Prvo ime, ki ga je AAG dala na svojo črno tablo!


clip_image002

Mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice Slovenija

Gms: 051 311 450 Tel: 04 583 6640

Zadeva: Dodano prvo ime na črno tablo AAG okolju neprijaznih oseb – Matej Lahovnik

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green uvršča po sklepu Komisije za oceno okoljske primernosti za državo Slovenijo z dne 12.4.2010 na svojo ČRNO TABLO OKOLJU NEPRIJAZNIH OSEB, za prvo četrletje 2010, gospodarskega ministra Mateja Lahovnika, zaradi vztrajanja pri zagovorjanju investicije v TEŠ6.

image

OBRAZLOŽITEV

Komisija za oceno okoljske primernosti za Slovenijo je na svoji redni seji pregledala javne izjave ministra za gospodarstvo in dostopne podatke na različnih spletnih straneh o predvideni investiciji TEŠ 6. Pri svojem delu je komisija ugotovila, da bo TEŠ6, kljub najnovejši izbrani tehnologiji francoskega proizvajalca še vedno pri proizvajanju električne energije, oddajala v okolje večjo količino toplogrednih emisij, kot pa jih dane obveze Republike Slovenije po Protokolu iz Kyota in zaveza ob vstopu v članstvo Evropske Zveze dopuščajo . Tako se zavestno odločamo k kršenju danih obvez in obveznem letnem plačevanju emisijskih kuponov v breme državnega proračuna. Vse to je v nasprotju s sprejetim Operativnim planom o zmanjševanju toplogrednih emisij in tudi v nasprotju s sprejetim Nacionalnim energetskim planom. Ob intenzivnem podpiranju investicije pa minister Matej Lahovnik in njegovo ministrstvo ni ničesar naredilo za povečano rabo obnovljivih virov energije v državi.

Komisija je mnenja,da naj minister toliko časa ostane na tej Črni tabli okolju neprijaznih oseb, dokler Ministrstvo za gospodarstvo ne sprejme ukrepov za promocijo in večjo rabo obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Mednarodna organizacija AAG bo spremljala razvoj dogodkov do prejema informacije iz medijev o prejemu poročila nevtralne organizacije o predvideni investiciji v Šoštanju, katera se išče po sklepu Vlade RS. Predviden rok za obravnavo takšnega poročila je 120dni.

Predsenik ALPE ADRIA GREEN:                                           Jesenice: 14.04.2010

Vojko Bernard