Monthly Archives: avgust 2009

Spomenica TNP poslana Državnemu Zboru RS, vladi RS in slovenski in javnosti


Povzetek, 01.09.2004   Spomenica poslana Državnemu Zboru RS, vladi RS in slovenski in javnosti Projekt: Mednarodno priznan Triglavski narodni park – Temeljna izhodišča za ureditev širšega zavarovanega območja Podpisniki: Koalicija nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka Datum: September 2004 … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

utemeljitev zakona TNP nevladne


Utemeljitev: 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1.1. Temeljna izhodišča pravne ureditve širšega zavarovanega območja – narodni park Varstvo naravnih vrednot je pomembna odgovornost vsake države. Tudi Socialistična Republika Slovenija je temu področju namenila veliko pozornost saj je … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

OGENJ V ALPAH – STA


         Ogenj v Alpah letos o prometni tematiki Ljubljana, 08. avgusta (STA) – Organizaciji Cipra Slovenija Mountain Wilderness Slovenija ter Zveza civilnih iniciativ ob tretji razvojni osi Slovenije bodo danes v Ljubljani, Savinjski in Šaleški dolini organizirali slovenski … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

USNUTEK ZAKONA O TNP NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNOSTI


USNUTEK ZAKONA O TNP NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNOSTI Koalicija nevladnih organizacij za TNP: Gorenjsko Ekološko Združenje- GEZ, CIPRA Slovenija, DOPPS – Društvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dedišcine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

nadaljevanje


19. clen (regionalna zasnova prostorskega razvoja) (1) Vlada mora za obmocje narodnega parka in njegovo vplivno obmocje predlagati sprejem regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljevanju: regionalna zasnova). Cilj sprejema regionalne zasnove je predvsem dolocitev celovite zasnove razmestitve dejavnosti (rabe prostora) … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

PODPIŠITE PETICIJO Astronavtsko raketarskega kluba V. M. K. – pozivamo župana Ljubljane, naj odstrani pečat z prostorov…


Člani prostovoljnega in mednarodno uveljavljenega* Astronavtsko raketarskega kluba Vladimir M. Komarov iz Ljubljane in somišljeniki s to peticijo pozivamo župana Ljubljane, naj odstrani pečat nad zdaj praznimi prostori na Brilejevi 8 v Ljubljani ali pa klubu ponudi, kot je MOL … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

OGENJ V ALPAH – PRIŽGIMO SVEČO TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU


e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/TR- A-banka :05100-8011891125 Datum: 07.8.2009 8 avgusta bo letos potekala mednarodna prireditev v organizaciji CIPRE ogenj v Alpah . ALPE ADRIA GREEN – GRENSLO … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized

Odprto pismo: Ali si Slovenija prizadeva postati posnetek ZDA in Anglije na področju izpustov emisij?


e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/TR- A-banka :05100-8011891125 Datum: 04.8.2009 Odprto pismo Predsedniku države, Predsedniku vlade, Vladi, prometnemu ministru, ministru za okolje in prostor ter državnemu svetu Zadeva: Ali … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Uncategorized