PRIPOMBE AAG NA UREDBO O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU


V mednarodnem društvu Alpe Adria Green kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo v zakonskem roku podali pripombe na predlog predpisa vlade RS: UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU.

Pripombe AAG:

 1. Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) ugotavlja, da je pomembna sprememba Uredbe v razpravi zgolj 14 dni. Zato zahtevamo, da se javna razprava podaljša na skupno 30 dni. Direktiva Komisije (EU) 2020/367 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa je bila izdana v začetku leta 2020 in beležimo zamudo z njenim prenosom v naš pravni red v velikosti nekaj manj kot dve leti. Torej ne bi smel biti  problem podaljšati javno razpravo še za 14 dni.
 2. Obenem je Uredba za javno razpravo nezadostno pripravljena. Zahteva obravnavo strokovnjaka, ki tudi potrebuje daljši čas. V Uredbi namreč ni nobenih posledic Uredbe. Ali se za prebivalce hrup z Uredbo zmanjšuje ali se povečuje!
 3. AAG že vrsto let daje pripombe in predloge v zvezi s hrupom, na javnih razpravah in tudi ločeno. Vendar ne dobiva odzivov MOP. Predlagamo, da se naše pretekle pripombe obravnavajo tudi ob tej javni razpravi in, da MOP sporoči svoja stališča do naših predlogov. Saj sicer dialog ni mogoč.
 4. Tako že vrsto let utemeljujemo zahtevo, da se v naš pravni sistem vnesejo vetrne elektrarne, ki povzročajo poseben hrup, ki je škodljiv za zdravje po vsem svetu. Dokazov je kolikor hočete in smo jih nekaj že predstavili. A odziva ni bilo.
 5. Če prav razumemo spremembo Uredbe, so merila spet samo v dBA. Fizikalno dejstvo pa je, da filter A izloči velik del nizkofrekvenčnega hrupa vetrnih elektrarn in v celoti tudi infrazvočni hrup. To pa sta glavna povzročitelja obolenj in nespečnosti prebivalstva.
 6. Obenem je hrup vetrnih elektrarn specifičen in se ne da primerjati z drugimi tudi v tem, da je najbolj zdravju škodljivi del hrupa pulzni hrup pod 200 Hz in pod 20 Hz.
 7. WHO prizna specifičnost hrupa vetrnih elektrarn (treba je prebrati ves tekst in ne samo nekaj začetnih poglavij), vendar ga še ne obravnava, saj je znano, da je WHO kot mednarodna organizacija držav vedno za dogajanji in ne pred njimi, obenem pa tudi žrtev politik držav in slabih kompromisov za ljudi. Slovenija je svobodna v tem, da glede na svoje razmere, recimo razpršene poseljenosti in naravnih danosti, sama sprejme ustrezne predpise o hrupu vetrnih elektrarn.
 8. Hkrati mora Slovenija sprejeti tudi predpis o najmanjših razdaljah med bivališči, vrtci, šolami in delovnimi mesti ter vetrnimi elektrarnami.
 9. Dokler vega naštetega ni v naši zakonodaji, so prebivalci v brezpravnem položaju, kot na primer nekaj prebivalcev Dolenje vasi, kar je bilo že dovolj objavljeno. Inšpekcije ne ukrepajo z izjavami, da ni ustreznih predpisov.
 10. Zato zahtevamo ponovno moratorij za načrtovanje in sprejemanje predlogov investitorjev za  izgradnjo industrijskih con z vetrnimi elektrarnami kot industrijskimi objekti, dokler ni ustrezne zaščite prebivalcev in dokler ni  ustreznih predpisov. Kajti po izgradnji vetrnih elektrarn je prepozno, še vedno bo situacija enaka, brez predpisov in bodo prebivalci v brezpravnem položaju, tako kot zdaj.
 11. Torej zahtevamo, da se v Uredbo dodajo potrebni členi, ki bodo omogočili obravnavo hrupa vetrnih elektrarn. To lahko naredite po istem členu ZVO, kot ste zapisali: Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju sta prvi in drugi odstavek 23. člena Zakona o varstvu okolja.

Povezava na: PREDLOG PREDPISA: UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU

AAG je na predpise o hrupu, ki so ji sprejele desno ali levo usmerjene vlade podajal pripombe in priporočila, vendar do danes od nobenega ministra za okolje in prostor ali vlade nismo prijeli odgovora, čeprav so bili predpisi škodljivi za zdravje ljudi, tudi po kriterijih WHO. Slovenske oblasti še naprej delajo po načelu: SAMO DA HRUPA NI PRED MOJIMI VRATI, PRI SOSEDU PA ME NIČ NE BRIGA!

Povezave:

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 1. del

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 2. del

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 3. del

Pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanje in urejanju hrupa v okolju

AAG PODAL NA UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU,PRITOŽBO NA USTAVNO SODIŠČE RS

Dopis državnim organom RS, poslancem RS ter drugim v zvezi z sprejemanjem nove uredbe o hrupu.

Pripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Nameravane izgradnje jeklarne v Orehu pri Žavljah ne bo


zgradnje jeklarne v Orehu/Noghere, okoli 1,4 km od slovenske meje ne bo, ker sta se družbi Metinvest in Danieli se odpovedala projektu zaradi neurejene ifrastrukture na tem območju. Preveč neznank je bilo pri sami dobavi energije, saj predel ni še priključen na plinsko in niti električno omrežje. Metinvest naj bi ugodnejše razmere za postavitev vroče valjarne že našla v Ravenni.

Metinvest in Danieli se odpovedujeta projektu Valjarne Noghere ( Trst): na podlagi odločitve se zdi, da je čas za rekultivacijo območja predolg (pet let) in težave pri iskanju energije

60 milijonov evrov iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NNOO) ne bo izpuhtelo. Denar je vlada namenila sanaciji onesnaženega območja pri Orehu in izgradnji potrebne infrastrukture – od greznic do elektrike – kar bodo tudi uresničili. Oblasti na tem območju pa so zadovoljne, saj bo urejeno območje postalo bolj privlačno za investitorje, vprašanje pa je če bodo investitorji prijazni tudi do narave in zdravj ljudi na tem področju..

Od odbora Noghere no laminatoio in naših članov AAG iz Italije pa smo prejeli obvestilo za javnost, ki ga objavljamo v originalu;

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Pripombe AAG na postavitev PVE Griže Veliko polje


V Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) smo bili povabljeni na obravnavo PVE Griže Veliko polje na sedežu KS Vrabče. Obravnave se bo udeležil predstavnik AAG

Pripombe ki jih bomo izpostavili:

 1. Vsa leta po postavitvi VE Dolenja vas spremljamo obratovanje te vetrne elektrarne in ugotavljamo odsotnost predpisov za vetrne elektrarne še po toliko letih.

Vmes smo naslavljali Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, da izdela predpise za zdravju  škodljiv hrup vetrnih elektrarn in za najmanjšo razdaljo posamezne vetrne elektrarne do prebivalcev, vrtcev, šol in delovnih mest.

 • Vendar niti po 10 letih prizadevanj teh predpisov ni. Še več, pritožbe krajanov Dolenje vasi na inšpekcijo, da jim ta hrup škoduje in, da pogosto ne morejo spat, kljub zaprtim oknom, niso bile uspešne, ker so inšpektorji izjavljali, da ne morejo ukrepat, ker ni predpisov. Prebivalci so dejansko v brezpravnem položaju.
 • Da se to ne bi ponovilo pri načrtih za PVE Griže Veliko polje, je najbolje uporabiti Zakon o varstvu okolja, ki omogoča zavrnitev načrtov zaradi odsotnosti predpisov oziroma z uporabo načela preventive in načela previdnosti po tem zakonu:

ZAKON o varstvu okolja (ZVO-1) (neuradno prečiščeno besedilo št. 19)

7. člen

(načelo preventive)

(1) Mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja morajo biti zasnovani, vsak poseg v okolje pa načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

8. člen

(načelo previdnosti)

(1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi.

 • Gre tudi za uničevanje turističnega razvoja prebivalcev, ki je njihova ekonomska priložnost ter za zmanjševanje vrednosti njihovih nepremičnin, obenem pa tudi degradacijo pokrajine in gozdov.
 • Pripravljeni smo predložiti potrebno dokumentacijo za potrditev nakazanih negativnih vplivov načrtovanih vetrnih elektrarn.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Srbija: Vlada je “stregla” Srbiski Rio Tinta kot v bifeju


Vlada je kot v bifeju postregla srbski ‘Rio Tinta’ in druga rudarska podjetja, je povedala Ljiljana Bralović iz združenja Suvoborska greda. A kot je poudarila, bodo državljani branili svojo državo, vodo in celotno naravo. “Svoje naravne danosti bomo branili tako pred tujimi kot domačimi okupatorji. Nikomur ne bomo na strani, saj smo ponosen narod že od Nemanjičev.« , pravi Bralović. Za naš portal je prebrala tudi pismo podpore bratov čez Drino. Poudarja, da so jim to poslali njegovi soborci od Mostarja do Banja Luke.

V pismu piše:

»Vsi, ki živimo na teh območjih, imamo skupno dobro, ki je izjemnega pomena za naše biološko preživetje, in to je voda. Je reka Drina, ki se v svojem spodnjem toku izliva v bogat barski ekosistem in nas nagrajuje s svojimi podzemnimi tokovi zdrave in pitne vode. Območje mesta Bijeljina leži v ogromnih podzemnih bazenih naravne, žive in zdrave vode, ki nam daje življenje na tem območju in omogoča neoviran razvoj. Enako je v Semberiji z levega brega Drine, enako pa je tudi na desnem bregu v Podrinju, Mačvi, Sremu in dalje po Drini do Save in Donave.

Drina je čezmejna reka, ki nas povezuje, a tudi ločuje. V letih in skupni zgodovini se je večkrat izlila iz svoje struge, zadnjič pa ob velikih poplavah leta 2014. Takrat je bila v Krupnju strupena jalovina, katere jez je počil in iztekel strupeno blato, polno težkih kovin in kislin, najprej v reko Jadar, nato pa v Drino,« še opozarjajo v pismu.

Kot poudarjajo, je šlo za veliko nevarnost, ki so jo povzročale divje vode, ki pa do danes ni rešena, tako da bo v primeru novih velikih poplav prišlo do ponovnega izliva.

Danes nam znova grozi nova nevarnost, tokrat z nepredvidljivimi posledicami.Rudarsko podjetje “Rio Tinto”, ki načrtuje izkopavanje na bregovih Drine, je priznano kot podjetje, ki ne spoštuje okoljskih standardov, uporablja izjemno umazano. tehnologijo predelave rude, ki je v zadnjih 30 letih po svetu povzročila več okoljskih katastrof. Ameriški center za biološko raznovrstnost je objavil zemljevide projektov Rio Tinta in njihovih okoljskih posledic, vključno z veliko okoljsko katastrofo v Papui Novi Gvineji, ki je povzročila lokalni upor in državljanska vojna “uničenje 46.000 let stare aboridžinske kulturne dediščine v Avstraliji in onesnaženje odmevov v Indoneziji, ki je ogrozilo življenja okoliškega prebivalstva,” se spominjajo.

Okoljski protest blokad v Preljini Foto: Ljubica Sokič / Nova.rs

Tehnologija predelave litija vključuje uporabo izjemno strupenih materialov, predvsem žveplove kisline, ki se segreje na 250 stopinj. Po strokovnih ocenah bi to povzročilo uničenje gozdov, rek, rastlinstva in favne v polmeru 50 kilometrov okoli rudnika, posledice pa bi se čutile v polmeru 200 kilometrov od rudnika. Medtem ko popolno okrevanje države po zaprtju rudnika traja več kot 500 let, piše v pismu.

»Danes vam pošiljamo pismo podpore v vašem boju proti Projektu Jadar in rudniku litija, jutri pa nam boste poslali tudi pismo v našem boju za Ozren, Majevico in vsa območja izjemnih naravnih lepot, ki jih ogrožajo onesnaževanje.

Zaradi vseh teh ugotovitev, kot okoljski civilni aktivisti, kot posamezniki, kot predstavniki Zveze državljanov in nevladnih organizacij, neformalnih skupin državljanov in vsi, ki se borimo za zdravo naravo in trajnostni razvoj regije, v celoti podpiramo Zavezništvo. okoljevarstvenih organizacij Srbije in vseh drugih civilnih aktivistov, ki se borijo za zaustavitev onesnaževanja vode, tal in zraka zaradi rudarjenja litija z umazanimi tehnologijami”, piše v pismu. Podpisali so ga; Eko društvo Eko cesta Bijeljina, Eko društvo Ada, Bijeljina, Društvo občanov PEZ Renesansa, Bijeljina, Eko Gotuša, Fojnica, MZ Kruščica, Kruščica, Hrabre žene Kruščica, Kruščica, Sabina Sabic, ART LAB Sejfudin Hodžić, Zvornik, Društvo občanov “Za Doljanku”

Društvo občanov “Bjelava”, Foča in ReSTART BiH, Sarajevo.

Okoljski protest blokad v Preljini Foto: Ljubica Sokič / Nova.rs

“Režim ne želi preklicati vseh aktivnosti in razkriti dokumentov v zvezi z rudarjenjem litija v Srbiji, zato nadaljujemo z blokadami,” je za Novo povedal Bratislav Simović, eden od organizatorjev shoda v Preljini.

Poudarja, da bodo te dejavnosti preprečili, ne le v Jadru, ampak po vsej državi.

»Prav tako so nam sramotno odvzeli zemljišče za gradnjo avtocest Preljina Požega in Preljina Pojate, tako da se je veliko krajanov soočalo z ovirami lokalnih oblasti pri razlastitvi,« spominja Simović. Poudaril je, da iz zaplenjene in neplačane zemlje delajo deponije in posojila, torej gramoznice in izkoriščajo shoder za potrebe Moravskega koridorja.

Proti širitvi letališča v Ladjevcih se borijo tudi Simović in njegovi sovaščani.

“Gospodarsko je nerentabilno, na liniji proti Istanbulu je bilo pet potnikov in nameravajo opustošiti vasi in tega ne bomo dovolili,” je bil kategoričen Simović. Državljani so danes, ugotavlja, proti spremembi ustave. »V njem piše, da so sodišča neodvisna. Je ena od treh vej oblasti, ki so pod nadzorom, in v tej državi ima suverenost samo ljudstvo.

Zato bi moral izvoliti svoje predstavnike in vlado. Sodniki ne morejo in ne smejo biti samostojni,« je zaključil za Novo in dejal, da so državljani pri svojih zahtevah vztrajni in da ne bodo obupali.

Predsednica vlade Ana Brnabić je idealna funkcionarka SNS, saj ima kakovost, ki jo Vučić najbolj ceni – brez težav se strinja, kadar koli ji je za to dana možnost. Čeprav nekdanji vladi ves čas očita, da je Rio Tintu dovolila kopanje litija v Srbiji, odločitve vlade z njenim podpisom govorijo nasprotno.

Ne le, da se je Brnabicka osebno odpravila v London, da bi se “borila za novo investicijo”, kot je sama rekla, da bi se pogajala z direktorji Rio Tinto glede rudarjenja litija v dolini Jadra, ampak je sprejela tudi odlok srbskega Vlada o določitvi prostorskega načrta posebne namembnosti, za katero trdi, da “ne pomeni nič posebnega”.

Ta “nič posebnega” odlok je dovolil preoblikovanje zemljišč in nakup zemljišč v Jadranski dolini s strani Rio Tinto.

Poleg tega je Brnabićeva novembra 2020 podpisala Sklep o oblikovanju delovne skupine za izvedbo projekta Jadar, objavljen v Uradnem listu.

Delovno skupino vodi ministrica Zorana Mihajlović, naloga skupine pa je obravnavati najkompleksnejša vprašanja s področja izvajanja projekta Jadar ter podajati predloge, mnenja in strokovna pojasnila glede sodelovanja, analize izvajanja projekta in usklajevanje pristojnih organov in institucij.polno in pravočasno izvajanje operativnih vprašanj«.

Tudi če pustimo ob strani druge laži Ane Brnabić, je le izobraževanje te delovne skupine in interpretacija njene naloge zadosten dokaz, da je napredna vlada dala dovoljenje za realizacijo projekta Jadar, torej da lahko Rio Tinto kopa litij v dolina Jadra.

Ana Brnabić in napredna vlada sta zemljišče preuredili, torej dali Rio Tintu dovoljenje za odkup zemljišča, se nato neposredno dogovorili z direktorji Rio Tinta glede projekta in na koncu oblikovali delovno skupino za izvedbo projekta »Jadar«.

Že samo ti omenjeni dokazi zadostujejo za sklep, da Brnabičeva laže, kadar koli se omenja Rio Tinto. S šefom Vučićem se zavedata, kako zelo je ljudstvo jezno zaradi Ria Tinta, zato zdaj kot vedno podajata žogo na nekdanjo vlado. Bližajo se volitve in naprednjaki tarnajo od strahu, zato bodo naredili vse, da se bodo skušali izvleči iz brloga, ki so ga sami naredili.

Na srečo je resnico enostavno preveriti in državljani zelo dobro vedo, kaj počnejo naprednjaki. Vsi spin mojstri so neuporabni, ko so podpisi Ane Brnabić na papirju.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Ustna obravnava  za gradbeno dovoljenje “Mala vetrna elektrarna Kalše”


Upravna enota Slovenska Bistrica je v sredo, dne 5. 1. 2022 organizirala javno obravnavo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo Male vetrne elektrarne Kalše, podano na zahtevo investitorja – družba MAKS INVEST energija d.o.o..

Vetrne elektrarne “Kalše”

Na ustni obravnavi je sodeloval tudi predstavnik AAG, ki je izpostavil: ” Vlagamo primarno zahtevo, da se vloga investitorja za gradnjo vetrne elektrarne zavrne zaradi razlogov, ki jih dokazujemo z tremi dokumenti, ki smo jih vIo2iIi in sicer: 11. 7. 2020, 9. 11. 2021 in 4. 1. 2022. Sekundarno pa pozivamo Upravno enoto, da naloži investitorju, da se dosledno pisno odzove na vse naše navedbe v omenjenih treh dokumentih. Posebej izpostavljamo dejstvo, da gre za vetrno elektrarno z konstrukcijsko torej fizično nazivno močjo 1,5 MW. Kot posledico tega dejstva zahtevamo, da se vsa pridobljena mnenja in soglasja zavrnejo oz. niso več veljavna, ker se nanašajo na drugo konstrukcijo vetrne elektrarne z nazivno močjo 0,99 mW. Poleg tega ugotavljamo, da investitor vztraja na gradnji izključno na parceli 451/20, na kateri pa izgradnja fizično ni mogoča. V enem od načrtov investitorja pa je vrisana površina 65 x 40 m, ki obsega tudi parcelo 451/14. Za posege v parcelo 451114 investitor nima soglasja. Nadalje zahtevamo, da investitor poskrbi za ekspertno mnenje glede možnosti porušitve celotne vetrne elektrarne, ki bi stala na razmeroma plitvem temelju z višino stebra 85 m, na katerem pa bi se nahajala oprema v teži preko 60 ton. V dostopni dokumentaciji ni bila izdelana statična analiza take konstrukcije. Obstaja pa nevarnost in tveganje za porušitev ob izjemnih okoliščinah kot so izjemni vetrovi, vrtinci, žled in lom elis. Vse to pa lahko življenjsko ogroža bližnje stanovalce. Taka analiza mora upoštevati najslabši možni scenarij. Nadalje zahtevamo, da se upošteva pravilo države Bavarske na imenovano 10 HA, katerega prevod je investitor v preteklosti že vložil. To pravilo pomeni, da mora biti razdalja do prvih stanovanj 10-kratna višina vetrne elektrarne, kar po dokumentaciji znaša 126 m in to pomeni oddaljenost od naselbin, od stanovanj 1260 m minimalne razdalje. Kot manjkajoči podatek je tudi kolikšna je življenjska doba vetrnih elektrarn in kako bo investitor poskrbel za njeno razgradnjo in odpadke. V zapisnik prilagamo tudi dokument.”

V nadaljevanju so ostali udeleženci izpostavili:

 1. Glede na dejstvo, da višina objekta presega 25 m in tudi, da je sama vetrna elektrarna nazivne moči 1,5 MW, takšna je tudi glede svoje konstrukcije, tudi moč samega vgrajenega generatorja bo 1,5 MW, je potrebno po drugem odstavku 5. člena Uredbe o razvrščanju objektov sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja voditi kot za zahteven objekt. Glede, da izpostavjene pomanjkljivosti študije hrupa, dejstvo, da pri študiji hrupa niso bili upoštevani vsi škodljivì hrupi, dvom v samo pravilnost študije in dejstvo, da same meritve na terenu niso bile opravljene, se predlaga Upravni enoti pritegnitev izvedenca s področja ugotavljanja zvočnih emisij in vpliva zvoka vetrnih elektrarn na zdravje ljudi in ugotavljanje vplivnega območja vetrne elektrarne, da bi se objektivno ugotovilo dejansko stanje glede škodljivosti hrupa. Investitor naj predloži študijo hrupa po veljavnih predpisih. lnvestitor naj predloži študijo, ki se bo nanašala na vplivno območje vetrne elektrarne glede nevarnosti, ki izhaja iz njenega delovanja (žled, kosi ledu, odpadli oz. odlomljeni deli vetrne elektrarne, podrtje samega objekta), študija naj predvsem zajema, kako bi te nevarnosti vplivale na varnost prebivalcev bližnjih objektov (stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij), uporabniku lokalne ceste in nevarno odvijanje prometa na njej ter potrebne ukrepe za preprečitev dostopa oseb na vplivno območje delovanja vetrne elektrarne.
 • Investitor naj tudi predloži študijo vplivov senčenja na bližnje objekte, ki bo prav tako moteče za zdravje ljudi ob delovanju vetrne elektrarne.
 • Upravna enota naj pri odločanju o vlogi investitorja upošteva zakonodajo, smernice Evropske unije, WHO, strokovne študije, ki se nanašajo na škodljivost hrupa in minimalno oddaljenost objekta vetrne elektrarne od stanovanjskih hiš, vse v skladu z uporabo previdnostnega načela.
 • Glede na to, da dejansko samo steber vetrne elektrarne stoji na parceli 451/20, sama elektrarna pa bo dejansko delovala zaradi svojih gabaritov na parceli 451/14, naj investitor razlo2i pravno podlago, na podlagi katere mu je bilo s strani lastnika parcele 451/14 dovoljena uporaba te parcele za potrebe dolgoročnega delovanja vetrne elektrarne. Sama vetrna elektrarna ne bo prispevala nobenih novih delovnih mest, vplivala pa bo na to, da prebivalci v bli2ini vetrne elektrarne ne bodo mogli ustvariti novih delovnih mest, zmanjšala se bo Prednost nepremičnin. Ogrožen bo razvoj turizma na tern območju.

2. upoštevati je potrebno mnenje Ministrstva za zdravje, priloženega obvestilu o udeležbi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja št. 351-509/2020/73. Upoštevati je potrebno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, priloženega v prej navedenem dokumentu. Upoštevati je potrebno, da v danem primeru ne gre za nezahteven objekt v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov ampak gre zaradi namena objekta in njegove višine za zahteven objekt. Zaradi pomanjkljivosti je potrebno izvedensko mnenje študije hrupa, ki jo je predložil investitor. Potrebno je zavreči soglasje Krajevne skupnosti za postavitev male vetrne elektrarne, saj je bilo soglasje izdano, za elektrarno 0,99 MW in ne za 1,5 MW, ki je predmet vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Potrebno je upoštevati znižanje vrednosti nepremičnin lastnikov stanovanjskih in gospodarskih objektov.

 • Upoštevati je potrebno nezmožnost upravljanja turistične dejavnosti zaradi postavitve predvidene vetrne elektrarne. Potrebno je opraviti študijo ogroženosti zdravja in življenja Ijudi v razdalji najmanj 1.250 m zaradi hrupa, stroje loma in naravnih nesreč.
 • potrebno je preveritì ali predvidena gradnja zadostuje mejnim vrednostim faktorja pozidanosti glede na dejstvo, da je faktor pozidanosti potrebno upoštevati tudi pri gradnji drugih nezahtevnih in zahtevnih objektov.

3. Investitor mora v nadaljevanju, v kolikor vloga že iz predhodno navedenih očitnih pomanjkljivosti ne bo zavržena oz. vsaj zavrnjena mora predložiti brezpogojno zemljiškoknjižno soglasje lastnika zemljišča, v katerem zračni prostor posega predlagana gradnja. Prav tako je potrebno pridobiti tudi študijo požarne varnosti, iz katere bo izhajalo, da nameravana gradnja iz tega ozira ne ogroža okoliških prebivalcev in njihove lastnine. Glede na to, da imajo prebivalci na tern območju vodna soglasja, je potrebna tudi študija vpliva nameravane gradnje iz katere mora nedvoumno izhajati, da vodni viri ne bodo ogroženi. Voda je namreč z ustavo varovana dobrina in ima prednost v koliziji z gospodarsko pobudo. Dodal bi, da je tudi študijo tveganja porušitve na katero je bilo že opozorjeno potrebno dodelati tudi z vidika tveganja in vplivanja odpadanja letu in žleda iz vetrne elektrarne. lnvestitor mora pred nadaljevanjem tega postopka predložiti dokončno in pravnomočno odločitev v povezavi z nezakonitim golosekom, saj dokler navedeno vprašanje ni rečeno, menim da Upravna enota nima pravne podlage za nadaljevanje tega postopka. Glede na predloženo opozorilo na prisotnost zaščitenih živali na tern področju je potrebno pridobiti tudi ustrezno strokovno študijo o rentabilnosti postavitve takšnega objekta z vsemi omejitvami za zaščito zaščitenih živali in ne nazadnje tudi predlagam oz. zahtevam, da upoštevanje pomanjkljivo zakonsko regulativo študije, ki jih bo investitor predložil tudi pregleda oz. revidira neodvisni sodni izvedenec za vsako področje. Namreč šele slednje bo zagotovilo dosledno spoštovanje previdnostnega načela zavarovanja zdravja in življenja okoliških prebivalcev.

4. Zahtevamo zavrnitev vloge investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev male vetrne elektrarne, ki je del tega postopka. Kot razlog naj se upoštevajo vse podane izjave ostalih stranskih udeležencev postopka vključno s pripadajočo dokumentacijo.

5. Ker v študiji ni vseh podatkov, ki bi omogočali preveritev pravilnosti rezultatov vas naprošamo, da od investitorja in pripravljavca študij hrupa pridobite dokumenta, ki sta v študiji že navedena vendar v povezavi ne delujeta. Moti tudi dejstvo, da postavljena vetrna elektrarna Vensys 82 podrobnejše podatke povzema kot primerljive vetrne elektrarne Leit Wìnd. Zanima me kako in kdo je odločil, da sta vetrni elektrarni primerljivi in na katerih dejstvih. Pripravljavca študije se naj tudi vpraša, kakšna če sploh je kontrolna številka izdane študije.

V kolikor bo Upravna enota Slovenska Bistrica izdala gradbeno dovoljenje se bo AAG pritožila!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Alpe Adria Green za zaporo strelišča


Sevnica, december 2021- Je Občina Sevnica namenila za strelišče na Radni 75.000 evrov? – Se pripravlja civilna iniciativa, če ne bo ustreznih ukrepov?

Nova slika

Na zadnji seji sevniškega občinskega sveta v starem letu so opozorili na pismo Alpe Adria Green (AAG) glede prekomernega hrupa s strelišča na Radni, ki je, kot so pokazale meritve na treh lokacijah, sicer na zgornji meji dovoljenega, a vseeno v pismu predlagajo selitev strelišča na novo lokacijo, začasno pa omejitev streljanja na tri dni v tednu. Orožje večjega kalibra pa kaže opremiti z zaviralci, predlagajo v AAG in dodajo, da naj nikakor ne bo dovoljeno streljanje ob sobotah, nedeljah in ob praznikih. Strelišče naj bi uporabljala le društva, še predlaga AAG. Zanimalo jih je tudi, ali je občina res v zadnjih štirih letih za ureditev strelišča namenila okoli 75.000 evrov in kako so porabili ta denar. Opozorili so, da se pripravlja civilna iniciativa, če ne bo ustreznih ukrepov.

Opozorili so tudi, da so že ne eni prejšnjih sej sicer razpravljali, kaj bi lahko naredili v občini za razogljičenje. Takrat je so opozorili, da so sicer nekaj že naredili, občina je na primer energetsko sanirala šole, Komunala pa je postavila malo hidroelektrarno; dobra bi bilo, če bi skupina strokovnjakov pregledala, na katerih javnih zgradbah bi lahko postavili še sončne elektrarne, da bi pravočasno pripravili projekte, ko bodo za te naložbe na voljo sredstva EU.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

PREJELI SMO: PARK JE UNIČEN


Parlament Srbije – Kaj ne storiti?

Park je uničen.

Ignorirajo zahteve državljanov!

Zelene površine v Novem Sadu izginjajo ob naglici investitorjevega urbanizma. To je privedlo do pojava velikega števila pobud državljanov, tako formalnih kot neformalnih, ki prevzamejo različne dejavnosti za preprečevanje nadaljnjega opustošenja in zaščite preostalih zelenih površin.

Ekipa Zelene patrulje AAG je z okoljevarstvenimi aktivisti iz Novega Sada spregovorila o sedanjem problemu izginotja zelenih površin in o tem, kakšne ukrepe sprejemajo. Med drugim smo jih vprašali: Ali naslavjate parlamentarce/narodne namestnike, da bi v Narodnem zboru Republike Srbije izpostavili to temo javnega pomena?

 • Bil je čas, ko je bil Novi Sad zeleno mesto, kjer so bili priznani parki, ki so se vzdrževati in okraševati. Na žalost smo v zadnjih petih letih izgubili parke: v Rotkvariji, na promenadi, med Limanom in Telepom, v Novem naselju in na zelenem območju, kjer se zdaj gradijo stavbe za vojsko in policijo. Trenutno so pod vprašajem parki: Shodrosh, otroški park in park v Klisah. To so parki, ki jim grozi sprememba namena in prihodnje gradnje. Ko investitor dobi parcelo za gradnjo, se mora truditi, da ne ogroziti okolice. In tukaj smo priča brutalnem uničenju okolice med gradnjo. Oblasti in institucije se na naše klice ne odzivajo. Nikoli nisem govoril s parlamentarnami, da bi rešili probleme javnega pomena. Vem, kakšna je vloga parlamenta, vendar smo priča, da na dnevnem redu ni avtentičnih državljanskih pobud.” pravi Ana Ferik Ivanovič, arhitektka.
 • Novi Sad, deklarantno, ima strategijo, ko gre za zelene površine. V vseh načrtovalnih in razvojnih dokumentih bomo našli priznanje za problem pomanjkanja zelenih površin, slabo kakovost zelenega sklada in opredeljene strategije ohranjanja in izboljšanja, predvidevajo pa, da se bodo obstoječe zelene površine ohranile in ohranile nove, kjer je le mogoče. Vendar pa je to, kar vidimo v praksi, nekaj povsem drugega! Vidimo popolno odsotnost ravnovesja med gospodarskim in okoljskim vidikom. Ne, nismo se pogovarjali s poslanci ljudstva za podporo pri reševanju teh problemov. Največji investitor so državljani! In v trenutku, ko se bomo tega zavedali, bomo spoznali, kako pomembno je, da izvajamo ne le svojo pravico, temveč tudi svojo obveznost, da smo del rešitve, zaključuje Zorana Marasanov iz Pobude za zeleno novo poravnavo.
 • Zaskrbljeni smo bili zaradi skrbi javnosti glede sečnje dreves. Ko smo šli na igrišče, smo videli, da obstaja prostor, v katerem se bo nahajal velik apartmajski kompleks. Pogled na pogašena drevesa je bil grozljiv in vznemiti. Preprosto povedano: ta park je bil izbrisan! Nikoli nismo govorili s poslanci! Na ministrstvih, pokrajinskih in mestnih ustanovah smo se naslavali, parlamentarcem – ne! Med njima je soglasno soglasje. Mislim, da še posebej nimajo vzvodov moči. – priča Marijana Mutavcieva z Ekološke fronte v Novem Sadu.
 • Doslej nam je uspelo ohraniti našo blok zeleno površino. Stanovanjska komisija je sprejela naše ugovore, da bi to stavbo vrgli iz načrta. Organizirali smo gverilsko akcijo in – nezakonito – posadila drevesa na tem območju. To je subverzivna okoljska dejavnost! Negativnih reakcij institucij ni bilo, temveč le izjemno pozitivnih odzivov javnosti. Nismo obravnavali poslancev ljudstva, da bi rešili te probleme uničevanja zelenih prostorov, saj smo dobili vtis, da ne zastopajo državljanov v parlamentu, temveč so glasovali, kot so bili naročani z vrha. Spoznali smo, da niso upoštevali zahtev državljanov. – pravi Dragana Arsić iz gibanja Brani gozdove Fruske Gore.
 • Shodrosh je pod največjim grožnjo urbanizma vlagateljev. Od predstavnikov oblasti v Novem Sadu smo izvedeli, da se čez to območje približuje gradnja četrtega mostu obvoznica okoli Novega Sada. Gradnja takšnega mostu nacionalnega pomena, take velikosti in pomena, kot nam je bila predstavljena na zasedanju, ne more brez ogrožanja te naravne pokrajine. Nismo nagovorili narodnih poslancev, da bi to temo izpostavili v Narodnem zboru Republike Srbije, saj menimo, da v primeru, da bi vse institucije opravile svoje delo in se držo zakona, te teme ne bi bilo treba vzgajati v Narodnem zboru Republike Srbije. – zaključuje Danijela Stojković Ivanović iz Neformalne državljanske pobude “Dunavac – Šodroš”.

Iz razprav s predstavniki državljanskih pobud smo sklenili, da ne uporabljajo ene od možnosti – in to je! – zahtevati, da državni namestniki to temo obravnavajo v Narodnem zboru Republike Srbije.

Zakaj je to? – vprašali smo Mišo Bojovića, višjega raziskovalca na projektu »Odprti parlament« v CRTI.

 • Prek različnih parlamentov smo imeli različne izkušnje v sodelovanju s poslanci. V zadnjem parlamentu imamo to posebnost, da imamo veliko poslancev vladajoče stranke, da nimamo pluralizma in da je to nekako odražalo zaupanje državljanov. Procesi, ki se dogajajo v parlamentu, način vodenja razprave, kjer se večinoma poslanci ljudi ukvarjajo s političnimi neumnimi ljudmi in še manj razpravljajo o kakovosti zakona, ki je na dnevnem redu. To je pripeljalo do tega, da je zaupanje državljanov v delo parlamenta nekako upadlo. Imamo raziskavo CRTA o stališčih državljanov, ki pravi, da je 41 odstotkov državljanov nezadovoljnih z delom parlamenta, kar 57 odstotkov javnosti pa meni, da poslanci ljudi niso naslov, ki bi ga obravnavali, če opazijo problem v lokalnem okolju. – pravi Miša Bojović, višji raziskovalec na projektu »Odprti parlament« v CRTA.

Zelena patrulja se je v iskanju odgovorov o vlogi parlamenta in nezaupanja državljanov do poslancev približala odvetniku Vladanu Glišiću, neodvisnemu poslanecu v Narodnem zboru Republike Srbije.

Zaupanje v parlamentarno med drugim ne obstaja, ker je vse centralizirano prek strankaskih organov v Narodnem zboru Republike Srbije. Ljudje vedo naslaviti enega člana skupščine, ki je član vladajoče stranke ali neke druge sestave stranke, zato ne morete pričakovati, da bo deloval kot poslanec, ki je predstavnik državljanov, ampak mora spoštovati strankarsko disciplino. Tisti, ki vedo, kako sistem deluje, vedo, da morajo nasloviti sedež stranke, če želijo kaj dobiti skozi parlament. Po drugi strani pa mislim, da ne bi smela obupati od tega. Kot odvetnik in kot nacionalni poslanec menim, da bi bilo treba v formalnem smislu uporabiti vsa formalna sredstva, ki so jim na voljo, uporabiti državljanske pobude, uporabiti vse možnosti za obravnavo svojih poslancev. Ti namestniki so na nek način predstavniki svoje soseske, čeprav niso bili izvoljeni za predstavnike volivcev enega konca. Vendar jih njihov izvor, iz določenega območja, veže, ker se bodo jutri srečali s temi ljudmi na ulici. Od nje je treba zahtevati, da delujejo kot nacionalni poslanci, ne pa delegati strank. – je o tem obvestil Vladana Glišića, neodvisnega poslaneca v Narodnem zboru Republike Srbije.

 • Projekt Odprti parlament dnevno spremlja delo Parlamenta, analizira in prikazuje podatke. Te podatke bomo približali javnosti. – zaključuje Miša Bojović, višji raziskovalec na projektu »Odprti parlament« v CRTA.
 • Za potrebe snemanja oddaje smo se približali: Mestni upravi za varstvo okolja Mesta Novi Sad, Mestni upravi za gradbena zemljišča in investicije, Javnemu podjetju Urbanizem in Zavodu za niziansko gozdarstvo. Zahtevali smo, da nam zagotovijo ustrezne sodelovalce za temo: Urbanistično načrtovanje zelenih površin v mestu Novi Sad v skladu s potrebami državljanov po humanih stanovanjskih pogojih. Ena od predlaganih tem za razpravo je bila, kako so si ogledali možnost, da bodo v Parlamentu Republike Srbije predstavljene državljanske pobude javnega pomena.

        Do konca oddaje nismo prejeli odgovora nobene institucije.

Projekt “Parlament – Zakaj ne?” Zelene pobude Vojvodine se izvajajo v okviru pobude “Pojdimo nazaj na začetek – Parlament kot osnova pravne države”, ki jo izvaja Dash in odpira parlament v sodelovanju s partnerji in s podporo Evropske delegacije v Srbiji.

Besedilo in fotografije: AAG Zelena patrola

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Bodo ustavili postopek za oddajo letališča Bovec v najem?


Mariša Bizjak- Radio Koper

Kot smo že poročali, so v organizaciji Alpe Adria Green v začetku decembra na bovško občino poslali zahtevo za ustavitev postopka za najem in upravljanje letališča Bovec, ki po njihovem mnenju povzroča prekomeren hrup.

Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Zdaj so na občino prinesli 353 podpisov občanov, ki zahtevajo obravnavo zahteve na prvi naslednji seji občinskega sveta. Po naših informacijah je sicer pogodba z dosedanjim upravljavcem – družbo Aviofun, ki se je tudi edina prijavila na javni razpis, že podpisana.

Kot pravi eden od 353 podpisnikov Jernej Stritih, so se za zbiranje podpisov odločili, ker so prepričani, da bi morala občina pred podpisom pogodbe opraviti javno razpravo in zaščititi interese občanov glede varstva okolja in hrupa: “Najpomembneje je to, da se postavijo omejitve glede velikosti letal, časa letenja. Bojimo se, da ta nova pogodba lahko pomeni bistveno povečanje prometa na letališču, kar bi pa zelo poslabšalo kvaliteto življenja v Bovcu in v okoliških vaseh ter izkušnjo za goste.”

Bovški župan Valter Mlekuž je razočaran: “Ko sem danes zjutraj videl te podpise, kdo je podpisan, moram reči, da sem bil šokiran. Verjamem, da so bili ti ljudje zavedeni. Vprašanje, kaj jim je bilo predstavljeno, kaj podpisujejo. Danes me že kličejo, da bi radi prišli preklicati svoje podpise. Vse varovalke smo vnesli v pogodbo. V njej je režim obratovanja, ki ga mora vsako leto pred začetkom potrditi občinski svet, torej urnik letenja, hrup, tudi vzdrževanje, vlaganje. Tam smo naredili letališče z evropskimi sredstvi, naj ga zdaj zapremo?”

Podpisniki najprej pričakujejo, da bodo njihovo pobudo uvrstili na naslednjo sejo občinskega sveta. Stritih pravi: “Najbrž bomo takrat videli, kako naprej. Mislim, da lahko župan odstopi od podpisa in izpelje eno resno javno razpravo o tej pogodbi in kaj pomeni za razvoj Bovca, če pa ne bo pripravljen, je pa seveda možnost tudi referendum.

Jaz bom pa s tem referendumom vezal svoj mandat oz. svoj odstop,” odgovarja Mlekuž, ki je prepričan, da je v ozadju politika oz. prihajajoče lokalne volitve.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Delavsko naselje v Orehku v pridobivanju gradbenega dovoljenja


Potem ko je gradbena inšpekcija ugotovila, da je nastajajoče delavsko naselje v Orehku nelegalna gradnja, je investitor podjetje Yapi Merkezi moralo ustaviti gradnjo in pred nadaljevanjem pridobiti gradbeno dovoljenje. Šlo je za napačno razlago gradbenega zakona, so pojasnili predstavniki podjetja, ki je nato na Upravni enoti Postojna oddalo ustrezno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 21.decembra so na postojnski upravi enoti razpisali še ustno obravnavo, ker je okoljska nevladna organizacija Alpe Adria Green priglasila udeležbo v postopku.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

e-novice AAG: HRAST 12/2021


E-NOVICE AAG: HRAST DECEMBER/2021 /20LET  

Ustvarjanje narave pozitivne prihod

Ta slika ima prazen alt atribut; ime datoteke je Biodiversity_and_conservation_benefits_from_PAs_and_OECMs.png

Soočamo se s svetovno biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi krizami.  

Ocenjuje se, da milijonu vrst grozi izumrtje, pri čemer so povzročitelji izgube biotske raznovrstnosti zaradi neposrednih ali posrednih rezultatov netrajnostnega človekovega delovanja . V skladu s sedanjo politiko bo… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ZAHTEVA AAG ZA USTAVITEV POSTOPKA ZA ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE 

AAG je 06.012,2021 poslal zahtevo županu Bovca, občinski upravi Bovca in občinskemu svetu Bovca z ciljem zagotoviti varno okolje in ohranitev narave; varstvo pred hrupom, varstvo narave, varstvo tal, varstvo zraka in zračnega prostora.

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

COMPANY WALL PODELILO PRIZNANJE ALPE ADRIA GREEN

 Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Onesnaženost zraka v Evropi še vedno ubija 300.000 ljudi na leto

Nadzorni odbor ljubljanske občine želi, da računsko sodišče pregleda dokumentacijo projekta kanal CO. Roki za dokončanje povezovalnega kanala se namreč podaljšujejo., …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nadzorniki MOL želijo, da računsko sodišče pregleda dokumentacijo kanala CO

Nadzorni odbor ljubljanske občine želi, da računsko sodišče pregleda dokumentacijo projekta kanal CO. Roki za dokončanje povezovalnega kanala se namreč podaljšujejo.

… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

SKUPINA EVROPSKIH NVO ZA OHRANITEV TAL: PREDNOSTNA NALOGA EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA

ZAUSTAVITEV DEGRADACIJE TAL V EVROPI: PREDNOSTNA NALOGA EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA V Evropski uniji se obdelovalne površine razprostirajo na…

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Alpe Adria Green opozarja na hrup, ki ga povzroča letališče Bovec

Bovško letališče Foto: Radio Koper

V organizaciji Alpe Adria Green so pred kratkim na bovško občino poslali zahtevo za ustavitev postopka za najem in upravljanje letališča Bovec, ki po njihovem mnenju.…  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

Projekt – Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo EU Environmental Applicable Law Online Platform

V decembru 2021 je luč sveta uzrla… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

E-NOVICE V PDF FORMATU

PLAČILO ČLANARINE AAG

Letna članarina znaša 5 EUR.

Članarino lahko poravnate preko položnice,  ali spletne banke na TTR: SI56 3300 0000 6508 788 SKLIC: SI00 99 ( KODA QR JE PRAVILNA!)

poloznica-upn-aag-clanarina-2-1
QR CODA ČLANARINA AAG
QU – PLČAČILO PREKO MOBILNE BANKE

Članarino lahko preko plačate tudi preko mobilne banke in PayPal.

ODSTOPITE 1% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Nadaljujte z branjem→

DONIRAJTE PREKO PAYPAL ALI POSTANI PARTNER AAG

Donate-page-001
Postani partner

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ZARADI EPEDIMIJE SMO V AAG PREJELI LETOS MANJ DONACIJ KOT V PRETEKLIH LETIH. KAR SE BO ODRAZILO V ZMANJŠANIH AKTIVNOSTIH ZA KATERE POTREBUJEMO DENARNA SREDSTVA, ZATO APELIRAMO NA VAS, DA PREKO DONACIJ PODPRETE AAG, DA BOMO LAHKO NEMOTENO DELOVALI NAPREJ. 

TTR: SI56 3300 0000 6508 788  SKLIC: SI00 99

HVALA!

This is the divider

E-NOVICE HRAST IZDAJA:

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE

TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM

SPLETNA STRAN:  HTTPS://ALPEADRIAGREEN.WORDPRESS.COM/

HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

DECEMBER 2021