» ČRNA LISTA AAG« ZA LETO 2020


Na AAG je prišlo letos največ predlogov do sedaj za “ČRNO LISTO ZA LETO 2020” , zato smo se na UO AAG odločili da izpostavimo tri predloge, ki so po mnenju UO najbolj neekološke v letu 2020:

 

Za “ZMAGOVALCA” črne liste smo izbrali z delavnim naslovom:

INŠPEKCIJA POSLALA ODGOVOR NA PRIJAVO O NEPRAVILNOSTIH V KAMNOLOMU LAŽE PO ŠTIRIH LETIH

 

Drugo mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

  MESTNA OBČINA KRANJ – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi, ki ga je MOP potrdil, na upravnem sodišču pa je po pritožbi AAG padel

Tretje mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

NAJLEPŠE MESTO NA SVETU – KRTOVA DEŽELA

 

laže3

ZMAGOVALECA “ČRNE LISTE AAG” za leto2020 sta postala:

–  Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor, ki je podalo oceno stanja v drugem času, ki ni premenljiv z prijavo AAG.

– Ministrstvo za okolje in prostor, ki pušča inšpekcijske službe po celi Sloveniji kadrovsko podhranjene. Ravno tako je nerazumno, da ni v nobeni zakonodaji RS naveden rok v katerem morajo inšpekcijske službe pristopiti k inšpekcijskemu nadzoru za prijavljeno zadevo, tako inšpektorji sami po strokovni ali politični presoji določijo katera prijava ima prednost pri inšpekcijskem nadzoru.

 OBRAZLOŽITEV:

Po štirih letih od prijave prekoračitve prekomernega izpusta prahu in prekomernega hrupa, ki jo je namerno povzročal peskokop Lažah v lasti Cestnega podjetja Nova Gorica (CPG) smo v AAG prejeli odgovor okoljske inšpekcije

06.09.2016 smo v prijavi na inšpekcijo za okolje in prostor OE Koper, zapisali da V neposredni bližini vasi  (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je bil trenutno še v lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.

Bel prah, ki se je dvigal in onesnaževal okolico vasi, je presilil krajane da so na določenih mestih morali celo opustiti kmetovanje in ta trend se tudi letos nadaljuje. Hrup številnih tovornjakov, ki so ves dan vozili po cesti proti vasi in jo tudi uničevali, so nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja. Tovornjaki so dodatno zapraševali okolico, hrup le teh pa je presegal dovoljene vrednosti. Po naši vizualni oceni so bili izpusti škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi.

Od inšpekcije smo zahtevali, da takoj ukrepa v skladu s svojimi pooblastili in da nam v zakonskem roku na naš naslov pisni odgovor z navedenimi konkretnimi ukrepi.

23.11. 2020, po štirih letih od naše prijave, smo od inšpektorata republike Slovenije za okolje in prostor, območna enota Koper, prejeli odgovor, da niso ugotovili nepravilnosti. Inšpekcijski pregled pa so izvedli po treh letih od naše prijave, kar pomeni, da so izvedli kontrolni pregled v situaciji, ki ni primerljiv z našo prijavo. Inšpekcijski postopki, ki niso izvedeni v času podane prijave so sporni, ker dokazi zaradi katerih je bila podana prijava, tako ali drugače izginejo!

To ni edini primer delovanja inšpekcijskih služb, naj kot okrepitev zgornjemu primeru, navedemo samo prijavo na inšpektorat v Novi Gorici. AAG je 03.07.2019 podalo: Prijava dela asfaltne baze, ki obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja”, zaradi onesnaževanja okolja ter ogrožanja zdravja tamkaj živečih prebivalcev. Vse do danes od inšpekcijskih služb nismo dobili odgovora, čeprav po navedbah UE Nova Gorica in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici pri njih nimajo ne gradbenega  ter uporabnega dovoljenja za Asfaltno bazo v Vrtojbi, na podlagi tega bi pričakovali, da bi ukrepala vsaj gradbena inšpekcija.  

 

20090302_1506

 

Drugo mesto na “Črni Listi AAG”za leto 2020:

Mestna občina Kranj – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi

Obrazložitev:

MO Kranj je želela s hitropotezno parcialno rešitvijo – priključitve zgolj fekalne kanalizacije iz Laz na že sedaj nedelujočo obstoječo mešano kanalizacijo Stražišča omiliti odgovornost za lokalno veliko okoljsko škodo. Arso ji je slednjo pripisal zaradi malomarnosti njenih (javnih) služb. To bi pomenilo hkrati lažjo legalizacijo nelegalnega obratovanja konglomerata naravi potencialno nevarnih subjektov v Lazah. V Lazah obratujeta dve napravi, ki lahko povzročita onesnaženje okolja večjega obsega (IED napravi). AAG je sicer leta 2017,2019 in 2020 na okoljsko in gradbeno inšpekcijo podal prijavo za prenehanje obratovanja teh naprav in ustavitve nezakonitega skladiščenja, a so prijave obtičale v predalih inšpekcije z očitnim molkom organa. Povsem enako, le da že od leta 2016 po sprejeti sodbi upravnega sodišča, ARSO nikakor ne zaključi ugotavljanje odgovornosti in sanacije okoljske škode v Lazah. IED naprava Ekorel ima dovoljenje za odstranjevanje in predelavo odpadkov in sicer 73,72 ton dnevno (93% je nevarnih odpadkov), kapaciteta naprave pa je sicer kar 460,32 ton dnevno. IED napravo ima še Ekol d.o.o. s skupno zmogljivostjo 499,2 tone, za katero je Ekol pridobil dovoljenje, ne da bi javnost smela pri tem sploh sodelovati. Ob tem v njihovi neposredni bližini obratuje ena največjih livarn tlačnega litja aluminija v zasebni lasti v RS, ki po javno dostopnih podatkih nima gradbenega dovoljenja za objekt in ne ustreznega okoljevarstvenega soglasja oziroma okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje. Pri pekovskem podjetju Don don v neposredni soseščini takisto skušajo legalizirati objekte šele preko nastajajočega novega OPPN Laze.

MO Kranj do sedaj očitne obremenitve okolja, izlivi iztokov iz IC Laze v katastrofalnem stanju, onesnaževanje zraka, požari in klavrni pogoji življenja niso posebej zanimali. S sondiranjem starih industrijskih bremen, so v Lazah odgovornost (in s tem stroške sanacije) skušali prevaliti na davkoplačevalce. Podobno, le v drugo smer občinskih stroškov, se jalovo lotevajo postopkov državni organi.

Nekje vmes so dokončno izgubljeni in prizadeti avtohtoni habitati. Nekje v tem peklenskem preseku so prebivalci Laz, tretjerazredni državljani brez osnovnih pravic. Rak in demenca sta v zadnjih letih potrkala na vsaka vrata, ljudje si ne upajo niti skozi vrata, kaj šele na smrtno nevarno cesto. Celo zastrupitve domačinov ob požaru pred enim letom pa so javno minimalizirane.

Posledično imamo v Lazah “unikatne projekte” kot so fekalna kanalizacija brez ureditve meteornih voda. Te bodo skupaj z industrijskimi odplakami še naprej tekle po 50 let starih ceveh v Sorško reko skozi zaščiteno področje Nature 2000.

Šele s sodbo upravnega sodišča bo na mizo prišla vsebina. Javnost (predvsem strokovno) je do sedaj še vsaka lokalna oblast ignorirala. Financer bo moral argumentirano odgovoriti na pripombe glede neracionalnih tveganj za ljudi in naravo. Posebej še, ker gre (od novembra 2000) za uradno zaščiteno širše vodovarstveno območje zajetja pitne vode Sorško polje.

kanal C02

Tretje mesto na “Črni Listi AAG” za leto2020 :

Kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu

»Ljubljana je najlepše mesto na svetu«, so besede župana, ki se hvali vse povprek; če bi vprašali majhno živalco pod zemljo, pa bi ta dejala, da je njegova dežela pod zemljo najlepša. Tako kot je krtova dežela prepletena s številnimi rovi, tako so tudi kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu. To še ne bi bilo tako sporno, če bi bili ti narejeni v skladu z vsemi standardi, ki jih poznamo v današnjem svetu, v 21. stoletju. Še Rimljani so jih poznali, toda za glavno mesto Republike Slovenije to ne velja.

Slovenski pregovor pravi, da se na napakah učimo. No, morda … Toda tudi to ne velja za glavno mesto naše lepe domovine pod Alpami. Ko so začeli z izgradnjo Centralne čistilne naprave je takratno vodstvo občine marsikaj obljubljalo. Pa so začeli z deli in tudi z izgradnjo kanalizacijskega voda C0. Ko pa je bil ta zgrajen, pa se ne njegov načrtovalec pošteno uštel, cevi kanala C0 so bile 60 cm pod kanalizacijskim kanalom A0. Saj veste, kako se reče, kar se ne vidi, ne boli. Tudi pri tem projektu je bilo tako, cevi so pokrili z zemljo, potem pa glej ga zlomka iz kanala C0 se je začel širiti grozno smrdeč vonj. Zakaj? Odplake so ostajale v kanalu, saj ni bilo padca za njegov iztok. »Kaj pa sedaj?« so se spraševali občinski možje. »Nič,« postavili so dve črpališči in zadeva je bila rešena … Je bila res? Ne, še zdaleč ne.

Ljubljana, ki se ponaša z najlepšim mestom na svetu in ki nosi lesketavo ime »zelena prestolnica Evrope« pa res mora biti v samem vrhu. Saj to ji pa le pritiče, če ne drugače pa z zgrešenimi investicijami. In tako so vrli možje že pred leti sprejeli in soglasno potrdili bizarno idejo, da bodo zgrešeni projekt industrijskega kanala C0 napeljali tja gor proti Kranjski, vse do Medvod. Po besedah sodeč so to zelo lepo sliši, toda v praksi, pa je to malo drugače.

Industrijski kanal C0, ki je že v samem štartu pri Centralni čistilni napravi v Zalogu, napačno zgrajen, naj bi sedaj bi speljal po rodovitni ravnici Ljubljanskega polja, kjer je Mati Narava skozi tisočletja nanašala prod in kjer so danes bogate njive z zelenjavo in žiti, ki oskrbujejo »tisto najlepše mesto na svetu«, tisto »zeleno mesto«, ki se bohoti s priznanji, a je rabelj za svoje meščane.

Na besede kmetov oziroma lastnikov zemljišč se tisti vrli ljubljanski možje in dame zbrani v mestni hiši ne ozirajo; ne ozirajo se na strokovnjake, niti ne na Mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green ne. Ne, oni se ne ozirajo na nikogar. Pomembno jim je, da pijejo »domačo« vodo iz plastenk, za meščane pa jim ni mar. Verjetno verjamejo županu, da se kopa v Ljubljanici, tako je to čista reka, verjetno je on tisti, ki je prepričan, da »raja« lahko to vodo pije, ali pa … ali meščani najlepšega mesta na svetu in zelene prestolnice Evrope sploh pijejo vodo?

Glede na to, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu – vsako leto; glede na to, da je Ljubljana zelena prestolnica Evrope – vsak dan; pa bi bilo res sramotno, da ne bi kakšnega leta zaostala na Črni listi, ki jo podeljuje mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green.

Če bi bili na Ljubljanskem gradu še glasbeniki, ki igrajo na fanfare, bi jih pozvali, da glasno zaigrajo na svoje instrumente in potem bi z največjim veseljem razglasili laskavo priznanje temu najlepšemu, zelenem, svetovnemu mestu na svetu, da je tudi v letu 2020 na Črni listi.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za » ČRNA LISTA AAG« ZA LETO 2020

Indeks uspešnosti podnebnih sprememb: še vedno nobena država ni dovolj dobra; EU stoji na razpotju


Decembra 2020 je bila objavljena nova lestvica 58 držav z najvišjimi emisijami: Nobena od anketiranih držav ni na poti, skladni s cilji Pariškega sporazuma / Emisije se zmanjšujejo v več kot polovici analiziranih držav / ZDA so na dnu lestvice. Slovenija je z oceno 37,02 na lestvici pristala na 51. mestu, kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto.

dimni plini

Slika simbolična:  Slovenija je z oceno 37,02 na lestvici pristala na 51. mestu, kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto. Čudno kadarkoli prebivalci pokličejo inšpekcijske službe, zaradi prekomernih izpustov ta skoraj nikoli ne ugotovi preseganja mejne vrednosti. Možno je samo dvoje ali imajo inšpektorji oz. akreditirani merilci “slabe” merilne naprave, ali pa imamo prirejene uredbe, pisane na kožo onesnaževalcem!

Decembra 2020 objavljeni indeks uspešnosti podnebnih sprememb (CCPI) 2021 prikazuje mešano sliko napredka Evropske unije (EU) na področju podnebnih ukrepov. Medtem ko se skandinavske države EU, Portugalska in EU kot celota uvrščajo visoko na indeks s sorazmerno dobrimi kazalniki, Madžarska, Poljska in Češka izstopajo kot najboljše od podnebnega napredka znotraj bloka.

V skupni razvrstitvi se je EU z 22. mesta lani zvišala na 16. letos, skoraj izključno po zaslugi veliko bolje ocenjene podnebne politike.

CCPI analizira in primerja zaščito podnebja v 57 državah (in EU kot celoti) z najvišjimi emisijami, ki skupaj predstavljajo 90 odstotkov svetovnih emisij. Trenutni indeks analizira emisije pred koronavirusno krizo in ne odraža zmanjšanja emisij v tej nenavadni situaciji.

“Zadnji indeks uspešnosti podnebnih sprememb jasno kaže, da je EU na križišču,” pravi Jan Burck, eden od avtorjev indeksa, ki ga je objavila njegova organizacija Germanwatch v sodelovanju z NewClimate Institute in Climate Action Network (CAN). “EU lahko postane vzor pri zaščiti podnebja z zelenimi ukrepi za oživitev po krizi s koronavirusom z določitvijo ambicioznega podnebnega cilja za leto 2030 v skladu z mejo 1,5 ° C ter z dobrim izvajanjem in nadaljnjim razvojem zelene ponudbe . Lahko pa se tudi slabo spotakne, če si prizadeva za zeleno pranje namesto za zeleno obnovo in izvaja neustrezne cilje in instrumente v evropskem zelenem dogovoru, “je dodal Burck.

Na lestvici vodijo le trije člani skupine G20, šest pa povsem na dnu

G20 predstavlja tudi sliko nasprotij. Velika Britanija(5.), Indija (10.) in EU dosegli visoko na indeksu. Velika večina držav G20 pa zaostaja na lestvici. ZDA (61.), Savdska Arabija (60.), Kanada (58.), Avstralija (54.), Južna Koreja (53.) in Rusija (52.) so vsi ocenili kot “zelo nizko”.

Čeprav se zdi, da je prelomnica v svetovnih emisijah blizu, pet let po Pariškem sporazumu nobena država ni na poti, ki bi ustrezala ciljem Pariškega sporazuma. Na splošno so se emisije toplogrednih plinov nekoliko povečale, vendar dejansko upadajo v več kot polovici anketiranih držav (32). V dveh tretjinah držav (38) več kot deset odstotkov celotne primarne energije, ki jo zdaj potrebujemo, prihaja iz obnovljivih virov, v dvanajstih od teh držav pa obnovljivi viri predstavljajo celo več kot 20 odstotkov.

“Zdaj je še toliko bolj pomembno, da svetovno gospodarsko okrevanje ne podpira le oživljanja gospodarstev, temveč se hkrati pripravlja tudi na brezogljično svetovno gospodarstvo. Ali večina ukrepov za oživitev, anketiranih za indeks, zmanjšuje ali povečuje rast toplogrednih plinov emisije plinov še vedno niso jasne. Toda še vedno obstaja prostor za oblikovanje paketov za predelavo in o številnih dobrih ukrepih se razpravlja, “pravi prof. dr. Niklas Höhne z NewClimate Institute.

Španija, Belgija in Grčija zmanjšujejo podnebne rezultate

Švedska (4. mesto, kategorija “visoko”) že četrto leto zapored ostaja mednarodna vodilna v zaščiti podnebja. Vendar tudi Švedska ni “podnebni vzor”. Kot vsaka druga država doslej še ni na poti k doseganju ciljev Pariškega sporazuma (zato tudi prva tri mesta CCPI ostajajo prosta). Po drugi strani Švedska določa standarde glede emisij toplogrednih plinov, obnovljive energije in podnebne politike (za vsako ocenjena v najvišji skupini). Zelo visoka poraba energije na prebivalca (49. mesto) državi preprečuje še boljšo oceno. V skupni razvrstitvi sledita Velika Britanija (5.) in Danska (6.).(od 37. do 28.) so med največjimi plezalci. Japonska se je prav tako povzpela na šest mest (z 51. na 45. mesto), vendar še vedno prejema oceno “nizka” (lani: “zelo nizka”). Po drugi strani pa največ upadajo Slovenija (od 44. do 51.), Španija (od 34. do 41.), Belgija (od 35. do 40.) in Grčija (od 28. do 34.).

Maroko, Čile in Indija: tri države v razvoju med prvih deset

Med deset najboljših na lestvici so tudi tri države v razvoju: Maroko (7.), Čile (9.) in Indija(10.). Stephan Singer, višji svetovalec pri Globalni politiki podnebnih akcijskih omrežij: “Največje države izvoznice in proizvajalke fosilnih goriv, ​​ki predstavljajo manj kot 10% svetovnega prebivalstva, so ZDA, Rusija, Saudova Arabija in Avstralija upravičeno na dnu tabele. . So med največjimi onesnaževalci ogljika in največjimi porabniki energije. Nobeden od njih nima nobene koristne zvezne podnebne politike za zmanjšanje onesnaževanja z ogljikom. To kaže na vplivno moč industrije fosilnih goriv v teh državah. Po drugi strani pa vidimo številne manjše države, kot so Portugalska, Maroko, Čile in druge v Evropi, ki imajo veliko boljše rezultate. Kot civilna družba moramo za učinkovit boj proti podnebni krizi razstaviti poslovni model podjetij za fosilna goriva po vsem svetu. ”

ZDA, Saudova Arabija in Iran: najslabši

Ponovno je nastop ZDA katastrofalen: zadnje leto pod predsednikom Trumpom je ZDA drugič zapored uvrščeno na zadnje mesto pod Savdsko Arabijo. V vseh štirih kategorijah, razen obnovljivih virov energije (“nizka”), so ZDA končale na koncu razpredelnice (“zelo nizko”) in so edina država poleg Avstralije in Alžirije, ki je dobila tako najslabšo oceno “zelo nizka” nacionalna in mednarodna podnebna politika. Načrti izvoljenega predsednika Bidena ponujajo velike možnosti, da se ta ocena bistveno izboljša, vendar le, če se obljube iz volilne kampanje dejansko izpolnijo. Glede na še vedno nejasno večino v senatu ni jasno, koliko tega bo izvedeno.

O indeksu uspešnosti podnebnih sprememb, ki sta ga razvila Germanwatch in NewClimate Institute (Nemčija):

Indeks uspešnosti podnebnih sprememb, ki sta ga objavila Germanwatch in NewClimate Institute, objavljen skupaj z Mrežo za podnebne ukrepe (CAN International), je lestvica med 57 državami in EU, ki so skupaj odgovorne za približno 90% svetovnih emisij toplogrednih plinov. Štiri ocenjene kategorije so: emisije toplogrednih plinov (40%), obnovljiva energija (20%), poraba energije (20%) in podnebna politika (20%). Slednje temelji na strokovnih ocenah nevladnih organizacij in možganskih trustov iz posameznih držav. V okviru kategorij Emisije, obnovljiva energija in raba energije CCPI ocenjuje tudi, v kolikšni meri posamezne države ustrezno ukrepajo, da bi dosegle globalni pariški cilj – omejitev globalnega segrevanja na precej pod 2 ° C. Zato CCPI je pomembno orodje za povečanje preglednosti v mednarodni podnebni politiki in omogoča primerjavo prizadevanj za zaščito podnebja in napredka posameznih držav. Izhaja vsako leto od leta 2005.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Indeks uspešnosti podnebnih sprememb: še vedno nobena država ni dovolj dobra; EU stoji na razpotju

Podaljšan rok za donacijo 1 % vaše dohodnine AAG–nič ne stane!


aag - reklama 1%

ODSTOP 1,0 % DOHODNINE,  DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

​Dragi prijatelji Alpe Adria Green,

gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 1,0 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
Še do 31.05.2021 imate čas, da svojo dohodnino namenite Društvu Alpe Adria Green, v katerem že dvajset let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati okolje in naravo tudi za bodoče generacije. Sredstva 1,0% namenjamo tudi za financiranje brezplačne pravne pomoči.
Spodaj najdete obrazec za odstop dohodnine našemu društvu. Prosimo, dopolnite ga s svojimi podatki, podpišite in še danes pošljite na naš naslov:

Alpe Adria Green, cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice.

Obrazec lahko skenirate in ga pošljete po e-pošti na info@alpeadriagreen.com

Obrazec za namenitev dohodnine     

Click to access f26af4_6d6ed9d088114f7385d5bde7c518bc4b.pdf

​​​​ALI ODDAJTE ZAHTEVEK ZA 1,0 DOHODNINE PREKO SPLETA, ZATO POTREBUJETE SVOJ CERTIFIKAT

V OBRAZEC VPIŠITE:

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

Davčna številka upravičenca 78020239

Odstotek (%) 1,0

Hvala vam za vašo podporo!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Podaljšan rok za donacijo 1 % vaše dohodnine AAG–nič ne stane!

Leto 2020 je statistično najtoplejše leto po letu 2016


Novi podatki s satelitov EU kažejo, da je leto 2020 statistično najtoplejše leto do sedaj, saj je bilo leto 2016 najtoplejše na svetu.

Služba za podnebne spremembe Kopernik pravi, da je bilo lani okoli 1,25 ° C nad dolgoletnim povprečjem. Znanstveniki pravijo, da so bile stopnje toplote brez primere na Arktiki in v Sibiriji ključni dejavniki za dvig celotne temperature. V zadnjih 12 mesecih je bil v Evropi dosežen tudi nov rekord, približno 0,4C toplejši od leta 2019.

Lani decembra je Svetovna meteorološka organizacija napovedala, da bo leto 2020 eno izmed treh najtoplejših rekordnih let . To novo, bolj popolno poročilo Kopernika pravi, da je lansko leto na vrhu seznama.

GROZLJIVE RAZSEŽNOSTI POŽAROV V AVSTRALIJI: Oblak dima opazili celo v Čilu  in Argentini

Zaradi visokih temperatur so spomladi in poleti na mnogih lokacijah znotraj arktičnega kroga divjali požari. Podatki Kopernika prihajajo iz satelitov Sentinel, ki Zemljo spremljajo iz orbite, meritve pa tudi , opravljajo na zemlji.

Podatki o temperaturi iz sistema kažejo, da je bilo leto 2020 za 1,25 ° C toplejše od povprečja v letih 1850–1900, čas, ki ga pogosto opisujejo kot „predindustrijsko“ obdobje. Eden ključnih dejavnikov, ki je povišal temperature, je bilo ogrevanje na Arktiki in v Sibiriji . Ponekod so bile temperature v celotnem letu 6 st. C nad dolgoletnim povprečjem.

To izjemno segrevanje je privedlo do zelo aktivne sezone požarov. Po raziskavah so požari v polarnem krogu sprostili rekordno količino CO2, kar je za več kot tretjino več kot leta 2019.

V Koperniku ugotavljajo, da je bilo leto 2020 sicer nekoliko bolj hladno kot leto 2016, vendar sta bili leti statistično enaki, saj so razlike med številkama za dve leti manjše od značilnih razlik v drugih podatkovnih bazah temperature za isto obdobje.

Požar - Wikipedija, prosta enciklopedija

V Evropi se je v tem letu segrelo tudi novo rekordno stopnjo segrevanja, in sicer za 0,4C topleje kot leta 2019. Velik vročinski val v juliju in avgustu je bil pomemben dejavnik za dvig živega srebra po celini. Na svetovni ravni je desetletno obdobje 2011–2020 najtoplejše desetletje, zadnjih šest let pa najbolj vročih.

“Dvaindvajset izstopa po svoji izjemni toplini na Arktiki in rekordnem številu tropskih neviht v severnem Atlantiku,” so povedali v službi za podnebne spremembe.

“Ni presenetljivo, da je bilo zadnje desetletje najtoplejše in je še en opomnik na nujnost ambicioznega zmanjšanja emisij, da bi v prihodnosti preprečili škodljive podnebne vplive.”

Medtem ko se bo močna La Niña leta 2021 nekoliko ohladila, se bo raven ogljikovega dioksida v ozračju verjetno ohranila visoko, kar bo prispevalo k stalnemu segrevanju.

Novi podatki kažejo, da bodo povprečne koncentracije CO2 dosegle raven, ki je 50% višja kot pred industrijsko revolucijo. Kljub globalni upočasnitvi, ki jo je povzročila pandemija Covid-19, znanstveniki pravijo, da je to povečanje posledica emisij zaradi uporabe fosilnih goriv in krčenja gozdov.

Evropski vročinski val

Čeprav bodo vremenski vzorci, povezani z dogodkom La Niña, lahko pospešili rast v tropskih gozdovih in povečali količino absorbiranega plina, to ne bo dovolj za upočasnitev splošnega dviga.

Količina CO2 je v atmosferi za nekaj tednov od aprila do junija presegla 417 ppm. To je za 50% višja od ravni 278 ppm na koncu 18. stoletja, ko se je razširjena industrijska dejavnost šele začela. Več kot 200 let je trajalo, da so se ravni zvišale za 25%, zdaj pa se je v dobrih 30 letih kasneje približujemo 50-odstotnemu povečanju.

Če želimo obrniti ta trend in upočasniti naraščanje CO2 v ozračju, bo treba zmanjšati globalne emisije, za njihovo zaustavitev pa bo treba globalne emisije znižati na čisto nič. To se mora zgoditi v približno naslednjih 30 letih, če želimo, da se globalno segrevanje omeji na 1,5C.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Leto 2020 je statistično najtoplejše leto po letu 2016

Naravovarstvenik in svobodni raziskovalec Anton Komat: »Sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves«


Saša Bešter

Anton Komat, strokovni sodelavec AAG, je človek s poslanstvom. Zaveda se, da je še kako boleče onesnaženje divje lepote tako v zunanjem svetu kot tudi v naši notranjosti. In ve, da pri slednjem sodelujejo tudi mnogi mediji, ki nas, kot se je izrekel, bombardirajo z nepomembnimi novicami.

Kaj menite o novem mostu čez Kamniško Bistrico pod Šumberkom? Naj nas pogled na »betonske kolose« za kolesarje in pešce na vsakih 200 m radosti?
Novi most stoji na mestu, kjer se tokova Bistrice in lesovje Šumberka najbolj zbližata, zato bi se že iz krajinskih in estetskih razlogov spodobilo postaviti leseno ločno konstrukcijo, zelo privlačen bi bil tudi pokriti most. Seveda brez betonskih temeljev v obsežnem prodišču hudourne reke ne bi šlo.

Na vseh novih parkiriščih pri trgovskih centrih politika dopušča ureditev brez ozelenitve. Mercator je bil zadnji, ki se je še držal predpisov.
Ni mi jasno, zakaj se projektira in podpira brezčutno betoniranje in asfaltiranje javnih površin. Na žalost opažam take površine tudi okrog stanovanjskih hiš. Vse je pod betonskimi ploščami ali asfaltom, morda nekaj obžaganih rogovil životari v koritih. To je podoba odtujenosti od narave, da ne rečem podpora lenobi. Kdo bo pometal listni opad, pobiral odpadle veje in Bog ne daj, da kaj od tega pade na avto?

Kakšen je vaš pogled na invalidne domžalske drevorede?
O tem sem že obširneje pisal v svoji kolumni v Slamniku. Naj ponovim le bistvo, sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves. Tako človek kot drevo sta v mestu postala tujca, zato oba sanjata gozd. Ob tem lahko človek kadarkoli obišče gozd, mestno drevo pa trpi pohabljeno in obžagano ter lačno in žejno v luknji sredi asfalta. Motorne žage smo dali v roke ljudem, ki nimajo pojma o biologiji.

Kako je z lokalno oskrbo šol – pridelki, je lokalno pridelana hrana res boljša od uvožene?
Znan je lokalni način pridobivanja hrane – saj lokalni pridelovalci (naučili so se v zadnjih 30 letih) pridelujejo hrano na enak način kot drugje po svetu – z obilico umetnih gnojil, insekticidov in pesticidov (prepovedane v Sloveniji na črno uvažajo iz Madžarske in Hrvaške…).
To, kar se dogaja s prehrano otrok v VVZ in OŠ, je kriminal in storilci sodijo pred sodišče. Otroci morajo dobiti biotsko najbolj kakovostno hrano, torej sonaravno in lokalno pridelano sezonsko hrano, ne pa da je kriterij najnižja cena. Taka hrana prihaja večinoma iz Padske nižine, ki je s pesticidi najbolj kontaminiran del Evrope. Kako lahko spite vsi tisti, ki ste spisali in sprejeli tako pravno rešitev, da ogroža zdravje otrok?

Kako je v Domžalah urejeno vrtičkarstvo?
Med občani je izjemno zanimanje za skupinske vrtove, vendar se nihče na občini ne zgane. Morda se bo kakšen kmet odločil, da travnik v zaraščanju odda vrtičkarjem. V izpodbudo naj povem, da se na hektarju lahko uredi okrog 80 vrtičkov s površino dobrih 100 m2 in če je letna zakupnima recimo 0,5 €/m2, potem bi ta kmet prejemal letno rento najmanj 4.000 €!

Kakšno vodo pijemo Domžalčani? Katero od črpališč je najbolj pomembno za občino in kakšna je voda konkretno iz črpališča na Mengeškem polju?
Ne vem, ker že nekaj časa teh podatkov nisem spremljal niti preverjal.

Bi Slovenija lahko vodo izvažala?
Lahko bi jo, pa je ne. Sodobna politika je postala le še servis kapitala ne pa državljanov, zato vodne vire preko koncesij predaja tujcem in to kar za več desetletij. Dosegli smo vnos pravice do vode v Ustavo RS, vendar se izvedbena zakonodaja ni niti z besedico spremenila. Narod ima reklo: »Ne pustite se peljati žejne čez vodo!«, vendar prav to dopuščamo. Še vedno z vso ihto reguliramo vodotoke, s tem pa le pospešujemo odtok vode iz dežele. »Borba proti poplavam« je zelo priročen izgovor za ta okoljski kriminal.
Danes je super kšeft, da najprej napravijo problem in ga potem rešujejo, v obeh primerih pa jim prijetno šumi na bančnem računu.

Kako bi ocenili kakovost slovenske vode?
Na kratko takole, četrtina vodnih virov je brezhibna, četrtina zastrupljena in polovica na sami meji kontaminacije. Nič kaj spodbudno za deželo, ki naj bi bila bogata z vodo.

Plastenka ali voda iz pipe?
Ljudsko reklo pravi, da je voda živa, dokler teče. Voda v plastenki je mrtva voda, je kot sporočilo sodobnega brodolomca, je kot ptica v kletki, ki ne poje več, ker nima veselja do življenja. Torej borimo se za živo in zdravo vodo iz pipe!

V nekem intervjuju ste dejali, da je bizarno, da ministrstvo za zdravje propagira zdravo življenje in prehrano, bogato s sadjem in z zelenjavo, obenem pa vemo, da je 70 odstotkov sadja in zelenjave kontaminirano s strupi. Zakaj to sprenevedanje?
Povedal sem, da oblast služi kapitalu in ne ljudem. V tem primeru je v igri prevara t. i. »še dopustnih doz« strupov v hrani. To pa je zgolj gnili kompromis med politiko in kapitalom, ki naj bi ljudem dajal lažni občutek, da je vse pod kontrolo in varno. Vprašajmo se raje, zakaj smo na prvem mestu v EU po incidenci rakavih obolenj!! Kje je tu zdravstvena preventiva?

Se vi osebno prehranjujete z mesom?
Da, z ribami in zelo poredko z divjačino.

Zakaj država ne zagotovi, da bi bila ekološko pridelana hrana cenejša in zakaj ne zagotovi biotske raznovrstnosti hrane?
Sistem subvencij podpira vse večjo koncentracijo posesti, torej industrializacijo kmetijstva s še več kemikalijami in strupi, torej s še bolj uničeno naravo in zdravjem ljudi. Ali veste, da je zaradi tega idiotizma oblasti pri nas v le desetih letih propadlo 18.000 malih kmetij! Poglejmo niz: mali kmet je temelj samooskrbe lokalne skupnosti, samooskrba je temelj prehranske varnosti vsakega naroda, prehranska varnost pa je temelj nacionalne varnosti vsake države! Narod, ki se ni sposoben prehraniti, je kratkega daha in diha.

Kaj lahko pri tem storimo državljani sami?
Kupujte na tržnicah ali neposredno pri malih kmetih v okolici Domžal. In spremenite trate v pridelovalne vrtove. Pridelali boste živo zdravo hrano, in imeli zastonj fitnes in solarij, v poletni vročini pa še brezplačno savno.

V svojih stališčih izpostavljate tudi vprašljivost koristnosti dojenja. Pojasnite, prosim.
Nikoli nisem zanikal izjemne koristnosti dojenja tako za otroka kot za mater. Nasprotno, materino mleko je čudež življenja, saj zadostuje otroku za celovit razvoj od rojstva in dokler ne shodi. Problem se pojavi le v primeru, če je mati kontaminirana s hormonskimi motilci. Takrat je bolje, da se odreče dojenju, da ne zastruplja otroka. Na žalost temu problemu zdravstvo ne posveča pozornosti.

Katere škodljive državne projekte ste preprečili s svojimi aktivisti do danes?
Svobodnjak sem že več kot 25 let in mnogo tega se je zgodilo in se še dogaja. Uspelo nam je doseči prepoved uporabe številnih nevarnih pesticidov, genotoksičnih, mutagenih in rakotvornih snovi, hormonskih motilcev, živčnih in čebeljih strupov. Skupaj s Tržačani nam je po več kot desetih letih uspelo preprečiti gradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu; HE, ki bi uničile reke Sočo, Idrijco, Savo Dolinko in Muro, goloseke v Triglavskem narodnem parku, dosegli smo objavljanje rezultatov analiz kontaminiranih vodovodov in njihovo sanacijo, umik intenzivnih nasadov iz neposredne bližine naselij, problem gramoznic polnih strupov na Dravskem polju in še mnogo drugega.

Imamo v Sloveniji neodvisne okoljske institucije?
Ne, ker jih vsaka trenutna oblast sistematično zatira. Pri življenju je pustila le tiste, ki odpirajo probleme po poprejšnjem dogovoru z oblastjo. Tudi meni so ponudili tako kravjo kupčijo, dobil sem ponudbo rednega priliva državnega denarja pod pogojem, da ne bom odpiral problemov po svoji presoji ali v želji, da pomagam prizadetim ljudem, pa sem odklonil sodelovanje, ker moja vest ni naprodaj. No, in tistega dne sem postal »ekoterorist«, kar je zame odličen kompliment in dokaz, da sem na pravi poti.

Pestijo nas podnebna, prehranska, zdravstvena, energetska in finančna kriza. So rešitve preproste in jih hočemo videti ali moramo napraviti radikalne spremembe?
Problem je enostaven, vendar brez radikalnih sprememb za človeštvo ne bo rešitve. Če je ekologija temeljna biološka veda o spletu življenja našega planeta, bi morali razviti ekonomijo dobrega gospodarja, ne pa ekonomijo roparja in uničevalca. Zavedati se moramo, da je dogma neomejene rasti le navodilo za malce bolj zakompliciran samomor človeštva. V naravi neomejeno raste le rakavo tkivo, za katero vemo, da ubije gostitelja, s tem pa tudi samega sebe. Torej je rakavo tkivo morilsko in hkrati samomorilsko. Ali bomo še naprej strumno korakali po poti skupinskega samomora? Ali ni škoda človeka, ki bi lahko bolje uporabil svoj razum? Spomnimo se antičnega pregovora: »Kdor ne pozna svoje meje, naj se boji usode!«

Opišite nekaj značilnih manevrov trgovcev, ki, kot ste se enkrat slikovito izrazili, nategujejo rajo.
Naj bo eden dovolj. Znanka je rekla: »Ali veš, da prodajajo eko-trajno mleko?« in mi ga porinila pod nos. Kar streslo me je, torej prodajajo ekološko mleko, ki naj bi bilo trajno obstojno. Odgovoril sem ji: »Preberi deklaracijo na hoboku bele barve za zid in tam bo pisal rok obstojnosti te barve. Kako naj bo mleko trajno, če barva ni?«

Znano je, da meritve zraka in vode kažejo nenevarne koncentracije strupov, drugačne rezultate bi pokazala analiza tkiv živali in človeka. Imamo v Sloveniji verodostojen biomonitoring?
Poznati je treba procese biomagnifikacije, bioakumulacije in biokoncentracije toksinov skozi prehransko verigo. Če bi merili koncentracije toksinov v organizmih, bi se zgrozili, prav zato se pri nas biomonitoring ne izvaja. Ker tu ni dovolj prostora, lahko o tem berete v mojih knjigah. Na žalost osnov praktične toksikologije drugje ne boste našli.

Vaše stališče je, da družba, kot takšna ni modra, sicer ne bi počela takšnih neumnosti. Kaj je osnovni povzročitelj nezavedanja v človeku?
Biologija pozna nagon za preživetje osebka in nagon za preživetje vrste. Oba nagona morata delovati, vendar smo ljudje ob poudarjenem individualizmu pozabili na preživetje človeške vrste. To se nam zna usodno maščevati.

Kdo ima pravzaprav interes, da bi se ljudje v nedogled vrteli v krogih pasivne prepuščenosti vzorcem?
Manipulacije se vse bolj nasilno dogajajo s ciljem podrejanja, zastraševanja in sejanja tesnobe med ljudmi. Na ta način se družbeni prostor sesuje in ljudje postanejo zelo ranljivi in vodljivi.

Sicer ne prisegam vedno na zarotniške teorije, toda ali bi lahko menili, da obstajajo službe, ki preučujejo vzvode človeške odvisnosti in jih potem izkoriščajo v svoje namene?
Jasno, na tem področju po svetu delujejo tajni štabi izvedencev različnih strok, od psihologije in psihiatrije do sociologije, kulturologije, prava in politologije.

Reciva še kakšno o medijih, ti naj bi bili načeloma neodvisni z obveznostjo do resnice. Kateri mediji v slovenskem prostoru sledijo tej paradigmi?
Velja enako kot za politike. Bili so časi verodostojnih, spoštovanih in uglednih medijev, danes so mediji v razsulu. Povsod poteka bombardiranje s popolnoma nepomembnimi novicami, z edinim ciljem, da človek iz nenehno se spreminjajočih koščkov ne zmore več sestaviti mozaika resnice. Resnica je postala najbolj nevaren koncept, predvsem, če se skriva pod krinko objektivnosti. In prav to se dogaja.

Nekoč ste dejali, da so politiki fičfiriči, ki si želijo biti le všečni. Obstajajo kakšne svetle izjeme?
Čas velikih državnikov je nepreklicno minil. To so bili ljudje s karizmo in avtoriteto, ki jim je ljudstvo zaupalo in verjelo na besedo. Bili so velike osebnosti. Danes politika ni več prostor odločanja, pač pa postaja prenašalka in zagovornica odločitev, ki jih je le v imenu svojega profita sprejel globalni kapital. Kljub temu med ljudmi še vedno obstaja želja po odločnih politikih, ki potem dopušča, da na oblast naplavi avtoritarne, diktatorske ali celo tiranske modele.

Kaj svetujete glede na to, da je večina politikov popolnoma ideološko in zdravstveno nepismena?
Sodobni politiki so v večini primerkov družbeno nevarni osebki, nepismeni na mnogih področjih. Pravzaprav so mojstri le v narcisoidnem nastopaštvu, laganju in kopičenju denarja v davčnih oazah. Vse bolj postaja problem, kako se jih znebiti. Bistveno vprašanje demokracije niso več volitve, pač pa stvarna možnost odpoklica skorumpirancev in pokvarjencev, ki so ob volitvah z lažmi prišli na oblast.

Koliko ljudi ste že okužili s svojimi produktivnimi (eko) idejami?
Kolikor sem jih, sem jih premalo. Ves čas pa sem se držal zaveze, da poskušam širiti resnico in praktična navodila za preživetje v tem ponorelem svetu.

Kaj si lahko obetamo od prihodnosti?
Sistemska teorija nas uči, da je civilizacija na razpotju, v coni razcepa (coni bifurkacije), ali bomo preskočili v novo trajektorijo sistema po meri človeka in narave ali pa bomo propadli v grozotah tehnološke tiranije. Ne zavedamo se še, da narava delovanja tehnike ni združljiva z načeli političnega odločanja. Vprašajmo se, kaj bo tehnika naredila iz nas. Prevlada tehnike prinaša konstrukt androida, s tem pa konec demokracije in zanesljiv propad Zahoda. Dejstvo je, da države s političnimi sredstvi ne morejo več vplivati na potek dogodkov, kar pomeni konec neodvisnosti nacionalnih držav. Države le še popuščajo finančnemu izsiljevanju, zakrinkanem pod pogoji za dodelitev novih posojil, potrebnih za odplačevanje dolgov. Bremena dolgov so strahotna.

VIR: domžalske novice

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Naravovarstvenik in svobodni raziskovalec Anton Komat: »Sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves«

Covid-19 in inhalacije


 

Tomaž O

Tomaž Ogrin AAG:

Ves čas koronavirusa imam občutek, da v uradnih navodilih in priporočilih oblasti nekaj manjka. Nekaj pomembnega. Občutek je nastajal postopoma, kakor so bili tudi javnosti odkrivani in pojasnjevani načini, kako nas virus napada.

Dr. Ihan sporoča o dveh fazah napada koronavirusa. Najprej se nastani v sluznici žrela in nosnih sluznicah. Že v tej fazi izvemo za nasvet, da naj bi bile sluznice vlažne, ker se v vlažnih virus usidra, suhe pa menda hitreje preleti in prej pride v pljuča. Virus se v omenjenih sluznicah najprej razmnožuje, nato pa gre naprej v pljuča. To naj bi trajalo nekaj dni. Okuženje pljuč naj bi bilo druga faza, tista huda.

V medijih najdemo nasvete o maskah, razdalji in razkuževanju rok, s čimer naj bi preprečili prvo fazo. Kljub upoštevanju omenjene svete trojice pa se nam vseeno lahko zgodi, kar se je zunanjemu ministru Anžetu Logarju, ki je to tudi opisal. Po obisku tujine je sledilo obvezno testiranje. Čez dan je izvedel, da je okužen, in je šel v samoizolacijo. Naslednji dan je resneje zbolel. Začela se je prva faza. Začel je jemati cink, »konjske« odmerke vitamina C, kot zapiše, in vitamina D. Ali bi lahko napadene sluznice razkužil in s tem zmanjšal ali preprečil vnos v pljuča?

Že od spomladi 2020 je po spletu krožilo sporočilo predstavnice podjetja Bayer, da smo pozabili na možnost razkuževanja sluznice grla in nosu z inhalacijami. Ali ne bi bilo prav, da tudi pri okuženju s tem virusom uporabimo razkuževanje z inhalacijami? Kaj pravijo o tem NIJZ, dr. Ihan, infektologi in drugi zdravniki?

Inhalirati pomeni vdihovati vročo paro, ki naj razkuži sluznico grla in nosu. Imela naj bi temperaturo vsaj 56 stopinj Celzija, ki škoduje virusu. Rekel bi, da vdihujemo tako vročo paro, kolikor še zdržimo. Izmenoma skozi usta in nos, vsaj pet minut, nad loncem ob rahlem vrenju žajbljevega čaja, z dodatkom nekaj kapljic sivkinega olja, kot svetuje eden od receptov. Najbrž je to treba izvajati večkrat na dan v prvih dneh po okužbi oziroma po pozitivnem testu. Ali je to blažev žegen?

Dodatna možnost je tudi znano grgranje raztopin iz lekarne. Tri- ali nekaj manj odstotni vodikov peroksid (H2O2) ali raztopino kalijevega permanganata (hipermangana KMnO4) srknemo, jo spustimo v grlo, kolikor gre, izdihujemo zrak in ne dovolimo, da bi nam zdrknila v požiralnik, ker bi ga poškodovala. Obe raztopini izpljunemo in usta splaknemo z vodo.

Pa še en zanimiv in koristen podatek o zatiranju virusa v sluznicah sem srečal. Tako imenovani pH, merilo za kislost (pod 7), nevtralnost (7) ali bazičnost (nad 7). Virus ima rad nekoliko kislo sluznico, lažje menda prodre v celice sluznice, kjer se razmnožuje. Nasprotno mu bazično okolje to zmanjša ali prepreči.

Ali lahko ustvarimo bazično okolje sluznic grla in nosu? Lahko, s pomočjo natrijevega hidrogenkarbonata (NaHCO3), poznanega tudi kot bikarbonat ali jedilna soda, ki jo dobimo v trgovinah s hrano. Raztopimo jo v mlačni vodi, dokler gre, in dobimo pH okrog 8,5. Raztopino grgramo, če nam kaj steče po grlu, ni nevarno, saj se uporablja za blaženje preveč kisline v želodcu. Skozi nos jo pa posrkamo, kar je nekoliko neugodno, ampak ker škoduje virusu, si ne pomišljamo.

Zanimivo je še, da ima morska voda pH približno 8,2, torej je bazična, a zelo verjetno ni uporabna v ta namen, ker ima najbrž preveč mikroorganizmov. Če popijemo raztopino vitamina C, ki je kislina, torej ima pH pod 7, pa bi po njem morali grgrati še raztopino sode bikarbone, da ustvarimo bazično okolje.

Sklepam torej, da v prvi fazi razmnoževanja virusa v sluznicah lahko še nekaj storimo proti temu, ko smo postali pozitivni, in ne da samo čakamo, kaj bo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Covid-19 in inhalacije

Prašne usedline pod drobnogledom


Novogoriška občina izvaja nove meritve v okolici livarne

livarna solkan_thumb[1]

Novogoriška mestna občina izvaja trimesečne meritve prašnih usedlin v okolici solkanske livarne. Z njimi so začeli 15. oktobra, zaključili jih bodo 15. januarja. Za to so se na Občini odločili na podlagi lanskih meritev, ko so v dobrem mesecu dni ravno tako pod drobnogled vzeli okolico livarne in preučevali njene imisije. V odvzetih vzorcih so namreč izstopale koncentracije aluminija in cinka v prašnih delcih PM10. Na Občini sklepajo, da so povišane koncentracije aluminija v delcih PM10 posledica delovanja livarne, zato so se odločili za vnovične meritve, ki pravkar potekajo.

Livarno je skupaj v družbi nemškega veleposlanika v Sloveniji Klausa Riedla lani obiskal novogoriški župan Klemen Miklavič in vodstvu predstavil pritožbe občanov iz okolice tovarne, ki opažajo povečane količine prahu, hrupa in vonjav, kar čutijo tudi bližnji prebivalci v Gorici. V Livarni Gorica so zagotovili, da delujejo po naprednih standardih stalnega izboljševanja (ISO 9001:2015 in ISO 14001:2019), z vlaganji v novo tehnologijo pa da so zmanjšali emisije hrupa in prahu ter izboljšali delovne pogoje zaposlenih. Župan je ob tem obisku napovedal meritve kakovosti zraka, ki jih bo naročila občina. Te je nato res izvedla, in sicer med 13. novembrom in 22. decembrom lani. Potekale so na lokaciji ob zahodni strani karavle v Solkanu, približno 40 metrov od območja Livarne čez železniško progo in približno 40 metrov od ceste, ki pa nima neposrednega vpliva na lokacijo. Meritve je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor.

Na račun Livarne so se v preteklosti veliko pritoževali zlasti prebivalci severnega dela Gorice. »Glavni razlog so bile vonjave, ki so se širile iz obrata. Tu pa tam se še dogaja, da nas kakšen občan preko spletnega obrazca opozori na smrad, kaže pa, da so težave bistveno manjše kot v preteklosti,« pravi Francesco Del Sordi, ki je v goriški občinski upravi pristojen za okolje. »Seveda pa me zelo zanima, kaj bodo pokazale meritve, ki jih opravlja novogoriška občina,« dodaja upravitelj.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Prašne usedline pod drobnogledom

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2021


Merry christmas card with winter tree shiny glitters background

VAM ŽELI EKIPA AAG

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2021

e-novice AAG: HRAST 12/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želoddecember/2020 /20let 1474-Document1

This is the divider

Smrad ni samo ptujski, pač pa je postal vseslovenski problem

ptuj

Mojca Zemljarič / Štajerski tednik Pred tem, da na Ptuju občasno zelo smrdi, si je nesmiselno zatiskati oči. Ne gre za težavo, ki bi mesto ob Dravi pestila od včeraj. Problematika smradu se vleče desetletja, jasnega odgovora na vprašanje, kaj … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Svetovni dan tal–5.12.2020 – Ohranite tla pri življenju, zaščitite biotsko raznovrstnost tal

Hranite zemljo v živo ZAŠČITITE BIOLOŠKO RAZNOVRSTNOST TAL Svetovni dan tal (WSD), 5. december, je praznik Združenih narodov, ki praznuje zdrava tla za prihodnost, ki bo varna za … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe AAG na Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE)

image

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave, ki po sklepu MOP deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, je v zakonskem roku poslala pripombe na Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Prostovoljstvo najbolj učinkovito orožje tudi za varovanje okolja in narave

prostovoljstvo

Prostovoljstvo v Sloveniji, kamor sodijo tudi člani AAG, ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Mnenje o šoštanjskem sosežigu je jasno: Negativno bo vplival na okolje in zdravje ljudi

teš6

Rozmari Petek – Večer Na spletni strani občine Šoštanj so 15.12.2020 objavili naročeno strokovno mnenje glede vpliva sosežiga na zdravje in okolje Šoštanjčanov. V njem je jasno zapisano, da bodo v primeru sosežiga lignita in predelanih odpadkov vplivi na okolje … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

KOZODERČEVA JAMA – ISKANJE POZABLJENIH STRUPOV

dravsko polje

Iz Ministrstva za okolje so v novembru sporočili, da se zdaj načrtuje preiskave na območju Kozoderčeve jame, ki bi se morale že začeti, a jih je zamaknila epidemija. Področje bodo približno eno leto vzorčili … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Laženci in AAG nad ugotovitve inšpekcije

laže3

Po štirih letih od prijave o prekomernih izpustih prahu in hrupa iz kamnoloma Laže je organizacija Alpe Adria Green (AAG) konec novembra vendarle dobila odgovor okoljske inšpekcije. Ta ugotavlja, da so izpusti skladni z normativi. A krajani in AAG se ne strinjajo, zato se bodo pritožili.… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Prejeli smo: AAG – CI VOJVODINE–EKOLOŠKA PATROLA – Meščani tožili mestno upravo Zrenjanina v Srbiji

- Nisu nas pustili na javnu raspravu! - kaže Mirta Crkvenjakov iz Inicijative Vazduh nije roba

“Kitajci so naši bratje” in lahko delajo, kar hočejo – Gradnja tovarne pnevmatik Ling Long spremljajo resna okoljska tveganja. Niso nas spustili na javno obravnavo! – pravi Mirta Crkvenjakov iz mestnega gibanja Eksplozija v tovarni vode v Zrenjaninu v Srbiji … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Fotografija0116  V AAG smo v zakonskem roku poslali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano “Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH” Pripombe Alpe Adria Green (AAG) 1. Vsekakor zelo podpiramo … Nadaljujte z branjem

This is the divider

Najbolj brani prispevki na spletni strani AAG v letu 2020

medvedji safari

1) Ustavno Sodišče RS razveljavilo “Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave” – objavljeno -18/04/2020 Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Dva močna potresa pri Sisku, materialna škoda v PetrinjiDva potresa, eden z močjo pet stopinj, eden nekoliko šibkejši, je danes zjutraj prizadel Hrvaško. Potres z močjo 5 stopinj je danes zjutraj prizadel severozahodni del Hrvaške, epicenter pa je bil 12 kilometrov jugozahodno od Siska pri Petrinji, so sporočili … Nadaljujte z branjem

This is the divider

V letu 2020 smo uspeli zaradi omejenih razmer – COVID-19 v AAG realizirati dva izobraževalna projekta za otroke in mladino:

1) Predelava električnega invalidskega vozička

Alpe Adria Green je lansko leto v okviru Evropskega tedna mobilnosti začel z aktivnostmi v okviru izobraževalno – ozaveščevalnega projekta E-Voz. Projekt je logično nadaljevanje že izvedenih aktivnosti v okviru projektov E-Avto -Mladi ter E-Pol, s katerim smo dijake.. Nadaljujte z branjem→

2) Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR SMO IZVEDLI SKUPAJ Z AAG EKO-PATRULJO KVALITETE VODE NA KRASU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V torek 14.01.2020 smo z 32 otroki iz 2. triade OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR izvedli ekološko patruljo kvalitete vode na Krasu.V vasi Slivje smo pripravili projekcijo o problematiki vode skozi kras, Predstavili smo  napravo za meritve vode in delo z njo. Namen eko patrulje je bil ugotavljanje morebitnih kritičnih…     Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ODSTOP DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV

aag - reklama

ŠE DO 31.12.2020 LAHKO 0,5 DOHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIZACIJAM. Če nam želite pomagati, lahko del svoje dohodnine namenite prav nam, … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Merry christmas card with winter tree shiny glitters background

VAM ŽELI EKIPA ALPE ADRIA GREEN!

This is the divider

Donirajte preko PayPalPlačilo članarine preko PayPal

Donate-page-001

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija, ki deluje v Sloveniji v javnem interesu na področju okolja in narave

Naslov za pošto: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, Slovenija, EU

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

DECEMBER 2020

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za e-novice AAG: HRAST 12/2020

Dva močna potresa pri Sisku, materialna škoda v Petrinji


Dva močna potresa pri Sisku, materialna škoda v Petrinji

29.12.2020

Trije potresi, eden z močjo šest stopenj, eden pet stopinj in  eden nekoliko šibkejši, je danes zjutraj in včeraj zjutraj  prizadel Hrvaško.

Potres z magnitudo 5,1 in z epicentrom v Petrinji, ki je včeraj stresel Hrvaško in jo nato pretresal tudi preko noči, je bil očitno samo ogrevanje. Danes pa je udarilo s polno močjo, z magnitudo 6,2, spet z epicentrom v Petrinji, mestu, ki leži le slabih 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. Da je šlo za grozovit potres, priča to, da so ga čutili tudi Slovenci, stresel pa je praktično vse prestolnice nekdanje Jugoslavije, med katerimi je spet najbolj nastradal Zagreb. Škoda v Petrinji je zaradi moči potresa neopisljiva, saj praktično ni hiše, ki ne bi imela poškodovane strehe ali fasade. Center mesta je uničen, porušil se je vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, menda pa ni ostala cela niti bolnišnica. Govori se, da je uničenega pol mesta, trenutno pa potekajo akcije reševanja ljudi, v katere bo vključenih tudi 300 pripadnikov hrvaške vojske, ki prihaja na pomoč. Po pisanju hrvaških medijev je v potresu umrlo 12-letno dekle.

“Mestna hiša je bila poškodovana, padli so opeke in ometi, škoda je. Kolikor vem, danes prihajata predsednik in premier,” je za H1 povedal petrinjski župan Darinko Dumbović. “Ljudje so na ulicah, to je panika,” pravi. “Obstajajo objekti, ki so tako poškodovani, da se državljani bojijo vstopiti vanje. Poskusili bomo vse ljudi, ki ne bodo mogli spati na svojih domovih, najti rešitve in jih rešiti.”

Prestrašeni občani poročajo, da so pobegnili iz hiš in stanovanj. “Začulo se je grozno ropotanje, nato pa se je zatreslo. Strašno me je bilo strah,” je dejal občan Kutine.

Potres je prestrašil tudi Zagrebčane.

“Zbežal sem pred stavbo, otroci so bili v šoku od zadnjega potresa,” je povedal zagrebčan. “Treslo se je 15-20 sekund, zbudilo me je,” je na spletni strani EMSC zapisal prebivalec Ivanić-Grada.

petrinja potres 2020

Trije potresi letos na potresni prelomnici kjer stoji tudi Nuklearka v Krškem sta opozorilo, da je načrtovanje še ene nuklearke na tem področju neresno! NUKLEARKA SE JE ZARADI POTRESA 29.12. SAMOSTOJNO ZAUSTAVILA, ODGOVORNI PA ŠE VEDNO TRDIJO DA JE VSE V REDU!!!

Trije močni potresi so 22. marca pretresli Zagreb.

ŠE DO 31.12. LAHKO NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Objavljeno v Organizacije | Komentarji so izklopljeni za Dva močna potresa pri Sisku, materialna škoda v Petrinji