
energije in za 20 tisoč ton zmanjšali izpuste CO2.
Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci pojasnil direktor Eko sklada Franc Beravs, so letos
objavili kar tri javne pozive. Letošnji osrednji poziv za nepovratne finančne spodbud je tako
namenjen občanom, ki ukrepov v ali na stanovanjskih stavbah še niso izvedli. Med desetimi
ukrepi je kar nekaj novosti, poudarja Beravs. Poleg nadaljevanja spodbujanja vgradnje
solarnega ogrevalnega sistema za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje, je
sogovornik med novostmi med drugim navedel vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode in/ali centralno ogrevanje, vgradnjo sistema centralnega ogrevanja pri obnovi
stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije in
vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Medtem ko v preteklosti pri ukrepu zamenjave zunanjega stavbnega pohištva ni bilo razlikovanja
med lesenimi in PVC okni (za vse je veljala enaka spodbuda: 60 evrov na kvadratni meter), bo
letos drugače, poudarja Beravs. »Za vgradnjo lesenih oken bo spodbuda namreč enkrat višja in
bo obsegala 100 evrov na kvadratni meter.« Za omenjene ukrepe bo razpisanih 13,72 milijonov
evrov, javni poziv pa bo odprt do objave zaključka javnega poziva oziroma do konca leta 2010.
Pri tem je višina spodbude za posamezne ukrepe, razen za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe in/ali za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi,
zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, omejena na 25 odstotkov priznanih
stroškov naložbe, hkrati pa bo za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v
absolutnem znesku.
Višina spodbude za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe pa je
določena glede na izračunani energijski razred (pri tem mora stavba imeti potrebe po toploti
manj kot 25 kWh) in neto ogrevano površino stanovanjske stavbe ter vrsto in volumski delež
izolacijskega materiala in ne presega 25.000 evrov. Enaka omejitev velja tudi za višino
spodbude za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v
pasivnem energijskem razredu, ki je določena v višini 250 evrov na kvadratni meter za največ
100 kvadratnih metrov neto ogrevane površine.
Višje spodbude za socialno šibke občane v večstanovanjskih stavbah javni poziv je namenjen

občanom, ki so že izvedli katerega od štirih ukrepov, ki so bili predmet spodbujanja v letu

2009, v času od zaključka lanskoletnega javnega razpisa dne 9. oktobra 2009, in do objave

letošnjih javnih pozivov, torej do 21. maja 2010.
V tem primeru bo Eko sklad nepovratna sredstva dodelil za nakup in vgradnjo solarnih
ogrevalnih sistemov, kotlov na lesno biomaso, ter toplotno izolacijo fasad in zamenjavo
zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb – pogoji in kriteriji za
pridobitev finančne spodbude za posamezne ukrepe ostajajo enaki, kot so bili lani. Za te ukrepe
bo razpisanih 2,5 milijonov evrov sredstev, trajanje tega javnega poziva pa bo omejeno do 31.
julija 2010.
Za občane, ki bodo izvajali naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost večstanovanjskih stavb, pa je objavljen poseben javni poziv.Pri tem bodo sredstva
razpisana za izvedbo enega ali več v ukrepov, kot je toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija
strehe oziroma podstrešja; zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih;
vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso; vgradnja termostatskih
ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnja sistema delitve stroškov za
toploto. Za te ukrepe bo razpisanih 1,78 milijonov evrov sredstev, javni poziv pa bo odprt do
objave zaključka javnega poziva oziroma do konca leta 2010.

Medtem ko je tudi pri teh ukrepih višina spodbude omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov
naložbe, hkrati pa bo za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v
absolutnem znesku, bodo višje spodbude pri ukrepih v večstanovanjskih stavbah deležni
socialno šibki občani – v teh primerih bo spodbuda določena v višini 100 odstotkov priznanih
stroškov naložbe. S tem bo po Beravsovih besedah lažje doseženo soglasje etažnih lastnikov,
ki imajo v lasti vsaj 75-odstotni delež nepremičnine, saj socialno šibki zaradi pomanjkanja
denarja tovrstne ukrepe po navadi ovirajo.
Vlogo oddati pred začetkom ukrepa, ko je letos na voljo 18 milijonov evrov sredstev, se bo po besedah
mag. Janeza Kopača, direktorja Direktorata za energijo na gospodarskem ministrstvu naslednje
leto preko prispevkov na cene energentov, ki se stekajo neposredno v Eko sklad, nabralo 25
milijonov evrov, v letu 2012 pa kar 32 milijonov. Kopač je mnenja, da se bo sedaj začelo pravo
ljudsko gibanje v ukrepe učinkovite rabe energije.
Mag. Vesna Črnilogar pa vse kandidate opozarja, da morajo popolno vlogo za dodelitev
nepovratne finančne spodbude oddati pred začetkom obnove ali gradnje; Eko sklad bo
najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge odločil o vlagateljevi pravici do nepovratne
finančne spodbude z odločbo, na podlagi katere bo s prejemnikom spodbude sklenjena pisna
pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Po prejemu dokazil o
pravočasnem in pravilnem zaključku naložbe pa bo izplačilo spodbude izvedeno v 30 dneh.
Spodbude tudi za pravne osebe?
Medtem ko je za občane na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov (OVE) z
nepovratnimi finančnimi sredstvi dobro poskrbljeno, nastaja velika praznina za razvoj projektov
URE in OVE pri pravnih osebah, ki so istočasno veliki porabniki energije, meni Božo Dukić z
Inštituta za obnovljive vire energije Kranj.
Velik problem vidi sogovornik v pomanjkanju znanja na tem področju in kljub omejitvam zaradi
državne pomoči tržno usmerjenim pravnim osebam, bi lahko država po njegovih besedah preko
ustreznega javnega razpisa vsaj delno sofinancirala izvedbo analiz obstoječega stanja
energetskih tokov po posameznih objektih z izdelavo idejnega predloga projekta za zmanjšanje
porabe energije. S takšno aktivnostjo bi po njegovih besedah dosegli intenzivno povezovanje
visokošolskega študija s prakso in angažirali veliko sedaj pasivnih strokovnjakov. Ker bo
prihodnje leto zbranih več sredstev za ukrepe URE in OVE, tako Dukić, bi lahko v ta namen
namenili vsaj 10 odstotkov zbrane mase sredstev. S predlogom o tovrstnih spodbudah je
sogovornik seznanil tudi že Direktorat za energijo na gospodarskem ministrstvu in Eko sklad, kot
izvajalca.
Ali bodo tovrstne spodbude za ukrepe v URE in OVE, kot so jih sedaj deležni občani, morebiti
uvedli tudi za nekatere pravne osebe, o tem po Kopačevih besedah samo še razmišljajo. V prvi
vrsti pa bodo imele po njegovih besedah prednost stavbe v javnem sektorju, kot so šole in
bolnice.

Vzpodbuda pravnim osebam za URE in OVE


 

Spoštovani Janez Kopač in Hinko Šolinc!

image

Pri vzpodbujanju občanov za URE in OVE smo vsi skupaj naredili korak naprej.

Naslednji potrebni korak bo potreben pri energetski obnovi poslovnih objektov v lasti različnih pravnih oseb.

Poznane so omejitve zaradi državne pomoči in v našem predlogu ne mislimo na pomoč, pač pa na vzpodbudo za  raziskovanje in študij na področju energetskih tokov po posameznih objektih in strokoven pristop k izdelavi potrebnih projektov za sanacijo.

V ta namen bi bilo pomembno vsaj delno sofinancirati tovrstne aktivnosti v posameznih pravnih osebah ( preko ustreznega javnega razpisa).

Potrebna bi bila izvedba analize obstoječega stanja energetskih tokov po posameznih objektih z izdelavo idejnega predloga projekta za zmanjšanje porabe energije. V primeru dokazljivosti bi država sofinancirala do 50%  izdatkov za izdelavo analize in idejnih projektov  iz namenskih proračunskih sredstev ob pogoju, da bo energetski prihranek najmanj polovičen.

S takšno aktivnostjo bi dosegli intenzivno povezovanje visoko šolskega študija s prakso , kakor bi tudi angažirali veliko sedaj pasivnih strokovnjakov.

Sedaj nam je poznana slaba energetska učinkovitost objektov , predvsem javnih, toda s takšnim pristopom bi počasi ustvarjali ekipo uspešnih strokovnjakov na daljši časovni rok.

Ker bo prihodnje leto zbranih več sredstev za ukrepe URE in OVE bi lahko v ta namen namenili vsaj 10% zbrane mase sredstev. Vse to pa bi lahko izvajal EKOsklad, kot inštitucija,katera to delo obvlada in pozna, saj gre skoraj skozi enako proceduro subvencioniranje občanov.

Prepričani smo v dolgoročni uspeh s takšnim pristopom in vedno lažje bo prepričevati lastnike objektov k ukrepanju.

Je že res, da bo lastnike objektov pričela preganjati tudi potreba po varčevanju ampak ,žal je danes še premalo znanja in s takšno akcijo bi veliko prispevali k širjenju znanja.

ALPE ADRIA GREEN

50. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni


REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Številka: 0651-05/08-50/1                                                       
Ljubljana, 19. 5. 2010                                                                        

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/08 in 73/09)

SKLICUJEM
50. sejo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v
sredo, 26. maja 2010, ob 14. uri
v sobi 209/II, Ljubljana, Šubičeva 4.

Dnevni red:
1.        Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.        Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) – druga obravnava, EPA 806-V
–        Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu DZ št. 164/2009 z dne 14. 12. 2009.
–        Predlog zakona ste prejeli po elektronski pošti.

–        Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ste prejeli po elektronski pošti.
–        Stališče Koalicije nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka ste prejeli po elektronski pošti.
–        Stališče Alpe Adrie Green ste prejeli po elektronski pošti.
3.        Potrditev zapisnika 49. seje komisije
–        Osnutek zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.

* * *

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Meti Štembal na telefon 01 478 9807 ali 041 735 081 oz. po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si
                                                                                                         Predsednik
                                         Darko Fras, l. r.
Vabljeni:
–        Ministrstvo za okolje in prostor
–        Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska 27, 4260 Bled
–        Bogomir Vnučec, državni svetnik
–        Rastislav Jože Reven, državni svetnik
–        Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
–        Občina Kobarid, Trg svobode 2. 5222 Kobarid
–        Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
–        Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
–        Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
–        Občina Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec
–        Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
–        Občina Gorje, Spodnje Gorje 22, 4247 Zgornje Gorje
–        Alenka Bizjak, za Koalicijo nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka,  Streliška 1, Ljubljana
–        Alpe Adria Green, Prešernova 26, 4270 Jesenice
–        CIPRA Slovenija, Trubarjeva 50, Ljubljana
–        Skupnost občin Slovenije
–        Združenje občin Slovenije

Pokljuka_011

Vede o zivljenju


Vede o življenju, kot so biotehnologija, genetika, molekularna biologija, imunologija in sorodne, predstavljajo eno izmed najbolj perspektivnih področij znanosti in tehnologije. V Sloveniji na tem področju deluje več kot deset skupin v akademskih inštitucijah ter v več podjetjih. Tehnike genskega spreminjanja organizmov so v zadnjih desetletjih postale nepogrešljivo orodje tako za odkrivanje delovanja bioloških sistemov kot za odkrivanja novih zdravil, terapij in industrijskih procesov. V Sloveniji imamo več kot 30-letno tradicijo varnega dela z gensko spremenjenimi organizmi, saj v tem času ni bilo nobenega incidenta, ki bi povzročil kakršnokoli zdravstveno ali materialno škodo.

Delo na področju z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) regulira zakon, ki se je nedavno spremenil. Žal ugotavljamo, da se je z novim zakonom obseg administriranja še dodatno povečal. Zahtevana dokumentacija, ki jo mora predložiti vsaka skupna, ki dela z GSO, je dosegla nevzdržne razmere. Za ilustracijo lahko omenimo, da je morala ena izmed raziskovalnih organizacij v Sloveniji predložiti več kot 60 dokumentov, ki se morajo vsako leto ažurirati. Obseg poslanih dokumentov je tako skupno presegel 700 strani. Takšen obseg administriranja pomeni ogromno breme za raziskovalce, ki v posameznih inštitucijah skrbijo za skladnost s predpisi, kar pomeni, da lahko v inštituciji en doktor znanosti skrbi samo za dokumentacijo, ki praktično v ničemer ne izboljšujejo varnosti. V številnih evropskih državah je skrb za varnost bistveno poenostavljena v primerjavi s Slovenijo. Poenostavitev administriranja bi lahko pomembno zmanjšala breme raziskovalnim inštitucijam, ki zaradi narave dela generirajo največjo raznolikost GSO. Nepotrebno, zahtevno in preveč obsežno administriranje je dodaten dejavnik, ki zmanjšuje interes ustanavljanja biotehnoloških podjetij v Sloveniji. V Sloveniji raziskovalne skupine večinoma opravljajo raziskave z GSO v laboratorijih 1. varnostnega razreda, kar po definiciji pomeni zanemarljivo tveganje, ter nekaj v 2. varnostnega razreda, ki predstavlja majhno tveganje. Sedanji predpisi velikokrat zahtevajo, da se vedno znova zelo podrobno opisuje organizme in sisteme, ki so bili že velikokrat opisani.

Predlagamo, da se oblikuje skupina, v kateri bodo predstavniki raziskovalnih inštitucij ter MOP, ki bo preučila konkretno poenostavitev administrativnih postopkov, ki bodo spodbudili razvoj raziskav na tem področju in bo predlagala konkretne poenostavitve predpisov in zakona, ki ne bodo zmanjšali varnosti oz. povečali tveganja. Pri tem se bo skupina zgledovala po relevantni organizaciji evropskih držav, kjer so predpisi še vedno v skladu z evropsko zakonodajo, vendar najbolj podpirajo učinkovito raziskovalno delo. Podobne ukrepe bi predlagali tudi za druge predpise, ki se tičejo raziskovalnega dela.

“Giornata Ecologica” u Veroni


Učešće Pokreta zelenih „Breza“ 2. maja 2010. na "Giornata Ecologica" (ekološkom danu) u Veroni

EkoVespe

U organizaciji Opštine Verona i javnog preduzeća Amia Verona S.p.A. (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale) 2. maja 2010. godine održan je „Giornata Ecologica" (ekološki dan) u Veroni. Predstavnik Pokreta zelenih „Breza“ Predsednik izvršnog odbora Aleksandar Antonijević, na osnovu poziva lokalnih ekoloških aktivista iz Verone, prisustvovao je ovom događaju. U okviru aktivnosti „Giornata Ecologica" priređena je prezentacija sistema recikliranja komunalnog otpada u gradu Verona, koja je postavljena u tzv. multimedijalanom kamionu-kontejneru.

KamioniArena RadSaDecom  

Na trgu ispred arene izložena su vozila i mašinerija koju koristi preduzeće Amia Verona S.p.A. u čišćenju i sređivanju grada Verone.
Na štandovima postavljenim na trgu, promoteri su objašnjavali zaintersovanima na koje načine se prikuplja otpad u Veroni kao i na koje načine se tretiraju određene vrste otpada. Takođe, su napravljene interaktine edukativne radionice za decu gde su promoteri kroz igru deci približili proces reciklaže papira, metala, stakla, plastike …itd.

  Sator2Sator

Na jednom štandu je prikazan sistem reciklaže tetrapak papira koji se prikuplja zajedno sa ostalim reciklažnim papirom i tako pomešan reciklira, što je zbog prisustva aluminijuma u sebi izuzetno zahtevan proces. Ovakav način recikliranja tetrapak papira jedinstven je u Italiji i vrlo redak u Evropskoj uniji
Velika pažnja posvećena je i reciklaži neonskih sijalica kao i popularizaciji njihove upotrebe umesto klasičnih koje će uskoro u Evropskoj Uniji biti izbačene iz upotrebe.

StandTetrapakStand

Na osnovu svega viđenog, celokupan utisak je, da sa pravom Veronu možemo nazvati ekološkom prestolnicom Italije.

Ekomedija pokreta zelenih “Breza”

Izjava za javnost – GOLF IGRIŠČE LIPICA


clip_image002

GMS: 051 311 450

IZJAVA ZA JAVNOST

19.11.2008 je ALPE ADRIA GREEN dal izjavo za javnost v kateri smo nasprotovali izgradnji izgradnji novega GOLF igriča v Lipici.

V tej izjavi smo zapisali:

Pridružujemo se mnenju društva Krajinskih aritektov Slovenije, lokalnih okoljskih društev, civilnih inciativ in posameznikom ki dokazujejo, da širitev GOLF igrišča v to okolje ne sodi. Ne mislimo se spuščati v strokovnost in nepristranskost študije o vplivih na okolje, vendar menimo, da je študija izdelana nestrokovno in da je celo izdelana po navodilih lastnika (države) kompleksa » Lipica«. Območje, ki je zaščiteno z naturo 2000, se ne more, zaradi zaslužka posameznikov in interesov novopečenih bogatašev ter politične elite uničiti. Znano nam je, da so bili vsi, ki so nasprotovali temu projektu tako ali drugače onemogočeni, zaposleni pa odpuščeni! Čudi nas tudi dejstvo, da niti ena politična stranka, ki je v parlamentu ni nasprotovala temu projektu, pa čeprav so pred volitvami vsi vpili v en glas in zavajali volilce kako bodo očuvali okolje! Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v zadnjem trenutku ublažila svoje stališče o območja zaščiti hrošča. V prvi oceni SAZU trdi, da igrišče v to območje ne sodi, sedaj pa pravijo, če bi igriče zaobšlo gozd, bi tudi oni dali privolenje. To privolitev so napisali tako kot, da bi hrošči vedeli, kje se smejo nahajati in kje ne. Po našem mnenju je SAZU klonil interesom skurupirane politike in vplivnih bogatašev, saj bi morali ščititi kompleks Lipica kot celoto, ki je bil predlagan UNESCU, kot svetovna dediščina, ne pa, da podpira še dodatne posege v ta spomenik. Samo kot primer, če izpustimo vse negativne vplive na okolje, naj navedemo, da Lipica leži na zelo občutjivem kraškem območju, kjer je voda eden izmed najbolj dragocenih virov za preživetje na tem območju, še zlasti v kontekstu pospešenega globalnega segrevanja. V sosednji državi Hrvaški v Motovunu so na podobnem kraškem terenu zgradili igrišče za GOLF z 18 luknjami . Za namene tega igrišča porabijo 2700 m3 vode na dan, kar je 400.000 m3 na leto. Zaradi tako velike porabe vode in podnebnih sprememb se minimalni pretok reke Mirne vsako leto zmanjšuje. Tu se postavi vprašanje ali bodo imeli v sušnih mesec v Lipici prednost prebivalci ali pa igrišče za GOLF. Glede na podoporo politike temu igrišču, če se bo to igrišče dogradilo, lahko pričakujemo, da bodo raje uvajali redukcijo vode okoliškim prebivalcem, kot pa bi nehali zalivati »LUKNJE« na igrišču. Obogatena voda z gnojili pa bo iz igrišča odtekala v podtalnico in jo z njimi tudi dodatno obogatila. Zaradi vseh dejstev AAG zahteva od nove vlade, da takoj zaustavi vse nadaljne akivnosti v zvezi z načrtovano gradnjo novega GOLF igriča v Lipici in da se celovito zaščiti vso kulturno krajino na tem območju s katero so se vse Slovenske vlade v tujini ponašale kot dragulj Slovenije in da sanira kobilarno.

V AAG lipicanec še vedno vztrajamo na teh argumentih in v kolikor bo prišlo do gradnje , bomo aktivirali vsa zaintesirana okoljska društva, posameznike ter člane Alpe Adria Green iz vseh treh držav in fizično preprečili gradnjo tega igrišča, kot smo zapisali takrat!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard