NOVO VODSTVO ALPE ADRIA GREEN


Na skupščini AAG 14.08.2009 so bili za predsednika in člane upravnega odbora izvoljeni:

1) Za predsednika AAG Vojko Bernard

2) Za predsednika komisije za varstvo narave Tony Mlakar

3) Za predsednika komisije za varstvo okolja Franci Maleckar

4) Za predsednika komisije za energetiko Božo Dukič

5) Za predsednico komisije za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo življenja, varstvo potrošnikov, higieno okolja ter odpadke Romea Zbogar

6) Za sekretarko Saša Mlakar

7) Za blagajnika Robert Rogič

8) Za predsednika podružnice v Italiji Roberta Giurastantea

9) Za predsednika podružnice na hrvaškem Vjeran Piršič

10) Za predcednico podružnice v Vojvodini Ruža Helać

Mednarodna organizacija AAG ima sedež v Sloveniji na Jesenicah, Prešernova 26

Sedež podružnice v Italiji –  na sedežu Greenaction Transnational v Trstu

Sedež podružnice na Hrvaškem – na sedežu EKO KVARNER v Njivicah na otoku Krku

Sedež podružnice v Vojvodini – na
sedežu VOJVODINSKE ZELENE INCIATIVE v Novem Sadu

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.