Slovenija v postopek pred Sodiščem EU v zvezi s čiščenjem odpadnih vod


Komisija se je odločila, da proti Sloveniji začne postopek pred Sodiščem EU zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). Države članice morajo zagotoviti, da mestne aglomeracije (manjša in večja mesta, naselja) ustrezno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Z od ind. c. (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 19-08-44

Foto AAG: industrijska cona Laze Kranj

Novica EU z dne 18/02/2021

Aglomeracije Ljubljana, Trbovlje, Kočevje in Loka  ne izpolnjujejo teh zahtev, ker komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred odvajanjem ni ustrezno očiščena. Čeprav so slovenski organi predložili podatke o spremljanju, da bi dokazali skladnost z zahtevami direktive, je Komisija na podlagi pomanjkljivosti in vrzeli, ugotovljenih v teh podatkih, sklenila, da organi niso dokazali skladnosti navedenih aglomeracij. Zato bo proti Sloveniji začela navedeni postopek.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin in jo pozvala, naj na slovenska območja cestninjenja sprejme ponudnike storitev evropskega elektronskega cestninjenja (EETS) ter tako izpolni obveznosti iz Direktive 2004/52/ES in Odločbe 2009/750/ES. Evropska pravila imajo ključno vlogo pri oblikovanju skupnega trga za storitve EETS v Evropi ter pri vzpostavljanju interoperabilnosti za uporabnike. Določajo sklenitev pogajanj za pogodbo med izvajalci cestninjenja in ponudniki storitev brez odlašanja, da se ponudnikom EETS zagotovi pravičen in nediskriminatoren dostop do trga cestninjenja. Slovenija ima na voljo dva meseca za odgovor, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

PROTI ODPRTJU KAMNOLOMA GRIŽA ZBRANIH 775 PODPISOV: Od MO Koper zahtevajo, da jim prizna status udeleženca v postopkih OPPN


regionalobala – 18.02.2021 ob 16:30

Kot smo že poročali so prebivalci Kubeda, Kortin in Črnega Kala proti ponovnemu odpiranju nekdanjega Kamnoloma Griža. V ta namen so se organizirali v civilno iniciativo in do včeraj jim je uspelo zbrati 775 podpisov domačinov. Od Mestne občine Koper zahtevajo, da se jim prizna status udeleženca v postopkih urejanja in razvoja OPPN Griža pri Rižani, da preprečijo izrabo naravnih virov z miniranjem, odlaganje, zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov in odprtje asfaltne baze.

Pripombe na OPPN Griža pri Rižani je Civilna iniciativa Kamnolom Griža na koprsko občino posredovala včeraj. Kot so že večkrat ponovili, podpirajo sanacijo in zapiranje kamnoloma ter njegov sonaravni razvoj.

Civilna iniciativa Kamnolom Griža je na policijo podala tudi prijavo suma storitve kaznivega dejanja vpisa lažnega podatka v uradno listino ter potrditve in uporabe le-te zoper eno ali več odgovornih oseb na koprski občini. Prijava se nanaša na podatek, da naj bi investitor imel rudarsko pravico.

Šentjursko podjetje VOC Ekologija namreč namerava še 12 let minirati, nato pa sanirati območje z vgradnjo trajnih viškov materiala, vzpostaviti regijski center za gradbene odpadke in urediti asfaltno bazo.

Pred katastrofo za reko Rižano so že posvarili člani Ribiške družine Koper, oglasili pa so se tudi v mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green (AAG), kjer pravijo, da se slovenske občine običajno odločijo za skrajšan postopek OPPN zaradi zavarovanja okolja in narave, ne pa zaradi reševanja vlog posameznih podjetij. AAG zahteva, da se jim v nadaljevanju postopka prizna status stranskega udeleženca.

Koprski župan Aleš Bržan je že pred dnevi dejal, da o prostoru ne moreta odločati samo stroka in politika, ampak da je potrebno rešitev najti skupaj s krajani. Sklepa o pripravi OPPN Griža pa, da ne bo podpisal, dokler ne bodo preverjena vsa izhodišča.

Povezava:

Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Znanstveniki so opozorili, da je zamenjava fosilnih goriv z lesom "lažna rešitev" za podnebje


sečnja vse po čaz

Znanstveniki z vsega sveta, več kot 500, so voditeljem Evropske unije, ZDA, Japonske in Južne Koreje poslali pismo, v katerem pozivajo, da se biomasa ne obravnava več kot podnebno nevtralen vir energije in naj se ustavi subvencioniranje kurjenja lesa za proizvodnjo energije.

Prehod s fosilnih goriv na lesno biomaso pri proizvodnji energije je “napačna rešitev”, ki otežuje doseganje podnebnih ciljev in škoduje biotski raznovrstnosti, opozarjajo znanstveniki v pismu, poslanem predsednici Evropske komisije Ursuli Von der Leyen, ameriškemu predsedniku Joeju Bidenu, japonskemu premierju Minister Yoshihide Suga in južnokorejski predsednik Moon Jae-inu.

Praksa sekanja celotnih dreves za proizvodnjo energije v zadnjih letih je povzročila sproščanje ogljikovega dioksida, ki bi sicer ostal ujet na drevesih, opozarjajo znanstveniki.

“Drevesa so bolj vredna kot mrtva, tako za podnebje kot za biotsko raznovrstnost. “Da bi v prihodnosti dosegli cilje podnebne nevtralnosti, bi morale vaše vlade delati na ohranjanju in obnavljanju gozdov, namesto da bi jih sežigale,” piše v pismu.

Ogromno povečanje poseka dreves za proizvodnjo energije je posledica državnih subvencij

Ogromno povečanje poseka dreves za proizvodnjo energije je skoraj v celoti posledica državnih subvencij v Evropi, Severni Ameriki in vzhodni Aziji, politični voditelji pa lahko to prakso ustavijo, spremenijo položaj in zaščitijo biotsko raznovrstnost in podnebje, pravijo avtorji.

Kar zadeva EU, podpisnice menijo, da bi morala v svojih okoljskih standardih in sistemu trgovanja z emisijami prenehati obravnavati izgorevanje biomase kot podnebno nevtralno dejavnost.

Zahvaljujoč državnim subvencijam podjetja fosilna goriva nadomeščajo z lesom, ki povečuje globalno segrevanje, namesto da bi se usmerili v sončno in vetrno energijo, kar bi resnično privedlo do zmanjšanja ogrevanja, piše v pismu.

EU letno zagotovi 7 milijard evrov subvencij za kurjenje lesa, kar je povzročilo skok uporabe peletov s 17 milijonov ton leta 2013 na 26 milijonov ton leta 2018. Če se nič ne naredi, obstaja bojazen, da se bo ta velika rast še pospešila, saj evropske elektrarne na premog razmišljajo o prehodu na kurjenje lesa kot energenta, piše eden od podpisnikov, profesor Jean-Pascal van Ypersele, nekdanji podpredsednik predsednik Medvladnega sveta za podnebne spremembe (IPCC).

Pogozdovanje traja predolgo, da se nadomesti škoda, povzročena s sečnjo

Ponovno pogozdovanje in opustitev fosilnih goriv lahko sčasoma privede do nadomestila za sečnjo povzročenih emisij, vendar znanstveniki v pismu opozarjajo, da pogozdovanje zahteva čas, ki ga svet nima več, če se želi spopasti s podnebno krizo.

ogrevanje_izpusti

Tudi kurjenje lesa skozi dimnike oddaja več ogljikovega dioksida kot fosilna goriva, še piše v pismu.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

NELEGALNO DEPONIJO PRI MATERIJI PREISKUJEJO INŠPEKTORJI


odlagališče Materija

Povezava:

EKO PATRULJA AAG–NELEGALNA DEPONIJA PRI MATERIJI

 

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

VRT DRUGAČE – DREVESNI PARK


Irena Ašič AAG

image

Slika: Celje 1910, Stare razglednice Celja, Domoznanski oddelek OKC

Prst, zrak in voda. Med seboj se mešajo in spet ločujejo. Primerjamo jih lahko s slikanjem slikarja. Če ima eno barvo ne more slikati zelenih dreves, če jih ima več, lahko.

VRT DRUGAČE – DREVESNI PARK

Ideja *DREVESNI PARK izvira iz igrice Sofijin svet, kjer se figurica Sofije premika po poteh enega zgodovinskega obdobja v drugega. Med potjo spoznava dogodke v vseh obdobjih, naleti na ovire in jih prestopi z znanjem, ki ga črpa iz preteklih dogodkov in izkušenj. Hkrati je navdih ideji razlaga iz Zmajevega sanjanja, ki govori o krogu ljudi, ki se v svojem delovanju razdelijo na štiri četrtine kroga. Vsaka četrtinka predstavlja opredeljene skupine ljudi, ki so medsebojno tesno povezane in vse enakovrednega pomena za uresničitev in izvedbo ideje v prostoru.

image

Slika 1: Krog Zmajevega sanjanja

Ideja *DREVESNEGA PARKA združuje vse, kar je narava že dala in bo še dodala.

Pojem *DREVESNI PARK je oznaka več hektarjev kmetijskih površin v katastrski občini Medlog. Danes je večina zemljišč v lasti Mestne občine Celje, v preteklosti v lastništvu Sklada kmetijskih zemljišč Slovenije, desetletja v najemu znamenite celjske vrtnarije.

Površine ohranjajo prvotne okrasne rastline, katerih sortiment je pokazatelj dolgoletne vrtnarske prakse v območju Medloga, hkrati se površine zaraščajo z avtohtonimi in tujerodnimi rastlinami.

imageimageimage

Slika 2: Fitokracija v Drevesnem parku – umetniški projekt Špele Petrič

Edinstvenost tega prostora je prepoznavna in omogoča skupni učni prostor za vse ljudi, ki ga polnijo s svojo prisotnostjo in ustvarjalnimi, sonaravnimi vsebinami. Na področju drevesnice je lahko umeščen mestni sadovnjak s čebeljimi panji, rekreacijske in igralne površine pa vrnejo prostor v uporabo prebivalcem Celja.

To območje ob Savinji ostaja zelena površina mesta in sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč, ki sodijo v prvo kategorijo, brez opravičenih razlogov ni možna.

Aktivna politika načrtovanja zelenih površin močno pripomore k zmanjšanju onesnaženosti celjskega okolja in izboljšanju kakovosti življenja. S formalno umestitvijo ideje v aktualno plansko perspektivo Mestne občine Celje, bi se neaktiviranemu mestnemu predelu omogočil nov začetek in tvorno funkcijo v življenju mesta Celje. Dobili bi prostor v katerem bi spoznavali alternativno in raznovrstno vzpostavljeno biotiko parka, nove načine vrtnarjenja, prostor, kjer bi okoliški prebivalci iz stanovanjskih naselij lahko vrtnarili, prostor srečevanja in kulturnih prireditev v naravi, druženja ter izobraževanja mladih za naravoslovje že od predšolske vzgoje naprej.

Relativno nizka investicijska sredstva za projekte, ki bodo ekološko ozaveščali ljudi in jim omogočili spoznavanje z vsebino drevesnega parka ter praktičnimi prikazi sodobnega vrtnarjenja, bi lahko bila na razpolago iz naslova financiranja evropskih projektov, sponzorskih sredstev podjetij, ki obremenjujejo naše okolje in v manjšem delu iz sredstev mestnega proračuna.

Pomemben vidik v smislu aktiviranja potenciala je, da postane drevesni park kot model sobivanja narave in urbanega, eden prepoznavnih simbolov ter primerjalnih prednosti mesta Celja. Turizem je lahko naravno nadaljevanje v razvoju projekta, ki ob reki Savinji z dopolnjevanjem obstoječih dejavnosti generira večji obisk in razvoj območja.

Drevesni park je platforma za ekološka izpraševanja narave in družbe. Predstavlja prostor za delavnice, prireditve, izobraževanja in prosti čas. Je točka za ustvarjanje in povezovanje novih skupnosti, za nova znanja in prakse s področja napredne rabe prostora.

Drevesni park ostane kot je, v njem se narava udejanja po svoje in je kot takšen tudi učilnica. Prostorsko se povezuje z Mestnim parkom, Srčno potjo, Mestnim gozdom, Špico, vsebinsko pa dopolnjuje in nadgrajuje že obstoječe prakse ter jih povezuje s šolami, vrtci, domovi starejših, kulturnimi inštitucijami, nevladnimi organizacijami… Tako nastaja preplet začasnih in stalnih rab prostora z unikatno raznovrstnostjo, ki ga velja ohraniti, negovati in kot takega tudi predstavljati.

Drevesni park je zapuščina prihajajočim rodovom in predstavlja oživljanje pozabljenih dejavnosti, ki izhajajo iz slovenske kulturne dediščine. Urbano naravna dediščina je v opustelih pridelovalnih površinah drevesnice z visokimi okrasnimi listavci in iglavci, povezanimi v naravne loke, ki vodijo v preplet različnih vrst v medsebojni povezavi in sožitju.

Opuščena drevesnica z matičnjakom še vedno nudi vpogled v nekoč domačo pridelavo sadik okrasnih rastlin s prostorom za razmnoževanje. Zapuščina različnih in danes redkih parkovnih vrst dreves in grmovnic je pomembna vozliščna točka s historičnega in uporabniškega vidika. Je naravno učno okolje, kjer bi se mladi naučili prepoznavati rastline in pravilnega odnosa do naravne dediščine.

image

Slika 3: Celjski vrtnarji, Domoznanski oddelek OKC

Drevesni park je z mestom Celje in njegovim starim mestnim jedrom povezan z Drevesno potjo, ki se začne v centru mesta in konča v Drevesnem parku.

Z drevesi na Drevesni poti Celja se simbolično vzpostavi pot do Drevesnega parka v Medlogu, ki ima več nakazanih vhodov.

Medlog

Slika 4: k.o.Medlog, Celje

KAJ PRAVI ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH?

Včasih je bilo to pridelovalno območje, drevesnica, razdeljeno na gerke, grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva. Po izpisu iz registra kmetijskih gospodarstev in evidence dejanske rabe, zemljišča ostanejo v lastništvu Sklada kmetijskih zemljišč RS Slovenije za RS Slovenijo, ki prenese lastništvo zemljišč skupaj z lastništvom trajnega kmetijskega nasada drevesnice, na Mestno občino Celje. Trajnega nasada drevesnice ni bilo možno odstraniti brez povzročene škode, zato je sedaj zapuščina drevesnice v lastništvu celjske občine, ki lahko oddaja zemljišča v najem, kolikor je to v skladu z njihovim namenom. Bližina reke in strnjenega naselja ne dopušča onesnaževanja in degradiranja ter zaviranja rasti rastlin, ki rastejo na celotnem območju.

image

Slika 5: Oborina talnih zaščitnih sredstev na koruznem polju občinskega najemnika

Ideja DREVESNI PARK postavlja kmetijsko območje v postopek prostorskega načrtovanja, zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, zaradi njihovega obsega in zaokroženosti ter, zaradi zagotavljanja pridelave hrane z ohranjanjem krajine. Na območju tako trajno varovanih kmetijskih zemljišč je izjemoma dopustno vzpostavljati območja za omilitvene in izravnalne ukrepe po zakonu, ki ureja OHRANJANJE NARAVE.

image

Slika 6: Kmetijska območja ob celjski reki Savinji, ki ustrezajo ideji DREVESNEGA PARKA.

Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti na območju kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo in posege v prostor le za vodne zbiralnike, čebelnjake, staje za zavetje živali, kozolce, premične tunele, visoke grede, stavbe za rastlinsko pridelavo – rastlinjake, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo in predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, začasne objekte, opazovalnice, kmečke lope, napajališča, krmišča, gradnje pred zaščito naravnih nesreč…

image

Slika 6: Ohranjeni stari silosi celjske vrtnarije

SEDEM OBMOČIJ DREVESNEGA PARKA, OZAVEŠČANJE O SKRITEM POMENU PROSTORA

imageimage

Slika 7: Sedem območij Drevesnega parka

Zunanjost DREVESNEGA PARKA predstavljajo stavbe kulturno zgodovinskega pomena, vrtnarska šola z dolgoletno tradicijo, vrtnarski center ter drevesa posebnega pomena, med katerimi je v sklopu zaščitenih MEDLOŠKIH PLATAN, najvišja platana v Evropi. Notranjost DREVESNEGA PARKA pa kmetijska zemljišča poraščena z ostanki nasadov različnih vrst lesnatih okrasnih rastlin na njivah drevesnice celjske vrtnarije.

imageimage

Slika 8: Zgodovinska vrednost objektov; Steklenjak in Kristinin dvorec

Povezane površine DREVESNEGA PARKA, kakršne so v tem trenutku, odpirajo sedem učnih prostorov z možnostjo povezave z zelenimi pasovi, ki se razprostirajo na tem in na nasprotnem bregu Savinje.

Prostori ohranjenega steklenjaka so tehnična dediščina z veliko vlogo pri revitalizaciji že opuščenih dobrih praks v zelenjadarstvu. Po izvedbi začasnih protipoplavnih ukrepov so nastala prazna zemljišča in prehodi do prej neprehodnih zemljišč s trajnimi nasadi ter do opustelih objektov bivšega Vrtnarstva Celje. To so zemljišča, ki so v neposredni bližini vrtnarske šole in so lahko prizorišča tradicionalne pridelave rastlin, pridelave zelenjadnic v visokih gredah, steklenjak je prizorišče restavracije pod milim nebom in domače rastlinske kuhinje. Prostor se tako odpira preizkušanju naravnih kompostnikov ter mnogo več. Vrtnarska šola bi tako pridobila nove površine za razvoj drugačnih vsebin na področju sonaravnega vrtnarjenja, skupaj z nadgradnjami, ki jih ta prostor omogoča. Skrbno urejen in zanimiv šolski park Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, bi lahko postal del učnega prostora v Drevesnem parku in stičišče povezovanj vseh celjskih šol.

Ozaveščanje alternativnih oblik delovanja ljudi, gibanja v zavesti stvarnosti in duhovnosti, spreminjajo Drevesni park v učilnico, prostor za igre, sproščanje in smeh, kjer so drevesa igrala in vsaka naravna stvaritev predstava, ki spodbuja domišljijo ter že skoraj pozabljena raziskovanja v naravi mestno kmetijskega okolja, ki je nedaleč stran od središča Celja.

image

Slika 9: Drevo kot igralo

PRIZORIŠČE ŠE VEDNO TRAJAJOČEGA ČIŠČENJA PO INTENZIVNI KMETIJSKI PRIDELAVI V DREVESNICI

Značilnost tega poplavnega in razlivnega področja je visoka podtalnica z vodnjaki. Naravna kopališča lahko nastanejo v prostoru, kjer so v neposredni bližini reke Savinje pri gradnji protipoplavnih objektov povezali vodo s kopnim. Visoka podtalnica in padavine ustvarjajo kotanje, ki zadržujejo vodo in omogočajo rast združbam obvodnih rastlin. Tako nastajajo rastlinske čistilne naprave za umetno in naravno ustvarjene bazene. Poraslost z rastlinskimi čistilci zemlje in zatočišča divjih živali, nudijo vpogled, kako razbremeniti onesnažena okolja Celja in okolice ter so hkrati dokaz za nepretrgane procese naravne obnove. Ko onesnažila, težke kovine in ostale strupene snovi v zemlji in zraku prehajajo preko korenin v steblo, liste, korenine, jih drevo nekaj zadrži zase, nekaj jih skladišči za svojo hrano, ostalo pa presnavlja v nestrupene snovi. Torej, kar ne rabi, prebavi in izpusti predelane, manj ali celo nič strupene snovi nazaj v vodo, zemljo, zrak. Samočistilna sposobnost okolja je stanje, ki se ga premalo zavedamo in, zaradi nepoznavanja preprostosti narave, ne uvidimo preprostosti trajne rešitve.

image

Slika 10: Obnova in čiščenje po intenzivni rabi kmetijskih zemljišč

Fitoremediacija je tujka, ki pomeni, da onesnaženo zemljišče, kjer življenje v tem trenutku ni možno ali celo ogroža življenje drugod, vrnemo nazaj v naravno oskrbo, rastline postanejo središče dobrega počutja človeka, živo začne ustvarjati življenje.

Že dolgo so znane rastline z visoko sposobnostjo čiščenja tal, ki spreminjajo kemijsko stanje tal, njihove korenine in mikroorganizmi, ki živijo z njimi, izločajo vsebine, ki netopne težke kovine spremenijo v topne. Delujejo tudi tako, da ustvarijo talni medij, ki ne dopušča izpiranja težkih kovin.

Drevo s svojo veličino predstavlja maksimalno kapaciteto čiščenja, poveže se z drugimi drevesi, ki tvorijo sistem, kjer najbolje uspeva v medsebojnem sodelovanju. Dober je primer topola in vrbe, ki sta med sabo povezana tudi preko glivic na koreninah. Topol skladišči težke kovine v listih, vrba v koreninah. Ko topol odvrže liste gre to v prid vrbi. Za vsako rastlino pa so omejitve, kot pri človeku, če je nečesa preveč, življenje ugaša.

V Drevesnem parku je nastala rastlinska učilnica po večletni intenzivni pridelavi. Sedaj vzorčena pitna voda na tem mestu bi imela neprimerno boljše rezultate, kot v letih intenzivne pridelave. Rastline ne samo, da čistijo tla in vodo, ustvarjajo tudi novo talno kapaciteto za sprejem vode. Pojav rastlinskih skupin je spontan, kajti narava izbira po ključu najhitrejše vzpostavitve ravnotežja v okolju.

Izraelski znanstveniki pravijo celo, da je fitoremediacija edini način, da ohranimo svet v obliki katere smo v tem času vajeni. Pri vsakodnevnih raziskavah prihajajo do rezultatov, ki presenečajo celo njih. Vsak človek je presenečen, ko preseka z ustaljenim načinom razmišljanja in se poglobi v kompleksnost življenja kot naravnega dogajanja.

image

Slika 11: Potek naravnega procesa čiščenja tal

DREVESNI PARK – ENERGIJSKI NABOJ MESTA

Ustvarjanje skozi ljudi za ljudi z namenom ohraniti naravno okolje in razvijati ekološko zavest, poteka na tem območju skozi številne delavnice in umetniške projekte, ki so v preteklosti naseljevali Drevesni park in ga ščitili pred popolno degradacijo, hkrati so celjski umetniki širili podporo in prepoznavnost v širokem krogu ljudi.

image

Slika 12: Kipar Simon Macuh *Čuječnost in mapiranje

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

EKO PATRULJA AAG–NELEGALNA DEPONIJA PRI MATERIJI


 

odpadki v Materiji5
Poleg ceste na relaciji Materija – Artviže že nekaj let odlagajo na nelegalno deponijo
odpadke.Verjetno gre za gradbe odpadke, odpadno plastiko in embalažo. Odpadki iz
deponije po našem mnenju ogrožajo podtalnico. Po naših informacijah odpadke
odlaga cestno podjetje Koper. Da bi se prepričali v verodostojnost anonimne prijave,
smo v sredo 03.02.2021 izvedli »Eko Patruljo AAG«. Fotografije prilagamo.

AAG je podal 12.02.2021  prijavo na INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR – KOPER zaradi  ogrožanja podtalnice in s tem prebivalcev živečih na tem področju.

Foto-galerija:

odpadki v Materijiodpadki v Materiji1odpadki v Materiji2odpadki v Materiji4odpadki v Materiji3odpadki v Materiji5

 

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

PROMOCIJA DEFICITARNIH POKLICEV – ELEKTRIČNA MOBILNOST


AAG SODELUJE PRI INFORMATIFNIH DNEVIH ZA BODOČE DIJAKE

Alpe Adria Green (AAG) kljub omejenim možnostim delovanja zaradi omejitev v javnem življenju, ki jih narekuje pandemija Covid 19, nadaljuje z izvajanjem aktivnosti različnih izobraževalno ozaveščevalnih projektov.

V okviru projekta E_voziček:  dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole smo skupaj s partnerji projekta ( Inštitut Metron , srednje tehnične šole po Sloveniji) pripravili tudi promocijsko kampanjo. Z njo želimo bodoče dijake, ki iščejo informacije o nadaljnem šolanju in ustvarjanju delovne kariere, opozoriti na prihodnost e- mobilnosti v okviru trajnostnega prometa in z njimi posledično na nova , zelena delovna mesta.

Tehnični poklici, kot so avtomehaniki, so deficitarni poklici, kar pomeni, da zaradi pomanjkanja strokovnjakov takih profilov težko uvajamo tudi nove tehnologije kot so električni avtomobili v vsakdanjo življenje. Dejstvo je, da  množična uporaba električnih avtomobilov kot prevladajajoča oblika transporta za seboj potegne mnoge izzive in dileme. Ena izmed pomebnejših je tudi ustvrjanje učinkovite in usposobljene mreže vzdrževanaja in popravil takih vozil, zato se v AAG že nekaj zadnjih let trudimo, da bi približali tematiko mladim in jih spodbudili, da bi se aktivno vključili v področje e-mobilnosti.

V času informativnih dnevov za bodoče dijake in dijakinje  smo v AAG pripravili  promocijski spot, v katerem smo predstavili bistvene elemnte e- mobilnosti in delo dijakov srednjih tehniških šol, ki so sodelovali v izobraževanjih in usposabljanih pri načrtovanjih, oblikovanjih, predelavah in izdelavah pognov in polnilnih sistemov za električna vozila. Ogled promocijskega spota je možen na komunikacijskih orodjih AAG in kanalu You tube.

Za sodelovanje pri aktivnostih projekta so poleg sofinacerjema projekta – Eko sklad RS ter MOP zahvaljujemo tudi strokovnem partnerju projekta Inštitutu Metron ter vsem srednjim šolam, ki so prepoznale vrednost in potrebo vključevanja teh vsebin v redne šolske učne programe: SIC Ljubljana, ŠC Kranj, ŠC Škofja Loka, ŠC Domžale ter SŠTS Šiška.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Pripombe AAG na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)


pokrajina 10

Foto AAG

AAG je v zakonitem podaljšanem roku oddala pripombe na Osnutek Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-2).

A) SPLOŠNE PRIPOMBE:

1. Alpe Adria Green (v nadaljevanju: AAG) je mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki ima po 153.členu ZVO-1 status društva v javnem interesu na področju okolja in narave.

2. AAG v celoti zavrača ZVO-2, ker krši 72. člen Ustave RS (zdravo življenjsko okolje), ki daje vsakomur pravico do zdravega okolja ter krši 73. člen Ustave RS (varovanje naravne in kulturne dediščine). AAG ima dolgoletno prakso na področju zaščite prebivalstva po obeh imenovanih členih Ustave RS. Je eno od redkih društev, ki dela v interesu javnosti tudi z uporabo pravnih sredstev, ko je to nujno.

3. AAG tudi ugotavlja in zato zavrača ZVO-2 v celoti, ker krši Aarhuško konvencijo v več členih, s tem, da ključno poslabšuje možnosti javnosti ali ji onemogoča, da preko društev kot je AAG vstopa v vse postopke, ki obravnavajo spremembe v prostoru in naravi, še posebno tiste, ki bi pomenile nepovratne spremembe. Aarhuška konvencija zagotavlja javnosti in s tem našemu društvu vstopanje v postopke, ko so še vse možnosti odprte.

4. ZVO-2 namreč onemogoča društvom z javnim interesom status stranskega udeleženca, ko je postopek odprt in ne, kot edina možnost pritožba, ko so odločbe že izdane. Tudi to je kršenje Aarhuške konvencije, ki omogoča društvom v javnem interesu pravno varstvo že tekom postopka, ZVO-2 pa to onemogoča.

5. ZVO-2 ni pripravljen profesionalno in ga je treba takoj umakniti iz javne razprave, saj ne vsebuje obrazložitve razlogov za sprejem novega zakona v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti, niti nima potrebnih uvodnih  vsebin v skladu z Navodili za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10. Nove rešitve in razlogi zanje tako niso pojasnjene.

6. Z ZVO-2 je izginila tudi opredelitev narave, kar še poslabšuje njeno javno varovanje pred nesprejemljivimi posegi.

7. Skratka, po 30 letni zgodovini naše nove države Slovenije, bi z ZVO-2 dobili zakon, ki najbolj doslej razvrednoti obveznost države za varovanje okolja in narave ter s tem povezano tudi zdravja prebivalstva in onemogoča javnosti pravno obrambo vrednot okolja in narave ter zdravja pred nesprejemljivimi posegi v okolje in naravo, še predno se ti zgodijo.

8. Niti država (državni zbor), niti vlada ne morejo nadomestiti interesa javnosti, ki je navsezadnje tudi opredeljeno v Ustavi RS že v prvem členu, da je Slovenija demokratična republika ter v 2.členu pravna in socialna država in v 3. členu, da ima oblast ljudstvo ter, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov in ne država nekaj političnih strank, ki vsiljujejo javnosti svoje spremembe v prostoru, brez, da bi javnost lahko ustrezno presojala o njih.

9. ZVO-2 s kršenjem navedenih pravic javnosti do pravnega varstva in udeležbe v postopkih, ko so še vse možnosti odprte, še povečuje korupcijska tveganja, ki so v Sloveniji že zdaj po mednarodnih ugotovitvah velika. Zožuje se krog mnenje dajalcev in soglasje dajalcev, ki so poznano povezani s trenutno politiko, ki jih nastavlja in s tem še dodatno izključujejo javnost, še posebej, da niti teh mnenj ni potrebno upoštevati. Skratka, gre za razgradnjo sistema pravnega varstva okolja in narave ter zdravja prebivalstva in Zakon o varstvu okolja tega imena niti ne sme nositi, ker to ni.

10. Pri tem pa naj samo spomnimo na naše dosedanje številne zahteve, da se vprašanje smradu in hrupa pravno uredita v smislu zaščite zdravja prebivalstva, a noben državni organ tega ne želi urediti že vrsto let. Tako je tudi na tem področju prebivalstvo brez pravne varnosti. To brezpravje podpira tudi ZVO-2.

Celotne pripombe na povezavi

 

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Zelena patrola CI Vojvodina AAG v Đurđevu – TAM NI NIČESAR


Dvajset let trpljenja s smradom, hrupom in prahom

- Sve mi je ovo potrebno! - kaže Petko Gavrić, preduzetnik.
Zadnjih dvajset let so bili prebivalci Đurđevega z ulice Petra Kočića izpostavljeni terorju podjetniške družine, ki je kupila kmetijska zemljišča na drugi strani ulice, nasproti hiš v tej ulici.

Đurđevo je čudovit kraj v Vojvodini, v občini Žabalj, blizu Novega Sada. Številni državljani so v iskanju miru in kakovosti življenja gradili hiše in oplemenitili svoja dvorišča v upanju, da bodo njihovi potomci in oni leta uživali sadove svojega dela.

Ampak … Prihaja podjetniška družina, ki ji ni mar za vrednote, ki so jih gojili občani Đurđevega, kot so: solidarnost, razumevanje, sosedska podpora, spoštovanje zakona, vzdrževanje skupnega prostora …

I ugalj, i šljunak, i pesak, i ovce, i seno,...na javnoj površini (1)
Pod podjetništvom pomenijo kopičenje različnih vrst odpadkov na javnem prostoru ob drugi strani ulice Petra Kočića. Prebivalci te ulice so ponujali pomoč tej tako imenovani podjetniški družini, da bi uredila prostor in ga pripeljala do njegovega namena po zakonu o kmetijskih zemljiščih. S prezirom so zavrnili njihovo ponudbo in še naprej kopičili smeti, sredi smeti gojili ovce v nečloveških razmerah, izvajali hrup skozi celodnevne “delovne” aktivnosti, …

Nadamo se da će dolazak Zelene patrole pokrenuti rešavanje ovog problema
Ko jim je propadla ponudba za ureditev javnega prostora, so se prebivalci Kočićeve ulice začeli obračati na različne institucije in te “podjetnike” prijavljati na inšpekcijske preglede. Inšpektorji so včasih izstopali na igrišču, včasih niso … Kazni so sicer obstajale, vendar so bile te kazni za uzurpatorja sprejemljive in nadaljeval je kot prej.

Medtem so prebivalci te ulice zbirali podpise za peticijo, v kateri so prosili za ureditev prostora, nato so pisali tudi Čedomirju Božiću, predsedniku občine Žabalj, in Aleksandru Vučiću, predsedniku RS. Vsa njihova prizadevanja so bila zaman.

Te dni so se obrnili na Zeleno patruljo AAG s prošnjo, da ta problem postane viden, v upanju, da bo prispeval k njegovi rešitvi.

U ovom prosturu gaje ovce
Res je, da so razmere veliko slabše in nevzdržnejše od predpostavk o velikosti problema, ki jih je imela Zelena patrrola AAG.

– Gre za Petka in Nedeljka Gavrića, ki sta s svojimi tovornjaki, bagerji in drugo mehanizacijo uničila celo ulico. Po celotni ulici je voda, blato, pesek, gramoz. Pritožili smo se na komunalno, prometno, gradbeno inšpekcijo v Žablju, nato na Pokrajinski sekretariat za urbanizem, gradbeništvo in varstvo okolja. Ne moremo se normalno gibati in delovati.

Zavrnili so nam vse človekove pravice, začenši s pravico do prostega gibanja, mnogi prebivalci te ulice imajo po dvajsetih letih terorja z smradom, smeti in hrupom tudi zdravstvene težave. Naše dostojanstvo je bilo uničeno, smo ujetniki brez upanja, da se bo to stanje kdaj izboljšalo. Še vedno ne vemo, kaj je njihova dejavnost: kmetija, premog, cevi, bale slame, pokvarjena kmetijska mehanizacija … Ustavili so nam življenje: ne moremo odpreti oken, ne moremo povabiti gostov, ne moremo organizirati poroko … Naše življenje je izgubilo vsak smisel. Kljub vsemu se ne bomo odrekli boju za rešitev problema. – pravi Radmila Dujaković, stanovalka ulice Petra Kočića v Đurđevem.

- Nemamo pojma šta je sve ovde odloženo i kakve posledice mogu biti. - zabrinuti su stanari Kočićeve ulice.
Med snemanjem oddaje se je pojavil Petko Gavrić, podjetnik, ki je novinarju Green Patrol razložil, da je njegova služba takšna, da potrebuje vse, kar je s časom “prinesel”. Na vprašanje, kdaj bo očistil javno površino pred nabranimi smeti, je odgovoril: – Kaj misliš? Veste, koliko stane? To je moje področje in lahko delam, kar hočem. Navsezadnje sem vložil prošnjo za pretvorbo kmetijskih zemljišč v gradbena!

Impresivna je količina i raznovrsnost smeća

Petko Gavrić in njegov brat Nedeljko Gavrić sta kupila njivo, ki meji na javno površino, ob ulici. Na javno površino so odlagali smeti, ki jih “vlečejo” leta in ki praktično nimajo velike vrednosti, vendar bi njihovo čiščenje stalo, za to pa niso pripravljeni plačati.
Predelava zemljišč na noben način ne reši problema, s katerim se prebivalci ulice Petra Kočića v Đurđevu rodijo, živijo in umirajo.

Besedilo in fotografije: Zelena patrola – CI AAG Vojvodina https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pol poljoprivrednom_zemljistu.html

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Sosede moti hrup z gradbišča


Vanja Brkić – Dnevnik

Prebivalci Kosez opozarjajo na hrup, ki nastaja zaradi rušenja nekdanje Mercatorjeve trgovine ob Podutiški cesti. Investitor napoveduje, da bo v najkrajšem možnem času gradbiščno ograjo uredil tako, da bo zagotavljala dodatno protihrupno zaščito.

koseze

Foto: Jaka Gasar

Društvo Alpe Adria Green v imenu stanovalcev koseških terasastih blokov opozarja na nevzdržen hrup na bližnjem gradbišču. Družba K.Okno namreč na mestu nekdanje trgovine Mercator in parkirišča namerava zgraditi poslovno-stanovanjsko sosesko Koseško okno, pred tem pa mora odstraniti dosedanjo gradnjo. Sredi januarja so začeli rušitvena dela. »Hrup daleč presega vse normative hrupa z decibeli do neba in investitor grobo krši javni red in mir,« je zapisal predsednik društva Alpe Adria Green Vojko Bernard. Omenil je, da mora veliko prebivalcev zaradi epidemije delati od doma, kar jim hrupno okolje otežuje.

»Od policije zahtevajo, da zaščiti prebivalce, in ne investitorja. In da takoj ustavijo vsa hrupna dela, saj je groba kršitev javnega reda in miru dejstvo, dokler investitor ne najde tihe razgradnje betonskih temeljev, kar je sicer v gradbeništvu znana alternativa. Tudi od inšpekcijskih organov države zahtevajo enako zaščito prebivalcev,« je še dodal Bernard. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so v sredo prejeli pisno prijavo v zvezi z omenjenim gradbiščem. Pojasnili pa so, da »policija nima pooblastil v povezavi z izvajanjem del na gradbiščih, zato je bila zadeva odstopljena pristojnima inšpektoratu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo«. Na inšpektoratu za okolje in prostor so prejeli že tri prijave zaradi prekomernega hrupa, a so dejali, da inšpekcijski postopek še ni bil uveden.

koseze1

Foto: Jaka Gasar

Dodatna protihrupna zaščita?

V družbi K.Okno so pojasnili, da se stanovalci sosednjih objektov zaradi hrupa neposredno na njih niso obrnili. »Smo pa prejeli novinarska vprašanja, iz katerih je bila problematika razvidna,« so dejali v družbi. »Vsekakor sta rušitev in gradnja večjega objekta moteči okoliščini za prebivalce v okolici in to vpliva na trenutno bivalno kakovost, tako da pritožbe razumemo. Investitor se trudi, da bo to fazo gradnje, ki je z vidika hrupa bolj obremenjujoč del procesa, zaključil v najkrajšem možnem času,« so zagotovili v družbi K.Okno.

V svoj bran so navedli, da pri rušenju uporabljajo gradbeno mehanizacijo, ki je skladna z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, da hrupnejša dela zaključujejo do 17. ure in da izvajalec »s pisnimi obvestili na dostopnih mestih okoli gradbišča obvešča okoliške stanovalce o tem, kdaj bodo potekala hrupnejša dela na gradbišču«. V K.Oknu obljubljajo, da bo »gradbiščna ograja v najkrajšem možnem času izvedena v tako imenovani polni izvedbi, kar bo zagotovilo dodatno protihrupno zaščito«.

Gradnja soseske Koseško okno bo trajala predvidoma dve leti in naj bi bila končana v prvem četrtletju 2023. V omenjeni soseski K.Okno načrtuje 94 stanovanj (okrog 90 odstotkov stanovanj naj bi po zagotovilih družbe že prodali) in dva poslovna prostora. Sosesko bodo sestavljale tri lamele, pri čemer bosta dve lameli imeli skupno pritličje, v katero se bo vrnila trgovina Mercator. V času gradnje soseske Koseško okno je Mercator preseljen v začasen objekt ob Podutiški cesti vzhodno od policijske postaje Šiška.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL