ZELENA KOALICIJA, je reševanje ključnih okoljskih in socialnih problemov ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja.


 

Osnovni cilj ZELENE KOALICIJE, je reševanje ključnih okoljskih in socialnih problemov ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja.

Zelena koalicija temelji na treh stebrih in sicer:

(1) Politi čne stranke / Zeleni Progres in Zelena stranka/,

(2) nevladne organizacije (društva) in civilne iniciative

(3) odgovorni posamezniki

Gre za združevanje vseh, katerih cilj je politika,

odgovorna do ljudi, narave in okolja ter prizadevanje

za kakovostno življenje sedanje in tudi prihodnjih

generacij. Prepričani smo, da živimo v prelomnem

obdobju, ki zahteva premišljene, poštene in

pogumne odločitve, utemeljene s strokovnimi

spoznanji in resničnimi potrebami prebivalcev

Slovenije. Prepričani smo tudi, da je nujno strniti vse

sile, znanje in voljo, da bi prebrodili perečo okoljsko

krizo na našem planetu in v Sloveniji, vse večje

socialne stiske, krhanje medčloveških odnosov in

temeljnih vrednot človeške družbe.

V BOJU PROTI

PODNEBNIM SPREMEMBAM

Zmanjšajmo izpuste toplogrednih plinov in

ustavimo podnebne spremembe!

PODNEBNE SPREMEMBE:

V zadnjih desetletjih opazujemo

spremembe podnebja, ki so posledica

človeških dejavnosti, zlasti izgorevanja

ogromnih količin fosilnih goriv, zaradi

česar se povečuje količina ogljikovega

dioksida (CO2) v ozračju, ki povzroča

učinek tople grede.

V prevelikih količinah CO2 povzroča

pregrevanje ozračja in posledično tudi

podnebne spremembe, ki jih danes

čutimo v vseh koncih sveta .Nadaljnje

izgorevanje fosilnih goriv

ogljikovodikov povzročilo znatno

povečanje temperature in druge, po

pričakovanju večinoma neugodne

učinke. Še večje podnebne spremembe.

Zemlja ima vročino – pomagajmo ji!

Skrajni čas je zato, da se Slovenija

začne aktivno boriti proti podnebnim

spremembam.

KAJ LAHKO NAREDIMO ?

Takoj moramo zmanjšati izpuste

toplogrednih plinov, kot posameznik lahko

največ naredimo na področju prometa (v

zadnjih dvajsetih letih se je podvojil), ki

zagotavlja mobilnost vsakemu od nas vendar

se ob tem porabi skoraj tretjino energije ter

je odgovoren za četrtino izpustov

toplogrednih plinov (svet: 10 milijard t), pri

čemer obremenitve ozračja iz tega vira

vsako leto narastejo za dodatne 3 %.

Že dolgo so poznani osnovni problemi ter

glavne rešitve: (posodobitev železniškega

omrežja, uveljavljanje javnega potniškega

prometa, spodbujanje mehkih oblik

mobilnosti) za posameznika je gotovo

najbolj zanimivo uvajanja okolju prijaznih

vozil (

hibridna vozila), ki porabijo manj

goriva (varčevanje z energijo) ter

proizvedejo do

40 % nižje količine CO2-ja

kot navadna vozila, kar je za naše okolje

vzpodbudna novica.

N

aslednji korak

= absorbcija CO2-ja iz ozračja!

Drevesa imajo ključno vlogo pri vezanju

CO2-ja iz ozračja ter oskrbe s kisikom

našega planeta.

Drevo veže v svojem življenju nase 1 tono

CO2 in proizvede za deset ljudi kisika. Pri

tem pa pozabljamo na drevesa v naši

najbližji okolici, ki žal velikokrat niso

vzdrževana ali pa so nestrokovno obžagana

ali celo bolna.

"Kaj potem, če posekamo bolno drevo,

bomo posadili novo!" pomislimo. Vendar bo

preteklo mnogo vode v Muri, preden bo

novo drevo zraslo in zmoglo absorbirati

"določene" količine CO2, raje ozdravimo

drevo, da ostane pri življenju in veže CO2 iz

ozračja.

Odrasla

bukev dnevno vsrka skoraj 10 m3

CO2 in sprosti 10 m3 kisika.

ZELENA KOALICIJA, je reševanje ključnih okoljskih in socialnih problemov ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja.


 

Osnovni cilj ZELENE KOALICIJE, je reševanje ključnih okoljskih in socialnih problemov ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja.

Zelena koalicija temelji na treh stebrih in sicer:

(1) Politi čne stranke / Zeleni Progres in Zelena stranka/,

(2) nevladne organizacije (društva) in civilne iniciative

(3) odgovorni posamezniki

Gre za združevanje vseh, katerih cilj je politika,

odgovorna do ljudi, narave in okolja ter prizadevanje

za kakovostno življenje sedanje in tudi prihodnjih

generacij. Prepričani smo, da živimo v prelomnem

obdobju, ki zahteva premišljene, poštene in

pogumne odločitve, utemeljene s strokovnimi

spoznanji in resničnimi potrebami prebivalcev

Slovenije. Prepričani smo tudi, da je nujno strniti vse

sile, znanje in voljo, da bi prebrodili perečo okoljsko

krizo na našem planetu in v Sloveniji, vse večje

socialne stiske, krhanje medčloveških odnosov in

temeljnih vrednot človeške družbe.

V BOJU PROTI

PODNEBNIM SPREMEMBAM

Zmanjšajmo izpuste toplogrednih plinov in

ustavimo podnebne spremembe!

PODNEBNE SPREMEMBE:

V zadnjih desetletjih opazujemo

spremembe podnebja, ki so posledica

človeških dejavnosti, zlasti izgorevanja

ogromnih količin fosilnih goriv, zaradi

česar se povečuje količina ogljikovega

dioksida (CO2) v ozračju, ki povzroča

učinek tople grede.

V prevelikih količinah CO2 povzroča

pregrevanje ozračja in posledično tudi

podnebne spremembe, ki jih danes

čutimo v vseh koncih sveta .Nadaljnje

izgorevanje fosilnih goriv

ogljikovodikov povzročilo znatno

povečanje temperature in druge, po

pričakovanju večinoma neugodne

učinke. Še večje podnebne spremembe.

Zemlja ima vročino – pomagajmo ji!

Skrajni čas je zato, da se Slovenija

začne aktivno boriti proti podnebnim

spremembam.

KAJ LAHKO NAREDIMO ?

Takoj moramo zmanjšati izpuste

toplogrednih plinov, kot posameznik lahko

največ naredimo na področju prometa (v

zadnjih dvajsetih letih se je podvojil), ki

zagotavlja mobilnost vsakemu od nas vendar

se ob tem porabi skoraj tretjino energije ter

je odgovoren za četrtino izpustov

toplogrednih plinov (svet: 10 milijard t), pri

čemer obremenitve ozračja iz tega vira

vsako leto narastejo za dodatne 3 %.

Že dolgo so poznani osnovni problemi ter

glavne rešitve: (posodobitev železniškega

omrežja, uveljavljanje javnega potniškega

prometa, spodbujanje mehkih oblik

mobilnosti) za posameznika je gotovo

najbolj zanimivo uvajanja okolju prijaznih

vozil (

hibridna vozila), ki porabijo manj

goriva (varčevanje z energijo) ter

proizvedejo do

40 % nižje količine CO2-ja

kot navadna vozila, kar je za naše okolje

vzpodbudna novica.

N

aslednji korak

= absorbcija CO2-ja iz ozračja!

Drevesa imajo ključno vlogo pri vezanju

CO2-ja iz ozračja ter oskrbe s kisikom

našega planeta.

Drevo veže v svojem življenju nase 1 tono

CO2 in proizvede za deset ljudi kisika. Pri

tem pa pozabljamo na drevesa v naši

najbližji okolici, ki žal velikokrat niso

vzdrževana ali pa so nestrokovno obžagana

ali celo bolna.

"Kaj potem, če posekamo bolno drevo,

bomo posadili novo!" pomislimo. Vendar bo

preteklo mnogo vode v Muri, preden bo

novo drevo zraslo in zmoglo absorbirati

"določene" količine CO2, raje ozdravimo

drevo, da ostane pri življenju in veže CO2 iz

ozračja.

Odrasla

bukev dnevno vsrka skoraj 10 m3

CO2 in sprosti 10 m3 kisika.

Deponijo plastike praznijo pod policijskim nadzorom – proti ukrepu MOP-a protestira RDEČI KAREL LIPIČ


Novice.Dnevnik.si Debate/Kolumne

Deponijo plastike praznijo pod policijskim nadzorom

Kolumnečetrtek, 22.05.2008 Tekst: Helena Lovše

V petek, 16. maja 2008, je bil na strani 9 v Dnevniku objavljen članek novinarja Ernesta Sečna s tem naslovom. V navedenem članku so v zvezi s potekom izvršbe odstranjevanja odpadne plastike v Stolovniku pri Brestanici Inšpektorata za okolje in prostor tako trditve g. Karla Lipiča kot izjave g. Marjana Ivačiča izrazito pristranske in zavajajoče.G. Evald Vodopivc je v članku predstavljen kot "prepričan naravovarstvenik", kljub temu da je na skoraj dveh hektarjih njegovih njiv in travnikov odloženih več sto ton odpadkov, predvsem odpadne plastike, pa tudi odpadnih vozil in strojev. Odpadki so brez kakršnih koli dovoljenj v celoti odloženi na poplavnem zemljišču in tudi neposredno na brežini potoka Brestanica.

Precej nenavadno je tudi, da g. Karel Lipič kot samooklicani ekolog ravno zgoraj opisanega stanja ne razglasi za "ekološki kriminal, za katerega bi moral nekdo kazensko odgovarjati", ampak celo nasprotno – s temi besedami opisuje ravnanje inšpektorata, ki odpadke odstranjuje in odvaža na predpisan način. Del odpadkov, za katerega zaradi njihove sestave, preperelosti in primesi (prahu, blata in rastlinja) ni tehnoloških možnosti predelave, se odstranjuje na urejeno odlagališče odpadkov. Vsa ostala odpadna plastika pa se oddaja v predelavo.

Tudi izjava g. Marjana Ivačiča, da "so g. Vodopivca onemogočili, preden je uspel zadevo sam urediti", je povsem nekorektna. G. Vodopivc je imel po odreditvi ukrepov s strani inšpektorja za okolje več let časa, da bi svojo dejavnost legaliziral oziroma jo prilagodil veljavnim predpisom, pa tega ni storil.

Inšpektorat za okolje in prostor bo pri izvajanju izvršbe v opisani zadevi z veseljem upošteval tudi vsako konkretno in dobronamerno priporočilo g. Lipiča ali g. Ivačiča, ki bo pripomoglo k uspešni sanaciji te lokacije, ne more pa sprejeti zavajajočih trditev, s katerimi si nekdo želi ustvarjati politični ali denarni kapital.

Helena Lovše, Vrhovectiskovna predstavnica Inšpektorat RS za okolje in prostor

 

KOMENTARJI
 1. greenslo Slovenija četrtek, 22.05.2008 ob 12:38

  Situacijo na deponiji g.Vodopivca zelo dobro poznam in se tokrat povsem strinjam z g(a) Heleno Lovše s tem, da bi se po mojem mnenju sanacija pričela lahko dosti prej. G Vodopivc ni odpadne plastike odlagal samo na deponijo temveč jo je odlagal tudi na obe brežine potoka ter brez privoljenja tudi na druga zemljišča, kar smo tudi prijavili inšektoratu RS za okolje in prostor v NM in upamo, da bodo odstranili v tej akciji tudi te odpadke, ki najbolj ogrožajo strugo potoka.
  Slikovne posnetke si lahko ogledate na našem Blogu http://gezslo.spaces.live.com/.

  Predsednik GREENSLO:

  Vojko Bernard

Zasebni interesi res pred ekološkimi?

Podjetnik Vodopivc in ekolog Lipič postopke inšpekcije povezujeta z interesi osebe, zaposlene na MOP

Slovenijatorek, 03.06.2008 Tekst: Ernest Sečen

Stolovnik – Podjetnik Evald Vodopivc s Stolovnika pri Brestanici, katerega brez ustreznih dovoljenj postavljeno deponijo odpadne plastike so pred dvema tednoma po nalogu okoljske inšpekcijske službe začeli odvažati na drugo lokacijo, se z nastalimi razmerami nikakor ne more sprijazniti. Kljub drugačnim pojasnilom z ministrstva za okolje in prostor meni, da se v ozadju skrivajo osebni interesi najbližje sosede Brede Topolovšek.

"Zgodba traja 28 let, v ekološko predelavo odpadne plastike sem vložil velik del svojega premoženja. Čeprav so me ves čas spremljale velike težave, če omenim samo požar in poplave, sem vendarle uspel nabaviti potrebne predelovalne stroje in jih nameraval zagnati najpozneje čez dva meseca. S tem nerazumnim dejanjem so mi to preprečili in me praktično uničili. Ne le, da so odpeljali večino zalog plastike, temveč so s skrajno nepazljivim ravnanjem poškodovali tudi moje stroje, kar je resnično barbarstvo. Ko sem želel posredovati in jih opozoriti, naj ravnajo bolj previdno, so name skočili štirje policisti, me podrli na tla in vklenili kot kakšnega zločinca," spregovori o neprijetnih dogodkih minulih dni Vodopivc.

V bran se mu je postavil predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič, (na okoljskem ministrstvu ga označujejo za samooklicanega ekologa), a se je plaz obtožb vsul še nanj. Vojko Bernard iz nevladne okoljske organizacije Greenslo s sedežem na Jesenicah nas je v pismu opozoril, da so sosedje Vodopivca vrsto let zaman opozarjali, naj deponijo odstrani, Lipiču pa očital posluževanja dvojnih meril in da bolj kot za okolje skrbi za lastno medijsko popularnost. Pri tem je nekoliko nenavadno, da se za rešitev okoljskega problema v krški občini zavzema nekdo Jesenic, ki so drugem koncu Slovenije. "Skratka, pri vsej zadevi za to, da je gospod Bernard intimni prijatelj Topolovškove, ki želi svoje posestvo v Stolovniku prodati, a ji nakopičene zaloge odpadne plastike znižujejo ceno in odganjajo kupce. Ker je njena hčerka zaposlena na ministrstvu za okolje in prostor, ni težko priti do odgovora, zakaj se je inšpekcija s takšno ihto spravila nad Vodopivca, medtem ko nekateri mnogo hujši ekološki problemi ostajajo nerešeni," pojasnjuje Lipič.

So v ospredju res samo osebni interesi? Vojko Bernard to na kratko zanika: "Posredoval sem zgolj iz okoljevarstvenih razlogov." Epilog zgoraj opisane zgodbe še ni napisan. Vodopivc razmišlja tudi o tožbi, saj naj bi bil oškodovan za več kot pol milijona evrov, policisti pa so mu zaradi domnevnega oviranja izvrševanja odloka inšpekcije izrekli še globo v višini 330 evrov.

KOMENTAR: – 10.06.2008

Pristranski novinar Ernest Sečan in Karel Lipič predsednik ZEG-a istočasno tudi tajnik Stranke Ekoloških Gibanj, ki mu jo je uspelo spraviti pod Komunistično Pahorjevo stranko, se na tak način poskuša maščevati vsem, ki niso pristopili k rdečkarjem in imajo še nekaj vesti, da niso podvrženi podlupovanjem, kot se je to zgodililo tudi z nevladno organizacijo Zveze Ekoloških Gibanj, ki deluje kot podašana roka Pahorjeve politike in ni več nevladna temveč politično rdeče obarvana organizacija.

Predsednik GREENSLO: Vojko Bernard  

Deponijo plastike praznijo pod policijskim nadzorom – proti ukrepu MOP-a protestira RDEČI KAREL LIPIČ


Novice.Dnevnik.si Debate/Kolumne

Deponijo plastike praznijo pod policijskim nadzorom

Kolumnečetrtek, 22.05.2008 Tekst: Helena Lovše

V petek, 16. maja 2008, je bil na strani 9 v Dnevniku objavljen članek novinarja Ernesta Sečna s tem naslovom. V navedenem članku so v zvezi s potekom izvršbe odstranjevanja odpadne plastike v Stolovniku pri Brestanici Inšpektorata za okolje in prostor tako trditve g. Karla Lipiča kot izjave g. Marjana Ivačiča izrazito pristranske in zavajajoče.G. Evald Vodopivc je v članku predstavljen kot "prepričan naravovarstvenik", kljub temu da je na skoraj dveh hektarjih njegovih njiv in travnikov odloženih več sto ton odpadkov, predvsem odpadne plastike, pa tudi odpadnih vozil in strojev. Odpadki so brez kakršnih koli dovoljenj v celoti odloženi na poplavnem zemljišču in tudi neposredno na brežini potoka Brestanica.

Precej nenavadno je tudi, da g. Karel Lipič kot samooklicani ekolog ravno zgoraj opisanega stanja ne razglasi za "ekološki kriminal, za katerega bi moral nekdo kazensko odgovarjati", ampak celo nasprotno – s temi besedami opisuje ravnanje inšpektorata, ki odpadke odstranjuje in odvaža na predpisan način. Del odpadkov, za katerega zaradi njihove sestave, preperelosti in primesi (prahu, blata in rastlinja) ni tehnoloških možnosti predelave, se odstranjuje na urejeno odlagališče odpadkov. Vsa ostala odpadna plastika pa se oddaja v predelavo.

Tudi izjava g. Marjana Ivačiča, da "so g. Vodopivca onemogočili, preden je uspel zadevo sam urediti", je povsem nekorektna. G. Vodopivc je imel po odreditvi ukrepov s strani inšpektorja za okolje več let časa, da bi svojo dejavnost legaliziral oziroma jo prilagodil veljavnim predpisom, pa tega ni storil.

Inšpektorat za okolje in prostor bo pri izvajanju izvršbe v opisani zadevi z veseljem upošteval tudi vsako konkretno in dobronamerno priporočilo g. Lipiča ali g. Ivačiča, ki bo pripomoglo k uspešni sanaciji te lokacije, ne more pa sprejeti zavajajočih trditev, s katerimi si nekdo želi ustvarjati politični ali denarni kapital.

Helena Lovše, Vrhovectiskovna predstavnica Inšpektorat RS za okolje in prostor

 

KOMENTARJI
 1. greenslo Slovenija četrtek, 22.05.2008 ob 12:38

  Situacijo na deponiji g.Vodopivca zelo dobro poznam in se tokrat povsem strinjam z g(a) Heleno Lovše s tem, da bi se po mojem mnenju sanacija pričela lahko dosti prej. G Vodopivc ni odpadne plastike odlagal samo na deponijo temveč jo je odlagal tudi na obe brežine potoka ter brez privoljenja tudi na druga zemljišča, kar smo tudi prijavili inšektoratu RS za okolje in prostor v NM in upamo, da bodo odstranili v tej akciji tudi te odpadke, ki najbolj ogrožajo strugo potoka.
  Slikovne posnetke si lahko ogledate na našem Blogu http://gezslo.spaces.live.com/.

  Predsednik GREENSLO:

  Vojko Bernard

Zasebni interesi res pred ekološkimi?

Podjetnik Vodopivc in ekolog Lipič postopke inšpekcije povezujeta z interesi osebe, zaposlene na MOP

Slovenijatorek, 03.06.2008 Tekst: Ernest Sečen

Stolovnik – Podjetnik Evald Vodopivc s Stolovnika pri Brestanici, katerega brez ustreznih dovoljenj postavljeno deponijo odpadne plastike so pred dvema tednoma po nalogu okoljske inšpekcijske službe začeli odvažati na drugo lokacijo, se z nastalimi razmerami nikakor ne more sprijazniti. Kljub drugačnim pojasnilom z ministrstva za okolje in prostor meni, da se v ozadju skrivajo osebni interesi najbližje sosede Brede Topolovšek.

"Zgodba traja 28 let, v ekološko predelavo odpadne plastike sem vložil velik del svojega premoženja. Čeprav so me ves čas spremljale velike težave, če omenim samo požar in poplave, sem vendarle uspel nabaviti potrebne predelovalne stroje in jih nameraval zagnati najpozneje čez dva meseca. S tem nerazumnim dejanjem so mi to preprečili in me praktično uničili. Ne le, da so odpeljali večino zalog plastike, temveč so s skrajno nepazljivim ravnanjem poškodovali tudi moje stroje, kar je resnično barbarstvo. Ko sem želel posredovati in jih opozoriti, naj ravnajo bolj previdno, so name skočili štirje policisti, me podrli na tla in vklenili kot kakšnega zločinca," spregovori o neprijetnih dogodkih minulih dni Vodopivc.

V bran se mu je postavil predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič, (na okoljskem ministrstvu ga označujejo za samooklicanega ekologa), a se je plaz obtožb vsul še nanj. Vojko Bernard iz nevladne okoljske organizacije Greenslo s sedežem na Jesenicah nas je v pismu opozoril, da so sosedje Vodopivca vrsto let zaman opozarjali, naj deponijo odstrani, Lipiču pa očital posluževanja dvojnih meril in da bolj kot za okolje skrbi za lastno medijsko popularnost. Pri tem je nekoliko nenavadno, da se za rešitev okoljskega problema v krški občini zavzema nekdo Jesenic, ki so drugem koncu Slovenije. "Skratka, pri vsej zadevi za to, da je gospod Bernard intimni prijatelj Topolovškove, ki želi svoje posestvo v Stolovniku prodati, a ji nakopičene zaloge odpadne plastike znižujejo ceno in odganjajo kupce. Ker je njena hčerka zaposlena na ministrstvu za okolje in prostor, ni težko priti do odgovora, zakaj se je inšpekcija s takšno ihto spravila nad Vodopivca, medtem ko nekateri mnogo hujši ekološki problemi ostajajo nerešeni," pojasnjuje Lipič.

So v ospredju res samo osebni interesi? Vojko Bernard to na kratko zanika: "Posredoval sem zgolj iz okoljevarstvenih razlogov." Epilog zgoraj opisane zgodbe še ni napisan. Vodopivc razmišlja tudi o tožbi, saj naj bi bil oškodovan za več kot pol milijona evrov, policisti pa so mu zaradi domnevnega oviranja izvrševanja odloka inšpekcije izrekli še globo v višini 330 evrov.

KOMENTAR: – 10.06.2008

Pristranski novinar Ernest Sečan in Karel Lipič predsednik ZEG-a istočasno tudi tajnik Stranke Ekoloških Gibanj, ki mu jo je uspelo spraviti pod Komunistično Pahorjevo stranko, se na tak način poskuša maščevati vsem, ki niso pristopili k rdečkarjem in imajo še nekaj vesti, da niso podvrženi podlupovanjem, kot se je to zgodililo tudi z nevladno organizacijo Zveze Ekoloških Gibanj, ki deluje kot podašana roka Pahorjeve politike in ni več nevladna temveč politično rdeče obarvana organizacija.

Predsednik GREENSLO: Vojko Bernard  

Okrogla miza v Kopru : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in sporna nameravana gradnja 3.pomola Luke Koper


Okrogla miza v Kopru : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in sporna nameravana gradnja 3.pomola Luke Koper

 

 

Okrogle mize so se udeležili predstavnik iz MOP – ministrstva za okolje in prostor g. Janez Kastelic, iz Morske biološke postaje, iniciativni odbor iz Ankarana proti 3.pomolu in zainteresirana javnost. Žal se na okroglo mizo niso odzvali niti z ene Univerze na Primorskem , ne Zavod za varstvo narave iz Pirana, Dopps,  Pangea, Umanotera , Greenpeace Slovenija, … Država –MOP pripravlja državni lokacijski načrt ( DLN ) brez sodelovanja lokalnega prebivalstva. Reko Rižano imajo namen zavarovati do Dekanov . Zavod za varstvo narave iz Pirana še ni obvestil MOP, da so v reki Rižani jegulje po celem toku, čeprav smo jih lani obvestili o jeguljah v reki. Jegulje so v Sloveniji in v Evropi zavarovane prav tako njihovi habitati. Imamo zadnjo zgodovinsko možnost za Slo Istro, da se reki Rižani v spodnjem delu po Ankaranski bonifiki uredi nova struga ob cesti proti Ankaranu in izliv v morje po sedanjem desnem kanalu ob školjčni sipini v Ankaranu. Reka Rižana izpolnjuje vse kriterije – naravovarstvene, hidrološke, kulturne in zgodovinske – za zavarovanje. Kot potrebuje pristanišče prostor ga potrebuje tudi reka.

Zakaj še ni zavarovana , je vprašanje, ki je povezano z zgodovino – do Slo Istre še danes prevladuje kolonialen pogled in interes , nismo imeli Srećka Kosovela ki je opeval lepote reke Soče, neosveščena in zelo pasivna javnost, ki zaman čaka na državne okoljevarstvenike za zavarovanje; zelo agresiven kapital , ki deluje na zelo širokem spektru od vlaganja v šport, v medije, univerze, MOP in politiko; samo v vlaganje v okolje in zavarovanje reke Rižane in  morja ne . Na eni strani se vozijo z mercedesi, na drugi strani ograje crkujejo ribe, reka , morje in zastruplja se zrak in rodovitna zemlja. Če so Italijani zavarovali izliv reke Soće v morje, potem je nezavarovanje izliva reke Rižane v morje nacionalna sramota Slovencev.

 

Na okrogli mizi se je oblikovalo mnenje:

         po celotni zaščiti reke Rižane ( zaradi zavarovanih in ogroženih vrst – jegulje, raki primorski koščaki, netopirji, kačji pastirji in metulji )

         vzpostavitev nove struge spodnjega dela reke Rižane ob cesti proti Ankaranu in prost dostop do izliva v morje ob školjčni sipini v Ankaranu

         odločno proti nameravani gradnji 3.luškega pomola

         da se zavaruje školjčna sipina in poloji tudi zaradi zavarovanih vrst – hroščev, endemitskih pajkov, klasnate tavžent rože in  obmorskega lana

         da Luka Koper čimprej odstrani črno gradnjo – nasutje za avtomobile v zalivu Sv. Katarina in se drži zakonodaje R. Slovenije

         da se ob reki Rižani od izvira do izliva v morje uredi peš, kolesarska in učna pot kajti le tako bomo ohranili reko Rižano v celoti

 

 

Upamo, da smo se v Sloveniji začeli zavedati pomena zavarovanja okolja in da imamo morske obale le 47 km , katere si po našem sedanjem ravnanju ¨ne zaslužimo ¨.

Udeležba na okrogli mizi je odraz realnega stanja v Slo Istri in v Sloveniji do zavarovanja naravne vrednote Slo Istre reke Rižane, katera nas oskrbuje s pitno vodo ( skoraj 80 % Slo Istre )  navkljub Našemu malomarnemu odnosu do nje.

Sami se bomo morali največ potruditi za zavarovanje reke Rižane. Težje kot bomo zagotovili zavarovanje celotne reke Rižane, bolj jo bomo znali ceniti. Javno se zahvaljujemo UP ZRS, ki so nam omogočili prostor za okroglo mizo.

 

Alpe Adria Green

 

 

 

          

 

 

Okrogla miza v Kopru : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in sporna nameravana gradnja 3.pomola Luke Koper


Okrogla miza v Kopru : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in sporna nameravana gradnja 3.pomola Luke Koper

 

 

Okrogle mize so se udeležili predstavnik iz MOP – ministrstva za okolje in prostor g. Janez Kastelic, iz Morske biološke postaje, iniciativni odbor iz Ankarana proti 3.pomolu in zainteresirana javnost. Žal se na okroglo mizo niso odzvali niti z ene Univerze na Primorskem , ne Zavod za varstvo narave iz Pirana, Dopps,  Pangea, Umanotera , Greenpeace Slovenija, … Država –MOP pripravlja državni lokacijski načrt ( DLN ) brez sodelovanja lokalnega prebivalstva. Reko Rižano imajo namen zavarovati do Dekanov . Zavod za varstvo narave iz Pirana še ni obvestil MOP, da so v reki Rižani jegulje po celem toku, čeprav smo jih lani obvestili o jeguljah v reki. Jegulje so v Sloveniji in v Evropi zavarovane prav tako njihovi habitati. Imamo zadnjo zgodovinsko možnost za Slo Istro, da se reki Rižani v spodnjem delu po Ankaranski bonifiki uredi nova struga ob cesti proti Ankaranu in izliv v morje po sedanjem desnem kanalu ob školjčni sipini v Ankaranu. Reka Rižana izpolnjuje vse kriterije – naravovarstvene, hidrološke, kulturne in zgodovinske – za zavarovanje. Kot potrebuje pristanišče prostor ga potrebuje tudi reka.

Zakaj še ni zavarovana , je vprašanje, ki je povezano z zgodovino – do Slo Istre še danes prevladuje kolonialen pogled in interes , nismo imeli Srećka Kosovela ki je opeval lepote reke Soče, neosveščena in zelo pasivna javnost, ki zaman čaka na državne okoljevarstvenike za zavarovanje; zelo agresiven kapital , ki deluje na zelo širokem spektru od vlaganja v šport, v medije, univerze, MOP in politiko; samo v vlaganje v okolje in zavarovanje reke Rižane in  morja ne . Na eni strani se vozijo z mercedesi, na drugi strani ograje crkujejo ribe, reka , morje in zastruplja se zrak in rodovitna zemlja. Če so Italijani zavarovali izliv reke Soće v morje, potem je nezavarovanje izliva reke Rižane v morje nacionalna sramota Slovencev.

 

Na okrogli mizi se je oblikovalo mnenje:

         po celotni zaščiti reke Rižane ( zaradi zavarovanih in ogroženih vrst – jegulje, raki primorski koščaki, netopirji, kačji pastirji in metulji )

         vzpostavitev nove struge spodnjega dela reke Rižane ob cesti proti Ankaranu in prost dostop do izliva v morje ob školjčni sipini v Ankaranu

         odločno proti nameravani gradnji 3.luškega pomola

         da se zavaruje školjčna sipina in poloji tudi zaradi zavarovanih vrst – hroščev, endemitskih pajkov, klasnate tavžent rože in  obmorskega lana

         da Luka Koper čimprej odstrani črno gradnjo – nasutje za avtomobile v zalivu Sv. Katarina in se drži zakonodaje R. Slovenije

         da se ob reki Rižani od izvira do izliva v morje uredi peš, kolesarska in učna pot kajti le tako bomo ohranili reko Rižano v celoti

 

 

Upamo, da smo se v Sloveniji začeli zavedati pomena zavarovanja okolja in da imamo morske obale le 47 km , katere si po našem sedanjem ravnanju ¨ne zaslužimo ¨.

Udeležba na okrogli mizi je odraz realnega stanja v Slo Istri in v Sloveniji do zavarovanja naravne vrednote Slo Istre reke Rižane, katera nas oskrbuje s pitno vodo ( skoraj 80 % Slo Istre )  navkljub Našemu malomarnemu odnosu do nje.

Sami se bomo morali največ potruditi za zavarovanje reke Rižane. Težje kot bomo zagotovili zavarovanje celotne reke Rižane, bolj jo bomo znali ceniti. Javno se zahvaljujemo UP ZRS, ki so nam omogočili prostor za okroglo mizo.

 

Alpe Adria Green

 

 

 

          

 

 

Odgovor na ‘Izjavo za javnost’, z dne 7.5.2008 župana radovljiške občine Janka S. Stuška


Odgovor na  ‘Izjavo za javnost’, ki jo je dne 7.5.2008 župan radovljiške občine Janko S. Stušek objavil glede na začasno prekinitev dela ‘Komisije za uskaljevanje stališč o problematiki umestitve letališke steze’

Glede na trditve v navedeni izjavi je dolžnost, da pojasnim stališča in trditev, saj se moje ime neposredno večkrat omenja.
Najprej je potrebno povedati, da je delo komisije prekinil sam gospod župan in sicer z razlago, da sem si prizadeval neutemeljeno preprečiti pridobitev državnih zemljišč, potrebnih za zasuk steze leškega letališča. Vzrok tej trditivi je dejstvo, da  vlada RS na svoji seji dne 25.4.2008  ni obravanavala zahteve po prenosu zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Radovljica. Kljub županovi utemeljitvi, zakaj bi se to moralo zgoditi, pa je jasno, da se vlada RS ni mogla prezreti naslednja dejstva, na katere sem bil dolžan opozoriti:
1. Zaradi spornosti  je na Ustavnem sodišču vložena zahteva po presoji prostorskih aktov Občine Radovljica
2. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju je vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivih dejanj Kazenskega zakonika RS, ki se nanašajo na neupravičeno pridobitev in razpolaganje z denarnimi sredstvi ter suma zlorabe uradnega položaja. Zadeva se trenutno preiskuje s strani Policije.
3. Na Računskem sodišču Republike Slovenije je vložena zahteva po obravnavi spornega (previsokega) DARSovega nakazila 2.400.000 EUR Občini Radovljica
4. Zahteva za obravnavo je bila vložena tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije RS
5. Glede na odgovor Ministrstva za promet ima letališče Lesce omejene razvojne možnosti, prav tako se bo ponovno preveril vpliv bližine letališča na promet na bodoči avtocesti.

Župan nadalje trdi, da sem kot predsednik Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce potrdil, da nasprotujem prenosu zemljišč z nameno kasnejše izvedbe zasuka steze.
Ta trditev je prefinjeno zlagana, Društvo in jaz nasprotujemo asfaltiranju osnovne steze v predvideni dolžini 1270 m, sam zasuk pa se zaradi nas lahko izvede po pridobitvi ustreznih dokumentov.
Županova trditev, da nepridobitev zemljišč pomeni postopno zamiranje razvoja letališča tudi ne ustreza dejstvu, da se dejavnosti, ki se že odvijajo na tem letališču lahko izvajajo tudi vnaprej (ob ustreznem redu na letališču) in da za te dejavnosti zadostuje travnata ali asfaltna steza v bistveno krajši dolžini, katero pa naj določi strokovno neodvisna institucija. Občina ima sicer v posesti vsa potrebna zemljišča, da izgradi 600 m asfaltne steze, ki bi omogočala iste dejavnosti, kot do sedaj.
Zaradi navedene Izjave se krivično ustvarja slika, da Društvo in osebno jaz zahtevamo zaprtje letališča. Vse to povzroča nepotrebne spore in razdvajanja  med prebivalci.

Miha Zalokar
Predsednik društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce


OBČINA RADOVLJICA

ŽUPAN

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

 

Radovljica, 7. maj 2008

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Delo komisije za usklajevanje stališč o problematiki umestitve letališke steze

začasno prekinjeno

 

Komisija za usklajevanje stališča o problematiki umestitve vzletno pristajalne steze ALC Lesce, ki sem jo imenoval februarja letos, bi morala v mesecu maju pripraviti poročilo z usklajenim predlogom ukrepov glede na zahteve zainteresiranih društev in drugih civilnih iniciativ. V komisiji so poleg občinskih predstavniki Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, Alpskega letalskega centra, Aero kluba Lesce in Liste za zaščito letališča Lesce, za predsednika pa so člani določili Marjana Mertlja iz Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce.

Na štirih dosedanjih sestankih je komisija uskladila stališča o sedmih od osmih sklepov oziroma zahtev, ki jih je društvo s podpisi občanov vročilo županu januarja letos in se nanašajo predvsem na  koridorje in urnik letenja na letališču Lesce. Dogovorili so se, da bodo svoje delo javnosti predstavili, ko bodo uskladili vsa stališča. Na včerajšnjem, petem sestanku pa smo delo komisije začasno prekinili. Član komisije Miha Zalokar je namreč na vlado naslovil pismo, s katerim si je prizadeval neutemeljeno preprečiti pridobitev državnih zemljišč, potrebnih za zasuk letališke steze. V vladnem medresorskem usklajevanju je namreč predlog  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Vlada Republike Slovenije ta zemljišča brezplačno prenese v last in posest Občini Radovljica, hkrati pa se v korist države vknjiži prepoved odsvojitve za dobo 99 let. Pravna podlaga za prenos zemljišč je v 23. členu zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, saj zemljišča predstavljajo objekt javne letališke infrastrukture lokalnega pomena in je za rekonstrukcijo vzletno pristajalne steze izkazan javni interes.

Včeraj je Miha Zalokar, tudi predsednik Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, na sestanku potrdil, da prenosu zemljišč nasprotuje z namenom kasnejše izvedbe zasuka steze. Zato je komisija sklenila, da svoje delo začasno prekine in ga nadaljuje, ko se bo navedeno društvo opredelilo, ali v celoti nasprotuje prenosu zemljišč z države na občino. Takšno stališče bi namreč pomenilo, da je tako dosedanje kot nadaljnje usklajevanje stališč o problematiki umestitve vzletno pristajalne steze brezpredmetno: če občina zemljišč ne bo pridobila, to ne bo pomenilo rekonstrukcije letališča, temveč zmanjšanje obsega in postopno zamiranje razvoja letališča.

 

Janko S. Stušek

Ž U P A N

Odgovor na ‘Izjavo za javnost’, z dne 7.5.2008 župana radovljiške občine Janka S. Stuška


Odgovor na  ‘Izjavo za javnost’, ki jo je dne 7.5.2008 župan radovljiške občine Janko S. Stušek objavil glede na začasno prekinitev dela ‘Komisije za uskaljevanje stališč o problematiki umestitve letališke steze’

Glede na trditve v navedeni izjavi je dolžnost, da pojasnim stališča in trditev, saj se moje ime neposredno večkrat omenja.
Najprej je potrebno povedati, da je delo komisije prekinil sam gospod župan in sicer z razlago, da sem si prizadeval neutemeljeno preprečiti pridobitev državnih zemljišč, potrebnih za zasuk steze leškega letališča. Vzrok tej trditivi je dejstvo, da  vlada RS na svoji seji dne 25.4.2008  ni obravanavala zahteve po prenosu zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Radovljica. Kljub županovi utemeljitvi, zakaj bi se to moralo zgoditi, pa je jasno, da se vlada RS ni mogla prezreti naslednja dejstva, na katere sem bil dolžan opozoriti:
1. Zaradi spornosti  je na Ustavnem sodišču vložena zahteva po presoji prostorskih aktov Občine Radovljica
2. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju je vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivih dejanj Kazenskega zakonika RS, ki se nanašajo na neupravičeno pridobitev in razpolaganje z denarnimi sredstvi ter suma zlorabe uradnega položaja. Zadeva se trenutno preiskuje s strani Policije.
3. Na Računskem sodišču Republike Slovenije je vložena zahteva po obravnavi spornega (previsokega) DARSovega nakazila 2.400.000 EUR Občini Radovljica
4. Zahteva za obravnavo je bila vložena tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije RS
5. Glede na odgovor Ministrstva za promet ima letališče Lesce omejene razvojne možnosti, prav tako se bo ponovno preveril vpliv bližine letališča na promet na bodoči avtocesti.

Župan nadalje trdi, da sem kot predsednik Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce potrdil, da nasprotujem prenosu zemljišč z nameno kasnejše izvedbe zasuka steze.
Ta trditev je prefinjeno zlagana, Društvo in jaz nasprotujemo asfaltiranju osnovne steze v predvideni dolžini 1270 m, sam zasuk pa se zaradi nas lahko izvede po pridobitvi ustreznih dokumentov.
Županova trditev, da nepridobitev zemljišč pomeni postopno zamiranje razvoja letališča tudi ne ustreza dejstvu, da se dejavnosti, ki se že odvijajo na tem letališču lahko izvajajo tudi vnaprej (ob ustreznem redu na letališču) in da za te dejavnosti zadostuje travnata ali asfaltna steza v bistveno krajši dolžini, katero pa naj določi strokovno neodvisna institucija. Občina ima sicer v posesti vsa potrebna zemljišča, da izgradi 600 m asfaltne steze, ki bi omogočala iste dejavnosti, kot do sedaj.
Zaradi navedene Izjave se krivično ustvarja slika, da Društvo in osebno jaz zahtevamo zaprtje letališča. Vse to povzroča nepotrebne spore in razdvajanja  med prebivalci.

Miha Zalokar
Predsednik društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce


OBČINA RADOVLJICA

ŽUPAN

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

 

Radovljica, 7. maj 2008

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Delo komisije za usklajevanje stališč o problematiki umestitve letališke steze

začasno prekinjeno

 

Komisija za usklajevanje stališča o problematiki umestitve vzletno pristajalne steze ALC Lesce, ki sem jo imenoval februarja letos, bi morala v mesecu maju pripraviti poročilo z usklajenim predlogom ukrepov glede na zahteve zainteresiranih društev in drugih civilnih iniciativ. V komisiji so poleg občinskih predstavniki Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, Alpskega letalskega centra, Aero kluba Lesce in Liste za zaščito letališča Lesce, za predsednika pa so člani določili Marjana Mertlja iz Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce.

Na štirih dosedanjih sestankih je komisija uskladila stališča o sedmih od osmih sklepov oziroma zahtev, ki jih je društvo s podpisi občanov vročilo županu januarja letos in se nanašajo predvsem na  koridorje in urnik letenja na letališču Lesce. Dogovorili so se, da bodo svoje delo javnosti predstavili, ko bodo uskladili vsa stališča. Na včerajšnjem, petem sestanku pa smo delo komisije začasno prekinili. Član komisije Miha Zalokar je namreč na vlado naslovil pismo, s katerim si je prizadeval neutemeljeno preprečiti pridobitev državnih zemljišč, potrebnih za zasuk letališke steze. V vladnem medresorskem usklajevanju je namreč predlog  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Vlada Republike Slovenije ta zemljišča brezplačno prenese v last in posest Občini Radovljica, hkrati pa se v korist države vknjiži prepoved odsvojitve za dobo 99 let. Pravna podlaga za prenos zemljišč je v 23. členu zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, saj zemljišča predstavljajo objekt javne letališke infrastrukture lokalnega pomena in je za rekonstrukcijo vzletno pristajalne steze izkazan javni interes.

Včeraj je Miha Zalokar, tudi predsednik Društva gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, na sestanku potrdil, da prenosu zemljišč nasprotuje z namenom kasnejše izvedbe zasuka steze. Zato je komisija sklenila, da svoje delo začasno prekine in ga nadaljuje, ko se bo navedeno društvo opredelilo, ali v celoti nasprotuje prenosu zemljišč z države na občino. Takšno stališče bi namreč pomenilo, da je tako dosedanje kot nadaljnje usklajevanje stališč o problematiki umestitve vzletno pristajalne steze brezpredmetno: če občina zemljišč ne bo pridobila, to ne bo pomenilo rekonstrukcije letališča, temveč zmanjšanje obsega in postopno zamiranje razvoja letališča.

 

Janko S. Stušek

Ž U P A N

15.maj je svetovni dan podnebnih sprememb – okrogla miza koper


Koper, 08.05.2008

 

Spoštovani : 

15.maj je svetovni dan podnebnih sprememb

 

Vabilo na okroglo mizo v sredo 14.05.2008 ob 11:00 v Kopru

v knjižnici UP ZRS Koper ( Univerza na Primorskem : Znanstveno –  raziskovalno središče ) Garibaldijeva 1

 

Tema : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in o nameravani gradnji 3.pomola Luke Koper

 

Država – ministrstvo za okolje in prostor ( MOP) pripravlja državni lokacijski načrt za Luko Koper ( DLN ) .  Ker gre za velik poseg v okolje v katerem živimo in smo odvisni od njega, menimo, da je potrebno pripraviti okroglo mizo in povabiti vse univerze na Primorskem, stroko , Zavod za varstvo narave iz Pirana , Morsko biološko postajo in zainteresirano javnost, da se oblikuje mnenje o posegu.

Gre za zavarovanje morja in morskega obrežja v Koprskem zalivu, za zavarovanje biotske raznovrstnosti in za reko Rižano – naravno vrednoto državnega pomena in ureditev spodnje struge in njen izliv v morje v Ankaranu.

Imamo zadnjo zgodovinsko možnost za Slovensko Istro, da se reki Rižani, katera oskrbuje s pitno vodo skoraj 80 % Slovenske Istre , uredi prost dostop do izliva v morje. V reki Rižani in ob njej živi veliko živali, ki so zaščitene tudi po Naturi 2000 in habitatni direktivi – jegulje, raki primorski koščaki, žabe, vodomci, metulji in netopirji.

Gre za zaščito naše naravne, kulturne in hidrološke dediščine . Poti nazaj ni več, kajti napake so nepopravljive in stroški povrnitve stanja so preveliki.

 

Prav tako kot je jezik je tudi okolje pomembno za obstoj naroda. Naši predniki so nam znali ohranjati plamen na domačem ognjišču. Bodo tudi naši zanamci uživali naše plodove ali pa bodo le zmajevali z glavo in se čudili naši neukosti in uničeni naravi ?!? Drugi narodi nas bodo upoštevali in spoštovali le, če bomo razvijali in ohranjali svoje značilnosti, lastno kulturo in če se bomo najprej sami spoštovali. Žal se danes dogaja ravno nasprotno : narodna zavest je na pretresljivo nizki stopnji, ravnanje z lastnim jezikom je hudo zaskrbljujoče, skrajno neodgovoren je odnos do lastne kulturne , naravne dediščine in okolja. Bojimo se, da bomo v lastni državi postali tujci, če bomo še naprej ubirali tako pot. Ali bomo res dopustili, da bo plamen ugasnil na domačem ognjišču ?

 
Slovenski narod in zgodovina Nam ne bodo odpustili tako malomarnega odnosa do tako pomembnega ekosistema, kajti v Ankaranu so to zadnje plitvine in zavarovani podvodni slani travniki, ki nam čistijo morje v Koprskem zalivu. Prav tako gre za izumrtje hrošča Scarites tericola, obmorskega lana in klasnate tavžentroze v Sloveniji.
 
Reka Rižana je edina slovenska reka , ki izvira in se izliva v Sloveniji.
Narod, ki tako uničuje svojo reko, si pokopava svojo prihodnost. Z uničevanjem reke nam odgovorni sečejo naše kulturne korenine – narod se identificira z okoljem v katerem živi. Reka Rižana že 26 let umira skupaj s svojimi ribami.
 
Italija je zavarovala izliv reke Soče v morje. So naši sosedi res tako neumni  ali smo mi Slovenci tako pametni ?!? Kot je omenila svetovno znana klimatologinja in Nobelova nagrajenka Lučka Kajfež Bogataj v Kopru –  reki Rižani je potrebno pustiti – vrniti njen prostor tudi zaradi klimatskih sprememb in dviga morske gladine  kot neko blažilno območje – cela Luka Koper je poplavno območje in zelo ogroženo je tudi samo mesto Koper – tretje razvojno središče Slovenije.
 http://www.geocities.com/sznslovenije/varstvonarave.html
 Boris Pahor : "Tudi danes sem skeptičen: Ljubljana je se zmeraj to, kar je bila za časa Avstrije, enota zase, ki nima državnega čuta za celoto."
 
Marko Pogačnik : Kar se danes dogaja z reko Rižano, to je pravi križev pot.
 
Društvo : Združenje Zelena Primorska , David Stepan, 
varstvonarave@hotmail.com
 Rižana 9, 6271 Dekani , Tel.: 031 568 752
 
Prosimo, da preko e-maila potrdite svojo udeležbo. Vemo, da komur je mar za reko Rižano, za morje v Koprskem zalivu in za kakovost življenja na tem najsevernejšem delu Jadrana, bo prišel na okroglo mizo.
 
Usoda reke Rižane je v naših rokah
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
        
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

Sveto pismo in življenje nas namreč učita, da raj človeku ni podarjen brezpogojno, ampak da ga lahko s svojo požrešnostjo in nespametjo tudi zapravi. Ko bo v rajski pokrajini uničil cvetlice in drevesa ter pregnal ribe, ptice in druge živali, jo bo moral tudi sam zapustiti : torej ko varujemo reko Rižano in morje v Ankaranu pred pozidavo in betonizacijo varujemo sami sebe.

 
 
Lep pozdrav Vsem in na svidenje na okrogli mizi

15.maj je svetovni dan podnebnih sprememb – okrogla miza koper


Koper, 08.05.2008

 

Spoštovani : 

15.maj je svetovni dan podnebnih sprememb

 

Vabilo na okroglo mizo v sredo 14.05.2008 ob 11:00 v Kopru

v knjižnici UP ZRS Koper ( Univerza na Primorskem : Znanstveno –  raziskovalno središče ) Garibaldijeva 1

 

Tema : zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu in o nameravani gradnji 3.pomola Luke Koper

 

Država – ministrstvo za okolje in prostor ( MOP) pripravlja državni lokacijski načrt za Luko Koper ( DLN ) .  Ker gre za velik poseg v okolje v katerem živimo in smo odvisni od njega, menimo, da je potrebno pripraviti okroglo mizo in povabiti vse univerze na Primorskem, stroko , Zavod za varstvo narave iz Pirana , Morsko biološko postajo in zainteresirano javnost, da se oblikuje mnenje o posegu.

Gre za zavarovanje morja in morskega obrežja v Koprskem zalivu, za zavarovanje biotske raznovrstnosti in za reko Rižano – naravno vrednoto državnega pomena in ureditev spodnje struge in njen izliv v morje v Ankaranu.

Imamo zadnjo zgodovinsko možnost za Slovensko Istro, da se reki Rižani, katera oskrbuje s pitno vodo skoraj 80 % Slovenske Istre , uredi prost dostop do izliva v morje. V reki Rižani in ob njej živi veliko živali, ki so zaščitene tudi po Naturi 2000 in habitatni direktivi – jegulje, raki primorski koščaki, žabe, vodomci, metulji in netopirji.

Gre za zaščito naše naravne, kulturne in hidrološke dediščine . Poti nazaj ni več, kajti napake so nepopravljive in stroški povrnitve stanja so preveliki.

 

Prav tako kot je jezik je tudi okolje pomembno za obstoj naroda. Naši predniki so nam znali ohranjati plamen na domačem ognjišču. Bodo tudi naši zanamci uživali naše plodove ali pa bodo le zmajevali z glavo in se čudili naši neukosti in uničeni naravi ?!? Drugi narodi nas bodo upoštevali in spoštovali le, če bomo razvijali in ohranjali svoje značilnosti, lastno kulturo in če se bomo najprej sami spoštovali. Žal se danes dogaja ravno nasprotno : narodna zavest je na pretresljivo nizki stopnji, ravnanje z lastnim jezikom je hudo zaskrbljujoče, skrajno neodgovoren je odnos do lastne kulturne , naravne dediščine in okolja. Bojimo se, da bomo v lastni državi postali tujci, če bomo še naprej ubirali tako pot. Ali bomo res dopustili, da bo plamen ugasnil na domačem ognjišču ?

 
Slovenski narod in zgodovina Nam ne bodo odpustili tako malomarnega odnosa do tako pomembnega ekosistema, kajti v Ankaranu so to zadnje plitvine in zavarovani podvodni slani travniki, ki nam čistijo morje v Koprskem zalivu. Prav tako gre za izumrtje hrošča Scarites tericola, obmorskega lana in klasnate tavžentroze v Sloveniji.
 
Reka Rižana je edina slovenska reka , ki izvira in se izliva v Sloveniji.
Narod, ki tako uničuje svojo reko, si pokopava svojo prihodnost. Z uničevanjem reke nam odgovorni sečejo naše kulturne korenine – narod se identificira z okoljem v katerem živi. Reka Rižana že 26 let umira skupaj s svojimi ribami.
 
Italija je zavarovala izliv reke Soče v morje. So naši sosedi res tako neumni  ali smo mi Slovenci tako pametni ?!? Kot je omenila svetovno znana klimatologinja in Nobelova nagrajenka Lučka Kajfež Bogataj v Kopru –  reki Rižani je potrebno pustiti – vrniti njen prostor tudi zaradi klimatskih sprememb in dviga morske gladine  kot neko blažilno območje – cela Luka Koper je poplavno območje in zelo ogroženo je tudi samo mesto Koper – tretje razvojno središče Slovenije.
 http://www.geocities.com/sznslovenije/varstvonarave.html
 Boris Pahor : "Tudi danes sem skeptičen: Ljubljana je se zmeraj to, kar je bila za časa Avstrije, enota zase, ki nima državnega čuta za celoto."
 
Marko Pogačnik : Kar se danes dogaja z reko Rižano, to je pravi križev pot.
 
Društvo : Združenje Zelena Primorska , David Stepan, 
varstvonarave@hotmail.com
 Rižana 9, 6271 Dekani , Tel.: 031 568 752
 
Prosimo, da preko e-maila potrdite svojo udeležbo. Vemo, da komur je mar za reko Rižano, za morje v Koprskem zalivu in za kakovost življenja na tem najsevernejšem delu Jadrana, bo prišel na okroglo mizo.
 
Usoda reke Rižane je v naših rokah
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
        
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

Sveto pismo in življenje nas namreč učita, da raj človeku ni podarjen brezpogojno, ampak da ga lahko s svojo požrešnostjo in nespametjo tudi zapravi. Ko bo v rajski pokrajini uničil cvetlice in drevesa ter pregnal ribe, ptice in druge živali, jo bo moral tudi sam zapustiti : torej ko varujemo reko Rižano in morje v Ankaranu pred pozidavo in betonizacijo varujemo sami sebe.

 
 
Lep pozdrav Vsem in na svidenje na okrogli mizi