Zahtevamo odstop Mitje Pavlihe


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com ,GSM : 051 311 450 ,

http://alpeadriagreen.bravehost.com/ , Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 25.09.09

IZJAVA ZA JAVNOST

V AAG smo ogorčeni nad izjavo direktorja direktorata za prostor Mitje Pavlihe, ki jo je dal 23.09.2009 v Kopru , da v DPN ni natančno opredeljeno, kaj bodo vsebovali predvideni energetski rezervoarji, ter da Slovenija razpolaga z znanjem in tehnologijo, "ki precej prednjači in omogoča boljšo ekološko tehnologijo kot uplinjevalnik na italijanski strani". Pavliha je tudi dejal, da "želimo sami poskrbeti za naš plinski terminal, vendar počasi in zelo preudarno".Ta izjava je kontradiktorna izjavi Ministra za okolje in prostor, ki poudarja, da plinski terminali v Tržaški zaliv ne sodijo.

V AAG smo mnenja, da je g.Pavliha simpatizer podjetja TGE Gas Engineering in da mora zaradi te izjave takoj ponuditi svoj odstop. V kolikor to ne stori pa ga mora g. Erjavec Minister za okolje in prostor razrešiti dolžnosti direktorja direktorata za prostor.

Zaradi dejstva, da investitorji za postavitev plinskih terminalov in drugih škodljivih objektov, kot je izgradnja tretjega pomola v Kopru, ki bo posledično povečal izpust balastnih vod v zaliv in zaradi zastarele železniške infrastrokture, močno obremenila slovenske avtoceste in s tem povečala že tako presežene izpuste CO2 v ozračje.

OBRAZLOŽITEV

1. Država je dolžna zagotoviti vsestranski razvoj trajnostnih, okolju prijaznih pomorskih dejavnosti v skladu z Resolucijo o pomorski usmerjenosti Republike Slovenije iz leta 1991. Toda pomorstvo nikakor ne tvorijo zgolj ladjarstvo, ladjedelništvo, navtični turizem in podobne »industrijske« dejavnosti, temveč iz dneva v dan bolj pomembno umno varovanje morskega okolja pred škodljivimi posegi, modro prostorsko planiranje obalnega ter priobalnega območja in dosledna pravilna in pravična uporaba morskega javnega dobra v skladu s predpisi. Zaradi izjemne občutljivosti Severnega Jadrana in še posebej majhnega slovenskega morskega »bazenčka« (le še 25 odstotkov naše obale je v naravnem stanju!) si ne smemo in ne moremo privoščiti načrtovanih treh otokov ob izolski obali, plinskih terminalov in podobnih »morskih pošasti«!

2. Država mora na podlagi 72. člena Ustave Republike Slovenije skrbeti za zdravo življenjsko okolje, do katerega ima vsakdo ustavno pravico. »Skrb« ne pomeni le preventivno, represivno in kurativno ukrepanje, temveč tudi izboljševanje (morskega) okolja!

3. DRŽAVA mora takoj vložiti tožbo zopet Italijo na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu, če sosednja država ne bo umaknila projekta izgradnje kateregakoli plinskega terminala, še posebej pa »aktualnega« v Žavljah ali sredi Tržaškega zaliva blizu slovenske meje, ker je nevarnost za ljudi in naravo po večinskem mnenju neodvisne stroke prevelika!

4. Slovenija mora ratificirati vse mednarodne sporazume, ki urejajo varovanje morskega okolja pred onesnaževanjem in uničevanjem ter zagotoviti njihovo spoštovanje v praksi, kar velja tudi za evropske predpise. Še zlasti bi morala v najkrajšem možnem času ratificirati Mednarodno konvencijo o nadzoru in upravljanju z ladijskimi balastnimi vodami in usedlinami (2004) in Mednarodno konvencijo o odstranjevanju ladijskih razbitin (2007).

5. Država bi morala pospeševati izobraževanje novih pomorščakov in izboljševati njihov položaj, zato bi morala med drugim ratificirati Konsolidirano konvencijo Mednarodne organizacije dela o pomorskih delovnih razmerjih (2006).

6. Slovenska vlada, mora 23. septembra 2009 v Rotterdamu podpisati novo Konvencijo Združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz blaga, ki v celoti ali delno poteka po morju (Rotterdamska pravila), glede ratifikacije pa naj se odloči po posvetovanju z Evropsko komisijo oziroma drugimi članicami Evropske unije. Žal v Rotterdamu ni bilo uradnega slovenskega predstavnika, kar ni bila modra poteza. Konvencijo je zaenkrat podpisalo 16 držav, med drugim 6 članic EU (Danska, Grčija, Nizozemska, Poljska, Španija in Francija), kakor tudi ZDA, Norveška, Švica in druge.

7. Slovenija bi morala v največji možni meri sodelovati s svojim stalnim predstavnikom pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) v Londonu, mu zagotavljati vso podporo in tudi na ta način poudarjati svojo pomorsko orientiranost.

8. Slovenska vlada oziroma ministrstvo za promet naj še letos izdela, državni zbor pa sprejme Resolucijo o celostni pomorski politiki Republike Sloveniji, ki bo temeljila na modri knjigi Evropske uniji iz leta 2007, posebnih smernicah Evropske komisije za pripravo nacionalnih pomorskih politik iz leta 2008 in strategiji pomorskega upravljanja v Sredozemlju iz leta 2009.

9. Slovenska vlada oziroma ministrstvo za promet naj pripravi prenovljeno, celostno in trajnostno prometno politiko, ki bo med drugim zagotovila bistveno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in tako prispevala k blažitvi klimatskih sprememb in čistejšemu morskemu okolju.

10. Slovenska vlada in naš stalni predstavnik pri IMO bi si morala prizadevati, da Mednarodna pomorska organizacija (IMO) nemudoma razglasi celotno Jadransko morje ali vsaj Severni Jadran za posebno občutljivo morsko območje, kar nam bo omogočilo, da sprejmemo strožje predpise o varovanju morskega okolja.

Predsednik ALPE ADRIA GREEN:

Vojko Bernard

AAG IMA NOVO SPLETNO STRAN


 

AAG ima novo spletno stran: http://alpeadriagreen.bravehost.com/

Smo mednarodna nevladna, nepolitična in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo, ki deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji in ima naslednje cilje:

· varstvo narave, okolja in zaščita zdravja,

·pridobivanje znanj za obvladovanje ekoloških problemov,

· reševanje propagiranje ekološke dejavnosti

· pomoč društvom in civilnim iniciativam na ekološkem področju

·
mednarodno sodelovanje na področju varstva narave, okolja in zdravja z ekološkimi organizacijami

Prešernova 26

4270 Jesenice

Slovenija

Kontakt:

Telefon: +386 4 583 66 40

GSM: +386 51 311 450

E-mail:  alpeadriagreen@gmail.com

Postanite član Alpe Adria Green – na naslov

alpeadriagreen@gmail.com

pošljite e-pošto z pripisom – želim postati član AAG – in poslali vam
bomo pristopno izjavo!!!

DAN BREZ AVTA – V TOREK PUSTITE AVTO DOMA


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TTK A-banka :05100-8011891125

Datum: 17.09.2009

POZIV

V TOREK 22.09 PUSTITE AVTO DOMA.

Vsaj en dan v letu podite peš v službo in po opravkih ali pa se po služite javnih prevoznih sredstev, tako boste dali svoj prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb!

07_08_09_sad_avtocesta_gneca_jpg_1263901871 slika je simbolična

Vabilo na ekoteroristični napad na območje morebitnega plinskega terminala pri Žavljah pri Tstu


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 15.09.09

Medijem, okoljevarstvenim organizacijam,

Političnim strankam in listam, občanom,…

ZADEVA: Vabilo na ekoteroristični napad na območje morebitnega plinskega terminala pri

Žavljah pri Tstu

Va bimo Vas, da se nam pridružite v sredo, 16.septembra 2009 ob 13. uri v restavraciji Grad Socerb (okoli 2 km od izvoza Kastelec z avtoceste med Kozino in Koprom), kjer bomo:

-predstavili podrobnosti o memorandumu – opomniku (v prilogi), ki smo ga poslali predsedniku slovenske vlade pred njegovim petkovi srečanjem z njegovim italijanskim kolegom, na katerem naj bi tudi razpravljali o uplinjevalcu v Tržaškem zalivu in ukrepih, če bi odločal v nasprotju s sklepi državnega zbora in sveta.

-uprizorili bomo »atentat« s fračo na morebitno območje plinskega terminala, da bi pokazali na absurdnost lege s stališča varnosti, oviranja tradicionalnih dejavnosti, domino efekta…

(foto na povezavi: http://www.jospdtrst.org/docs/20080625KR/img3.html)

Priloga:

-memorandum, poslan s priporočeno pošto predsedniku slovenske vlade

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

 

 

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 14.09.09

MEMORANDUM

srečanje predsednikov vlad R Slovenije in R Italije, 18.9.2009

Odprto pismo predsedniku Borutu Pahorju,

V vednost Vladi R Slovenije,

Ministrstvu za zunanje zadeve

Ministrstvu za okolje

Spoštovani predsednik g. Borut Pahor,

Na slovenski strani je bilo odločeno, da so plinski terminali v Tržaškem zalivu zaradi neprimernih naravnih danosti in dosedanje preobremenjenosti z nevarnimi industrijskimi objekti nesprejemljivi. S to popotnico potujete, gospod predsednik, na pogovore v Rim.

Plinski terminali v Tržaškem zalivu ne bi imeli le čezmejnih vplivov na okolje, o čemer se največ govori in piše, pač pa bi imeli močan vpliv tudi na gospodarski razvoj na naši strani, saj bi zaradi plovbe plinskih tankerjev, ki zahtevajo poseben varnostni režim, omejevali že sedaj preobremenjen promet v Tržaškem zalivu in s tem razvoj Luke Koper.

Za prebivalstvo na obeh straneh meje pa je najpomembnejša varnost. Nesreča je vedno kombinacija različnih faktorjev. V tržaški industrijski coni jih imamo obilo: v neposredni bližini načrtovane lokacije – v radiusu 1,5 km- je zajeta rezidenčna cona individualnih hiš in stanovanjskih blokov v predmestju Trsta, Miljah in do Miljskih hribov; naftni tankerji z naftovodi do naftnih kontejnerjev, kemične industrije s kontejnerji različnih kemikalij, sežigalnica, železarna z odprtim plamenom na vrhu dimnika… (slika 1) Kraška burja je neobvladljiv naravni faktor, na katerega je potrebno še posebej opozoriti, saj bi ob izpustu v plinski oblak vnesla zrak in ga spremenila v eksplozivno mešanico. Utekočinjen plin ob izpustu zavzame 600 kraten volumen in 3,5% – 18% metana v zraku je dovolj, da že iskra zaneti požar, ognjeni oblak pa bi uničil bližnjo in daljno okolico. Take nesreče so se kljub zagotavljanju maksimalne varnosti po svetu že zgodile. Leta 1976 se je v Trstu dogodil teroristični napad na naftne rezervarje (slika 2). V primeru terorističnega napada na plinski terminal bi bil plamen dosti večjih razsežnosti kot v primeru goreče nafte, goreči oblak, ki bi ga raznašal veter, bi ogrozil prebivalstvo obeh držav.

Glede na goljufije, ki so se pojavile v projektni dokumentaciji (umetno višanje globine morja in temperatur v Tržaškem zalivu) se načrtovalci tega terminala očitno zavedajo pomanjkljivosti te lokacije. Že po evropski direktivi SEVESO vnos plinskih terminalov na tako lokacijo zaradi mogočega DOMINO efekta NI MOŽEN.

Vendar Italija še vedno ne jemlje Slovenije kot enakovrednega in resnega partnerja. Italijanska desnica na tržaškem je že pokazala zobe in si poiskala zaveznike v Rimu. Za prijaznimi besedami se skrivajo prekaljeni trgovci, ki imajo jasen cilj. Iz italijanskega tiska je razvidno, da bo Italija napela vse sile in zabrenkala na vse strune, da bi Slovenijo prepričala, da spremeni svoje mnenje. Omenja se nepomembnost ugotovljenih goljufij in nepravilnosti v predstavljenem projektu, zagotavlja se, da projekt ne bi imel nobenih vplivov na varnost, plovbo in biodiverziteto v Tržaškem zalivu (dviganje toksičnega blata že pri plovbi manjših naftnih tankerjev – glej sliko 3.) Omenjajo se energetske potrebe Italije, za katere bi morala imeti Slovenija razumevanje. Če so te naprave zares nujne za strateško energetsko oskrbo Italije oz Evropske unije, jih je mogoče postaviti na varnostno in okoljsko sprejemljivejših lokacijah (Rovigo, opuščene vrtalne ploščadi južno od Pule).

Ob ugibanjih, o čem naj bi se predsednika pogovarjala, je večkrat omenjena slovenska manjšina, kar nakazuje na možnost pogojevanja določenih zakonsko sprejetih dolžnosti Italije do naše manjšine s popuščanjem pri plinskih terminalih. Omenja se Krška nuklearka in njena nadgradnja. Še posebej pa nas skrbi, da v medijih omenjajo povezave italijanskega desničarskega političnega bloka z levico tako v Italiji kot v Španiji, ki podpirajo korporacijo GAS NATURAL pri gradnji načrtovanih plinskih terminalov ravno na tej lokaciji. Prek levega evropskega bloka bo gotovo vršen močan pritisk na slovensko vlado, da popusti pri sprejetih stališčih.

Gospod predsednik, na Vas je, da se držite tega, kar je bilo sprejeto v parlamentu. Slovenija ima na svoji strani vse argumente, zato ne smete dovoliti, da bi z nami barantali.

Prav pa bi bilo, da se končno na meddržavni ravni omeni čezmejno onesnaževanje iz italijanske smeri: enoletne meritve v prepišnem Lovranu na vrhu Miljskih hribov, ki s slovenske strani objemajo Tržaški zaliv kažejo, da je zrak tega podeželskega okolja onesnažen z SO2 2x toliko, kot Trbovlje v Zasavski dolini, dušikovih oksidov je toliko kot ob avtocesti, Lovran pa je tudi slovenski rekorder v onesnaženosti z ozonom, saj so mejne vrednosti 2 x presežene. V tem okolju je stopnja obolelih otrok za astmo 30% večja kot je slovensko povprečje, kar so pokazale nedavne zdravstvene študije v MO Koper.

Prilagamo slike in zemljevid, s katerimi lahko ilustrirate nesprejemljivost plinskih terminalov na tej lokaciji.

S spoštovanjem-

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Priloge: slike – arhivsko gradivo iz Pokrajinskega arhiva v Kopru

Slika 1 in 1b: industrijska cona Trst z naštetimi dejavnostmi in obrati, panorama

Slika 2 in 2b: teroristični napad na naftne kontejnerje v industrijski coni Trst, leto 1976

Slika 3: dviganje toksičnega blata ob manevriranju naftnega tankerja v Tržaškem zalivu

Slika 4: onesnaženost Tržaškega zaliva z živim srebrom v mg/kg morskega blata

clip_image002clip_image004

1 1b

clip_image006 clip_image008

2 2b

clip_image010 clip_image012

3333 3 4

Pripombe na novi zakon o Triglavskem Narodnem Parku, ki smo jih posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor


back[1] 

Sklep Alpe Adria Green v Sloveniji in Gorenjskega Ekološkega Centra, ki združuje ekološke nevladne organizacije na Gorenjskem o predlaganem zakonu o TNP

Gorenjsko Ekološko Združenje se že od 2000 leta zavzema, da bi bil sprejet novi zakon o TNP, zato smo sklicali več posvetov, kakšen zakon potrebuje TNP, da bi ustrezal mednarodnim kriterijem o narodnih parkih. Na zadnjem posvetu, ki smo ga organizirali v letu 2004 je koalicija nevladnih organizacij sprejela spomenico z zahtevami na podlagi strokovnega posveta v Ljubjlani iz leta 2003.

Predlagani zakon preveč odstopa od spodnjih zahtev iz spomenice, zato ga v celoti zavračamo

Zahteve:

Na območju Triglavskega narodnega parka naj se uveljavijo cilji in nameni narodnega parka, ki bodo zagotavljali trajno in učinkovito zavarovanje, predvsem pa naj se:

Zavaruje in ohrani gorska divjina z vsemi dolinami in planotami ter njihove krajinske značilnosti z vsemi pojavnimi oblikami, kot so naravni gozdovi, travniki in pašniki, barja, zakrasele visokogorske planote, različni kraški pojavi (brezna, škraplje, jame, kotliči);

Ohrani in neguje kulturna krajina in kulturni spomeniki in bogata kulturna dediščina od arheološke, zgodovinske, umetnostne, arhitekturne, naselbinske, etnološke in tehniške do spomenikov oblikovane narave;

Zavaruje in ohrani življenjski prostor za več tisoč rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge endemične, redke ali ogrožene;

Prepreči onesnaževanja okolja, povzročanje hrupa; onesnaževanje površin, vključno vode, zraka;

Zavaruje zbirno območje pitne vode vseslovenskega pomena (Slovenija dobiva iz tega območja 20% pitne vode) z vsemi rekami in ledeniškimi jezeri ter vodnimi pojavi, kot so slikoviti slapovi, tesni in korita;

Uredi prometne režime za motorni promet v zraku in na tleh ter v največji možni meri omeji oziroma zmanjša tak promet v robnem območju ter izloči iz osrednjega območja narodnega parka z izjemo nekaj vitalnih cest (n.pr.Vršič);

Prebivalstvu v narodnem parku zagotovi uravnotežene življenjske in delovne pogoje, posebej še pri dejavnostih obrti in turizma ter primerne pogoje za kmetijstvo, gozdarstvo in prometne potrebe, vse pa v skladu s cilji in nameni narodnega parka ter uvede poseben sistem spodbud in sofinanciranja projektov in investicij na območju narodnega parka;

Zagotovi ustrezne programe razvoja v vplivnem območju narodnega parka in za projekte in investicije lokalne skupnosti na območju narodnega parka v državnem proračunu zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje ne glede na določbe predpisov, ki urejajo financiranje občin, v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije;

Uredi tak sistem urejanja prostora, ki bo v celoti sledil ciljem in namenom narodnega parka in uveljavi načelo nezazidljivosti zavarovanega naravnega območja, kmetijskih in gozdnih površin ter racionalno rabo prostora na zazidljivih območjih le v robnem območju narodnega parka in sicer za potrebe lokalnega prebivalstva in za potrebe upravljanja narodnega parka;

Prepove vsako gospodarsko izrabo naravnih virov v osrednjem območju parka, v robnem območju pa omogoči gospodarske dejavnosti lastnikom in uporabnikom zemljišč, ki niso prebivalci narodnega parka, če to ni v nasprotju s cilji in nameni narodnega parka;

Prepove vsako dejavnost, ki bi bila v nasprotju s cilji in nameni parka predvsem pa ekstremne športe, masovne prireditve, itd. ter prepreči neurejeno (divjo) pašo;

Zagotovi, da se vsa zemljišča v državni lasti na območju narodnega parka prenesejo v upravljanje upravljavcu narodnega parka, na njih pa preneha z vsemi gospodarskimi dejavnostmi (prehodno obdobje) predvsem pa ukine komercialni lov in ribolov na celotnem območju narodnega parka;

Uvede sistem nadomestil in odškodnin, omogoči odkup zemljišč ter uveljavi predkupna pravica države na vseh zemljiščih na območju narodnega parka;

Usmerja gorništvo v narodnem parku, ki naj postane več kot le šport in rekreacija, saj je narodni park učilnica kjer se spoznavamo z zakonitostmi narave, vse to pa naj postane pomemben element načina življenja Slovencev;.

Uredi in vzdržuje ustrezen sistem objektov in naprav namenjenih za oddih in rekreacijo obiskovalcem parka iz območij izven narodnega parka (domačih in tujih) ter organizira vodenje obiskovanja s posebnim poudarkom na spoznavanju, doživljanju ter telesni in duhovni obogatitvi obiskovalcev narodnega parka;

Zagotovi učinkovito upravljanje in ustvari pogoje za kadrovsko, strokovno, organizacijsko uspešno javno službo s primernim financiranjem nalog upravljavca;

Takoj pripravi in sprejme načrt upravljanja za dobo najmanj 10 let in na tej podlagi pripravi letne plane upravljanja;

Uveljavi sodobne načine sodelovanja civilne družbe in prebivalcev v narodnem parku pri upravljanju narodnega parka;

Zagotovi učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona in načrta upravljanja ter natančno opredeli načine medsebojnega usklajevanja in odgovornost posameznih upravnih organov in inšpekcijskih služb po tem zakonu (okolje, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo, lov, ribolov, vode, promet, obramba, zdravje, turizem in gostinstvo, itd.)

Zagotovi ustrezna finančna sredstva za izvajanje nalog varstva in razvoja, vključno za nadomestila, odškodnine, spodbude, sofinanciranje, odkup, zakup, najem in drugo.

Zagotovi izvajanje nalog, ki jih nalagajo druge mednarodne razglasitve – Biosferni rezervat – UNESCO MAB, Evropska diploma, in projekt PAN Parks.

Predsednik AAG:

Vojko Bernard


V ALPE ADRIA GREEN pa tudi podpiramo, kot člani koalicije za ohranitev TNP, tudi pripombe koalicije, ki so bile posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor:   

Sklep Koalicije NVO za Triglavski narodni park o predlaganem zakonu o TNP

Podpisani se zavedamo, da je po tridesetih letih nujno potreben nov Zakon o Triglavskem narodnem

parku (TNP), zato podpiramo prizadevanja, da se stvari uredijo. V TNP se spajajo najvišji, najlepši

in najbolj ohranjeni predeli visokogorja v Sloveniji ter neprecenljiva simbolna vrednost,

zgodovinska pričevalnost, kulturna identiteta in narodni ponos. TNP sodi tudi med najstarejše

narodne parke v Evropi in odslikava naprednost ter narodno buditeljstvo slovenskih

naravovarstvenih pionirjev.

Ob študiju objavljenega predloga besedila na spletni strani MOP se nam zaradi tako izjemne in

modro ohranjene dediščine naših prednikov zdi še toliko bolj nerazumno, da novi predlog Zakona o

TNP zmanjšuje standarde varstva narave v Sloveniji.

Predlagani zakon uveljavlja novo prostorsko delitev parka na tri varstvena območja in v svoji

nejasni ter izjem polni opredelitvi varstvenih režimov znižuje naravovarstvene standarde, še posebej

v osrednjem območju parka (oziroma drugem varstvenem območju). V besedilu pogrešamo jasne in

strokovne naravovarstvene kriterije, ki so botrovali razmejitvi prvega in drugega varstvenega

območja parka. Ne vidimo pravega razloga za poseben (ekskluziven) varstveni režim na območju

Bohinjskega jezera. Nedopustno je tudi, da predlagani zakon omogoča krčenje osrednjega območja

parka – dopušča se namreč prehajanje delov parka iz drugega v tretji (najnižji) varstveni režim. Iz

predloga zakona tudi ni razvidno, kakšna je dejanska strategija (časovna, prostorska, vsebinska)

doseganja IUCN kategorije II: Narodni park, ki jo pripravljavci zakona želijo doseči.

Po priporočilih IUCN za kategorijo II v osrednjem območju ne sme biti rabe naravnih virov, ki so v

nasprotju s cilji zavarovanja. Sprašujemo se, ali je lov in ribolov res cilj zavarovanja parka.

Pogrešamo tudi natančno strategijo reševanja problematike črnih gradenj na območju parka. V

predlaganem zakonu tudi ni govora o zavarovanju naravovarstveno pomembnih naravnih vrednot,

kot so npr. slap Savica, Malo polje, Bohinjsko jezero in drevesne vrednote državnega pomena. V

njem niso niti omenjene kulturne vrednote v parku od npr. Javorce, Ruske kapelice do na žalost

propadajočih spomenikov kmečke arhitekture in izginjajočih tradicionalnih znanj prebivalcev parka.

Člani Koalicije že šesto leto zapored potrpežljivo, a odločno izkazujemo pripravljenost za

sodelovanje pri oblikovanju takšnega besedila zakona, ki bo odraz širokega javnega interesa za

varovanje Triglavskega narodnega parka. Naše sodelovanje je bilo kljub mnenjskim razlikam

vseskozi tvorno in konstruktivno. Smer, ki jo je nakazalo posvetovanje o izkušnjah kongresa IUCN

v Barceloni dne 19.02.2009 na MOPu, nam je pokazala, da v Sloveniji obstajajo strokovnjaki za

varstvo narave, ki poznajo in se zavzemajo za najnovejše izkušnje pri varovanju okolja in narave, a

na žalost ta vpliv ni prišel dlje kot v spremno besedilo zakona, kar je za končno besedilo zakona

irelevantno.

Člani Koalicije nevladnih organizacij za TNP izhajajoč iz Spomenice o TNP zavračamo predlagano

besedilo zakona, saj je iz analize izpolnjenih zahtev razvidno, da ne izpolnjuje bistvenih

naravovarstvenih zahtev za uspešno varovanje narodnega parka. Zadnja dogajanja na Pokljuki in

drugod nas o tem še dodatno opozarjajo.

Resnično si želimo in pričakujemo, da bo naš edini narodni park brez zadržkov vpisan v svetovni

seznam narodnih parkov in upravljan po najboljših standardih in v skladu z mednarodnimi

obvezami, ki jih je sprejela Slovenija. Želimo, da bi tudi naša generacija poskrbela za tak zakon, ki

ga naravna in kulturna krajina Julijskih Alp zasluži, zato predlagateljem predlagamo, da ga pred

vložitvijo v Državni zbor ponovno temeljito predelajo.

Sveče za Triglavski narodni park

Podoba edinega narodnega parka v Sloveniji se je v zadnjih letih močno spremenila. Kaj se mora zgoditi, da bodo končno sprejeti efektivni ukrepi? Morda referendum?

�Kakšna bo usoda Triglavskega narodnega parka, kljub dolgoletnemu snovanju novega zakona, še ni odločeno.

Tit Košir

�Kakšna bo usoda Triglavskega narodnega parka, kljub dolgoletnemu snovanju novega zakona, še ni odločeno.

Triglavski narodni park (TNP) še vedno čaka na vseslovenski sporazum in prenovo Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je bil sprejet v daljnem času bivše Jugoslavije. Ali bo po skoraj treh desetletjih zakon končno spremenjen? Predstavniki organizacije Greenslo, ki je tudi član mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green, se že vrsto let trudijo za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bi TNP zaščitila v skladu s strokovnimi merili IUCN (Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov). Pri tem sodelujejo z 20 nevladnimi organizacijami s področja narave in okolja, deležni pa so tudi podpore organizacij s področja kulture (med drugimi tudi SAZU).
Ime akcije – Prižgimo svečo Triglavskemu narodnemu parku – nosi poseben pomen. Vojko Bernard, predsednik Greenslo, na vprašanje, zakaj bi bilo TNP treba prižgati svečo, odgovarja: "TNP umira. Narava je vse bolj onesnažena. Jezera so tik pred izumrtjem, v zadnjih petih letih so se blazno spremenila. Stavbe gradijo brez ustreznih dovoljenj. Država je že pet let gluha, ne upošteva naših pozivov in prošenj."
Bernard meni, da za neuspelimi poskusi spremembe zakona stojijo interesi ministrstev: "Ministrstvo za obrambo je na Pokljuki gradilo asfaltirano tekaško stezo, ki verjetno ne bi služila le športnikom, ampak tudi enotam Nata. Ministrstvo za šolstvo in šport bi posodobilo skakalnice v Planici. Kar je prav – če si ne bi zamislili tudi nordijskega centra, ki bi segal do Tamarja, do koder je predvidena še izgradnja asfaltirane ceste. Ministrstvo za promet načrtuje povečanje in asfaltiranje letališča v Lescah, kjer načrtujejo tudi povečanje panoramskih preletov, po vsej verjetnosti čez TNP."
Ali so za umiranje TNP krivi tudi turisti? "Treba bi bilo poskrbeti za ozaveščenost ljudi in omogočiti ustrezne prometne povezave. Če bi to storili, bi se problematika začela reševati. Prilagodili bi se situaciji, saj jim drugo ne bi preostalo," pove Bernard.
Mladen Berginc iz sektorja za zavarovana območja Ministrstva za okolje in prostor pojasnjuje, zakaj se problem v tako dolgem časovnem obdobju še vedno ni rešil: "Zakon je bil dvakrat v parlamentu, a ni bil sprejet. Prvič je bil v bivši vladi ‘odglasovan’, drugič ga niso obravnavali zaradi poteka mandata." Očitke, povezane z nesodelovanjem in uveljavljanjem interesov različnih ministrstev, komentira kot neresnične: "To so zgolj natolcevanja. V vseh postopkih so institucije sodelovale in niso nasprotovale spremembam. Ves čas je potekal proces medsebojnega usklajevanja in iskanja skupnih rešitev."
Zaradi neuspešnih poskusov rešitve problema so leta 2007 v Greenslo začeli razmišljati o pobudi, da bi se na referendumu Slovenci odločili, ali sploh še potrebujejo svoj edini narodni park. Kakšni so načrti glede referenduma? "S pobudo nameravamo začeti v letu 2010. Naslednje leto pa naj bi bil referendum izvršen," o načrtih razlaga predsednik Greenslo.
Leta oblikovanja zakona
Zakon o Triglavskem narodnem parku je bil sprejet leta 1982. Danes nujno potrebuje spremembe, ki bodo upoštevale sedanji pravni red in družbene razmere. Z njim je treba zagotoviti upoštevanje mednarodnih standardov na področju zavarovanih območij, izvajanje evropskih direktiv o pticah in življenjskem okolju živali in rastlin. Pred šestimi leti so se začele aktivne pobude za realizacijo sprememb, vendar vse do danes še ni bilo konkretnih premikov.
Leta 2003 poslanec LDS Dušan Vučko v parlamentu predstavi predlog zakona, ki povzroči mnoge polemike. Predlog namreč omogoča vrsto posegov, ki bi lahko razvrednotili posamezna območja parka (na primer obalo Bohinjskega jezera); zmanjšuje osrednji del parka; omili varstveni režim; upravi parka ne daje avtoritete, ampak upravljalno vlogo; pozornost posveča razvojnim vprašanjem; zanemarja kriterije za mednarodne parke.
Februarja 2004 se koalicija enajstih nevladnih organizacij s področja varstva narave in okolja zbere na Bledu, kjer sodelujoči javno predstavijo poglede in predložijo konkretne pripombe. Glavna zahteva je vključitev strokovnih in nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in zainteresirane slovenske javnosti v pripravo in sprejemanje zakona.
Z zamenjavo vlade Vučko več ni poslanec, zadevo decembra 2004 prevzame poslanec LDS Jožef Školč. Sporoči, da je pripravljen sodelovati z nevladniki.
Decembra istega leta je na tiskovni konferenci predstavljena Spomenica o TNP, katero podpiše 23 nevladnih organizacij, v septembru je naslovljena na državni zbor in vlado. Organizacije predlagajo, naj pri novem zakonu sodelujejo pristojna ministrstva, strokovne institucije, lokalne skupnosti in nevladne organizacije. Koalicija želi, da vlada v času do sprejetja novega zakona omogoči izvajanje do sedaj veljavnega zakona ter prepreči sprejemanje neskladnih prostorskih in drugih odločitev.
Predstavniki koalicije v decembru in januarju opravijo razgovore s predlagatelji zakona. Nevladne organizacije na podlagi študije predloženega teksta zakona ter razgovorov sprejmejo enotni sklep – osnutek zakona o TNP ne zagotavlja kakovostnega razvoja narodnega parka.
Nevladniki oblikujejo ožjo delovno skupino za pripravo osnutka zakona, pripravijo izhodišča za zakon, februarja 2005 jih potrdi celotna koalicija nevladnih organizacij. Na podlagi Spomenice oblikujejo nov predlog zakona.
(seš)

ŠPELA SEDIČ

Sporočilo za javnost ob italijansko slovenskem srečanju


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 9.9.2009

Sporočilo  za javnost ob italijansko slovenskem srečanju

Predsednik Vlade Silvio Berlusconi in predsednik Vlade Republike Slovenije, Borut Pahor, se bosta sestala v Rimu 18. septembra. To informacijo smo pridobili iz virov, v slovenski vladi. Srečanja se bo udeležil tudi zunanji minister Franco Frattini Med temami srečanja,je tudi izgradnja terminala v Žavljah. 

Po mnenju ALPE ADRIA GREEN srečanja v Ljubljani ne upajo narediti, ker bi Alpe Adria Green v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami izvedel protestni shod.Po drugi strani pa smatramo, da slovenska politika še vedno nima toliko poguma, da zaščiti slovenske državljane v primeru izgradnje plinskega terminala v Žavljah in takoj vloži tožbo na evropsko sodišče, čeprav smo ji v AAG izročili celotno dokazno gradivo.

AAG bo izvedel druge vrste pritiskov na Slovensko Vlado namesto protesta v Ljubljani.


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Alpe Adria Green je pričela z akcijo zbiranja denarja, z katerim bi lahko vložili tožbo na Italjanskem upravnem sodišču,zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za izgradnjo plinskega terminala Žavlje. Celotni stroški skupaj z pritožbo na EU sodišče bodo znašali približno 20.000 evrov! Prispevke lahko nakažete na TTR: Sl56-0510-0801-1891-125

Berlusconi in Pahor namesto v Ljubljani v Rimu. Po mnenju AAG se srečanja v Ljubljani bojijo

Tema srečanja italijanskega in slovenskega premiera Silvija Berlusconija in Boruta Pahorja, ki naj bi se namesto ta teden v Ljubljani srečala 18. septembra v Rimu, bo tudi plinski terminal v Žavljah

Vojko Rotar, Trst, 10. 09. 2009 ob 10:32

Tema srečanja italijanskega in slovenskega premiera Silvija Berlusconija in Boruta Pahorja, ki naj bi se namesto ta teden v Ljubljani srečala 18. septembra v Rimu, bo tudi plinski terminal v Žavljah. Organizacija Alpe Adria Green (AAG) meni, da italijanska stran zaradi slovenskega nasprotovanja terminalom zavrača srečanje v Ljubljani.

Kot so danes sporočili iz mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG), naj bi se srečanja udeležil tudi zunanji minister Franco Frattini. V AAG menijo, da naj bi bilateralno srečanje med slovensko in italijansko vlado, ki je bilo sprva predvideno za 9. septembra v Ljubljani, prestavili v Rim zaradi strahu pred morebitnimi protesti okoljevarstvenih organizacij v Sloveniji, ki nasprotujejo gradnji plinskih terminalov v Žavljah.

Obenem menijo, da "slovenska politika še vedno nima toliko poguma, da zaščiti slovenske državljane v primeru izgradnje plinskega terminala v Žavljah in takoj vloži tožbo na evropsko sodišče, čeprav so ji v AAG izročili celotno dokazno gradivo". AAG je v sporočilu za javnost namesto protestov napovedala druge vrste pritiskov na slovensko vlado.

Italijanski Il Piccolo ob tem danes poroča, da teme pogovorov slovenskega in italijanskega premiera še niso natančno določene, v ospredju pa naj bi bili temi o plinskem terminalu in finančne težave slovenske manjšine v Italiji.

Srečanje slovenskih in italijanskih ministrov, ki naj bi bilo v sredo v Ljubljani, je bilo odpovedano zaradi drugih obveznosti italijanskega zunanjega ministra Frattinija. "Vse več opazovalcev pa zatrjuje, da je bila to le reakcija italijanskih oblasti na slovensko neodobravanje projekta novega plinskega terminala v Žavljah," še piše Il Piccolo.

(STA)

Plinska (ne)varnost

Plinski terminal v Žavljah je za Slovenijo nesprejemljiv. Takšno je uradno stališče slovenske vlade. Čeprav je izjava kratka, je preteklo kar precej časa in je bilo treba veliko truda, preden je bila sprejeta. O plinskih terminalih v Tržaškem zalivu, enem na morju in drugem na kopnem, se namreč govori že od leta 2006.

clip_image001
Tržaški zaliv je industrijsko že precej obremenjen. Je to prednost ali slabost pri gradnji spornih terminalov?

Interes investitorjev (španski Gas Natural želi graditi kopenski terminal, morskega pa prav tako španska družba Endessa) je izredno velik in imajo na svoji strani tudi italijanske oblasti ali vsaj vladajočo garnituro, to dokazuje več dejavnikov. Praviloma pricurljajo podatki o projektih v javnost postopoma, nihče do zadnjega trenutka ne ve natančno, kakšni terminali so načrtovani.
Zelo nazoren primer je tisti iz letošnjega julija, ko je slovenska stran od italijanskega okoljskega ministrstva zahtevala dokumentacijo o čezmejnih okoljskih vplivih žaveljskega terminala. Že takrat je bil dialog med skupinami strokovnjakov z obeh strani tako pomanjkljiv, da je Slovenija o problemu obvestila Evropsko komisijo. A okoljski minister Karl Erjavec se takrat ni mogel opreti na evropske institucije: "Slovenska tehnična komisija je dala obsežne pripombe italijanski strani in Evropsko komisijo smo seznanili s problemom, toda komisija ga ni želela obravnavati, temveč je odločila, naj spor o plinskih terminalih obravnavamo na dvostranski ravni…
Več v tiskani izdaji tednika 7dni…

Andreja Kutin

clip_image002
Uplinjevalnik na morju je nekoliko dlje od uresničitve, a vse kaže, da so postopki priprave dovoljenj tudi za ta terminal že zelo daleč.

clip_image003
Minister Karl Erjavec grozi z Evropskim sodiščem, če se bo ignoranca italijanskih oblasti nadaljevala in če se bo izkazalo, da ima projekt negativne okoljske vplive.

clip_image004
Predstavniki Alpe Adria Green so s svojim razkritjem o ponarejanju dokumentov poželi precej zanimanja. Prepričani o verodostojnosti dokumentov so združili moči s slovenskim okoljskim ministrstvom.

Sporočilo za javnost ob preložitvi italijansko slovenskega srečanja


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 6.9.2009

Sporočilo za javnost ob preložitvi italijansko slovenskega srečanja

AAG ugotavlja, da je italijanska stran odpovedala meddržavno srečanje to sredo 9.9.09 v Ljubljani, ker je ugotovila verodostojnost navedb o prirejenih dokumentih za izdajo soglasja za gradnjo terminala v Žavljah, slovenska stran pa je sprejela preložitev, ker ne želi zapletov s sosedi, pa če tudi na škodo okolja.

Zato pričakujemo od Vlade RS aktivno zahtevo po italijanski odpovedi načrtovane gradnje še pred izdajo ponovnega soglasja in eventualni izdaji gradbenega dovoljenja.

Pred prihodnjim srečanjem imata obe strani dovolj časa za podpis dokumenta o ustavitvi vseh postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja.

Povedati pa moramo, da roki za upravno tožbo po italijanski zakonodaji tečejo in jih bo AAG spoštovala, prav tako pa bo AAG podala zaradi prirejenega okoljskega soglasja za gradnjo Žaveljskega plinskega terminala pritožbo na evropsko komisijo.

V kolikor ne bo slovenska stran vložila takoj po srečanju, če se ne bo italijanska stran odpovedala gradnji,tožbo na pristojno evropsko sodišče, bomo razumeli da je posredi kupčija na račun našega skupnega okolja.

Iz dosedanjih medijskih poročil je nedvoumno razbrati, da plinski terminal ne sodi v tržaški zaliv in bi pomnil veliko vplivanje na italijansko in slovensko okolico Žavelj.

Zato bomo aktivno spremljali dogajanja na obeh državnih straneh in v kolikor se bodo dogajale stvari v smer gradnje terminala bomo o tej zadevi informirali evropski parlament o ne spoštovanju Kijotskega protokola s strani države Italije.

Poznano nam je, da plinski terminal ni potreben zaradi zagotovitvi pomanjkanja energenta v Italiji, pač pa je to zgolj pritisk kapitala na zamenjavo energenta zaradi politične volje.

Alpe Adria Green je pričela z akcijo zbiranja denarja, z katerim bi lahko vložili tožbo na Italjanskem upravnem sodišču,zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za izgradnjo plinskega terminala Žavlje. Celotni stroški skupaj z pritožbo na EU sodišče bodo znašali približno 20.000 evrov! Prispevke lahko nakažete na TTR: Sl56-0510-0801-1891-125

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

RTV SLO|Marko Pavliha za TV SLO: Slovenija premalo izkorišča pravna sredstva, ki jih EU daje na razpolago.

Minister Erjavec: Če bi se izkazalo, da so podatki ponarejeni, bi bil to škandal, Italija pa gradnje terminala ne bi smela začeti. Če bi pri tem vztrajala, bi Slovenija ubrala sodno pot.

Minister za okolje Karl Erjavec, ki je zaradi zapletov v zvezi z dokumetacijo plinskega terminala v Žavljah prekinil dopust, je izrazil presenečenje nad možnostjo, da bi bil del omenjenih dokumentov prirejen. Dokumentacije o morebitnih čezmejnih vplivih Slovenija ni prejela, dodaja. Če bi se izkazalo, da so podatki ponarejeni, bi bil to škandal, Italija pa gradnje terminala ne bi smela začeti. Če bi pri tem vztrajala, bi Slovenija najverjetneje ubrala sodno pot, je v pogovoru za TV Slovenija med drugim dejal Erjavec.Â

Za dokaze o navedbah bo zaprosil tudi mednarodno nevladno organizacijo Alpe Adria Green, Italijo pa za pojasnila o postopkih ter morebitne manjkajoče dokumente. Informacijo o zadnjih dogodkih bo posredoval na vlado, od katere pričakuje, da se bo o zapletu izrekla.

Erjavec sicer upa, da se odnosi med državama ne bodo poslabšali, hkrati pa, da projekt ne bo imel škodljivih okolijskih čezmejnih vplivov.Â

Dokumenti italijanske finančne policije naj bi, kot je znano, kazali, da so prirejeni podatki o usedlinah, temperaturi in globini morja ter posledicah morebitne nesreče, saj naj bi vsaka večja ladja z motorji dvignila onesnaženi mulj, ki bi se razširil tudi do slovenske obale, poroča TV Slovenija.

MMC RTV SLO|Organizacija AAG naj bi dokaze pridobil od italijanske sodne policije, saj je italijansko pravosodje marca končalo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvarjanja in ugotavljanja odgovornosti svetovalcev podjetja Gas Natural. Preiskava je bila nato predana rimskemu tožilstvu, ki pa jo je prekinilo in doseglo njeno arhiviranje. Tožilstvo je zatrdilo, da dejanje ni bilo kazensko, pojasnjujejo na AAG-ju.

|

 

Vse nepravilnosti razvidne tudi iz dosjejev?
Da to najverjetneje drži, je potrdila tudi Zofija Pavlin iz Mednarodne okolijske organizacije Alpe Adria Green: "Globina morja ni 18 metrov, ampak 14 metrov, kar je za dvigovanje strupenega mulja z dna, to je živega srebra, ključnega pomena." Podjetje Gas Natural, ki naj bi terminal gradilo, je po prepričanju AAG-ja ponaredilo podatke in izsililo soglasje italijanske vlade o okolijski primernosti gradnje terminala. AAG naj bi imel dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice morebitnih nesreč in da so državne in pokrajinska oblast prikrile to potvarjanje.

Oglasil se je še tržaški publicist Paolo Parovel, ki trdi, da je vse nepravilnosti mogoče dokazati z dokumenti iz dosjeja.

Erjavec: Zahtevali bomo pojasnila, če bo treba, pa šli na sodišče
Čeprav Italija ni pripravila strateške presoje čezmejnih vplivov, pa se Slovenija do zdaj za tožbo na Evropskem sodišču v Luksemburgu še ni odločila, ker še čaka na dokumente iz Italije. To se bo morebiti v kratkem spremenilo, saj je okolijski minister Karl Erjavec v petek, ko je na dan prišel sum o ponarejenih podatkih, dejal: "Če to drži, gre za zelo resno zadevo, zato bomo od italijanskega ministrstva za okolje takoj zahtevali informacijo o tem. Če se bo izkazalo, da so podatki ponarejeni, bomo uporabili vsa pravna sredstva, tudi morebitno tožbo na Evropskem sodišču."

Podobnik: Tožiti bi morali že prej
Njegov predhodnik Janez Podobnik pa meni, da bi morala država Italijo tožiti že, ko je ta sprejela okoljevarstveno soglasje za gradnjo kopenskega terminala v Žavljah, kar se je zgodilo 16. julija. "Ta škandalozna informacija, da je dokumentacija za gradnjo plinskih terminalov ponarejena … če se to izkaže, je tukaj močan dodatni argument, da bo dobro pripravljena tožba pred Evropskim sodiščem zanesljivo tudi uspešna," je dodal.

V zgodovini Evropske unije so se do zdaj sicer zgodili le štirje primeri tožb države proti državi – ena med njimi na področju okolja, a ni doživela sodbe. Šlo je za primer Irske proti Veliki Britaniji, ki je v skupnem morju zgradila terminal. Irska je nato po dogovoru tožbo umaknila.

Il governo italiano, la holding spagnola Gas Natural e alcuni politici locali vogliono imporre la costruzione

di un rigassificatore nel porto industriale di Trieste, nella stretta baia (vallone) di Muggia, in area abitata da

oltre 200.000 persone, vicino al confine con la Slovenia (della quale é perciò necessario il consenso secondo

le norme europee).

Il gas metano trasportato con navi gasiere compresso e liquefatto, verrebbe travasato nei serbatoi del rigassificatore,

riespanso riscaldandolo con l’acqua prelevata nel mare (dove verrebbe scaricata più fredda e clorata),

ed immesso nella rete distributiva di un nuovo metanodotto.

L’impianto avrebbe un enorme pontile d’attracco giganteschi serbatoi fuori terra accanto al terminale

dell’Oleodotto Transalpino e ad altri impianti e serbatoi con sostanze industriali estremamente pericolose.

Si tratta perciò di un impianto da terzo mondo, estremamente pericoloso per la popolazione e dannoso per

l’ambiente e l’economia del territorio sia da parte italiana che slovena.

__________

PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA, i rigassificatori e le navi gasiere sono obiettivi strategici, e la loro

esplosione per incidente od attentato può incenerire all’istante ogni cosa nel raggio di alcuni chilometri, con

effetto simile alla nube ardente di un vulcano.

Questi impianti devono essere perciò costruiti o su coste deserte, oppure 15-18 km al largo, con attorno due

aree di protezione concentriche, di sicurezza civile e militare e di interdizione della navigazione, che nell’Alto

Adriatico sono state stabilite a livello internazionale (IMO, SN.1/Circ. 257/06) rispettivamente in 2 e 2.8 km

(1,5 miglia nautiche), mentre le norme europee (Dir. 96/82/CE) vietano il trattamento dei gas compressi vicino

ad altri impianti a rischio.

Il primo rigassificatore italiano, recentemente costruito ed attivato (2008) al largo della costa adriatica davanti

a Porto Viro (Rovigo) rispetta infatti queste prescrizioni pur recando non pochi altri problemi.

Invece nel porto di Trieste i serbatoi del rigassificatore e le navi gasiere sarebbero indifendibili da attentati

terroristici

effettuabili da terra con comuni missili a spalla, e ne costituirebbero un obiettivo internazionale

primario per il numero elevatissimo delle vittime e la distruzione contemporanea del vicino terminale

dell’oleodotto (già obiettivo di attentato 1972) che fornisce raffinerie e riserve dell’Europa centrale.

Il progetto di questo rigassificatore é perciò inaccettabile, oltre che per la sicurezza della popolazione locale,

anche per le strategìe di sicurezza e di rifornimento energetico dell’UE e della NATO.

PER QUANTO RIGUARDA L’ECONOMIA, l’interdizione della navigazione e le altre misure di sicurezza

marittima attorno al terminale e ad ogni nave gasiera in arrivo e partenza semiparalizzerebbero le altre attività

e lo sviluppo del porto di Trieste e del vicino porto sloveno di Koper-Capodistria, le attività di pesca e la

navigazione da diporto.

Al confronto con questi enormi danni l’entità già minimale dei posti di lavoro e dei guadagni che il rigassificatore

potrebbe portare a Trieste sarebbe irrisoria.

PER QUANTO RIGUARDA L’AMBIENTE

, lo scarico continuo di quantità enormi di acqua più fredda con

aggiunta di cloro inquina il mare e ne abbassa la temperatura con effetti dannosi proporzionali alle possibilità

di dispersione. Poiché la baia di Muggia é troppo stretta, poco profonda ed occlusa dalle dighe del porto di

Trieste, questi effetti vi si concentrerebbero rapidamente causando la morte degli organismi marini e,

d’inverno, l’abbassamento della temperatura dell’acqua sino a livello di congelamento.

RIGASSIFICATORE NEL PORTO DI TRIESTE:

CARTE FALSE PER UN PROGETTO AD ALTISSIMO RISCHIO

Mentre l’eventuale scarico sottomarino al largo, fuori dalle dighe, diffonderebbe l’inquinamento chimico e

termico in misura comunque inaccettabile nell’intero golfo di Trieste, sino alle acque slovene, su fondali già

biologicamente e chimicamente devastati dagli scarichi dell’impianto di depurazione fognaria di Trieste.

Il transito delle grandi navi gasiere sui bassi fondali della baia (inclusa nel Sito Inquinato Nazionale da bonificare)

aumenterebbe inoltre a dismisura il rimescolamento dei fanghi pesantemente inquinati diffondendoli con

le correnti nelle acque italiane e slovene del Golfo di Trieste. Mentre la vicinanza di altri impianti e serbatoi

con sostanze industriali tossiche potrebbe amplificare a catena (effetto domino) gli effetti dannosi anche di incidenti

di lieve o media entità.

L’indagine giudiziaria documentata dal nostro dossier

disponibile sul sito internet http://www.greenaction-planet.org

ha provato che per nascondere tutti questi effetti disastrosi il progetto di Gas Natural ha falsificato e/o omesso

i dati sulla profondità e la temperatura reali del golfo di Muggia, quelli sulla vicinanza degli altri impianti pericolosi

e una parte determinante delle valutazioni attinenti, e che vi sono state pressioni politiche indebite per

coprire queste falsificazioni ed ottenere egualmente le autorizzazioni per costruire l’impianto dannoso, tentando

anche di ottenere il nulla-osta del governo sloveno.

Di fronte alle prove di questo nuovo scandalo nazionale ed internazionale della politica italiana, il governo e

Gas Natural

si limitano ad assicurare genericamente che i progetti sono corretti e rispettano le normative

nazionali, europee ed internazionali, mentro il sottosegretario Roberto Menia, il sindaco di Trieste Roberto

Dipiazza ed alcuni altri politici locali tentano di sviare l’attenzione dai fatti aizzando nazionalismo contro la

Slovenia. Ed insistono tutti a voler forzare egualmente la costruzione dell’impianto.

COSA POSSIAMO E DOBBIAMO FARE ADESSO:

La nostra Associazione sta combattendo da tempo a livello locale, nazionale ed internazionale per opporsi alla

realizzazione di questo rigassificatore così drammaticamente pericoloso e dannoso per tutti.

Abbiamo presentato denunce penali come quella inclusa nel dossier, mentre altre sono in corso e due denunce

al Parlamento Europeo ed alla Commissione Europea (petizioni nn. 048/2007 e 1147/08) che stanno già svolgendo

le relative inchieste.

Ma le autorità romane sono purtroppo abituate ad ottenere l’archiviazione di indagini penali anche più pesanti,

e ad eludere sistematicamente persino le sanzioni europee.

Rimane però ancora da

impugnare in sede amministrativa, davanti al T.A.R., del Lazio ed entro il 15 novembre,

il parere ambientale che il governo italiano ha già emesso a favore del progetto del rigassificatore.

Le possibilità di successo sono obiettivamente ottime, dal momento che si possono dimostrare perfettamente

tutte le sopraddette falsificazioni ed omissioni del progetto.

Ma le spese vive di questa causa ammontano ad almeno 10.000 euro, ed in caso di rigetto ed impugnazione

davanti al Consiglio Stato ne occorrerebbero altrettanti.

Dobbiamo quindi chiedere l’aiuto di tutti, per quanto possibile, raccogliendo queste somme con una sottoscrizione

pubblica.

PER SOSTENERE LE NOSTRE AZIONI LEGALI CONTRO L’IMPOSIZIONE DEL RIGASSIFICATORE potete

quindi versare qualsiasi contributo sul conto corrente postale 83762187 intestato a Greenaction Transnational

scrivendo sul bollettino come causale “ricorsi amministrativi rigassificatore Trieste”.

Non vi chiediamo sacrifici, ma ringraziamo di cuore tutti coloro che potranno sostenere la battaglia comune

anche in questo modo, e comunque con ogni altra attività utile, col loro consenso e con la loro simpatia.

GREENACTION TRANSNATIONAL

www.greenaction-planet.org GREENACTION TRANSNATIONAL – Via Palestrina 3 – 34133 Trieste

tel/fax 0402410497 – e-mail: info@greenaction-planet.org

S.I.P. via Palestrina 3 Trieste

7 Settembre 2009

Il rigassificatore di Trieste: una vicenda da indagare

Da un parte ci sono le associazioni ambientaliste e la popolazione locale. Dall’altra, il governo e una grande società spagnola. In mezzo, tra loro, il porto di Trieste e il progetto di costruire nella stessa area un rigassificatore, oggetto di un braccio di ferro che vede scendere in campo anche la Slovenia.

Greenaction transnational, Alpe Adria Green, WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato per la Salvaguardia del Golfo di Trieste e Comitato Sos Muggia, affiancati dalla società civile, non solo contrastano il progetto, temendone la potenzialità distruttiva sull’ambiente e la salute, ma puntano l’indice anche contro la trasparenza con cui si sta procedendo. La loro denuncia – contenuta in una petizione rivolta al Parlamento europeo- riguarda la Valutazione di impatto ambientale dell’opera: nello studio, accusano, sarebbe stata indicata una profondità delle acque del golfo triestino di molti metri superiore a quella reale e omessa la presenza nella zona di altri siti industriali, mentre non sarebbero stati inseriti i dati sull’inquinamento dei fondali (www.greenaction-planet.org).

Sostengono infatti che alcuni progettisti della Gas Natural, chiamata a realizzare il rigassificatore triestino, abbiano omesso e falsificato informazioni tecniche fondamentali. Di questa scorrettezza il Governo italiano, in particolare il ministero dell’Ambiente, sarebbe stato a conoscenza, ma avrebbe scelto di coprire tali falsificazioni e omissioni, delle quali era stato avvisato da organi giudiziari e amministrativi. Le associazioni hanno infatti avanzato un esposto sul caso alla Procura di Trieste, che ha spedito il fascicolo penale alla Procura di Roma e inviato parte di esso al ministero dell’Ambiente. Il tutto ad indagine ancora aperta. Un’ indagine che in modo molto rapido è stata archiviata dalla Procura capitolina. Non nel merito ma nella competenza: secondo i giudici di Roma sulle falsificazioni – denunciate dagli ambientalisti e documentate dalla Guardia di Finanza- dovrebbe esprimersi un tribunale amministrativo.

Quello che contestano le associazioni ambientaliste e’ la superficialita’ nell’approccio investigativo e chiedono che si indaghi su quanto accaduto, e che la stessa Valutazione di impatto ambientale sia riconosciuta come nulla. Del resto è stato recentemente aperto un secondo fascicolo di indagine sulla base della denuncia dei sindaci di Muggia e San Dorligo della Valle.

Per il governo, come ha ricordato in luglio il ministro degli Esteri Frattini, il rigassificatore di Trieste non solo va realizzato, ma sarebbe anche un’opera assolutamente sicura: rispettosa della salute dell’ambiente e della popolazione. Per il rigassificatore poi, si sono schierati anche il presidente della Regione Friuli Tondo, il sindaco di Trieste Dipiazza e il sottosegretario all’Ambiente Menia, che ha difeso l’opera triestina all’interno di un piano nazionale che prevede la costruzione di altri dieci impianti nel paese.

Ad opporsi però è il governo di Lubiana: la Slovenia reputa eccessivamente pericoloso il gasdotto sottomarino che dovrebbe appunto occupare le acque tra Zaule e Grado. Lubiana si è addirittura detta pronta, in relazione alle possibili falsificazioni e omissioni, ad avviare un’azione legale davanti alla Corte di giustizia europea.

In questo quadro, mi chiedo se non sia opportuno non solo un intervento dell’autorità giudiziaria, che chiarisca se ci sono state o meno “taroccature” della valutazione ambientale, ma anche una riflessione da parte dell’esecutivo. L’IdV triestina non a caso ha annunciato una petizione popolare perché la parola ritorni a chi spetta di diritto, ovvero i cittadini. Nelle vertenze locali –dalla Tav al Mose, fino al Ponte di Messina- non è pensabile agire manu militari sulla testa di chi, in quei luoghi oggetto di edificazioni controverse, non solo ha vissuto, ma vive ancora e vivrà.

Di fronte al timore che non siano rispettate leggi importanti come la normativa Seveso, ai dubbi sulla trasparenza nella procedura di realizzazione dell’opera, alle ombre che gravitano su un governo eccessivamente interessato (e si può comprendere perché) a portare a termine il progetto, fermarsi è un obbligo. Non per cedere alla sindrome Nimby (not in my back yard), ma per riconoscere che quando si decide di alterare una realtà ambientale con progetti imponenti, la popolazione e il suo volere non sono un optional.

Questo mese ci sarà l’incontro fra il nostro paese e la Slovenia: il governo potrebbe scegliere la strada del rispetto della comunità locale o almeno quella dell’ascolto e della consultazione democratica. Le speranze, certo, sono poche, ma non è un motivo comunque per tacere di fronte ad una politica condotta dall’esecutivo con la finalità di distruggere l’ambiente e recare danno concreto alla salute della popolazione, capace solo di arricchire i soliti comitati affaristici che imperversano dal sud al nord del nostro paese.

Prevod tiskovnega sporočila Greenaction Internatioal

Trst 5.09.2009

Tržaški škandal plinskega terminala

Greenaction………..zanika podtajnika Menio in tržaškega župana

Trst, 5. september 09 Greenaction Transnational, soustanoviteljica mednarodne okoljevarstvene mreže Alpe Adria Green, ki je prijavila ponaredbe v projektu plinskega terminala španske družbe Gas Natural v Trstu, za katerega obmejna Slovenija daje veto,

sedaj poudarja, da v tišini italijanskih politikov, ki so bolj preudarni ali manj vpleteni, podtajnik na ministrstvu za okolje Roberto Menia in tržaški župan Roberto Dipiazza, skušata naščuvati javno mnenje proti bližnji državi.

Oba namreč vztrajata pri trditvi – ugotavlja Greenaction – da v projektu ni ponaredb; Slovenija naj bi se po krivici vmešavala v italijanske državne strateške izbire za dosego svojih mračnih političnih ciljev majhne bivše komunistične države, zato bi jo bilo treba ignorirati ter tudi kaznovati in podobno.

Okoljevarstvena organizacija ju zanika rekoč, da je resničnost popolnoma drugačna: ponaredbe načrta in politična prikrivanja, ki so tem sledila, dokazujejo sodne preiskave

finančne policije in so na ogled v dosjeju prijave na spletni strani Greenaction Transnational

na naslovu:http://www.greenaction-planet.org. Tudi če ne bi bilo tako, bi to ostal načrt tretjega sveta, uničujoč za morsko okolje in preveč izpostavljen nesrečam ter katastrofalnim atentatom, ki bi v trenutku Trst spremenili v Pompeje; načrt namreč ne predvideva niti minimalnih mednarodnih varnostnih razdalj niti zaustavitev plovbe, kar pa bi delno ohromilo promet tržaškega in koprskega pristanišča. Privolitev Slovenije kot obmejne države, ki ji grozita obmejna škoda in tveganja, pa je pogoj, ki ga postavljajo evropske norme, kar lahko vsak preveri preko interneta.

Greenaction Transnational ugotavlja, da je zatekanje k psevdo-patriotskim demagogijam

s strani tržaškega podtajnika in župana zelo neodgovorno in nesmiselno, tako da si je resno potrebno zastaviti vprašanja o vzrokih.

GREENACTION TRANSNATIONAL

Via Palestrina 3 – 34133 Trieste (Italy)

Telefon:00390402410497

info@greenaction-planet.org

C.I. Celja so na seji 28.08.2009 soglasno sprejele zahteve


Celje 28.8.2009

C.I. Celja smo na današnji seji soglasno sprejele naslednje zahteve:

1. Državni organi in lokalna skupnost so nam dolžni zagotoviti z Ustavo zagotovljeno pravico do zdravega okolja.

2. Vzpostaviti je potrebno takšen sistem merilnih naprav, ki bodo verodostojno in javno merile vsa onesnaženja v naši kotlini. Izpad vseh filtrov 1.7.2009 ob 20.50 uri in pekoč smrad do polnoči ni bil zabeležen na obstoječih merilnih napravah – toliko o verodostojnosti meritev.

3. Cinkarni Celje se dovoli proizvodnja 42 000 ton TiO2, kar je zadnja verificirana količina proizvodnje v uradnih dokumentih. Vsaka nadaljnja proizvedena tona TiO2 pomeni več SO2, H2S, kontaminiranega prašenja in več ostalih škodljivih izpustov v okolje.

4. Cinkarna Celje mora v najkrajšem času izvesti proti hrupno zaščito-ograjo na področju Bukovžlaka in zamenjati lokomotivo za premikanje vagonov z novo, ekološko manj sporno in manj hrupno, kot je obstoječa. Ta dva ukrepa sta bila že obljubljena s strani Uprave Cinkarne, pa še do sedaj nerealizirana. Dodatno morajo filtrirati izpuste H2S in odpraviti prašenje, kot najbolj zaskrbljujoče in nevarne izpuste v okolje.

5. Cinkarna Celje mora v skladu z direktivo EU z dne 20.2.1978 odpraviti odpadke- titanovo sadro iz proizvodnje TiO2 in pripraviti pet letni program odprave odpadne sadre kot odpadka in jo v skladu z direktivo v celoti reciklirati, saj je odpadna sadra označena kot okolju in ljudem škodljiv odpadek.

6. Neodvisen laboratorij, IJS Ljubljana, naj opravi analize vhodnih surovin in naj se pojasni od kod je najmanj 1,2 tone kadmija v odpadni sadri, glede na to, da uprava Cinkarne trdi, da nima kadmija 30 let v proizvodnji. Ob evidentno neverodostojnih trditvah, je potrebno uvesti previdnostno načelo striktnega nadzora proizvodnje, ki ima kadmij kot polutant, ki je toksičen, genotoksičen in kancerogen.

7. Zahtevamo takojšen pristop sanaciji in odvoz odloženih strupov na črni deponiji v Bukovžlaku, da se prepreči zastrupljanje zraka in podzemnih voda in s tem ljudi.

8. Zahtevamo prepoved sežiganje blata iz komunalne čistilne naprave. Posebno sedaj, ko zaradi tehnoloških razlogov niso sposobni mokro čistiti dimnih plinov iz sežigalnice komunalnih odpadkov. Če tega niso sposobni, lahko v sežigalnici sežigajo samo ne kontaminirano lesno biomaso. Zahtevamo tudi prepoved sežiganja PVC odpadkov, ki pri sežiganju tvorijo rakotvorne dioksine in furane.

9. Zahtevamo odpravo hrupa iz obrata Mehansko Biološka Obdelava regionalnega centra za ravnanje z odpadki, ki je izredno moteča za okoliške prebivalce Brezja in Proseniškega.

10. Zahtevamo merilne naprave za meritve prašenja iz deponije Za Travnikom in preprečitev prašenja v skladu z obstoječimi projekti.

11. Zahtevamo vzpostavitev večje poplavne varnosti, ki bo ljudem ob vodnih ujmah omogočala varnejše življenje in varovanje premoženja, saj so škode pri poplavah izredno velike, tako na premoženju kot na zdravju ljudi.

12. Zahtevamo preprečitev nadaljnjega onesnaževanja evidentno kontaminirane podtalnice.

13. Za bolne ljudi iz Krajevnih skupnosti, ki neposredno mejijo na najbolj onesnaženo okolje in so najbolj ogroženi, pričakujemo prioritetno obravnavo, brez čakalnih dob, ki so dodaten razlog, da ljudje niso pravočasno zdravljeni.

14. S temeljitim in verodostojnim monitoringom vseh onesnaženj pa se bo detektiralo in na podlagi verodostojnih analiz preprečilo onesnaževanje tudi vseh drugih onesnaževalcev.

15. Slej ko prej bo potrebno uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaženj in onesnaževalcev, zaradi izjemno degradiranega okolja Celjske kotline. Največji izmerjen vzorec kadmija na področju stare Cinkarne je imel kar 593 mg/kg kadmija (mejna vrednost je 1 mg/kg) in je po nam znanih podatkih najbolj onesnažena zemlja vsaj v Evropi v urbanem področju. Kadmij pa je tihi ubijalec tako ljudi kot živali.

Dr. Arthur Fuerst toksikolog in farmakolog- Nobelov nagrajenec je napisal:

»Kadmij je ena najbolj strupenih snovi na svetu, saj preprečuje delovanje številnih encimov v telesu. Encime pa uporabljamo za kompletno delovanje vseh procesov v telesu«.

C.I. Celja

Boris Šuštar

http://civilne-iniciative-celja.si

 

Celje 28.8.09

Izjava za javnost

štev 18.

Stališče C.I. Celja za drugo sejo Sveta za trajnostni razvoj dne 2.9. 2009

C.I. Celja smo na podlagi analiz in dokumentov o onesnaženju Celjske kotline in poraznem zdravstvenem stanju ljudi prepričani, da je nujno potrebno ukrepanje in saniranje starih virov onesnaženj in preprečiti vsako dodatno onesnaženje okolja in s tem ogrožanja zdravja ljudi. V Celjski kotlini ne moremo govoriti o sonaravnem in trajnostnem razvoju, če se tudi z aktualnim onesnaženjem v 21. stoletju ogroža zdravje prebivalstva.

Onesnaženja za katera smo C.I. Celja zbrale pisno in foto dokumentacijo so tako zaskrbljujoča, da bomo ob ne ukrepanju odgovornih in predstavnikov oblasti, obvestili za to pristojne institucije Evropske Komisije. Da smo morali predstavniki C.I. sami naročati in plačevati analize, ki so dokazale zastrupljanje lastnega naroda pa je skregano z vsemi standardi demokratično urejenih držav.

Tudi velika poplavna nevarnost in s tem ogrožanje premoženja ljudi ob poplavah, dodatno zdravstveno obremenjuje ljudi, ki so izpostavljeni vsem strupom še dolgo časa po tem, ko se vode umaknejo v porečja. Kako se poplavljenci ob vsakem večjem deževju ozirajo s strahom, kdaj bo prenehalo deževati, vedo samo ljudje, ki so bili izpostavljeni tem občutkom nemoči ob vseh vodnih ujmah, ki smo jih bili deležni v našem okolju.

Vsi dokumenti, tudi zdravstvene analize, ki so bile dolga leta prikrivane, bomo posredovali tujim zdravstvenim strokovnjakom, če akutni problemi našega okolja in ljudi ne bodo deležni primerne obravnave. Če bo potrebno, bomo tuje strokovnjake prosili za pomoč in verodostojno oceno, kaj pomeni, da so v vseh populacijskih strukturah v Upravni Enoti Celje bolezni dihal na prvem mestu. Torej, tako predšolski, šolski in odrasli imamo v Celjski kotlini največ težav z dihali in v starejši populaciji še bolezni mišic in kosti ter obtočil. Med najpogostejšimi zabeleženimi obolenji so v vseh navedenih strukturah prebivalstva še simptomi in znaki ter nenormalni klinični izvidi. Umrljivost zaradi raka je bila v U.E. Celje leta 2004 30% večja kot drugje po Sloveniji.

Zaradi vseh navedenih dejstev, je nujno potrebno sprejeti zakon o ekološki sanaciji Celjske kotline, ki bo v temelju spremenil mišljenje in odnos odgovornih do resnih ekoloških problemov v Celjski kotlini. Nujno potreben je resen in odgovoren pristop k reševanju ekoloških problemov v našem okolju, tudi sanacija in odvoz strupenih odpadkov na črni deponiji v Bukovžlaku, ki ogrožajo zrak, ki ga ljudje dihamo in zastrupljajo podtalnico.

Bolno prebivalstvo in uničena narava so dejstva, odgovorni UKREPAJTE !

http://civilne-iniciative-celja.si

Predlog zakona o Triglavskem Narodnem Parku


 

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TTR :SI56-05100-8011891125

Datum: 01.09.2009

V času klimackih sprememb, ko se politične stranke in vlade drugje v Evropi pričele zavedati, da morajo nekaj narediti na področju zaščite okolja, se vlade ne glede na barvo v Sloveniji prizadevajo uničiti edini narodni park, ki ga Slovenci imamo. Prvi poizkus se je zgodil v letu 2003, tako imenovan Vučkov zakon, ki so ga takrat uspešno  zaustavile NVO z spomenico. Sedaj pa se nam obeta nekaj podobnega, ko je MOP pod krinko sodelovanja s stroko, NVO, javnostjo ter politiko predložil v mesecu avgustu svoj zakon v trideset dnevno javno obravnavo. To so storili sredi poletnih počitnic, ko je bila večina okoljevarstvenikov na dopustu. Ker večina NVO deluje neprofesianalo za objavo tega predloga zakona ni vedela, zato zahtevamo od MOP, da podaljša trideset dnevni rok za oddajo pripomb in da preko e-pošte obvesti NOV, da je zakon oddan v javno obravnavo!

Vse nevladne organizacije smo imele v skupini, ki je pripravljala zakon samo enega predstavnika, katerega so kljub transparentnim pripombam smo bili preglasovani!  Ne zamerimo nekaterim poštenim domačinom in kmetom, ki jih je politika prisilila, da bi zaradi preživetja prodali preprodajalcem, ki so največkrat liderji političnih strank vse kar imajo, in tako omogočili uničenje parka, namesto, da bi jim oblast ponudila subvencije, za življenje v parku.  Zamerimo pa lažnivi politiki, ki jih ni niti toliko v hlačah, da bi naravnost povedali, da mislijo v TNP obnoviti in razširiti Vojaške objekte, ki ne bodo služili le Slovenski vojski temveč verjetno tudi  za potrebe NATA. Izgradnja asfaltirane biatlonske proge, ki je uničila krajino na Pokljuki pa jim služi le za krinko. V dolino Tamarja želi minister za šolstvo in šport asfaltirati in razširiti cesto, ki bi bila izhodišče za nadaljnjo pozidavo poleg Nordijskega centra v Planici. Nekaj podobnega se dogaja z Voglom, saj bi brez strokovnih podlag o klimatskih spremembah gradili smučarski center z umetnim zasneževanjem, želijo pa tudi graditi predor pod Vršičem.

   Na drugi strani pa stoji z svojimi interesi izkoriščanja gozdov v TNP cerkev, ter lokalni veljaki za legalizacijo njihovih črnogradenj. Črnogradenj je v TNP več kot 200 in ležijo tudi na atraktivnih lokacijah, kot je Bohinjsko jezero.Lastniki črnogradenj pa so predvsem iz strank, ki so nastale iz propadle zveze komunistov in socialistov ter last novo pečenih kapitalistov iz vladajoče elite in lokalnih veljakov. Ta primer lepo kaže koliko je strankam, ki so sedaj in so bile v Parlamentu do zdravega okolja saj se podobno dogaja na krasu, reki Muri, pozidavo mejnega območja Sočoveljskega parka, …. zato razmišljamo da bi v ALPE ADRIA GREEN zbrali podpise za izvedbo referenduma, na katerem bi se vsi Slovenci izrekli ali želimo ohraniti edini narodni park, ki bi ustrezal merilom IOCN ali pa iz njega narediti krajinski park v katerem, bi med drugim, do Aljaževega stolpa zgradili vspenjačo, ter na vrhu zgradili še razgledno ploščad, do sedmerih jezer pa zgradili avtocesto!

Podobno kot z okoljem se dogaja tudi z stalnim padanjem gmotnega položaja in socialne varnosti prebivalcev Slovenije. Več si lahko preberete na naši spletni strani http://greenslo.bravehost.com/ ter blogu: http://gezslo.spaces.live.com/

Vladajoče elite, si v Sloveniji ne želijo imeti močnih okoljskih in socialnih nevladnih organizacij, ki bi na dolgi rok zagotavljale ohranjeno okolje ter blaginjo vsem prebivalcem zato jih z raznimi prikrojenimi razpisi za poslušne nevladne organizacije nagradijo z plačevanjem prostorov in z prikrojenimi razpisi tudi bogato financirajo. Druge NOV, ki lahko s svojim delom vedno dokažemo, kaj smo storili za okolje, naravo ter Slovenijo pa pahnejo v brezno, saj se brez finančnih sredstev tudi ne morejo prijaviti niti za organizacijo, ki deluje v javnem interesu!


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

odziv medresorske komisije po izročitvi dokumentacije MOP-u s strani AAG


  

Medresorska delovna komisija za plinske terminale predlaga vladi naj sprejme sklep, da je projekt gradnje plinskega terminala v Žavljah z vidika čezmejnih vplivov na okolje nesprejemljiv. Okoljski minister Karl Erjavec pa bo v torek v pismu od italijanske kolegice zahteval pojasnila o domnevnih poneverbah v dokumentih za gradnjo terminalov.

Kot je po današnji drugi seji Medresorske komisije za oblikovanje stališč Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njenem priobalnem območju pojasnil njen predsednik državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus, so ugotovili, da je projekt gradnje plinskega terminala v Žavljah z vidika čezmejnih vplivov na okolje nesprejemljiv.

"Niso bile upoštevane slovenske pripombe v skladu z direktivo sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, in niso v skladu z t.i. memorandumom med slovensko in italijansko vlado, ki sta ga podpisali septembra lani, da bosta skupaj sodelovali o presojah v severnem Jadranu oz. Tržaškem zalivu," je poudaril Kus.

Komisija ugotavlja, da tudi terminal na morju, z vidika čezmejnih okoljskih vplivov ni sprejemljiv, ob tem pa predlaga, da se vse navedbe o tem terminalu črtajo iz italijanskega mnenja in da se v celoti upošteva slovensko odklonilno mnenje ter da italijanska vlada zaključi postopek presoje vplivov na okolje z negativno odločitvijo glede plinskega terminala na morju.

Minister naj zahteva pojasnila

Komisija ministru Erjavcu predlaga, da v pismu italijanski kolegici Stefanii Prestigiacomo zahteva, da Slovenija pridobi vso manjkajočo dokumentacijo glede gradnje terminala v Žavljah, vključno z dokumentacijo o plinovodu, saj glede tega Slovenija še ni prejela nobene informacije.

Komisija ugotavlja, da italijanski dokumenti, odločitev vlade in presoja čezmejnih vplivov na okolje ne vključujejo možnosti plinovoda za terminal v Žavljah in s tem ne izpolnjujejo pogojev celovitosti projekta.

Minister naj v pismu, ki bo posredovano v torek, zahteva pojasnila o vseh različnih informacijah, ki jih je mednarodno okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) predala ministrstvu o domnevnih poneverbah dokumentacije za gradnjo terminala v Žavljah. Zahteva naj tudi spremembo pozitivnega mnenja italijanskega okoljskega ministrstva o presoji čezmejnih vplivov na okolje, tako da bodo v tej spremembi vključene vse slovenske pripombe. V nasprotnem primeru komisija predlaga vladi, naj proti Italiji vloži tožbo.

Komisija nalaga ministrstvu za gospodarstvo, da preuči vse možnosti spremembe t.i. smernic o transevropskih omrežjih, in poskuša najti možnosti, da bi se iz teh izločili plinski terminali v Tržaškem zalivu.

Sklepe komisije bo vlada obravnavala na seji v četrtek. "To bodo tudi izhodišča Slovenije za bilateralna srečanja naslednjo sredo z italijansko vlado," je dejal Kus.

novinarska konferenca - pl.ter. 21.08.2009 Novinarska konferenca AAG 21.08.2009

Comunicato Alpe Adria Green:

Risposta della Commissione interministeriale slovena
La Commissione interministeriale per i terminali di gas ha proposto al governo di prendere una decisione riguardo al progetto per la costruzione di terminali di gas, che in termini di impatto ambientale transfrontaliero è inaccettabile.
Il ministro dell’Ambiente Karl Erjavec, in una lettera al collega italiano ha chiesto chiarimenti sulla presunta falsificazione dei documenti per la costruzione del terminal.

In seconda riunione, oggi, della Commissione ministeriale costituitasi in Slovenia per il problema dei rigassificatori nel Golfo di Trieste e la sua zona costiera ha spiegato tramite il suo Presidente Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio Zoran Kus, che ha rilevato che il progetto per la costruzione del terminal di gas, in termini di impatto ambientale transfrontaliero, è inaccettabile.

"Non sono state rispettate le Osservazioni slovene che sono in conformità con la direttiva del Consiglio concernente la valutazione dei progetti pubblici e privati in materia di ambiente, e non a norma del vigente Memorandum tra la Slovenia e il governo italiano, firmato lo scorso settembre per partecipare congiuntamente sulle considerazioni nel nord Adriatico, Golfo di Trieste compreso", ha detto Kus.

La Commissione rileva che il terminale in mare, in termini di "cross-border" impatti ambientali, non è accettabile, proponendo nel contempo che siano soppresse tutte le dichiarazionie le opinioni italiane su questo terminale e che si rispetti pienamente l’opinione negativa slovena in quanto il governo italiano ha completato una valutazione di impatto ambientale carente sul terminale di gas in mare.

Il Ministro Erjavcu della Commissione, in una lettera al collega italiano Stefania Prestigiacomo, afferma che è necessario per la Slovenia ottenere tutta la documentazione mancante per quanto riguarda la costruzione di un terminal, ed anche la documentazione relativa al gasdotto, dato che la Slovenia non ha ancora ricevuto alcuna informazione.

Il Ministro, nella lettera che sarà trasmessa oggi, chiede chiarimenti su tutte le diverse informazioni fornite dalla organizzazione internazionale in campo ambientale Green Alpe Adria (AAG) al Ministero, contenente le presunte falsificazioni di documenti per la costruzione del terminale.

La richiesta di modificare il parere favorevole del Ministero italiano dell’Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale transfrontaliero, in modo che in questo emendamento includa tutte le Osservazioni slovene.

In caso contrario, la Commissione Interministeriale proporrà al governo sloveno di presentare un ricorso contro l’Italia.

La Commissione richiede l’intervento del ministero dell’Economia, per esaminare tutti i possibili cambiamenti delle linee guida sulle trans-reti europee, in modo da tener conto di coloro che sono esclusi dai terminali di gas nel Golfo di Trieste. Le decisioni saranno affrontate dal Governo nella riunione di Giovedi. "Questa piattaforma comprende colloqui bilaterali per la Slovenia con il governo italiano", ha detto

http://www.youtube.com/watch?v=ECT7mBbr_9I

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard