Dve tožbi zoper Italijo glede plinskih terminalov


 

SiOL.net|Slovenija|Znanost in okolje

2

torek 23.02.2010, 11:41

Dve tožbi zoper Italijo glede plinskih terminalov

Ljubljana – Pred Evropsko komisijo bosta kmalu dve pritožbi zoper Italijo glede načrtovane gradnje plinskih terminalov na območju Tržaškega zaliva.

Dve tožbi zoper Italijo glede plinskih 
terminalov


Eno je vložila mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG), drugo pa pripravlja vlada. Kot je poudaril okoljski minister Roko Žarnič, Slovenija meni, da bi bili z omenjeno gradnjo ogroženi okoljski cilji kakor tudi cilji trajnostnega razvoja morja in slovenske obale. Po mnenju AAG pa bi gradnja terminalov v Tržaškem zalivu predstavljala tveganje ne le za Tržaški zaliv, ki je namenjen turizmu, ampak tudi za življenje ljudi v primeru nesreč ali terorističnih napadov. O omenjenih pritožbah smo se pogovarjali s predsednikom AAG Vojkom Bernardom.
Vlada je sprejela sklep, da začne s pripravo dokumentov za predhodni postopek pri Evropski komisiji za tožbeni postopek proti Italiji zaradi plinskega terminala v Žavljah. Vi pa ste julija lani napovedovali pripravo strateškega načrta za zaustavitev izgradnje omenjenega terminala.
Mi smo julija lani napovedali postopek, sprožili smo ga oktobra. Na Evropsko komisijo smo podali prijavo o kršitvah Italije pri zbiranju dokumentacije. Razkrili smo namreč, da je španski Gas Natural, ki naj bi gradil plinski terminal v Žavljah, dokumentacijo o vplivih na okolje ponarejal. Sedaj smo dobili sporočilo Evropske komisije, da pritožba čaka na obravnavo.
Zakaj se je po vašem mnenju vlada šele sedaj odločila za takšno tožbo?
Vlada je kot počasen stroj.
V kratkem bosta tako vloženi dve pritožbi na isto temo. Bo to kaj pripomoglo k reševanju problematike?
Evropska komisija ju bo verjetno obravnavala z večjo resnostjo. Čeprav ima Italija že veliko število njenih negativnih mnenj, ki jih ne upošteva.

Kakšne so torej po vašem mnenju možnosti Slovenije?
Če se bo Slovenija po Komisiji naprej pritožila na Evropsko sodišče, obstajajo velike možnosti, da se Italijo zaustavi. Ali konkretneje, če bi Italijani izdali gradbeno dovoljenje za Žavlje bi se morala Slovenija takoj pritožiti naprej na omenjeno sodišče. Tako bi zaustavili gradnjo terminalov.
Obstajajo možnosti za “mirno” rešitev spora z Italijani?
Zelo majhne.
Zakaj si Italijani pravzaprav tako prizadevajo izgraditi plinski terminal ravno v Žavljah?
To je najskrajnejša točka Jadrana in najbližja pot do severa Evrope.

Andreja Rebernik

Foto: Bor Slana/ Bobo

Posvet – RAZVOJ IN ŽIVLJENJE V ZAVAROVANEM OBMOČJU KRASA


 

CIVILNA INICIATIVA KRASimage
vabi
na posvet z naslovom
RAZVOJ IN ŽIVLJENJE V ZAVAROVANEM OBMOČJU KRASA
ki bo potekal
v petek, 26. 2. 2010 od 18h dalje
v veliki sejni dvorani Občine Sežana
Uvodničarji (po 10 minut):
mag. Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor RS
Veronika Leskovšek, Ministrstvo za kulturo RS
Tatjana Rener, služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
mag. Marjeta Keršič Svetel, Višja šola za turizem, Ljubljana
Kako si lahko predstavljamo razvoj in življenje v zavarovanem območju, kako aktivirati
razvojno idejo parka, kaj so lahko pri tem ovire in kakšna oblika zavarovanja območja
je v interesu lokalnega prebivalstva, strokovnih institucij in drţave, je le nekaj
izhodiščnih vprašanj na katera bodo v nadaljevanju posveta svoja razmišljanja in
predloge posredovali tudi vabljeni diskutanti (po 3 minute):
Uradi ţupanov Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen in Miren-Kostanjevica,
Blanka Bartol, dr. Gordana Beltram, mag. Slavko Debelak, Darij Krajčič, dr. Oto
Luthar, dr. Andrej Mihevc, dr. Stanislav Renčelj, dr. Verena Perko, dr. Ladislav
Placer, Janko Roţič, Milan Škapin, Etbin Tavčar, Jernej Verbič, Joţko Čuk, …
K izmenjavi mnenj in predlogov ste vabljeni tudi vsi ostali udeleženci javnega posveta.
Vaši nastopi na posvetu bodo po avtoriziranem in dopolnjenem magnetogramskem zapisu
objavljeni v zborniku posveta.
http://www.civilnainiciativakras.com
CIK, Srebrničeva 1, 6210 Sežana, ci.kras@gmail.com
kontaktna oseba: Robert Rogič

Sestanek gibanja ZELENIH BREZA in podjetja Helsatech iz Nemčije


POKRET ZELENIH "BREZA" Ul. Kosovska 18, Kragujevac

Green Movement Birch Republic of Serbia

PIB-105464337. MAT.BR.17691511 Z.R.160-301518-47

Tel/fax: 034/332-853; 063/1608652;Email zelena-breza@live.com http://www.pokretzelenihbreza.tk

clip_image002

S A O P Š T E NJ E

U organizaciji Pokreta zelenih "Breza" 24.02.2010. (sreda) u prostorijama JKP "Čistoća" održan je sastank sa delegacijom kompanije Helsatech iz Nemačke.

Sastanku su prisustvovali:

Tim Helsatech GmbH: Herman Wolfrum, direktor, Ivanka Milić i agent Martin Brühl iz konsalting kompanije M.B.

Tim JKP "Čistoća": Mr Dragoljub Grujović, generalni direktor, Dragan Nikolić, Verica Varićak i Marija Stanojević.

Tim Pokreta zelenih "Breza": Dragan Stojanović, generalni sekretar i Aleksandar Antonijević, predsednik izvršnog odbora.

Kao predstavnik opštine Smederevska Palanka prisustvovao je Radiša Stanojević, član gradskog veća Smederevske Palanke.

clip_image004

Tim Helsatech GmbH održao je prezentaciju svoje tehnologije za biološki tretman komunalnog otpada kao moguće rešenje problema postojeće deponije u Kragujevcu. Istakao je da njihova tehnologija nije skupa (deset puta jevtinija i najpovoljnija u Evropi), ne zahteva puno mašinerije, ne zahteva bilo kakve građevinke objekte i u vrlo kratkom vremenskom periodu rešava problem deponije (smanjuje njen volumen za 70 %).

Predložili su i pokretanje pilot projekta i ponudili da jedan deo projekta finansira i Helsatech GmbH

Na kraju sastanka, Dragan Stojanović, generalni sekretar Pokreta zelenih "Breza" uručio je mr Dragoljubu Grujoviću, generalnom direktoru JKP "Čistoća", priznanje Pokreta zelenih "Breza" za najsređeniji grad u Srbiji kao i za aktivno učestvovanje i zalaganje za očuvanje životne sredine. Odluku o dodeli priznanja donela je komisija Pokreta zelenih "Breza" koja je početkom godine obišla gradove u Srbiji, (koja je imala internacionalni karakter jer je u svom sastavu imala dvoje ekoloških aktivista iz Švajcarske).

Generalni Sekretar

__________________

Dragan Stojanović

IZJAVA ZA JAVNOST – KEMIPLAS


clip_image002

Mednarodna organizacija za zaščito narave in okolja

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Matična št: 1173120,

GSM : 051 311 450 Tel: +386 4 583 6640

Datum: 25.02.2010

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe adria Green v celoti podpira in se pridrožuje stališčem in zahtevam KOORDINACIJSKEGA ODBORA ZA ČISTO OKOLJE KS v MO Koper

v zvezi z zadnjo eksplozijo v tovarni KEMIPLAS v Kopru.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

image

Članica AAG Zofija Paulin na novinarski konferenci v MO Koper 26.02.2010

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA ČISTO OKOLJE KS

Hrvatini, Pobegi – Čežarji, Dekani, Sveti Anton, Bertoki,

Škofije, Vanganel, Ankaran, Žusterna in Olmo – Prisoje

pri Krajevni skupnosti Bertoki, Cesta borcev 1, 6000 KOPER

Datum: 25.02.2010

TISKOVNO SPOROČILO

EKSPLOZIJA V TOVARNI KEMIPLAS

Krajani smo zgroženi nad najnovejšim dogajanjem v tovarni Kemiplas, ki samo še potrjuje naša dosedanja opozorila, da nas tovarna vsakodnevno ogroža. Prav tako smo zgroženi nad ravnanjem države, ki je do sedaj prezirala naša opozorila. Glede na izjave v medijih, ni pričakovati drugačnega ravnanja niti v bodoče.

Samo splet srečnih okoliščin nas je obvaroval pred smrtnimi žrtvami.

· Sprašujemo se, kaj bi se zgodilo, če bi bil rezervoar z anhidridom ftalne kisline poln?

· Kaj bi se zgodilo, če bi delavec opravil obhod nekoliko kasneje?

· Je v tovarni obhod dejansko edini varnostni sistem za odkrivanje požarov, da o zastareli opremi niti ne govorimo?

· Ali bo oprema, ki je bila izpostavljena požaru pregledana?

· Po nastali poškodbi na napravah se sprašujemo kdo bo preveril in podal oceno, če so primerne za nadaljnje obratovanje.

V zadnjih letih je to že druga večja nesreča poleg številnih manjših incidentov.

Koordinacijski odbor je v enajstih letih svojega delovanja o teh dogodkih zbral obsežno gradivo in ga posredoval vsem, ki bi morali odločati o varnem delovanju tovarne.

Ali je potrebno čakati na trupla, da bo kdo ukrepal ?

 image

Članica AAG Zofija Paulin na novinarski konferenci v MO Koper 26.02.2010

Popovič bo od Žarnića zaradi Kemiplasa zahteval odgovornost

Ob požaru v dekanski tovarni Kemiplas pravni pooblaščenec koprske občine Franci Matoz opozarja na nedelovanje pristojnih institucij, predvsem ministrstva za okolje, ki ni poskrbelo za izvajanje predpisov

Vojko Rotar, Koper, 26. 02. 2010 ob 13:35

posreduj: share on 
facebookshare on 
twitter

Ta novica vsebuje video prispevek. Klikni sem za predvajanje.

Župan Boris Popovič bo občinskemu svetu predlagal, naj okoljskega ministra Roka Žarnića pokliče na odgovornost.

Občinskemu svetu bo Popovič na prihodnji seji predlagal sprejetje sklepa z zahtevo po Žarnićevem odstopu, če zadev v zvezi s Kemiplasom ne bo takoj uredil, je pojasnil odvetnik Franci Matoz. Vzrok za tako odločitev župana Popoviča naj bi bila tudi izjava Žarnića, ki je po poročanju časnika Primorske novice dan po nesreči v Kemiplasu dejal, da dogodek dokazuje, da na ministrstvu delajo prav, ker ne prehitevajo.

"Ne le, da ne prehitevajo, ampak zelo zaostajajo, če niso celo ostali na startu," je na novinarski konferenci, ki jo je v Kopru organizirala koprska občinska uprava, opozoril Matoz. Datum, do katerega bi moral Kemiplas pridobiti IPPC dovoljenje, se je namreč iztekel 31. oktobra 2007. Eksplozija je po njegovem dokaz, da lahko pride do hude tragedije, za katero bo odgovornost nosilo tudi ministrstvo za okolje.

"Dejstvo je, da nekdo od pristojnih ne dela vestno," je opozoril Matoz. Kot je pojasnil, so inšpektorji že leta 2004 in 2005 od Kemiplasa zahtevali sanacijski program, njihove odločbe pa niso bile spoštovane. Država po njegovem ni poskrbela, da bi izvršila, kar je predpisala, kar je prav tako prispevalo k sedanjim razmeram v tovarni.

Kot je ob tem dodal, je bil tudi prejšnji okoljski minister Karl Erjavec poklican na odgovornost prav zaradi neukrepanja v preteklosti. "Kako lahko zaupamo v pravno državo, če ministrstvo zavestno krši zakon, ob tem pa še izjavlja, de dela prav?" se je še vprašal Matoz. Žarnića je ob tem osebno pozval, naj pojasni, "zakaj ministrstvo od oktobra 2007 ni bilo sposobno sprejeti odločitve glede IPPC dovoljenja".

Poveljnik koprske policijske brigade Vilij Bržan pa je opozoril, da od Kemiplasa nikoli niso dobili požarnega načrta. Ekipa sedmih gasilcev, ki je v sredo posredovala v gašenju požara, je od pristojnih dobila tudi pomanjkljive informacije o vsebini rezervoarja in količini anhidrida ftalne kisline.

K temu, da ni prišlo do verižne reakcije in hujše katastrofe, so po mnenju Bržana v veliki meri botrovale ugodne vremenske razmere, hitrost in zadostno število gasilcev, v neposredni bližini so bile namreč tudi polne cisterne. "Sreča je bila, da je bila cisterna skoraj prazna," je pojasnil Bržan. Anhidrid ftalne kisline, kolikor ga je v cisterni bilo, je po njegovem zgorel.

Da so hlapi agresivni in zdravju škodljivi, so po gašenju čutili tudi gasilci, ki jih je koža, kjer je prišla v stik s snovjo, pekla. Bržan ob tem opozarja, da so delavci Kemiplasa rezervoar gasili celo nezaščiteni.

Po navedbah članice Koordinacijskega odbora za čisto okolje Zofije Pavlin naj bi v Kemiplas, ki trenutno ne obratuje, v četrtek že pripeljali nov rezervoar. "Nemogoče je, da ni bilo onesnaženja," je dejala Pavlinova. Preden tovarno ponovno zaženejo, bi bilo po njenem nujno raziskati, kaj se je v njej ob nesreči sploh zgodilo.

V prihodnosti bodo po Matozovih navedbah preučili, ali obstajajo pogoji, da bi proti pristojnim institucijam, ki niso ustrezno ukrepale, vložili ovadbo za nevestno delo. Preučili bodo tudi, ali zaradi dejstva, da Kemiplas ni dostavil požarnega reda, obstajajo možnosti z vložitev ovadbe za povzročanje splošne nevarnosti.

Izjavi za javnost, v kateri je Kordinacijski odbor za čisto okolje izrazil zgroženost nad nesrečo v Kemiplasu, se je pridružila tudi okljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, poslanec SD Luka Juri pa je v zvezi z nesrečo na Žarnića naslovil poslansko vprašanje.

(sta)

ping

NEVARNA POVEZAVA DIGOSOV DOSJE O KRŠENJU ZAKONA SEVESO V TRSTU


clip_image002

Gms: 051 311 450

Datum: 20.02.10

IZJAVA ZA JAVNOST

NEVARNA POVEZAVA

DIGOSOV DOSJE O KRŠENJU ZAKONA SEVESO V TRSTU

Preiskava, ki jo je izvršil Digos (preiskovalni oddelek specialnih operacij italijanske državne policije) za tržaško tožilstvo glede kršitve zakona Seveso, potrjuje popolno odsotnost kateregakoli načina preprečevanja nevarnosti, ki bi se lahko pripetile v industrijskih obratih. To je naša organizacija že prijavila.

Dosje, ki ga je pripravila Digos, nam prikazuje pretresljiv razpad dela institucij. Že vrsto let se javne ustanove, ki med seboj konkurirajo, trudijo, da ne bi uporabile zakonov o varnosti državljanov v primeru tveganja nesreč v industrijskih objektih. In to veliko dezinformativno prikrivanje je pripomoglo, da je imel projekt plinskega terminala španske družbe Gas natural v Trstu prosto pot.

image

Največjo odgovornost pri teh postopkih ima tržaška prefektura –in to vladni urad- ki je zadolžen, da pripravlja načrtovanje industrijskih nevarnosti, s tem da koordinira lokalne javne ustanove. Vendar je prefektura zaupala urejanje načrtovanja o zunanjih nevarnostih družb, ki so podvržene zakonu Seveso, zunanjemu odhajajočemu sodelavcu glede na »pomanjkanje kadra v prefekturi«. Upokojencu –kot prostovoljcu- so izročili upravljanje najbolj delikatnih nalog, ki jih mora izvršiti prefektura. Tako so odkrili, da pri izvedbi Planov Zunanjih nevarnosti sploh niso sledili smernicam Upravne enote za javno zaščito (iz leta 2004), ampak so uporabili »ekspeditivno« metodo, ki temelji na poenostavljanju postopkov, kjer se izločijo bolj oddaljena tvegana območja v industrijskih obratih. S tem, ko namerno niso upoštevali nevarnih območij, ki ogrožajo največje število prebivalcev, se je «nevarnost drastično zmanjšala«. Seveda je šlo tukaj za virtualno zmanjšanje, saj se resnične nevarnosti ne more izbrisati. Vendar pa javne ustanove niso bile zaskrbljene zaradi tega, ker so obšle zakon Seveso. Prebivalci se namreč glede tega niso mogli pritožiti, ker o tem niso bili sploh obveščeni.

Uporabljena logika je brutalno učinkovita: če ne poznaš tveganja, se ne bojiš. In, če bi slučajno prišlo do nesreče, lahko zmeraj zaupamo »samo v usodo«.

Veseli nas novica, da je država Slovenija končno sprožila postopke proti Italiji v zvezi z plinskim terminalom Žavlje in terminala na morju. V Alpe Adria Green, smo vladi že lansko leto predali vse potrebne dokaze z katerimi lahko zaustavi gradnjo plinskih terminalov.

Alpe Adria Green bo še naprej vodila vse postopke tako pred sodiščem v Rimu, na EU komisiji in pred EU parlamentom, do dokončne zaustavitve izgradnje terminalov v Tržaškem Zalivu.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Tiskovna koferenca – častnik DELO


Novi dokumenti o poneverbah

AAG je pridobila nove dokaze o tem, da je bila pri pripravi dokumentacije za gradnjo plinskih terminalov v Žavljah prikrita nevarnost posledic morebitnega požara in da je bila okoljska škoda namerno podcenjena.

Ka. Ž./STA, sre, 10.02.2010 13:46

 


Lokacija plinskih terminalov v Tržaškem pristanišču


foto: Ljubo Vukelič/Delo

  • Lokacija plinskih terminalov v Tržaškem pristanišču


Ljubljana – Pri dokumentaciji za gradnjo plinskih terminalov v Žavljah je nevladna organizacija Alpe Adria Green (AAG) pridobila nove dokaze, ki kažejo na ponaredbe podatkov. Nove ugotovitve kažejo, da je bila pri pripravi dokumentacije prikrita nevarnost posledic morebitnega požara in da je bila okoljska škoda namerno podcenjena.

Kot so pojasnili v AAG, je nedavna preiskava tržaških sodnih oblasti dokazala, da je projekt terminala v Žavljah, ki so ga italijanske oblasti že sprejele, skrival in podcenjeval nevarnost za prebivalce in okoljsko škodo.

Vojko Bernard iz AAG je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil, da bi morali dokazi zadostovati, da bi se gradnja terminala prekinila. Vse dodatne dokaze bodo v AAG dodali dokumentaciji, ki so jo že posredovali komisiji za peticije Evropskega parlamenta in Evropski komisiji ter o tem obvestili ministrstvo za okolje in prostor.

Poneverbe naj bi bile storjene na državni ravni, saj je po besedah italijanskega predstavnika v AAG Roberta Giurastanteja raziskava tržaških sodnih oblasti pokazala, da je bil projekt gradnje terminala sprejet ne glede na kršenje evropske direktive Sevezo, kjer ob že obstoječi nevarni snovi ne sme biti prisotna druga, ki bi še povečala učinek morebitne nesreče.

Terminal v Žavljah naj bi bil tako zgrajen v neposredni bližini dveh rezervoarjev, ki vsebujeta po 140.000 kubičnih metrov plina. Eno najbližjih nevarnosti pa predstavljajo rezervoarji za dizelsko gorivo. Obalna tržaška skladišča so namreč samo nekaj deset metrov stran od predvidenega plinskega terminala, gre pa za 35 skladišč, ki vsebujejo skupno 75.000 ton dizelskega goriva.

Podjetje za pretovor goriva je leta 2000 v varnostnem poročilu obravnavalo morebitne posledice požara. Na podlagi tega poročila bi bilo treba po Giurastantijevem mnenju izdelati študijo o ukrepih v takih primerih. "Če bi prišlo do vžiga enega ali več skladišč z gorivom, bi se posledice čutile v območju do 900 metrov daleč. V tem območju bi padali delci, ki bi lahko povzročili nove požare. Vpliv morebitne nesreče pa je bil po letu 2000 izbrisan iz varnostnega poročila," je pojasnil Giurastante.

Iz omenjenega varnostnega poročila je bil del o posledicah požara izbrisan, do česar pa po mnenju Giurastanteja ne bi moglo priti, če bi italijanska oblast ugotovila, da je prišlo do poneverbe. "Očitno je do poneverbe prišlo s privolitvijo italijanskih oblasti," je dodal.

Spremenjeno varnostno poročilo je nato potrdil tehnični odbor Furlanije Julijske Krajine, potrdili pa so ga tudi na italijanskem ministrstvu za okolje, na tržaški občini in tudi gasilska zveza.

"Na podlagi posledic, ki so bile ob nedavni podobni nesreči v ZDA, bi vpliv morebitne nesreče plinskega terminala v Žavljah segal 11 kilometrov v krogu, zajel bi cel Trst in vse do Kopra in slovenskega dela obale," je prepričan Giurastante.

Član AAG Franc Malečkar se je ob tem vprašal, zakaj italijanske oblasti in tržaška občina podpirajo gradnjo terminala v Žavljah, če obstajajo tako velike nevarnosti in če je večina proti tej gradnji. "Izkazalo se je, da bi morala občina Trst nameniti za novo čistilno napravo 20 milijonov evrov, ki pa bi jih ob potrditvi gradnje financiral investitor terminala – Gas Natural," je dejal.

Bernard je ob robu novinarske konference še izpostavil, da AAG močno nasprotuje dodatnim novogradnjam, ki bazirajo na izkoriščanju ogljika kot toplote. Nasprotujejo tudi izgradnji Teš šest, saj da je to v nasprotju s Kjotskim protokolom.

Katastrofa od Žavelj do Kopra

 

Nevladna organizacija Alpe Adria Green trdi, da ima dovolj dokazov, da zaustavi gradnjo plinskega terminala v Žavljah. Zamolčane posledice v primeru požara.

Slovenska vlada gradnji terminala nasprotuje, ker Italija 
ni upoštevala slovenskih pripomb. (Foto: Žurnal24)

Slovenska vlada gradnji terminala nasprotuje, ker Italija ni upoštevala slovenskih pripomb. (Foto: Žurnal24)

Terminal v Žavljah bo po trditvah Alpe Adria Green zgrajen v bližini dveh rezervoarjev plina in 35-ih skladišč dizelskega goriva. Če pride do požara, bo na enem samem mestu tako kar nekaj tempiranih bomb, opozarjajo v organizaciji.

"Na podlagi posledic, ki so bile ob nedavni podobni nesreči v ZDA, bi vpliv morebitne nesreče plinskega terminala v Žavljah segal 11 kilometrov v krogu, zajel bi cel Trst in vse do Kopra in slovenskega dela obale," pojasnjuje italijanski član organizacije Roberto Giurastanter.

In to naj bi italijanska oblast vedela, a je bil "vpliv morebitne nesreče po letu 2000 izbrisan iz varnostnega poročila", še dodaja Giurastanter. Spremenjeno varnostno poročilo je nato potrdil tehnični odbor Furlanije – Julijske krajine, potrdili pa so ga tudi na italijanskem ministrstvu za okolje, na tržaški občini in tudi gasilska zveza, trdijo v organizaciji.

Slovenski član Vojko Bernard je prepričan, da bi morali dokazi zadostovati, da bi se gradnja terminala prekinila. Vse dokaze bodo dodali dokumentaciji, ki so jo že posredovali komisiji za peticije Evropskega parlamenta in Evropski komisiji ter o tem obvestili ministrstvo za okolje in prostor.

image

TRST: NOVA ODKRITJA O PONAREDBAH PODATKOV V DOKUMENTACIJI O UPLINJEVALNIKIH


clip_image002

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 10.02.2010

TRST: NOVA ODKRITJA O PONAREDBAH PODATKOV V DOKUMENTACIJI O UPLINJEVALNIKIH

Alpe Adria Green predstavlja na tiskovni konferenci novo sodno dokumentacijo

Po nedavni preiskavi tržaških sodnih oblasti, ki jo je izvedla finančna straža, so predložili dokaze o tem, da je projekt uplinjevalnika, že sprejet s strani italijanskih oblasti, skrival ali podcenjeval nevarnost situacije.

Alpe Adria Green je obvestila javnost in prijavila državnim in evropskim oblastem prikrivanje nevarnosti uplinjevalnika španske družbe Gas Natural, ki ga italijanske oblasti nameravajo zgraditi v tržaškem industrijskem pristanišču

Sedaj je še druga preiskava, ki jo je opravil preiskovalni oddelek specialnih operacij italijanske državne policije, dokazala, da je bila med pripravljanjem projekta uplinjevalnika (leta 2004-06) prikrita nevarnost le-tega tudi s ponarejanjem predvidevanj o tveganjih za nesreče najbližjega industrijskega objekta.

Nesreča ali atentat v tem gosto naseljenem industrijsko- urbanem območju bi lahko povzročila zelo veliko število žrtev, delno uničenje naseljenih območjih, pristanišča in pomembnega prekalpskega naftovoda (TAL), ki oskrbuje srednjo Evropo.

Tveganje (sedaj potrjeno tudi z nesrečo v Middletownu-ZDA, kjer je obseg nesreče zaznaven v krogu 20km) je še povečano glede na to, da so v neposredni bližini tudi drugi nevarni industrijski objekti, ki bi se lahko vneli in povzročili verižne eksplozije (domino efekt) in za katere italijanske oblasti niso nikoli pripravile izrednih varnostnih ukrepov, niti javnih obvestil prebivalstvu, kot to zahtevajo evropski in državni predpisi.

Gre za terminal tankerjev s kapaciteto 30000 ton s »tank farm« ( podjetje z velikim številom skladišč) na površini 67.000m2 družbe DTC-Depositi Costieri Trieste (Obalna skladišča Trst), ki skladišči približno 51000 ton nafte v starih rezervoarjih nad zemljo. Ti rezervoarji imajo maksimalno kapaciteto 65000 ton. V njihovih dokumentih so navedeni kot najbližji objekti, ki so v nevarnosti v slučaju nesreče terminal naftovoda, škedenjska livarna, tovarna kisika Linde, stadion in športna dvorana.

Originalna izjava o tveganju (dok.1) je leta 2000 predvidevala kot največjo možno nesrečo vžig rezervoarjev nafte z eksplozijami, požari in nevarnostjo za ljudi do območja stadiona in športne dvorane. Kot manjše nesreče je predvidevala izlitje nafte v morje pri pretakanju iz ladij.

V poročilih o napovedih tveganj iz leta 2004 (dok.2) in leta 2006 (dok.3), med projektiranjem uplinjevalnika, se pa omenjajo samo možni izlivi v morje, povsem pa se prikrije večje nevarnosti za prebivalce.

Gre za očitno ponaredbo tveganja, ki pa je bila kljub temu sprejeta in potrjena s strani organov, ki so bili odgovorni pri ocenjevanju uplinjevalnika: Ministrstvo za okolje, dežela, pokrajina, tržaška občina, gasilci.

Važno je torej dejstvo, da so v projektu uplinjevalnika- plinskega terminala navedene kartografije, v katerih nevarna »tank farm« ne obstaja ali pa so rezervoarji uplinjevalnika prikazani, kot da bodo zgrajeni bolj daleč od nje (dok.4, tehnična analiza, str.17 in 45).

Iz dokumentov, ki jih danes predstavljamo, je poleg tega razvidno, da so podcenjene nevarnosti dveh najbolj nevarnih objektov v bližini te »tank farm«: kemična tovarna Linde in škedenjska livarna, ki sta še bližje gosto naseljenim območjem. Škedenjska livarna je v dokumentaciji prikazana, kot da je ni v krogu nevarnosti (1,5 km).

Rezervoarji podjetja Linde (dok.5) vsebujejo 1866 ton kisika, ki v slučaju uhajanja ustvari oblak. Ta bi v primeru nesreče ustvaril silovit vžig tudi težko vnetljivih snovi, kar lahko povzroči verižno reakcijo požarov in potencialno uničujočih eksplozij. Vendar pa uradni dokumenti o predvidenih tveganjih ne govorijo, vsebujejo samo majhna naključna uhajanja plina in ne upoštevajo domino efekta v takih primerih, poleg tega pa ne omenjajo možnosti atentatov in raznih terorističnih dejanj.

Za škedenjsko livarno (dok.6) so v dokumentaciji tveganja predvidena: toksični izpusti, požar in eksplozije plina iz koksarne, eksplozija plina iz visoke peči, eksplozija metana, metaniranega plina (gas metanato), nastanek dima zaradi izgorevanja, primer razbitja merilca za plin, posledično toksični izpust tega plina ter vžig nafte. Kljub temu, da je železarna oddaljena le 150-300 metrov od najbližjih hiš, so oblasti sprejele izjavo, da se nevarnost nanaša samo na notranjost objekta (železarne).

Ti novi dokumenti potrjujejo, da je bil projekt uplinjevalnika Gas Natural v tržaškem industrijskem pristanišču že od leta 2004 podprt s ponarejanjem informacij o velikih nevarnostih za prebivalce v okolici in da je bila okoljska škoda namerno podcenjena.

Alpe Adria Green ugotavlja tudi, da so italijanske oblasti in družba Gas Natural na ta konkretna dejstva do sedaj okoljevarstvenikom in slovenskim oblastem odgovorili samo s splošnimi izjavami, političnimi pritiski in tiskovnimi oglaševalnimi ali dezinformativnimi kampanjami, na ta konkretna vprašanja pa ni bilo odgovora.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

NOVINARSKA KONFERENCA AAG – NOVI DOKAZI – TERMINAL ŽAVLJEAAG org.

ALPE ADRIA GREEN

adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , GSM : 051 311 450,

WWW: http://alpeadriagreen.bravehost.com Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TTK:SI-051008011891125

Datum: 08.02.2010

Zadeva: Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani!

Vabimo vas da se udeležite novinarske konference, ki bo v sredo dne 10.02.2010 ob 10 uri v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa na  Cankarjevi 1/IV v Ljubljani

Na novinarski konferenci Vam bomo predstavili NOVE MOČNE DOKAZE O KRŠITVI ZAKONA SEVESO – ŽAVELJSKI UPLINJEVALNIK (TRST) z vso spremjajočo dokumentacijo, ki jo bomo poslali na Evropsko komisijo in Parlament, kot dopolnitev prijave iz oktobra meseca prejšnjega leta.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

V TGE so dali lažno izjavo, da je bil AAG s strani Luka in Franca Jurija izrabljen


IZJAVA ZA JAVNOST

V družbi TGE so dali lažno izjavo, da je bil AAG s strani Luka in Franca Jurija izrabljen

V ALPE ADRIA GREEN, nismo bili v borbi proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, izrabljeni od nobene politične opcije in prav tako ne pripadamo nobeni politični stranki ali interesov posameznikov, kot trdi v članku g.Janko Puklavec iz družbe TGE v Primorskih novicah z dne 04.02.2010. AAG se je in se bo še naprej zavzemal za varnost in zdravje prebivalcev ter zaščito okolja in narave. Nikdar ne bomo pristali na to da se v Tržaškem zalivu zgradijo pl. terminali pa naj bo to v Sloveniji ali Italiji!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

IMG

 

Pismo TGE spominja na poročilo Ozne, žali poslance, grožnje v njem pa kar kličejo po ovadbi

Spoštovani predsednik,
želim vam podati svoj pogled na pismo družbe TGE Gas Engineering, v katerem so vam orisali analizo vprašanja postavitve terminala za utekočinjen zemeljski plin v Luki Koper in postopek sprejetja Resolucije o Strategiji za Jadran.
Samo pismo me v slogu in načinu razmišljanja žalostno spominja na tipska poročila uradnikov Ozne, o katerih smo se v srednji šoli učili pri zgodovini. Avtor Janko Puklavec, sicer vodja projekta plinskega terminala v Kopru, v njem namreč ne sprejema možnosti nasprotovanja njegovemu okoljsko vprašljivemu projektu in dejstvu, da ga na podlagi številnih opozoril o nedorečenih varnostnih standardih, večina javnosti in k sreči tudi politike zavrača.
Poleg tega v njem žali prav vse poslanke in poslance državnega zbora s tezo, da naj ne bi bili sposobni avtonomnega razmišljanja in razumevanja in naj bi bili vsi skupaj zavedeni s strani mene in poslanskega kolega Franca Jurija. Poleg tega, da je naravnost smešno enemu, oziroma dvema poslancema pripisati tak velik vpliv ne le na koalicijo, ampak na prav celotni državni zbor je jasno, da avtor meni, da ostalih 64 poslancev, ki je potrdilo Resolucijo o Strategiji za Jadran, ni sposobnih ločiti med tistim, kar je za ljudi varno in tistim, kjer je varnost (če ne drugo) vsaj vprašljiva. S tem pa žali njih in vse ljudi, ki so jim na volitvah zaupali svoj glas.
Zanimivo je tudi, da se v pismu avtor sprašuje, zakaj naj bi poslanke in poslanci ponovili glasovanje o resoluciji tako, da naj bi enkrat zanj glasovalo le 40 poslank in poslancev, nato pa 66. Očitno Janko Puklavec ne razume delovanja slovenskega parlamenta in ne ve, da se prvo glasovanje navezuje na izglasovan amandma, s katerim smo bolj jasno opredelili nasprotovanje državnega zbora terminalom, šele drugo pa na celoten tekst.
Na koncu vas želim opozoriti še na zaključke, ki jih vleče Janko Puklavec. Proti koncu pisma namreč piše o tem, da se lahko pri drugih podobnih projektih pojavijo kakšni drugi „Juriji“, katere je potrebno pravočasno „identificirati“ in „nevtralizirati“. Poleg tega, da takšen besednjak spet spominja na način razmišljanja v stilu Ozne, je tudi na robu kaznivega dejanja po 142. in 145. členu Kazenskega zakonika. Sam se zato nameravam posvetovati s pravniki in ugotoviti, ali sem dolžan zaradi takšnih groženj podati ovadbo policiji.
Naj zaključim, da sem na državni zbor ponosen, ker se je znal postaviti odločno proti pritiskom lobijem in kapitala, ki razmišlja na način, ki je predstavljen v pismu TGE Gas Engineering ter da smo v Kopru naše otroke (sam sem oče dveh) razbremenili tveganja življenja ob plinskem terminalu.
S spoštovanjem,
dr. Luka Juri