Dopis ministru za okolje in prostor v zvezi z osnutkom zakona TNP


 

KOALICIJA NVO ZA OHRANITEV TNP

 

Datum: četrtek, 24. januar 2008

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Danes je koalicija nevladnih organizacij za Triglavski narodni park poslala ministru za okolje in prostor g. Janezu Podobniku naslednji dopis

 

 

l.p.

 

Predsednik GREENSLO – SLOVENIJA:

 

Vojko Bernard

 

 

CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp, Ljubljana

 

G. Janez Podobnik, minister

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana

Zadeva: Osnutek Zakona o Triglavskem narodnem parku

Spoštovani minister,

Triindvajset nevladnih organizacij povezanih v koalicijo za Triglavski narodni park je septembra 2004 predstavilo Spomenico za Triglavski narodni park, s katero smo izrazili nasprotovanje tedanjemu osnutku novega zakona o TNP in postavili zahteve civilne družbe glede prihodnjega zakona in delovanja TNP. Maja 2005 smo na podlagi spomenice pripravili osnutek zakona, ki smo vam ga ponudili kot ustreznejšo podlago za novi zakon. Od marca 2006 sva predstavnika koalicije Marjeta Keršič Svetel in Jernej Stritih sodelovala v Komisiji za pripravo zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ste jo ustanovili januarja 2006 da bi pripravila predlog zakona, ki bo sprejemljiv za vse deležnike. Ker Zakon o TNP ni bil vključen v program dela Ministrstva v letu 2006, komisija v prvem letu svojega delovanja ni dosegla svojega cilja. Zaradi tega smo februarja 2007 v Cankarjevem domu pripravili mednaroden strokovni posvet o TNP in marca na Vas naslovili pismo z zahtevo po takojšnjih ukrepih, da bi ustavili nezakonite posege v TNP ter zagotovili kakovostno pripravo in izvajanje bodočega zakona o TNP. Sedemnajstega januarja 2008 smo po več kot polletni prekinitvi dela Komisije za zakon o TNP prejeli novo različico osnutka Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so jo pripravile službe vašega ministrstva in naj bi bil v kratkem vložen v zakonodajno proceduro.

Z razočaranjem ugotavljamo, da ta osnutek kot celota ne ustreza zahtevam iz Spomenice za TNP in ne upošteva rešitev predlaganih v našem osnutku zakona. Predstavljeni osnutek prav tako ne izpolnjuje zaveze, ki jo je dal v zvezi s TNP Predsednik Vlade Janez Janša v svojem nastopnem govoru novembra 2004, niti kriterijev, ki ste jih Komisiji zastavili Vi na njenem prvem sestanku marca 2006, zahtev, ki so jih je ob podelitvi Diplome Sveta Evrope postavili evropski ministri, zahtev omrežja Natura 2000 in zaveze ki jo je Slovenija dala UNESCU v zvezi z biosfernim območjem Julijske Alpe.

Osnutek zakona je za koalicijo NVO nesprejemljiv predvsem iz naslednjih razlogov:

 

􀁺 Ne zagotavlja sodobnega celovitega in učinkovitega upravljanja z narodnim parkom ter preprečevanja vse bolj razširjenih nedovoljenih posegov, saj v bistvu ohranja sedanjo institucionalno strukturo upravljanja parka, ki se je izkazala za neuspešno.

 

􀁺 Ne zagotavlja ustreznega sistema varstvenih območij, s katerim bi zagotovili 75% območja

brez rabe, učinkovito ohranjanje kulturne krajine v ostalih območjih in omejitev ter okoljsko in naravovarstveno sanacijo območij intenzivne rabe.

 

􀁺 Ne odgovarja na izziv prevladujočega zasebnega lastništva zemljišč in ne vzpostavlja učinkovitega sistema upravljanja z državnimi zemljišči in lastnino v parku.

 

􀁺 Ne zagotavlja ustreznih finančnih virov za programe trajnostnega razvoja v parku in njegovem vplivnem območju.

 

􀁺 Ne nudi podpore celovitemu razvoju in varstvu biosfernega območja Julijske Alpe, v katerega so se vključile celotne parkovne občine, niti ne odgovarja na vprašanje kako upravljati dele območij Natura 2000, ki segajo izven sedanjih meja parka.

 

Iz navedenih razlogov predstavljenega osnutka ne moremo podpreti, glede na dosedanje izkušnje z delom komisije pa ne verjamemo, da lahko do ustreznih sprememb pridemo v njenem okviru. Do 15. februarja smo pripravljeni pripraviti in predstaviti podrobne pisne pripombe in predloge sprememb v obliki ločenega mnenja, ki so lahko predmet odločanja o osnutku v okviru Vlade. Naša stališča smo vam pripravljeni predstaviti tudi osebno.

Pričakujemo, da boste z odločanjem o tem, kakšen osnutek poslati v nadaljnjo proceduro, počakali na naše ločeno mnenje. V nasprotnem primeru bomo smatrali dogovor z vami o sodelovanju v Komisiji za izčrpan in bomo cilje Spomenice za TNP uveljavljali v okviru javne razprave o zakonu in drugih demokratičnih sredstev, ki so na voljo civilni družbi.

V upanju na nov zakon, ki bo temeljil na modernejših pristopih za izboljšanje učinkovitosti varstva ob hkratni zagotovitvi boljših pogojev za življenje lokalnega prebivalstva Vas najlepše pozdravljamo.

Jernej Stritih

Predsednik CIPRA Slovenija

 

Člani Koalicije za ohranitev Triglavskega narodnega parka: GREENSLO SLOVENIJA (Gorenjsko ekološko združenje), CIPRA Slovenija, Društvo Mountain Wilderness Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana, DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo za permakulturo Slovenije, Društvo za varstvo okolja Bled, , Iniciativni odbor za ohranitev Triglavskega narodnega parka, Naša Slovenija/Slovenia Nostra, Planinsko društvo Domžale, Planinsko društvo RTV Ljubljana, Zavod za oživitev civilne družbe, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU, Zveza društev za varstvo okolja, Zveza ekoloških gibanj – ZEG, Zveza geografskih društev Slovenije, Zveza hortikulturnih društev v Sloveniji, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, Planinsko društvo Jakoba Aljaža Maribor

 

V vednost:

 

          Vlada RS

          Javnost preko medijev in spletnih strani

 

 

Opomba: OBA OSNUTKA NVO TAR MOP STA NA SPLETNI STRANI GREENSLO – http://greenslo.bravehost.com/  – PRIMERJARNI KARTI PA NA http://gezslo.spaces.live.com/

Dopis ministru za okolje in prostor v zvezi z osnutkom zakona TNP


 

KOALICIJA NVO ZA OHRANITEV TNP

 

Datum: četrtek, 24. januar 2008

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Danes je koalicija nevladnih organizacij za Triglavski narodni park poslala ministru za okolje in prostor g. Janezu Podobniku naslednji dopis

 

 

l.p.

 

Predsednik GREENSLO – SLOVENIJA:

 

Vojko Bernard

 

 

CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp, Ljubljana

 

G. Janez Podobnik, minister

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana

Zadeva: Osnutek Zakona o Triglavskem narodnem parku

Spoštovani minister,

Triindvajset nevladnih organizacij povezanih v koalicijo za Triglavski narodni park je septembra 2004 predstavilo Spomenico za Triglavski narodni park, s katero smo izrazili nasprotovanje tedanjemu osnutku novega zakona o TNP in postavili zahteve civilne družbe glede prihodnjega zakona in delovanja TNP. Maja 2005 smo na podlagi spomenice pripravili osnutek zakona, ki smo vam ga ponudili kot ustreznejšo podlago za novi zakon. Od marca 2006 sva predstavnika koalicije Marjeta Keršič Svetel in Jernej Stritih sodelovala v Komisiji za pripravo zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ste jo ustanovili januarja 2006 da bi pripravila predlog zakona, ki bo sprejemljiv za vse deležnike. Ker Zakon o TNP ni bil vključen v program dela Ministrstva v letu 2006, komisija v prvem letu svojega delovanja ni dosegla svojega cilja. Zaradi tega smo februarja 2007 v Cankarjevem domu pripravili mednaroden strokovni posvet o TNP in marca na Vas naslovili pismo z zahtevo po takojšnjih ukrepih, da bi ustavili nezakonite posege v TNP ter zagotovili kakovostno pripravo in izvajanje bodočega zakona o TNP. Sedemnajstega januarja 2008 smo po več kot polletni prekinitvi dela Komisije za zakon o TNP prejeli novo različico osnutka Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so jo pripravile službe vašega ministrstva in naj bi bil v kratkem vložen v zakonodajno proceduro.

Z razočaranjem ugotavljamo, da ta osnutek kot celota ne ustreza zahtevam iz Spomenice za TNP in ne upošteva rešitev predlaganih v našem osnutku zakona. Predstavljeni osnutek prav tako ne izpolnjuje zaveze, ki jo je dal v zvezi s TNP Predsednik Vlade Janez Janša v svojem nastopnem govoru novembra 2004, niti kriterijev, ki ste jih Komisiji zastavili Vi na njenem prvem sestanku marca 2006, zahtev, ki so jih je ob podelitvi Diplome Sveta Evrope postavili evropski ministri, zahtev omrežja Natura 2000 in zaveze ki jo je Slovenija dala UNESCU v zvezi z biosfernim območjem Julijske Alpe.

Osnutek zakona je za koalicijo NVO nesprejemljiv predvsem iz naslednjih razlogov:

 

􀁺 Ne zagotavlja sodobnega celovitega in učinkovitega upravljanja z narodnim parkom ter preprečevanja vse bolj razširjenih nedovoljenih posegov, saj v bistvu ohranja sedanjo institucionalno strukturo upravljanja parka, ki se je izkazala za neuspešno.

 

􀁺 Ne zagotavlja ustreznega sistema varstvenih območij, s katerim bi zagotovili 75% območja

brez rabe, učinkovito ohranjanje kulturne krajine v ostalih območjih in omejitev ter okoljsko in naravovarstveno sanacijo območij intenzivne rabe.

 

􀁺 Ne odgovarja na izziv prevladujočega zasebnega lastništva zemljišč in ne vzpostavlja učinkovitega sistema upravljanja z državnimi zemljišči in lastnino v parku.

 

􀁺 Ne zagotavlja ustreznih finančnih virov za programe trajnostnega razvoja v parku in njegovem vplivnem območju.

 

􀁺 Ne nudi podpore celovitemu razvoju in varstvu biosfernega območja Julijske Alpe, v katerega so se vključile celotne parkovne občine, niti ne odgovarja na vprašanje kako upravljati dele območij Natura 2000, ki segajo izven sedanjih meja parka.

 

Iz navedenih razlogov predstavljenega osnutka ne moremo podpreti, glede na dosedanje izkušnje z delom komisije pa ne verjamemo, da lahko do ustreznih sprememb pridemo v njenem okviru. Do 15. februarja smo pripravljeni pripraviti in predstaviti podrobne pisne pripombe in predloge sprememb v obliki ločenega mnenja, ki so lahko predmet odločanja o osnutku v okviru Vlade. Naša stališča smo vam pripravljeni predstaviti tudi osebno.

Pričakujemo, da boste z odločanjem o tem, kakšen osnutek poslati v nadaljnjo proceduro, počakali na naše ločeno mnenje. V nasprotnem primeru bomo smatrali dogovor z vami o sodelovanju v Komisiji za izčrpan in bomo cilje Spomenice za TNP uveljavljali v okviru javne razprave o zakonu in drugih demokratičnih sredstev, ki so na voljo civilni družbi.

V upanju na nov zakon, ki bo temeljil na modernejših pristopih za izboljšanje učinkovitosti varstva ob hkratni zagotovitvi boljših pogojev za življenje lokalnega prebivalstva Vas najlepše pozdravljamo.

Jernej Stritih

Predsednik CIPRA Slovenija

 

Člani Koalicije za ohranitev Triglavskega narodnega parka: GREENSLO SLOVENIJA (Gorenjsko ekološko združenje), CIPRA Slovenija, Društvo Mountain Wilderness Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana, DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo za permakulturo Slovenije, Društvo za varstvo okolja Bled, , Iniciativni odbor za ohranitev Triglavskega narodnega parka, Naša Slovenija/Slovenia Nostra, Planinsko društvo Domžale, Planinsko društvo RTV Ljubljana, Zavod za oživitev civilne družbe, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU, Zveza društev za varstvo okolja, Zveza ekoloških gibanj – ZEG, Zveza geografskih društev Slovenije, Zveza hortikulturnih društev v Sloveniji, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, Planinsko društvo Jakoba Aljaža Maribor

 

V vednost:

 

          Vlada RS

          Javnost preko medijev in spletnih strani

 

 

Opomba: OBA OSNUTKA NVO TAR MOP STA NA SPLETNI STRANI GREENSLO – http://greenslo.bravehost.com/  – PRIMERJARNI KARTI PA NA http://gezslo.spaces.live.com/

OSNUTEK ZAKONA O TNP 2008


OSNUTEK ZAKONA O TNP 2008

18.01.2008 smo NVO organizacije, ki sodelujemo v koaliciji za ohranitev TNP od ministerstva za okolje in proctor prejele osnutek novega zakona o TNP. Pri pripravi osnutka zakona so NVO sicer sodelovale vendar je po mnenju GREENSLO zakon precej podoben “VUČKOVEM”, katerega so v prejšnem mandatu parlamenta  umaknili iz procedure, zaradi nasprotovanja širše javnosti po njegovem sprejetju. Zakon je bil pripravljen tako, da bi TNP spremenil v krajinski park. Nov osnutek zakona pa je precej podoben prejšnemu, saj ni v skladu z IOCN merili. Zakon pridvideva, da bi lahko v parku zrasla tudi NATO baza za urjenje NATO vojakov. Zaradi tega dejstva bomo v GREENSLO, sprejeli ustrezne ukrepe, da bodo v MOP-u osnutek zakona izbolšali ali pa če bo MOP dal zakon v proceduro v parlament pričeli z aktivnosmi za pripravo referenduma, kot smo pred časom že napovedali na prireditvi PRIŽGIMO SVEČO TNP !!!

OSNUTEK ZAKONA MINISTERSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR           – KLIKNI NA POVEZAVO

OSNUTEK ZAKONA, KI SO GA PRIPRAVILE NEVLADNE ORGANIZACIJE – KLIKNI NA POVEZAVO

 

OSNUTEK ZAKONA O TNP 2008


OSNUTEK ZAKONA O TNP 2008

18.01.2008 smo NVO organizacije, ki sodelujemo v koaliciji za ohranitev TNP od ministerstva za okolje in proctor prejele osnutek novega zakona o TNP. Pri pripravi osnutka zakona so NVO sicer sodelovale vendar je po mnenju GREENSLO zakon precej podoben “VUČKOVEM”, katerega so v prejšnem mandatu parlamenta  umaknili iz procedure, zaradi nasprotovanja širše javnosti po njegovem sprejetju. Zakon je bil pripravljen tako, da bi TNP spremenil v krajinski park. Nov osnutek zakona pa je precej podoben prejšnemu, saj ni v skladu z IOCN merili. Zakon pridvideva, da bi lahko v parku zrasla tudi NATO baza za urjenje NATO vojakov. Zaradi tega dejstva bomo v GREENSLO, sprejeli ustrezne ukrepe, da bodo v MOP-u osnutek zakona izbolšali ali pa če bo MOP dal zakon v proceduro v parlament pričeli z aktivnosmi za pripravo referenduma, kot smo pred časom že napovedali na prireditvi PRIŽGIMO SVEČO TNP !!!

OSNUTEK ZAKONA MINISTERSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR           – KLIKNI NA POVEZAVO

OSNUTEK ZAKONA, KI SO GA PRIPRAVILE NEVLADNE ORGANIZACIJE – KLIKNI NA POVEZAVO

 

Z avtobusom v Tamar – odziv na prijavo


http://www.direkt.si/domov/moja_dezela/62545/

Agencija Julijana vozi turiste s posebnim avtobusom  po nevarni poti v Tamar.
Z avtobusom v Tamar
Kranjska Gora, 09.01.2008
 
Agencija Julijana, ki turistom ponuja športno-rekreativne dejavnosti v okolici Kranjske Gore, se je zaradi slabih snežnih razmer lotila nelegalnega posla
 

Agencija Julijana, ki turistom ponuja športno-rekreativne dejavnosti v okolici Kranjske Gore, se je zaradi slabih snežnih razmer lotila nelegalnega posla. Organizira namreč sankanje v Tamarju, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku. Dovoz do Tamarja onemogoča zapornica in ob njej viden občinski odlok Kranjske Gore, ki prepoveduje vožnjo v tem območju. A v agenciji se na odlok očitno požvižgajo, saj imajo, kot nam je zatrdil predstavnik agencije, ključe, s katerimi lahko zapornico odpirajo po mili volji. Pri vprašanju, ali se res s posebnim avtobusom vozijo do Doma v Tamarju, pa se je predstavnik agencije, ki ni želel izdati svojega imena, začel nenavadno obotavljati in je dejal, da pot od zapornice naprej nadaljujejo peš. Oskrbnica Doma v Tamarju pa nam je priznala, da Julijana res vozi sankače z avtobusom mimo zapornice. Nazadnje se je večja skupina turistov sankala v soboto. Oskrbnica nam je še povedala, da je pot do Tamarja zaradi zimskih razmer zelo nevarna. Julijana s svojim nelegalnim poslom tako spravlja turiste tudi v nevarnost. Za komentar smo prosili direktorico agencije Julijana Darjo Horvat, ki nam je dejala, da je sankanje v Tamarju samo začasno, takoj potem pa se je začela opravičevati. "Nobenega snega ni, zato smo prisiljeni turistom ponuditi vsaj nekaj. To počnejo tudi v Bovcu in drugje," nam je razburjeno dejala. Njihovo nelegalno početje je iniciativa Greenslo prijavila tudi policijski upravi Kranj in Inšpektoratu RS za okolje in prostor. (ma)

Z avtobusom v Tamar – odziv na prijavo


http://www.direkt.si/domov/moja_dezela/62545/

Agencija Julijana vozi turiste s posebnim avtobusom  po nevarni poti v Tamar.
Z avtobusom v Tamar
Kranjska Gora, 09.01.2008
 
Agencija Julijana, ki turistom ponuja športno-rekreativne dejavnosti v okolici Kranjske Gore, se je zaradi slabih snežnih razmer lotila nelegalnega posla
 

Agencija Julijana, ki turistom ponuja športno-rekreativne dejavnosti v okolici Kranjske Gore, se je zaradi slabih snežnih razmer lotila nelegalnega posla. Organizira namreč sankanje v Tamarju, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku. Dovoz do Tamarja onemogoča zapornica in ob njej viden občinski odlok Kranjske Gore, ki prepoveduje vožnjo v tem območju. A v agenciji se na odlok očitno požvižgajo, saj imajo, kot nam je zatrdil predstavnik agencije, ključe, s katerimi lahko zapornico odpirajo po mili volji. Pri vprašanju, ali se res s posebnim avtobusom vozijo do Doma v Tamarju, pa se je predstavnik agencije, ki ni želel izdati svojega imena, začel nenavadno obotavljati in je dejal, da pot od zapornice naprej nadaljujejo peš. Oskrbnica Doma v Tamarju pa nam je priznala, da Julijana res vozi sankače z avtobusom mimo zapornice. Nazadnje se je večja skupina turistov sankala v soboto. Oskrbnica nam je še povedala, da je pot do Tamarja zaradi zimskih razmer zelo nevarna. Julijana s svojim nelegalnim poslom tako spravlja turiste tudi v nevarnost. Za komentar smo prosili direktorico agencije Julijana Darjo Horvat, ki nam je dejala, da je sankanje v Tamarju samo začasno, takoj potem pa se je začela opravičevati. "Nobenega snega ni, zato smo prisiljeni turistom ponuditi vsaj nekaj. To počnejo tudi v Bovcu in drugje," nam je razburjeno dejala. Njihovo nelegalno početje je iniciativa Greenslo prijavila tudi policijski upravi Kranj in Inšpektoratu RS za okolje in prostor. (ma)

Kazenska ovadba proti neznanemu storilcu – SANKANJE


GREENSLO

GSM : 051 311 450, Prešernova 26, 4270
Jesenice, Slovenija,greenslo@siol.com
 ,http://greenslo.bravehost.com/
V kolikor
želite podpreti naše delo, lahko donacije nakažete na Transakciski račun odprtega pri A-banki :05100-8011891125

 

Jesenice:6.1.2008

 

 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Območna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000
Kranj
g.(a) Ana Kelbl

 

Policijska uprava Kranj

Bleiweisova cesta 3,
4000 Kranj

 

Kazenska ovadba proti neznanemu
storilcu.

 

V petek 04.01.2008 smo na GREENSLO
dobili prijavo da nekdo ponoči organizira sankanje v  območju TNP- Tamar in tako zvočno in svetlobno
onasnežuje okolje. Zato smo klicali na Agencijo
Julijana – Kr. Gora in po mobitelu so nam povedali, da organizirajo sankanje iz
Tamarja ob 17h, 19h in 21h. Zbor je izpred agencije v Kranjski
Gori.

Ob 21h smo si šli ogledat prihod
avtobusa in posneli 4 fotografije, vendar se zaradi trde teme tudi preko fleša ni dalo kaj dosti narediti, zato so fotografije
slabe.- (Glej album)

V Tamar je odpeljal Rožle bus: to je mali širok
avtobus, primeren tudi za vožnjo v snegu. Vsak dan torej v osrednje območje
TNPja napravijo tri
vožnje.

Njihove telefonske številke: 5881
325, 051 623 701
in 041 623 701. Šofer ima ključ od zapornice (zraven
zapornice je tabla o Odloku Občine Kranjska Gora, kjer piše da je v zimskem času
zapora ceste od 00 – 24). Zaradi tega odloka, posel, ki ga upravlja ta agencija
ni legalen. Domnevamo, da se s tem poveča tudi izkupiček lastnikov Miketič iz Planinskega doma v Tamarju, saj je najbrž
sankačem omogočena tudi gostinska ponudba v Domu.

Gornji naslov prosimo, da takoj
ukrepa proti neznanemu storilcu in nas o ukrepih
obvestite.

Kazenska ovadba proti neznanemu storilcu – SANKANJE


GREENSLO

GSM : 051 311 450, Prešernova 26, 4270
Jesenice, Slovenija,greenslo@siol.com
 ,http://greenslo.bravehost.com/
V kolikor
želite podpreti naše delo, lahko donacije nakažete na Transakciski račun odprtega pri A-banki :05100-8011891125

 

Jesenice:6.1.2008

 

 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Območna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000
Kranj
g.(a) Ana Kelbl

 

Policijska uprava Kranj

Bleiweisova cesta 3,
4000 Kranj

 

Kazenska ovadba proti neznanemu
storilcu.

 

V petek 04.01.2008 smo na GREENSLO
dobili prijavo da nekdo ponoči organizira sankanje v  območju TNP- Tamar in tako zvočno in svetlobno
onasnežuje okolje. Zato smo klicali na Agencijo
Julijana – Kr. Gora in po mobitelu so nam povedali, da organizirajo sankanje iz
Tamarja ob 17h, 19h in 21h. Zbor je izpred agencije v Kranjski
Gori.

Ob 21h smo si šli ogledat prihod
avtobusa in posneli 4 fotografije, vendar se zaradi trde teme tudi preko fleša ni dalo kaj dosti narediti, zato so fotografije
slabe.- (Glej album)

V Tamar je odpeljal Rožle bus: to je mali širok
avtobus, primeren tudi za vožnjo v snegu. Vsak dan torej v osrednje območje
TNPja napravijo tri
vožnje.

Njihove telefonske številke: 5881
325, 051 623 701
in 041 623 701. Šofer ima ključ od zapornice (zraven
zapornice je tabla o Odloku Občine Kranjska Gora, kjer piše da je v zimskem času
zapora ceste od 00 – 24). Zaradi tega odloka, posel, ki ga upravlja ta agencija
ni legalen. Domnevamo, da se s tem poveča tudi izkupiček lastnikov Miketič iz Planinskega doma v Tamarju, saj je najbrž
sankačem omogočena tudi gostinska ponudba v Domu.

Gornji naslov prosimo, da takoj
ukrepa proti neznanemu storilcu in nas o ukrepih
obvestite.