Predavanje: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE


Društvo za varstvo okolja Bled

Vabi na predavanje:

clip_image002

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE

Na predavanju bo predstavljena pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na območju občine Bled in v okolici. Posebej bodo obravnavani tisti, ki so bolj občutljivi na spremembe oziroma imajo večjo vlogo pri omilitvi posledic podnebnih sprememb. Predaval bo Metod ROGELJ, univ. dipl. biolog, iz ZRSVN Kranj,

v četrtek, 8.4.2010 ob 18h v Knjižnici Bled.

Pridružite se nam!