AAG bo odprl novo pisarno v Srbiji


 

VOJVODINSKA ZELENA INICIATIVA – Novi član AAG internacional – obenem ima AAG tam tudi svojo pisarno. 

zelena akcija - vojvodina

 

VOJVOĐANSKA ZELENA INICIJATIVA je osnovana 1999. godine, a registrovana 02. marta 2003. godine

Vizija organizacije je svet bez zagađenja.

Misija organizacije je promocija vrednosti održivog razvoja, tolerancije i bogatstva različitosti.

Cilj organizacije je podizanje nivoa ekološke i građanske svesti kroz edukaciju, informisanje, stvaralaštvo i očiglednu nastavu.

Vojvođanske zelena inicijativa je neformalna mreža tridesetak ekoloških i omladinskih organizacija sa teritorije Vojvodine.

Akcije i aktivnosti koje smo realizovali do sada:

1. Suorganizator, svake godine, Festivala ekološkog pozorišta za decu od 1999. godine, sa Eko centrom za decu i mlade “Različak“ iz Bačke Palanke

2. Organizator Ekološkog putujućeg pozorišta za decu – Vojvodina 2005. u saradnji sa Kuklen teatrom iz Blagoevgrada (Bugarska)

3. Organizator Eko karavana za srednjoškolce – Vojvodina 2004.

4. Organizator Kampa za rendžere – Fruška Gora 2004.

5. Organizator Ekološkog kampa za mlade novinare – Vrdnik 2005.

6. Organizator Ekološkog kampa za novinare – Letenka 2006.

7. Organizator Nagradnog konkursa, svake godine od 2002 g., za mlade sa teritorije bivših jugoslovenskih republika, za novinarsko i kreativno izražavanje na teme iz zaštite životne sredine u saradnji sa NVO “Molika” iz Bitolja (Makedonija) i Udrugom mladih ”Maslina” sa Krka (Hrvatska)

8. Organizator, svake godine od 2002. godine, Ekološkog radnog kampa – Krivaja, u saradnji sa Ekološkim društvom “Hrast“ iz Krivaje

9. Organizovali smo ciklus seminara za novosadske srednjoškolce ( Elektrotehnička škola, Karlovačka gimnazija) Abeceda demokratije (2000), Tolerancija – bogatstvo različitosti (2001); Čoveče, ne ljuti se! (2001), Kako napraviti školski list (2002), Kompas o dečjim pravima (2003), u saradnji sa Grupom 484 iz Beograda

10. Objavljujemo, svake godine od 2000. godine Ekološki Kalendar

11. Organizator Seminara za nastavnike “Ekološka edukacija – obrazovanje za budućnost” od 2004. godine, sa Švedskom humanitarnom organizacijom Indivdualna pomoć iz Novog Sada

12. Organizator “Zelenog autobusa” za prvake novosadskoh škola, sa Švedskom humanitarnom organizacijom Indivdualna pomoć iz Novog Sada

13. Organizator akcije “Zdravo mladi”, ćiji je cilj promocija zdravih stilova života kod mladih, 2005. godine sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu

14. Organizator edukacije, prvaka u novosadskim školama, “Čuvari prirode” od 2004. godine, sa Švedskom humanitarnom organizacijom Indivdualna pomoć iz Novog Sada

15. Organizator Eko karavana za novinare – Vojvodina 2006., sa Švedskom humanitarnom organizacijom Indivdualna pomoć iz Novog Sada

16. Organizator Ekološkog radnog vikenda – Vršac 2006., kada je osnovano Udruženje eko novinara “Eko vest”

17. Organizator Ekološkog radnog vikenda – Vrdnik 2006., kada je usvojen Kodeks ekoloških NVO, na kome je učestvovalo tridesetak ekoloških udruženja građana sa teritorije Vojvodine

18. Organizator Ekološkog istraživačkog kampa za srednjoškolce –

Pilakova dolina 2006.

19. Vojvođanska zelena inicijativa je 2006. godine osnovala Udruženje eko novinara “Eko vest”, koje okuplja 50 novinara iz različitih medija u Srbiji

20. Realizacija projekta, DKMT regiona, razmene novinara koji prate teme iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije ( mart 2007. godine, Segedin, Mađarska).

21. Učesnik na međunarodnom susretu Ekoloških organizacija na Krku (, u organizaciji Udruge mladih «Maslina» povodom Dana planete zemlje ( Krk, Hrvatska, 22. april. 2007. godine)

22. NVO Vojvođanska zelena inicijativa član NGO PIPELINE NETWORK, internacionalne mreže ekoloških organizacija ( Rumunija, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Italija) koje će nadzirati izgradnju panevropskog naftovoda (od rumunske luke Konstanca do Trsta u Italiji)

23. NVO Vojvođanska zelena inicijativa je učestvovala na Konferenciji «Zeleno – boja budućnosti:potencijal za reformsku politiku na jugoistoku Evrope» (Sarajevo, BiH, od 05. oktobra 2007. do 07.oktobra 2007.godine).

24. NVO Vojvođanska zelena inicijativa je jedna, od 40 ekoloških NVO u Srbiji, koja je učestvovala na Šestoj ministarskoj konferenciji «Životna sredina za Evropu» (Beograd, Srbija, od 10. oktobra 2007. do 12. oktobra 2007.)

25. NVO “Vojvođanska zelena inicijativa organizuje“, sa partnerskom organizacijom Švedskom humanitarnom organizacijom «Individualna pomoć», internacionalni Ekološki susret – Vršački breg 2007, za novinare, predstavnike ekoloških NVO i stručnjake i eksperte iz oblasti zaštite životne sredine objekat Crvenog krsta, na Vršačkom bregu, od 25. oktobra 2007. do 28. oktobra 2007.)

26. Krajem 2008. godine NVO Vojvođanska zelena inicijativa je objavila Ekološki kalendar za 2009. godinu s pregledom značajnih ekoloških datuma i aktivnosti realizovanih u 2008. godini, kao i najava aktivnosti za 2009. godinu. Od 2003. godine redovno se objavljuje Ekološki kalendar.

27. Vojvođanska zelena inicijativa je organizator medijske kampanje protiv eksploatacije kamena u Nacionalnom parku Fruška gora

28. Organizator medijske kampanje protiv isušivanja Ledinačkog jezera od 2002. godine u saradnji sa Udruženjem građana Adrenalin iz Ledinaca.

29. Organizator velikog broja kampanja za zaštitu životinja i očuvanje životne sredine u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom.

30. Vojvođanska zelena inicijativa u saradnji sa NVO “Zeleni krug“ iz Bačkog Petrovca objavljuje Ekološki časopis “Eko list“

31. Vojvođanska zelena inicijativa u saradnji sa NVO “Nepušački edukativni centar“ iz Kragujevca objavljuje Elektronski bilten “Eko NEC“

32. Vojvođanska zelena inicijativa je, u januaru 2008. godine, u saradnji sa ZOSEKOZOM i Studentskom asocijacijom FTN organizovala Okrugli sto “ Panevropski naftovod:dileme, pitanja i odgovori “

33. U 2008. godini osnivana “Zelena patrola “, koju čine studenti PMF – Institut za biologiju i ekologiju, FTN – Inženjeri zaštite životne sredine i studenti s drugih fakulteta. To je mobilna i efikasna grupu za delovanje u oblasti aktivnog i angažovanog odnosa prema zaštiti životne sredine.

34. Vojvođanska zelena inicijativa je započela godišnju kampanju u februaru 2008. godine “Svaka vest je ekološka vest” u saradnji sa dvadeset ekoloških i omladinskih organizacija sa teritorije Vojvodine i Udruženjem eko novinara Eko vest.

35. Vojvođanska zelena inicijativa je organizovala Ekološki kamp – Osovlje 2008. u saradnji sa partnerskom organizacijom Zeleni krug“ iz Bekeščabe (Mađarska)

36. Vojvođanska zelena inicijativa je, u saradnji sa Ekološkim društvom «Hrast» iz Krivaje kod Bačke Topole, organizovala Ekološki radni i istraživački kamp –.Krivaja 2008. u julu 2008. godine za studente PMF i FTN.

37. Vojvođanska zelena inicijativa je, u saradnji sa Prirodnjačkim društvom “GEA” iz Vršca organizovala kamp za Zelenu patrolu u avgustu 2008. godine

38.Vojvođanska zelena inicijativa je u oktobru 2008. godine organizovala međunarodnau konferenciju na temu “Panevropski naftovod: dileme, pitanja i odgovori“ za predstavnike NVO iz zemalja kroz koje prolazi naftovod, novinare i stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine i naftne industrije, u saradnji sa Studentskom asocijacijom Fakulteta tehničkih nauka.

39. Vojvođanska zelena inicijativa je, u saradnji sa Udruženjem eko novinara «Eko vest», u decembru 2008. godine organizovala Seminar Novinarstvom do istine i pokrenula elektronski časopis Vojvođanski ekološki magazin – VEM.

40. Sa Zelenom patrolom organizovala Medijsku kampanju «Zabranjeno sekiranje» u decembru 2008. godine.

42. Trenutno realizuje projekat “Spomenik ljudskom nemaru“, koji podrazumeva gradnju spomenika od kabastog otpada na Fruškoj Gori, u okviru kampanje “Očistimo Srbiju“.

41. Sa Udrugom «Zeleni Osijek» iz Osijeka, gradom Osijekom i gradom Novim Sadom realizovaće dvogodišnji projekat Energetska efikasnost za koji ‘e konkurisati kod IPA fondova. Sa njima predvi]amo i realiyaciju Eko cetra u Krivaji, kod Bačke Topole.