Protesti in akcije proti dražji elektriki


Protesti in akcije proti dražji elektriki -delo 29.10.2008 ZPS: Podražitev za pokrivanje izgub, Greenslo bo tožil vlado Zveza potrošnikov meni, da se distributerji ne obnašajo tržno – Varčni bodo kaznovani – Združenje Greenslo bo tožilo vlado, ker proti podražitvam ni ukrepala Ljubljana – Zveza potrošnikov Slovenije meni, da napovedane podražitve elektrike ne nameravajo spodbujati porabnikov k bolj varčnemu obnašanju, temveč nadomestiti izgube, ki jih imajo elektrodistributerji zaradi netržnega obnašanja. Zaradi istih sprememb pa bo združenje Greenslo na evropsko sodišče vložilo tožbo proti slovenski vladi, ker ni ukrepala proti novim podražitvam električne energije. Nov tarifni sistem bo namreč po mnenju združenja kaznoval imetnike toplotnih črpalk, ki zmanjšujejo proizvodnjo toplogrednih plinov in povečujejo porabo obnovljivih virov energije. Kot je pojasnil predsednik združenja Greeenslo Vojko Bernard, tožbo trenutno še pripravljajo, do sredine novembra pa bo menda že šla na sodišče. Po Bernardovih besedah so toplotne črpalke precej velik porabnik elektrike, nov način obračunavanja pa ne bi upošteval dejstva, da je to le 25-odstotni delež energije, ki jo toplotne črpalke porabijo za ogrevanje, preostanek je namreč iz obnovljivih virov energije. »Te, ki so se ekološko obnašali, bo zdaj udarilo po žepu,« je prepričan Bernard, ki poudarja, da želijo v združenju doseči le bolj pravično obravnavo imetnikov toplotnih črpalk. Združenje je sicer že pred časom v odprtem pismu opozorilo, da načrtovane spremembe obračunavanja električne energije ne bodo spodbujale rabe toplotnih črpalk. Kot poudarjajo, »cena za kilovat električne energije, porabljen za delovanje klimatske naprave ali električne naprave za ogrevanje stanovanja in tople sanitarne vode, ne more in ne sme biti enaka ceni kilovata, porabljenega za delovanje toplotne črpalke. S črpalko hkrati z rabo obnovljivega vira energije izvajamo vse funkcije« (ogrevanje, topla sanitarna voda in tudi hlajenje v poletnem času). »Inventivni tarifni sistemi« Včeraj so se na predstavitvi zadnjih rezultatov akcije Precenimo cene o smiselnosti in pravih vzrokih napovedanih podražitev elektrike vprašali tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije. V zvezi dvomijo, da so zadnje napovedane spremembe pri obračunavanju električne energije (oziroma »inventivni tarifni sistemi«) dejansko namenjeni »kaznovanju« prevelikih porabnikov. »Kako si razlagati, da so ‘kaznovani’ tisti potrošniki, ki porabijo več, če je cilj tržnih subjektov praviloma čim večja prodaja?« se sprašujejo v zvezi. Po njihovem mnenju so novi sistemi obračunavanja zapleteni, po zapletenosti pa prednjači sistem Elektra Ljubljana, ki »spominja na progresivno davčno lestvico. Šele poglobitev v izračun pokaže, da se račun tudi večjim porabnikom po novem ne bo povečal za sto odstotkov, ampak ‘le’ za okrog 20 odstotkov. Je to morda način, da bi laže sprejeli dvomestne podražitve? Je varčevanje z energijo le formalni izgovor za prizadevanje, kako v čim krajšem času kompenzirati izpad dohodka, ki je nastal zaradi netržnega obnašanja ‘tržnih’ subjektov?« se sprašujejo v ZPS. Pri tem opozarjajo, da bo »inovacija«, kot je storitev vodenja računa, tudi najmanjšim porabnikom podražila elektriko za okrog šest odstotkov. »Da z varčevanjem energije ne mislijo povsem resno, pa dokazuje Elektro Ljubljana, ki je odpravila možnost plačevanja energije po dejanski porabi, saj zdaj to ‘storitev’ zaračunava 2,4 evra mesečno, čeprav stanje števca sporočajo potrošniki sami. Znano je, da potrošniki bolj varčujejo, kadar plačujejo po dejanski porabi, in ne v pavšalnih zneskih,« poudarjajo v ZPS. Prepričani so sicer, da na področju javnih storitev potrebujemo regulacijo. »Potrebujemo tudi ukrepe za varčevanje energije, hkrati pa je treba upoštevati, da lahko v enem gospodinjstvu živi več generacij, ter zagotoviti, da novi tarifni sistem ne bo nesorazmerno prizadel družin z več otroki in tistih, ki že varčujejo z energijo in, denimo, uporabljajo toplotne črpalke,« še poudarjajo v zvezi. Majda Dodevska Greenslo napoveduje tožbo zoper slovensko vlado 28. 10. (STA) – Združenje Greenslo bo zaradi neukrepanja ob zadnjih dvigih cen električne energije na Evropskem sodišču tožilo slovensko vlado, je napovedal predsednik Greenslo Vojko Bernard. Po njegovih besedah bodo višje cene prizadele tiste, ki zmanjšujejo proizvodnjo toplogrednih emisij in uvoz fosilnih energentov ter večajo rabo obnovljivih virov energije. "Trgovci z električno energijo so napovedali dvig cen in sočasno teptajo okoljsko zavest vlagateljev, ki so se odločili svojo zavest izkazovati z izvajanjem aktivnosti, s katerimi zmanjšujejo proizvodnjo toplogrednih emisij, povečujejo rabo obnovljivih virov energije in zmanjšujejo uvoz fosilnih energentov," so prepričani v Greenslo in Inštitutu za obnovljive vire energije (IOVE) Kranj. Po njihovih podatkih se je v preteklih petih letih kar nekaj slovenskih graditeljev odločilo vgraditi toplotne črpalke z rabo energije zemlje ali energije podtalnice za potrebe ogrevanja, hlajenja in pripravo tople sanitarne vode. Dvig cene električne energije bo zdaj zanje enak kot za ostale, kar pomeni ‘klofuto’ vsem, ki so prvi začeli z zmanjševanjem proizvodnje toplogrednih emisij. Prav država, ki je večinska lastnica elektrodistributerskih podjetji, se je namreč zavezala, da bo zmanjšala proizvodnjo toplogrednih emisij in povečala rabo obnovljivih virov energije v naslednjem obdobju za četrtino, so izpostavili. Cena za kilovat električne energije, porabljene za delovanje klimatske naprave ali električne naprave za ogrevanje stanovanja in tople sanitarne vode, ne more in ne sme biti enaka ceni kilovatu, porabljenemu za delovanje toplotne črpalke. S toplotno črpalko namreč hkrati z rabo obnovljivega vira energije izvajajo vse funkcije – ogrevanje, topla sanitarna voda in tudi hlajenje v poletnem času, poudarjajo v Greenslo in IOVE Kranj. Urad za varstvo konkurence, ki ga vodi Jani Soršak, sicer petim elektrodistributerjem očita kartelno zvišanje cen električne energije, zaradi česar jih je tudi oglobil. Elektrodistributerji so zoper globo vložili zahtevo za sodno varstvo.

BODI ANGEL IN POMAGAJ


BODI ANGEL IN POMAGAJ Ne pošiljam Vam angela, ki bi vam prinesel denar. Kot predsednica društva Vas prosim, da bodite angeli. Posredujte pismo naprej prijateljem, znancem, sorodnikom, sodelavcem…. Kako? Vsako leto pripravljamo obdaritev 250 otrok iz socialno šibkih družin. Vedno se zatakne pri denarnih sredstvih. Za vsakega otroka zbiramo po 15 EUR, vendar Vas ne prosimo za denar, saj je zaupanje ljudi v dejavnost humanitarnih društev na nuli. Kaj želimo? Obdarite enega otroka z igračo. Največji strošek so igrače, zato prosimo, da ste angel in da enemu otroku kupite igračo. Obdarujemo otroke od 0-10 let, zato kupite karkoli za to starostno obdobje. Vam to ne bo velik strošek, nam boste zelo pomagali. Igrače pošljite na naslov društva ali naslov predsednice v Ljubljani. Vse igrače bomo poslikali in objavili na spletni strani http://www.dobrodelnodrustvo.com Vsem že vnaprej HVALA! Računamo na vašo pomoč. Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src Bakovci, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota ali Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src – Cvetka Vereš, Mucherjeva 1, 1000 Ljubljana TR pri NLB: 02015-0254139042 Davčna številka: 72274689 Telefonska številka: 041*644-408 Email: dobrodelnodrustvo@gmail.com Predsednica društva: Cvetka Vereš

Podnebno odgovornost skrivajo za finančno krizo


focus društvo za sonaraven razvoj sporočilo za javnost * * * za objavo takoj Podnebno odgovornost skrivajo za finančno krizo Ljubljana, 16. oktober 2008 – Na včerašnjem zasedanju evropskega sveta je osem držav članic iz vzhodne in srednje Evrope pozvalo k reviziji podnebno-energetskega paketa, kar lahko resno ogrozi pravočasen sprejem paketa. V Focus društvu za sonaraven razvoj pozdravljajo odločnost slovenske vlade pri podpori podnebno-energetskemu paketu in obenem poudarjajo, da je pravočasen sprejem paketa nujna osnova za mednaroden podnebni dogovor. Predstavniki vlad članic EU so na včerašnjem zasedanju obravnavali trenutno gospodarsko in finančno krizo, pri tem pa je osem držav članic (Bolgarija, Estonija, Latvija, Madžarska, Litva, Poljska, Romunija in Slovaška) pozvalo k reviziji podnebno-energetskega paketa v luči gospodarske in finančne negotovosti. Težnje po reviziji zahtev paketa so se pojavljale že nekaj časa, trenutna finančna kriza pa je punudila uporaben izgovor za odločnejše postavljanje pogojev s strani držav, ki niso pripravljene ukrepati. ‘Žal je takšen nastop nekaterih vlad velika napaka,’ meni Lidija Živčič, predsednica društva Focus. ‘Problem emisij bomo morali reševati ne glede na gospodarsko krizo, zato bi morali slednjo sprejeti kot priložnost, da svoja gospodarstva prestrukturiramo v smeri trajnostne proizvodnje in potrošnje.’ Barbara Kvac, vodja podnebnega programa društva, pravi: ‘V tej situaciji smo ponosni na slovensko vlado, da se ni pridružila pozivom po reviziji. To je dober znak, da se zavedamo priložnosti, ki jih ravno v tej gospodarski krizi lahko prinese podnebno – energetski paket. Vlado obenem pozivamo, da izkoristi svoje povezave z drugimi novimi državami članicami in jih pozove, da sledijo slovenskemu zgledu – t.j. podpori podnebno – energetskemu paketu.’ Spomnimo se, da so se zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v srednje- in vzhodnoevropskih državah zgodila predvsem zaradi zloma gospodarstev. Sedaj naštete države zahtevajo, da se to upošteva pri evropskem dogovoru o razdelitvi bremena, vendar pa to zahtevo postavljajo v zelo poznem trenutku. Zahtevi po reviziji se je pridružila tudi Italija, kjer menijo, da njihovo gospodarstvo ne bo zmoglo slediti zahtevam prihajajočega paketa. Zaradi teh zahtev visi nad procesom sprejemanja podnebno-energetskega paketa velika grožnja, da paket ne bi bil sprejet pravočasno (t.j. najkasneje do decembra letos). ‘Zamuda pri sprejetju paketa je lahko usodna za nadaljnja pogajanja o globalnem podnebnem dogovoru, saj je EU trenutno vodilna sila v teh pogovorih. Če Evropa pokaže, da ni notranjega soglasja za ambiciozno ukrepanje, ima to lahko izjemno negativne posledice za mednarodni dogovor,’ je še dodala Kvacova. Kontakt: Lidija Živčič (041 291091, lidija@focus.si), Barbara Kvac (01 515 40 80, barbara@focus.si)

odgovor na odprto pismo – Elektro Gorenjska


Elektro Gorenjska znova o okoljski naravnanosti podražitve Elektro Gorenjska. Arhiv STA Kranj, 13. oktobra (STA) – Podjetje Elektro Gorenjska, ki je za konec meseca napovedalo zaračunavanje posebnega dodatka velikim gospodinjskim odjemalcem, se je danes odzvalo na očitke okoljskih organizacij Greenslo in IOVE Kranj. Kot so ponovno zagotovili v podjetju, je ukrep namenjen nagrajevanju energetsko učinkovitih rešitev in ne njihovi dodatni obremenitvi. Predstavniki okoljskih društev Greenslo in IOVE Kranj so minuli teden v odprtem pismu opozorili, da bo višanje cen električne energije imelo tudi okoljske posledice, saj ni spodbudno za uporabnike toplotnih črpalk. V Elektru Gorenjska pa so danes ponovno pojasnili, da bo nov model obračunavanja elektrike nagrajeval bolj energetsko učinkovite rešitve, saj bo podražitev pri najbolj energetsko učinkovitih rešitvah zelo majhna oziroma je sploh ne bo. Obenem bo višja cena energije spodbudila ljudi k racionalnejši in okolju prijaznejši rabi energije. "Učinkovite toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, ki se uporabljajo v zares energetsko učinkovitih objektih, napovedane spremembe cen praktično ne bodo občutile," so zagotovili v Elektru Gorenjska in dodali, da sodobna nizkoenergijska hiša pri ogrevani površini 140 kvadratnih metrov letno porabi 4200 kilovatnih ur toplote za ogrevanje. Pri tem letno porabi 150 kilovatnih ur električne energije in če objekt tudi sicer uporablja električno energijo učinkovito, mu bo 3650 kilovatnih ur letno zadoščalo. Če pa bo uporabnik to porabo presegel in bo letno porabil 4000 kilovatnih ur elektrike, bo moral v celotnem letu doplačati sedem evrov, medtem ko bo v primeru porabe 5000 kilovatnih ur doplačal 27,5 evra. To je še vedno bistveno manj, kot če bi za ogrevanje uporabljal kateri koli drug energent. "Kljub našemu novemu poslovnemu modelu obračunavanja cen električne energije ostaja ogrevanje z učinkovitimi toplotnimi črpalkami še vedno najcenejši način ogrevanja prostorov," so poudarili v elektrodistribucijskem podjetju. Ob tem so v Elektru Gorenjska znova dodali, da prodajna cena električne energije za končne odjemalce še vedno močno zaostaja za dejansko tržno ceno, ki jo plačujejo poslovni odjemalci. V primeru, da bi se cene električne energije dvignile na tržne, pa bilo smiselno uvesti posebne pogoje za lastnike toplotnih črpalk, menijo v podjetju.

Obravnava na sodišču v Trstu proti ROBERTU GIURASTANTEJU


AAG org. ALPE ADRIA GREEN e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/ Transakciski račun A-banka :05100-8011891125 Datum: petek, 10. oktober 2008 IZJAVA ZA JAVNOST Obravnava na sodišču v Trstu proti ROBERTU GIURASTANTEJU, glavnemu tajniku Greenaction Transnational in članu izršnega odbora združenja AAG italijanske, hrvaške in slovenske mednarodne okoljske organizacije, je preložena na januar 2009. Danes 10 oktobra ob deveti uri se je na Tržaškem sodišču pričel sodni proces proti ROBERTU GIURASTANTEJU, ki pa je bil zaradi opravičene odsotnosti prič obrambe prestavljen na 16. januar 2009. Obtožen je bil, ker je italijanskim in evropskim oblastem prijavil onesnaževanje zraka in morja, ki ju v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem povzročata tržaški sežigalnica in čistilna naprava. tožilec Republike Italije v Trstu Nicola Maria Pace je proti njemu izdal »kazensko ovadbo«, ki v Italiji dovoljuje obtožiti, preiskati in obsoditi osebo, ne da bi bila le-ta o tem obveščena (brez procesa) s trditvijo, da ta oseba ni odgovorna za organizacijo, za katero je v tistem obdobju (leta 2007) podala ovadbo. Gospod Giurastante je bil leta 2007 tajnik Friends of the Earth (prijatelji zemlje) iz Trsta. Po tem, ko se je pritožil na tako ravnanje sodstva, so ga pozvali na sojenje. Način, da se nekoga obtoži brez pravice, da bi se branil je skrb zaskrbjajoče in sodi na evropsko sodišče za človekove pravice, kar bo AAG tudi storil. Dejstva o prekomejnem in onesneževanju Jadranskega morja so bila podkrepljena z dokazi pa so vseeno proti njemu sprožili kazenski pregon, verjetno zaradi »nacionalnega pomena firm, ki onesnažujejo okolje, hrati pa posameznikom in posledično vladajoči strokturi prinašajo velike gmotne koristi. V tem primeru je po mnenju AAG-ja Italiansko sodstvo storilo veliko napako in bi moralo preizkavo vrniti tožilstvu. Ta proces v resnici želi zanikati Giurastanteju in drugim naravovarstvenikom pravno pravico upreti se arhiviranju obtožb, ki zadevajo interese in odgovornosti vplivnih vršilcev dolžnosti državne uprave, politikov in sodnih organov v trstu, ki niso preprečili prenehanja hudega onesnaževanja, za katere obstaja dokumentacija. Giurastante je avtor glavnih preiskav in obtožb (tudi na evropskem nivoju) proti industrijskemu onesnaževanju v tržaški pokrajini, kršitvam varnostnih predpisov na nevarnih objektih (zakon Seveso) in kršitvam dolžnosti o informiranju in preprečevanju tveganja, ki se nanaša na pristanišče in na bližnjo centralo v Krškem. Pred kratkim je Greenaction Transnational na Evropski parlament podal pritožbo zaradi deponiranja pepela iz sežigalnic, v severni Italiji na nasipu Barcola v Jadranskem morju, kjer je nastalo že veliko odlagališče polno dioksionov in težkih kovin, ki že ogroža morsko floro in fauno, poleg tega pa je odlagališče v bližini kopalnih območij. Naključno to preizkavo o tem odlagališču neuspešno uskljajuje tožilec Republike Italije v Trstu g.Nicola Maria Pace. Predsednik AAG Vojko Bernard

V Sloveniji presoja vplivov na okolje postaja donosen posel


V Alpe Adria Green smo v zadnjem času prejeli kar nekaj anonimnih klicov in e-pisem v zvezi z nekaterimi objekti na Slovenkem, ki potrebujejo presojo vplivov na okolje. Vsa pisma in klici imajo eno skupno lastnost, to je priporočilo naročnika, da naj bo presoja vplivov na okolje narejena tako, da »ne bo problemov z nadaljnimi postopki«. Druga skupna točka je, da so naročniki pripravljeni plačati veliko več, kot za realno oceno. Žal prijavitelji niso pripravljeni sodelovati pri razkrivanju teh podjetij saj so v dveh primerih zaposleni v njih v drugih primerih pa so zaposleni pri naročnikih. Ta čas v Alpe Adria Green pripravljamo tri ovadbe zoper odgovorne osebe zaradi suma zlorabe pooblastil ter napeljevanja na nezakonito dejanje ter zaradi suma prejemanja podkupnin in podkupovanja za izdajo lažne ocene presoje vplivov na okolje. Zadnjo prijavo bomo poslali še na Antikorupcisko komisijo, saj gre za objekt splošnega družbenega pomena. V  AAG razpolagamo z podatki, s katrerimi lahko dokažemo, da so bile presoje vplivov na okolje ponarejene ali izdelane po naročilu investiterjev. Samo za primer naj povemo, da v nekem kraju, domačini jejo povrtnino v kateri je poliesterski prah, ki je ravnotako nevaren kot azbest, podjetje, ki ta prah spušča v ozračje pa je dobilo oceno vplivov na okolje brez pripomb. V AAG v naslednjem letu pripravljamo problemsko konferenco na to temo, kjer bomo razkrili nekaj primerov ponarejenih presoj, v teh primerih tudi inspekciske službe niso imele nikakšnih pripomb, kljub pritožbam prebivalcev. Sprašujemo se ali v Sloveniji dela tako kot v sosednji Italiji, ko so pred gradnjo plinskega terminala v Žavljah ponaredili vse presoje vplivov na okolje. Po prvih naših raziskavah je bilo narejenih po naročilu in z vednostjo občinskih veljakov in inšpekciskih služb, narejeno po nalogih investitorjev veliko takih tovaren in obratov z enega samega razloga, zasluška investitorjev ter razti bruto domačega proizvoda na račun zdravja ljudi!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Nekateri se ne morejo sprijazniti, da akumulacije v Brjeh in Brejah ne bo…


Društvo za varstvo okolja Bled Nekateri se ne morejo sprijazniti, da akumulacije v Brjeh in Brejah ne bo… Ko smo brali članek o HE Moste (bolj sodi v kategorijo bloga) v prejšnji številki priloge Moja Gorenjska, prej pa v Našem stiku in potem v Delovi prilogi FT, smo se odločili odgovoriti na nekaj nesmiselnih, zavajajočih in žaljivih trditev gospoda Antona Koselja iz Vrbe. Ravno zaradi stila in žaljivosti pisanja se nam odgovor najprej ni zdel smiseln, saj bi od direktorja uspešne družbe pričakovali malce več spoštljivosti, zrelosti in etične drže. Potem smo ugotovili, da živita dva Antona Koselja, eden je iz Žirovnice in je direktor Hidroelektrarne Moste, in drugi iz Vrbe. Predvidevamo, da se pod člankom v septembrski prilogi in v drugih sorodnih podpisuje Anton Koselj iz Vrbe. Razlago besedne zveze „ekološko čisto okolje" bomo prepustili strokovnjakom, zaenkrat pa so vsi vprašani le v smehu zmajevali z glavo. Oglejmo si druge resne dileme. Ministrstvo je junija letos res odstopilo od pogajanj med Savskimi elektrarnami in Odborom za rešitev Save Dolinke (v nadaljevanju Odbor) z izgovorom, da se Odbor ne drži dogovora o primerjavi projekta HE Moste, ki ga predstavljajo že od začetka, in alternativnim in inovativnim našim projektom celostne prenove HE Moste (www.zavest.net/brje.htm), ki ohrani dolino Brje v celoti in predvideva bistveno manjše, lahko celo prekrito kompenzacijsko jezero na savski terasi v bližini Blejskega mostu proti Lescam (koruzno polje). Po želji ministrstva in HE Moste bi na ta način o usodi Brja odločala peščica presojevalcev brez upoštevanja referendumske volje Blejcev leta 2004, ki so se s skoraj 63% (na ožjem območju Bleda pa s skoraj 80 %) izrekli za ohranitev zaščitenih območij Brja in Piškovice. Referendumsko vprašanje se je glasilo:»Ali ste za to, da se zavrne Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, ki ukinja režim varovanja na povirjih Brje in Piškovica pri Zasipu?« Torej referendum ni bil proti elektrarni, kot trdi gospod Koselj, temveč je le ohranil zaščito bogate naravne dediščine in izjemne naravne čistilne naprave v dolini v neposredni bližini Bleda. Naj obudimo spomine in povemo, da je junija 2004 skupina 12 svetnikov občine Bled izglasovala sklep, da se iz omenjenega odloka izvzame obe območji in s tem omogoči izgradnjo kompenzacijskega bazena, ki bi potopil obe mokrišči. V Odboru že od leta 1998, ko je bil prvi poizkus HE Moste poplaviti dolino, zagovarjamo obnovo in ohranitev HE Moste brez kompenzacijskega bazena v Brjeh. Zaradi na referendumu izglasovanega nasprotovanja potopitvi doline je občina Bled izgubila celo pravico uporabe odlagališča Podmežakla (k čimer so prispevali tudi predstavniki občine Žirovnica), a dobra posledica tega je bil pospešeno zgrajen center za ločevanje odpadkov na Bledu in odvoz smeti v Ljutomer. Od takrat je v naši občini bistveno manj divjih odlagališč, odpadki pa se zbirajo ločeno, kar je velika pridobitev. To, da Odbor nima niti enega strokovnega argumenta za nasprotovanje uničenju naravnega spomenika, je druga zavajajoča trditev g. Koselja. Strokovni razlogi za ohranitev doline so zapisani na http://www.zavest.net/zavest/razlogi.htm. Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS 01503-10/98) NI sprejel Odbor, sprejel ga je občinski svet na eni izmed svojih sej na podlagah strokovnjakov Zavoda za varstvo narave iz Kranja. To, da hočemo ohraniti naravni spomenik, se nam NE zdi nagajanje, bolj podobno nagajanju je, če nekdo išče vse mogoče in nemogoče razloge za ukinitev varovanja zaradi povečanja vrednosti neke gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Ob tem pa v medijih žali in blati vse, ki se z njim ne strinjajo, vse skupaj pa je okrašeno z veliko mero podcenjevanja in cinizma. Za to najema propagandne agencije in manipulira z mediji. Moralno pač močno zavržno početje. Sprašujemo se, kdo torej dela škodo državi Sloveniji: tisti, ki spoštuje njene odloke ali tisti, ki išče načine in razloge za njihovo ukinitev? Tisti, ki je za zagotovitev spoštovanja odlokov in zakonov prisiljen zahtevati referendum ali tisti, ki bi želel sprejeti zakon, da se referendumska volja ljudi razveljavi? Tretja navedba omenja turizem. Ali bodo Brje turistično urejene (karkoli že to pomeni) ali ne, bo prvi presojal Zavod za naravo RS. Na podlagi njegovih smernic bi morala za ureditev poskrbeti najprej Občina Bled. Ker pa občini kronično primanjkuje denarja, bomo verjetno morali za ureditev in ohranitev poskrbeti odgovorni posamezniki, združeni v Društvo za varstvo okolja Bled. Zato smo pripravili odkup zemljišča v Brju, tudi zato, da bi lažje, z lastnim vložkom, kandidirali na projektih in razpisih. Ohraniti sonaravno krajino zahteva določena sredstva, potrebno je skrbeti za košnjo, ukrepe proti zaraščanju. Gre za iskanje ekonomskih učinkov višjega okoljskega standarda in sprejemljive rabe prostora. Pestrost nasploh ne more biti le nadležno breme, temveč velik izziv in priložnost za lokalno skupnost in državo. K turistični rabi Brja in Brej (nasprotni breg) bi se lahko vključila tudi Občina Žirovnica. Občini bi v sodelovanju lahko uredili učno pot in skupaj zgradili brv namesto jezu ter s tem vzpostavili možnost turistične povezave med seboj. Več o tem si lahko preberete v peti številki naše revije Zavest na naslovu http://www.zavest.net/zavest-5.htm. Zato na tem mestu pozivamo Občino Žirovnica, da tudi sama poskrbi za zavarovanje doline na svoji strani. Nudimo ji lahko vso pomoč. Lehnjakotvorni izviri, s katerimi je dolina Brje bogata, so eden od prednostnih habitatov v EU, ki bi jih morala varovati NATURA 2000, vendar pa zaradi političnih razlogov leta 2004 do tega (še) ni prišlo. Opozarjamo tudi, da mopedisti, ki se vozijo po Brejah, kršijo uredbo o prepovedi vožnje po naravnem okolju in bodo, tudi s pomočjo odgovornih posameznikov, za svoje početje primerno kaznovani. Neprijetno nam je gospoda Koselja in bralce spominjati na tragedijo na Blanci, zato o turizmu na akumulacijah in ob njih sploh ne bomo razpravljali. Za nas je bila zajezitev od nekdaj le gospodarski objekt in lahko je namenjen le temu. Verjamemo, da je kvalitetna turistična ponudba možna le v naravnem okolju. Ali je neprimerno, če legalno ustanovljeno društvo kupuje zemljišče? Nasprotovanje nakupu je tudi nasprotovanje opravljanju dejavnosti društva. Društvo za varstvo okolja kupuje zemljišče, ki se nahaja v zaščitenem območju v občini Bled. V nobenem od veljavnih prostorskih aktov občine na tem zemljišču ni omenjena kaka druga raba, niti niso predvidene druge dejavnosti, npr. elektrarne, ceste… Uporaba tega zemljišča bo omogočala osnovno dejavnost društva, to je varstvo in skrb za sonaravni trajnostni razvoj tega območja in naravnega okolja.. Koliko nepremičnin imajo druga slovenska društva in ali do sedaj to ni bil problem? Zakaj gospoda Koselja ne moti npr. lastnina Turističnega društva Lesce, kjer naj bi na delu njihovih zemljišč zraslo hotelsko-apartmajsko naselje v vrednosti najmanj 250 milijonov evrov? Zaradi nakupa zemljišča v Brjeh smo spremenili tudi statut društva in z dodatnim členom omejili prodajo le tega. Zemljišče se ne bo moglo pod nobenim pogojem odtujiti. Nakup bomo izvedli s pomočjo odgovornih posameznikov, ki znajo ceniti naravo. Več o podrobnosti nakupa lahko izveste na naši spletni strani http://www.zavest.net. Kolikor vemo in spremljamo dogodke okoli obnove HE Moste, ni bila v nobeni projektni dokumentaciji, javni razgrnitvi, propagandnem gradivu in celo na predstavitvah HE Moste skupaj z agencijo Informa Echo, omenjena sanacija oz.čiščenje zamuljene moščanske akumulacije, ki je eden najhujših ekoloških problemov Slovenije in ogroža zdravje ljudi v okolici in življenje v reki. Na vprašanje o tem na eni od predstavitev na Bledu leta 2004 je bilo s strani Savskih elektrarn rečeno, da bi sanacija stala še nadaljnjih 70 milijonov evrov in da ni predvidena. Iskreno si želimo, da bi ta problem skupnost čim prej rešila in želimo tudi glede tega z veseljem predstaviti svoje rešitve in ideje. Nerazumljivo nam je, da se v akumulaciji še vedno nabira sporni material in celo država kot solastnica onesnaževalca ne zagotovi izpolnjevanja zahtev IPPC (Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja)? Prešernov duh nas navdihuje pri varovanju našega neizmernega naravnega bogastva Dežele in nas brani pred podleganjem videnju razvoja le skozi pridobivanje novcev, zato ga bomo brali še naprej. Zaključimo z enim njegovih verzov: Le čevlje sodi naj kopitar Miha Žvan Društvo za varstvo okolja Bled

Poizkus ustrahovanja člana izvršnega odbora Alpe Adria Green v Trstu


Trst 5/10/2008 – sobota Roberto Giurastante – Greenaction Italia in član izvršnega odbora Alpe Adria Green, mednarodne okoljske organizacije, je bil 4. oktobera žrtev poskusa ustrahovanja iz neznanih vzrokov, ko je bil on in njegova družina doma, so neznanci pričeli nasilno brcati v njegova vrata, od koder je moral on in njegova družina zbežati. To kar se je zgodilo je posledica vzdušja naraščajoče sovražnosti proti tistim, okoljevarstvenikom v ospredju ki branijo pravice v sodržavljanov. Greenaction se prekomejno skupaj z AAG spopada z gospodarskimi in političnimi interesi, ki želijo graditi plinske terminale v Italiji, Sloveniji in Hrvaški. Od plinskih terminalov, bi imela korist le peščica posameznikov iz gospodarskih družb. Ti posamezniki pa spomočjo politike v vseh treh državah vlivajo na politiko in preko nje zahtevajo, zaradi dobička, izgradnjo plinskih terminalov. Greenaction – Italija je med največjimi nasprotniki projektov plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, v katerem so ti projekti nezdružljivi z okoljem. Varnostna tveganja in pomanjkanja preglednosti postopkov izdajanja dovoljenj, so prevelika, da bi plinske terminale umestili v Tržaški zaliv. Greenaction – Italija je tudi avtor pritožb o čezmejnem onesnaževanju vse od Italjanskega parlamenta pa do parlamenta in Evropske komisije. R. Giurastante in drugi, ki delujejo v nevladnih organizacijah in se zavzemajo za izvrševanje zakonodaje proti terminalov so bili označeni kot ekomafia že od leta 2005 dalje. Ostrahovanja v zadnjem času niso naključna saj bo 10. oktobra proti Robertu Giurastanteju potekalo v Trstu zašlišanje zakaj se zauzema pri izgradnji plinskih terminalov v Italiji, ki bodo imeli tudi čezmejni vpliv v Sloveniji in Hrveški. Predsednik AAG Vojko Bernard

Klofuta k rabi obnovljivih virov energije


Klofuta k rabi obnovljivih virov energije Trgovci z električno energijo so napovedali dvig cen in sočasno teptajo okoljsko zavest investitorjev, kateri so se odločili svojo zavest izkazovati z izvajanjem aktivnosti s katerimi zmanjšujejo proizvodnjo toplogrednih emisij, povečujejo rabo obonovljivih virov energije in zmanjšujejo uvoz fosilnih energentov. V preteklih petih letih se je kar nekaj slovenskih graditeljev odločilo za potrebe ogrevanja ,hlajenja in pripravo tople sanitarne vode za vgradnjo toplotnih črpalk z rabo energije zemlje ali energije podtalnice. Republika Slovenija je njihovo prizadevnost občasno nagrajevala z različnimi oblikami državne pomoči ( subvencije,ekološki krediti), saj vsi lastniki takšnih ogrevalnih sistemov prispevajo k izpolnitvi državne obveze po Kyotskem protokolu in po novi obvezi sprejeti v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji, da bomo zmanjšali proizvodnjo toplogrednih emisij in povečali rabo obnovljivih virov energije v naslednjem obdobju za 25%. Res je , da toplotne črpalke za svoje obratovanje in delovanje povprečno porabijo 25% vrednosti porabe fosilnih goriv za ogrevanje, kakor je tudi res, da istočasno zmanjšujejo uvoz fosilnih goriv ( nafte in plina). Pri tem je potrebno vedeti, da je šteti fosilna goriva med primarne energente ( v Sloveniji jih preprosto ni !), električno energijo pa za slovenske potrebe sami proizvedemo in je šteti električno energijo med sekundarne energente ( 20% porabljene električne energije uvozimo). Pri tem je potrebno še vedeti,da so elektrodistributerska podjetja v večinski državni lastnini, kar kaže še na večjo nelogičnost podražitve električne energije v primerih obratovanja toplotnih črpalk. Zato predlagamo vsem imentnikom toplotnih črpalk vgradnjo odštevalnih števcev električne energije za evidentiranje tovrstne porabe, trgovcem – distributerjem pa ustrezno tehnološko spremljavo takšne porabe. Cena za kilowat električne energije uporabljene za obratovanje toplotnih črpalk mora biti enaka najnižji ceni posameznega distributerja ne glede na porabljeno količino. Pri tem želimo posebej povdariti,da cena za kilowat električne energije porabljen za delovanje klima naprave ali električne naprave za ogrevanje stanovanja in tople sanitarne vode ne more in ne sme biti enaka ceni kilowatu porabljenem za delovanje toplotne črpalke s katero z rabo obnovljivega vira energije izvajamo vse funkcije ( ogrevanje,topla sanitarna vod ain tudi hlajenje v poletnem času). Pri izdelavi mesečnega obračuna porabe električne energije mora trgovec/distributer upoštevati, da so do takšne bonifikacije ( cene kW/h) upravičeni samo lastniki toplotnih črpalk,katere imajo po deklaraciji proizvajalca izkoristek večji od grelnega števila 3,5 ( za porabljeni kilowat električne energije proizvedejo minimalmno 3,5 kilowatw toplotne energije). V EU so do različnih subvencij upravičeni samo lastniki toplotnih črpalk s takšnim najmanjšim zkoristkom ( državna subvencija ali ugoden ekološki kredit). Pri vedno večji energetski krizi tudi ne bi bilko odveč razmišljanje o »daljinskem vklapljanju toplotnih črpalk z večjim akumulatorjem toplote« kadar se pojavlja višek električne energije. Iz povedanega sledi,da je kar nekaj nalog pred distributerskimi podjetji. Vse napisano naj bo predvsem vprašanje državi Republiki Sloveniji , saj je ona sprejela v imenu državljanov obveznosti do zmanjševanja toplogrednih emisij in povečanje rabe obnovljivih virov energije in ona sama preko lastniških deležev dviga ceno električni energiji. In ob koncu želimo zapisati, da je takšen dvig cen kilowatu električne energije klofuta vsem entuzijastom, kateri so prvi začeli s takšnimi investicijami in promovirajo v svoji okolici sprejeto državno obveznost. Istočasno pa utrjujejo pot k večji energetski samostojnosti celotne države z zmanjšanjem uvoza fosilnih goriv. Pritrditev vsem dosedanjim investitorjem v toplotne črpalke je izkazal tudi novi podzakonski akt o učinkoviti rabi energije,kateri obvezuje nove investitorje k obvezni minimalno 25% uporabi obnovljivih virov energije na novih objektih s pričetkom gradnje 1.7.2009.