Za višje cene domov starejših ni razlog v višjih plačah zaposlenih


   Inštitut za obnovljive vire

Likozarjeva ul. 3

4000 Kranj

Tel.: +386(0)4 23 52 770

Fax: +386(0)4 23 57 777

e.mail: iove@guest.arnes.si

     

 Uredništvo Dnevnika Ljubljana

 

 Za  rubriko Vaša pošta

 

Povod k pisanju prispevka/pisma je vaš članek z naslovom: »Zaradi plač osebja bodo domovi za starejše kmalu dražji« objavljen v izdaji 28.junija 2008 in naše strokovno delo pri rabi obnovljivih virov za domove starejših vključno z nudenjem strokovnega izobraževanja. V času predsedovanja EU je bilo v imenu odgovornih ministrov ( Vizjak in Podobnik) slišati veliko leporečja o povečani rabi obnovljivih virov energije in zmanjšanju toplogrednih emisij.

Doživeli smo konkreten primer zavračanja naše ponudbe za zamenjavo energenta ( kurilno olje smo želeli zamenjati za rabo energije podtalnice) na Ministrstvu za delo,družino in socialo. Vsem trem piar službam odgovornih za navedeno področje se ni zdelo vredno vsaj kurtuazno odgovoriti na naše pozive. Ob tem imamo seveda izvedene referenčne objekte v R Sloveniji,kjer se evidentno vidi prihranek na račun zamenjave energenta.

 

Zato prosimo za objavo našega pisma.

 

 Za višje cene domov starejših ni razlog v višjih plačah zaposlenih

 

 

Z Virantovo plačno reformo so končno uredili plačna razmerja tudi zaposlenim v domovih starejših in sedaj bi želeli breme večjih izdatkov za plače enostavno prenesti v dvig cen bivanja.

Že nekaj let spremljamo gradnjo domov za starejše občane v Sloveniji in opažamo interes zasebnih investitorjev za tovrstne investicije. Tako je realno pričakovati povečanje posteljnega fonda za 3000 oskrbovancev do konca leta 2010. Verjetno je povečani interes videti v dejstvu, da vsak dom za starejše obratuje 105% v primerjavi s podobnim hotelskim objektom.

Naše področje delovanja je raba obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode, za vse vrste poslovnih in turistično gostinskih objektov. Poznan nam je podatek, da v tem trenutku obratuje v Sloveniji ca 80 domov, pripravlja pa se izgradnja še 20 do 30 domov.

Velika večina delujočih domov se oskrbuje za potrebe ogrevanja s fosilnimi gorivi ( predvsem kurilno olje in zemeljski plin, nekaj pa jih je vezanih na lokalno daljinsko ogrevanje).

Ti domovi letno porabijo  med 30 do 60 ton energenta. Cena energenta se redno dviga in je pričakovati do konca leta ceno nekje ca 1,2 eur za liter. Kako velik je to izdatek za letno obratovanje si lahko bralci sami izračunajo, mi pa pripravljamo projekte za te domove za zmanjšanje teh letnih izdatkov 75 – 80% ob zamenjavi fosilnega energenta za rabo obnovljivega energije.

Država z možnostjo najema ugodnih ekoloških kreditov omogoča in podpira zamenjavo energenta, prav tako je možen pogodbeni nakup potrebne toplotne energije od tovrstnih investitorjev.

Z vsem tem seznanjamo zaposlene na pristojnem ministrstvu, pa žal brez odziva. Gospodarski in okoljski minister sta na široko razlagala prevzete obveznosti povečanja rabe obnoljivih virov energije in zmanjšanje toplogrednih emisij. Nikakor pa ne znata ali zmoreta teh pozitivnih izkušenj prenašati na podrejene. Žal so vsi ukrepi dolgoročni, torej daljši od trajanja enega mandata in zato niso dovolj zanimivi za točkovanje pred vsakokratnimi volitvami. In zato se tudi pri domovih za starejše ničesar ne premakne v to smer, kljub danim obljubam pred evropsko javnostjo.

Investicija v rabo energije podtalnice se  povrne v 6 do 8 letoh, investicija v sistem geosonda pa v 8 do 12 letih. Po tem času pa je prihranek za letne obratovalne stroške uporabljiv za druge potrebne izdatke,pa če tudi so to plače zaposlenih ali za dvig standarda domov.

Koncem leta je napovedan javni razpis za nepovratna sredstva strukturnih skladov EU za javne objekte, kamor nedvoumno sodijo tudi domovi za starejše. Za prijavo bo potrebno predložiti ustrezne programe in projekte za izvedbo zamenjave energenta in izvedbo toplotne izolacije objekta. Kakor nam je poznano, nihče od obstoječih domov za starejše še ne pripravlja nobenega projekta. Finančna sredstva pa bodo na razpolago s 1.1.2009 .

Na podlagi napisanega z gotovostjo trdimo, da zamenjava energenta dolgoročno pomeni po pokritju investicije prihranek enomesečnega izplačila plač vseh zaposlenih,kar pa je višina predvidene podražitve. 

To pa pomeni,da je potrebno pričeti z izvajanjem projektov pričeti danes za jutri.

Pismo je napisano s ciljem,da vzpodbudimo premike na področju rabe obnovljivih virov energije tudi v javnih objektih. O naših navedbah in z vpogledom v referenčne objekte pa se bralci lahko prepričajo z ogledom spletne strani o sistemu geosonda.

 

 

V Kranju, 29.6.2008                       Inštitut za obnovljive vire energije Kranj

                                                        Božo Dukić  direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za višje cene domov starejših ni razlog v višjih plačah zaposlenih


   Inštitut za obnovljive vire

Likozarjeva ul. 3

4000 Kranj

Tel.: +386(0)4 23 52 770

Fax: +386(0)4 23 57 777

e.mail: iove@guest.arnes.si

     

 Uredništvo Dnevnika Ljubljana

 

 Za  rubriko Vaša pošta

 

Povod k pisanju prispevka/pisma je vaš članek z naslovom: »Zaradi plač osebja bodo domovi za starejše kmalu dražji« objavljen v izdaji 28.junija 2008 in naše strokovno delo pri rabi obnovljivih virov za domove starejših vključno z nudenjem strokovnega izobraževanja. V času predsedovanja EU je bilo v imenu odgovornih ministrov ( Vizjak in Podobnik) slišati veliko leporečja o povečani rabi obnovljivih virov energije in zmanjšanju toplogrednih emisij.

Doživeli smo konkreten primer zavračanja naše ponudbe za zamenjavo energenta ( kurilno olje smo želeli zamenjati za rabo energije podtalnice) na Ministrstvu za delo,družino in socialo. Vsem trem piar službam odgovornih za navedeno področje se ni zdelo vredno vsaj kurtuazno odgovoriti na naše pozive. Ob tem imamo seveda izvedene referenčne objekte v R Sloveniji,kjer se evidentno vidi prihranek na račun zamenjave energenta.

 

Zato prosimo za objavo našega pisma.

 

 Za višje cene domov starejših ni razlog v višjih plačah zaposlenih

 

 

Z Virantovo plačno reformo so končno uredili plačna razmerja tudi zaposlenim v domovih starejših in sedaj bi želeli breme večjih izdatkov za plače enostavno prenesti v dvig cen bivanja.

Že nekaj let spremljamo gradnjo domov za starejše občane v Sloveniji in opažamo interes zasebnih investitorjev za tovrstne investicije. Tako je realno pričakovati povečanje posteljnega fonda za 3000 oskrbovancev do konca leta 2010. Verjetno je povečani interes videti v dejstvu, da vsak dom za starejše obratuje 105% v primerjavi s podobnim hotelskim objektom.

Naše področje delovanja je raba obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode, za vse vrste poslovnih in turistično gostinskih objektov. Poznan nam je podatek, da v tem trenutku obratuje v Sloveniji ca 80 domov, pripravlja pa se izgradnja še 20 do 30 domov.

Velika večina delujočih domov se oskrbuje za potrebe ogrevanja s fosilnimi gorivi ( predvsem kurilno olje in zemeljski plin, nekaj pa jih je vezanih na lokalno daljinsko ogrevanje).

Ti domovi letno porabijo  med 30 do 60 ton energenta. Cena energenta se redno dviga in je pričakovati do konca leta ceno nekje ca 1,2 eur za liter. Kako velik je to izdatek za letno obratovanje si lahko bralci sami izračunajo, mi pa pripravljamo projekte za te domove za zmanjšanje teh letnih izdatkov 75 – 80% ob zamenjavi fosilnega energenta za rabo obnovljivega energije.

Država z možnostjo najema ugodnih ekoloških kreditov omogoča in podpira zamenjavo energenta, prav tako je možen pogodbeni nakup potrebne toplotne energije od tovrstnih investitorjev.

Z vsem tem seznanjamo zaposlene na pristojnem ministrstvu, pa žal brez odziva. Gospodarski in okoljski minister sta na široko razlagala prevzete obveznosti povečanja rabe obnoljivih virov energije in zmanjšanje toplogrednih emisij. Nikakor pa ne znata ali zmoreta teh pozitivnih izkušenj prenašati na podrejene. Žal so vsi ukrepi dolgoročni, torej daljši od trajanja enega mandata in zato niso dovolj zanimivi za točkovanje pred vsakokratnimi volitvami. In zato se tudi pri domovih za starejše ničesar ne premakne v to smer, kljub danim obljubam pred evropsko javnostjo.

Investicija v rabo energije podtalnice se  povrne v 6 do 8 letoh, investicija v sistem geosonda pa v 8 do 12 letih. Po tem času pa je prihranek za letne obratovalne stroške uporabljiv za druge potrebne izdatke,pa če tudi so to plače zaposlenih ali za dvig standarda domov.

Koncem leta je napovedan javni razpis za nepovratna sredstva strukturnih skladov EU za javne objekte, kamor nedvoumno sodijo tudi domovi za starejše. Za prijavo bo potrebno predložiti ustrezne programe in projekte za izvedbo zamenjave energenta in izvedbo toplotne izolacije objekta. Kakor nam je poznano, nihče od obstoječih domov za starejše še ne pripravlja nobenega projekta. Finančna sredstva pa bodo na razpolago s 1.1.2009 .

Na podlagi napisanega z gotovostjo trdimo, da zamenjava energenta dolgoročno pomeni po pokritju investicije prihranek enomesečnega izplačila plač vseh zaposlenih,kar pa je višina predvidene podražitve. 

To pa pomeni,da je potrebno pričeti z izvajanjem projektov pričeti danes za jutri.

Pismo je napisano s ciljem,da vzpodbudimo premike na področju rabe obnovljivih virov energije tudi v javnih objektih. O naših navedbah in z vpogledom v referenčne objekte pa se bralci lahko prepričajo z ogledom spletne strani o sistemu geosonda.

 

 

V Kranju, 29.6.2008                       Inštitut za obnovljive vire energije Kranj

                                                        Božo Dukić  direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA PROMET g. mag. Radovanu Žerjavu


GREENSLO

 

GSM : 051 311 450, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, greenslo@siol.com
,http://greenslo.bravehost.com/  Blog:
http://gezslo.spaces.live.com/
V kolikor želite podpreti naše delo, lahko donacije nakažete na Transakciski račun odprtega pri

A-banki :05100-8011891125

 

 

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA PROMET g. mag. Radovanu Žerjavu

 

GREENSLO Slovenija, (prej GEZ) se že nekaj let sooča z problemom ALPSKEGA LETALSKEGA CENTRA Lesce od akrobackih poletov, turističnih poletov, preko vlek jadralnih letal ob izletih do šolanja pilotov.

 

Ne mislimo se spuščati v razna zbiranja podpisov za ali proti letališču, ki so po našem mnenju dokaz, da je z ALC in upravo le tega res nekaj hudo narobe. Res je, da so pod pritiskom raznih civilnih združenj ukinili akrobacke polete, z nakupom novih letal minimalno hrup nad letališčem, res pa je tudi, da ne pristajajo ter zvletajo samo domača letala, temveč vsako leto več tuja manjša letala, ki so ob ukenitvi mej dobila večji maneverski prostor. Ti potniki predstavljajo potencjalne turiste za Bled, Gornjesavsko dolino ter Bohinj z Juliskimi Alpami in jih je vsako leto več. Z asfaltiranjem steze ter  posodobitvijo letališča ALC, res ne bo zato sprejemal velika letala in ne bo konkoriral Brniku, temveč se bo še povečala prav prej omenjena kategorija letal, ki se jih lahko privoščijo bogati evropejci. S povečanjem te kategorije, se bo vsakoletno povečeval hrup na letališču in ob ohlapni in pomakljivi Slovenski zakonodaji, zaradi preletov, tudi hrup nad Triglavskim Narodnim Parkom ter nad Karavankami ( zaščitene z naturo 2000 ) in s tem bo ogrožen tudi obstoj vseh živih bitij na tem občutljivem eko območju.

 

V GREENSLO-ju se sprašujemo, kaj Vam bo čez nekaj let letališče, ko pa turisti, ki večinoma prihajojo k nam zaradi lepe narave enostavno ne bodo več mogli občudovati živali, ki Vam – Nam bodo zaradi hrupa pobegnile drugam!

 

Predsednik GREENSLO

 

Vojko Bernard

 

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA PROMET g. mag. Radovanu Žerjavu


GREENSLO

 

GSM : 051 311 450, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, greenslo@siol.com
,http://greenslo.bravehost.com/  Blog:
http://gezslo.spaces.live.com/
V kolikor želite podpreti naše delo, lahko donacije nakažete na Transakciski račun odprtega pri

A-banki :05100-8011891125

 

 

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA PROMET g. mag. Radovanu Žerjavu

 

GREENSLO Slovenija, (prej GEZ) se že nekaj let sooča z problemom ALPSKEGA LETALSKEGA CENTRA Lesce od akrobackih poletov, turističnih poletov, preko vlek jadralnih letal ob izletih do šolanja pilotov.

 

Ne mislimo se spuščati v razna zbiranja podpisov za ali proti letališču, ki so po našem mnenju dokaz, da je z ALC in upravo le tega res nekaj hudo narobe. Res je, da so pod pritiskom raznih civilnih združenj ukinili akrobacke polete, z nakupom novih letal minimalno hrup nad letališčem, res pa je tudi, da ne pristajajo ter zvletajo samo domača letala, temveč vsako leto več tuja manjša letala, ki so ob ukenitvi mej dobila večji maneverski prostor. Ti potniki predstavljajo potencjalne turiste za Bled, Gornjesavsko dolino ter Bohinj z Juliskimi Alpami in jih je vsako leto več. Z asfaltiranjem steze ter  posodobitvijo letališča ALC, res ne bo zato sprejemal velika letala in ne bo konkoriral Brniku, temveč se bo še povečala prav prej omenjena kategorija letal, ki se jih lahko privoščijo bogati evropejci. S povečanjem te kategorije, se bo vsakoletno povečeval hrup na letališču in ob ohlapni in pomakljivi Slovenski zakonodaji, zaradi preletov, tudi hrup nad Triglavskim Narodnim Parkom ter nad Karavankami ( zaščitene z naturo 2000 ) in s tem bo ogrožen tudi obstoj vseh živih bitij na tem občutljivem eko območju.

 

V GREENSLO-ju se sprašujemo, kaj Vam bo čez nekaj let letališče, ko pa turisti, ki večinoma prihajojo k nam zaradi lepe narave enostavno ne bodo več mogli občudovati živali, ki Vam – Nam bodo zaradi hrupa pobegnile drugam!

 

Predsednik GREENSLO

 

Vojko Bernard

 

Uničevanje Koseškega bajerja


Tiskovna konferenca: Uničevanje Koseškega bajerja

Ljubljana, 23.junija 2008 ob 12.30

Dvorana SSK, Cankarjeva 1/IV

 

Povzetek

 

  1. Posegi v prostor med novim naseljem Mostec in Koseškim bajerjem, ki trenutno potekajo, so dvoje vrst:

 

         izpopolnitev peš in kolesarske komunikacije med cesto Draga, na severu, ki poteka vzdolž naselja Mostec in kjer je bila prekinjena Koseška cesta zaradi gradnje naselja Mostec in med Večno potjo, na jugu, kjer je ostanek Koseške ceste, ki pelje na Večno pot.

 

         posegi v Koseški bajer

 

  1. Posegi v Koseški bajer z gradbeno mehanizacijo

 

         so uničevalni, protinaravni (svetujemo ogled !), saj je obstajala razvita narava, ki je bila edinstvena  v mestu in tudi v primerjavi z evropskimi mesti izjemna. Uničena so gnezda, bivališča živali, odstranjen varovalni pas, zasuto vse do vode in še v vodo, kar pomeni uničen še obalni, močvirni pas, ki je v simbiozi z varovalnim pasom na obrežju. 

 

         so nepotrebni, saj jih ljubljančani nismo zahtevali. Še več, ankete so nam pokazale, da so ljudje za ohranitev naravnega Koseškega bajerja. Posegi so naperjeni proti Ljubljančanom, kot dokaz oblastne mogočnosti nad civilno družbo, ki je ves čas predstavljala alternativni projekt naravnega Koseškega bajerja, skupaj s kulturno dediščino (izdelava opek)

 

         so zapravljanje davkoplačevalskega denarja, še posebej ob dejstvu, da MOLu primanjkuje denarja (lahko bi ga razporedil v Botanični vrt). Spomnimo na ogromen proračun za ta projekt (nerazumljivo!).

 

  1. Projekt pomeni degradacijo, ne le tega območja, ampak tudi krajinske arhitekture in urbanizma, ker ni sposoben ohraniti narave v oblikovanju prostora in dokaz, da obe stroki skupaj ne razumeta narave, niti njenega pomena. Ponovno zahtevamo revizijo projekta.

 

         imamo več podatkov o trendih Evrope po uvajanju naravnih otokov v betonski, urbanizirani del naselij in mest. Mi smo to imeli v Koseškem bajerju pa uničili. Posledica je, da je postal podžupan, odgovoren za posege v mestu, nekompetenten, saj ni bil v stanju prepoznati in razumeti vrednote tega predela Ljubljane. Koseški bajer je indikator sposobnosti in kompetentnosti.

 

         odtod izhaja nuja, da prevzame izgradnjo Ljubljane veččlansko telo, sestavljeno iz več strok, ker očitno posameznik ne more prevzeti več strokovnih področij, saj bi bile tako druge fakultete in šole nepotrebne. 

 

  1. Podeljena nagrada Zlata ptica 2007 s strani komisije Liberalne akademije LDS (http://www.libakademija-drustvo.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=45&id_informacija=280 ) za sonaravni projekt Koseški bajer je težka zmota in sramota, kar je očitno ob protinaravnih dejstvih in stanju na Koseškem bajerju, ki so nastala po tem projektu in zahtevamo  umik tega priznanja s tega projekta. Dejstvo, da je ena članica komisije (pa ni naravovarstvenica) zaradi te odločitve izstopila iz komisije je dovolj zgovorno.

 

  1. Še načrtovani posegi na Koseškem bajerju so prav tako rušilni in protinaravni, kot so oder na koleh za kulturno-umetniške prireditve (med drugim, tehnično, s koli bi predrli glineno plast in povzročili nekontroliran iztok vode iz bajerja) in prestavitev iztoka potoka izpod Šišenskega hriba (beri uničenje še tega biotopa!)

 

 

mag. Tomaž Ogrin

Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji

 

Uničevanje Koseškega bajerja


Tiskovna konferenca: Uničevanje Koseškega bajerja

Ljubljana, 23.junija 2008 ob 12.30

Dvorana SSK, Cankarjeva 1/IV

 

Povzetek

 

  1. Posegi v prostor med novim naseljem Mostec in Koseškim bajerjem, ki trenutno potekajo, so dvoje vrst:

 

         izpopolnitev peš in kolesarske komunikacije med cesto Draga, na severu, ki poteka vzdolž naselja Mostec in kjer je bila prekinjena Koseška cesta zaradi gradnje naselja Mostec in med Večno potjo, na jugu, kjer je ostanek Koseške ceste, ki pelje na Večno pot.

 

         posegi v Koseški bajer

 

  1. Posegi v Koseški bajer z gradbeno mehanizacijo

 

         so uničevalni, protinaravni (svetujemo ogled !), saj je obstajala razvita narava, ki je bila edinstvena  v mestu in tudi v primerjavi z evropskimi mesti izjemna. Uničena so gnezda, bivališča živali, odstranjen varovalni pas, zasuto vse do vode in še v vodo, kar pomeni uničen še obalni, močvirni pas, ki je v simbiozi z varovalnim pasom na obrežju. 

 

         so nepotrebni, saj jih ljubljančani nismo zahtevali. Še več, ankete so nam pokazale, da so ljudje za ohranitev naravnega Koseškega bajerja. Posegi so naperjeni proti Ljubljančanom, kot dokaz oblastne mogočnosti nad civilno družbo, ki je ves čas predstavljala alternativni projekt naravnega Koseškega bajerja, skupaj s kulturno dediščino (izdelava opek)

 

         so zapravljanje davkoplačevalskega denarja, še posebej ob dejstvu, da MOLu primanjkuje denarja (lahko bi ga razporedil v Botanični vrt). Spomnimo na ogromen proračun za ta projekt (nerazumljivo!).

 

  1. Projekt pomeni degradacijo, ne le tega območja, ampak tudi krajinske arhitekture in urbanizma, ker ni sposoben ohraniti narave v oblikovanju prostora in dokaz, da obe stroki skupaj ne razumeta narave, niti njenega pomena. Ponovno zahtevamo revizijo projekta.

 

         imamo več podatkov o trendih Evrope po uvajanju naravnih otokov v betonski, urbanizirani del naselij in mest. Mi smo to imeli v Koseškem bajerju pa uničili. Posledica je, da je postal podžupan, odgovoren za posege v mestu, nekompetenten, saj ni bil v stanju prepoznati in razumeti vrednote tega predela Ljubljane. Koseški bajer je indikator sposobnosti in kompetentnosti.

 

         odtod izhaja nuja, da prevzame izgradnjo Ljubljane veččlansko telo, sestavljeno iz več strok, ker očitno posameznik ne more prevzeti več strokovnih področij, saj bi bile tako druge fakultete in šole nepotrebne. 

 

  1. Podeljena nagrada Zlata ptica 2007 s strani komisije Liberalne akademije LDS (http://www.libakademija-drustvo.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=45&id_informacija=280 ) za sonaravni projekt Koseški bajer je težka zmota in sramota, kar je očitno ob protinaravnih dejstvih in stanju na Koseškem bajerju, ki so nastala po tem projektu in zahtevamo  umik tega priznanja s tega projekta. Dejstvo, da je ena članica komisije (pa ni naravovarstvenica) zaradi te odločitve izstopila iz komisije je dovolj zgovorno.

 

  1. Še načrtovani posegi na Koseškem bajerju so prav tako rušilni in protinaravni, kot so oder na koleh za kulturno-umetniške prireditve (med drugim, tehnično, s koli bi predrli glineno plast in povzročili nekontroliran iztok vode iz bajerja) in prestavitev iztoka potoka izpod Šišenskega hriba (beri uničenje še tega biotopa!)

 

 

mag. Tomaž Ogrin

Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji

 

Predavanje o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)


Predavanje o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)
 
 
Vabimo vas na predavanje in razpravo o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD) in o možnostih, da ga uvedemo v Sloveniji. 
 
Je UTD izvedljiv? Je koristen? Je pravičen? Si sploh prav predstavljamo, za kaj tu gre?
 
Predaval bo dober poznavalec te teme Uroš Boltin.
 
Predavanje in razprava bosta v ponedeljek, 23. junija, ob 19. uri, dvorani Svetovnega slovenskega kongresa (SSK), na Cankarjevi cesti 1/IV v Ljubljani.
 
Predavanje organizira stranka Zeleni Progres in je brezplačno. Parkiranje marsikje v središču Ljubljane je ob tem času brezplačno.
 
Srečajmo se v dvorani SSK, na Cankarjevi 1, v Ljubljani!
 
Lep zelenoprogresivni pozdrav!
 
 
Predsednik Zelenega Progresa
 
mag. Tomaž Ogrin
 
Info: 041 691 728
 

Predavanje o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)


Predavanje o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)
 
 
Vabimo vas na predavanje in razpravo o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD) in o možnostih, da ga uvedemo v Sloveniji. 
 
Je UTD izvedljiv? Je koristen? Je pravičen? Si sploh prav predstavljamo, za kaj tu gre?
 
Predaval bo dober poznavalec te teme Uroš Boltin.
 
Predavanje in razprava bosta v ponedeljek, 23. junija, ob 19. uri, dvorani Svetovnega slovenskega kongresa (SSK), na Cankarjevi cesti 1/IV v Ljubljani.
 
Predavanje organizira stranka Zeleni Progres in je brezplačno. Parkiranje marsikje v središču Ljubljane je ob tem času brezplačno.
 
Srečajmo se v dvorani SSK, na Cankarjevi 1, v Ljubljani!
 
Lep zelenoprogresivni pozdrav!
 
 
Predsednik Zelenega Progresa
 
mag. Tomaž Ogrin
 
Info: 041 691 728
 

Mediacija ali posredovanje v sporih na področju okolja


image

Mediacija ali posredovanje v sporih na področju okolja
.
Organizacija srečanj sprtih strani
Organizacija delavnic po načinu mediacij
Posredovanje pri okojskih sporih
.
bervo posrednistvo, Bernard Vojko s.p.
c. franceta prešerna 26, 4270 jesenice
e mail – bervo@volja.net
telefon, telefax: 04 583 6640
gsm: 041 311 450

Pogovor o PETICIJA PROTI IZGRADNJI VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVODA NA KOZJAKU


 

Citat

PETICIJA PROTI IZGRADNJI VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVODA NA KOZJAKU

PETICIJA PROTI IZGRADNJI VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVODA NA KOZJAKU

Prireja ga:

Civilna iniciativa Kozjak

Datum in čas:

18. junij 2008 ob 11:45

Ime lokacije:

http://www.peticija-kozjak.org/

Ogled tega dogodka v storitvi Windows Live