I: Marcia per la pace del 1° gennaio a Trieste


>Ogg: Marcia per la pace del 1° gennaio a Trieste > >> >>>> Ciao, spedisco l’appello ed il volantino della marcia annuale triestina >>>> PARTECIPATE >>>> Alessandro Capuzzo – Tavola della Pace Friuli Venezia Giulia >>> >>> >>>Comunità di Sant’Egidio Comitato Pace Convivenza >e >>Solidarietà “Danilo Dolci” >>>Pace, in tutte le terre! "Combattere la povertà, costruire la pace". >>> >>>Quest’anno il tema che il Papa Benedetto XVI ha indicato per la >celebrazione >>della 42a Giornata Mondiale della Pace, sarà:"Combattere la povertà, >costruire >>la pace". >>> «… come si può rimanere insensibili agli appelli di coloro che, nei >>diversi continenti, non riescono a nutrirsi a sufficienza per vivere? >Povertà e >>malnutrizione non sono una mera fatalità, provocata da situazioni >ambientali >>avverse o da disastrose calamità naturali … le considerazioni di carattere >>esclusivamente tecnico o economico non debbono prevalere sui doveri di >>giustizia verso quanti soffrono la fame» (Messaggio di Benedetto XVI alla >FAO >>del 2 giugno 2008).Lo scandalo della povertà manifesta l’inadeguatezza >degli >>attuali sistemi di convivenza umana nel promuovere la realizzazione del >bene >>comune (cfr Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 69). >>> >>>Siamo in un passaggio difficile della storia. Tante sicurezze sono scosse >>dalla crisi economica che attanaglia il mondo. Molti sono pessimisti sul >>futuro. I paesi più ricchi concentrano la loro attenzione sulla tutela dei >loro >>cittadini. Ma un grande mondo di poveri pagherà un duro prezzo di questa >crisi. >>Pensiamo con molta preoccupazione ai milioni di nuovi e antichi poveri, >vittime >>di un mercato che si pensa onnipotente. >>> >>>Troppi, infatti, soffrono in questo nostro mondo, per le guerre, la >povertà, >>la violenza. Non si può essere felici in un mondo così pieno di >sofferenze. >>Sentiamo il dolore dei popoli ostaggi della guerra, di quanti debbono >lasciare >>le loro case per l’odio etnico o per i nazionalismi, di quanti sono rapiti >e >>scomparsi. Tanti, troppi, stanno soffrendo. >>>E’ necessario anche contrastare la corsa alla produzione, al commercio >delle >>armi, anche nucleari, presenti intorno a tutti noi (compreso Aviano), >seguendo >>l’impegno dei Sindaci per la pace, promosso dalla città di Hiroshima. >>> >>>Questo non è il tempo per chiudersi nel pessimismo. Ma è l’ora di >ascoltare >>il dolore di tanti e di lavorare per fondare un nuovo ordine mondiale di >pace. >>La ricerca della giustizia, il dialogo, il rispetto dei più deboli, sono >gli >>strumenti per costruire questo nuovo ordine. Un mondo senza spirito, ideali >e >>valori diventa presto disumano. >>> >>>Dalla nostra esperienza sul campo siamo convinti nel dire che la guerra è >la >>madre di tutte le povertà, per cui costruire la pace è il modo migliore >per >>sconfiggere la miseria. Oggi le povertà sono in crescita, anche nelle >società >>più ricche; anche quella spirituale, di società ripiegate su se stesse, >che >>considerano per sé la sicurezza il tema più importante. Tutto ciò, però, >porta >>spesso a dimenticare le condizioni di vita molto più drammatiche di milioni >di >>persone. Ricordiamo i quattro giovani africani che nel 1973 in Val >Rosandra >>persero la vita nel tentativo di entrare in Europa per cercare un futuro >>migliore. >>> >>> Per sostenere questo impegno di costruzione della pace attraverso la >lotta >>alla povertà e l’impegno personale di solidarietà con i deboli il 1° >gennaio >>2009 la Comunità di Sant’Egidio, il Comitato Pace Convivenza e >Solidarietà “ >>Danilo Dolci”, promuovono una marcia che partirà dal Colle di San Giusto >(ore >>15.45) fino a Piazza Sant’Antonio, per rafforzare la volontà di pace e per >>ricordare tutte le terre che soffrono per la guerra e il terrorismo. >>> >>> Alla marcia hanno già aderito: Tavola della Pace Regionale, Azione >>Cattolica Diocesana, Movimento dei Focolari, A.C.L.I., Equipe Notre Dame, >Guide >>e Scout d’Europa, Cursillos, Rinnovamento nello Spirito. L’invito è esteso >a >>tutti. >>> >>> La pace non è impossibile. Non è l’utopia di un paradiso in terra, ma >il >>dovere di costruire un mondo più umano. Questo mondo è possibile, se ci >sono >>spirito e fratellanza. Non c’è sicurezza senza solidarietà con i poveri. >L’ >>esempio del conterraneo Danilo Dolci ne è testimonianza. >>>In questo spirito a Trieste e in tante città del mondo, il 1° gennaio >2009, >>donne e uomini di buona volontà, italiani e sloveni e delle altre >Comunità, >>laici, credenti di tutte le religioni, sono invitati a manifestare che la >pace >>è possibile.

Pogovor o Problemska konferenca ” PLINSKI TERMINALI V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠINI


 

Citat

Pogovor o Problemska konferenca " PLINSKI TERMINALI V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠINI

Problemska konferenca

Prireja ga:

ALPE ADRIA GREEN V SODELOVANJU Z GREENSLO SLOVENIJA

Datum in čas:

14. januar 2009 ob 17:00

Mesto:

V prostorih Slovenskega kongresa

Ogled tega dogodka v storitvi Windows Live

Najpogostejše bolezni v UE Celje


Končno se bodo morali nehati sprenevedati in UKREPATI !!!! To je le del študije ZZV Celje, ki zagotovo decidirano potrjuje, da živimo v onesnaženem okolju. Govoriti o slabem materialnem stanju prebivalstva in povezovati premalo denarja z nakupi slabše hrane je nedopustno. Kaj pomeni, da je cenejša hrana slaba hrana, mogoče celo kontaminirana ????? Verjamem, da si ob tako neodzivnem zdravstvenem sistemu, ki dovoljuje zastrupljanje ljudi ne bo čuditi, da čeprav podatki kažejo, da se umirja incidenca raka, bo vedno več mrtvih zaradi raka. Ne verjamem, da se incidenca raka sploh zmanjšuje. Bojim se, da smo starejša generacija že zastrupili svoje otroke preko poškodovanega genskega zapisa in kontaminiranega okolja in da bodo oni preko svojih poškodovanih genov zastrupili svoje potomce. To je neustavljiv proces, če se ne bo ukrepalo in odgovorneje ravnalo z okoljem in zdravjem ljudi in preprečili vsa onesnaženja. Ali tudi otroci kadijo in se premalo gibljejo ??? Bolezni dihal na prvem mestu v vseh starostnih segmentih populacije dokazuje onesnažen- ZASTRUPLJEN zrak. Če upa kdo trditi drugače je neveden !!! Če so odstopanja umrljivosti od povprečja za nekaj procentov bi morali zvoniti vsi zvonovi alarma, ne pa da podatek o trideset procentov večji umrljivosti, leta 2004, zaradi raka v Celju, kot je povprečje v Sloveniji, pride v javnost po štirih letih. Oblast je že vedela- prihodnost pa bo dala sodbo za takšno opustitev nujnih dejanj. Žal se odgovorni za takšno stanje premalo resno ukvarjajo s problemi okolja in zdravja ljudi, vendar zavedajte se »zemlja ne prekrije vse grehe«. O škodljivosti strupov in težkih kovin se že vse ve !!!! 21. stoletje je. Z delovanjem SEŽIGALNICE komunalnih odpadkov pa bodo onesnaženja v Celju in okolici samo še večja in kdor koli trdi drugače zavaja javnost, zaradi svojih interesov in veliko znanstvenikov mi je zatrdilo tako !!! Znanje ni več domena posameznikov, ki mislijo, da so Einsteini -znanje je globalno, za ljudi, ki uporabljamo svetovni splet. Sežiganje kontaminirane biomase je škodljivo za okolje!!! Da jo prodajajo kot ekološko najbolj čisto gorivo je pa norost in nedopustna, upam, nevednost. Sežiganje blata iz komunalne čistilne naprave pa se bomo zelo trudili preprečiti. ODGOVORNI, HALO, ZBUDITE SE, ČE ŽE NI PREPOZNO !!! Boris Šuštar Del študije ZZVCelje V letu 2006 so bile v UE Celje najpogosteje zabeleženi vzroki obiska (če ne upoštevamo skupine dejavniki, ki vplivajo na stik z zdravstveno službo) predšolskih otrok pri zdravniku bolezni dihal, sledile so bolezni ušes in mastoida ter nalezljive in parazitarne bolezni. Pri šolskih otrocih in mladini so bile najpogosteje zabeležene bolezni dihal, sledile so poškodbe in zastrupitve ter nalezljive in parazitarne bolezni. Najpogosteje zabeležena obolenja pri odraslih so bile bolezni dihal, bolezni mišic in kosti ter bolezni obtočil. Med najpogosteje zabeleženimi obolenji so v vseh navedenih varstvih tudi simptomi, znaki in nenormalni klinični izvidi, pri predšolskih so bile na četrtem mestu, pri šolskih otrocih in odraslih pa na na petem mestu

Vprašljiva študija o OVE


Spoštovani Urednik Oddaje svet na kanalu A Šokiran sem bil ob prejemu ( branju) informacije , da bo združenje finaciarlo izvedbo študije o rabi obnovljivih virh za proizvodnjo električne energije. Potrebam ogrevanja in hlajenja naj ne bi bilo posvečeno nobeno poglavje predvidene študije iz obnovljivih virov energije. Pri izdelavi študije naj bi sodelovale nekatere organizacije,katere sicer se ukvarjajo z vprašanji s področja energetike in proizvodnje električne energije. Izdelava študije pa bi potekala brez pristojnega ministrstva in brez vodilne vloge proizvajalca električne energije ,to je HSE,kateri proizvede največ eleltrične energije iz obnovljivih virov energije. Prav tako naročnik ni upošteval še dosedanjega velikega akterja s tega področja, to je IBE d.d. iz Ljubljane. In ravno t aprojektivna organizacija je v svoji preteklosti že izdelala študijo z naslovom 100 mHE in tudi idejno študijo za projekt Srednje Save HE. Po našem mnenju, naj takšno študijo sfinancirajo predvideni partnerji bodočega "energetskega konzorcija" in jo tržijo uporabnikom,ki jo potrebujejo. Vsekakor pa ,kot člani Združenja za energetiko nismo zainteresitrani za takšno študijo in ne vidimo uporabnosti takšnega dela in je nesmiselno trošenje sredstev zbranih s članarino. In tako ali drugače druga zbrana sredstva iz državnega proračuna ( po vsej verjetnosti s pomočjo posameznih lobistov) se lahko namenijo za bolj uporabno razvojno delo s tega področja. Iz predvidenega proračuna projekta je ugotoviti, da izvedbo takšnega projekta potrebuje predvsem same članice "konzorcija" za pokrivanja lastnega dela in zaslužka, saj si na ta način zagotavljajo obstoj in prihodek v prihodnjem recesiskem letu. V dokaz neresnosti sodelovanja pri izdelavi navedene študije dokazuje naše priloženo pismo poslano pred časom GZS – Energetskemu združenju. Nikakršni odgovor ne od g. Martinca Nikota ,sekretarja združenja, nas je prepričal, da veliki trgovci pač podpirajo sekretarja, da ničesar ne naredi v korist rabe obnovljivih virov energije. In kako bo potem sedaj finaciral izdelavo takšne študije? In bil sočasno nosilec takšne študije? Pri tem je potrebno navesti,da je kar nekaj investitorjev v R Sloveniji, ki se želijo tako ogrevati,pa jim občinski odloki "zapovedujejo" obvezno rabo plina ali kurilnega olja. V dokaz poznavanja rabe obnovljivih virov energije ( energija zemlje in energija podtalnice) vabimo urednika na našo spletno stran http://www.geosonda.com . Inštitut za obnovljive vire energgije Kranj Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije d.o.o. Kranj Obe organizaciji sta naslovu Likozarjeva ulica 3 04 2352 770 04 2357 770 Za vse dodatne naslove dosegljivi na navedenih številkah. Lep pozdrav! Božo Dukić PS Prosim za potrditev prejema.

EKO KROG _ zbor krajanov Ravenske vasi – ZAHTEVE!!!


KS RAVENSKA VAS Ravenska vas 3 1410 Zagorje ob Savi Dne 7.12.2008 je bil v prostorih PGD Ravenska vas zbor krajanov Ravenske vasi, kjer je bilo prisotnih 39 krajanov. Krajani Ravenske vasi so pod drugo točko dnevnega reda obravnavali in sprejeli naslednje sklepe glede obstoječega ekološkega stanja in namere Lafarge Cementa o sosežigu odpadkov. 1. Zahtevamo takojšno prekinitev vseh aktivnosti v zvezi s sosežigom. (35 ZA, 1 Proti, 3 Vzdržani) 2. Takojšna uvedba stalnega monitoringa obstoječega stanja na najbolj izpostavljenih lokacijah v KS Ravenska vas s strani neodvisne ustanove. Strošek monitoringa krije Cementarna Trbovlje. Nujna je dodatna postavitev vsaj še ene merilne imisijske postaje. (39 ZA) 3. Rezultati monitoringa morajo biti vedno javno dostopni preko ustreznih medijev in KS Ravenska vas posredovani v pisni obliki, podpisani in žigosani s strani pooblaščene ustanove, ki opravlja meritve. (39 ZA) 4. Pristojne inšpekcijske službe naj nedvoumno definirajo postopek ukrepov v primeru prekoračitev mejnih emisijskih in imisijskih vrednosti. (39 ZA) 5. Lafarge Cement mora izdelati in realizirati projekt sanacije prizadetega območja Ravenske vasi. (39 ZA) 6. Od Lafarge Cementa zahtevamo plačilo škode, katera je bila krajanom KS Ravenska vas povzročena v dosedanjem času. (39 ZA) 7. On-line prikazovanje emisijskih meritev na ustreznem displaju na za javnost dostopni lokaciji. (39 ZA) 8. Svet krajevne skupnosti ima mandat za pogovore le za sklepe od 2 do 7. (35 ZA, 2 Proti, 2 Vzdržana) 9. Krajani Ravenske vasi bomo v primeru izdaje dovoljenja za sosežig odpadkov kot ukrep za zavarovanje svojih osnovnih državljanskih pravic uporabili vse možne oblike državljanske nepokorščine (36 ZA, 1 Proti, 2 Vzdržana) V vednost: – Lafarge Cement – Občina Zagorje ob Savi (župan g. Matjaž Švagan) – Občinski svet občine Zagorje ob Savi – Občina Trbovlje (župan g. Bogdan Barovič) – Občinski svet občine Trbovlje – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (minister g. Karl Erjavec) – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (ga.Bojana Pohar) – Varuhinja človekovih pravic – Predsednik države – Predsednik vlade Ravenska vas, 10.12.2008 Predsednik SKS Šikovec Peter

Noč v soju sveč


1 Mountain Wilderness Slovenije – Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave Okoljski center, Trubarjeva 50, SI-1000 Ljubljana www: http://www.mountainwilderness.si/ e-mail: info@mountainwilderness.si in Temno nebo Slovenije Teslova 30, 1000 Ljubljana Tel. +386 (1) 477 66 53 www: http://www.temnonebo.org/ e-mail: darksky@tp-lj.si Društvom za varovanje okolja in narave Ljubljana, 03.12.2008 Akcije ob Noci v soju svec 2008 v soboto 20.12.2008 Spoštovane kolegice in kolegi Predstavitev in namen Društvo Mountain Wilderness Slovenije (MWS) združuje ljubitelje gora in neokrnjene narave v Sloveniji kot del svetovnega gibanja MW. Naše delo je usmerjeno v prizadevanja za ustanavljanje naravnih parkov, omejevanja vplivov clovekove dejavnosti na okolje in naravo ter na varstvo lokalnih kultur pred ucinki globalizacije. Eno od dejavnosti našega društva je tudi zavzemanje za zavarovanje Triglavskega narodnega parka kot narodnega parka po standardih Svetovne organizacije za varovanje narave (IUCN), to je kot obmocja kategorije II po IUCN. Športni projekti, tako kot so zasnovani v Planici in na Rudnem polju na Pokljuki, po našem mnenju nikakor ne zagotavljajo spoštovanja osnovnih naravovarstvenih nacel za narodne parke, kot jih doloca IUCN. Na primer – le zakaj je treba tekaške proge asfaltirati in osvetljevati? Temno nebo Slovenije si prizadeva za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja okolja, ki predstavlja grožnjo biotski raznovrstnosti in clovekovemu zdravju, je energetsko neucinkovita rešitev ter onemogoca opazovanje naravnega zvezdnatega neba, ki je naša skupna naravna in kulturna dedišcina. Kje naj bi bilo svetlobno onesnaževanje bolj neprimerno – kot v narodnih parkih! Iz tega razloga bomo v soboto 20.12.2008 zvecer – eno noc pred zimskih soncevim obratom – izvedli 2 nocni pohod od Rudnega polja do Plesišca. Tam bomo opozorili na izginjanje neokrnjenega nocnega neba ter grob gradbeni poseg v narodnem parku, ki bo postavil prostorsko in svetlobno potraten športni objekt v samo srce Pokljuke, v predel, ki je še v vecini gozdnat. Dogodek sovpada z mednarodno pobudo ‘Candle night’ – Noc v soju svec. Ta prihaja z Japonske, kjer so jo leta 2003 oblikovale nevladne organizacije, zaradi njenega – tudi mednarodnega – uspeha pa jo je podprlo tudi Japonsko Ministrstvo za okolje. Noc v soju svec želi ob poletnem in zimskem solsticiju spodbujati premislek ljudi o njihovem ‘industrializiranem’ nacinu življenja, ki je pogosto prehiter in zato odtujen od bližnjih in narave. Noc v soju svec nas vabi, da se v casu izbranega vecera posvetimo dejavnostim, ki nas približujejo ljudem in/ali nas povezujejo s planetom, kjer živimo. Potek dogodka Iz Ljubljane bomo organizirali posebni avtobusni prevoz. Odhod avtobusa je ob 17 h s Kongresnega trga. Na avtobus lahko prisedete še na avtobusnem postajališcu Ljubljana-Šentvid ob 17:15 in na postaji Bled Union ob 18 h. V primeru prijave vecje skupine, lahko dodamo še kako postajo ob poti. Prijave zbira Temno nebo na elektronski pošti darksky@tp-lj.si in telefonu +386 (1) 4776 653. Ob prijavi navedite imena oseb, kjer boste vstopili na avtobus in telefon vsaj ene osebe za morebitne nujne informacije. Vse ostale, ki ne boste šli z avtobusom, prosimo, da se potrudite za skupno rabo osebnih avtomobilov z neposrednim dogovorom ali s pomocjo portala http://www.prevoz.org, tako da bo vsak osebni avtomobil imel vsaj 3 potnike. Izhodišce in povratek: parkirišce pred vojašnico Rudno polje na Pokljuki N46°20’44,2“ E13°55′ 24,0“ višina 1352 m nm Vmesni cilj: Prelaz Plesišce koordinate N46°21’15.89" E13°54’13.7" višina 1781 m nm. Zacetek pohoda je 20.12.2008 ob 19 h na parkirišcu pred vojašnico na Rudnem polju. Od tam se bomo sprehodili do prve vojaške vlecnice, ob njej do druge vlecnice, nato mimo lovske opazovalnice na drevesu naprej do izvira Zlate vode in še do vrha grebena do prelaza za Planino Konjšcico kakih 150 m severno od kote 1801 m Plesišce. Tam bomo prebrali skupno sporocilo akcije, ki ga bomo poslali medijem. Ce bo vreme jasno, bomo imeli tam kratek tecaj astronomije, spoznali najpomembnejša ozvezdja, obcudovali nocno nebo in opazovali svetlobno onesnaženje iz dolin. Vracamo se po isti poti tako da bomo nazaj na parkirišcu predvidoma med 22 in 23 uro. Luna bo v zadnjem krajcu in bo vzšla skoraj dve uri po polnoci. Od planetov bo takoj zvecer nad JZ obzorjem vidna Venera, nad vzhodnim obzorjem pa bo vzhajalo najznamenitejše ozvezdje zimskega neba: Orion. Ob povratku bomo lahko opazovali zimski šesterokotnik, ki ga tvorijo najsvetlejše zvezde ozvezdij Voznik, Dvojckov, Malega psa, Velikega psa, Oriona in Bika. Udeleženci, ki bodo opremljeni z binokularji bodo lahko opazovali tudi znamenite objekte zimskega neba, kot so npr. meglica M42 v Orionu, galaksiji M31 in 33 ter nekaj svetlih zvezdnih kopic. Okoli pol dvanajste ure vzide planet Saturn. Pred odhodom s Pokljuke se bomo še pogreli s cajem in majhnim prigrizkom v gostišcu Jelka. Okvirna cena za celotni dogodek je 15 EUR po osebi. 3 Celotno podrocje pohoda si lahko pogledate na http://www.geopedia.si/#b4_x416731_y134695_s15 ali na planinski karti Triglava oz. Vzhodnih Julijskih Alp. Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb programa zaradi varnostnih, vremenskih ali drugih pogojev. Udeležba je na lastno odgovornost vsakega udeleženca. Prav tako je morebitni solo vzpon na Viševnik zgolj lastna planinska tura vsakega posameznika oz. skupine udeležencev na svojo odgovornost. Vecina poti pohoda gre po ne prevec strmi travnati strmini, ki pa bo pozimi zasnežena in/ali poledenela. Nocne temperature na višinah okrog 1500 m nad morjem so praviloma nižje od dnevnih. Od udeležencev zahtevamo ustrezno planinsko opremo za zimsko visokogorje v nocnem casu. Celna svetilka je obvezna, ceprav bomo poskušali hoditi ob naravni svetlobi in tako adaptirali oci za opazovanje nocnega neba. Koristno je imeti s seboj primeren prenosen daljnogled za opazovanje nebesnih pojavov. Drugi dogodki tega vecera Dogodek Noc v soju svec bomo zaceli s prižigom svece velikanke (višine treh metrov), ob castni prisotnosti in nagovoru japonskega veleposlanika v Sloveniji, nj. eksc. gospoda Shigeharu Maruyama, ob 16.00 na Cevljarskem mostu v Ljubljani. Vljudno vabljeni! Spodbudili smo vse lokale, da ob tej priložnosti za uro ali dve zmanjšajo ali po možnosti ugasnejo obicajno razsvetljavo in uporabijo svecavo. Ob tem se bomo spomnili, kako smo ljudje odvisni od modernih tehnoloških rešitev, ki jih razumemo kot samo po sebi umevne, a imajo velik vpliv na naravo, od katere smo prebivalci mest vedno bolj odtujeni. Spodbujamo vsa društva ali posameznike, da z organizacijo aktivnosti opozorite na druge naravovarstvene probleme v vaših krajih in planinskih kocah! Prosimo, da nas o vaših nacrtih obvestite, da jih bomo lahko objavili na spletišcu MWS, v rubriki Dogodki. Ta vecer lahko vsak na svoj izvirni nacin praznuje Noc v soju svec. Vabimo vas, da se nam pridružite. Vec o svetovni akciji Candle night na http://www.candle-night.org/english/ Na morebitno snidenje! Herman Mikuž Matjaž Jeran predsednik Temno nebo Slovenije generalni sekretar MWS

EKOKROGU ODZETA SLOBODA GOVORA


politika Lafarge proti ekologu 2. december 2008 ob 14:46 | Vest | Prejeli smo: ”Spoštovani, zaradi izjav, ki sem jih dal za oddajo Tednik, 25. 9. 2008, mi je začasno odvzeta svoboda govora, natančneje svoboda izražanja mnenj v zvezi z onesnaževanjem Lafarge Cementa – glej priložen dokument! Ne glede na to, da Eko krog (in jaz sem v Tedniku predstavljen kot predstavnik Eko kroga) hrani številne neizpodbitne dokaze o lažeh Lafarge Cementa, je Okrajno sodišče v Trbovljah ugodilo zahtevi Lafarge Cementa in izdalo priloženo začasno odredbo. Nihče ni niti pri Eko krogu niti pri meni osebno poizvedoval o resničnosti izjav za Tednik. Seveda smo novinarki Tednika laži, ki se jih poslužuje Lafarge Cement, argumentirano pojasnili, vendar pa te argumentacije presegajo časovni okvir oddaje in jih novinarka vanjo ni mogla vključiti. To je večen problem. Zato smo tudi podali izjavo, da se Lafarge Cement poslužuje principa, ki pravi, da ne moremo mi njih tako hitro demantirati, kot lahko oni hitro lažejo. Piarovci – seveda tudi Imelda, ki dela PR za Lafarge Cement – ta princip zelo dobro poznajo. Torej, Lafarge Cement namerava s sodnimi postopki, s katerimi bodo nasprotnikom njihovega onesnaževanja kradli energijo, čas in denar, utišati aktiviste Eko kroga ter zažugati ostali javnosti, v kolikor se ta ne misli pokoriti umazanim ciljem velekapitala. Z eno besedo: SRAMOTA! S spoštovanjem! Boštjan Pihler” Dimnik Lafarge: In še sklep sodišča: Začasna Odredba Boštjanu Pihlerju Publish at Scribd or explore others: http://www.scribd.com/doc/8594054/Zaasna-Odredba-Botjanu-Pihlerju

AGIP se ogreva z geotermalno energijo!


Sporočilo za javnost Podjetje GEOSONDA iz Kranja je končalo z deli ogrevanja prostorov z sistemom geosonda na bencinski črpalki "AGIP" v Trbovljah. Podjetje AGIP je na, ta način dokazalo, da ima drugačen odnos do narave kot pa glavna Slovenska trgovca z nafnimi derivati, ki jim gre le za dobiček. Ogrevanje prostorov z geotermalno energijo pri trgovcu z nafnimi derivati pomeni, da tudi v prihodnosti od tega trgovca lahko pričakujemo pozitiven odnos, do zmanjševanja globalnega segrevanja. Primerjava emisij CO2 pri ogrevanju s kurilnim oljem in s sistemom geosonda Agencija za učinkovito rabo energije (AURE) navaja specifični izpust CO2 pri proizvodnji električne energije 0,56 kg/kWh. Isti vir navaja, da se pri zgorevanju 1 kg kurilnega olja v ozračje sprosti 2,6 kg CO2, kar na enoto pridobljene energije pomeni specifični izpust 0,275 kg/kWh. Obravnavana je primerjava izpustov plina CO2 v ozračje, nastalih pri pokrivanju enake količine toplotnih potreb tako s kurilnim oljem kot s sistemom geosonda. Predpostavka je, da bo pri zagotavljanju 25 kW toplotne moči s sistemom geosonda električna energija prispevala 6,25 kW, delež toplotne črpalke pa bo 18,75 kW. Pri predvidenem času delovanja toplotne črpalke 1.800 ur letno bo za njeno delovanje porabljeno 11.250 kWh električne energije . Pri rabi t.i. modre električne energije je bilanca izpustov toplogrednih plinov v okolje nična. Primerjava med letno količino izpustov pri rabi kurilnega olja in energije iz geosond za pokrivanje 25 kW toplotnih potreb objekta je tabelarno prikazana v spodnjih tabelah. Pri sistemu geosonda so posebej obravnavani izpusti, ki bi nastali pri rabi »navadne« oziroma modre električne energije. Specifični izpust CO2 Poraba energije Letni izpust CO2 (kg/kWh) (kWh) (kg) 0,275 45.000 12.375 Tabela 4. Letna količina izpustov CO2 v primeru ogrevanja na kurilno olje. Specifični izpust CO2 Poraba energije Letni izpust CO2 (kg/kWh) (kWh) (kg) 0,56 11.250 6.300 Tabela 5. Letna količina emisij CO2 v primeru ogrevanja s sistemom geosonda in odjemu »navadne« električne energije. Specifični izpust CO2 Poraba energije Letni izpust CO2 (kg/kWh) (kWh) (kg) 0 54.000 0 Specifični izpust CO2 Poraba energije Letni izpust CO2 (kg/kWh) (kWh) (kg) 0 11.250 0 Tabela 6. Letna količina emisij CO2 v primeru ogrevanja s sistemom geosonda in odjemu modre električne energije. Sistem geosonda je modra energija, zato bodo, kot je to razvidno iz zadnje tabele, izpusti škodljivega plina v ozračje nični.