V Sloveniji presoja vplivov na okolje postaja donosen posel


V Alpe Adria Green smo v zadnjem času prejeli kar nekaj anonimnih klicov in e-pisem v zvezi z nekaterimi objekti na Slovenkem, ki potrebujejo presojo vplivov na okolje. Vsa pisma in klici imajo eno skupno lastnost, to je priporočilo naročnika, da naj bo presoja vplivov na okolje narejena tako, da »ne bo problemov z nadaljnimi postopki«. Druga skupna točka je, da so naročniki pripravljeni plačati veliko več, kot za realno oceno. Žal prijavitelji niso pripravljeni sodelovati pri razkrivanju teh podjetij saj so v dveh primerih zaposleni v njih v drugih primerih pa so zaposleni pri naročnikih. Ta čas v Alpe Adria Green pripravljamo tri ovadbe zoper odgovorne osebe zaradi suma zlorabe pooblastil ter napeljevanja na nezakonito dejanje ter zaradi suma prejemanja podkupnin in podkupovanja za izdajo lažne ocene presoje vplivov na okolje. Zadnjo prijavo bomo poslali še na Antikorupcisko komisijo, saj gre za objekt splošnega družbenega pomena. V  AAG razpolagamo z podatki, s katrerimi lahko dokažemo, da so bile presoje vplivov na okolje ponarejene ali izdelane po naročilu investiterjev. Samo za primer naj povemo, da v nekem kraju, domačini jejo povrtnino v kateri je poliesterski prah, ki je ravnotako nevaren kot azbest, podjetje, ki ta prah spušča v ozračje pa je dobilo oceno vplivov na okolje brez pripomb. V AAG v naslednjem letu pripravljamo problemsko konferenco na to temo, kjer bomo razkrili nekaj primerov ponarejenih presoj, v teh primerih tudi inspekciske službe niso imele nikakšnih pripomb, kljub pritožbam prebivalcev. Sprašujemo se ali v Sloveniji dela tako kot v sosednji Italiji, ko so pred gradnjo plinskega terminala v Žavljah ponaredili vse presoje vplivov na okolje. Po prvih naših raziskavah je bilo narejenih po naročilu in z vednostjo občinskih veljakov in inšpekciskih služb, narejeno po nalogih investitorjev veliko takih tovaren in obratov z enega samega razloga, zasluška investitorjev ter razti bruto domačega proizvoda na račun zdravja ljudi!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard