Društvo za varstvo okolja občine Bled koordinira organizacijo in potek akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu v OBČINI BLED


KS Bled:

– Dindol: 9 prostovoljcev na območje po staro bolnico vodi g. Pazlar

– Mlino:  očistijo območje Jezernice ( pri grabljah MHE čisti Pisek), pod ČN in na območju med Mačkovcem in Govejkom – zbrane odpadke bodo predvidoma sami dostavili na Infrastrukturo.

– Straža: čisti TD in gre ob sprehajalni poti s Straže do Mlina

– Dobe: čisti se divje odlagališče in območje gozdnega robu nad Lisicami.

– Prostovoljci lokala Aško – dodeli se 2 odlagališči desno ob cesto Bled – Podhom.

– Prostovoljci iz TNP čistijo območje potoka Rečice do Save Dolinke.

– Društvo za varstvo okolja – divja odlagališča po Lisicami

KS Rečica:

– Prioritetno se čisti odlagališče pod železniško postajo na Kolodvorski in od Grimšč proti Zasipu, ob večji udeležbi še področje med Razgledno in Poljšiško. Pri akciji sodeluje tudi Policijska postaja Bled z do 8 prostovljci.

– POGAČNIK, 041-942-242, 040-677-742

KS Bohinjska Bela:

– Izvaja se v skladu z dogovorom s sestanka KS z društvi – Slovenska vojska čisti območje vojašnice in področje Mačkovca ter strelišča. MIHAEL STOJAN, 051-349-138

KS Zasip:

– PGD Zasip izvede akcijo izvlačenja zapuščenih vozil – pri tem sodelujejo z mehanizacijo nekateri krajani, lovci čistijo Piškovico proti iztoku Radovne, 4 odlagališča pa prostovoljci CIRIL KRAIGER, 031-631-845

KS  Ribno:

Razpored zbirnih mest v KS Ribno, odgovorne osebe:

            KS RIBNO SKUPAJ

– 1          Samo Zupan   Selo pri Bledu 33a      041 600 381    samo.zupan@siol.net

– RIBNO: zbirališče prireditveni prostor »Za goro« (oz. pod goro) ob 9:00

– 2          Maks Ambrožič           Pungart 2, Ribno        041 608 217   maks.ambrozic@siol.net

– 3          Boris Cvek      Šolska ulica 4, Ribno  041 774 313    boris.cvek@elmont.si

– 4          Jure Ažman     (ŠD Ribno)      041 774 313   

– SELO: zbirališče avtobusno postajališče (središče vasi pri »skalci«) ob 9:00

– 5          Mihaela Pesrl Selo pri Bledu 55        031 805 082   mihaela.pesrl@gmail.si

– 6          Toni Kristan    Selo pri Bledu 43b      041 368 896    anton.kristan@elan.si

– BODEŠČE: zbirališče avtobusno postajališče ob 9:00

– 7          Franci Valant Bodešče          041 706 661    franci.valant@gmail.com

– KORITNO: zbirališče avtobusno postajališče ob 9:00

– 8          Jožef Dijak      Koritno           051 648 873    jpe.dijak@siol.net

Ostalo:

– Ribiči čistijo območje Save Bohinjke od Boh. Bele do mostu v Bodeščah.

– TD Boh. Bela že očistila okolico državen ceste Bled –  Bohinj od Mačkovca do AP za odcepom Kupljenik.

– Člani LD Bled so danes čistili področje Brje. Podatke o obsegu in o še neočiščenem sporočijo predsednici sveta KS Bled ge. Pazlar.

– Podjetje Sava Hoteli Bled bodo očistili območje Grajskega hriba in Višce

– Planinsko društvo Bled  izvede akcijo na območju Osojnice, Stanu, Zaka – Rčitno.

– Krajevne skupnosti na zadnjih dogovorih po možnosti vključijo posameznike z gradbeno mehanizacijo, traktorji in vitli za odstranitev in izvlek večjih kosovnih odpadkov.

– Dogovor s Sava hoteli Bled, da pripravijo 250 toplih obrokov za zaključek akcije. Predlog je interesanten za KS Bled, ki bi imel zaključek ob gasilskem domu na Mlinem ter KS Rečica, kjer je možnost pri gasilskem domu na Rečici – za pribor poskrbita KS-a.

– Vsi vodje zbirnih mest na dan akcije evidentirajo prisotne in  predsednikom KS sporočijo podatke o udeležbi.

V soboto bodo na Bledu očistili 44 odlagališč

Bled, 14. april 2010 – V vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu sodeluje tudi občina Bled. 500 prostovoljcev, bo očistilo 44 odlagališč.

Društvo za varstvo okolja, ki na ravni občine Bled koordinira organizacijo in potek akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, in drugi prostovoljci so v preteklih dveh mesecih v občini Bled popisali 44 divjih odlagališč. Ta bo v soboto čistilo okrog 500 prostovoljcev.

K akciji so organizirano pristopila številna društva v občini: poleg Društva za varstvo okolja tudi Turistični društvi Bled in Bohinjska Bela, Planinsko društvo Bled, gasilci, lovci in ribiči. Prav tako bodo pri čiščenju sodelovali prostovoljci Policijske postaje Bled, ki bodo čistili območje Rečice, ter predstavniki Slovenske vojske, ki bodo poskrbeli za okolico vojašnice in strelišče na Bohinjski Beli. V akciji bodo sodelovali tudi zaposleni družbe Sava Hoteli Bled in prostovoljci informacijskega središča TNP.

Društvo za varstvo okolja bo za udeležence zagotovilo vreče in rokavice. Za odvoz odpadkov z zbirnih točk pa bo poskrbelo podjetje Infrastruktura Bled v sodelovanju z nekaterimi, ki bodo za odvoz zagotovili svojo mehanizacijo.

Akcija se bo zaključila ob 15. uri ob gasilskem domu na Mlinem. Družba Sava Hoteli Bled bo za udeležence akcije tam zagotovila topel obrok.

Dodatne informacije:

Društvo za varstvo okolja Bled

Miha Žvan, telefon: 031 617 851; vintgar@gmail.com

Občina Bled

Jože Dežman, telefon 031-678-513 joze.dezman@bled.si