Peti koridor – Ceneje do Divače


Odprto pismo prometnemu ministru

 

Sodeč po današnjem radijskem sporočilu, je tržaška oblast le uvidela, da imajo okoljevarstveniki in občani Doline prav, ko zavračajo med Italijo in Slovenijo dogovorjeno železniško povezavo Trsta z Divačo skozi območje Natura 2000. Zato bilo prav, da bi tudi naša stran ponovno preučila okoljsko in finančno ugodnejše rešitve za koprsko »vejo« te proge.

Svetu MO Koper sem predlagal v začetku v podporo leta 2001 »zeleno varianto«, ki ima enake polmere ovinkov in naklone, torej ravno tako omogoča zahtevano hitrost 160 km/uro, odpravlja pa številne pomanjkljivosti sprejete in je še »uporabnejša« in cenejša. Dejansko gre za zrcalno podobo v območju med Nasircem in Dekani. Tu preide v tunel pod Tinjanom iz katerega izstopi pri meji z Italijo v spodnjem delu Osapske doline in jo preči v nizkem viaduktu. »S« tunel pod Socerbsko-podgorsko planoto omogoča zamikanje poteka proti jugovzhodu tako, da se pri Nasircu približa prejšnjemu predlogu.

Na ta način bi dosegli ohranitev Osapske doline, ki je že dovolj kaznovana z avtocestnim viaduktom. Izognili bi se križanju z avtocesto nad Gabrovico in s tem omogočili krajanom znosnejše bivanje. Ohranjeno bi bilo severno pobočje Tinjana, ki bi ga sicer sekal niz 5 viaduktov in s tem ne samo napolnil dolino s hrupom ampak tudi uničil protierozijske pregrade, »Istrske klauže«, tehnični spomenik, ki ga hodijo občudovati strokovnjaki do Norveške. Na ta način bi se izognili Ponorom v Korošcih, dolini z udornicami, slapom, ki pada v brezno, naravnim mostom, tj. »miniaturnemu Rakovem Škocjanu«, ohranjena bi bila tudi dolina Glinščice, naravni in kulturni spomenik evropskega pomena. Po sedanjem predlogu bi jo proga prečila v viaduktu.

Bistveno manj bi bil prizadet naravni rezervat Vižovljanski gozd, na meji s sosedo. Še več, tu bi lahko priključil progo iz tržaškega pristanišča, saj je slednja praktično do meje zgrajena za najzahtevnejše tovore.

Tehnični parametri »Zelene variante« so enaki sedaj obravnavani trasi, s tem, da so njeni elementi bistveno drugačni, cenejši (najceneje je delati tunel, ni sprememb namembnosti in odkupov zemljišč), krajinsko manj vpadljivi in glede na kamninsko podlago (po sprejetem predlogu bi potekala po prizadetih kamninah v narivu) lažje izvedljivi. Način gradnje in hidrogeološki položaj je pri obeh trasah enak, zaradi bistveno manjšega vpliva na okolje, ob upoštevanju, da bi progo koristili obe pristanišči, bi si upal skleniti, da je »Zelena varianta« sodobna proga. Prav bi jo bilo oceniti in predlagati sosedom v skupno izvedbo, kar bi bilo glede na recesijo in stiskanje »evromošnjička« hitreje izvedljivo in postavilo obe pristanišči v boljši izhodiščni položaja glede na rivalstvo Reke in Tržiča. Bi pa bilo seveda za se vprašati prej, kam z izkopanim materialom, še posebej glede na še nerešen položaj, beri krajo družbenega denarja, z izkopanim materialom za avtocestni tunel in njegovim zasipanjem s slanim blatom iz Luke. Vsekakor, če ne želite narediti iz Koprskega zaliva še večjo »fonjo«, otok pred Izolo ni rešitev.

ALPE ADRIA GREEN

 

Drudi_tir_pobuda (1)

drudi_tir_skica

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.