KUPITE KAKOVOSTNO EKSTRADEVIŠKO OLJČNO OLJE


EKSTRADEVIŠKO OLJČNO OLJE Celoletna skrb (varovanje pred boleznimi in zajedavci, obrezovanje, gnojenje, oranje…) za okoli 200 oljk v treh nasadih na »senčni« strani Miljskih hribov je, kljub suši in neugodnim vremenskim razmeram med pobiranjem, obrodila bogate, zdrave sadeže. Tim oljarne Krožera, ki je sproti, dnevno, v »nočnih izmenah«, sprejemala obrano in iz tega naredila »spemuto«, hladno iztisnjen sok.

KAKOVOST OLJA JE PREVERJENA PRI INSTITUTU ZA EKOLOGIJO, OLJČNO OLJE IN KONTROLO!

GREENSLO vam na podlagi certifikata priporoča nakup!

Kupitite ga lahko na naslovu: FRANC MALECKAR PREMAČAN 28 ANKARAN

INFORMACIJE: franc.maleckar@guest.arnes.si ali GSM: 00386 41 693014.

IZJAVA ZA JAVNOST GOLF igriče v Lipici


AAG-GREENSLO SLOVENIJA e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/ Transakciski račun A-banka :05100-8011891125 Datum: 19.11.2008 IZJAVA ZA JAVNOST ALPE ADRIA GREEN, ki ga v Sloveniji zastopa GREENSLO nasprotuje izgradnji novega GOLF igriča v Lipici. Pridružujemo se mnenju društva Krajinskih aritektov Slovenije, lokalnih okoljskih društev, civilnih inciativ in posamesnikom ki dokazujejo, da širitev GOLF igrišča v to okolje ne sodi. Ne mislimo se spuščati v strokovnost in nepristranskost študije o vplivih na okolje, vendar menimo, da je študija izdelana nestrokovno in da je celo izdelana po navodilih lastnika (države) kompleksa » Lipica«. Območje, ki je zaščiteno z naturo 2000, se ne more, zaradi zaslužka posameznikov in interesov novopečenih bogatašev ter politične elite uničiti. Znano nam je, da so bili vsi, ki so nasprotovali temu projektu tako ali drugače onemogočeni, zaposleni pa odpuščeni! Čudi nas tudi dejstvo, da niti ena politična stranka, ki je v parlamentu ni nasprotovala temu projektu, pa čeprav so pred volitvami vsi vpili v en glas in zavajali volilce kako bodo očuvali okolje! Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v zadnjem trenutku ublažila svoje stališče o območja zaščiti hrošča. V prvi oceni SAZU trdi, da igrišče v to območje ne sodi, sedaj pa pravijo, če bi igriče zaobšlo gozd, bi tudi oni dali privolenje. To privolitev so napisali tako kot, da bi hrošči vedeli, kje se smejo nahajati in kje ne. Po našem mnenju je SAZU klonil interesom skurupirane politike in vplivnih bogatašev, saj bi morali ščititi kompleks Lipica kot celoto, ki je bil predlagan UNESCU, kot svetovna dediščina, ne pa, da podpira še dodatne posege v ta spomenik. Samo kot primer, če izpustimo vse negativne vplive na okolje, naj navedemo, da Lipica leži na zelo občutjivem kraškem območju, kjer je voda eden imed najbolj dragocenih virov za preživetje na tem območju, še zlasti v kontekstu pospešenega globalnega segrevanja. V sosednji državi Hrvaški v Motovunu so na podobnem kraškem terenu zgradili igrišče za GOLF z 18 luknjami . Za namene tega igrišča porabijo 2700 m3 vode na dan, kar je 400.000 m3 na leto. Zaradi tako velike porabe vode in podnebnih sprememb se minimalni pretok reke Mirne vsako leto zmanjšuje. Tu se postavi vprašanje ali bodo imeli v sušnih mesec v Lipici prednost prebivalci ali pa igrišče za GOLF. Glede na podoporo politike temu igrišču, če se bo to igrišče dogradilo, lahko pričakujemo, da bodo raje uvajali redukcijo vode okoliškim pribivalcem, kot pa bi nehali zalivati »LUKNJE« na igrišču. Obogatena voda z gnojili pa bo iz igrišča odtekala v podtalnico in jo z njimi tudi dodatno obogatila. Zaradi vseh dejstev AAG – GREENSLO zahteva od nove vlade, da takoj zaustavi vse nadaljne akivnosti v zvezi z načrtovano gradnjo novega GOLF igriča v Lipici in da se celovito zaščiti vso kulturno krajino na tem območju s katero so se vse Slovenske vlade v tujini ponašale kot dragulj Slovenije in da sanira kobilarno. V kolikor vlada tega ne bo storila in se bo kljub vsem argomenotom gradnja pričela, bomo aktivirali vsa zainteresisarana okoljska društva, posameznike ter člane Alpe Adria Green iz vseh treh držav in fizično preprečili gradnjo tega igrišča. Predsednik AAG-GREENSLO: Vojko Bernard

Okoljsko dovoljenje za Lafarge Cement


Varuhinja razočarana nad odločitvijo ARSO 14.11.08 Vir: VČP Novice o delu Varuha Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik izraža razočaranje nad odločitvijo Agencije Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, da zavrne predlog, da bi v ponovnem postopku odločanja o izdaji dovoljenja trbovljskemu Lafarge Cementu za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega sodelovala izvedenec s področja hidrometeorologije in izvedenec medicinske stroke. Razočaranje temelji zlasti na zaskrbljenosti zaradi ugotovitev, da je zdravstveno stanje ljudi in okolja v Zasavju slabše kot v ostalih območjih Slovenije, kar kaže na potrebo, da so tovrstne odločitve sprejete z največjo mero previdnosti in usmerjene k preprečevanju izvorov škodljivih posledic človekovega ravnanja na okolje. S tem pa Varuhinja nikakor ne izraža dvoma v strokovna znanja upravnih delavcev, ki vodijo postopke na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Okoljsko dovoljenje za Lafarge Cement »Izvedenca hidrometeorološke in medicinske stroke nista potrebna« Arso zavrnil predlog Uroša Macerla, da v postopku izdaje dovoljenja za sežig odpadkov v LC sodelujeta dva strokovnjaka – »Sami imamo dovolj strokovnega znanja« – Je tudi sklep romal v Zagorje po strokovni pomoti? Zasavje – Arso, Agencija republike Slovenije za okolje, je zavrnila predlog Zagorjana Uroša Macerla, da v postopek odločanja o dovoljenju za sežig odpadkov v trboveljskem Lafarge Cementu (LC) vključijo še izvedenca hidrometeorološke in medicinske stroke. Na Arsu so prepričani, da imajo sami dovolj strokovnega znanja, da ugotovijo, ali LC izpolnjuje pogoje za sežig odpadkov oziroma za okoljevarstveno dovoljenje ali ne. Pri odločanju pa si pomagajo z »najpomembnejšimi instrumenti politike varstva okolja«: mednarodno in domačo zakonodajo ter predpisi, ki urejajo področje emisij oziroma imisij ter njihov vpliv na zdravje ljudi. Zoper navedeni sklep se Macerl ne more pritožiti; če bi ga le hotel izpodbijati, so se odločili na Arsu, lahko to naredi šele s pritožbo na odločbo o glavni zadevi – o dovoljenju za sežig odpadkov. Je torej Arsovo odločitev že mogoče razumeti kot napoved pozitivnega odgovora na Lafargeovo vlogo za sežig 35.600 ton odpadnih olj, gum in plastike na leto? »Če je Arsov sklep res takšen, ga sam razumem kot zločin nad Zasavci,« je za Delo izjavil Uroš Macerl, stranski udeleženec v postopku izdaje dovoljenja za LC. Vsebine Arsovega sklepa podrobneje ne pozna, je povedal, saj ga do včeraj še ni prejel, prejela pa ga je odvetniška družba Čeferin, ki ga v zadevi zastopa. »Absurdno je, da na Arsu mislijo, da so sami dovolj pametni. Njihovo poslanstvo je varovanje zdravja ljudi, upoštevanje previdnostnega načela pa jim omogoča tudi zakon. S svojo odločitvijo so izničili vsa prizadevanja tistega dela slovenske medicinske stroke – od medicinske fakultete do onkološkega inštituta – ki je prejšnji teden predstavila grozljive rezultate vplivov onesnaženja na zdravje Zasavcev iz štirih največjih virov (med njimi je tudi LC). Na drugi strani pa Arso že leto dni dovoljuje cementarni, da znova in znova dopolnjuje vlogo za sežig odpadkov,« je še dejal. Vključitvi hidrometeorološkega in medicinskega izvedenca v odločanje so nasprotovali tudi v LC. V obrazložitvi so zapisali, da je prvi v njihovem postopku nepotreben, medtem ko o medicinskem izvedencu menijo, da ocen zdravstvenega stanja ljudi na nekem območju ni mogoče pripisati samo enemu osnesnaževalcu. Macerla so obtožili, da nedovoljeno prevzema vlogo varuha javnega interesa in zlorablja svoje pravice stranskega udeleženca v postopku. Polona Malovrh Spoštovani! Leta 2004 je EU spejela derektivo EHAP, okoljski in zdravstveni akcijski načrt (2004-2010), ki ima v programu 13 aktivnosti z ambicijo povezovanja človekovega zdravja (alergije, hormonsko ravnovesje, motnje živčevja in razvoja, rakava obolenja) s kemizacijo okolja. EHAP je pod geslom "Prihodnost naših otrok" kot centralni politični vidik postavil previdnostno načelo – snovi so nevarne, dokler ni dokazano, da niso. V EU sta zdravje prebivalstva in stanje okolja sta dobili prioriteto.Medtem ko se EU pospešeno sprejema derektiva, se v Sloveniji ni zgodilo nič. Nasprotno, priče smo pravemu lobiju, ki zlorablja vsa demokratična načela. V AAG-GREENSLO se že dolgo prizadevamo, da bi državni zbor sprejel to derektivo in s tem bi morali spremeniti tudi zakonodajo. Veljavna zakonodaja sedaj omogoča taka ravnanja kot je primer LAFARGE CEMENT, ACRONI, OBOLELI ZARADI SALONITA,……….V kolikor bomo NVO še naprej popuščale politiki in čakale le na drobtinice, ki padejo iz mize parlamenta nas Slovencev praktično ne bo več – izomrli bomo zaradi zastrupjenega okolja! V AAG-GREENSLO še vedno predlagamo skupno akcijo NVO, za sprejetje te deklaracije in s tem ustrezne zakonodaje na tem področju!!!

Varuhinja zaskrbljena nad zdravjem Zasavcev


Varuhinja zaskrbljena nad zdravjem Zasavcev 06.11.08 Vir: VČP, Dnevnik << Nazaj na: Novice o delu Varuha Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik se je včeraj udeležila zaključka projekta Zdravje za Zasavje, ki ga je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. S projektom so strokovnjaki skušali ugotoviti, ali je zdravje prebivalcev zasavske regije zaradi onesnaževanja res bolj ogroženo kot drugje po Sloveniji. Varuhinja je izrazila zaskrbljenost zaradi neugodnih ugotovitev raziskave. Poudarila je, da za izboljšanje zdravstvenega stanja v Zasavju lahko pravzaprav najhitreje in največ naredi država z ustrezno zakonodajo, na osnovi katere bi se dalo ukrepati, in dodala, da je potrebno z rezultati seznaniti čim več ljudi.

zgroženi nad predlogom nove vlade g.Boruta Pahorja


GREENSLO ČLAN ALPE ADRIA GREEN e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/ Transakciski račun A-banka :05100-8011891125 Datum: 12.11.2008

IZJAVA ZA JAVNOST

V AAG-GREENSLO smo zgroženi nad predlogom mandatarja nove vlade g.Boruta Pahorja, da za ministra za okolje in prostor predlaga predsednika DESUS-a g. Karla Erjaveca. Stranka desus in na čelu nje g. Karel Erjavec ni nikoli imela pozitiven pristop do okloja, še več, g. Karel Erjavec je želel na Pokljuki zgraditi vadbeni center za NATO pakt. Za uresničitev tega projekta mu je na obrambnem ministerstvu zmanjkalo časa, zato lahko pričakujemo, da bo gospod Erjavec želel dokončati delo na okoljskem ministerstvu. Projekt bo najverjeno razširjen do severne stene Triglava. Stranka DESUS tudi podpirala izgradnjo plinskega terminala v Kopru in izgradnjo plinovoda za potrebe Italije. V AAG-GREENSLO Slovenije se sprašujemo o upravičenosti poteka plinovoda čez Slovenijo, saj bo po tem plinovodu potekal samo transport plina za Italijo. Slovenija bo, če ne upoštevamo drugih slabosti, imela degradirano okloje v korist zaslužkom posameznim subjektom, za kar ima stranka DESUS že izkušnje. To je samo nekaj primerov zaradi katerih nasprotuje imenovanju g. Karla Erjavca za ministra za okloje in prostor. Od človeka, ki je v predvolilni bitki zavajal volilce z minimalno pokojnino 1000 evrov, ne pričakujemo nič dobrega.

Predsednik AAG- GREENSLO

Vojko Bernard

 
Izjavi greenslo o izboru novega ministra za okolje se pridruzujemo
tudi iz Kopra.

Spostovani mandatar za sestavo nove vlade, gospod Borut Pahor,

imenovanje Karla Erjavca za kandidata za okoljskega ministra kaze na
popolno brezbriznost vas kot tudi vase stranke SD do okolja, saj na
to stratesko pozicijo, pomembno za GOSPODARSKO in DRUZBENO smer
razvoja Slovenije, namescate nestrokovnjaka in cloveka, ki mu okolje
ni niti stroka, niti prioriteta niti zanimanje. Kaksnega Jokerja ima
v zepu Erjavec, da ste klonil pred njegovim neodgovornimi jokerskimi
salami, s katerimi je izsiljeval in nerviral vso Sovenijo? Kje so
koncali predlogi za okoljske strokovnjake kot kandidateza 
okoljskega ministra iz okoljevarstvenih vrst, katere bi trgovci z
novci s ponudbami za velike investicije in vojaske projekte v
slovenskem okolju tezje oblegali in ki bi naso barko uspesneje
vodili proti trajnostni druzbi?

Tako okoljevarstveniki kot obicajni drzavljani slovenije smo lahko
upraviceno zaskbljeni in obupani nad vaso izbiro.
Maja Bavdaz Gross

24UR.COM

Türk: Želim jim veliko uspeha

Kučan: Neumnosti nikoli nisem komentiral

Ljubljana, 12.11.2008, 22:05 | D.Š./M.M.

V stranki SDS pravijo, da bo Pahorjeva zunanja politika pod skrbnim nadzorom predsednika Türka. Menijo tudi, da Pahor v vladi ne bo imel vpliva, saj jo bo vodil Golobič. Spomnili so se tudi nekdanjega predsednika Kučana.

Ko sem imenoval mandatarja, gospoda Pahorja, sem zaupal, da bo znal sestaviti dobro ekipo, ki obeta uspešno delo vlade. Verjamem, da je tako ekipo sestavil, imena so dobra in želim jim veliko uspeha.

Predsednik Slovenije Danilo Türk

Predsednik SD in mandatar za sestavo vlade Borut Pahor je že predstavil ekipo, ki bo zasedla ministrska mesta. Ekipa, če bo potrjena tudi v DZ, bo skupaj s predsednikom vlade štela 19 članov. V vladi bo sedem nestrankarskih kandidatov, v njej pa bo tudi pet žensk. Pahor ekipo ocenjuje kot sposobno premagati vse ovire, ki ločijo Slovenijo na poti do najrazvitejših držav.

Kaj menijo drugi?

Pismo Pahorju

"Imenovanje Karla Erjavca za kandidata za okoljskega ministra kaže na popolno brezbrižnost vas kot tudi vaše stranke SD do okolja, saj na to strateško pozicijo, pomembno za gospodarsko in družbeno smer razvoja Slovenije, nameščate nestrokovnjaka in človeka, ki mu okolje ni niti stroka, niti prioriteta, niti zanimanje,“ so poudarili v Okoljskem združenju Greenslo.

"Stranka in DeSUS z Erjavcem na čelu ni nikoli imela pozitivnega pristopa do okolja, še več, Erjavec je želel na Pokljuki zgraditi vadbeni center za NATO pakt. Stranka DeSUS je tudi podpirala izgradnjo plinskega terminala v Kopru in izgradnjo plinovoda za potrebe Italije,“ so bili še kritični do Pahorjve izbire.

ponedeljek, 17. november 2008 | Avtor: D. Ž.- GORENJSKI GLAS Erjavec ni pravi za okoljskega ministra Karl Erjavec Kranj – V gibanju AAG-GREENSLO so izrazili nezadovoljstvo nad predlogom mandatarja nove vlade Boruta Pahorja, da za ministra za okolje in prostor predlaga predsednika DeSUS-a Karla Erjavca. Niti stranka niti Karl Erjavec nista imela pozitivnega pristopa do okolja, celo več: Karl Erjavec je želel na Pokljuki zgraditi vadbeni center za NATO. »Za uresničitev tega projekta mu je na obrambnem ministrstvu zmanjkalo časa, zato lahko pričakujemo, da bo želel dokončati delo na okoljskem ministrstvu,« razmišljajo v organizaciji. Stranka DeSUS je po njihovih besedah tudi podpirala gradnjo plinskega terminala v Kopru in plinovoda za potrebe Italije. Sprašujejo o upravičenosti poteka plinovoda čez Slovenijo, saj bo ta namenjen le transportu plina za Italijo, Slovenija pa bo od tega imela le degradirano okolje, v izjavi za javnost, ki jo podpisuje Vojko Bernard, zatrjuje organizacija GREENSLO.

četrta mednarodna konferenca o PANEVROPSKIH NAFTOVODIH


GREENSLO ČLAN MEDNARODNE OKOLJSKE ORGANIZACIJE ALPE ADRIA GREEN e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/ Transakciski račun A-banka :05100-8011891125 Datum: 5. november 2008 IZJAVA ZA JAVNOST V času od 23 do 27 oktobra 2008 je potekala v Novem Sadu četrta mednarodna konferenca o PANEVROPSKIH NAFTOVODIH. iz Slovenije se je Konference tudi tokrat udeležila nevladna okoljska organizacija AAG – GREENSLO. Cilj Mednarorodne konference o PANEVROPSKIH NAFTOVODIH je bil, da opozori vlade držav in širšo javnost, ki so udeležine v tem projektu na potrebo sodelovanja v smislu vplivov na okolje in varnosti projekta. Dejstvo je, da se o tem projektu že dolgo govori predsem na vladah držav, ki pa ne želijo sodelovati z nevladnim sektorem. Konkretno smo v Sloveniji obvestili Ministersvo za gospodarstvo, da je bila na tem področju ustanovljena mednarodna okoljska organizacija ALPE ADRIA GREEN, ki povezuje NVO iz Italije, Hrvaške in Slovenije in je bila ustanovljena za skupno reševanje okoljskih vprašanj, ki se tičejo vseh treh držav. Hrati z obvestilom smo jim predlagali, da bi AAG- GREENSLO zaradi velikega vpliva na okolje bodočega plinovoda, že od vsega začetka sodeloval z ministerstvom v smislu sodelovanja javnosti, vendar smo dobili odgovor, da ministerstvo ne čuti potrebe, da bi se na to temo sestali z našo organizacijo. Na koferenci so predstavniki iz vseh držav po katerih bo izgrajen Panevropski naftovod poudarili, da se morajo pri izgradnji, zaradi zaščite prebivalcev, upoštevati največji tehnično-tehnološki standardi. Že pri načrtovanju izgradnje morajo investitorji biti pozorni na zaščito vodnih virov, živalskih in raztlinskih vrst, ukrepanjih pri eventualnih nesrečah,….. Na konferenci so poleg NVO iz teh držav sodelovali tudi predstaniki naftnih podjetij in predstaniki držav od Konnstance do Trsta. Iz Slovenije, pa se te konference ni udeležil nihče, kar še enkrat potrjuje arogantost oblati in gospodarskih družb, da bi sodelovali z nevladnim sektorem. AAG-GREENSLO je na konferenci poudaril, da Slovenija sama ne potrebuje plinovoda (naftovoda – alternativa) ,ker se ne pridvideva izgradnja terminala in nimamo rafinerije in ker intenzivno razvijamo rabo obnovljivih virov energije ( predvsem rabo energije zemlje za ogrevanje,hlajenje in pripravo tople sanitarne vode). Saj se predvideva čez 20 let prenehanje rabe fosilnih goriv v te namene. V AAG-GREENSLO Slovenije se sprašujemo o upravičenosti poteka plinovoda čez Slovenijo, saj bo po tem plinovodu potekal samo transport plina za Italijo. Slovenija bo, če ne upoštevamo drugih slabosti, imela degradirano okloje v korist zaslužkom posameznim subjektom zato ponovno pozivamo ministersvo za gospodarstvo, da prične pri tem projektu sodelovati z NVO. Presednik AAG-GREENSLO: Vojko Bernard