mednarodna konferenca NVO – SISAK – NAFTOVODI


GSM : 051 311 450 , Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija,,  greenslo@siol.com,  http://greenslo.bravehost.com/

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Greenslo se je pretekli teden udeležil mednarodne konference nevladnih okoljskih organizacij iz 14 držav JV Evrope in nekaterih držav EU  gradnje bodočih tras naftovodov in plinovodov, ki je potekala od 28 .-30. septembra 2007 v Sisku na Hrvaškem. Na konferenci smo razpravljali skupno z strokovnjaki, kako sproti reševati okoljske probleme, ki bodo nastali z temi gradnjami. Pokrovitelj konference je bila Fondacija Heinrich Böll iz Nemčije. Trasa naftovoda je predvidena tudi čez Slovenijo do Italije in to preko krasa, ki je oklojsko najbolj občutljivo področje, če pride do nesreče na naftovodu in s tem izlitja nafte v podtalnico. GREENSLO bo budno spremljal dogotke na celotni trasi izgradnje in po potrebi ukrepal, da se ne bi ponovila nesreča izpred dvanajstih let, ki je bila v Slavonskem brodu. Po organiziranih strokovnih predavanjih, razpravi in sprejetih zaključkih je bila sprejeta zelo pomembna skupna Deklaracija, ki jo bodo prisotne nevladne organizacije predstavile svojim vladam in širši javnosti ter udeležencem evropske okoljske ministrske konference vladnih in nevladnih organizacij, prihodnji teden v Beogradu. Na koferenci je bila ustanovljena Mednarodna mreža okoljskih NVO za spremljanje izgradnje bodočih tras naftovodov in plinovodov v Evropi, katere član je tudi GREENSLO.

 

 

 

Deklaracija

 

 

sprejeta na srečanju predstavnikov nevladnih organizacij iz držav JV EVROPE v zvezi s projektom naftovodnega omrežja na področju Jugovzhodne Evrope 

Sisak, Hrvaška, 28-30 september 2007

 

Predstavniki nevladnih organizacij držav Jugovzhodne Evrope in drugih potencialno prizadetih držav, zbranih v Sisku, Hrvaška, z namenom vzpostaviti sodelovanje, ki se nanaša na načrtovano izgradnjo naftovodov in transporta nafte po morju v tej regiji in njen vpliv na okolje in širšo družbo, smo si bili enotni, da: 

 

 • dosedanje izkušnje so pokazale, da so naftovodi in transporti nafte že sami po sebi povezani s škodljivim vplivom na okolje in širšo družbo.
 • slabo vzdrževanje obstoječih nafovodov je pripeljalo do trajne kontaminacije zemlje in vode
 • javno mnenje pogosto ni upoštevano in odločitve o energetskih projektih so sprejete brez pravočasne in dobre obveščenosti ter sodelovanja javnosti
 • odločitve so pogosto sprejete v korist političnih in poslovnih interesov izven držav, ki jih ukrepi prizadevajo
 • dajanje prednosti (favoriziranje) fosilnim gorivom ima za posledico širši vpliv na klimatske spremembe
 • glede na vse to, smo zaskrbljeni glede načrtovanih naftovodov kot so: AMBO, Pan-European and Burgas – Alexandrupolis, ki se razvijajo v sodelovanju z ključnimi političnimi in korporacijskimi oblastmi
 • regija ni dovolj učinkovito izrabila svoj potencial za izrabo obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

 

Glede na to, smo odločili:

 • organizirati sodelovanje med predstavniki nevladnih organizacij potencialno ogroženih držav s ciljem minimaliziranja negativnih vplivov gradnje naftovodov in transporta nafte
 • ustanoviti delovne skupine, ki si bodo izmenjevale izkušnje, informacije in strokovno znanje v zvezi z naftovodi in načinom transporta.
 • skupna udeležba na javnih razpravah o naftovodih v državah jugovzhodne regije, ki jih to zadeva
 • promocija učinkovitejše izrabe energetskih virov in obnovljivih virov energije v smislu, da zaneslivosti oskrbe, varnosti kot tudi energijske neodvisnosti regije.

 

Upoštevajoč skupne vplive teh projektov in Konvencije o zaščiti porečja reke Donave, Bukareško konvencijo o zaščiti Črnega morja pred onesnaženjem in podobnih protokolov, Deklaracijo o Jadranskem morju kot posebno občutljivim morskim področjem, Aarhuško konvencijo o dostopnosti do informacij, vključitvi javnosti v odločanje, ZAHTEVAMO od posameznih vlad da:

 

 • izpelje splošno strateško oceno vpliva na okolje načrtovanih naftovodov in sorodnih morskih transportov in infrastrukturnih projektov
 • ločeno oceniti vpliv na okolje za vsak posamezen projek
 • spoštujejo pravila Nature 2000 na na vseh področjih zaščite okolja,
 • razkriti medvladne sporazume, študije izvedljivosti, analize stroškov in koristi, analize vpliva na okolje, in sorodne dokumente
 • sprejeti in ratificirati Konvencijo o  upravljanju z odpadnimi vodami in druge mednarodne dokumente, ki surejajo področje transporta nafte
 • zagotovi dobro informiranost  in zgodnjo vključenost javnosti v odločanje o naftovodnih in ostalih transportnih sredstvih

 

V solidarnosti do prebivalcev Siska, ki dnevno trpijo zaradi vpliva naftne industrije, zahtevamo od hrvaške vlade, da:

·         pospeši modernizacijo industrije  v državni lasti, ki onesnažuje okolje (rafinerija –INA in termoelektrarna Sisak)

·         pojača obsoječe kontrolne mehanizme in vpelje bolj ostre in neodvisne nadzorne mehanizme  nad viri onesnaževanja v Sisku in soseščini

·         strogo kaznuje onesnaževalce

 

 

Na koferenci so sodelovale nevladne organizacije iz:

*Albania, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Georgia, Grčija, Italija, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovenija, Ukrajina

 

 

Predsednik GREENSLO

 

Vojko Bernard

 

 

mednarodna konferenca NVO – SISAK – NAFTOVODI


GSM : 051 311 450 , Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija,,  greenslo@siol.com,  http://greenslo.bravehost.com/

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Greenslo se je pretekli teden udeležil mednarodne konference nevladnih okoljskih organizacij iz 14 držav JV Evrope in nekaterih držav EU  gradnje bodočih tras naftovodov in plinovodov, ki je potekala od 28 .-30. septembra 2007 v Sisku na Hrvaškem. Na konferenci smo razpravljali skupno z strokovnjaki, kako sproti reševati okoljske probleme, ki bodo nastali z temi gradnjami. Pokrovitelj konference je bila Fondacija Heinrich Böll iz Nemčije. Trasa naftovoda je predvidena tudi čez Slovenijo do Italije in to preko krasa, ki je oklojsko najbolj občutljivo področje, če pride do nesreče na naftovodu in s tem izlitja nafte v podtalnico. GREENSLO bo budno spremljal dogotke na celotni trasi izgradnje in po potrebi ukrepal, da se ne bi ponovila nesreča izpred dvanajstih let, ki je bila v Slavonskem brodu. Po organiziranih strokovnih predavanjih, razpravi in sprejetih zaključkih je bila sprejeta zelo pomembna skupna Deklaracija, ki jo bodo prisotne nevladne organizacije predstavile svojim vladam in širši javnosti ter udeležencem evropske okoljske ministrske konference vladnih in nevladnih organizacij, prihodnji teden v Beogradu. Na koferenci je bila ustanovljena Mednarodna mreža okoljskih NVO za spremljanje izgradnje bodočih tras naftovodov in plinovodov v Evropi, katere član je tudi GREENSLO.

 

 

 

Deklaracija

 

 

sprejeta na srečanju predstavnikov nevladnih organizacij iz držav JV EVROPE v zvezi s projektom naftovodnega omrežja na področju Jugovzhodne Evrope 

Sisak, Hrvaška, 28-30 september 2007

 

Predstavniki nevladnih organizacij držav Jugovzhodne Evrope in drugih potencialno prizadetih držav, zbranih v Sisku, Hrvaška, z namenom vzpostaviti sodelovanje, ki se nanaša na načrtovano izgradnjo naftovodov in transporta nafte po morju v tej regiji in njen vpliv na okolje in širšo družbo, smo si bili enotni, da: 

 

 • dosedanje izkušnje so pokazale, da so naftovodi in transporti nafte že sami po sebi povezani s škodljivim vplivom na okolje in širšo družbo.
 • slabo vzdrževanje obstoječih nafovodov je pripeljalo do trajne kontaminacije zemlje in vode
 • javno mnenje pogosto ni upoštevano in odločitve o energetskih projektih so sprejete brez pravočasne in dobre obveščenosti ter sodelovanja javnosti
 • odločitve so pogosto sprejete v korist političnih in poslovnih interesov izven držav, ki jih ukrepi prizadevajo
 • dajanje prednosti (favoriziranje) fosilnim gorivom ima za posledico širši vpliv na klimatske spremembe
 • glede na vse to, smo zaskrbljeni glede načrtovanih naftovodov kot so: AMBO, Pan-European and Burgas – Alexandrupolis, ki se razvijajo v sodelovanju z ključnimi političnimi in korporacijskimi oblastmi
 • regija ni dovolj učinkovito izrabila svoj potencial za izrabo obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

 

Glede na to, smo odločili:

 • organizirati sodelovanje med predstavniki nevladnih organizacij potencialno ogroženih držav s ciljem minimaliziranja negativnih vplivov gradnje naftovodov in transporta nafte
 • ustanoviti delovne skupine, ki si bodo izmenjevale izkušnje, informacije in strokovno znanje v zvezi z naftovodi in načinom transporta.
 • skupna udeležba na javnih razpravah o naftovodih v državah jugovzhodne regije, ki jih to zadeva
 • promocija učinkovitejše izrabe energetskih virov in obnovljivih virov energije v smislu, da zaneslivosti oskrbe, varnosti kot tudi energijske neodvisnosti regije.

 

Upoštevajoč skupne vplive teh projektov in Konvencije o zaščiti porečja reke Donave, Bukareško konvencijo o zaščiti Črnega morja pred onesnaženjem in podobnih protokolov, Deklaracijo o Jadranskem morju kot posebno občutljivim morskim področjem, Aarhuško konvencijo o dostopnosti do informacij, vključitvi javnosti v odločanje, ZAHTEVAMO od posameznih vlad da:

 

 • izpelje splošno strateško oceno vpliva na okolje načrtovanih naftovodov in sorodnih morskih transportov in infrastrukturnih projektov
 • ločeno oceniti vpliv na okolje za vsak posamezen projek
 • spoštujejo pravila Nature 2000 na na vseh področjih zaščite okolja,
 • razkriti medvladne sporazume, študije izvedljivosti, analize stroškov in koristi, analize vpliva na okolje, in sorodne dokumente
 • sprejeti in ratificirati Konvencijo o  upravljanju z odpadnimi vodami in druge mednarodne dokumente, ki surejajo področje transporta nafte
 • zagotovi dobro informiranost  in zgodnjo vključenost javnosti v odločanje o naftovodnih in ostalih transportnih sredstvih

 

V solidarnosti do prebivalcev Siska, ki dnevno trpijo zaradi vpliva naftne industrije, zahtevamo od hrvaške vlade, da:

·         pospeši modernizacijo industrije  v državni lasti, ki onesnažuje okolje (rafinerija –INA in termoelektrarna Sisak)

·         pojača obsoječe kontrolne mehanizme in vpelje bolj ostre in neodvisne nadzorne mehanizme  nad viri onesnaževanja v Sisku in soseščini

·         strogo kaznuje onesnaževalce

 

 

Na koferenci so sodelovale nevladne organizacije iz:

*Albania, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Georgia, Grčija, Italija, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovenija, Ukrajina

 

 

Predsednik GREENSLO

 

Vojko Bernard