državna pomoč pri izvajanju izolacijskih ukrepov na individualnih objektih


G. Matej Lahovnik

Minister za gospodarstvo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Zadeva: državna pomoč pri izvajanju izolacijskih ukrepov na individualnih objektih – ukrepi učinkovite rabe energije

Spoštovani minister za gospodarstvo!

Z veseljem smo sprejeli v informacijo sklepe vlade RS, da se bo s finančnimi sredstvi pomagalo investitorjem pri izvajanju izolacijskih ukrepov na njihovih obstoječih objektih (zamenjava stavbnega pohištva, izvedba izolacij fasad in zamenjava kritine) v naslednjem nekajletnem časovnem obdobju, torej pri ukrepih učinkovite rabe energije. Iz tega je razumeti, da pa bo novogradnje od sredine letošnjega leta naprej urejal pravilnik o učinkoviti rabi energije, tem investitorjem pa se bo pomagalo z njim prilagojenimi ukrepi.

Vsekakor je to velik prispevek k varčevanju z energijo, katerega učinek bomo lahko merili, prav tako pa je to tudi prispevek k zmanjševanju toplogrednih emisij.

V svojem predlogu pa ste žal izpustili finančno pomoč investitorjem, ki bodo zamenjali ogrevalne naprave z rabo fosilnih goriv s tistimi, katerim obratovanje in s tem tudi proizvodnjo toplotne energije omogoča raba trajnih naravnih danosti.

S predlogi finančnih ukrepov boste prispevali k zmanjševanju porabe toplotne energije, žal pa s tem ni storjenega nobenega koraka k nadomeščanju rabe fosilnih goriv z rabo trajnih virov energije. Takšno zavezo pa bodo sprejele vse članice Evropske zveze, še več, podan je predlog za 20% zmanjšanje toplogrednih emisij in povečanje rabe obnovljivih virov energije. In vse to naj bi storili v naslednjem desetletnem obdobju. Številka povečanja in zmanjševanja pa bo zaposamezno članico odvisna od dosedanjega spoštovanja Kyotskega protokola.

Iz predlaganih ukrepov tudi ni zaznati oblike tovrstne pomoči javnim objektom in različnim poslovnim objektom pravnih oseb. Iz dosedanjih izkušenj nam je poznano, da so predvsem javni objekti izraziti energetski potratneži.

Tovrstna problematika je področje naše dejavnosti že nekaj časa. Naše ugotovitve in predloge smo posredovali že na več pristojnih naslovov, žal brez odmevnega odziva pristojnih. Zato vam naše tekste prilagamo na vpogled pred dokončnim oblikovanjem predloga državne pomoči investitorjem k povečanju učinkovite rabe energije in nadomeščanju fosilnih goriv z rabo obnovljivih virov energije.

Vsi predlagani ukrepi pomenijo me drugimi pozitivnimi učinki tudi povečanje števila novih delovnih mest in pomenijo nov delovni zagon v slovenski kovinsko predelovalni industriji, v industriji gradbenih materalov in v panogi zaključnih del v gradbeništvu. Vse to bo nesporno vplivalo na zmanjšan uvoz naftnih derivatov in povečevalo suverenost države.

Ob zaključku našega pisma poudarjamo, da je potrebno skrbeti poleg učinkovite rabe energije tudi za nadomeščanje rabe fosilnih goriv tam, kjer je to tehnično mogoče.

Vaš odgovor pričakujemo v obliki dopolnjenega predloga državnih pomoči investitorjem.

Z odličnim spoštovanjem!